Poskytujeme informace, které měly zůstat občanům nepřístupné.
Poskytujeme informace, které veřejnoprávní média nechtějí, nebo nesmí! poskytovat.
Chceme, aby občané měli možnost zvážit, zda politické strany a jejich představitelé skutečně slouží občanům České republiky, tedy těm, kterými jsou politici a jejich strany placeny.
Chceme, aby občané měli možnost zvážit, zda úřady a orgány veřejné moci skutečně pracují ve prospěch občanů, nebo zda fungují pouze jako prodloužená ruka určitých konkrétních  zájmových skupin a osob.
Chceme pomoci vrátit občanům jejich občanská práva. Práva, která jsou vyvážena povinnostmi, ale ne stále se zvyšujícím nárůstem povinností s absencí práv.
Nestrannými informacemi dáváme občanům možnost racionální úvahy a přehledu o skutečně odvedené práci zvolených zastupitelů, oproti letitým slibům.

Máte náměty? Kontaktujte nás na: kpv0249@gmail.com

Kde nás také najdete:

Facebook KPV 0249