MAP 1686 Už 4% všech ukrajinských mužů padlo, a nebo bylo na dobro zneškodněno. Kennedyho údaj o 300 tisících vyřazených Ukrajincích je tak nedostatečný!

Prozkoumali jsme 6 ukrajinských okresů, ve kterých žije celkem 128 981 osob a zjistili jsme, že v nich padlo celkem 175 vojáků. Z toho vyplývá, že celkem za dobu války od února 2022 padlo okolo 47 487 ukrajinských vojáků, a zraněním bylo vyřazeno z boje okolo 284 925 ukrajinských vojáků. Ukrajina disponuje mobilizačním potenciálem 8.4 milionu mužů. Okolo 332 412 z nich už bylo vyřazeno, a to představuje ztrátu ve výši 4%! Počet vyřazených ukrajinských vojáků odpovídá údajům, které před necelým měsícem zveřejnil kandidát na prezidenta USA Robert Kennedy Junior

Rešetilivka :        Počet obyvatel 10 831    Počet padlých 34    Každý 319 obyvatel okresu

Mirgorod:              Počet obyvatel 38 630   Počet padlých 45    Každý 858 obyvatel města

Lochvica:             Počet obyvatel 12 578    Počet padlých 18    Každý 699 obyvatel okresu

Zavodsk:              Počet obyvatel 11 484    Počet padlých 14     Každý 820 obyvatel okresu

Globynsk:             Počet obyvatel 25 747    Počet padlých 25    Každý 1029 obyvatel okresu

Pirjatyn:              Počet obyvatel 29 711      Počet padlých 39    Každý 761 obyvatel okresu

MAP 1685 Brutální vyhlazování původních Evropanů! Nejděsivější analýza, kterou jste kdy četli! Německo chce své nepřizpůsobivé uprchlíky nastěhovat i do Čech a na Slovensko!

Dnešní analýza obsahuje brutální texty popisující současné ohavné rasové vraždy Evropanů. Proto zvažte, zda ji chcete číst.

Ernst Roets, jihoafrický filmař a slavný spisovatel, autor světového bestselleru,  který v roce 2020 vystoupil na konferenci OSN o potlačování práv menšin, varoval včera Evropany před tím, co zažijí, až se stanou v Evropě menšinou, jak plánuje Brusel a jeho nohsledi. Roets ve svém vystoupení v Maďarských médiích řekl, že ze všeho nejvíc je naprosto šokován kreativitou s níž své brutální vraždy Evropanů nyní Afričané provádějí. Třeba při vyhlazení bílých manželů jim nejprve Afričané uvázali smyčku kolem krku a vláčeli je po schodech nahoru a dolů. Potom mužovi strčili v koupelně do úst sprchovou hadici a napouštěli do něj horkou vodu přímo z elektrického bojleru tak dlouho dokud mu neuvařili vnitřnosti. Ženu pak mučili a zastřelili. (Pokračování popisů těchto vražd je úmyslně na konci analýzy, abyste si mohli rozmyslet, zda máte žaludek, číst o budoucnosti Evropy, jak ji věští Roets.)

Oficiální webové stránky vlády Spojených států amerických zveřejnily nedávno vědeckou studii předních arabských vědců, kterou financoval fond EU COMPETE 2020, a která dokazuje, jak probíhá tzv. výměna jedné rasy za druhou, jak plánuje Brusel, a jak varují Roets, a další, zejména francouzští vědci. Ve studii byly porovnány genetické údaje obyvatel dvou nedaleko sebe (50km) ležících tuniských měst Kairouan a Wesletia. Výsledek genetické studie potvrdil starou hypotézu historiků, že obyvatelé historicky mimořádně významného města Kairouan jsou geneticky Berbery, kteří si rychle změnili svá původní berberská příjmení na arabská. A to proto, že jako Berberové byli po dobytí Tunisu Araby sociálně a kulturně omezeni. A proto rychle po dobytí, ještě před rozšířením arabských osadníků do původní tuniské populace složené z berberů, původních obyvatel blízkého východu, přijali arabská příjmení spojená s vyšším sociálním statusem, aby si zajistili zmírnění postihů za svůj nearabský původ. Město Kairouan se totiž na rozdíl od města Wesletia stalo ihned po dobytí prvním politickým a vzdělávacím centrem rychle rostoucí arabsko-muslimské elity dobyvatelů, která do regionu začala postupně migrovat. Proto tlak na změnu rasové, náboženské i kulturní identity byl v Kairouan na začátku migrace dobyvatelů vyšší, než ve Wesletii. A zároveň na začátku migrace dobyvatelů ještě nebyl tlak arabských kolonistů v Kairouan tak velký, aby původní ne-Araby vytlačil na okraj společnosti, a tím je chudobou, otroctvím, či jinými způsoby útlaku vyřadil z genetické reprodukce, ještě před tím než se asimilují. Geneticky je dnešní složení populací Kairouan 75% Berbeři 25% Arabové, kdežto Wesletia 25% Berbeři a 75% Arabové. 

Genetický výzkum financovaný EU a zveřejněný vládou USA tak dokázal, jak výměna původního obyvatelstva probíhá ve shodě se starými německými výzkumy, z oblastí, kde probíhala obdobná kolonizace Germánů, kteří se po dobytí usazovali na původním slovanském území. Germánští kolonisté od dobyvatelů, kteří představovali novou elitu spravující dobyté slovanské území, dostávali tu nejúrodnější půdu, která byla odejímána původním hospodářům. Ti byli vytlačeni na méně úrodné půdy, a měli tak mnohem menší šanci, že jejich děti přežijí období neúrod, a že budou mít dostatek stravy pro svůj růst.  Zajímavým výsledkem těchto studií byla hypotéza, že toto vystrkování na okraj společnosti úspěšně přežily komunity slovanských říčních a jezerních rybářů, protože noví germánští osadníci byli známí tím, že se vodě a rybaření na rozdíl od Slovanů vyhýbali jako čert kříži. Tak se prý těmto původním slovanským rybářům podařilo lépe asimilovat do nové germánské populace, než původním slovanským zemědělcům. 

Genetický výzkum arabských vědců zjistil, že celková tuniská populace, kterou nyní kulturně tvoří takřka výlučně Arabové, je geneticky složena z původních ne-arabských obyvatel severní Afriky (71,67 %), z imigrantů z doby Kartága, a z arabských muslimských dobyvatelů, kteří geneticky patří k obyvatelům Středního východu (18,35 %), a v menší míře z obyvatel subsaharské Afriky ( 5,2 %), Evropy (3,45 %), a Asie (1,33 %). Původní obyvatelstvo tak přejalo arabskou kulturu, náboženství, zvyky, a za staletí se důkladně promíchalo. Historicky by však podíl genů evropských imigrantů z dob Říma po porážce Kartága, z doby migrace celého germánského kmene Vandalů, kteří Tunisku jistý čas vládli, než byli poraženi a doslova vymazáni z historie,  a z doby francouzské kolonizace, měl být vyšší. A to by pro nás mělo být varování! 

Pokud jste někdy navštívíte řecký ostrov Rhodos, zjistíte nejen, že uprostřed města, které bylo už za Starověku proslulé jedním ze 7 divů světa, stojí obrovská zachovalá a fascinující pevnost křižáků z 15. století, ale také, že po dobytí města Turky museli všichni jeho obyvatelé město opustit, a byli nahrazeni dobyvateli, kteří se usadili v jejich domech. Když Turci ztratili po staletích nad Rhodem panství, Turci se z domů zase vystěhovali, a Řekové se vrátili. Dnes je Rhodos řecký, zatím. 

Vystěhování původních obyvatel z města, kde žijí, nebo z jeho části, je nyní častým osudem Evropanů ve Francii, Švédsku i Dánsku. Vystěhování není nařízeno rozkazem žádného sultána dobyvatele, jako v případě Rhodu, ale chováním nových obyvatel neevropského původu, kteří důsledně prosazují své normy chování, které nejsou pro původní Evropany přijatelné. Toto chování nepřizpůsobivých imigrantů působí obrovské finanční škody jak postiženým původním obyvatelům, tak původním obyvatelů celého státu. Náklady na zabezpečení imigrantů neevropského původu už ruinují i německé veřejné rozpočty. V době, kdy Evropa potřebuje modernizovat svůj zastaralý průmysl, poskytnout podporu rodičům, aby mohli reprodukovat evropskou populaci, se do bytů, bez kterých se nelze reprodukovat, stěhuje nová dotovaná populace. Naše vlastní elity se tak chovají podobně jako se v historii chovaly elity dobyvatelů na dobytém území. Poskytují ekonomickou výhodu, kterou v minulosti představovala úrodná půda, dnes byty, dotace a sociální dávky, novým kolonistů. Původní obyvatele zatěžují stále vyššími daněmi, tak že už nejsou schopni se reprodukovat. Stejně jako ve středověkém Německu existovala skupina slovanských rybářů, která přežila, i dnes jsou skupiny obyvatel, kterým tento stav vyhovuje a přináší jim ekonomickou výhodu. Co čeká nás ostatní, popsal jako varování včera Ernst Roets: 

Jihoafrický spisovatel a filmař Ernst Roets v rozhovoru pro maďarská média řekl, že je překvapen, jak jsou Evropané otevření masové imigraci. Varuje, že demografické důsledky budou obrovské, včetně toho, že se Evropané stanou menšinou ve svých vlastních zemích.

My původní Evropané Jižní Afriky jsme byli překvapeni, když jsme se podívali na Evropu, na to, jak jsou její země otevřené, a jak někteří lidé prostě přijímají přistěhovalce, aniž by si uvědomili, že se jednoho dne stanou menšinou ve své vlastní zemi. Až k tomu dojde, bude pozdě. Proto jsem již dříve řekl, že demografie je klíčová: Různorodá kultura, nádherná divadla, zábava, univerzity a vše ostatní bude lidem k ničemu, pokud demografický podíl původního obyvatelstva klesne. A myslím, že to platí zejména pro Evropany a Američany, kteří si v této demografické skupině neuvědomují svou důležitost.

Roets, který také působí jako zástupce generálního ředitele společnosti AfriForum, která obhajuje práva Búrů v Jižní Africe, říká, že mluví z vlastní zkušenosti. Jako člen jihoafrické búrské komunity z první ruky pozoroval brutální způsob, jakým je s bílými lidmi stále více zacházeno v jihoafrické společnosti, přičemž násilí stoupá současně s tím, jak běloši ztrácejí politickou moc a dále se zmenšují na menšinový status. Posun moci se promítl do nepřátelské diskriminace a v některých případech dokonce do přímé vraždy, včetně členů jeho rodiny.

Když jsem psal svou knihu, začal jsem těmito zprávami, abych zdůraznil, jak velký problém to je. Kromě toho je součástí mé práce pomáhat obětem. Znám mnoho obětí. S mnoha z nich jsem se po útocích setkal, ale abych pochopil závažnost problému, musím také mluvit o těch, které jsem znal, než se stali obětí brutálních útoků. Mohu jmenovat několik lidí, kteří byli zabiti na svých farmách, spolu s rodinnými příslušníky a přáteli, kteří přežili. Měl jsem kamaráda na střední škole, který odešel v noci z domu a najednou ho někdo střelil do hlavy, když telefonoval. Bratranec mého otce byl brutálně zavražděn; začali ho mlátit kameny a pak mu probodli lebku vidlemi.

Obětí jedné z nejbrutálnějších vražd na farmě byli rodiče jedné ženy, kterou jsem znal. Uvázali jim kolem krku provazy a vláčeli je po domě nahoru a dolů. Ženin otec byl zavražděn strčením sprchové hlavice do krku a stříkáním horké vody do žaludku, což způsobilo vážné vnitřní popáleniny. Nakonec byl zastřelen brokovnicí. A to je jen několik případů z mnoha. Někteří byli upáleni pochodněmi, někteří byli přivázáni k zadní části auta a vlečeni, dokud nezemřeli. Jiní měli noži podřezané krky. Další byli za živa rozřezáni. Je hrozné, jak jsou vrazi kreativní. 

Roets věnoval svou knihu památce Wilmieny Potgietera, které byly pouhé dva roky, když byla s celou svou rodinou zavražděna. Holčička se vrátila domů se svou rodinou. Její otec byl ihned napaden. Byl  151krát bodnut vidlemi, nožem a mačetou, a poté ho nechali umírat na zahradě s vidlemi zabodnutými do krku. K vraždě ottce došlo před zraky manželky a dvouleté Wilmieny. Holčička byla následně zastřelena před vlastní matkou, načež byla matka odvlečena do domu, přinucena kleknout a zastřelena. Je to tak hrozné, že na to ani nechcete myslet, ale existuje ještě více vražd, které zahrnují i děti. 

Obdobně brutální jsou tito pachatelé už i v Evropě. V Paříži se dva severoafričtí imigranti, ve věku 29 a 38 let, kteří ignorovali příkaz k vyhoštění z Francie vloupali do domu zdravotně postižené 83 leté ženy a několik hodin ji znásilňovali, a potom oloupili o 50 EUR a utekli. Co dodat? Jak se má zdravotně postižená 83 letá žena bránit těmto imigrantům. Když bezbranné je celá německá policie proti chování nepřizpůsobivých imigrantů, kteří nyní terorizují německé město Plauen! A mění jej v novou NO-GO zónu. Zaměstnanci obchodů ve městě se musí do práce plížit zadními vchody. Majitelé obchodů nemají tržby, protože nikdo se do města už neodvažuje jít nakupovat. Starosta Plauen si ztěžuje, že 40 procent ne-ukrajinských migrantů ve městě má příkaz k deportaci, ale není síly, která by je z Německa a Evropy dostala! Doslova skandál vypukl v Dortmundu, kdysi perle německého průmyslu. Policisté dostali zákaz provádět kontroly imigrantů, a to hlavně v těch částech města, kde už jiní obyvatelé, než imigranti nežijí. Místo kontrol, platí nové nařízení, pít s imigranty kávu, a nevšímat si jich! A víte proč? Protože německá vláda a bruselská komise, se před pár dny sešly na nejvyšší úrovni, a chystají tři razantní nová opatření:

 1. Solidární přerozdělování uprchlíků z Německa do celé Evropy! (Do Česka a na Slovensko!)
 2. Řízený dovoz ne-evropských imigrantů z Bangladéše!
 3. Masivní dovoz imigrantů do Španělska na práci! Ve španělsku mají tito imigranti pracovat v nových továrnách na elektromobily a novou zelenou energetiku, které se za masivní bruselské dotace přednostně ve Španělsku staví. Španělsko má nejvyšší nezaměstnanost v EU – skoro 14%, a proto dostává několikanásobně vyšší dotace než Češi a Slováci. Ovšem v továrnách mají pracovat imigranti! Má to logiku? 

Jak řekl včera v Maďarsku spisovatel Roets, až se proberete z letargie, bude pozdě! Budete nahrazeni novými obyvately Evropy, přesně podle plánu ….. pokračování příště! 

Je úterý 23. květen 05.10. Gramatiku udělám, až se proberu. Spánkem padám na držku. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

 

 

MAP 1684 IRBIS-E! Ruský lovec ukrajinských F-16 vyděsil Washington! Šéf národní bezpečnosti USA včera oznámil, že o dodávkách F-16 pro Kyjev ještě není rozhodnuto! Děsí Pentagon víc hrozba obrovské ostudy, a nebo hrozba jaderné války!?

Komik možná sesadí malíře pokojů z piedestalu největšího šílence, který rozpoutal zatím největší masakr v dějinách lidstva. Tato hrozná představa se může stát brzkou realitou. Podle plukovníka Konstantinose Zikidise, bývalého zástupce velitele NATO HAF ETHM, experta na moderní letecký boj, je dodávka letadel F-16 Ukrajině smysluplná pouze v případě, že tyto F-16 budou při jejich bojových misích proti Rusku pilotovány ukrajinskými piloty, ale naváděny na ruské cíle západními operátory radarů z letadel NATO AWACS! Dimitrij Medveděv oznámil, že v podobných případech NATO musí počítat s tím, že tyto prostředky se stanou legitimními cíli ruské odvety. Plukovník Zikidis nicméně věří, že se Rusko zalekne války s NATO, kterou by tato odveta vyvolala. A na letadla NATO AWACS navádějící rakety vypalované z ukrajinských F-16 na ruská letadla v odvetě nezaútočí. Nám nezbývá, než se modlit, aby stařec z Ameriky nerozpoutal třetí světovou válku, jen proto, aby USA neutržily další ostudu po debaklu raket HIMARS, a antiraket Patriot, tentokráte s dodávkou beznadějně zastaralých letadel F-16 ukrajinskému hlavnímu hrdinovi. V dnešní analýze proto rozebereme technické detaily nadcházejícího možného leteckého souboje, aby všichni doma v Česku aspoň věděli, než to začne, proč budou šílenci riskovány všechny jejich životy.

Letadla F-16 jsou bez informací dodávaných na jejich palubu pomocí zařízení Link-16 z letadel AWACS proti ruským stíhačům slepá, nevidí je, a nemohou na ně včas navádět své rakety. Bez datové podpory AWACS budou letadla F-16 bez milosti už nad Kyjevem sestřelena, a nad Donbas ani nedoletí.

Polská letadla F-16C Block 50/52 s typickou konfigurací 2 palivových nádrží (370 galonů), 2 střel AIM-9X , a 2 střel AIM-120, která mají být Ukrajině časem dodána, mají podle plukovníka Zikidise, odrazovou rádiovou signaturu blížící se 3 m². Bez přídavných nádrží je RCS přibližně 2,5 m². Letadla F16A, která má Ukrajině dodat jako první Nizozemí jsou na tom s hodnotou RCS ještě hůř.

Ruská letadla SU-35 vidí F-16 s RCS 2,5 m² na 180 km. Ruská letadla MIG-31 na 240 km. Ruské letadlo ve speciální konfiguraci MIG-31 BM pomocí datového propojení s dalšími pozemními radary dokáže F-16 vystopovat až do vzdálenosti 350 km!

MIG-31 BM po vyhledání F-16 na 350 km předává svá data letadlům SU-35, která se k cíli přiblíží bez zapnutého radaru a v režimu stealth. SU-35 potom ze vzdálenosti 320 km na F-16 odpálí bez zapnutí radaru 2 rakety R-37M, a zmizí. A nebo pokračují v kolizním letu k F-16 a ze vzdálenosti 180 km vypálí další dvě rakety R-77-1. Rusové odpalují obvykle rakety po dvojicích – první má rádiové navádění, druhá infračervené.

Letadla F-16 vidí ruské SU-35 v nejmodernější konfiguraci Viper F-16, která se Ukrajině nedodává, teprve na 115 km. Starší F-16 vidí SU-35 asi na 80km.

Tzv. paprskové manévrovací akrobatické obraty ruských SU-35 dokáží zmást software západních radarů, F-16 i F-35, a ty mylně přestanou SU-35 považovat za letadla, a vyřádí je ze sledovaných cílů. Pilotům F-16 i F-35 tak nezbývá, než se pokusit přiblížit k ruským stíhačům do vzdálenosti 30 km, a z ní na ně vypustit nejvýkonnější americké rakety AIM 120, které sice mají dolet až 120 km, ale proti SU-35 mají vysokou účinnost pouze ze vzdálenosti odpalu 30km! 

Děsivé šroty jsou nizozemské F-16A. Ukrajina jich má dostat 24 kusů, a mají být prvními dodanými letadly F-16 Kyjevu. Nizozemské F-16 A byly vyrobeny v letech 1980 až 1992 v Holandsku podle licence USA. V letech 1998 až 2003 prošly tyto F-16 modernizací MLU. Ta podle nizozemského ministerstva obrany prodloužila jejich možnost provozování v důsledku silného opotřebení draků letitým provozem maximálně o 20 let, tedy nejdéle do rolu 2023! Nizozemsko se několik let bezúspěšně pokoušelo tyto stroje odprodat za symbolickou cenu, ale krom několika kousků domorodým letectvům do Chile a do Jordánska, a do USA jako cvičné terče, se žádný kupec nenašelZlí jazykové tvrdí, že Nizozemí se snaží za každou zbavit šrotu, který by jinak muselo ekologicky složitě likvidovat, a ještě si jej asi nechá z fondu EU mastně proplatit. Vojensko-průmyslový komplex USA prý naopak tlačí na Washington, aby se takto stará F-16 na Ukrajinu nedodávala, protože hrozí ztráta prestiže nově vyráběných F-16. A nově vyráběné F-16 v modernizaci Bloc 70/72 jsou nyní hlavním vývozním artiklem USA pro Tchaj-wan, Bulharsko, Slovensko, Maroko, Bahrajn, Jordánsko a Turecko,  a další země, které si buď nemohou finančně dovolit F-35, a nebo jim F-35 USA neprodají, protože by Rusku vyzradily všechna jeho tajemství. Tyto nové F-16 se prodávají za 124 milionů USD, 2,64 miliardy CZK za kus, tedy dráže než F-35, neboť jsou nepoměrně levnější na provoz, a na rozdíl od F-35 mohou samostatně, bez propojení na datovou síť NATO, vést jak vzdušný boj, tak útočit na pozemní cíle. Předpokládá se, že nová F-16 Bloc 70/72 by mohla svést relativně rovnocenný souboj s menším počtem ruských letadel, pokud by se k nim dokázala přiblížit, a Rusy překvapit a v krátkém časovém úseku přečíslit. V každém případě, by těchto moderních F-16 Ukrajina potřebovala ne desítky, ale aspoň vzhledem k síle ruského letectva 600 kusů. To by stálo 75 miliard USD, a 75 miliard USD je k 19. květnu 2023 součet vší vojenské, finanční a humanitární pomoci Washingtonu Kyjevu za celou dobu války

Ani dodání F-16 blok 70/72, kdyby je USA dokázaly vyrábět v potřebných počtech, by nevyřešilo hlavní problém leteckého souboje s ruskými letadly SU-35 a MIG-31 BM. Ruský infračervený pasivní vyhledávací systém OLS-35 SU-35 dokáže dokonce i F-35 nalézt na vzdálenost 35 km při letu F-35 přímo k SU-35, a přes 100 km při jiných směrech letu. Všechna SU-35 manévrující na bojišti navíc pomocí triangulace a vzájemného sdílení dat z OLS-35 tuto vzdálenost detekce F-35 udržují na trvalé hranici přes 75 km, protože F-35 může letět přímo pouze k jednomu SU-35. F-35 stejně jako F-16 se musí dostat na vzdálenost 30 km od SU-35, aby měl pilot jistotu, že pomocí AIM 120 zasáhne SU-35. Ruské letectvo navíc operuje maximálně v přifrontovém pásmu, a nebo podél ruské hranice. Podle plukovníka Zakidise nejnovější ruský radar VHF NEBO SVU dokáže F-35 detekovat na vzdálenost 152 km, a to díky chybné konstrukci přídě letadla, vstupní trysky a spoje mezi trupem, křídly a bodci, která nebrala v úvahu možnosti VHF radarů. VHF NEBO SVU nedokáže určit přesnou polohu F-35 nezbytnou pro koncové navedení střel, ale předává svá data radarovému systému IRBIS-E na palubě SU-35. IRBIS-E potom soustředí svůj výkon do úzkého paprsku a snadno překoná Stealth ochranu F-35 a navede na něj své rakety. F-35 odhalí SU-35 na 150 km, na hranici asi 90km dosáhne jeho radar dostatečně přesného změření, aby mohl zahájit palbu AIM 120. F-16 blok 70/72 dosáhne zhruba stejného vyhledávacího a zaměřovacího výkonu. SU-35 ovšem s vysokou pravděpodobností odruší a vymanévruje rakety AIM 120 vypálené z větší vzdálenosti než 30km. F-35 ani F-16 žádné verze nemají dostatečný výkon, aby se mohli pustit do boje zblízka proti SU-35. Jakmile se ovšem F-35 a nebo F-16 obrátí k ruským letadlům zády a začnou prchat, jsou snadno detekovatelné a do vzdálenosti 350 km se vystavují riziku sestřelu ruskými raketami. 

Z analýz technického experta letectva NATO a dalších materiálů vyplývá jediné. F-16 na Ukrajině musí dostávat datové údaje o přesné poloze ruských letadel od operátorů NATO, typicky z letadel AWACS. Tím se všem NATO přímo zapojí do války s Ruskem. Expert NATO se spoléhá, že Rus, na prostředky NATO navádějící ukrajinské rakety na Rusy, nezaútočí. Ruský expert si může myslet to samé, že když na prostředky NATO navádějící ukrajinské rakety na ruské cíle zaútočí, nic se nestane, a NATO nepodnikne odvetu. A když podnikne….raději nemyslet. Myšlenkové pochody různých malířů pokojů jsou vždy prazvláštní.

Je pondělí 22. květen 05.12. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1683 Naprosto šokující včerejší zpráva ústředí NATO! Ruské tanky nelze zničit ze vzdálenosti přes 1400m! Rusko úplně prolomilo šifrovanou komunikaci ukrajinské armády uskutečňovanou systémem USA! Rusko je neporazitelné !?

Nejvýznamnější vojenský Think-tank, (mozkové centrum), zemí NATO, britský institut RUSI, vydal 19. května 2023 šokující analýzu nejnovějších letošních ruských vojenských schopností, které byly zaznamenány na ukrajinském bojišti. Institut RUSI oznámil, že ruská armáda se letos značně zlepšila ve všech oblastech, a oproti roku 2022 dosáhla nové kvalitativní úrovně. 

 1. Ruská armáda provedla modernizaci takřka všech do bojů nasazených tanků, a tyto modernizované tanky nyní takřka nelze zničit ani západními protitankovými raketami ze vzdálenosti větší než 1400m!  Ruská modernizace tanků spočívá v tepelné kamufláži tanků, která zabraňuje jejich odhalení na velké vzdálenosti, a neumožňuje na ně navádět rakety! Navíc Rusko změnilo používání tanků na bojišti. Místo toho, aby ruské tanky útočily v houfech, pohybují se nyní skrytě po malých skupinkách 1 až 2 km za frontovou linií, a odtud vedou zničující a přesnou palbu na předem zjištěné ukrajinské cíle, a po jejich zničení zmizí do úkrytů. Výsledkem této taktiky je praktická nemožnost ruské tanky ničit, kdežto naopak ruské tanky decimují ukrajinská obrněná vozidla a pěchotu. 
 2. Ruská radiotechnická vojska prolomila taktickou šifrovanou komunikaci ukrajinské armády v reálném čase uskutečňovanou pomocí amerických přístrojů Motorola. Díky tomu mají nyní Rusové přesný přehled o ukrajinských bojových plánech a záměrech. Naopak ruská vyšší velitelství začala používat utajenou komunikaci, se kterou si ani NATO neví rady! 
 3. Ruská protidronová obrana likviduje měsíčně přes 10 000 ukrajinských dronů, a to zejména pomocí radioelektronických zbraní! Spotřeba ukrajinských dronů je tak obrovská a jejich výsledky mizivé! Na každých 10 km fronty připadá nejméně jeden ruský radiotechnický rušící prostředek. 
 4. Ruská protivzdušná obrana nyní eliminuje značnou část ukrajinských útoků pomocí raketových systémů HIMARS, takže se Ukrajině už nedaří ničit ruská velitelství a sklady jako loni! Navíc je Rusové začali důkladně maskovat a opevňovat, takže ani případný zásah už nemá takový efekt jako loni.
 5. Naopak ruské raketové útoky z různých mobilních odpalovacích zařízení nabraly na intenzitě a přesnosti. Ruský průzkum ukrajinských cílů se značně zlepšil, a díky šifrované komunikaci v reálném čase nyní už ruští velitelé praporů přímo řídí palbu těchto ruských raketometů a raket. 
 6. Ruská ženijní vojska celý prostor bojiště důkladně zaminovala a opevnila. Prolomení ruské obrany bude velmi náročné.
 7. Ruské dělostřelectvo se stejně jako tanky a obrněná vozidla přizpůsobilo situaci na bojišti, a nyní velmi často mění ihned po odpálení salvy své postavení.

Shrnuto: Institut RUSI sice napsal, že Rusové mají nízkou morálku, ale celkový závěr jeho studie je jasný – ruská armáda jasně dominuje bojišti, a oproti loňsku se značně zlepšila. To je přesný opak toho, co různí vojenští analytici nyní píší o ukrajinské armádě – ta ztratila své loňské schopnosti, protože její nejlepší profesionální jednotky a poddůstojníci byli zdecimováni ve zbytečných útocích nařizovaných z politických důvodů kyjevským doupětem! Zdá se tak, že Putinova strategie nechat vojáky bojovat podle svého se opět osvědčila, kdežto hitlerovské přímé zasahování vůdce do průběhu vojenských operací opět selhalo. 

Je neděle 21. květen 05.12. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1682 Nové ruské laserové satelity, vypuštěné letos v březnu a dubnu, se staly posly smrti pro Patrioty!

Řada z Vás možná zaregistrovala významnou změnu v přesnosti ruských raketových úderů proti cílům na Ukrajině. Zejména markantní byly chirurgicky přesné údery raket proti skladu munice u města Chmelnyckyj, a likvidace celé baterie střel Patriot rozmístěných na ochranu prezidenta Zelenského a jeho suity v Kyjevě. Za vší náhlou přesností ruských úderů zřejmě stojí dvě analytiky přehlídnuté události. 

12. března Rusko vypustilo z kosmodromu Baikonur asi 3 tunový tajný vojenský satelit Olymp-K-2 Luch-5X. Předpokládá se, že úkolem tohoto satelitu je provádět radioelektronickou rozvědku, zajišťovat laserovou datovou komunikaci s klíčovými prvky ruské armády, a provádět chirurgicky přesné navádění raket na sledované (pohybující se) cíle v reálném čase. 

23. března Rusko vypustilo z kosmodromu Pleseck špionážní družici BARS-M Kosmos 2567. Předpokládá se, že úkolem tohoto satelitu je pomocí elektrooptických kamer s vysokým rozlišením a laserových radarových systémů provádět detailní optickou špionáž vybraného území, v tomto případě Ukrajiny.

Tuto spekulaci o nových schopnostech ruské armády navádět své rakety na cíle přímo satelity, bezprostředně po jejich odhalení, potvrdil včera bývalý poradce velitele doněckých rebelů Zacharčenka, Alexandr Kazakov. Podle Kazakova, který nyní žije v Moskvě, stojí nová ruská strategie na ukrajinském válčišti na těchto nových přesných úderech raketami proti štábům, skladům a hlavním zbraním Ukrajinců. Jakmile budou tyto tři kategorie cílů těmito přesnými údery zdecimovány, ruská armáda, podle Kazakova, vyrazí konečně do ofenzívy. Zelenskyj prý ani žádnou ofenzívu nepodnikne, protože má strach. 

Respektovaný Miliatry Watch Magazine detailně rozebral ruský raketový útok proti systému Patriot ze 16. května, při kterém byl podle MWM zničen ruskými raketami Kh-47-M2 Kinzhal odpálenými z útočících letadel MIG-31,  jak naváděcí radar, tak 5 mobilních odpalovacích nosičů systému Patriot. Americký systém Patriot údajně při pokusu o svou obranu proti nalétávajícím raketám Kinzhal dokázal vystřelit, než byl zničen, celkem 32 raket Patriot za 96 milionů USD, ani jedna raketa Patriot ovšem žádný Kinzhal nezasáhla. MWM ve své zprávě dodává, že se stalo přesně, co všichni vojenští analytici očekávali, protože systém Patriot si ani v modernější verzi nedokázal v minulosti poradit s mnohem méně sofistikovanějšími raketami a střelami s plochou dráhou letu, než byly při útoku 16. května použité Kh-47-M2 Kinzhal. MWM předpokládá, že v nejbližší době budou ohlášeny ztráty personálu NATO, protože je prý předpoklad, že zničený systém Patriot nemohl být ještě obsluhován pouhými Ukrajinci. 

Zřejmě právě rozmístění v kosmu nejnovějších ruských naváděcích a špionážních družic umožnilo tento bezprecedentní chirurgický útok na Patrioty. Zničit naváděcí radar je celkem snadné, protože vyřazuje elektromagnetické vlny a jeho poloha je snadno odhalitelná. Zničit mobilní raketové odpalovací zařízení představuje nutnost vlastnit dokonalý satelitní špionážní a naváděcí systém, který pracuje v reálném čase. Odpalovací zařízení se totiž maskují, a ihned po odpalu mění své úkryty. Zničení Patriotů, tak podporuje verzi, že Rusko letos tento loni zjevný nedostatek vojenských schopností odstranilo!

Podle včerejšího oznámení Dimitrije Medveděva do ruské armády letos už dobrovolně vstoupilo a podepsalo profesionální kontrakty 117 tisíc mužů a žen. Zdá se tedy, že letošní ruský nábor dobrovolníků je nejméně stejně tak úspěšný jako letošní ukrajinská násilná mobilizace populace. Pokud se tento trend potvrdí, bude včera Kazakovem ohlášená ofenzíva, která válku vyřeší, pro Rusy úspěšná. 

Dnes budu v 10.00 natáčet pořad, takže analýze je bez gramatické korektury. Je sobota 20. květen 04.37, a já se jdu na to natáčení na pár hodin prospat. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1681 Poslední rozkaz Washingtonu pro Zelenského! Vazalská Smlouva Černochové? Zapomeňte, chystá se něco mnohem horšího!

Před pár dny proniklo na veřejnost, že ukrajinský prezident Zelenskyj plánoval vyhodit do vzduchu ropovod Družba, kterým se stále ještě zásobuje ČR ropou! Co kyjevský komik plánoval, USA hodlají uskutečnit!  

Předevčírem unikly ve Washingtonu dokumenty, podle kterých plánují USA dnes 19. května donutit země G-7, aby vyhlásily nařízení, že Evropa už nikdy nebude odebírat žádný ruský plyn! Tento slib Evropy má být podle Washingtonu a Kyjeva součástí tzv. dvanáctého balíků sankcí na Rusko! Ukrajinský ministr energetiky tento vazalský závazek Evropy Washingtonu okomentoval slovy:  (Trvalý) Zákaz dovozu ruského plynu prostřednictvím plynovodů může být dobrým symbolickým krokem! Mohlo by to znemožnit Rusku jeden pohodlný způsob, jak vydírat EU a korumpovat evropské politiky!

Protože Rusko ještě stále letos v květnu zajišťuje svými dodávkami prostřednictvím plynovodů 8% vší spotřeby plynu v EU, na celou záležitost se podíváme podrobněji, protože celá řada z nás nyní dostává faktury, aby zaplatila tučné doplatky za energie!

Zelenskyj je na konci své kariéry! Napsal 14. května francouzský vojenský analytik a bývalý pilot vojenského letectva pplk. Jacques Guillemain: Mýtus o svatém Zelenském, idolu tábora dobra, se brzy rozpadne. Podvodník může své lidi klamat jen na chvíli. Podle Guillemaina už jen západní média věří, že Ukrajina válku vyhraje. Kyjev podle něj letos ztrácí průměrně 100 mrtvých denně. Toto číslo padlých, přesně odpovídá našemu odbornému odhadu z 12. května. Ovšem nejsou výjimkou ani dny, kdy Rusové, jako 15. května vyřadí za den i 700 ukrajinských vojáků. Poslední, co může nyní Zelenský udělat, aby se zachránil, a udržel si finanční podporu Západu, je nahnat trosky ukrajinské armády do krvavé lázně! Podle Guillemaina není žádná naděje, aby armáda špatně vyzbrojená zastaralou a vyřazenou vojenskou technikou NATO mohla slavit jakýkoli úspěch proti moderními zbraněmi disponujícími Rusy. Než bude po všem, musí ale Washington shrábnout dividendu za statisíce zbytečných ukrajinských mrtvých! A tou je – nahradit Rusko jako dodavatele plynu do Evropy.

Za pár dní se v Jižní Africe sejde kongres BRICS, a do organizace vstoupí Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Alžírsko, Egypt, Bahrajn a Írán. Dalších 19 zemí se chystá do organizace vstoupit v nejbližší době. Očekává se, že organizace BRICS bude do konce roku 2027 vytvářet už 37% světového HDP, kdežto G-7 jen 28%. Hlavním bodem jednání BRICS v Jižní Africe bude urychlené provedení de-dolarizace světového obchodu! Země BRICS, (Brazílie, Čína, Indie, Rusko a Jižní Amerika), odstranění monopolu dolarů a EUR ze světového obchodu vidí jako prostředek ke zlomení ekonomické a politické nadvlády Západu a zejména USA na zbytkem světa. Jakmile toho dosáhnou, USA ztratí schopnost tisknout dolary, vytvářet astronomický dluh, a z něj platit svou armádu. USA budou se budou muset začít živit jako všechny ostatní národy na světě, a místo tisknutí bilionů dolarů, které pumpují do mezinárodního obchodu, budou muset začít vyvážet suroviny, energie, produkty, potraviny a technologie. 

Protože americký plyn je finančně náročnější vytěžit a poslat do Evropy  než plyn ruský. Nezbývá USA, než zakázat Evropě na věky odebírat levný ruský plyn! Když USA ve svém požadavku na závazek Evropy nikdy už neodebírat ruský plyn v příštích dnech neuspějí, je chlastací smlouva, kterou podepisuje Černochová s USA na další tzv. dočasný pobyt vojsk na území Česka, úplně zbytečná, protože šok, který ekonomika USA utrží de-dolarizací světového obchodu, a obnovením ruských dodávek plynu do EU, Washingtonu finančně nedovolí vydržovat svou armádu v současné velikosti, a bude ji muset podstatně zredukovat. Vzhledem k naléhavosti čelit Číně, nakonec USA sami z Čech odpochodují, a dá-li bůh, vezmou si Černochovou i s  jejími bary pro žíznivé americké vojáky sebou, aby tady už nestrašila děti válkou.

Posledním úkolem Zelenského tedy je, prodlužovat válku do té doby, než si USA zajistí monopol na dodávky plynu do Evropy! Naštěstí se zdá, že Německo, Itálie a Francie, tento plán na schůzce v Japonsku odmítnou! A z toho plyne, že mír se blíží, a s ním i dodávky levných ruských energií! Fialová bída tak konečně skončí!

Chystáme ještě tento týden natočit jeden pořad, proto budou analýzy skromnější, musím noc vyměnit za den. Je pátek  19. květen 03.57.  Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1680 Chystá se NATO nyní napadnout Rusko?

V úterý 16. května jsem vystupoval v tomto pořadu, a řada diváků se zajímala o odpověď na otázku, zda nyní NATO chystá v souvislosti s historicky největším cvičením Air Defender přepadení Ruska. V dnešní analýze se proto dozvíte, že:

 1. Bez indických leteckých paliv a nafty rafinovaných z ruské ropy a dodávaných do Evropy se NATO proti Rusku ani nepohne!
 2. Česká nás velké zdražení stavebních materiálů!
 3. O kolik by byl levnější litr nafty na pumpách, kdyby Brusel nesankcionoval ruské dodávky

Nevím sice, co se různým šíleným generálům honí v hlavě, ale jednoznačně jsem z nejnovější hádky Bruselu s Indií zjistil, že NATO v nejbližších několika letech nemůže vést žádnou válku s Ruskem z evropského území, protože na vedení války proti Rusku nejsou v Evropě dostatečné kapacity na rafinaci nafty a leteckých paliv! V případě války s Ruskem by se totiž do pohybu musel dostat skoro milion vojenských vozidel, od tanků, samohybných děl, obrněných vozidel, až po nákladní automobily, a vzlétnout by muselo několik tisíc letadel a vrtulníků. To představuje tak obrovskou spotřebu pozemních i leteckých paliv, že je vedení útočné války aliancí NATO proti Rusku v Evropě na několik příštích let prakticky vyloučeno. 

Evropa je letos ze 20% závislá na dovozu rafinované nafty! 8% vší nafty, která se používá nyní v Evropě pochází z ruské ropy!!!! Jediný rozdíl oproti loňskému roku je, že nafta se už díky sankcím nerafinuje v Rusku, ale rafinuje se v Indii z ruské ropy!!!! U leteckých paliv platí podobné, viz graf na tomto odkazu.

Předevčírem se v Bruselu zhroutila obchodní jednání mezi EU a Indií. Obchodní dohoda s Indií je považována za záchranu pro evropské průmysl. Brusel si myslel, že celé jednání bude probíhat podle starých koloniálních pravidel a EU vydá příkazy a Indie je podepíše. Jenže Indie si v Bruselu tvrdě dupla a odmítla podepsat materiály připravené Eurokraty! Indický ministr zahraničí  Jaishankar bez obalu oznámil své podmínky:

 1. Žádné sankce na ruskou ropu rafinovanou v Indii nebudou, nebo uvidíte! Indie vydělává na každém litru ruské ropy 1,61 CZK plus zisk z její rafinace na naftu prodávanou do EU! Jen dubnový měsíční zisk z ruské ropy rafinované na naftu vydělal na rozdílu cen celé Indii 15 miliardy CZK, a z toho 1,6 miliardy CZK představoval rozdíl v cenách za dodávky indické nafty rafinované z ruské ropy do EU!  
 2. (Z mechanismu rozdílných cenových nákladů na naftu z ruské ropy a na ostatní naftu v EU je zřejmé, že by ceny nafty mohly klesnout na pumpách včetně daní o 1 až 2 koruny na litr, kdyby se začala opět nakupovat sankciovaná ruská nafta. Kdyby se nakupovala i sankciovaná ruská ropa, ceny by zřejmě klesly ještě jednou tolik!)
 3. Nebudou ani žádné cla na indické stavební materiály dodávané do Evropy! Indie je skoro nejdůležitějším  dodavatelem cementu a stavební oceli do EU. Brusel při jednáních s Indií oznámil, že hodlá ze všech těchto stavebních materiálů vybírat 35% uhlíkové clo! Ministr Jaishankar po tomto oznámení začal Bruselu vyhrožovat odvetnými opatřeními a soudy pro nepovolený protekcionismus! Oznámení Bruselu nicméně znamená, že stavební materiály po zavedení 35% cla prudce v EU zdraží! Nedostatkové byty, tak opět podraží! 

Chystáme ještě tento týden natočit jeden pořad, proto budou analýzy skromnější, musím noc vyměnit za den. Je čtvrtek  18. květen 04.21.  Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1679 Kyjev zahájil jednání o kapitulaci! Tajná jednání už jsou v plném proudu!

 • 11. května –  Kyjev nepřímo přiznal, že zahájil tajná vyjednávání s Ruskem o ukončení války!
 • 12. května – Český ministr zahraničí Jan Lipavský na velké poradě ve Stockholmu řekl: Klíčem k tomu, aby se Ukrajina dokázala ruskému agresorovi ubránit, je vojenská i finanční podpora demokratického světa. Zároveň musíme myslet i na období po válce. Řešme aktivně rekonstrukci země a pomáhejme stíhat válečné zločiny, které se na Ukrajině dějí dnes a denně!  A opět tak dokázal:  Že česká diplomacie je ve vleků jestřábů z Washingtonu, kterým se nejnovější výsledky tajné mírové diplomacie vůbec nelíbí. A nebo: Že čeští diplomaté zase nepochopili, co se před jejich očima právě odehrává! Je tedy na čase, podívat se v dnešní analýze na vyjednávání Kyjeva o kapitulaci podle Putinových podmínek zblízka! 
 • Než se k tomu dostaneme: Dnes 16. května budu po sedmé večer zase živě k vidění na Petr Bureš TV. Tak se na Vás těším!

Klíčové potvrzení existence tajných vyjednávání o kapitulaci Kyjeva zveřejnila nenápadně 11. května pozdě večer ukrajinská zpravodajská agentura UNIAN.  Agenturu UNIAN založil oligarcha Kolomoyskyi. A ten stvořil i Zelenského! Ve svém krátkém sdělení z 11. května UNIAN oznámil, že nejznámější ukrajinský diplomat, bývalý velvyslanec v Berlíně, který musel být pro drzé chování odvolán,  Andrij Melnyk, bude jmenován velvyslancem v Brazílii! A že hlavním cílem tohoto jmenování je zlepšit vztahy Ukrajiny s Brazílii!  

Proč byl Andrii Melnyk 11. května večer tak najednou narychlo vybrán za velvyslance v Brazílii, vysvětluje tato fotka z 10. května dopoledne, kdy se do Kyjeva osobně dostavil tajný Putinův vyjednavač Celso Amorim. (vlevo) A v Kyjevě ho osobně uvítal náměstek ministra zahraničí Ukrajiny Andrii Melnyk!!!! (vpravo) K fotce Melnyk napsal, nic neříkající komentář, že se teď budou zlepšovat vztahy mezi Ukrajinou a Brazílii. 

Kdo je Putinův tajný vyjednavač Celso Amorim? A jakou má misi!?

Amorim pobýval letos na začátku dubna diskrétně celých 6 dní v Rusku, a vyjednával zde osobně s Putinem, Lavrovem a dalšími nejvýznamnějšími ruskými politiky, podmínky míru, které by byly přijatelné pro Rusko!

Washington Amorima bytostně nesnáší! V roce 2009 Amorima prestižní časopis Foreign Policy vyhlásil nejlepším ministrem zahraničí celého světa, protože diplomaticky deklasoval USA i EU při obchodních jednáních WTO s Afrikou, Indií a Jižní Amerikou o potravinách. Amorim tehdy srovnal mediální propagandu Washingtonu a Bruselu proti chudým zemím s mediální propagandou Josepha Goebbelse, a slavil tím ohromný úspěch! Navíc Washington i Brusel nemohou Amorimovi odpustit, že položil úspěšné základy nynější organizace BRICS, která Západ pomalu ale jistě zbavuje jeho světové dominance. Současný brazilský prezident Lula, nyní Amorima pověřil, aby připravil skutečná mírová jednání! 

A Amorim už slaví první úspěchy! 10. května po jednání se Zelenským Amorim oznámil, že mír bude dosažen vzájemnými ústupky obou stran! (Do teď v Česku všichni tvrdí, že pouze porážka Ruska a obsazení obsazených území, je cesta k míru – včetně zatčení Putina a dalších zločinců! Viz Lipavský na začátku analýzy!) Vyslání Melnyka jako velvyslance do Brazílie je jasným důkazem, že se o míru už bude vyjednávat podle not BRICS, a ne NATO! 

9. května spolu v Brazílii o míru na Ukrajině jednali nizozemský premiér Mark Rutte a brazilský prezident Lula. Rutte, po jednání jako první úřadující západní politik neodsoudil Lulu, za to že v průběhu jednání oznámil, že mír na Ukrajině bude dosažen “střední cestou”, a že nepoužil povinný výraz “bez ústupků Rusku”, jak požadují Washington a jeho štěňata z Prahy! A Kyjev místo obvyklých slovních útoků na každého politika, který řekne slovo mír, tentokráte mlčel, a pozval Amorima na osobní jednání se Zelenským!

Když Lula poprvé v březnu 2023 navrhl, že zprostředkuje mír na Ukrajině, Washington zuřil jako pominutý, a Biden brazilského prezidenta nevybíravě urazil! (Podrobně v MAP 1635!) Na tajnou diplomacii Celso Amorina neměl americký vztek žádný vliv, a návštěvy Rutteho a Scholze v Brazílii, telefonáty Luly s Macronem, a návštěvy Luly v Pekingu, daly jasně najevo, že Washington i Brusel už ztratily schopnost řídit světovou politiku! Síla organizace BRICS roste každým dnem! 

12. května ústřední platforma čínských komunistů vyhlásila, že skupina G-7 (USA, Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a Kanada) už nemá žádné právo rozhodovat o světové politice, a že bude nahrazena skupinou G-20! 

V Kyjevě buď už pochopili, že nemohou porazit Rusko, a mírová jednání se rozeběhnou! A nebo! Kyjev a Washington zase kují nějaké pikle, jak by pomocí nových mírových jednání zopakovaly podvod známý jako Minské dohody, které jak přiznala Merkelová, byly jen podvodem na Rusko! Jak to bude tentokrát se brzy dozvíme! Více dnes večer v pořadu!

Je úterý  16. květen 05.31.  Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1678 Za válku na Ukrajině má ČR letos zaplatit 142 miliard CZK! Slovensko 1.8 miliardy EUR. Spočítali o víkendu v newyorském ústředí globalistů!

Náhoda!?

 • 11. května 2023, PrahaPetr Fiala oznámil, že vládními ozdravnými opatřeními připraví Čechy o 147 miliard CZK! 
 • 11. května 2023, New York:   Ústředí globalistů George Sorose Project Syndicate oznámil, že ČR za válku na Ukrajině letos zaplatí 142 miliard CZK a Slovensko 1.8 miliardy EUR! (V originále: Income loss of close to 2% GDP.)
 • 5. listopadu 2019, Radim Fiala, SPD:   George Soros promluvil o tom, jak je pyšný na převrat na Ukrajině. Až zase bude někdo mluvit o šiřitelích „fake news“ a konspiračních teorií, měl by si přečíst rozhovor se sluníčkářským miliardářem a globalistou Georgem Sorosem pro The Guardian, v němž přiznává, že podpořil převrat na Ukrajině. The Guardian píše i o tom, jak Soros platil Zuzanu Čaputovou, která se následně stala slovenskou prezidentkou. Takže tohle je konspirační teorie? Ne. Tohle je konspirační praxe!

V Česku jsou všichni krom fialových médií a nohsledů šokováni daňovými a dalšími opatřeními Petra Fialy, které mají za cíl naplnit prázdnou státní kasu okradením hlavně těch nejchudších občanů. Shodou nějakých nevýslovných náhod, ve stejný den, kdy Petr Fiala svá asociální opatření vyhlásil, oznámil u Sorose mimořádně vlivný německý profesor ekonomie Daniel Gros, který je považován za jednoho z otců měny EURO, a eurozóny, že: v důsledku současných cen energií, které jsou stále 3 krát vyšší než v roce 2021, a které jsou vyvolány válkou na Ukrajině, bude muset letos každá země EU zaplatit 2% svého HDP na jejich úhradu! A tyto dvě procenta se v ČR nějakou náhodou takřka rovnají 147 miliardám, které chce Fiala!!!!

Profesor Gross oznámil, že zdražování energií a bydlení v EU dopadá sice hlavně na chudé občany, protože jejich výdaje na energie tvoří průměrně 25% jejich příjmů! (V Česku dokonce podle EU průměrný občan zaplatil už před zdražením v roce 2020 za energie a bydlení 28,3% všech svých příjmů!) Že díky populistické vládní politice v době pandemie COVID, a díky současné inflaci – si tito nejchudší lidé přišli na neúměrné zvýšení příjmu, oproti bohatým a vzdělaným! A že třeba nekvalifikovaní Němci už nyní vydělávají o 8% více, než před válkou, kdežto kvalifikovaní Němci jen o 2%! A s tím je třeba něco udělat!

Shrnuto: Globalisté 11. května z New Yorku zaveleli k útoku na platy obyčejných lidí!  A Fiala se 11. května už v Praze činil, aby je splnil! 

Podle Grose USA na válce bohatnou, protože jsou čistými vývozci energií, jejich exportní komodity zdražily, a jejich importní komodity zlevnily. V Evropě je tomu přesně naopak! Platy v USA se tak po očištění o inflaci sice nezvýšily, ale v Evropě se snížily! V Česku o rekordních -7.5%, jak tvrdí Fiala! A nebo o světově unikátních -8,9% jak tvrdí OECD!

Podle čínských analytiků válka na Ukrajině potrvá ještě dlouho, protože Washingtonu tato válka vyhovuje. Plní všechny jeho hlavní válečné cíle – oslabit Rusko, oslabit EU, a na válce zbohatnout! Češi na válce zchudnou, a ještě je teď sedře z kůže Fiala! Tomu se říká pech.

Podle singapurských analytiků válka na Ukrajině potrvá ještě dlouho, protože Washington, který na válce bohatne, ještě neprokoukl Čínu, která na válce bohatne a sílí ještě víc než USA. Bylo chybou nahnat Rusko do náručí Číny! USA se s ním měly spojit!

Největším poraženým války je samozřejmě Ukrajina. Češi budou brzy díky Fialovi brzy dalšími nejvíce poraženými. Španělsko má mnohem chytřejší politiky. Ti minulý týden v Bruselu sehnali dalších 837 milionů EUR, (20 miliard CZK), na výstavbu nových továren, které budou produkovat moderní technologické výrobky a baterie! Místo pronásledování vlastních občanů, se ve Španělsku vrhli na ždímání Bruselu! To Fiala se místo, aby se pustil do Bruselu, pustil do vlastních občanů.

Jsem původem z Liberce, a tak vřele doporučuji tuto akci proti Fialovi!

Je pondělí  15. květen 04.54.  Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1677 Jak se Fiala chystá okrádat Čechy, a komu se chystá vydřené miliardy nadělovat! Velké odhalení!

Budeme šokovat od začátku!

Plat španělského poslance je nyní 76 176 korun! Plat českého poslance je nyní 102 400 Kč! A to je jen začátek toho, jak Fiala z vydřených miliard živí svůj asociální  politický kabaret! 

Generální stávka proti Fialovi a jeho daňové, mzdové, a asociální politice, jak hrozí odbory, by Fialu stála každý den 630 milionů na nevybraných daních a odvodech z platů, za každých 10% zaměstnanců, kteří by se stávky zúčastnili! Tento tlak by Fiala nevydržel dlouho, a Češi by se konečně mohli začít mít dobře. V dnešní analýze jsme porovnali Španělsko (48,9 milionu obyvatel), a Česko (10,6 milionu obyvatel), a zděsili jsme se, jak to tady Fiala vede!

První údaj, který Vás bude šokovat! Ve Španělsku je 513 tisíc státních úředníků a zaměstnanců! V Česku je 464 tisíc státních zaměstnanců a úředníků! Kdyby Španělsko mělo mít stejně státních úředníků jako Česko, muselo by jich mít 2 134 400! Kdyby Česko mělo míst stejně státních úředníků jako Španělsko muselo by jich mít jen 112 000 ! Ve Španělsku je součet všech úředníků a všech veřejných zaměstnanců všeho všudy 2 717 570. V Česku je součet všech úředníků a všech veřejných zaměstnanců přes 985 000! Česku by tedy muselo stačit pouze 590 tisíc veřejných zaměstnanců a úředníků, aby jich mělo stejně na občana jako Španělsko! Podíl všech veřejných zaměstnanců a úředníků na počtu všech zaměstnanců ve Španělsku je 17%, v Česku přes 19%, ale to jen díky tomu, že všichni Češi na rozdíl od Španělů pracují! Jen propuštěním 300 tisíc českých přebytečných státních úředníků a veřejných zaměstnanců by Fiala ročně ušetřil bezmála 200 miliard CZK na platech, a vydělal by 80 miliard na odvodech z práce propuštěných úředníků v soukromém sektoru. K tomu by ušetřil za kanceláře, papír, a počítače pro úředníky! 

V dubnu 2023 bylo v Česku celkem 261 683 lidí bez práce, nezaměstnanost byla pouze 3,6%! Všichni Češi tedy usilovně pracují, a přesto to nestačí, aby se naplnila státní kasa. Jak je to možné? A proč Fiala zvyšuje daně a poplatky? Abychom na tuto otázku odpověděli, srovnali jsme Česko pro začátek se Španělskem!

Ve Španělsku je nyní nezaměstnanost 13,26%. A to znamená, že kdyby Češi pracovali stejně málo jako Španělé, bylo by v Česku nyní 963 866 nezaměstnaných! Ti by neplatili daně, odvody na důchody a na zdravotnictví, a Fiala by je musel živit! Fiala by tak nedostal od zaměstnavatelů odvody za zaměstnance ve výši 100 miliard CZK ročně! Nedostal by ani 32 miliard odvodů z Vaší výplaty. A nedostal by ani 44 miliard ze zdanění Vaší výplaty! A ještě by musel na sociálních dávkách Vám a Vašim dětem vyplatit přes 100 miliard korun. Kdyby Češi pracovali stejně málo jako Španělé, Fiala by od Čechů nevybral 176 miliard korun a musel by jím vyplatit 100 miliard korun! Celková Fialova sekera ve státním rozpočtu by na konci roku nebyla 300 miliard, ale 600 miliard! 

Fialův letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 300 miliard CZK představuje deficit 4,22 % HDP Česka podle posledního odhadu Stanjurova ministerstva financí! Španělsko, které je dlouhodobě postiženo masovou nezaměstnaností, bude mít ovšem podle EU letos schodek ve výši pouhá 3,9% HDP. Kdyby Češi pracovali stejně málo jako Španělé, byl by letošní schodek Fialova hospodaření 8,4% HDP! Jak to ti Španělé dělají, že tak málo pracují, a přitom jejich stát tak dobře hospodaří, na rozdíl od Česka!?

Pokud srovnáme daně v Česku a ve Španělsku, a dotace Bruselu Česku a Španělsku nestíháme se divit, co ten fiala vyvádí!

 1. DPH na léky                                        Španělsko 3%              Fiala 12%
 2. DPH na základní potraviny             Španělsko 0%              Fiala 12%
 3. DPH na ostatní potraviny                Španělsko 10%            Fiala 12%   
 4. DPH na elektřinu a plyn                  Španělsko 5%               Fiala 21%
 5. Zdanění práce podle OECD             Španělsko 39.5%        Fiala 39.8%              před zvýšením o poplatky za nemocenskou! (Viz OECD 2022 str.3.) Po zvýšení 40,1%. 
 6. Minimální měsíční mzda                  Španělsko 29 975        Fiala 17 300            oba údaje v CZK
 7. Průměrná mzda                                  Španělsko 50 088       Fiala 41 500            oba údaje v CZK
 8. Plat poslance                                       Španělsko 76 176         Fiala 102 400         oba údaje v CZK
 9. Dotace EU z Recovery fund             Španělsko 39 421         Fiala 2 178              oba údaje v CZK na občana dané země
 10. Dotace EU z React EU fund             Španělsko 9 285           Fiala 2 879             oba údaje v CZK na občana dané země
 11. Vládní pomoc Ukrajině                     Španělsko 354              Fiala 2 230             oba údaje v CZK na občana dané země

Počet vojáků a zaměstnanců Španělských ozbrojených sil 118 671. Počet vojáků a zaměstnanců českých ozbrojených sil 36 426. Podle velikosti populace obou zemí by  AČR a Ministerstvo obrany měly mít jen 25 798 vojáků i zaměstnanců dohromady! Místo snižování počtů na úroveň Španělska, chce Černochová i Fiala ještě nabírat!!! Kdyby vládla Černochová s Fialou ve Španělsku, musela by mít Španělská armáda podle jejich českých dispozic v roce 2030 už 184 000 vojáků! Z čísel je jasné, že Česko má oproti Španělsku přebytečných 10 000 vojáků a vojenských úředníků. Místo zvyšování, je třeba snižovat! 

Jenom na dotacích Bruselu z fondů Recovery a React EU měl Fiala dostat o 458 miliard CZK víc, abychom dostali na každého občana stejně jako Španělé! Česká média místo toho, aby to Fialovi pořádně spočítala, jak nás nechává Bruselem okrádat o dotace, tak se raději radují, že jsme dostali aspoň pár miliard na nemocnice. Biliony z fondu React EU jsou přitom takřka výlučně určeny na zdravotnictví! Proč jsme tedy my Češi dostali 4 krát méně na občana na zdravotnictví než Španělé!? Ve Španělsku dostanou  zdravotní sestry a lékaři letos opět přidáno k platu! Kdežto v Česku letos lakomý lapiduch Fiala přemýšlí, jak by ty české ještě více okradl, když už jim loni způsobil propad platů

Je neděle  14. květen 05.54.  Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.