MAP 1795 Putin dobyl strategickou oblast Ukrajiny označenou na berlínských mapách rudě jako oblast H2W, která má hrát klíčovou roli při zajištění budoucí prosperity Německa a západní EU! Proč musí Kyjev tuto oblast dobýt zpět za každou cenu! Jakou roli mají sehrát Češi i Slováci? Analýza bitvy za oblast H2W!

Na Ukrajině se nyní vede mimořádně krvavá bitva o malou, ale strategickou oblast, která je na berlínských i bruselských mapách označena jako “Ukraine Hydrogen Walley”, nebo oblast H2W. Kontrola nad touto oblastí je podle plánů Bruselu i Berlína naprosto klíčová pro budoucí prosperitu, jak Německa, a tak i celé Severozápadní části EU! V dnešní analýze proto podrobně vysvětlíme, jaké důsledky přinese kategorické lpění Bruselu i Berlína na dobytí oblasti “Ukraine Hydrogen Walley”, (dále v textu jako “UHW”), kyjevskou soldateskou. 

Mapa oblasti UHW – dole! Oblasti, ve kterých se na Ukrajině dá podle bruselských výpočtů ekonomicky produkovat zelený vodík nutný pro budoucí zásobování EU, jsou na mapě označeny žlutou barvou. Oblasti, které nemohou ekonomicky produkovat zelený vodík, jsou označeny od zelené do modré. Červená barva představuje maximální hranici ruské okupace. Oblast UHW, kterou musí Kyjev celou udržet, a nebo znovu dobýt, aby bylo zásobování Německa a západní EU zeleným vodíkem podle plánu Green Deal možné, tvoří tyto ukrajinské regiony – Luhansk, Doněck, Krym, Cherson, Záporoží, Dněpro, a Oděsa. Součástí oblasti UHW je v regionu Dněpro i město Kryvyj Rih, kde se z části vodíku má, díky obrovským zásobám železné rudy, vyrábět pro německý průmysl tzv. zelená ocel! Celý plán Green Deal je bez ovládnutí celé oblasti UHW v troskách, a nelze jej uskutečnit, protože pro jeho realizaci bude chybět přes 30% vodíku a zelené oceli. Oba tyto produkty  musí být vyprodukovány v oblasti Ukraine Hydrogen Walley – UHW. Zbylý zelený vodík musí být vyprodukován v Severní Africe, zejména v Tunisu, a v Ázerbájdžánu na pobřeží Kaspického moře. I o kontrolu těchto regionů nyní Brusel svádí  s pomocí USA “proxy války” s Gosudarem a jeho spojenci. (Zdroj Mapy – H2W working paper EU z dubna 2023 – strana 15.) 

Projekt UHW, který je absolutní podmínkou pro dosažení cílů Green Deal EU, bude nesmírně finančně náročný! Pro jeho energetické zajištění je třeba nejen znovu vybudovat letos v létě zničenou Kachovskou přehradní nádrž na Dněpru, ale, i na její velké části, po jejím napuštění, které potrvá desetiletí, postavit obrovskou plovoucí solární elektrárnu o celkové ploše nejméně 210 čtverečních kilometrů! Na mapě dole vidíte místo, které musí elektrárna zabírat, protože jedině v této části nádrže není plánovaná žádná lodní doprava. (Zdroj Mapy – Pilot Project UHW EU, strana 4.)

Podle plánu bruselských úředníků a západních investorů z konce roku 2022 měl přepravní systém plynovodů vedoucí přes ČR a SR už v roce 2030 přepravovat z Ukrajiny 13% celkové spotřeby zeleného vodíku v Německu a v severozápadní EU! Projekt má ovšem problém – většinu území UHW, na kterém je jedině možné vodík produkovat, kontroluje nyní Putin a jeho vojska, a formálně jde podle ruského práva o ruské státní území! Podle původního projektu, zveřejněného 14. listopadu 2022, musely být první práce na výstavbě továren, rafinerií vodíku a solárních a větrných elektráren v oblasti UHW zahájeny nejpozději začátkem roku 2024, aby se termín spuštění přepravy vodíku do EU v roce 2030 stihnul. Původní plány byly v dubnu 2023 zatím modifikovány, a EU přislíbila Ukrajině desítky miliard EUR, aby mohla zatím na Ukrajině v Zakarpatí, a v Oděské oblasti vybudovat, v malých lokalitách UHW, elektrolyzéry, které budou produkovat ze solární a větrné energie rozkladem mořské a sladké vody aspoň 220 tisíc tun vodíku ročně od roku 2027! Vzhledem k masivním útokům dronů a raket moskevského Gosudara proti energetické soustavě Oděské oblasti, které se očekávají s příchodem podzimu a letošní zimy, se nezdá pravděpodobné, že by se Putinovi vojenští plánovači nezaradovali, že jim Kyjev za Bruselské miliardy začal stavět nové cíle – rozsáhlé plochy solárních a větrných elektráren, které budou snadným terčem pro jejich drony! A že by nezaútočili na elektrolyzéry vodíku a potrubí a přečerpávací stanice vodíku, neb jest od katastrofy Hitlerova Hinderburgu známo, že stačí malá jiskra z blesku, a vodík exploduje obrovským výbuchem. Vodíkové potrubí naplněné z Oděsy přes Bratislavu a Prahu až do Berlína, by možná Gosudarovi ušetřilo spoustu nukleárních Kinžálů, a riziko odvety. A výstřelem do Oděsy,  by mohl říšskému Kancléři s úsměvem tvrdit:  Asi vítr, Máchale!, že! 

Podle ukrajinských výpočtů jsou zatím pouze 2% ukrajinských plynovodů technologicky schopné bezpečně přepravovat vodík směrem do EU! A ještě ani nebyla nalezena bezpečná směs plynů, které je třeba do vodíku přimíchat, aby mohl být přepravován starými plynovými potrubími! 

Podle německých vládních výpočtů, je možné ekonomicky zelený vodík vyrábět pouze v těchto oblastech – Severní moře a Pobaltské pobřeží EU, a je ho do EU možné dovážet pouze ze Severní Afriky buď tzv. Pyrenejským koridorem z Maroka, a nebo z Tunisu přes Sicílii a Itálii, a nebo z Ukrajiny přes ČR a SR, či z Ázerbájdžánu přes Gruzii, Černé moře a Bulharsko, nebo přes tzv. Zangezurský koridor, podrobně rozebráno v MAP 1789, který ovládá Arménie, do Turecka a Bulharska. Protože na výrobu zeleného vodíku budou rozdělovány biliony EUR z nových půjček Bruselu i z půjček všech států EU u bankéřů, a tyto biliony budou zadarmo věnovány soukromým investorům, aby stavěli větrníky, soláry, elektrolyzéry a další Green Deal nesmysly, není divu, že hlavní příjemci těchto biliónových dotací, Estonci, Lotyši, Litevci, Poláci, Švédové, Finové, Dáni, Holanďané, a Belgičané, a kyjevská soldateska a její korupčníci, jsou jak hlavní podporovatelé politiky Green Deal, tak i války na Ukrajině! Biliony EUR ze státních půjček se tak elegantně přesunou do majetku úzké skupiny vybraných investorů, a všehoschopných politiků a úředníků! Pro naprostou většinu lidí už nezbude pro splátky úroků ze státních a bruselských půjček ani na výplatu důchodů, ani na platby za školy, lékaře, za bydlení, za teplo i za světlo! Zavládne tak nový světový řád – Fialismus, ve kterém jen několik jedinců bude vlastnit vše, a o všem bude rozhodovat! Přesně podle plánu WEF Klause Schwaba! 

Válka na Ukrajině proto potrvá ještě několik let! Jak přiznala včera, v pátek 29. září, česká vláda, když koupila společnost NET4GAS Holdings, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Hlavním cílem tohoto nesmyslného nákupu je, za desítky českých státních miliard, financovat systém budoucí přepravy ukrajinského vodíku, který může být ekonomicky vyráběn pouze na území oblasti UHW, a jeho přepravu přes území Slovenska a Česka do Německa a zemí Severozápadní EU!

Jak včera přiznal fialový ministr a bankéř Síkela z mafiánského hnutí STAN-Dozimetr, který stojí za nákupem plynovodů, přes ČR se má takto každoročně, místo levného ruského plynu pro české spotřebitele, přepravovat 16 miliard krychlových metrů levného ukrajinského vodíku, pro německé a západoevropské spotřebitele! Německé a kanadské soukromé společnosti, které tuto bývalou strategickou plynárenskou infrastrukturu ČR v minulosti od privatizátorů Miloše Prodavače levně nakoupily, ji potom silně zadlužily, shrábly tučné zisky, a je pro ně nyní finančně neekonomické tuto soustavu provozovat, dokud oblast UHW nebude dobyta, a byznys s vodíkem vyráběným v oblasti UHW se po mamutích investicích z bruselských dotací nerozjede. Ani Berlín, ani Brusel nehodlají od projektu odstoupit, a proto zavelely, český vládnoucí oslík Fiala poslušně zahýkal, a provinční bankéř Síkela od západních investorů zadlužené plynovody levně prodané Milošem Prodavačem zase draze vykoupil zpět, a občani ČR za investory budou draze splácet dluhy i úroky za desítky miliard! 

Už na první pohled je jasné, jak občani ČR na kšeftech Miloše Prodavače a Oslíka Fialy s plynárenskou soustavou prodělali, a hlavně ještě prodělají.

Miloš Prodavač prodal soustavu před 21 lety za 125 miliard korun, aby měl na zaplacení nevymahatelných dluhů České konsolidační agentury, které do ní byly převedeny z privatizovaných českých bank! Ač byla snaha aspoň část miliard převést na budoucí zajištění výplat českých důchodů, Miloš a jeho banda ČSSD/SOCDEM všechny miliardy rozprášili! Privatizátoři si jen do roku 2012 vyplatily přímý zisk 75 miliard, a další desítky miliard nepřímo. Podle ekonomických výpočtů, kdyby Miloš Prodavač v roce 2002 soustavu nezašantročil, ČR by už v roce 2012 měla z jejího provozování 125 miliard zisku na státních účtech,  a v dalších letech by jí soustava vydělala další stovky miliard!

Oslík Fiala včera vykoupil zpátky za 5 miliard hlavní část v předchozích letech vytunelované soustavy od západních investorů zpět. Soustava je nyní ale zadlužená úvěry a dluhopisy za 33 miliard korun, které musí být v letech 2025 až 2028 zaplaceny! V důsledku sankcí na levný ruský plyn dodávaný přes Ukrajinu, a v důsledku sabotáže proti plynovodu Nord Stream, je její provoz pro západní investory ekonomicky nerentabilní, a to do té doby, než bude vojsky soldatesky dobyta oblast UHW, a budou v ní investovány stovky miliard bruselských dotací, a bude produkovat levný vodík.

Optimistické analýzy předpokládají, že k tomu nedojde dříve než v roce 2035! Tou dobou, nový budoucí vládce Česka, třetí Oslík Prodavač v řadě nej-neschopnějších českých politiků, bude muset na rozkaz washingtonského MMF oddlužit ČR, protože Fiala svými 300 miliardovými ročními deficity rychle zadluží naši republiku až na úroveň Řecka a Itálie, a Třetí Oslík Prodavač, aby fialový státní dluh tzv. konsolidoval, nejspíš zase levně prodá celou oddluženou a zmodernizovanou plynárenskou soustavu zpět soukromým západním investorům a jeho politická parta zase všechny miliardy rozpráší! Soukromí Investoři, potom,  jak už naplánovali úředníci v Bruselu a v Berlíně, shrábnou tučné zisky a budou vydělávat na transferu vodíku z Ukrajiny do Západní EU. Ovšem, jen pokud kyjevská soldateska zavčas vyčistí oblast UHW od vojsk moskevského Gosudara, které se v ní stále srdnatě a úspěšně brání všem sebevražedným útokům! 

Kdo bude chtít uspět ve volbách do parlamentu EU příští rok, i v dalších parlamentních volbách, má jedinečnou příležitost, ale musí dokázat postavit proti tupé fialové likvidaci české ekonomiky, a životní úrovně naprosté většiny obyvatel ČR, smysluplný ekonomický plán! Kdo to nedokáže, bude zase jen po volbách hlasitě bedákat, že volby byly zmanipulované, aby zakryl svoji vlastní politickou neschopnost!  A obávám se, že mezi současnými parlamentními i neparlamentními opozičními politiky bude po Eurovolbách 2024 takovýchto Bedákalů ještě více než po parlamentních volbách v roce 2021! Proto se staňte novými politiky, a podporujte ty nové politiky, kteří víc myslí, než jen hlasitě kvičí!

Je sobota 30. září, 04.30. Ve čtvrtek 28. září jsem většinu dne strávil sledováním projevů vlasteneckých politiků, kteří se sešli na Smíchově, a proto nebyla v pátek analýza. Děkuji za maily i za přání k svátku. Pokud ji stihnu bude zítra v neděli bude podrobná analýza zprávy Rand Corporation, jak jste si přáli. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

 

MAP 1794 Unikla tvrdá data o tzv. sociální turistice ukrajinských uprchlíků! 42 500 měsíčně pro ukrajinskou matku samoživitelku! 42% ukrajinských uprchlíků provádí tzv. sociální turistiku! Brusel oznámil, že na Čechy a Slováky vypíše nové daně, aby zaplatil úroky z půjček pro Ukrajinu! Pentagon oznámil, že nebude mít na žold pro svá vojska! Jediná Putinova kremelská pokladna přetéká zlatem díky dalším a dalším novým obchodům! Mluvčí vlády USA vyzval americké podnikatele, aby více podnikali v Rusku!

Putinova kremelská pokladnice přetéká penězi i zlatem stále víc a víc. Nejnověji začal tento měsíc moskevský Gosudar ve velkém dodávat zkapalněný plyn LPG železničními cisternami do iránských přístavů, a odtud loděmi do pákistánského přístavu Karáčí. První zásilka 100 tisíc tun LPG proběhla navzdory sankcím úspěšně, pákistánští řidiči jsou prý nadšeni ruskými cenami, a kolotoč ruských dodávek LPG Pákistánu se začíná roztáčet. Další mamutí kšefty upekl Gosudar s Indií. V ruském severomořském přístavu Murmansk se začaly o letošním létě nakládat indické lodě ruským koksovatelným černým uhlím, a kolem arktického pobřeží Sibiře začaly toto uhlí transportovat do indických přístavů. Indická vláda je s výsledkem těchto arktických obchodů s Ruskem nadšená, a ke vzteku CIA, uzavřela s Putinem nejen dohodu o výcviku indických vojáků v ruské Arktidě, ale i dohodu o výstavbě desítek nových ledoborců pro Putinovu “severní ledovou trasu” ve svých  indických loděnicích. CIA k novým rusko-indickým námořním obchodům trpce poznamenala, že se Washingtonu díky západním sankcím podařilo dosáhnout i obnovení pravidelného velkokapacitního námořního spojení mezi indickým přístavem Čennaí, (5 milionů obyvatel), a ruským Vladivostokem. Tato námořní trasa přitom skončila s rozpadem SSSR, a od té doby byla mrtvá. Nyní po ní putují miliony tun ruského obilí, surovin, energií, a zejména černého uhlí, po kterém jsou Indie i její uhelné elektrárny věčně hladové! Gosudar nyní s čínskou pomocí buduje další sibiřské železnice, aby zvýšil tranzit ruských surovin a plodin směrem k východosibiřským přístavům. Podle všeho se Goudar tento měsíc také domluvil se severním Kimem, a ruské uhlí a dřevo, začne putovat do Indie i ze severokorejského přístavu Najin, jak bylo zvykem v dobách SSSR.

Mainstreamová média neustále a do omrzení českým i slovenským občanům opakují, že Putin je stále více izolovanější, a že se jeho ekonomika hroutí. Opak je pravdou. V pondělí byly v ruském nejvýchodnějším vojenském okruhu zahájen rozsáhlé manévry armád Gosudarových spojenců. Cvičení se účastní armády Bruneje, Indie, Vietnamu, Indonésie, Laosu, Číny, Kambodže, Mayanmaru, Thajska, Filipín a Malajsie, a nezdá se, že by jejich vlády chtěly Putina nějak izolovat! 

Putin evidentně nemá problém svoji válku financovat. Podle ruských vojensko-vlasteneckých médií, která komentovala poslední ekonomická data ruského statistického úřadu, většina Rusů žije v chudobě, protože platy v Rusku jsou stále nízké, ale kdo se přihlásí do první linie, nebo jako profesionální voják, bude dostávat vysoký plat. A to jeho rodinu dočasně pozvedne z chudoby, až do doby skončení speciální operace na Ukrajině. A nebo do jeho smrti, jak média přiznávají.

Podle ruských dat se Gosudarova populace dělí na tyto sociálně-ekonomické skupiny:

 • 21 % populace má nižší průměrný příjem na hlavu než 19 tisíc rublů, 4750 CZK, a to je hrozná chudoba.
 • 38 % populace má nižší průměrný příjem na hlavu než 27 tisíc rublů, 6480 CZK, a to je beznadějná bída.
 • 27 % populace má nižší průměrný příjem na hlavu než 45 tisíc rublů, 10 800 CZK
 • 13 % populace má nižší průměrný příjem na hlavu než 60 tisíc rublů. 15 000 CZK, a to je nižší střední třída
 • 15% populace má nižší průměrný příjem na hlavu než 100 tisíc rublů, 24 000 CZK, a to je střední třída.
 • 8% nejbohatších Rusů má průměrný příjem na hlavu vyšší než 100 tisíc rublů, a to jsou boháči.
 • Součet % v tabule je 122%, jak se to ruskému autorovi povedlo netuším, nicméně takto to napsal. V Rusku jsou mimořádně nízké ceny bydlení, a energií, proto Rusové nejsou až tak chudí, jak to vypadá podle přepočtu na CZK. V každém případě, s Fialou v čele, se brzy ruské životní úrovni přiblížíme! 
 • Že v tabulce rozdělení ruského bohatství něco bude, je zřejmé z pořadí zemí podle koncentrace bohatství na světě: 1. Rusko, 2. Švédsko, 3. USA, 4. Irsko, 5. Norsko, 6. Švýcarsko, 7. Německo, 8. Česko!!! Slovensko až 23! Protože v moderním světě platí, že prací a zaměstnáním se bohatství nezískává, je tak zřejmé, že mezi Ruskem a Západem není rozdíl, chudoba je tam na vzestupu! 

Pentagon včera rozeslal svým zaměstnancům a vojákům písemné nařízení, jak se mají chovat, až v sobotu dojdou USA peníze na výplaty, jak se očekává! Zástupci vojáků varovali americké politiky, že velká většina profesionálních vojáků USA žije od výplatě k výplatě, a nemůže si dovolit pracovat zadarmo, jak ve Washingtonu vymysleli. Pentagon nicméně vojákům oznámil, že než se v Kongresu dohodnou, z čeho jim budou vyplácet mzdu, musí podle zákona sloužit USA zadarmo. A upozornil je, že ale musí platit nájmy, a další platby spojené se svým ubytováním, a bydlením svých rodin. Vojenští analytici USA varovali, že celý svět bude mít z armády USA legraci, protože už nebude ani schopná platit svým vojákům. Podle včerejších nočních zpráv se nepředpokládá, že by se zákonodárci v USA rychle dohodli, z čeho budou svoji, a ukrajinskou soldatesku v nejbližších dnech financovat. Putin evidentně žádné problémy s financováním své armády nemá.

A asi ani mít nebude. Protože včera 27. září odpověděl mluvčí ministerstva zahraničí USA Mattew Miller na otázku, zda USA zakáží americkým byznysmenům podnikat v Rusku:  Že USA naopak ani neplánují zakazovat Američanům podnikat v Rusku, protože nejsou v žádném konfliktu s ruským lidem. Pouze se musí dodržovat sankce na určité druhy podnikání ve vojenské a technologické oblasti! A obvinil Rusko, a Putina, že to naopak oni podnikání Američanů v Rusku znesnadňují! Včerejší vyjádření Mattewa Millera zapadá do celé řady dalších signálů z Washingtonu, které ukazují, že Amerika už má války na Ukrajině dost, a nehodlá ji donekonečna financovat! 

Stejně tristní finanční situace, jaká nyní panuje v USA, vládne i v Bruselu. Evropská komise proto svolala naléhavé zasedání členských států, které má vyřešit akutní nedostatek peněz v Bruselské kase. EU chybí desítky miliard, které se musí zaplatit na úrocích z půjček, které si Brusel se svolením vlád zemí EU nabral u bankéřů, aby měl z čeho vyplácet mnohamiliardové dotace Italům a Španělům, aby nezkrachovaly, a Ukrajincům, aby měli za co válčit, a z čeho vyplácet své úředníky, vojáky a důchodce. Celkem Brusel naléhavě potřebuje jen příští rok od Evropanů navíc vybrat dalších nejméně 36 miliard EUR, 900 miliard CZK! Proto Brusel vymyslel, že jeho úředníci vypočítají podle svých tabulek kolik v každé zemi EU bude příští rok činit firemní zisk, a 0.5% tohoto zisku, mu každá vláda země EU zaplatí z daní svých občanů! Pro ČR to bude znamenat značnou finanční zátěž. Podnikatelé v ČR odvádějí 19% daně z čistého zisku. Ale Brusel bude chtít po ČR 0.5% z hrubého zisku! To může představovat 20 až 80 miliard CZK ročně, podle toho jak se bude dařit ekonomice!

Nejděsivější údaje tohoto týdne ovšem přišla z Ukrajiny. Podle nich zahájili Ukrajinci, kteří utekli do Evropy hromadné stěhování za sociálními dávkami! Podle vlastních ukrajinských údajů, 42% Ukrajinců uteklo do Evropy, a stěhuje se v ní ze země do země, jen aby získali, co nejvyšší možné sociální dávky a výhody! Prý jen 27% Ukrajinců do EU uteklo a přesunuje se ze země do země za vyšším platem, a jen 31% Ukrajinců v Evropě pracuje! Podle samotných ukrajinských sociologů si Ukrajinci mezi sebou vzájemně radí, ve které zemi EU jsou aktuálně k mání ty nejlepší sociální podmínky, a podle toho se stěhují. Z ČR tak už za vyššími sociálními dávkami do Německa od-imigrovalo 50 tisíc Ukrajinců, a z Polska dokonce 350 000 tisíc. Německo se stalo pro tyto migrující Ukrajince populární, protože matce se dvěma dětmi do 18 let, přiděluje 1700 EUR měsíčně, 42 500 CZK, bezplatné ubytování, a všem školící programy na výuku Němčiny, a výuku tzv. inkluze a integrace do německé společnosti, které místo práce navštěvuje 99% těchto tzv. migrujících Ukrajinců! Srovnání s tím, co Fiala vyplácí pracující matce samoživitelce, která vychovává dvě české děti, je tristní. Ještě smutnější ovšem je, že od příštího roku mají Češi i Slováci platit do Bruselu další desítky miliard, jen aby Evropská komise měla z čeho platit úroky za miliardy EUR, které si u bankéřů letos napůjčovala, a poslala je tzv. válčícím Ukrajincům. Češi tak budou navíc příští rok platit nejen přemrštěné ceny energií a poplatky za Green Deal, jak vymyslel Fiala, ale i dluhy za válčící Ukrajince, a sociální dávky pro migrující Ukrajince, kteří mají v Německu vyšší sociální dávky,  než jsou kolikrát české platy! To je nový politický směr – fialismus! 

Je čtvrtek 28. září, 05.30. Přeji všem krásný státní svátek. Děkuji za maily. V neděli bude podrobná analýza zprávy Rand Corporation. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1793 US Deep State včera varoval Washington, že kyjevská soldateska může brzy vyprovokovat ruský jaderný úder proti zemím východního křídla NATO! Zelensky včera slíbil Ukrajincům brzká “velká vítězství” a “hromady mrtvých Rusů”! Analýza, jak rozpoutat jadernou válku!

Proslulá americká vojensko-politická organizace RAND Corporation, kterou ruská média pravidelně obviňují nejméně z toho, že představuje “stínový generální štáb USA”, před pár dny vydala znepokojivou analýzu dalšího možného vývoje války na Ukrajině, a podle analýzy je pravděpodobné, že válka eskaluje do několika různých “jaderných scénářů”.

Ruští analytici, včera použili pro popis role RAND Corporation v mocenské struktuře USA výraz “теневой“, který se v Ruštině používá ve spojení s popisem organizace hlavně ve smyslu: existovat v pološeru, oficiálně se neodhalovat, ale zároveň hrát vedoucí roli.  Je tak zřejmé, že Rusové berou analýzu RAND Corporation naprosto vážně, a  je tak na čase, se jejími závěry zabývat podrobněji. 

Zprávu sestavilo 15 nejvyšších amerických expertů na Rusko, Putina, a Ruskou armádu, kteří pracují jak pro vládu USA, tak pro nevládní organizace. Na zprávě tito odborníci pracovali letos několik měsíců. (Celý originál zprávy – 91 stran v anglickém jazyce, najdete zde). 

Že je zpráva vysoce aktuální, je jasné z noční bojovné rétoriky vůdce kyjevské soldatesky Zelenského. Ten utrpěl minulý týden při své návštěvě v zámoří značné neúspěchy. V USA se s ním v podstatě nikdo vážně nebavil, a na rozdíl od jeho poslední návštěvy, nebyl ani středem veřejné pozornosti. Na závěr návštěvy navíc obdržel z Bílého domu několikastránkovou direktivu, kterou musí rychle splnit, jinak už nebude žádná další podpora. Tento soupis nařízení je vůči Ukrajině, a hlavně vůči zbytku jejího obyvatelstva, které ještě nepoložilo svůj život na oltář vlasti, a nebo neuteklo, nesmírně tvrdý! Zelenskyj například musí “zliberalizovat ceny elektřiny, energií a plynu pro ukrajinské obyvatelstvo na tržní úroveň EU” Pro představu – v současné době Ukrajinci platí za 1m3 plynu 4.91 CZK, kdežto Češi podle zářiového ceníku okolo 38 CZK! Obdobné zvýšení bude ve všech energetických komoditách. Text nařízení Washigtonu, str. 2Splnit do jednoho roku: (Bod 4) Implementovat plán zaměřený na liberalizaci sazeb za plyn a elektřinu, a zároveň vypracovat cílený režim podpory pro zranitelné spotřebitele v souvislosti s reformou systému dotací elektřiny. Provést přípravu na rozvoj „zelené“ energie a integraci energetických systémů mezi Ukrajinou a EU. Doprovodit proces liberalizace mechanismy sociální ochrany ke zmírnění dopadů na chudé osoby a přelidněné regiony!  

Ukrajina tak bude mít brzy vážný problém, protože lidé z nízkých platů nezaplatí náklady za energie! Putin si je toho určitě vědom, a tak ve stejné době, kdy Zelenskyj obdržel několikastránkové nařízení Washingtonu, jak vyždímat z Ukrajinců každou hřivnu, nařídil, aby obyvatelé nových území Ruska, dostali mimořádné hypotéky na bydlení, s úrokem maximálně 2%! Navíc podle tarifů za spotřebu plynu se v Luhansku letos platí 25 korun měsíčně za každou osobu, která žije v bytě, kde se na plynu vaří, a kde se pomocí plynu ohřívá voda! Za elektřinu se platí 0.9 CZK za kWh! Ceny, na které mohou Češi i Slováci jen vzpomínat! 

Zelenského a jeho soldatesku tak čeká osud Violetty Chamorové. Na její prezidentskou inauguraci, když CIA a Pentagon v tajné teroristické válce porazily nikaragujské komunisty, vyslal Washington na samém počátku 90 let svého českého obdivovatele Havla. A ten byl z inaugurace celý zkoprnělý, protože mu Chamorová, na jeho otázku, proč se neraduje z vítězství, odpověděla, že není proč, protože USA ihned zastaví Nikaragui veškerou pomoc, a budou se dožadovat splacení úvěrů. A to skončí tím, že časem vůdce poražených komunistů Daniel Ortega snadno vyhraje volby a stane se prezidentem Nikaragui! Jak Chamorová Havlovi řekla, tak se taky stalo! A nepoučitelný a nenasytný Washington, opět o tomto víkendu vydal Zelenskému stejné příkazy, jako před lety Chamorové – vyždímat vlastní obyvatele o každou hřivnu, a připravit rozprodej půdy a státního majetku západním investorům! A jmenovat nové soudce podle diktátu západních odborníků!  

Včera v pozdě v noci, Zelenskyj z Kyjeva hřímal, že brzy Ukrajinci uslyší výborné zprávy z bojiště, že Ukrajina podnikne proti ruskému teroristickému státu údery, které Rusku přinesou ztráty na životech, které bude Rusko tvrdě pociťovat! Tyto nové údery proti Rusku dal do jasné souvislosti s nedávnými úspěšnými raketovými útoky na Krym, Sevastopol a ruské lodě v přístavech, a hovořil o tom, že ukrajinská tajná služba získala informace, na která místa ruského zbrojního průmyslu musí být ukrajinské akce soustředěny! 

Noční řeč Zelenského, tak naplnila jeden ze scénářů RAND Corporation, který může skončit jadernou válkou. Analýza RAND Corporation tvrdí, že v případě, že Ukrajina zahájí útoky proti ruským cílům, které jsou považovány za strategické pro průmyslovou kapacitu Ruska, a nebo pokud Ukrajina dokáže nanést ruské armádě citelné ztráty, Rusko buď ukončí válku nějakou formou míru, a nebo zahájí jaderné údery na Ukrajinu, aby válku rychle vítězně ukončilo! Jaký scénář Rusko použije, je nejisté. Proto je podle analýzy RAND Corporation ve Washingtonu na místě vysoká míra opatrnosti, protože tato jaderná eskalace vyvolaná Ukrajinou může skončit ruským jaderným preventivním úderem proti NATO i USA! 

RAND Corporation ve zprávě výslovně varuje, že jadernou eskalaci mohou úmyslně i neúmyslně vyvolat, jak Kyjev tak Moskva, a že oba režimy mohou mít zájem na této eskalaci!

Jedna z možných variant zahájení jaderné války mezi Ruskem a NATO podle analýzy RAND Corporation spočívá v samotné činnosti NATO! Posilování východního křídla NATO (Polsko, ČR, SR, Maďarsko, Rumunsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko) o nové jednotky NATO, zejména o jednotky schopné rychlých úderů a útoků, a o jednotky vybavené zbraněmi dalekého dosahu se schopnostmi jaderných úderů – typicky hromadění raket, a letadel, může vyvolat v Moskvě podezření, že tyto nové jednotky nejsou určeny k obraně území NATO, a k odstrašení ruské agrese, ale slouží, jako skrytá příprava k překvapivému útoku na Rusko, s cílem Rusko definitivně zničit! Reakcí pak může být, okamžité zahájení jaderné války všemi ruskými prostředky, s cílem předejít útoku NATO! RAND varuje, že ruské vedení je nevypočitatelné, a že jaderná válka mezi zeměmi NATO a Ruskem může být vyvolána i omylem jedné ze stran! Vzhledem k tomu, že generál PePa i fialová válečnice Černochová jsou známí stoupenci hromadění nových úderných zbraní a útočných jednotek, zejména v Pobaltí, a na východním křídle NATO, bylo by záhodno, je rychle vyměnit za podstatně rozváženější politiky, kteří chápou, že jen absolutní idiot může riskovat vyvolání jaderné války, tím, že svého protivníka vystraší, aby si myslel, že ho chce přepadnout první! 

Podle zprávy: Náhlé a nečekané ztráty ruské armády na ukrajinském bojišti mohou dostat nejvyšší ruské velení pod časový tlak při hledání alternativních způsobů vojenského řešení vzniklé krizové situace, a spustit tak rychlý jaderný scénář! (Str. 7 zprávy.) Jakmile Rusko zahájí jadernou válku, je pravděpodobné, že v ní nebude používat nukleární zbraně malé ráže, a provede jen několik úderů. Ale použije velké jaderné nálože, a v dostatečném množství, protože politická cena za použití jaderných zbraní bude pro Rusko vysoká i v případě ojedinělých malých úderů, kdežto jistota, že mnohačetné masivní jaderné údery splní svůj účel, přinese jen přibližně stejnou politickou cenu! Pokud se ruské velení rozhodne použít jaderné zbraně, použije je v takovém množství a velikosti, aby splnilo své vojenské cíle. (Str. 7 zprávy.) Vzhledem k nebezpečí jaderné eskalace, je nutné, aby země NATO, a zejména USA, udržovaly robustní a živé diplomatické, politické a vojenské kanály s vedením Ruska, protože bez nich není možné včas celou eskalaci zastavit a odvrátit. (Str. 11. zprávy.)

Opět tak vyvstává otázka nad logikou současné politiky generála PePy, který v rozporu s doporučeními RAND Corporation ze dne 21. září, ještě 25. září tvrdil, že si v tuto chvíli nedokáže obnovení postu českého velvyslance v Rusku představit! Čte vůbec nejvyšší politické vedení ČR analýzy RAND Corporation!? Už 27. března jsme v analýze MAP 1637 citovali švédského profesora špionáže Tonyho Ingessona a estonské diplomaty, kteří varovali, že snižování úrovně a počtů západních diplomatů v Rusku neumožňuje udržovat přehled o dění v ruské nejvyšší politice, ani ji ovlivňovat, ani s Moskvou účinně vyjednávat. Jak vidíte, v Česku vládnou nebezpeční šílenci, kteří nejen riskují, že zbytečně vyprovokují Rusko k preventivnímu jadernému úderu, ale ještě úmyslně likvidují veškeré diplomatické, vojenské a politické kanály, které by takovýto úder v omylu, a nebo ze strachu, mohly odvrátit! 

Zpráva RAND Corporation je vysoce komplexní a varovná. Žijeme ve světě, který mohou naši politici díky své hlouposti a nadutosti, již zítra zničit, aniž vůbec pochopí, jak se jim to podařilo! Kdo umí anglicky, doporučuji mu zprávu k přečtení. Někdy, až bude více času, rozebereme ji podrobněji. Napište mi na mail kpv0246@gmail.com, pokud o to stojíte.

Je středa 27. září, 04.45. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1792 Berlín včera vyhlásil zavedení povinné distribuce neevropských azylantů po celé Evropě! Rakušanův pakt se tak stává skutečností! Francie zděšena novou vlnou znásilňování a mučení důchodkyň mladými azylanty!

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková včera dopoledne v říšském rozhlase osobně vytroubila, že: Všichni žadatelé o azyl, kteří přicházející do Evropské unie,  musí být řádně a spravedlivě rozděleni mezi všechny její členské státy! Do všech procesů veškeré azylové imigrace musí být ihned implementován německý Ordung, a struktura. A musí být okamžitě zavedena organizovaná distribuce žadatelů o azyl mezi jednotlivé země EU!!

Toto německé oficiální vládní vyhlášení o zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů, kupodivu nechalo české politiky chladnými. Zkontrolovali jsme jejich sociální sítě s tímto výsledkem:

Vít Rakušan, šéf STAN, ministr vnitra – do 01.39 úterý 26. září nijak nereagoval na FB

Petr Fiala, šéf ODS, předseda vlády – do 01.40. úterý 26. září nijak nereagoval na FB

Marián Jurečka, šéf KDÚ-ČSL, ministr – do 01.43. úterý 26. září nijak nereagoval na FB

Ivan Bartoš, šéf Pirátů, ministr – do 01.45, úterý 26. září nijak nereagoval na FB

Markéta Pekarová – Adamová, šéfka TOP-09 – do 01.47, úterý 26. září nijak nereagovala na FB

Andrej Babiš, šéf ANO, parlamentní opozice, – do 01.50, úterý 26. září nijak nereagoval na FB

Tomio Okamura, šéf SPD, parlamentní opozice, – do 01.52, úterý 26. září nijak nereagoval na FB, ale v 09.30 v pondělí 25. září těsně před projevem ministryně Baerbockové, se projevil jako dobrý prognostik, a obvinil fialovou vládu a Brusel z přípravy na  “rozdělování imigrantů po zemích EU”! 

Kateřina Konečná, šéfka KSČM, mimoparlamentní opozice, – do 01.58, úterý 26. září nijak nereagovala na FB,

Jindřich Rajchl, šéf PRO, mimoparlamentní opozice, – do 01.59, úterý 26. září nijak nereagoval na FB

Z nulových reakcí českých vlasteneckých politiků na včerejší projev Baerbockové, ve kterém požadovala nucené přerozdělování imigrantů, podle Rakušanova paktu, je zřejmé, proč jsou čeští vlastenci v opozici. Na rozdíl od českých vlasteneckých politiků, maďarský ministr zahraničí, Péter Szijjártó na projev Baerbockové reagoval ostře a ihned, a maďarská média jeho reakci okamžitě hromadně šířila! Takhle se totiž dělá úspěšná vlastenecká protiimigrační politika! Když se podíváte na FB profily Babiše, Rajchla, i Okamury, zjistíte, že se všichni navážejí do “mafiána Rakušana za šifrovaný mobil a mafiánské propojení na Dozimetr”, ale že by mu mohli spočítat také “Rakušanův pakt o přerozdělování imigrantů a platbách výpalného za ně” to je ani nenapadne, ačkoli jsou světová média plná včerejších výroků Baerbockové o povinném přerozdělování imigrantů! Dokud se vlastenci nenaučí být stejně pohotoví, jako Szijjártó a Orbán, budou hnít v opozici, a někteří se ani do parlamentu nedostanou! Petr Szijjártó se s tím včera nepáral: Navzdory neuvěřitelnému přílivu migrantů, navzdory duálním společnostem, no-go zónám, agresivnímu tlaku, navzdory rostoucím teroristickým hrozbám, někteří politici stále argumentují pro přijímání a rozdělování migrantů

Občany ČR díky Rakušanově paktu na přerozdělování imigrantů čeká temná budoucnost. O ní svědčí i nejnovější události ve Francii:

 • Uprchlík z Alžíru, kterému byl už v únoru 2022 vydán soudní příkaz okamžitě opustit Francii, tzv. OQTF, byl o tomto víkendu zatčen policií za znásilnění, mučení, pokus vraždy, a oloupení 67leté ženy ve Versailles.  Podle informací od policie si bezdomovec alžírské národnosti počkal na ženu v noci před jejím domem, násilím ji přinutil, aby ho pustila do svého bytu, a tam ji svázal, dal jí roubík, a celou noc ji až do rána škrtil, bil a znásilňoval, a mučením jí donutil, aby mu prozradila bankovní PIN. Ráno se těžce zraněné oběti podařilo v nestřeženém okamžiku, když Alžířan vybíral peníze z bankomatu, uprchnout k sousedovi. Díky kameře bankomatu se podařilo policii pachatele identifikovat a zatknout. Při jeho zatčení vyšetřovatelé objevili v bytě, kde se pachatel zdržoval, pokladnici kradeného zboží, včetně občanského průkazu oběti, různé uloupené bankovní karty, šperky, a matriční doklady, mnoha jiných obětí! Jak fungují tzv. mainstraamová média ve Francii je jasné ze zprávy Le Figaro, která celý incident věrně popsala, s jedinou výjimkou, utajila, že pachatelem byl Alžířan, bezdomovec, recidivista, uprchlík, kterého se už 18 měsíců nedaří vyhostit z Francie, kde páchá své zločiny! 
 • K dalšímu navlas podobnému incidentu došlo i tuto neděli ve městě Tours! Tam 36 letý opilý imigrant ze Súdánu násilím vnikl do soukromého bytu, přepadl jeho 67 letou obyvatelku, zmlátil jí a odvlekl do postele, a už se jí chystal znásilnit, když do bytu vtrhla policie zalarmovaná bdělým sousedem! 
 • Další 51 letá žena byla přepadena uprchlíkem, který se na území Francie zdržoval nelegálně v Avignonu. Pachatel si na ni počíhal přede dveřmi jejího bytu, kde ji přepadl, začal bít, a pokoušel se jí vtlačit do bytu, a přitom z ní už nedočkavě strhával oblečení! Žena využila jeho sexuálního rozrušení, a podařilo se jí přirazit za sebou dveře bytu. Na základě popisu policie pachatele zatkla. Jako obvykle ho soud propustil na svobodu s příkazem OQTF, aby okamžitě opustil Francii!
 • Minulý týden si uprchlík z Mali vyhlédl mladou studentku, která večer sama opustila zábavní klub. Na ulici ji přepadl, zatáhl do roští a pokoušel se jí znásilnit. Naštěstí ulicí projížděla policejní hlídka a pachatele vláčícího svou oběť si povšimla, a zatkla ho. Na stanici policisté zjistili, že se jedná o známého násilníka, který místní studentky přepadává a znásilňuje na stejném místě už nějakou dobu. Soud ho v minulosti osvobodil pro “nedostatek důkazů”. 

Češi i Slováci si musí dát pozor na své politiky, abychom nedopadli jako Švédové, Francouzi a Němci, kteří jsou nyní mnohem častěji obětmi trestných činů, než tomu bylo před masivní neřízenou neevropskou imigrací! Nelze než souhlasit s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártó, že Imigranti se nemají, co v EU přerozdělovat, ale má jim být zabráněno překonat samotné hranice EU! Nám nezbývá, než doufat, že se čeští vlastenečtí politici ve své protiimigrační politice rychle polepší, aby byli stejně pohotoví a mediálně úspěšní, jako ostřílený Orbánův ministr zahraničí. Jeho FB a X se vyplatí sledovat, už jen proto, jakou Maďarsko provádí úspěšnou zahraniční politiku! 

Je úterý 26. září, 03.32. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

MAP 1791 Celý civilizovaný svět v šoku! Parlament NATO freneticky skandoval, když Zelenskyj a Trudeau vzdávali hold členovi SS, který se v roce 1943 prokazatelně účastnil na vyvražďování Poláků, Rusů a Židů v koncentračním táboře! O rok později se účastnil i vyvražďování Slováků!

(Foto – SS-Mann Jaroslav Hunka v pátek gestem kyne Zelenskému v Parlamentu Kanady, po té, co byl vyznamenán, a dočkal se frenetického potlesku za svůj podíl na vyvražďování Rusů, Poláků, Slováků a Židů ze druhé světové války!)

Nejvyšší židovské organizace Kanady, –  B’nai Brith Canada, a – Friends of Simon Wiesenthal Center, včera zuřily jako pominuté! Kanadský parlament v pátek za účasti prezidenta Ukrajiny Zelenského, jeho manželky, a premiéra Kanady Justina Trudeau freneticky aplaudoval, a vzdával čest 98-letému příslušníkovi XIV. ukrajinské divize SS Galizien, Jaroslavu Hunkovi, za jeho celoživotní přínos k vyvražďování Rusů, a dalších nacistům nepohodlných etnik. Nikomu přitom nejen nevadilo, že příslušnost k jednotkám SS je automaticky podle rozsudků norimberského tribunálu trestným činem,  stejně jako jejich oslava, ale v případě Jaroslava Hunky, nikomu ani nevadilo, že se jedná o aktivního nacistu, který veřejně vzpomíná na sociálních sítích na Adolfa Hitlera slovy, nový „osvoboditel“ ukrajinského lidukterý ho inspiroval, aby dobrovolně vstoupil do SS, a který se dokonce pochlubil fotkami z roku 1943, které prokazují, že se nacházel v koncentračním táboře na území Polska, právě v době, kdy byli všichni vězni tohoto lágru Rusové, Sověti, Poláci a Židé, hromadně vyvražděni!! Po včerejšku je tak jasné, že nacismus není na Ukrajině excesem, (podrobně v MAP 1731 zde),  ale státní politikou!!! 

Na první archivní fotografii vidíte SS-Manna Jaroslava Hunku, (třetí zleva), v prosinci 1943 v Mnichově u SS -Artillerie Ausbildungs und Ersatz Regiment, který sloužil výhradně ke zdokonalovacímu výcviku vybraných příslušníků SS! (Zdroj fotografie.)

Na druhé archivní fotografii z léta 1943 vidíte SS-mana Jaroslava Hunku, (uprostřed), ve výcvikovém táboře v Polsku známém jako SS-Truppenübungsplatz Heidelager! Výcvikový polygon SS Heidelager sloužil výhradně k výcviku německých, estonských a ukrajinských jednotek SS. Součástí polygonu SS Heidelager byly malé koncentrační a zajatecké tábory pro Poláky a Sověty, Szebnie a Pustków, a malá židovská ghetta. Vězni těchto zařízení byli používáni k otrocké práci na zajišťování ubytování, stravování a výcviku jednotek SS na polygonu. Zajatci a Židi, kteří ztratili v důsledku podvýživy a nelidských podmínek schopnost tvrdě pracovat byli v lesech na Polygonu hromadně stříleni a zahrabáváni. Od léta do podzimu 1943, kdy byl Hunka na Polygonu, navíc probíhala likvidace okolních židovských ghett. Staří, nemocní a děti byli postříleni, zbytek byl odeslán ke zplynování! Celkem bylo na cvičišti Heidelager zlikvidováno několik desítek tisíc Židů, Sovětů a Poláků! Podle polských historiků byli od srpna  1943 k těmto popravám Židů i Poláků i Sovětů speciálně přiváženi příslušníci XIV. divize SS Galizien – aby se pocvičili ve střelbě! (Zdroj fotografie.)

V táboře Heidelager musely vězněné ženy pracovat na zajištění chodu tzv. “vojenského městečka”, kde celý rok 1943 probíhal výcvik XIV. divize SS. Divizi v té době osobně navštívil Heinrich Himmler. Celá XIV. divize SS Galizien byla v létě 1944 rozprášena Sověty v bitvě u města Brody. Zbytek divize, včetně Jaroslava Hunky uprchnul na Slovensko, kde se aktivně zapojil do vyvražďování Slováků a vypalování jejich vesnic při tzv. protipartyzánském boji. Ze Slovenska před koncem války utekli do Rakouska, kde se těsně před kapitulací Říše sami přejmenovali na 1. ukrajinskou divizi, a vzdali se Britům, a tvrdili, že jsou bojovníci proti komunismu. Pobyt Jaroslava Hunky v létě ve vojenském městečku Heidelager ho jednoznačně usvědčuje, že minimálně věděl, že příslušníci XIV. divize SS Galizien se tou dobou aktivně podíleli na masových popravách Židů, Poláků a sovětských zajatců. A že celý výcvik, ubytování, stravování, praní a hygiena divize byla v Heidelager zajišťována otrockou prací vězňů koncentračních táborů, kteří byli po vyždímání ze všech sil, hromadně popravováni! 

Gesta Zelenského a Trudeau, když v pátek zdravili vyznamenaného nacistického vraha Jaroslava Hunku, nenechávají nikoho na pochybách, co jsou oba zač! Putin tak bude mít další záminku, pro denacifikaci Ukrajiny, a Rusové mu budou věřit ještě víc! Tupost současných západních politiků je opravdu nebetyčná! 

Je pondělí 25. září, 04.08. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1790 Fiala rozdává miliardy EUR Ukrajincům, Meloni rozdává miliardy EUR Italům. Šokující srovnání jak hospodaří Italie a ČR! Slováci se smát Čechům nemusí, jejich Odór dokonce překonal v kombinovaných výplatách Kyjevu i legendárního Fialu!

Válka na Ukrajině eskaluje přímým zapojením vojsk NATO! Italské státní tisková agentura ANSA, včera potvrdila, že se Rusům podařilo zničit tank Leopard, a že jediný přeživší člen osádky, který se jim zraněný vzdal, přiznal, že celá osádka tanku byla složena výhradně z “německých vojáků”! V dnešním díle se proto podíváme kolik Fiala a Odór Kyjevu platí, a proč jim tak nezbývají, na rozdíl od zemí západní EU, peníze pro vlastní občany! Včera totiž statistici zemí EU publikovali, že reálné mzdy v Západní Evropě letos poprvé po dvou letech pomalu rostou, kdežto v ČR se stále děsivěji propadají! 

Fiala a spol. podnikli tento týden, aby se zviditelnili, a zlepšili svoji mizivou popularitu, vládní nájezd na Kadaň, a tam se holedbali místním Čechům, a pražským médiím, že se jejich vládě podařilo pro obyvatele Karlovarského a Ústeckého kraje v Bruselu celkem vyžebrat 3.4 miliardy korun pro 10 celých dotačních projektů. Ten samý týden podnikla podobný spanilý nájezd na Janov i italská vládkyně Meloni, a místním Italům a římským médiím se při něm chlubila, že  zatím  jim z Bruselu přivezla 5.7 miliardy korun na 85 strategických investic. Ale to je teprve začátek, protože mnohem více miliard teprve přiveze! Celkem Italové z Bruselu dostanou dotaci 80 tisíc korun na každého Itala, kdežto Češi jen 2 178 korun na každého Čecha! 

Děsivé hospodaření hlavního českého zemského škůdce Fialy je krásně vidět ze srovnání obou dotačních krajů EU. Italská Ligurie, která je stejně velká, ale mnohem bohatší, než český dotační region Severozápad, dostává mnohonásobně vyšší evropské dotace, než jedny z nejchudších krajů EU, které tvoří ROP Severozápad – Karlovarský a Ústecký. V následující tabulce jsem oba dotační kraje srovnali:

 • Dotační Kraj:                                              Ligurie Itálie                                              Severozápad ČR
 • Počet obyvatel:                                             1.6 milionu                                               1.1 milionu  
 • Dotace z Bruselu na obyvatele                  3 562 korun  (Zatím!)                              3 090 korun (Celkem!) 
 • Celková dotace z Bruselu                           80 271 CZK na Itala!                                2 178 CZK na Čecha!   
 • Průměrný věk dožití muž/žena                80/84                                                         73/79 let       
 • Průměrný plat v regionech září 23          1 967 EUR/ 49 000 CZK                        38 000 CZK

Totální neschopnost Fialovy vlády je zřejmá i ze srovnání vývoje mezd v ČR a v Německu. Podle zářiové zprávy ČSÚ se mzda v ČR za celý rok zvýšila o +7.7%, ale reálně poklesla o -3.1%! Kdežto podle zářiové zprávy německého spolkového statistického úřadu, se v Německu za stejné období mzda zvýšila sice jen o +6.6%, ale reálně o +0.1%!!!  

Jediné v čem Fiala v Evropě exceluje, jsou přesuny miliard ve prospěch Ukrajiny! Brusel tento pátek oznámil, že Ukrajině pošle okamžitě dalších 1.5 miliardy EUR na výplaty úředníků a chod státu.! Francouzský politik Florian Philippot odhalil, že tato každoměsíční platba z Bruselu do Kyjeva je placená z peněz jednotlivých národních států EU. Podle Philippota to znamená, že Francie bude muset uhradit jen z této jediné měsíční platby svůj podíl 300 milionů EUR, a celkem za rok 3.6 miliardy EUR. Protože platba se provádí podle počtu obyvatel a velikosti HDP jednotlivých zemí EU, ČR bude muset zaplatit asi 10% hodnoty platby Francie. A z toho vyplývá, že měsíčně takto Fiala jen platbami přes Brusel ochuzuje ČR o 750 milionů korun, a ročně o 9 miliard! Fiala nadělí dvěma z nejchudších českých krajů směšnou dotaci 3.4 miliardy korun na několik příštích let, na všechnu údržbu a modernizaci všech cest, bytů, škol, sociálních ústavů, a nemocnic, ale hlavně na dolování Lithia, a ještě se holedbá, ale 9 miliard korun nechá každoročně posílat z Bruselu jako český podíl do Kyjeva! 

Italská premiérka Meloni má k dispozici z Bruselu 80 000 CZK na každého Itala, a už z nich staví nové průmyslové podniky s vysokou přidanou hodnotou práce, které zajistí Italům vysoké mzdy!  Náměstek italského ministra vnitra Nikola Molteni ohlásil včera nábor mnoha tisíců nových policistů, aby bylo v italských městech bezpečněji! Ve stejné době Fialův kumpán Rakušan připravil “hromadné propouštění zaměstnanců policie“, asi aby bylo ve městech nebezpečněji! A přitom včera německá ministryně vnitra Nancy Faeser definitivně potvrdila, že kvůli Rakušanově neschopnosti poslat české policisty, aby hlídali naše hranice proti nelegálním imigrantům, Německo rozmístí své policisty, aby střežili česko-německou hranici! A přitom ve stejné době bavorský premiér Marcus Söder oznámil nábor stovek nových policistů jen na střežení české a rakouské hranice před imigranty! Každý nelegální uprchlík, který bude chycen na česko-německé hranici, bude přitom Němci poslán do ČR. Už teď posílají Němci takto uprchlíky zpět do Itálie

Naprosto děsivé je srovnání Fialovy dotační lumpárny Oprav dům po babičce s Italským programem Superbonus, který včera Itálie opět zahájila! Fiala hodlá do roku 2030 celkem 45 000 českých boháčů, kteří nejsou nijak omezeni majetkem ani výší příjmů vyplatit až 1 milion korun dotaci na zateplení a modernizaci jejich nemovitosti! Fiala jim proplatí 50% investice! A celkem plánuje pro boháče vlastnící jednu nemovitost na bydlení a jednu nemovitost na rekreaci utratit až 55 miliard, které Češi zaplatí do Bruselu za emisní poplatky!

Italové svůj program Superbonus, který včera odstartoval, omezili vlastnictvím nebo užíváním jediné nemovitosti, ve které musí navíc žadatel prokazatelně celoročně bydlet, a zároveň musí být jeho roční příjem nižší než 375 000 CZK! Tento chudý italský žadatel potom dostane proplaceno 90% nákladů na renovaci! Italové plánují na Superbonus vyplatit až několik desítek miliard EUR, (105 miliard EUR mělo být vyplaceno při podpoře 110% nákladů, ale to bylo i na italskou vládu moc, proto byl program omezen na 90%!) Ze srovnání dotací na zateplování domů je tak zřejmé, že italská premiérka Meloni dotuje velkou většinu těch nejchudších Italů proplacením 90% nákladů na tepelnou modernizaci! Kdežto lump Fiala dotuje několik desítek milionářů, kteří nejsou, jako v Itálii, omezeni celoročním užíváním jediné nemovitosti, a maximální výší průměrných příjmů rozpočítaných na členy domácnosti – 66% průměrné italské mzdy!  Při přepočtení velikosti dotace na výkonnost ekonomiky a počet obyvatel, by Fiala musel, aby se přiblížil italským dotačním platbám, na dotace na renovaci nemovitostí vyčlenit ne 55 miliard, ale 500 miliard! Opět vidíte, že Fiala jen okrádá Čechy a dotuje bohaté voliče své party zemských škůdců! Zajímavé je, že pokud jde o miliardy na Ukrajinu, Fiala překonává Italy neuvěřitelným způsobem!

Podle zářiových dat už Fiala poslal do Kyjeva celkem 39 miliard korun, které představují 0.562% hodnoty, kterou v letošním roce vytvoří celá česká ekonomika! Pro Vaši představu – všechny vládní i soukromé výdaje a platby na vzdělávání Čechů mají dlouhodobě hodnotu 5.1% celé české ekonomiky, a výdaje na celé zdravotnictví 7.6%! Fiala tak na Ukrajinu posílá jen z Čech 1/9 všeho vzdělávání, a nebo 1/13 všeho zdravotnictví. Z Bruselu pak Ukrajině vyplácí dalších 9 miliard ročně, o které jsou snižovány dotace pro ČR, respektive, které se Bruselu z ČR platí ve formě poplatků! Fiala je v absolutních hodnotách plateb 13 největší světový přispěvatel kyjevského režimu, a při přepočtu na výkonnost ekonomiky přispěvatele dokonce 8 největší!  

Naproti tomu Italové, kteří dostávají z Bruselu krizovou dotaci 80 000 korun na jednoho Itala, kdežto Češi jen 2 178 korun na každého Čecha, posílají do Kyjeva jen 0.068% své ekonomiky, (28 na světě), a jen 32 miliard korun ročně, (15. na světě v hodnotě darů). Není potom divu, že Italové mají lepší dotační podmínky pro modernizaci a zateplování domů a bytů, či si staví nové moderní továrny, které mají vysokou míru zhodnocení lidské práce! Zemský škůdce Fiala dělá vše naopak, a jen Čechům, Moravanům a Slezanům neustále škodí! Abychom byli upřímní, dotační nepoměr na jednoho Čecha 2 178 CZK, ku, na jednoho Itala 80 271 CZK vznikl za předchozích vlád, v ČR velkoagrárník Babiš, v Itálii globální bankéř Draghi! A tyto dotace se teprve nyní realizují. Faktem také je, že současná vláda dosud neudělala nic, aby tento nepoměr zvrátila! Spíš naopak! Jestli i malé dítě, které už zná základy zeměpisu pochopí, že malé a chudé Česko nemůže posílat do Kyjeva o 7 miliard korun více, než 6 krát větší a mnohem bohatší Itálie. A jen o 3 miliardy korun méně, než 7 krát větší, a ještě bohatší Francie! Nejbohatší národ na světě podle posledních globálních bankovních výpočtů – Belgičané – poslali Kyjevu jen 10 miliard, o 29 miliard méně než Češi! A to jich je o 1 milion více, než Čechů. Ti se do tabulky nejbohatších obyvatel zeměkoule ani nedostali! A s Fialou v čele, ani nikdy nedostanou! 

Slováci by se neměli Čechům smát. Čaputové a jejím pobočníkům se podařilo ve finančních zásilkách Kyjevu dokonce o jednu příčku překonat Fialu, a v poměru k výkonnosti ekonomiky jsou 7. největším přispěvatelem tamní soldatesky! V součtu vlastních finančních zásilek a zásilek financí přes Brusel se dokonce umístili na 6 místě, a trumfli Fialu, který obsadil až 10 příčku! Pro srovnání Německo bylo v tomto kombinovaném ukazateli finanční podpory Kyjevu až 12. Itálie 21. a Francie 22! Jistě tak už chápete, proč mzdy na Západ od české hranice rostou, kdežto na východ padají! 

Je neděle 24. září, 04.08. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1789 Putinův arménský gambit! Washington i Brusel bezmocně lapají po dechu, co jim to zase Putin provedl! Gargamelova lekce z Geopolitiky!

Politici ve Washingtonu i v Bruselu už celé roky dopředu věděli od svých tajných služeb, co se Moskevský Gosudar chystá se svými spojenci, ázerbájdžánským diktátorem Alijevem, tureckým sultánem Erdoganem, a nejvyšším iránským ájatolláhem Alí Chameneí, provést s Náhorním Karabachem, a tamními Armény. Přesto, že jejich společný plán znali, místo toho, aby se ho snažili rozvrátit, a nebo aspoň zpomalit, a vyjednat pro místní Armény důstojnější podmínky kapitulace a omezenou autonomii, rozhodli se pro pravý opak, a s vidinou velké mediální kampaně, při které bude západní mainstream hýkat hesla o slábnoucím ruském vlivu na Kavkaze, a bučet na Putina, že, díky úspěchům kyjevské soldatesky na ukrajinském bojišti, už Gosudar nemá sílu, aby bránil své spojence Arménce, proti tureckým spojencům Ázerbájdžácům. Se ve Washingtonu i Bruselu rozhodli, celý Putinův plán urychlit, Arménce podvést a obětovat, a vinu svést na Putina. Geopolitika je svině, a na životech milionů v ní nezáleží, jde v ní jen o zisky, vliv a moc. Je tak na čase se v dnešní analýze podívat hlouběji na to, co se vlastně na Kavkaze tento týden odehrálo, a proč mainstream zase tak piští, aby všechny nepohodlné informace přehlušil! 

Na Kavkaze celá léta platilo, že Rusko, Arménie, Irán a Sýrie, stojí proti Turecku, Ázerbájdžánu a Izraeli, a bitevní pole je Náhorní Karabach. Co platilo léta, se od kyjevského Euromajdanu v roce 2013, a hlavně díky sankcím na Rusko kvůli válce s Ukrajinou, začalo prudce měnit. A bývalí nepřátelé si začali stále silněji uvědomovat, že mají společný zájem – vybudovat vysokokapacitní logistické tranzitní systémy, které budou přes iránské přístavy v Perském zálivu, a turecké přístavy v Černém moři, obcházet západní sankce, a propojí jejich ekonomiky s Indií, Čínou a zeměmi BRICS, protože západní ekonomika slábne, není schopna nakupovat jejich produkty, energie a suroviny v dostatečném množství, západní politici jen vymýšlejí, jak koho okradli. V cestě k dosažení společného cíle, jak nepřekvapivě stál arménský Náhorní Karabach, a samotná Arménie! 

První kroky pro svůj dnešní Arménský gambit zahájil Putin už v roce 2005. Tehdy z jeho iniciativy podepsaly Rusko, Ázerbájdžán a Irán dohodu o vybudování nové železnice Rasht/Irán – Astara/Ázerbájdžán, která by podél pobřeží kaspického moře nahradila jediné existující železniční koleje mezi těmito zeměmi, a opět umožnila transport 12 milionů tun zboží tzv. North South Transport Corridorem. 

Původní koleje totiž byly Armény ve válce o Náhorní Karabach přerušeny, arménská vláda je prodala do hutí na roztavení, a Arménie už přes 30 let blokuje všechny pokusy o opětovné zprovoznění této původní trati, díky tomu, že pár km kolejí z ázerbájdžánské enklávy Nachičevan musí projít úzkým hrdlem přes arménské území!

Ázerbájdžán, který je Bruselem i Washingtonem mylně považován za nepřítele Iránu i Ruska, dokonce poskytnul Iránu mimořádně výhodnou tzv. preferenční půjčku 500 milionů USD, aby mohl Irán novou Putinovu dráhu Rasht – Astara rychle vybudovat. Putin poskytnul loni v létě Iránu k vybudování železnice půjčku 1.5 miliardy USD.

Celá železnice, která vede mimořádně náročným horským terénem, se nyní usilovně dokončuje. V roce 2022 se Iráncům už podařilo prokopat se horami ze svého vnitrozemského železničního uzlu Rasht do svého největšího přístavu v Kaspickém moři Bandar Azali, a nyní jim zbývá se prokopat dalšími horami a spojit svůj přístav Bandar Azali s ázerbájdžánským železničním uzlem Astara. Miliony tun zboží v kontejnerech však už začaly podle Putinovy vize novým koridorem putovat, a obcházet západní trasu. Jen se zatím v Bandar Azali překládají na lodě, které je odvážejí do ruských a ázerbájdžánských přístavů, a naopak. Jen od ledna do května letošního roku se objem zboží přepravovaného po tomto koridoru zvýšil o 40%, a dosáhnul 4 miliony tun. Irán generuje podle mezinárodních expertů čistý zisk 100 USD za každou tunu takto přepraveného zboží, což pro jeho ekonomiku představuje jen za prvních 5 měsíců letošního roku příjem 400 milionů USD. Další železniční trasy se nyní budují z Ruska přes Kazachstán do Iránu. Rusko 

Obdobně nedávno dokončily a nyní rozšiřují Rusko, Turecko, Gruzie a Ázerbájdžán přes svá území nové železniční spojení, které obešlo území vzpurné Arménie, a umožňuje od roku 2017 přepravovat několik milionů tun zboží mezi jejich ekonomikami. Tento nový železniční koridor umožňuje přepravu vlaků jak v evropském rozchodu 1435mm, tak v ruském 1520mm. Po rozšířením má mít roční kapacitu 20 milionů tun zboží a 3 miliony tun pasažérů. Vlaky pro tuto železnici byly vyrobeny v Bělorusku. Vozí se jimi hlavně zboží do Číny, do Ruska,  a zpět. CIA si v posledních měsících neustále stěžuje Bílému domu, že s každou další novou Putinovou železnicí na Kavkaze, se celá oblast stále více vzdaluje Západu, a přimyká k Číně, Rusku, Indii a zemím BRICS.

Už na konci roku 2021 povolal Putin do Soči arménského vládce Nikolu Pašinjana a ázerbájdžánského diktátora Ilhama Alijeva, a výsledkem schůzky byl konečně souhlas Arménie, že zahájí obnovu zničených železničních tratí mezi Ázerbájdžánem a Tureckem, a Ázerbájdžánem a Iránem, která na svém území přerušila před třiceti lety. Podle arménských propočtů z roku 2021 to mělo vyžadovat tři roky práce a 400 milionů dolarů. Peníze Arménii slíbili poskytnout jak Rusko tak Ázerbájdžán!

Zpráva o obnovení železničního spojení s Iránem vyvolala mezi podnikateli i občany v Arménii, ke zděšení Washingtonu, nesmírnou radost, protože Irán je hlavní obchodní partner Arménie, a dodává jí takřka veškerou ropu i plyn, a odebírá její produkty, které jinak není kam vyvážet. Všichni v Arménii se začali těšit na nové obchodní příležitosti s nejzavilejším nepřítelem USA. Gordický uzel kavkazské politiky založený na tisícileté nenávisti mezi Armény a Turky, a turkickými Azery, začal být Putinem pomalu rozplétán. Zbývalo jen vyléčit poslední vřed – Náhorní Karabach. 

Náhornímu Karabachu střídavě vládli Arméni, Turkové, Peršané a Rusové. Po rozpadu SSSR v něm došlo k řadě krvavých masakrů civilistů, které páchaly obě strany konfliktu, a neštítily se při nich ani mučení, a ani vraždění dětí. Arméni si rádi hrají na čisté oběti, ale v devadesátých letech tomu tak nebylo. Ustoupit a uzavřít mír nemohla ani jedna strana, protože vedoucí politici obou zemí, hráli v konfliktu z devadesátých let stěžejní role.

Ani Putin nemohl dlouhou dobu ustoupit od tradiční ruské podpory Arménů, která je historicky letitá, a táhne se od časů carů, přes Stalina, až do moderního Ruska. Proti Putinovi a jeho police “nízké podpory Arménie” v posledních letech neustále vystupovali ruští politici typu Igora Strelkova, kteří neustále sní o obnovení rozsahu carského pravoslavného impéria, a nebo ti, kteří si touží po obnovení SSSR. Obě tyto skupiny, které se sami označují za “pravé ruské vlastence” vedou neustálou telegramovou válku proti Putinovi, a jeho kremelské administrativě, a obviňují je z neustálé zrady tzv. svatých ruských zájmů.

Nejinak tomu bylo i tento týden při bleskové ázerbájdžánské ofenzívě, která ukončila existenci panství Arménů v Náhorním Karabachu. Ruské telegramové kanály sršely hněvem na vládní arménské zrádce, kteří odmítli přijít domobraně Náhorního Karabachu na pomoc, a tak údajně znemožnili tamním ruským jednotkám, aby se připojily k boji proti muslimům. A současně nevybíravě napadaly Kreml i Putina za neschopnost a zradu ruských zájmů a víry. Řada ruských kanálů provozovaná bývalými agenty GRU, kteří donedávna pracovali pro Prigožina, a podporovali zatčeného Strelkova, včera tvrdila, že návštěva Ilhama Alijeva v Kremlu u Putina, uskutečněná ihned po včerejším ukončení vítězné a nezvykle nekrvavé ázerbájdžánské ofenzívy v Karabachu byla výsměchem všemu ruskému lidu. A že Alijevův slib potrestat původce smrti několika ruských vojáků, kteří se stali terčem jediné zmatečné palby Azerů při ofenzívě, a vyplatit jejich rodinám miliony dolarů odškodného, je urážkou celého Ruska! Ruští vlastenci dokonce včera hromadně šířili panické analýzy, že Alijevovy turkické bandy se nezastaví dobytím Náhorního Karabachu, ale brzy prorazí a obsadí i tzv. Zangezurský koridor, který brání pozemnímu spojení Ázerbájdžánu s jeho enklávou Nachičevanem, která jako jediná hraničí s Tureckem. Tento Zangezurský koridor je výsostným státním územím Arménie, a vedou přes něj staré sovětské železnice a cesty spojující Turecko, Irán, Arménii, Gruzii, Ázerbájdžán a Rusko. Podle ruských ortodoxních pravoslavných nacionalistů je dobytí tohoto koridoru hlavním cílem turkických národů, a zárodkem pro jejich plánované kavkazské impérium! (Zangezurský koridor na obrázku dole je zelená čára přes růžové arménské území.)

Že je situace kolem Putinova Arménského gambitu v Rusku napjatá svědčí i zapojení Александрa Коцe do propagandistického úsilí Kremlu, celou záležitost Rusům vysvětlit. Александр Коц je jeden z hlavních Putinových propagandistů. Podle jeho článku publikovaného ve středu 20. září na čelní straně portálu Komsomolskaja pravda, Rusku nezbylo, než minimalizovat ztráty arménského obyvatelstva a zabránit masakrům civilistů, protože zrádné arménské státní vedení v čele s Nikolou Pašinjanem prodalo loni na podzim v Praze na přání Francie a Bruselu Náhorní Karabach Ázerbájdžánu výměnou za ochranu zbytku Arménie Západem, a od té doby vytrvale útočí na své jediné věrné spojence Rusy. Putinovi tak nezbylo nic jiného, než dohlédnout na nekrvavý přechod moci nad Náhorním Karabachem. A když si Arméni včas neuvědomí, že jejich jediní skuteční ochránci jsou Rusové, přijdou brzy i o Zangezurský koridor, protože Západ je stejně bránit nebude. A Rusko je bude bránit, jen když vyženou současné zrádce! 

Putin má jako vždy, vše dokonale načasováno. Týden před rychlým dobitím Náhorního Karabachu se arménské velení chlubilo, a česká média papouškovala, že Arménie zahájila na svém území první vojenské cvičení s americkou armádou, a že USA Arménii ochrání před konfliktem s Ázerbájdžánem! Pentagon je teď celému světu k smíchu, protože jakmile USA slíbili Arménii ochranu místo Ruska, tak přišla o své krvavě vybojované území, a Bílý dům ani nehlesnul. Ruská propaganda k tomu spokojeně ventiluje, že Arménie odmítla účast na letních manévrech obranného společenství bývalých zemí SSSR v Bělorusku, a že od léta podporuje humanitárními zásilkami kyjevskou soldatesku. Putin si může spokojeně mnout ruce, změnil spojence, aniž by přišel o tvář, a výsledkem jsou desítky milionů tun zboží, které se přes území nových spojenců začínají pohybovat z Ruska do Indie a Číny a zpět. Všichni zainteresovaní jsou spokojeni. Až na Arménce, ti byli obětováni na oltář západní propagandy, a nyní budou mít asi jediné štěstí, že, jak Putin, tak Alijev nebudou chtít své rychlé vítězství zkomplikovat nějakou mediálně přitažlivou genocidou, či represemi. Ostatně ne náhodou, zamířil Alijev ihned po vítězství ne do Washingtonu, nebo do Bruselu, ale do Moskvy. Že ruský vliv na Kavkaze posílil, je tak zřejmé. Rovněž tak je zřejmé, jak přiznala i CIA, že si Rusko přes Ázerbájdžán vybudovalo nový logistický koridor, kterým bude obcházet západní sankce.

Západním politikům je osud statisíc arménských křesťanů, kteří se přes noc stali obyvateli území, která nyní patří jejich úhlavním nepřátelům, ukradený. Na rozdíl od Putina tento týden neučinili ani jediný krok, aby jejich osud nebyl stejně krutý, jako byl osud stovek tisíců Azerů i Arménů, kteří padli za oběť etnickým čistkám v devadesátých letech, a nebo byli tenkrát vyhnáni ze svých domovů. Smutné a varovné je, že o osudu karabašských křesťanů se rozhodlo bez nich loni na podzim v Praze, úplně stejně jako se rozhodlo o osudu Čechů, Moravanů a Slezanů také bez nich před lety na podzim v Mnichově. Že u obou jednání o osudech východních Evropanů bez nich byli vždy Francouzi a Němci, je už na pováženou! 

Je pátek 22. září, 03.55. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u Hájka, z 19. září najdete zde. V pátek a v sobotu jsem měl být na setkání vlastenců v Kroměříži, bohužel stále laboruji se zdravím. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1788 Fiala včera v Kadani definitivně potvrdil, že má v plánu rozvrátit celou Českou republiku!

Včera večer mi jeden z nejlepších českých vojenských analytiků plk. Jaroslav Štefec, se kterým jsem seděl u minerálky, nějakou náhodou, u stolu s vizitkou poslance Hayato Okamury, která byla pod sklem, asi, aby bylo ironii naší diskuse učiněno za dost, vysvětloval podstatu úspěchu britské královské rodiny. Ten podle Štefce spočívá v jednoduché strategii – soustředit všechno úsilí, aby královská rodina, její členové, a jejich byznys, přežili aspoň do konce století, nebo tisíc let. A podle Štefce, by se všichni čeští politici měli z této úspěšné strategie britské královské rodiny poučit, a snažit se, aby také Češi, Moravané i Slezané úspěšně přežili příštích tisíc let. 

Bohužel, jak se včera ukázalo, tato jednoduchá strategie zaměřená na úspěšné přežití národa zformulovaná plukovníkem Štefcem, je příliš komplikovaná, aby jí pochopil komplikovaný mozek profesora Fialy. 

Fiala včera oznámil, že za státní miliardy a bruselské dotace hodlá v Krušných horách těžit lithium, a v Prunéřově nechat postavit gigafaktory na výrobu lithiových baterií! Podle Fialy, tím bude zajištěna ekonomická budoucnost ČR! Jenže nebude!

Na těžbu a zpracování lithia, a na výrobu baterií z něj, je totiž třeba enormní množství levné elektrické energie! Číňané dodávají svému průmyslu 1kWh elektřiny za 1 CZK. Kanaďané za 1.7 CZK. Němci za 5.1 CZK, a Češi obdobně! Podle šéfů evropského automobilového průmyslu, se díky těmto cenám elektřiny nevyplatí elektroauta, ani baterie do nich, v Evropě vyrábět, a vyjde levněji, je z Číny, a z Kanady, i z USA do Evropy dovážet. Dokud Fiala nevyřeší dostatek levné elektřiny a energií pro český průmysl, je zbytečné tady dolovat lithium, a pokoušet se z něj vyrábět baterie, protože budou příliš drahé, aby si je někdo koupil! 

Podle pár dní staré, 23 stránkové, zprávy Německého hospodářského institutu, se vývoz z Německa do Číny propadnul brutálním způsobem, evropské automobilky ztratily schopnost konkurovat asijské produkci, a Evropské i světové trhy začíná zaplavovat levné čínské zboží a automobily! A evropský průmysl tomu nedokáže konkurovat, protože má nejen dražší zaměstnance, ale hlavně, díky sankcím na Rusko, podstatně dražší energie! 

Drahými energiemi rozvrácený evropský průmysl už trpí důsledky:

 • Akcie koncernu VW se propadly na polovinu své hodnoty!
 • VW propouští zaměstnance z výroby elektromobilů v Drážďanech i ve Cvikově! Saský parlament svolává naléhavé zasedání, protože je prý ohroženo 100 tisíc pracovních míst! (Zdroj)
 • Ceny čínských elektromobilů klesly v Číně mezi lety 2015 a 2022 o více než 50%, z 67 000 na 32 000 eur. Oproti tomu ceny elektromobilů v Evropě ve stejném období vzrostly o 17%, z necelých 49 000 eur na více než 55 000 eur. Evropské elektromobily jsou příliš drahé, a lidé si je nekupují! Bez státních dotací se elektromobily skoro nikdo nekupuje. (Zdroj)
 • V Německu byla zastavena stavba 60 tisíc bytů! Zdůvodnění – při současných cenách energií a inflaci se byty nevyplatí dostavět, protože holý nájem bez energií a služeb za byt o dvou místnostech by musel být nejméně 20 000 CZK měsíčně, a to si žádný Němec už nemůže dovolit! (Zdroj)
 • Fiala je naprostý blázen. V úterý 19. září nařídil ministerstvu dopravy, aby vymyslelo způsob, jak přesunout miliardy z bruselských dotací, které jsou určené na stavbu dálnic a komunikací, do rozpočtu ministerstva sociálních věcí, protože stát už nemá na sociální služby! Ve středu 20. září na výjezdním zasedání v Kadani zase hejtmanům slibuje masivní státní investice do dálnic, železnic a dalších komunikací! 

Existuje jediné řešení, jak zajistit úspěšné přežití občanů ČR i v dalších letech a desetiletích – zajistit levné energie! Bez nich se budou drahota, hlad a nezaměstnanost jen šířit jak novodobý fialový mor! Kdo tuto jednoduchou rovnici nechápe, nesmí mu být voliči dovoleno vykonávat funkci předsedy vlády, nebo zlikviduje nejen český stát, ale i jeho obyvatele! 

Je čtvrtek 21. září, 03.52. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1787 Šok! Nová tvrdá data francouzské policie o národnostech pachatelů loupeží, krádeží a znásilnění hovoří jasně – 3,2% Afričanů spáchalo 52% těchto činů! Polská vláda včera vyzvala státy EU, aby zrušily tzv. Rakušanův pakt o přerozdělování imigrantů! Proč český ministr vnitra Rakušan ještě stále podporuje imigraci!?

Včera jsem byl neplánovaně na Protiproudu, proto nebyla analýza. Můj rozhovor s panem Hájkem si můžete prohlédnout na tomto odkazu

Polská vláda včera 19. září vydala výzvu ke všem zemím EU, aby okamžitě zastavily invazi imigrantů do EU! Všimněte si dobře –  i n v a z i   i m i g r a n t ů  do EU!!  Výzva obsahuje tyto body, které si zastánci imigrace a přerozdělování imigrantů, český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ani komisařka Jourová, určitě na svůj twitterový profil nedají:

 • Vláda zdůrazňuje, že opuštění kompromisu z června 2018 a návrat k řešením, zejména k těm, která souvisí s navrhovaným mechanismem povinného přemisťování nelegálních migrantů, (tzv. Rakušanův pakt), nepřispějí k omezení fenoménu nelegální migrace, ale naopak – tento jev prohloubí, na úkor vnitřní bezpečnosti EU a jejích občanů.
 • Vláda vyzývá Evropskou komisi, aby přijala přiměřená a okamžitá opatření k zastavení nezákonného přílivu lidí do Evropské unie; a aby ukončila projednávání návrhů, které povzbuzují nelegální migranty k příchodu do EU
 • Znepokojivý vývoj situace na italském ostrově Lampedusa je jedním z projevů sílícího migračního tlaku na Evropskou unii. V reakci na návrhy Evropské komise obsažené v tzv. migrační paktu, (tedy v Rakušanově paktu),  a v 10ti bodovém plánu podpory imigrace, vláda prohlašuje, že nelegální příliv migrantů do EU je důsledkem chybné migrační a azylové politiky EU. 
 • Vláda prohlašuje, že jakékoli rozhodnutí o relokaci imigrantů, tedy i deset bodů oznámených paní von der Leyenovou, jsou ve skutečnosti jen povzbuzení pro průmysl obchodování s lidmi, povzbuzení pro ty, kteří chtějí využít možnost se nelegálně dostat do Evropy. Tato rozhodnutí o relokaci jsou z hlediska deklarovaného cíle kontraproduktivní. Pro vládu Polska je  překvapením, že se rozhodnutí o relokaci imigrantů stále vyhlašují a slibují, protože je těžké uvěřit, že ti, kdo tato rozhodnutí prosazují a oznamují, si neuvědomují, že tak řídí mechanismus, který vede k invazi do EU!

Jak je neřízená, přísně nevýběrová imigrace nebezpečná, dokazují včera zveřejněná data statistického úřadu francouzského ministerstva vnitra SSMSI

 • Imigranti afrického původu a jsou zodpovědní za 52 procent zločinů ve veřejné dopravě v Paříži a jeho okolí, jako jsou krádeže, loupeže, násilné a sexuální útoky, přičemž tvoří jen 3,2 procenta populace Francie!
 • Data za celou Francii údaje jasně ukazují, že afričtí občané mají na svědomí 42 procent výše zmíněných typů trestných činů, což výrazně převyšuje jejich statistickou váhu v rámci francouzské populace.
 • Podle statistiky trestné činnosti v Paříži bylo 38% násilných loupeží a jiných násilných trestných činů spácháno cizími státními příslušníky z regionu Maghreb, (země severní Afriky, jako jsou Tunisko, Alžírsko a Maroko). Druhou největší skupinu pachatelů této trestné činnosti představují cizinci afrického původu mimo zemí Maghreb. Celkem tito neevropští cizinci spáchali přibližně 70% všech násilných loupeží a násilných a sexuálních )toků v Paříži. Dalších 8% těchto trestných činů spáchali nefrancouzští občané EU, a 6% evropští občané nepocházející z EU.
 • Obdobné statistiky o trestné činnosti imigrantů zveřejnilo letos i Dánsko, které zahájilo jako první země EU politiku nulové imigrace. Podle dánských vládních statistik trestných činů je u neevropských imigrantů první generace o 279% větší pravděpodobnost, že spáchají vraždu. O 464% vyšší pravděpodobnost, že spáchají znásilnění. O 220% vyšší pravděpodobnost, že spáchají loupežné přepadení. A o 53% vyšší pravděpodobnost, že se dopustí obchodování s drogami. U druhé generace neevropských imigrantů, tedy potomků původních imigrantů je pravděpodobnost trestné činnosti ještě vyšší: O 850% vyšší pravděpodobnost spáchání vraždy! O 443% vyšší pravděpodobnost spáchání loupežného přepadení! O 304% vyšší pravděpodobnost spáchání deliktů spojených s distribucí a prodejem drog! Jedinou kategorií trestných činů, ve které má tato skupina potomků imigrantů nižší pravděpodobnost spáchání trestného činu než jejich rodiče, jsou znásilnění, jen o 158%. Dánská statistika dokazuje, že druhá generace neevropských přistěhovalců je méně integrovaná než jejich rodiče, a má celkem o 18 % vyšší šanci, že bude odsouzena za trestný čin, než jejich rodiče! Dánska vláda tak letos podrobnou statistikou vyvrátila narativ šířený mainstreamovými médii, že tyto děti migrantů se daří lépe integrovat do evropské společnosti, než jejich rodiče. Opak je pravdou.
 • 14. září zveřejnila francouzská justice obsáhlou zprávu o pachatelích násilné trestné činnosti při tzv. masových nepokojích ve Francii ve dnech 27. června až 7. července 2023. Celkem bylo podle zprávy za jen za těchto 10 dní, a jen v souvislosti s nepokoji spácháno celkem 58 138 jednotlivých trestných činů a přestupků! (Strana 10 zprávy.) Podle zprávy se sice jen 25% všech pachatelů trestné činnosti spáchané při těchto nepokojích narodilo v cizině. Ale naprostá většina všech pachatelů byla tvořena jedinci francouzské národnosti, ale imigračního původu, ve 2. a  3. generaci, a ze zemí Maghrebu, a ze subsaharské Afriky! Opět tak bylo na základě policejních dat o národnostech, a původu pachatelů dokázáno, že integrace neevropských přistěhovalců nefunguje! (Odkaz na Zprávu v PDF.)

Z dnes citovaných zpráv vlád Polska, Francie i Dánska se zdá být jasné, proč Rakušan neustále odmítá zveřejňovat národnost pachatelů trestné činnosti, a proč odmítá odvolat i svůj letošní podpis na paktu o přerozdělování imigrantů mezi zeměmi EU!

Když 15. září v reakci na imigrační krizi na italském ostrově Lampedusa Andrej Babiš uveřejnil na sociálních sítích text: Pane premiére, pane Rakušane, fakt chcete někomu ještě tvrdit, že vaše migrační dohoda nebyla pro pašeráky a nelegální migranty pozvánkou do Evropy? Tak ho Rakušan nazval lhářem, a odpověděl mu: Ale kdeže pozvánka. Ta dohoda, kterou jste se snažil vyjednat vy a kterou teď démonizujete, když jsme ji konečně dotáhli, totiž ještě neplatí. Začne platit, až ji schválí Evropský parlament. A pak nám pomůže líp řešit právě ty věci, na které poukazujete. A to bez povinných relokací. Řešení, ne strašení. A fakta, ne lhaní. (Abyste se zase nemusel za něco omlouvat, to se vám teď děje nějak často, což?) 

Bude tak velmi zajímavé sledovat, zda se Rakušan v nejbližších dnech odváží označit za lháře i polskou vládu, protože ta včera zveřejnila shodný text, jaký zveřejnil 15. září Andrej Babiš: Vláda Polska vyzývá Evropskou komisi, aby ukončila projednávání návrhů, které povzbuzují nelegální migranty k příchodu do EU! Vláda Polska, tak vyzývá všechny země EU, aby ukončily schvalování Rakušanova paktu, protože ten jen povzbuzuje imigranty k invazi do EU!

Polská vláda vždy důsledně hájí polské zájmy. Včera v OSN řekl polský prezident Duda v reakci na výhružky prezidenta Zelenského: Pokud nás ukrajinské úřady hodlají žalovat kvůli zákazu dovozu obilí, pak by bylo dobré, aby si Kyjev nejdřív připomněl, že hlavní tranzit vojenské pomoci jde přes Polsko! Současná česká vláda naopak vždy důsledně hají cizí zájmy, a tak se k blokádě produktů ukrajinského obilí ze strany Polska, Slovenska a Maďarska, opět nepřipojila! Proč asi?

Je středa 20. září, 01.36. Včera odpoledne jsem byl na Protiproudu u pana Hájka, proto je dnešní analýza kratší. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1786 Putin zase všechny přelstil, a tajně skoupil většinu evropských námořních tankerů na přepravu ropy. Teď se hloupým Eurokratům směje!

Nejlepší američtí vojensko-političtí analytici o Putinovi rádi říkají, že klíčem k jeho pochopení, je hledět na něj jako na špičkového šachistu, který nepřemýšlí o několik desítek tahů dopředu, ale o několik šachových partií napřed. A před pár dny se opět potvrdilo, že tomu tak je.  

Rafinovaný Putin, jak se zjistilo minulý týden, už od začátku loňského roku, po celém světě skupoval nové a staré tankery na přepravu ropy. Nejprve Putin založil 894 námořních přepravních společností specializovaných na přepravu ropy, které sídlí po celém světě, a takřka se nedá dokázat, komu vlastně patří.

Zároveň začal Putin po celém světě skupovat všechny vyrobené tankery velikostních tříd  SuezMax a AfraMax, které se pro svou menší velikost používají takřka výlučně v Evropských, Ruských a Afrických přístavech, a bez kterých není možné zásobovat EU ropou přes Suezský průplav. Putin na cenách tankerů neškudlil, a každý přepravce ropy si hned spočítal, že s Putinem k němu přišel kšeft století! Například řecký prodejce tankeru třídy AfraMax, který jej před 8 lety koupil za 12 milionů dolarů, jej Putinovi letos střelil za 35 milionů, a ještě si rval vlasy, když zjistil, že Putin se nerozpakuje platit i víc! Putin jen v Řecku loni nakoupil 125 námořních tankerů za 4 miliardy dolarů, a letos už dalších 97! Podle specializovaných společností Putin pro své tajné námořní operace s ropou nakoupil od začátku války v Řecku 290 tankerů, v Číně 221, a další stovky po celém světě. Čísla obvyklých ročních prodejů těchto tankerů za poslední desetiletí dokazují, že počty prodaných používaných tankerů loni vzrostly o dvojnásobek! Putin prý tak už ovládá až 25% námořního trhu s ropou v kategorii malých tankerů SuezMax a AfraMax! 

Západním analytikům se podařilo malou část těchto Putinových tajných námořních přeprav ropy už odhalit. Množství takto Putinem na černo, proti sankcím, rozvážené ropy je astronomické, a jen v minulém čtvrtletí dosáhlo 35 milionů barelů. Pro srovnání, jedná se o polovinu těžby vší ropy ve Venezuele, za stejné období. A Venezuela je 22 největší těžař ropy na světě!

Co je na odhalených Putinových tajných námořních přepravách ropy nejzajímavější?

 • 45% všech těchto tajných přeprav Putinovy ropy bylo od dubna do července organizováno a pojištěno specializovanými anglickými společnostmi v Londýně! (Odkaz)
 • Do tajných převozů ruské ropy se neváhali zapojit ani Dánové. Jejich mamutí globální logistická společnost Maersk vozila ruskou ropu tajně do Španělska! (Odkaz)
 • Ani Řekové nezůstali pozadu, a jejich zbylé tankery, které neprodali Putinovi, rozvážely embargovanou ruskou ropu jako o život! (Odkaz)
 • I turecký Erdogan, známý, že nevynechá jedinou příležitost, aby Turkům vydělal nějaký ten dolar navíc, a napálil přitom EU. Se letos rychle rozkoukal, a nechal také nakoupit pár předražených řeckých tankerů, a začal s nimi převážet ruskou ropu z černomořských přístavů do Evropy! (Odkaz)
 • Pohádkové zisky obchodníků obcházejících evropské i americké sankce na Rusko jsou tak obrovské, že se Dubaji, i Hong-Kongu, kde se většina Gosudarových tajných obchodů sjednává a proplácí, začalo říkat “Nová Ženeva”, protože švýcarská metropole a její bankéři byli známí tím, že si od začátku druhé světové války do konce studené války nahrabali na tajných obchodech všech znepřátelených stran neuvěřitelné bohatství! (Odkaz)
 • Odkud se berou miliardy dolarů zisků do kapes Putinovým tajným rejdařům v Londýně, Athénách, Istanbulu, Dubaji a Hong-Kongu, je jasné jako facka – z kapes prostých Evropanů! Díky sankcím na ruskou ropu ji rafinerie v EU nesmějí nakupovat. Jen Indie letos vydělala miliardy dolarů na dovozu milionů barelů embargované ruské ropy do svých rafinerií. V nich se ruská ropa při rafinaci změní na indickou naftu, benzín a oleje, a ty se odvezou tankery do Evropy. Evropané platí jako mourovatí, protože si nesmí, až na malé a dočasné výjimky kupovat levnou ruskou ropu, ani ruské produkty z ní. Evropané chudnou, Rusové, Indové, Arabové, Číňané a Západní Globalisté a finančníci bohatnou! Sankce na Rusko, tak jsou vlastně jen sankcemi na obyčejné Evropany!  

A bude hůř, včera bruselská Ursula, italská Georgie, a švédská Ylwa, provedly společnou inspekci masy nelegálních imigrantů na ostrově Lampedusa. Inspekce měla typicky potěmkinovský průběh:

 1. Nejdřív se po trase krátké inspekce muselo důkladně uklidit, aby média neukazovala na fotkách se třemi nejvlivnějšími pro-imigračními političkami současné Evropy děsivý bordel a hory odpadků, kterými nelegální imigranti celý přístav, kde probíhala inspekce, proměnili v jednu velkou skládku odpadků. 
 2. Potom, aby se všechny tři Eurokratky dostaly auty do přístavu, bylo třeba rozehnat místní starousedlíky, kteří se je blokádou snažili donutit k diskusi o důsledcích jimi vyvolané nelegální imigrace! 
 3. A nakonec, v přístavu, začaly všechny tři návštěvnice sborem do připravených kamer halekat pomatená hesla, jak se chystají nelegální imigraci 6000 Afričanů denně zastavit! 

Co milé dámy včera na ostrově Lampedusa vytroubily do světa, vejde do dějin:

 1. K zastavení ilegální imigrace do Evropy vede jediná cesta. A to vytvořit masivní koridory pro legální imigraci do Evropy! A ty rychle vytvoříme, abychom přelstily pašeráky!  (Viz bod 8 vyhlášení.) Každý normálně myslící člověk snadno pochopí, že legální imigrant – se musí vyznačovat vzděláním, znalostí jazyka, čistým trestním rejstříkem, chutí pracovat, a nesmí být vážně duševně nemocen, aby znásilňoval a vraždil, a měl by pocházet z “nebezpečné země”. Protože značná část ilegálních imigrantů některou z těchto podmínek evidentně nesplňuje, protože se je chystá Ursula vyhostit, je zřejmé, že ilegální imigraci opatření z Lampedusy nejen nesníží, ale jen otevře brány pro další masu legálních imigrantů, kteří zavalí Evropu! Byty tak budou ještě dražší, a dětí se bude rodit ještě méně! Podle této statistiky je zřejmé, že jediná země v Evropě, která dosahuje přirozené reprodukce obyvatel plozením, je země milionářů Monako! Všechny ostatní země EU se od vyhlášení sankcí, způsobení drahoty, a od začátku druhé vlny masové imigrace, propadají hluboko pod hranici přirozené reprodukce, na 50 až 80% potřebných porodů! Podle prosté rovnice: nejsou byty + nejsou peníze + do země přišla značná část imigrantů = nejsou počínány děti! Tato rovnice platí i pro rodiny imigrantů, kteří pracují! I oni se rychle stávají obětí drahoty. 
 2. Zvýšíme naši podporu přesunu imigrantů z Lampedusy. Vyzýváme ostatní členské státy EU, aby využily dobrovolný mechanismus solidarity, a přemístily imigranty z Itálie na svá území! Komise EU chce usnadnit přesun lidí připlouvajících na Lampedusu – kteří jsou obvykle odvezeni na lodích na Sicílii nebo italský kontinent – ​​a to i do jiných evropských zemí. Celý plán narazí na tichý odpor, protože Rakušanův pakt, který umožňuje Bruselu imigranty posílat do libovolné země EU, musí být ještě schválen poslední institucí – Parlamentem EU! 13 zemí EU se letos od června do srpna podle relokačních pravidel dobrovolně zavázalo z Itálie odebrat 8 289 ilegálních imigrantů. Akce zkrachovala. Bylo přemístěno pouze 1 159 imigrantů! Itálie měla za stejné období odebrat ze zemí EU 23 220 imigrantů, kteří podle Dublinských pravidel patří do Itálie, protože tam byli registrováni, a odtud utekli. Itálie odebrala jen 22 za celý letošní rok. Včera vysoká italská politička Elly Schlein vyzvala k opuštění dublinských imigračních pravidel, a jejich nahrazení de facto Rakušanovým paktem o spravedlivém rozdělování imigrantů po celé EU. Stejně vyzval už 6. září evropské poslance i Manfred Weber, který stojí v čele nejmocnější celo-evropské politické politické lobby EPP, se členy TOP-09, STAN, a KDÚ-ČSL. Také bruselská Ursula je věrnou členkou EPP!
 3. Snad nejkomičtější část plánu, který včera vyhlásila Ursula, obsahuje oznámení plánu na ničení pašeráckých lodí, aby už nemohly pašovat imigranty! Jenže všechny ze tří verzí nařízení – Italská, Německá a Anglická, jsou naprosto protichůdné, a dohromady nesmyslné. Českou ani Slovenskou verzi vyhlášení se Brusel včera ještě neráčil ani vydat!  (la distruzione delle imbarcazioni usate dagli scafisti – podle italské státní agentury ANSA!) Oficiální včerejší oznámení bruselské komise jde ještě dál, a oznamuje – Podnikneme akce proti pašerácké logistice, a zajistíme zničení ztracených a opravených pašeráckých lodí a člunů! (V originále anglického oznámení komise Ursula totiž použila slova destruction of recuperated boats and dinghies, ale tento výraz je dvojsmyslný, protože ničené čluny mají být buď pašeráky ztracené, a nebo pašeráky opravené. Německý text naopak obsahuje termín Vernichtung von sichergestellten Booten, který jednoznačně nařizuje evropským úřadům zničit pouze ty čluny, které se jim podaří před zničením zajistit!) Jak vidíte Brusel nařizuje v Italštině, zničení všech pašeráckých člunů. V Angličtině zničení buď ztracených pašeráckých člunů, a nebo opravených člunů pašeráky. A v Němčině zničení pouze zabavených pašeráckých člunů! Připomíná mi to bitvu mezi armádou CK mocnáře a armádou posledního ruského Imperátora o město Lvov. Místní CK velitelství vydávalo rozkazy svým vojskům ve 27 jazycích, kdežto Rusové v Ruštině, a na nejvyšším stupni ve Francouzštině, aby se žádný generál nemohl vymlouvat, že rozkazu nerozuměl. Obdobně ve Francouzštině se velelo ve stejné době i na nejvyšších stupních pruské armády, protože si Bavoři, Prusové a další německé národy vykládaly Němčinu každý po svém, a hlavně jak se jim to hodilo! Brusel je prostě Babylon, který v každém jazyce nařizuje jiný postup! O bitvě o Lvov na začátku 1. světové války se s posměšně říká, že když CK překladatelé konečně přeložily všechny rozkazy, CK armáda se poslušně rozešla všemi směry, a zmátla ruské generály tak dokonale, že prázdné město raději neobsadili, protože v tom CK manévru čuli nějakou čertovinu! 
 4. Von der Leyen, Meloni a Johansson včera oznámily, že EU podnikne akce proti pašerácké logistice! Salvini a Le Pen, včera v severní Itálii oznámili před 100 tisíci svými přívrženci, že zahájí Blokádu přístavů proti pašování imigrantů! V Itálii se říká, že Meloni pozvala Ursulu i Ilwu na Lampedusu, aby zastínila vyhlášení blokády přístavů před imigranty Le Pen a Salvini ve stejný den. Meloni provádí v Itálii ostře protilidovou politiku ve prospěch bankéřů a finančníků, a přes slib zastavení Imigrace, a vyplacení tučných darů klice vládnoucího tuniského diktátora, imigrace den za dnem trhá další rekordy! Salvini začmuchal šanci posílit na úkor Meloni, což se mu přes léto zatím nedaří,  ale v příštích volbách do parlamentu EU by se to mohlo díky protiimigrační rétorice podařit, a to by mohlo znamenat nedostatek hlasů pro Ursulu, a možné přesuny na italské scéně! 
 5. Samotné plány na ničení pašeráckých lodí a akce proti pašerácké logistice jsou nejasné, stejně jako blokáda přístavů před pašováním imigrantů. V Česku byl za podobné plány, byť ostře formulované, a předpokládající potápění lodí s imigranty, aby se utopili,  odsouzen Michal Kraft, asistent poslance Foldyny. Plány Ursuly, Meloni a Johansson, stejně jako plány Salviniho a Le Pen, nehovoří jasně, jakými prostředky, a za jakých podmínek, má být cílů zničení pašeráckých lodí, rozvrácení pašerácké logistiky, a blokády přístavů, dosaženo. Obecně platí, že logistika tuniských pašeráků probíhá v Africe, a čluny pro Africké imigranty nearabského původu se svařují přímo na plážích a v malých přístavech na pobřeží Středozemního moře. Provádět nějaké akce proti těmto cílům, tak nutně znamená vyslání vojsk, a nebo silných policejních jednotek na cizí území, a plavbu v teritoriálních vodách Tunisu. Uplatit tuniskou vládnoucí kliku, aby proti pašeráků účinně zasáhla, bude těžké, protože vláda se drží z posledních sil, a bohatí pašeráci, kteří mají dobré kontakty, jak na džihádisty, tak na Putinova vojska rozmístěná pod rouškou bývalých kuchařů po velké části severní Afriky, by snadno mohli rozpoutat nepokoje. Tunisko je přetopený Papinův hrnec a každou chvíli může explodovat. Jakýkoli ozbrojený zásah pod hlavičkou EU proti pašerákům zbaví značnou část Tunisanů příjmů ze stavby lodí, převážení imigrantů, a dalších obchodů. I malý útok bývalých koloniálních mocností proti Tunisu se může stát pověstnou jiskrou, která opět zažehne Arabské bouře, vyprovokované před lety naivní politikou Obamy. Pokud tento scénář nastane, a řada analytiků se ho obává, může dojít k mnohem větší vlně imigrantů, než v letech 2015-16! Zkušenosti však ukazují, že Bruxelae stále hlasitě kdáká, ale nikdy nic, co by neškodilo Evropanům, neuskuteční. Ostatně právě proto soudím, že Bruxeale musí být zničeno, ještě než nás zničí! Proto choďte k volbám, účastněte se demonstrací, a hlavně se staňte novými politiky, až na pár ti dnešní, zatím na svůj úkol zajistit ČR bezpečnost a blahobyt a moderní ekonomiku evidentně nestačí! Musíte je nahradit sami! 
 6. Když v příštích Eurovolbách zvítězí příznivci imigrace, může to v ČR rychle dopadnou jako ve Švédsku. Tam minulou středu šéf policie Anders Thornberg oznámil, že ve Švédsku se nyní odehrává bezprecedentní, krvavá válka gangů a vlna zúčtování. Thornberg tak reagoval na přestřelky, a bombové atentáty, které jen během minulého týdne zabili, a nebo těžce zranili několik nevinných lidí! Přesto že nová švédská vláda před volbami slíbila, že násilí imigrantských gangů ukončí, po roce je jasné, že vláda opět selhala, a útoky střelnou zbraní a bombové atentáty jen rostou. Švédsko se díky své imigrační politice stalo nejnebezpečnější zemí v Evropě! Je tak na Vás jestli chcete opakovat Švédský omyl! 

(Odkaz pro přepočet kapacity tankeru DWT na počet barelů ropy.)

Je pondělí 18. září,  05.33. Dnes jsem se nějak rozjel, tak se omlouvám!  Poslední  video – moji besedu s panem Hájkem ze středy 30. srpna najdete zdeNaše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu