MAP 2025 Sdělení

Další analýza vyjde až 25. června. Slavíme dnes s manželkou “rubínové výročí svatby“. (40 let) Děkuji za pochopení. Michal

MAP 2024 Válečné umění generála Gerasimova přivádí ukrajinské generály do stavu šílenství! Nejnovější oběť – generál Sodol – podobně jako slavnější Ritter von Herbert – několika naprosto šílenými rozkazy včera zcela rozvrátil ukrajinskou obranu a Rusové začali snadno postupovat vpřed! Další zrada! Vřeštěli včera večer z Kyjeva, jako smyslů zbavení!

Včera těsně před půlnocí se z nejvyšších míst kyjevského režimu ozval zuřivý ryk: Zrada generála Sodola! Ruský průlom na Toreck! Bez boje ztracena opevnění budovaná od roku 2014! Generál Sodol není sám, kdo v nejvyšším velení začal pracovat pro nepřítele! Generál Syrskyj je buď Sodolův kriminální komplic, nebo úplně ztratil kontrolu nad našimi vojsky! 

Zelenského oblíbený generál Yuri “Řezník” Sodol, včera trestuhodně ztratil kontrolu na vojsky Soldatesky a při náhradě zničených jednotek zapomněl znovu obsadit přístupy k důležitému zásobovacímu uzlu, městu Toreck, před válkou 80 000 obyvatel. Rusové Sodolova chaosu okamžitě využili a rychle bez boje obsadili mohutná betonová opevnění před městem, která Soldateska budovala 10 let.

Známá kyjevská válečná fanatička poslankyně Mariana Bezuglá včera generála Sodola obvinila ze zrady! Bezuglá se v létě 2022 sama proslavila zuřivými Banzaj útoky proti městu Lysičansk. Masové sebevražedné útoky začala Bezuglá nařizovat, jakmile ji  Zelenskyj jmenoval vrchní komisařkou Luhanské fronty. Bezuglá je považovaná za stoupenkyni bývalého nejvyššího ukrajinského generála Zalužného, a v posledních měsících vytrvale útočí, jak na Zelenského, tak na jeho nového poskoka generála Syrského! Včera tvrdila, že Generální štáb Ukrajincům jen lže, aby zamaskoval své neustálé porážky. A varovala, že tyto lži nakonec způsobí úplnou porážku Ukrajiny.  

Podle Bezuglé, generál Sodol, úmyslně a přes varování ukrajinských tajných služeb den před ruským útokem stáhnul všechny své zkušené a bojeschopné brigády z Torecké fronty, a do zákopů místo nich nakomandoval náhradní, ale zdecimované, slabě vyzbrojené a demoralizované jednotky. Jednání generála Sodola, tak podle Bezuglé připomíná “šílené rozkazy“, které vydával Švejkovu batalionu (video) slavný velitel jeho brigády Ritter von Herbert, než se ho c.k. lapiduchům podařilo natrvalo umístit do blázince. 

Ukrajinská válečná fanatička Bezuglá nemá žádné vyšší štábní vzdělání, a tak nepochopila, že generál Sodol svým civilní logice nepochopitelným manévrem prokázal mistrné válečné nadání. Stáhnou těsně před nepřátelskou ofenzívou své hlavní síly a elitní jednotky do druhé linie a nahradit je na frontě jen slabými a bojově nehodnotnými jednotkami určenými k obětování, je organizačně složitý ale geniální vojenský tah, kterým za II. světové války proslul zejména mistr v jeho aplikování Hitlerův maršál Model. Účelem manévru je uchránit hlavní a elitní síly před následky hromadného úderu dělostřelectva, letectva a dronů nepřítele, který předchází jeho pozemnímu útoku. Ukrajinci už týden dopředu avizovali, že do oblasti Torecka generál Gerasimov soustředil své zálohy v počtu nejméně 10 000 vojáků s tisícem děl a tanků. A bylo tak jasné, že se Rusové zde chystají prolomit frontu. Manévr ukrajinského generála Sodola tak byl proveden naprosto učebnicově – 24 hodin do předu.

Použití Modelova manévru u města Toreck zároveň dokazuje, že operační rezervy ukrajinské armády jsou už v troskách. Modelův manévr se používá jako poslední možnost, jak zachránit aspoň nějaké zkušené jednotky před totálním a nevyhnutelným zničením při masivní palebné přípravě průlomu pro ofenzívu.

Putin minulý týden přiznal, že na ukrajinském bojišti už má ve zbrani 700 tisíc vojáků. Letošní délka ukrajinské fronty od ústí Dněpru až k městu Kupjansk u Charkova svou délkou připomíná někdejší bojovou linii ukrajinských frontů 3 a 4 proti armádní skupině maršála Mansteina. Kouknul jsem do historických tabulek roku 1943 a moje tušení mě nezklamalo. Putinova vojska bojující na jižní Ukrajině už dosáhla početních stavů někdejších sovětských vojsk na stejném bojišti v létě 1943. Poměr hlavních zbraní – tanků, děl, dronů a letadel je nyní ještě více nakloněn v ruský prospěch, než tomu bylo před 81 lety. Pouze v počtu pěšáků nejsou nyní Ukrajinci tak přečísleni, jako tehdy byli Němci. V létě 1943 měli Sověti na Jižní Ukrajině, bez charkovská části fronty, kde se nyní až na malé výjimky nebojuje, méně než 800 tisíc vojáků, převaha v dělostřelectvu byla 4 ku 1, v tancích a letadlech 4 ku 3. Tento týden ukrajinský generální štáb oznámil, že se mu díky generálu Pavlovi podařilo snížit ruskou převahu v dělostřelectvu na 1 ku 5. Tvrzení však popírali vysocí velitelé z fronty, kteří si médiím stěžovali, že jejich jednotkám nejvyšší velení zabavilo všechny zbylá děla, aby je přesunulo na nejohroženější úseky fronty. Délka frontů z roku 1943 a 2024 je z ruské strany nyní podobná, protože podél toku Dněpru dnes operují pouze velmi nepočetné ruské jednotky. Pokud Putin nelhal o 700 tisících svých vojácích na jižní Ukrajině, Zelenskyj proti nim může nasadit jen necelých 400 tisíc mužů. Zbytek jeho armády 300 tisíc je soustředěn proti Bělorusku, na západním břehu Dněpru a podél hranice s Ruskem od Charkova na sever. Podle Běloruského generálního štábu tento týden navíc Kyjev začal pumpovat další jednotky k ochraně linie Lvov – Černobyl. Kvantitativně tak má nyní Gosudar na Jižní Ukrajině dostatek vojáků i zbraní, aby zahájil nějaké výraznější útočné operace, s postupem vpřed asi jako jsme viděli od čtvrtého do šestého měsíce roku 2022. Kvalitativní převaha Ruska je bez debat. Pravděpodobně zásadní odpověď, zda dojde k ruské ofenzívě, představuje stav záloh ruské armády. V roce 1943 byla při ofenzívě na jižní Ukrajině včetně Charkova vyřazena 1/4 (273 tisíc) vojáků, kteří do ofenzívy vyrazily. Poslední vysoce relevantní údaje o poměru ztrát při útočných bojích zveřejnila Luhanská ombudsmanka koncem roku 2022 a ukázala tak, že ztráty Luhanské republiky při bojích v roce 2022 dosáhly přibližně 15 až 20% z potenciální velikosti armády LLR. Vzhledem k nasycenosti ukrajinské obrany minami i drony, i sveřeposti nejméně 1/3 jejích brigád, lze předpokládat, že ruská cena by nyní představovala okolo 25 tisíc mrtvých  a 125 000 raněných Rusů na každé dva měsíce ofenzívy, při průběžném nahrazování ztrát aspoň z 50%.  Z celkového počtu raněných by asi 60 tisíc bylo možné za několik měsíců opět zařadit do bojových jednotek. (Výpočet sil z roku 1943 (1) – (2) = přepočtený údaj, pro srovnání se současností.)

Putin, čím je starší, tím je opatrnější. Pokud nemá v záloze aspoň 200 tisíc vojáků, které nepotřebuje na hranicích země jinde, ofenzívu nezahájí. Na Putina ovšem tlačí současná znepokojivě rostoucí aktivita ukrajinských hloubkových dronů, které začaly poměrně úspěšně narušovat produkci ruských rafinerií a vypalovat sklady PHM. Růst útoků dronů je pro Rusko nebezpečný, protože jeho logistické kapacity transferů PHM z Iránu a Číny jsou na rozdíl od možností Ukrajiny se zásobovat z EU nesrovnatelně nižší. Nedostatek PHM by vyvolal spíše těžkosti ruské ekonomice, než válečným schopnostem jeho armády. A reakce Rusů je nepředvídatelná. Nelze zatím odhadnout, zda tyto útoky, pokud zesílí, vyvolají vlnu patriotismu, nebo volání po ukončení konfliktu. Tyto útoky představují největší nebezpečí, které Ukrajina nyní pro Rusko představuje. A mohou tak přesvědčit Putina, že mu nezbývá, než rozhodnou ofenzívou postoupit na “oranžovou linii” na mapě dole.   

Mapa: Oranžová linie – čára konečného postupu letošní potenciální ruské ofenzívy, která by Ukrajinu definitivně zbavila možností pokračovat v přímém odporu bez vstupu vojsk NATO do konfliktu. Žlutá hvězda = město Toreck, 80 tisíc obyvatel, místo včerejšího ruského průlomu. Červené šipky. Spodní – hlavní ruský postup od Avdijivky na Západ. Horní – pomocný ruský postup od Bachmut přes Časov Jar na Konstantinovku. Modrá šipka – hlavní ukrajinská logistická trasa. Zelená šipka – náhradní ukrajinská zásobovací trasa, značně méně prostupná. Cílem ruské ofenzívy je v první řadě rychle přetnout modrou trasu, a tím vyvolat ústup ukrajinských vojsk na linii Kupjansk – Slavjansk. Ze zkušeností z Charkova plyne, že budovaná obranná postavení na této linii mohla být také předmětem kyjevské korupce.

Včerejší ruský průlom u Torecka potvrzují i ukrajinské kanály. Byla prolomena obrana budovaná od roku 2014! Rusové použili svůj obvyklý postup. Děly, Bombami a Drony vše před sebou rozmlátili na padrť. Ukrajinský generál Sodol, když viděl beznadějnou situaci, vyměnil v první linii své zkušené jednotky za “nehodnotný kanónenfutter”, a stáhl je na novou linii obrany, ještě dřív než Rusové dokázali obětované náhradní jednotky vystřílet do posledního vojáka. 

Včerejší ruský průlom u Torecka jednoznačně ukazuje, že Gosudarova vojska drží otěže iniciativy pevně v rukou. A že generál Gerasimov brilantně manévruje několika málo zkušenými údernými formacemi v síle 10 000 mužů s vysokým podílem dronů, děl a tanků podél linie střední části fronty, a vybírá si malé úseky, v blízkosti velkých aglomerací se snadnou sítí cest a skrytých ubytovacích kapacit, a na nich vždy velmi rychle vytvoří drtivou palebnou převahu, všechny ukrajinské obránce bez milosti vyhladí, a potom rychle a s malými ztrátami postoupí vpřed. Zajímavé je, že nejúčinněji takto postupuje v městské zástavbě, což je zásadní změna proti starým operačním postupům, které se bojům ve městě vyhýbaly pro vysoké ztráty útočících vojsk. Zdá se tak, že ruská schopnost ničení dosáhla takové dokonalosti, že převrátila letité osvědčené štábní postupy.  

Ruský přísun nových tanků, obrněných vozidel a další techniky na bojiště začal v posledních dnech nabírat obrátky. (Video)

Rusové tento týden poprvé nasadili proti Ukrajincům klouzavé bomby 3000kg. Ty v místě dopadu zanechávají kráter o průměru 45 metrů a zabíjejí v okruhu 1240 metrů. Putin navíc nařídil připravit k útokům ještě mocnější bomby o ráži 9000kg. Z bomb menších ráží 250kg, 500kg a 1500kg se už teď mezi Ukrajinci šíří panika, a odmítají kvůli nim hromadně sloužit v armádě, přiznal včera americký NYT

Česko-ukrajinské houfnice Bogdana na podvozku Tatra se stávají velmi snadnou kořistí ruských dronů ještě dřív než se dokáží přiblížit na hranici svého dostřelu a vystřelit na Rusy aspoň jeden granát od generála Pavla. Americké 155mm a italské 105mm houfnice jsou na tom ovšem ještě hůř. 

Jak vypadá úder bombou FAB 3000 na tomto videu.

Podle prestižního amerického média NYT se jen v Kyjevě nebo v dalších velkých městech se už desetitisíce Ukrajinců spojily v odporu proti Soldatesce a na sociální sítích monitorují pohyb nenáviděných Zelenského lovců lebek po městech, a varují ostatní, před jejich výskytem. Obyčejní Ukrajinci prý už nevychází z bytů, nebo ze skrýší, a známí, příbuzní a nebo dobrovolníci, většinou ženy, nebo muži pod 25 let,  jim přinášejí jídlo, a další potřeby, aby nikam nemuseli chodit, a aby je nikdo nemohl ulovit, a poslat na smrt za Zelenského a jeho Olenu. Podle novinářů NYT jsou už takřka všichni muži na Ukrajině přesvědčeni, že cesta do zákopu, je cesta bez zpátečního lístku. 

Děkuji za maily, odpovím na všechny až v pondělí. Zatím opět nestíhám.  Kdo analýzy čte, prosím zvažte možnost darem podpořit jejich pokračování. Těm, kdo přispěli, moc děkuji. Na konci textu každé analýzy je zveřejněn účet pro dary. Mějte se krásně. 

Je sobota 22. červen 05.18 ráno. Poslední pořady: S Petrem Hájkem na Protiproudu  ke shlédnutí zde.  S Petrem Burešem na TV Bureš najdete zde.

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 2023 Washington dává od ruce pryč od Kyjeva! Putin připraven obsadit celou Ukrajinu! Peking se začal Washingtonu otevřeně vysmívat, že má armádu k ničemu!

Zatímco média kyjevské soldatesky poslední dva dny vytrubovala do světa stále fantastičtější hlášení o neuvěřitelných válečných úspěších ukrajinské branné moci na východní frontě, a český mainstream vše bezmyšlenkovitě papouškoval,  a někteří blázni se už dokonce vážně radovali z blížící se Putinovy porážky. Z Washingtonu přišla ledová sprcha. Nejvýznamnější americký think-tank, v jehož čele ještě nedávno společně stáli samotný současný ředitel CIA William Burns a současná zvláštní reprezentantka USA pro záležitosti Ukrajiny, miliardářka Penny Pritzkerová, Carnegie Endowment for International Peace, vytroubil do světa, že Ukrajina se členem NATO nikdy nestane, protože USA nebudou nikdy kvůli obraně Ukrajiny riskovat jadernou válku s Ruskem. A že Ukrajina bude muset rychle přijmout “bolestivý mír” s Ruskem. 

Tomuto dosud nejvážnějšímu vyhlášení US Deep State o skutečných postojích severoamerických vládnoucích elit k šíleným plánům kyjevské soldatesky, jak rozpoutat III. světovou válku, které podporuje jen nejzfanatizovanější část evropských politiků, předcházelo několik důležitých událostí. A ty poměrně krásně vysvětlují, proč USA nyní na Ukrajině rychle zařazují zpátečku, bez ohledu na otřesy, které to v hlavách evropských plánovačů zničení Ruska způsobuje. 

(1) Před deseti dny, 11. června, velitel amerického pacifického loďstva admirál Samuel Paparo prokázal hluboký úpadek mozkových kvalit nejvyšších amerických vojáků a vypustil do světa, že jeho loďstvo svými válečnými drony okamžitě promění Tchajwanský průliv v pekelnou krajinu (unmanned hellscape), když Čína zahájí invazi na ostrov. A vyvolal těmi slovy v Číně náramné veselí.

Hu Xijin, vystudovaný politruk, a novinář, kterému nejvyšší vedení KS-Číny pravidelně svěřuje k vyhlášení ty názory, které je nediplomatické vyhlašovat těmi nejvyššími oficiálními kanály napřímo, se na hlavní mediální platformě strany, která podléhá přísné cenzuře nejvyššího vedení strany, admirálovi Paparo nejen vysmál, že se Čína už nemůže dočkat, až drony smete USA z nebe. Ale i vysvětlil, proč se Čína už nemůže dočkat, až na ni americké drony zaútočí.  Hu Xijin doslova řekl: Americké válečné drony předvedly na ukrajinském bojišti ubohý (poor) výkon, kdežto čínské drony tam prošly úspěšnou zkoušku. Skvělý čínský válečný dron stojí jen 5% ceny špatného amerického dronu. Čína může vyrábět válečné drony v libovolných počtech sama, kdežto USA bez čínské pomoci drony ani nedokáží vyrábět. Když nastane válka dronů, USA ji definitivně prohrají. (Celé video Hu v krásné angličtině.)

Nejdůležitější část vystoupení Hu Xijin skrývají slova “čínské drony na ukrajinském bojišti prošly úspěšnou zkouškou”. Protože jeho slova byla publikována na hlavní anglické mediální platformě vlastněné ÚV KS-Číny, která je ostře cenzurovaná, jsou to slova nejvyššího vedení Číny. A přiznávají, o čem si vrabci šuškají na každé pekingské střeše. Že Čína masivními dodávkami těch nejmodernějších zbraní a jejich komponentů usilovně podporuje Rusko. 

ÚV KS-Číny nechal slova Hu Xijin publikovat 12. června 2024 v 09.35. Summit lídrů G-7 v Římě za osobní účasti Bidena ve dnech 13. až 15. června přitom písemně deklaroval, že podnikne robustní akce proti všem, kdo pomáhají Rusku, včetně Číny, a všechna tato pouta rozerve. (Take robust action against actors who aid Russia. To deter and disrupt. Including Chinese
entities. Na různých místech deklarace. Viz str. 1.) A jaká je realita: Hlavní bezpečnostní think-tank USA 20. června 2024 publikuje text, ze kterého jednoznačně vyplývá přesný opak. 

Náhlý obrat Washingtonu nespadl z nebe jen tak, jak by se mohlo zdát. 16. listopadu 2023 miliardářka Pritzkerová osobně navštívila nejvyšší předáky kyjevské soldatesky, a suše je informovala, že válečná pomoc USA bude brzy úplně zastavena. 17. listopadu pak Joe Biden v San Franciscu velmi přátelsky uvítal Putinova ministra Overčuka. (Podrobně v MAP 1836.)

(2) Včera Vladimír Putin připustil, že Ukrajinu schlamstne celou!

Včera, 20. června 2024 Vladimír Putin vyřkl dvě klíčové myšlenky, které mají dalekosáhlý význam pro budoucnost nejen Ukrajiny: (Zdroj Putinových slov, v ruštině, zde.)

 • USA chtějí pomocí Ukrajiny dosáhnout naší porážky. Pro Rusko by to znamenalo konec jeho tisícileté státní historie. Vyvstává tak otázka: Čeho se máme ještě víc bát. Pro nás je tak nejlepší, jít až do konce. Taková je formální logická odpověď.  Jakmile tato Putinova obrazná vyjádření rozklíčujeme, dostaneme zřetelný obraz osudu Kyjeva. Jít až do konce, znamená obsadit celou Ukrajinu. A z předchozího kontextu vyplývá, pokud USA a Západ nezmění své plány. Tedy nepřijme-li Ukrajina rychle můj mírový plán, nebude vůbec existovat. (!) Ve stejný den nadace Carnegie oznámila, že USA nebudou Ukrajinu přímo bránit a nevezmou ji ani do NATO, protože by to znamenalo konec světa. (!)
 • Rusko zatím nepotřebuje provést preventivní jaderné údery, a tak nepotřebuje změnit svou jadernou doktrínu. Protože při úplném odvetném jaderném úderu bude náš nepřítel zaručeně zničen. To je dosud nejmrazivější Putinovo varování Západu. V kontextu s předchozím vyjádření: Pokud bude Rusku hrozit strategická porážka od Ukrajiny podporované Západem, neprovede preventivní (pouze omezené!) jaderné údery, ale rovnou masivní odvetný jaderný úder, který všechny nepřátele zaručeně zničí. (!) Ve stejný den nadace Carnegie oznámila, že snaha porazit Rusko by znamenal konec světa. (!)

Obě Putinova včerejší vyjádření ve vztahu k předchozím narážkám na legitimitu Zelenského,  se tak zdá, obsahují toto konečné poselství ukrajinské armádě.  Čekám, že se v Kyjevě, v důsledku válečných porážek a nezákonného uchopení moci diktátorem Zelenským, který brání mírovému řešení konfliktu, rychle ustanoví nějaká skupina vlasteneckých protifašistických důstojníků, a ta ho rychle odstraní. Pokud tomu tak nebude, zaručuji Vám, že žádná Ukrajina už nebude.  

Děkuji za maily, odpovím na všechny až v pondělí. Zatím opět nestíhám.  Kdo analýzy čte, prosím zvažte možnost darem podpořit jejich pokračování. Těm, kdo přispěli, moc děkuji. Na konci textu každé analýzy je zveřejněn účet pro dary. Mějte se krásně. 

Je pátek 21. červen 05.08 ráno. Poslední pořady: S Petrem Hájkem na Protiproudu  ke shlédnutí zde.  S Petrem Burešem na TV Bureš najdete zde.

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 2022 Nejprestižnější manažerská vzdělávací instituce světa vyhlásila Českou republiku za zemi řízenou v letech 2023-24 nejhorší vládou na celém světě. Berlín vyslal vysokou státní delegaci do Pekingu, aby tam projednala společný postup proti Bruselu!

Minulý týden uplynul rok, co profesor Fiala vyhlásil svůj ambiciózní program “Restart Česka”, ve kterém slíbil, jak českou ekonomiku rychle zmodernizuje a pozvedne na světovou úroveň. U příležitosti ročního výročí vyhlášení tohoto svého plánu dokonce Fiala nelenil, a zorganizoval tiskovou konferenci, a na ní přítomným novinářům tloukl hodinu klíny do hlavy, jakých skvělých úspěchů už bylo pod jeho velením dosaženo.

Jen pár set kilometrů od Fialovy Prahy ve švýcarském městě Lausanne tou dobou zorganizoval tiskovou konferenci i nejlepší vzdělávací ústav celého světa, (IMD), ve kterém se o studijní místa rvou ti nejlepší manažeři a bankéři. IMD na konferenci vyhlásil výsledky své každoroční analýzy o konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. A českého profesora Fialu za jeho údajné skvělé úspěchy, kterými se v Praze chlubil, ani trochu nechválili. Ba naopak. Zpráva IMD suše konstatovala, že za rok 2023 se Česká republika propadla o dalších 11 pozic v celosvětovém řebříčku, který měří konkurenceschopnost, digitalizaci, efektivitu státní zprávy a rozvoj moderní ekonomiky.

Fiala dokonce v žebříčku neměl žádnou konkurenci. Ani jednomu dalšímu předsedovi vlády na celém světě se v roce 2023 nepodařilo tak razantním způsobem rozvrátit svou zemi jako Fialovi. Jeho výkonnosti ( -11 ) se přiblížila pouze současná peruánská diktátorka Dina ( -8 ). A ta je přitom třída sama pro sebe.  Ex-maoistka z teroristické organizace Světlá stezka.  Několikanásobně usvědčená plagiátorka. Vyšetřovaná peruánskou prokuraturou za genocidu a masakry nevinných civilistů, jichž se měla dopustit, když s pomocí berlínskou vládou placené neziskovky Nadace Fridricha Naumana sesadila zvoleného prezidenta Pedra Castilla , a chopila se moci. Je vrcholem ironie, že ex-maoistku Boluarte vynesl v roce 2022 k moci probruselský státní převrat režírovaný z Berlína, a teď si najednou začal Pentagon stěžovat, že Čína v Peru dokončuje obrovský námořní přístav Chancay, ohrožuje tím dominanci USA v Jižní Americe, a peruánský ministr zahraničí Javier González-Olaechea dosazený euro-pučistkou Boluarte se USA přitom drze směje!

US generálka Laura Richardsonová, velitelka tzv. Bojiště Jižní Amerika přiznala, že čínská expanze v Jižní Americe je proti oprávněným Americkým zájmům! 

Washington se letos v dubnu pokusil dokončení přístavu za 3.5 miliardy USD zmařit. Jeho exponenti i rezidenti v zemi nechali soudně zrušit vlastnictví ze 70% dostavěného přístavu čínskou státní společností COSCO, neboť smlouva byla prý před lety uzavřena v rozporu s platnými zákony. 9. května pak v útoku proti přístavu pokračovala i velitelka tzv. Jihoamerického bojiště (Soutcom) US generálka Laura Richardsonová a hřímala na 9. Hemisférické bezpečnostní konferenci, že mega-přístav Chancay, a jemu podobné, které nyní na kontinentu rostou jako houby po dešti, nebezpečně zlepšují přístup Číny k jihoamerickému nerostnému a přírodnímu bohatství na úkor oprávněných amerických zájmů. Podle generálky jihoamerický region z čínského drancování přírodních zdrojů nebude nic mít a současný čínský rozvoj zaostalé jihoamerické infrastruktury je jen zástěrou pro šíření různých alternativ k západní demokracii i lidským právům.

Do sporu o přístav se vložila i euro-pučistka Boluarte a  8. června překvapivě podepsala novou zákonnou úpravu, která zavadí pro přístav Chancay a firmu COSCO výjimky z platné legislativy. Boluarte při podpisu nového zákona výslovně potvrdila všechna čínská práva na přístav Chancay, a USA mazaně nabídla jiný  zanedbaný peruánský přístav Corio, a navrhla, aby jej Američané také přestavěli na mega-přístav, jako Číňané přestavěli Chancay. Celý spor tak konečně utichnul, neb se opět rychle ukázalo, že Washington nemá dostatečné schopnosti, aby přístav Corio zmodernizoval. 

Přístavy po celém světě nyní padají do rukou rusko-čínského juggernauta závratným tempem. Gruzínský strategický přístav Anaklia, který Washington slíbil Gruzíncům v roce 2008 zmodernizovat, když přepadnou Abcházii a zavlečou Rusko do války, po letité americké nečinnosti, nakonec v květnu letošního roku prodala gruzínská vláda Číně, výměnou za jeho modernizaci. Libyjský strategický přístav Tobruk se letos stal pravidelným kotvištěm ruského válečného loďstva i zásobovacím uzlem Ruského afrického sboru. Nové ruské zbraně pro Putinovi africké rebely se v něm vykládají už skoro každý týden. Právě do něj z Egypta, kde byl na návštěvě, míří ruský raketový křižník Varjag tichooceánského loďstva i s doprovodem. Obdobně se letos v červnu už Rusko domluvilo i s vládou Súdánu, a výměnou za zbraně, získalo přístup ke strategickému přístavu v Rudém moři – Port Súdán. Čína už po celém světě získala aspoň do částečného pronájmu a provozuje 95 přístavů

Čínská ekonomika děsí USA. Ačkoli generálka Richardsonová tvrdila, že jihoamerické země nic z rostoucích čínských aktivit na kontinentu nemají. Opak je pravdou. Zatímco obchod Peru s USA poslední roky stagnuje (+5.3%), a Peru v něm má roční deficit -1.3 miliardy USD, obchod s Čínou se za dva roky zdvojnásobil na 33 miliard USD a Peru v něm loni dosáhlo rekordní roční přebytek 9.4 miliardy USD. Čína investovala za poslední dva roky v Peru 24 miliard USD do dolů, cest, železnic, infrastruktury i elektráren. Čínský obchod děsí Ameriku. Čína letos zvýšila dovoz brazilských sójových bobů o 211%, a naopak snížila dovoz US-bobů o 49%. Obdobně je tomu v kukuřici. US dovoz se propadl o 67%, dovoz z Brazílie vzrostl o 178%. Tempa s jakým Čína nahrazuje dovoz zemědělských plodin z USA dovozem z Jižní Ameriky se Washington i Pentagon děsí. Přístav Chancay v Peru má teď ještě ke všemu propojit přes Andy s brazilským horním povodím Amazonky vysokokapacitní železnice, a brazilské zemědělské plodiny už nemají napříště putovat loděmi po Amazonce k Atlantickému pobřeží, a pak přes Panamský průplav do Číny, ale rovnou do peruánského přístavu Chancay, a z něj do Číny. Ministři Brazílie a Peru už zahájili příslušná jednání, kudy nechají Číňany Andy prokopat. Ekonomika BRICS roste raketovým tempem. (Zdroj.)

Pokud se Peru podle analýzy IMD propadlo v konkurenceschopnosti své ekonomiky podobně jako ČR, je to podle analýz OECD za roky 2022-24 vyváženo solidním ekonomickým růstem + 2.7%, +1.1%, +2.7%, a mírným snižováním státního dluhu ze 33.8% na 33.5%. Česká čísla OECD jsou však oproti Peru děsivá. Zadlužení ČR vzrostlo ve stejné době, kdy se v Peru snížilo o.3%, o 11.8% a dosáhlo 44% HDP. Spotřebitelské ceny a životní náklady v ČR vzrostly o 22.2%, v Peru jen o 16.2%. Zatím co Peru se v důsledku investic věští solidní růst ekonomiky, s ČR to vypadá v důsledku ne-investic opačně. 

Po Maďarsku, kde Číňané staví nové továrny na výrobu elektromobilů BYD, bylo nově oznámeno, že čínsko-italské konsorcium Leapmotor-Stellantis zahájí výrobu levných elektromobilů v Polsku, a další podobnou výrobu rozeběhne Stellantis s čínskou pomocí i v Srbsku. Tam se mají vyrábět i levné malé hybridy. Cílem obou investic je obejít bruselská cla, a ovládnout evropský trh s levnými elektromobily. Pro ČR jde o prekérní situaci. Protože včera oznámila německá vláda, že posílá své ekonomické ministry do Číny, aby tam projednali (společný) postup proti Bruselu a jeho “neúnosným destruktivním clům” na čínská elektroauta dovážená do Evropy. Čínská elektroauta importovaná do EU jsou totiž ve velké míře vyráběná v německých továrnách v Číně, a Berlín včera přiznal, že už je ekonomicky závislý na transferech čínského zboží a automobilů do EU, protože de facto jde o německé výrobky. Čína přitom vytlačuje evropská elektroauta z Německého trhu rychlým tempem. Čína ovládá nyní už 29% německého trhu, kdežto dovozy do Německa z ČR a z Jižní Koreje se už smrskly na 9.3% a 9.9%. Italský Stellantis přesunuje výrobu z Itálie do Srbska i do Polska, aby ušetřil na mzdách. Český autoprůmysl v této Německo-Italsko-Čínské konstelaci ekonomických zájmů bude trpět na úbytě. Poslední zpráva OECD přitom nenechává na Fialovi niť suchou. Podle ní, jsou do ČR dováženi pouze nekvalifikovaní imigranti, kteří nedokáží přinést ČR ekonomický zisk. Školství stagnuje a není schopno produkovat moderně a hlavně technicky vzdělané zaměstnance, kteří by byli schopni nastartovat moderní ekonomiku. Strukturálně zastaralá ekonomika váže všechny dostupné pracovní síly, které jsou nuceny pracovat za mrzkou mzdu. Děti se díky vládní asociální bytové politice nemají kde rodit, a nejsou pro ně ani místa ani v mateřských školách, když už náhodou přijdou na svět. Ženy mají nízké mzdy a protože se nemá kdo starat o jejich děti nemohou včas nastoupit do práce. Neexistuje jakékoli ucelená a promyšlená rekvalifikace zaměstnanců na moderní profese a dovednosti. Obdobně OECD kritizuje i Peru. Jenže nízké peruánské mzdy a životní náklady, přírodní bohatství a davy mladých lidí umožňují Peru zahájit nejdříve přechod na ekonomiku levných montoven, jako tomu bylo v ČR před 30 lety, a teprve na základě zvýšených zisků, přejít k budování moderní ekonomiky. ČR je naopak v postavení, že montovny už ekonomice nijak neprospívají, a naopak jí dusí spotřebou kvant nekvalifikovaných imigrantů, kteří vysávají z trhu nedostatkové byty, ždímají veškerou státní infrastrukturu, spotřebovávají nedostatkovou energii, a potřebují kvanta úředníků a policistů ke svému řízení. Fiala je tak právem IMD vyhodnocen jako největší světový státní rozvraceč let 2023/24

.

Uf, dnes toho bylo i na mne až až. Snad jsem Vás daty nezahltil, leč pouze v celku jsou snad pochopitelná. Kdo analýzy čte, prosím zvažte možnost darem podpořit jejich pokračování. Těm, kdo přispěli, moc děkuji. Na konci textu každé analýzy je zveřejněn účet pro dary. Mějte se krásně. 

Je středa 19. červen 04.45 ráno. Poslední pořady: S Petrem Hájkem na Protiproudu  ke shlédnutí zde.  S Petrem Burešem na TV Bureš najdete zde.

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 2021 Kupčení s bruselskými koryty letos dosáhlo zatím nejvyšší úrovně. Hlavní kandidátka slibuje, že uvalí na Čechy i Slováky nové tučné miliardové válečné poplatky a rozdělí je mezi několik věrných zemí!

Současní západní politici jsou prohnaní podvodníci. Je tomu sotva pár hodin, co se sešli v Itálii, a potom ve Švýcarsku, a společně z obou konferencí hrozili pod taktovkou kyjevského náčelníka jak Číně, tak Rusku, že s nimi zatočí, když se nepodřídí vůli kolektivního Západu. Jakmile však obě představení pro západní mainstream skončila, začali se hned dít věci, nad kterými jde zase hlava kolem.

(1) Austrálie hodila Tchaj-wan i Ukrajinu přes palubu a začala panáčkovat před Čínou. A má to šokující důvod. 

Na konferenci ve Švýcarsku zastupoval Austrálii ministr Bill Shorten, a ten na ní hlasitě chválil statečné východoevropské politiky, kteří se nebojí vzepřít Putinovi ani Xi, sliboval jim věčnou a hojnou australskou podporu, a prohlásil Austrálii za strážce ukrajinských hodnot v Asii. Nikdo z našeho mainstreamu, který svorně od neděle vřeštěl o fantastickém diplomatickém úspěchu Zelenského hopla-popu ve Švýcarsku, raději ani nepátral, proč Austrálii na konferenci zastupoval pouze její ministr II. kategorie Bill Shorten. A co vlastně měl tak důležitého na práci australský premiér Anthony Albanese, že do Švýcarska ani nedorazil, a ani tam neposlal žádného svého ministra I. kategorie. Konzumenti mainstreamu by byli určitě nepříjemně zmateni. Albanese totiž za účasti všech svých důležitých ministrů doma v Canberře panáčkoval před výpravou čínského předsedy vlády Li Qiang. Za vzorné vystupování byl Albanese ihned odměněn znamenitým darem, a Australané tak mohou odteď lítat do Číny, jak se jim zamane, a bez víz. Albanese za odměnu okamžitě prohlásil Tchaj-wan za výhradní majetek Číny, a dočkal se úplného otevření čínského náručí. Oba premiéři si pak jen notovali, že časy čtyři roky starých australských sankcí na čínské obchody jsou zapomenuty, a australští i čínští podnikatelé dostali za úkol okamžitě mezi sebou začít obchodovat o sto-šest. Zajímavé je, co vlastně premiéra Albanese k tomuto úplnému obratu v čínské politice vedlo. Austrálie má totiž vážný problém. Nakoupila si v USA 72 stíhacích bombardérů F-35 a čtyři jaderné útočné ponorky. A obě zakázky se letos začaly, jak už to u amerických zbraní bývá, nečekaně a rapidně prodražovat. A australská vláda rychle pochopila, že provozování moderních zbraní striktně vyžaduje provozování vysoce výkonné ekonomiky. A když výkonnost australské ekonomiky závisí na exportu potravin a surovin, tak nezbývá než si udobřit jejich hlavního světového odběratele Čínu. Paradoxně se tak ukázalo, že “přehřátí vyzbrojování Austrálie proti Číně”, podnícené před pár lety Washingtonem, vedlo jen k rychlému politickému usmíření mezi Canberrou a Pekingem. Pro Čechy poučné. Protože kam asi tak povede přehřátí českého vyzbrojování proti Rusku, že? 

(2) Bezskrupulosní kupčení s bruselskými koryty se letos zcela vymklo kontrole. Skoro každý vládnoucí politik si teď snaží urvat nějakou bruselskou židli pod důchodem, protože má strach, že příští volby ve své zemi už politicky nepřežije. 

Češi i Slováci by měli zpozornět. V EU se nyní rozehrála nemilosrdná hra o výnosná koryta, a jednotliví politici se v ní předhánějí v těch nejšílenějších slibech, co všechno za miliardové kšefty v budoucnu lobbistům zařídí, když jim dohodí nějaký ten slušně honorovaný bruselský post. Čechům i Slovákům konkrétně hrozí, že budou muset v příštích letech do Bruselu odvádět ze svých mrzkých mezd nový poplatek. Ten má být předurčen k budoucí výživě a vyzbrojování vojáků Estonska, Litvy, Lotyšska, Finska a Polska, protože je prý nespravedlivé, že jejich země mají společnou hranici s Putinovým Gosudarstvem. A poplatek má zbrojařům i dodavatelům poživatin a mundůrů pro zmíněná pohraniční vojska vynést 2.5 bilionu CZK. Poplatek má navíc mít formu splátek úvěrů od bankéřů, což bude ještě dražší.

Hlavní propagátorkou zavedení poplatku je estonská premiérka Kaja Kallasová, která se snaží urvat si post evropské ministryně zahraničí. Kallasová je populární v Praze. Kallasová je známá, že po té, co její rodina kvůli bruselským sankcím musela ukončit výnosné podnikání v Rusku, nevynechá jediný den, aby na Putina nebo na Rusy aspoň jednou neplivla, či jim nehrozila zničením. Kallasová se už na přelomu roku pokoušela urvat post generální tajemnice NATO po Stoltenbergovi, leč narazila na VETO z Washingtonu. Deep State si na nejvyšším politickém postu NATO nepřeje “žádného zavilého protiruského štváče”, protože časem bude muset generální tajemník podat ruku Putinovi a získat si jeho sympatie. Gosudar Kallasovou pohrdá a nechal na ni vydat zatykač, aby utnul všechny její ambice pro tento post.  Kallasová, jakmile pochopila, že přes Bílý dům a Kreml do NATO neprojde, ihned začala spřádat sítě aspoň v Bruselu na post ministryně zahraničí EU. A podle posledních předpokladů své vytoužené koryto vykupčí, protože její angažmá zajistí na oplátku koryto von der Leyenové. Němci totiž striktně trvají, že novým šéfem komise EU může být jen Germán! A jen současné angažmá von der Leyen i Kallas činí tento germánský cíl dosažitelným. Zcela typické pro Eurokraty je, proč se Kallasová snaží urvat si nějaké Euro koryto doslova za každou cenu. Kallasová je totiž nyní v Estonsku populární asi podobně jako Fiala v ČR.  Důvody jsou stejně prosté, jako důvody Austrálie začít panáčkovat před Číňany. Kallasová, která neustále vyhrožuje Rusům a slibuje jim porážku, doma před nedávnými volbami do Europarlamentu učinila pro laika nečekané rozhodnutí, a tajně odmítla zvýšit vojenské výdaje Estonska o 1.6 miliardy EUR, které byly určeny na nákup munice. Po skandálu, který její rozhodnutí vyvolalo, na protest odstoupilo z vlády i několik nižších estonských úředníků jestřábů. Kallasová do poslední chvíle před volbami své rozhodnutí tajila. I tak jí to nepomohlo, a Eurovolby projela stejně jako česká fialová parta. V Estonsku totiž mezi lidem pučí zloba. Ekonomika se propadá (-3.1% za 2023), úředníci se množí, na jejich rostoucí platy chybějí peníze, a vláda Kallasové umí jediné, zvyšovat daně i počty úředníků. Jenže Estonsko je malá země, a nepopulární zvýšení daní na auta, ani nestačilo na nutné pokrytí nákupu munice za 1.5 miliardy EUR. Estonce i nadále čekají těžké časy, a zemi se pod vedením Kallasové nijak nedaří snižovat schodek HDP. Rozpočtový deficit má dokonce v příštích letech vrůst ze 3.4% na 4.6% HDP, a Kallasová je tak ještě větší ekonomická břídilka než dosavadní hlavní západní světový rekordman na tomto poli Petr Fiala. 

(3) Do Německa letos dorazil rekordní počet nepřizpůsobivých neevropských imigrantů, které v žádném případě nelze nijak vrátit do žádné země. Leč je podle Rakušanova paktu legální  je nadělit jiným zemím EU. Nynější německá taktika při kupčení s bruselskými koryty naznačuje, co má vlastně Berlín za lubem.

Podle oficiálních vládních údajů dorazilo letos mezi lednem a květnem do Německa rekordních 100 000 uprchlíků. Nejhorší ovšem je, že rekordních 57% z nich nemá žádný doklad své totožnosti, a rafinovaně odmítá sdělit jakou má státní příslušnost. Podle platných zákonů EU tak nelze žádného z těchto mazaných neevropských uprchlíků z EU vyhostit. Jakékoli azylové řízení s nimi je de facto zbytečné, protože soud vždy rozhodne, že je není kam vyhostit, a tak mohou zůstat. 

V Německu se pod náporem nepřizpůsobivých uprchlíků hroutí ekonomika i sociální systém a docházejí byty pro Němce. Roste tam brutální kriminalita. Vražedné útoky noži, či hromadná znásilňování žen uprchlíky, jsou už na denním pořádku. Němečtí voliči proto začali prudce měnit svůj vkus, a kdo rychle nezbaví zemi desetitisíců nepřizpůsobivých přivandrovalců, ten si v politice už významně neškrtne. 

Prof. Bernd Raffelhüschen nedávno spočítal, kolik už Německo tito nepřizpůsobiví imigranti stáli, a ta suma všem vyrazila dech: 5.8 bilionu EUR. To je 145 bilionů CZK. Celé České republice by tato suma vystačila na 18 let naprosté nečinnosti, nebo na 54 let, kdy by se sice pracovalo stejně jako dnes, ale nemusely by se vybírat žádné daně, poplatky, ani důchodové nebo zdravotní pojištění. Je tak jasné, že němečtí politici nyní učiní cokoli, aby se těchto imigrantů zbavili. A jedinou legální cestu představuje Rakušanův pakt, respektive přidělení nechtěných uprchlíků do jiné země EU. Proto Němci tak urputně trvají na funkci předsedy komise EU. 

Mravenčí práce při dnešní analýze je u konce. Jdu se s chutí svalit do postele.  Kdo analýzy čte, prosím zvažte možnost darem podpořit jejich pokračování. Těm, kdo přispěli, moc děkuji. Na konci textu každé analýzy je zveřejněn účet pro dary. Mějte se krásně. 

Je úterý 18. červen 04.36 ráno. Poslední pořady: S Petrem Hájkem na Protiproudu  ke shlédnutí zde.  S Petrem Burešem na TV Bureš najdete zde.

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 2020 Nejnovější Sorosovy výpočty: V příštích 10 letech bude k dispozici 800 milionů uprchlíků! Jen na splnění základních opatření Green Deal bude Evropa potřebovat miliony nových dělníků a techniků! Byznys tisíciletí na obzoru!

Náklady na splnění nejnovějších Bruselských nařízení Green Deal, a na plánovaný transfer desítek milionů nových dělníků z Afriky do EU, aby zde levně pracovali, budou astronomické, a proto se už i v ČR začalo intenzivně pracovat na opatřeních, jak dramaticky snížit osobní spotřebu obyčejných Evropanů, aby se na jejich výživě, ubytování i reprodukci ušetřilo. Když jsme na podzim 2020 v analýze MAP 466 oznámili, že Brusel schválil sérii opatření, která mají nahradit maso ve stravě Evropanů hmyzem, byli jsme označeni za dezinformátory. Včera přitom vyšlo najevo, že Univerzita Danuše Nerudové už námi citované opatření z roku 2020 vědecky rozpracovává. Ba co víc, podle brněnsko-bruselských plánů se má jíst nejen hmyz, ale dokonce i jeho výkaly! Stojí za to připomenout, že v roce 2020 vystoupil proti těmto šíleným plánům Bruselu i poslanec europarlamentu za ODS Jan Zahradil, a že letos už nová fialová ODS Jana Zahradila na své kandidátce do europarlamentu neměla. A že naopak úspěšně kandidovala za Rakušanovu partu STAN bývalá rektorka brněnské UNI, kde se nová bruselská hmyz-výkalová strava vědecky zkoumá.  

Podle nejnovější maltské studie nařízení Green Deal zvýší cenu výstavby bytu o 3 pokojích v jižní EU o 750 000 CZK, a místní odborníci varují, že si tyto nové byty už nebude moci většina Malťanů ani pořizovat.  Ve střední Evropě se z důvodu značně chladnějšího podnebí očekává ještě vyšší růst cen nových bytů stavěných podle nařízení Green Deal. Podle německých odborníků se komerční stavební cena za 1m2 průměrného bytu zvýšila díky inflaci a opatřením Green Deal od roku 2009 ze 63 000 na 125 000 CZK. ( V ČR aktuálně 117 400 CZK.) Podle výpočtů ČNB se cena průměrné nemovitosti v ČR bude zvedat ročně o 450 tisíc CZK, jen v důsledku nedostatku nových bytů na trhu. Po technické stránce tak průměrně vydělávající zaměstnanec v ČR, který nemá vlastní byt, vydělá za celý rok pouze tolik, o kolik se zvedne cena bytu. A nikdy tak nebude schopen si na své vlastní bydlení vydělat dostatek peněz. Podle prestižní britské studie přitom právě vlastnictví vlastního bytu má blahodárný vliv, jak na délku lidského života, tak na celkové lidské zdraví, tak na lidské štěstí i spokojenost. 

V ČR nejsou k dispozici byty a jsou předražené, protože se jich podle ČNB staví málo! Zajímavé na tom je, jak se chová vláda. Až 30% všech nových bytů totiž v některých lokalitách ČR skupují cizinci, a to ne pro své vlastní bydlení, ale jako investici, a doslova po celých nově postavených mnohoposchoďových domech!! Ve vyspělém západním světě je přitom nákup bytů cizinci nově přísně zakazován. Tato nová západní praxe byla ovšem odborníky Fialovy vlády v roce 2023 důrazně odmítnuta! A tito odborníci dokonce ve svém zdůvodnění lhali české veřejnosti, že ji v EU nelze aplikovat. Jaké překvapení, co jde v Kanadě, na Novém Zélandu, jde i v EU. Příkladem může být zmíněná Malta. Na Maltě je prodej bytů cizincům přísně regulován a omezen na jediný byt! Na Maltě si smí cizinec mimo země EU koupit nemovitost pouze na vládní povolení a pouze jednu a ke svému vlastnímu bydlení. A občan EU sice povolení nepotřebuje, ale také pouze jednu a pro své vlastní trvalé bydlení. Hromadný nákup nemovitostí cizinci a nemovitostí na investice je na Maltě povolen pouze ve “zvláštních zónách”, vyhlašovaných vládou. Výsledek Maltských zákazů nákupů bytů cizinci je fantastický. Současná průměrná cena na Maltě činí 75 000 CZK za m2, a podle statistiky EU ceny nemovitostní na Maltě zdražily jen o 75% za deset let, kdežto v ČR o 125%. Opět se tak ukazuje, co jsou Piráti, kteří mají výstavbu bytů v ČR ve vládní gesci, za tupouny a lháře. Nejen že před volbami slibovali lidem dostatek levných bytů, ale po volbách se snaží, aby bytů na Čechy zbylo, co nejmíň, a byly jen za co nejvyšší cenu.

V Praze je tak v důsledku posledních vlád už 20 až 30% bytových domů ve vlastnictví cizinců. Jednou z příčin současného rychlého pádu francouzské západní Afriky do Putinova náručí bylo i takřka monopolní vlastnictví nigerské vodovodní infrastruktury a zdrojů pitné vody, stejně jako vlastnění řady městských nemovitostí v Nigerii. Vláda Putinových rebelů jednala rychle, a nigerskou vodu i nemovitosti Francouzům znárodnila, a nebo je od nich po letošním útěku levně odkoupila. Stačilo půl roku a vše už je v rukou Nigeru. Nigerská chunta v tom má jasno, zisky z vody i z bydlení musí zůstat v Nigeru. V sousední Burkině Faso zase Francouzům zabavili “cukrové plantáže i s cukrovary”,  a to pod heslem: Co bylo před lety levně, podivně a nekale zprivatizováno, musí být ihned vráceno lidu. 

Jak jsou všichni fialoví politici obzvláště dutí i nadutí dokazují i nejnovější propočty Sorose. Podle nich EU stojí na dějinné křižovatce, a aby uskutečnila nařízený přechod na Green Deal Ekonomiku, nutně potřebuje miliony nových zaměstnanců, kteří vybudují celou novou Green Deal infrastrukturu. Tito dělníci nové budoucnosti ovšem v Evropě nejsou fyzicky přítomni. Chybí ze dvou důvodů – nenarodili se, – a nebyli patřičně vzděláni. Jen Německo podle těchto Sorosových propočtů nyní naléhavě potřebuje 90 000 techniků – elektrikářů, jak odborného tak vysokoškolského vzdělání. Brusel a jeho zemští nohsledi ovšem preferují humanitní a akademické vzdělání! Výcvik základního technika nové budoucnosti potrvá nejméně 3 roky, spočítali Sorosovi experti. A vlády EU to stále nechtějí pochopit. Ministr Bek z Rakušanovy party STAN možná i čte Sorosovy analýzy šířené z USA, protože si prý před pár dny postavil hlavu a dožaduje se po profesorovi Fialovi razantního zvýšení výdajů na školství. STAN bezvýhradně podporuje Green Deal, a konečně už asi i někteří jeho představitelé pochopili, že bez nových vzdělaných českých techniků vyškolených v českých školách nebude nejen žádný Green Deal, ale nebude ani žádná jiná rozumnější forma moderní ekonomiky. Profesor Fiala, se ovšem stále zdá být čertem posedlý ukrajinskou válkou, a není tak ochoten ani nechat vyškolit české děti, aby se jednou měly dobře, protože by musel 37 miliard korun, které chce Bek na děti a učitele, sebrat českým zbrojířům a ukrajinským korupčníkům. Pravověrní příznivci Sorose by tak měli zpozornět, protože Soros nyní požaduje okamžitý rozvoj učňovského a středního technického školství, a přesměrování toku financí od humanitních vysokoškolských oborů k oborům technickým. A jeví se tak zřejmé, když Soros na stará kolena dostal konečně i rozum, že už i v Čechách by bylo na čase, vystrnadit z politiky ty politiky, kteří rozum ještě stále ve své hlavě kontaktovat nedokázali. 

Druhá Sorosova červnová výpočetní prognóza je ovšem mnohem děsivější. Podle ní v příštích 10 letech dospěje hlavně v Africe 1.2 miliardy mladých lidí, a bude pro ně pouze 400 milionů pracovních míst. Z toho logicky plyne, že 800 milionů hlavně Afričanů brzy vyrazí do Evropy sehnat si práci, a nebo nějaké sociální dávky. Ve světle Rakušanova imigračního paktu to může znamenat, že pár milionů imigrantů může být brzy přiděleno Bruselem k výživě i ubytování do Čech, na Moravu i do Slezska. Kde bude tou dobou Rakušan je otázka. Většina Vašich dětí i Vy však budete žít zde – Doma. Proto na to pamatujte, další volby budou už na podzim. Krom Turka Motoristy, musíme rychle najít i Turka Stavitele Bytů, Turka Ochránce Hranic, Turka Profesora Techniky, a další nové Turky Politiky. 

Všechny maily vyřízeny. Děkuji za ně.  Kdo analýzy čte, prosím zvažte možnost darem podpořit jejich pokračování. Těm, kdo přispěli, moc děkuji. Na konci textu každé analýzy je zveřejněn účet pro dary. Mějte se krásně. 

Je pondělí 17. červen 05.01 ráno. Poslední pořady: S Petrem Hájkem na Protiproudu  ke shlédnutí zde.  S Petrem Burešem na TV Bureš najdete zde.

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 2019 Jak Putin zase všechny přechytračil. A proč Biden raději na poslední chvíli skočil do letadla a uletěl.

Právě probíhající tzv. švýcarská konference o tzv. míru na Ukrajině se hned první den zvrhla v nečekanou diplomatickou frašku. Posuďte sami:

Indie vyslala na jednání jen náměstka ministra zahraničních věcí, a to samo o sobě představuje diplomatický level -2. Náměstek Pavan Kapoor je navíc všeobecně znám jako obdivovatel Ruska a strážce jeho vlivu v Indii. Stačí se kouknout na jeho profil na síti X, a hned jeho profilová fotografie Vás nezklame: V malém kulatém rámečku osobní portrét Kapoora a za ním reprezentační fotografie Alexandrovského sálu Kremelského paláce. Na vysokého diplomata Indie vskutku neobvyklá konstelace. (Profil na X) (Kontrolní obrázek, rolovat dolů na Alexander Hall.) 

V Alexandrovském sálu Kremlu Putin rád pořádá nejvyšší oslavy. Na foto: Minulá inaugurace. Význam profilové fotky Kappora tak získává ještě vyšší level – vždyť byla nová inaugurace, kterou Zelenskyj neuznává!

“Rusko je tak tedy na konferenci přímo zastoupeno, ač si naši premiéři a prezidenti naivně myslí, že mu v účasti zabránili.”, glosoval by  ironicky ještě před 50 lety tuto mrzutou situaci ostatním diplomatům v kuřáckém salonku při sklence dobrého francouzského koňaku ostřílený britský diplomat, aby tak nadhodil téma dalšího rozhovoru – “Co s tím Zelenským uděláme, pánové? Přece ze sebe nemůžeme do nekonečna dělat idioty?” A všichni v salónku by přikývli, protože samotný Joe Biden vyslal jasný signál. Těsně před konferencí ve Švýcarsku skočil do letadla a rychle uletěl ze sousední  Itálie, a poslal na konferenci zastupovat USA pouhou Kamalu. Každý diplomat na celém světě ovšem ví, že kam Washington pošle svého viceprezidenta, tak tam Deep State nevidí žádnou budoucnost. Opakuje se tak naprosto přesně fraška z návštěvy bývalého ministra zahraničí USA Mika Pompea v ČR a v Polsku z roku 2020. Ke konci jeho návštěvy vypukly slavné běloruské bouře. A zatímco bruselští politici a jejich pražská klaka se svolávali a organizovali, a přikládali pod kotel, seč jim síly stačili, aby Lukašenka svrhli.  Pompeo bez uzardění skočil do letadla a rychle se odporoučel na inauguraci vládce malého tropického ostrůvku v Karibiku, který jako jeden z mála v oblasti ještě tou dobou odolával rostoucí čínské expanzi. (Podrobně v MAP 548. Odkaz Vás načte na archív z roku 2020, přesměrování na článek trvá asi 3 vteřiny.)

Média oslavují počet účastníků konference, pro budoucnost relevantnější je ovšem seznam těch, kteří přes několika měsíční západní hrubý diplomatický nátlak nedorazili: (Seznam zemí je řazen podle anglické abecedy.) 

 1. Afganistán
 2. Alžírsko
 3. Angola
 4. Antigua a Barbuda
 5. Ázerbájdžán
 6. Bahamy
 7. Bangladéš
 8. Barbados
 9. Bělorusko
 10. Belize
 11. Bhútán
 12. Bolívie
 13. Botswana
 14. Brazílie                                             pouze pozorovatel, velvyslankyně ve Švýcarsku
 15. Brunej
 16. Burkina Faso
 17. Burundi
 18. Kambodža
 19. Kamerun
 20. Čad
 21. Středoafrická republika
 22. Kolumbie                                           odřekla účast na poslední chvíli
 23. Čína
 24. Kongo DR
 25. Kongo R
 26. Kuba
 27. Džibuti
 28. Ostrov Dominika
 29. Východní Timor
 30. Egypt
 31. Salvador
 32. Rovníková Guinea
 33. Eritrea
 34. Eswatini (Swazijsko) 
 35. Etiopie
 36. Gabon
 37. Granada
 38. Guinea
 39. Guinea-Bissau
 40. Guyana
 41. Haiti
 42. Honduras
 43. Indonésie –  poslala pouze pozorovatele
 44. Irán
 45. Izrael – poslal pouze pozorovatele, zásobuje Putina úzkoprofilovými zbrojními součástkami
 46. Jamajka
 47. Kazachstán
 48. Kiribati
 49. Kuvajt
 50. Kyrgyzstán
 51. Laos
 52. Libanon
 53. Lesotho 
 54. Madagaskar
 55. Malawi
 56. Malajsie
 57. Maledivy
 58. Mali
 59. Marshallovi ostrovy
 60. Mauretánie
 61. Mauricius
 62. Mikronésie
 63. Mongolsko
 64. Maroko
 65. Mosambik
 66. Myanmar (Barma)
 67. Nanibie
 68. Nauru
 69. Nepál
 70. Nikaragua
 71. Niger
 72. Nigérie
 73. Severní Korea
 74. Omán
 75. Pákistán
 76. Palestina
 77. Panama
 78. Papua Nová Guinea
 79. Paraguay
 80. Svatý Kryštof a Nevis 
 81. Svatá Lucie
 82. Svatý Vincent a Grenadina 
 83. Samoa
 84. Senegal
 85. Seychely
 86. Sierra Leone
 87. Šalamounovy ostrovy 
 88. Jižní Afrika – poslala pouze pozorovatele
 89. Jižní Súdán
 90. Srí Lanka
 91. Súdán
 92. Sýrie
 93. Tádžikistán
 94. Tanzanie
 95. Togo
 96. Tonga
 97. Trinidad a Tobago
 98. Tunisko
 99. Turkmenistán
 100. Tuvalu
 101. Uganda
 102. Uzbekistán
 103. Vanuatu
 104. Venezuela
 105. Vietnam
 106. Jemen
 107. Zambie
 108. Zimbabwe
 109. a samozřejmě Rusko

Zdroj účastníků konference prezidentská kancelář Švýcarska. Zdroj států světa. 

Včera jsem většinu dne odpovídal na poslední maily, které mi zůstaly k vyřízení. Děkuji za ně.  Kdo analýzy čte, prosím zvažte možnost darem podpořit jejich pokračování. Těm, kdo přispěli, moc děkuji. Na konci textu každé analýzy je zveřejněn účet pro dary. Mějte se krásně. 

Je neděle 16. červen 04.35 ráno. Poslední pořady: S Petrem Hájkem na Protiproudu  ke shlédnutí zde.  S Petrem Burešem na TV Bureš najdete zde.

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 2018 Putin zase všechny napálil! Ukrajinští pekaři zuří, že už nemají z čeho péct chleba! Hlupák Zelenskyj nechal Euro-spekulanty z Ukrajiny odvézt všechnu pšenici!

(Dnešní analýza je dokončením včerejší  MAP 2017)

Na Ukrajině tento týden z čista jasna vypukla “obilná panika“, a kyjevským médiím už nezbylo, než aby svým lidem konečně přiznaly pravdu. Ukrajina, obilnářská velmoc světa, která každý den, celé dva poslední roky, pumpovala ke vzteku Putina, i polských a východoevropských farmářů, svou levnou pšenici vlaky, loděmi i kamiony západoevropským překupníkům s obilím, má najednou úplně prázdné sklady, a tamní pekaři, cukráři i výrobci těstovin začali před pár dny po sociálních sítích hlasitě panikařit, že nebude chleba, ani makarony. Téma hlad je přitom na Ukrajině hluboko zakořeněné. Stalinský Holodomor je národní protiruská struna. A přírodní i válečné hladomory pronásledovaly Ukrajince po celá staletí. Obilnice Evropy byla vždy paradoxně zároveň místem těch nejděsivějších evropských hladomorů, kterým snad historicky konkuruje jen pověstný “Velký irský hladomor“. Slovo hlad je na Ukrajině natolik politicky třaskavé, že ani současná Kyjevská Soldateska, jinak pověstná svou litou cenzurou a klamnými mediálními operacemi PSYOPS, tentokráte nezasáhla, a nechala pravdu vyjevit. 

Putin, všemi mastmi třikrát mazaný geniální stratég, byl o nešťastné obilné situaci na Ukrajině zřejmě v předstihu, od svých všude přítomných agentů, se kterými si ani český Koudelka neví rady, informován, a tak v posledních měsících vedl obzvláště rafinovanou obilnou válku. Nejprve evropským překupníkům nahrnul ruské obilí za dumpingové ceny, a další kvanta obilí za tržní ceny vrhnul na africké, asijské i jihoamerické trhy. Západní obilní spekulanti, hlavně Francouzi, ale i Rumuni, zareagovali podle Putinových představ, a v honbě za maximálním ziskem, nakoupené levné ruské i ukrajinské obilí s tučným ziskem rychle prodali evropským mlynářům, pekařům i výrobcům těstovin. Okamžitě tak srazili ceny evropského obilí na historické minimum posledních let, a to obratem všechno levně skoupili a hned vrhli na světový trh. Na něm v důsledku západních spekulací s evropským obilím začaly rychle padat ceny.

A to byl okamžik, na který Putin čekal. Bleskem nařídil ruským dealerům prodávat obilí pouze za původní vysoké ceny. A než Ukrajinci pochopili, co se na trhu vlastně děje, Egypťané a další země Afriky vykoupili za hubičku všechno prodávané ukrajinské i evropské obilí. Na trhu v tom okamžiku zůstalo pouze drahé ruské obilí a ceny vyskočily nahoru. A byly najednou tak lákavé, že kyjevští překupníci ani na okamžik nezaváhali, a vyprodali zbytek ukrajinské úrody, protože na Ukrajině by jej udali jen za polovinu. Putinovo dílo bylo dokonáno, ukrajinské sýpky zůstaly najednou prázdné. A tamní pekaři a výrobci těstovin spustili hlasitý povyk. 

Rodion Rybchynskyi, ředitel Svazu ukrajinských mlýnů (Борошномели України), a expert organizace OSN pro výživu FAO, včera oznámil, že Ukrajince čeká razantní zdražení pečiva i dalších výrobků z mouky, a prudké zúžení celého sortimentu těchto potravin, ale zároveň vyloučil, že by došlo k nějakému hladomoru. Jurij Duchenko, prezident Celoukrajinského svazu pekařů byl o poznání konkrétnější a tvrdil, že: “Nechápu, co budeme vyrábět do nové sklizně. Mlýny na mouku dnes nemohou sehnat žádné obilí, a samotná mouka už zdražila o 25-30 %. Kvůli výpadkům elektřiny už zdražil průmyslově pečený chleba o 10%, a od příštího měsíce půjde jeho cena o dalších 20% kvůli nové ceně mouky. Pekaři jsou navíc mobilizováni, a nahradit je, stojí další peníze.“, které se promítnou do ceny. 

Situace je podle samotných ukrajinských odborníků vážná. Ukrajinská pšenice je rozdělena do 4 tříd. Nejkvalitnější třída A, která se ve světě používá hlavně na výrobu těstovin, se z Ukrajiny kompletně celá už roky exportuje hlavně do EU, a místní “makarony” jsou tak jako celý zbytek ukrajinských moučných potravin a pečiv vyrobeny ze 70% třídy B, a 30% třídy C. Bohužel díky Putinově obilné spekulaci se letos prodala i vyvezla celá třída B a dokonce i značná část třídy C. Na Ukrajině tak je sice dostatek pšenice, ale pouze v kvalitě třídy D, která se dříve používala pouze “jako pícnina” pro hospodářská zvířata. Podle odborníků hlad nebude, protože s “chemickými přídavky” dokáží ukrajinští pekaři upravit mouku D, tak aby se dala mixovat s moukou C, a používat k pečení chleba. Podle samotných kyjevských expertů ale letos v létě nastane na Ukrajině prazvláštní situace. Egypťané a Evropané, kdo letos skoupili ukrajinskou pšenici tříd A, B a C, si budou do konce roku náramně hodovat, a protože díky mazanému Putinovi, tupým Eurokratům, a ziskuchtivým Francouzským překupníkům nakoupili pšenici takřka zadarmo, a ještě budou výrobky z kvalitní ukrajinské mouky kupovat levně. Naopak Ukrajinci budou muset požívat chléb a potraviny z mouky tak nevalné kvality, že se z ní celá desetiletí už potraviny pro lidi nepřipravují, a ještě za to budou muset platit horentní sumy. 

Na Ukrajině se nyní 1 tuna pšenice třídy B prodává za 237 EUR. Za jediný měsíc tak zdražila o 46 EUR. V Evropě se nyní prodává za 250 EUR, což představuje měsíční zdražení o 10 EUR. Světové ceny jsou však nyní pouze 226 EUR za tunu, a to představuje pokles ceny za jediný měsíc o 56 EUR. Ceny obilí na světovém trhu mají podle expertů USA ještě klesnout, protože s výjimkou Ukrajiny a Evropy je všude po celém světě i v Rusku úroda obilovin vyšší než se čekalo. Podle předpovědí USA má být cena obilovin v Evropě v důsledku neúrody o 30 USD na tunu vyšší než jinde na světě. (223 USD/t v USA oproti 257 USD/t v Evropě) Putinova obilná spekulace proti Ukrajině byla geniální. Putin, který má bezkonkurenčně největší tržní sílu na obilném trhu, srazil s pomocí nenažraných evropských spekulantů její cenu, a když Ukrajina a EU všechno své obilí levně prodávaly Arabům, stáhnul se z trhu. Výsledkem je, že Ukrajina nemá nyní jinou pšenici, než “pícninu”, kterou ani chudí Egypťané nekonzumují, a její domácí ceny moučných výrobků explodují, a ještě budou tyto produkty z pícninové mouky nekvalitní. V Evropě se podle USA neurodilo, a tak Ukrajině nepomůže. Ostatně západní spekulanti jsou štěstím bez sebe, jak si letos na Ukrajinské pšenici namastili své kapsy, a nelze od nich nikdy čekat žádný vděk.

Paradoxně, vzbouření polští zemědělci, kteří blokovali hraniční přechody, a vlády Slovenska a Maďarska, které blokovaly značnou část vývozu pšenice z Ukrajiny do EU, vykonaly letos pro ukrajinský lid více pozitivní práce, než celá naše domácí fialová politická smečka, protože i díky nim značná část ukrajinské pšenice zůstala v ukrajinských sýpkách, což se fialovým po značnou část roku pranic nelíbilo.  

Výše letošní ukrajinské úrody je zatím nejistá. Všichni se shodují, že obilí bude méně, než o loňské sklizni. Ta byla nejen rekordně malá, ale i rekordně nekvalitní. Ukrajinská pšenice má tu zvláštnost, že je velice náchylná na přílišné vyplavování lepku ze zrna v době jarních a prvních letních měsíců. Loni bylo ve třídě B vyplaveno oproti běžným zvyklostem navíc 7% lepku, ve třídě C dokonce 20%. V každém případě, sami Ukrajinci netvrdí, že jejich pšenice je nějaká extra kvalita. 

Rodion Rybchinsky, expert FAO, včera varoval Ukrajince, že je čeká ještě jedno další zdražení výrobků z mouky, hlavně pečiv. Podle experta je elektřina vyráběná dieselagregáty 2.5 krát dražší, než elektřina ze sítě. Ta však nebude, protože Putin má vše dobře spočítané. Současně rozmlátil ukrajinské elektrárny i rozvodnou energetickou infrastrukturu, rozstřílel zásobníky plynu, a taky nechal ukrajinské a západoevropské překupníky, aby z Ukrajiny vyvezli a rozprodali všechnu kvalitní pšenici. Teď se chystá shrábnout tučnou válečnou dividendu za své prohnané úsilí. Ukrajinci budou od léta muset požívat nekvalitní potraviny za horentní sumy, a těšit se přitom na zimu, kdy budou mrznout. A při tom všem si budou muset dávat bedlivý pozor, aby nepadli do rukou nějakému kyjevskému lovci lebek, který je bez tučného dolarového výpalného ihned nechá dopravit do zákopů Zelenského Soldatesky.

Co dodat? Už aby byl mír. A už aby se objevili nějací chytřejší a méně hamižní politici, kteří se nechytí na každou Putinovu “pozlacenou” návnadu.  

Je sobota 15. červen 05.31 ráno. Poslední pořady: Poslední pořadu u Petra Hájka na Protiproudu, ke shlédnutí zde, V úterý 28. května na TV Bureš, najdete zde. Ve čtvrtek 23. května na TV Bureš, najdete zdeV sobotu 4. května na TV Bureš s Josefem Skálou najdete zde

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 2017 Washington zuří! US-vládní statistici spočítali, že Rusko začalo letos rychle vytlačovat EU z lukrativních mezinárodních obchodů! Francie trpí ruskou konkurencí nejvíce. Chystá se Putin s podporou Šejků ze zálivu zničit Green Deal?

Ukrajina letos od Putina utrží další nemilosrdnou ránu, varovali před pár dny američtí vládní analytici. Ekonomika Kyjeva je podle nich přímo závislá na exportu milionů tun ukrajinského obilí, a bez miliard dolarů získaných na světovém trhu hlavně z prodeje pšenice Arabům, nebude mít tamní Soldateska napřesrok z čeho platit ani své korupční úředníky, a ani své mobilizační lovce lebek. K tomu všemu ještě západní zbraně na bojišti selhávají stále častěji. Po raketách HIMARS a přesných granátech Excalibur, které už půl roku, Bůh ví proč, létají místo na Rusy, jen pánu Bohu do oken, se nejnověji ukázalo, že protitanková raketa Javelin ani přímým zásahem tanku T-90 Proryv nevyvede jeho osádku z pohody, natož aby jí nebo tanku nějak ublížila. Video natočené přímo uvnitř T-90 při dopadu Javelin si prohlédněte zde. Srovnání schopností západních a ruských tanků přežít na bojišti je pro evropské vojáky varující. Ruské tanky T-90M přežívají útoky z 90%. Západní tanky Leopard-2, Abrams a Challenger jen z 50%.  Ani se schopností Bruselu dále financovat tažení Kyjeva proti Moskvě to nevypadá nijak slavně. Putin za dva roky vytlačil evropské obilí ze všech světových lukrativních trhů, a letošní ruská úroda má dokonce překonat všechny předchozí rekordy. Velká ruská úroda tak podle všeho věští velké farmářské bouře nejen ve Francii!

V Praze právě probíhá výstava Putinův hlad“, kterou společně organizují Rakušanovo Ministerstvo vnitra a Národní zemědělské muzeum v Praze. Cílem výstavy je podle jejích zadavatelů ukázat, jak Rusko devastuje obilnici Evropy, a ohrožuje tím dostupnost potravin i životy lidí, a může tak vyvolat i masovou emigraci. Podle českých mainstreamových médií jsou zase ruské přístavy zavaleny miliony tun obilí, často uloupeného na Ukrajině, které od Putina nikdo nechce kupovat ani se slevou. Že obě tvrzení si ve svém důsledku – buď hrozí hlad, a nebo jsou přístavy zavaleny obilím – protiřečí, jejich fialové propagátory evidentně netrápí. Ostatně podle přiznání US ministerstva zemědělství (USDA)  publikovaného doslova před pár hodinami,  je stejně všechno úplně jinak. Tak, co by se fialoví zbytečně trápili. 

Podle zprávy USDA se “ukrajinsko-ruský černomořský region”, o který se nyní intenzivně bojuje, stal rozhodující obilnicí světa,  (breadbasket), která určuje, nejen světové ceny obilí, ale i skutečnost, zda bude, nebo nebude, ve světě hlad. A Rusko v tomto boji o ovládnutí světového trhu s obilím podle USDA jasně vítězí, a hlad tak nehrozí. Ostrá ruská cenová konkurence dokonce vyřadila ze světového obchodu nejen ukrajinské, ale i rumunské, a dokonce i francouzské obilí. Ruská produkce obilí na export je navíc obrovská. V sezóně 23/24 USDA předpokládá, že Putin vyveze rekordních 54 milionů tun obilí! A i v příštích letech USDA věští, že Putin zůstane světovým lídrem trhu. 

Pro srovnání, celá ČR vypěstuje 7.57 milionu tun obilí ročně, ale Putin jen 54 milionů tun vyveze, a skoro 90 milionů tun vypěstuje. Naopak ukrajinskému exportu obilí se brutálně nedaří. USDA odhaduje, že v sezóně 23/24 poklesne export ukrajinského obilí na nejnižší úroveň za posledních 10 let. Jestli v roce 2019 Ukrajina vyvážela 21 milionů tun obilí, v sezóně 23/24 USDA předpokládá pokles na 13 milionů tun. USDA ve své zprávě nejen nemilosrdně odhalila, že západní mainstream i politici opět Evropanům lhali, když loni svorně tvrdili, že “zrušení černomořské obilné dohody” v důsledků nesplnění ukrajinských recipročních smluvních závazků na umožnění exportu “ruských hnojiv”, nemělo žádný vliv na schopnost Ukrajiny své obilí exportovat. Zpráva USDA jednoznačně tvrdí, stejně jako včerejší přiznání Kyjeva,  že Ruská blokáda pobřeží a útoky na energetickou infrastrukturu způsobily značný propad exportu ukrajinského obilí i proti válečným letům 22/23.

Putin podle zprávy USDA nejen vytlačil takřka všechno “obilí pěstované v EU” z lukrativního trhu v Saudské Arábii. (Pokles exportu evropského obilí do Saudské Arábie ze 2.25 milionů tun v letech 19/20 na 0.75 milionu tun v letech 23/24. Naopak růst ruského exportu obilí z 0 ve 19/20 na 1 milion tun 23/24. Saudská Arábie mezi lety 19 a 24 navíc zvýšila svoji vlastní produkci na uměle zavlažovaných pouštních polích.) Ale Putin stejným způsobem vytlačil i francouzské obilí z jeho tradičního trhu v Alžírsku, EU pokles ze 3.3 milionu tun (2019) na 2 miliony tun (2024), kdežto Rusko nárůst z 0 na 1.8 milionu tun. Tento trend vytlačování evropského obilí levnějším ruským obilím probíhá podle USDA v posledních třech letech po celém světě a zrychluje se. Obdobně klesá i odbyt ukrajinského obilí. Podle USDA Rusko zcela ovládalo zásobování zemí globálního Jihu obilím, a nese mu to obrovské politické výhody.

Ze zprávy USDA tak jednoznačně vyplývá, že to byl Brusel, kdo jediný shrábnul výhody z loňského zrušení černomořské obilné dohody mezi Ukrajinou a Ruskem, protože značná část ukrajinské úrody zůstala uvězněna na Ukrajině, a nedostala se tak na světové trhy. Na nich tak zůstalo volné místo pro prodej evropského obilí, protože ani Putin ještě není schopen nakrmit celý svět, jak plánuje.

Protože hlavní příčina, proč evropské obilí je od roku 2019 tím ruským ze světovém trhu vytlačováno, tkví v jeho náhle nekonkurenční ceně. Je tak jasné, že za náhlou zvýšenou cenou evropského obilí, která před tím neexistovala, stojí nová politika Green Deal, sankcí na ruské energie, a sankcí na uhlí i fosilní paliva obecně. Brusel tak vlastně svými Green nesmysly podříznul větev, na které společně seděli všichni evropští zemědělci, i všichni jejich strávníci. Putin si tak může mnout ruce, jak mu Eurokrati svými nařízeními dláždí cestu vpřed. 

Je pátek 14. červen 05.19 ráno. Poslední pořady: V úterý 28. května na TV Bureš, najdete zde. Ve čtvrtek 23. května na TV Bureš, najdete zdeV sobotu 4. května na TV Bureš s Josefem Skálou najdete zde. V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  Na další maily jsem už odpověděl, zbytek snad už dnes večer. Mějte se krásně. 

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 2016 Šok! Místo bytů pro Čechy se včera česká vláda v Berlíně zavázala štědře financovat masivní výstavbu obecních bytů pro Ukrajince! Českou vládní delegaci na poradě Eurokratů v Berlíně vedl Pirát!

Všechny strany současné fialové vládní koalice před posledními parlamentními volbami svým voličům slibovaly, že nastartují výstavbu levných bytů pro začínající rodiny, a levných obecních nájemních bytů pro zaměstnance, kteří si vlastní bydlení nemohou dovolit, a nebo jsou třeba lékaři, zdravotní sestry, hasiči, učitelé, či třeba policisté, a jejich práce je pro města i obce nenahraditelná, a platy přitom k vykonané práci malé. Jakmile bylo po volbách, parta fialového Petra se svým slibům vysmála, a pirátský náčelník Bartoš, co v koale dostal výstavbu bytů do gesce, ihned proslul jako největší hrobař českého stavebnictví, i bytové výstavby, jaký se v naší zemi bohužel kdy zjevil.

(Jak se nyní staví 300 tisíc levných a obecních bytů v Irsku, protože tamní politici ještě své předvolební sliby berou vážně, jsem podrobně rozebral, a srovnal s výkonností fialového ničitele Bartoše v MAP 1996, a v dnešní analýze se k tomu vracet nebudu. Znalost dat z české i irské výstavby státem financovaných bytů se však k pochopení dnešní analýzy bude náramně hodit.) 

Jak politici bezostyšně manipulují se svými voliči, je krásně vidět na komuniké vedoucího českého vládní delegace na včerejší konferenci o Ukrajině v Berlíně Piráta Lipavského: Ani slovo o obrovské masivní výstavbě levných obecních bytů za peníze zemí EU na Ukrajině, která byla projednána. (Viz poslední platná aktualizace MZV k 11.06.24 čas 16.10.)

Na Ukrajině naopak včera už tamní politici svým voličům z Berlína hlásili, že se mohou těšit na nové dotované a levné obecní byty postavené za evropské miliardy. Jak na konferenci v Berlíně Ukrajincům veřejně slíbil úvěrový manažer banky Evropské Unie EIB, (ČR v bance vlastní podíl ve výši 31.5 miliardy CZK), Grzegorz Hajda, bude se výstavba levných obecních bytů na Ukrajině financovat z mechanismů “EUforUkraine” a “UkraineFacility”, ve kterých je už připraveno 1.25 bilionu CZK, (cca 1/2 státního rozpočtu ČR). 

Prestižní studie americké RAND Corporation vypočítala míru ztrát veřejných peněz způsobených korupcí v EU mezi 1.27% až 7.02% celého HDP. Míra korupce na Ukrajině je ovšem světově pověstná a značně vyšší než nejvyšší míra korupce v EU, která je tradičně dosahována v Bulharsku a v Rumunsku.  1.25 bilionu CZK slíbených na konferenci v Berlíně Ukrajině, tak přinese podle metodiky RAND Corporation tamním korupčníkům čistý zisk něco mezi 125 až 250 miliardami CZK, které budou z obou programů zákonitě ukradeny! (Zdroj Korupce EU. Zdroj Metodika RAND.) Z korupčního potenciálu současné Ukrajiny, a z mnohamiliardových finančních toků z EU na Ukrajinu, tak krásně vyplývá, proč mají určité struktury, zejména v Kyjevě a v Praze, takový zarputilý zájem na prodlužování války za každou cenu.

Z metodiky RAND Corporation vyplývá, že z objemu pomoci slíbené Ukrajině v Berlíně manažerem Hajdou bude ukradena suma odpovídající současné ceně 71 429 průměrných českých bytů. Starosta Charkova Ihor Terechov včera v Berlíně při pohovoru s manažerem Hajdou oznámil, že Charkov potřebuje postavit dotované obecní byty pro 150 tisíc osob. A sliboval, že budou postaveny pouze podle nových bruselských představ, tedy “energeticky úsporné” a “decentralizovaně vytápěné”, asi myšleno – solar, wind, a biomasa.  

Carlo Monticelli (vlevo) byl další, kdo včera v Berlíně za EU smluvně Kyjevu nadělil další evropské i české miliardy na výstavbu nových moderních a levných obecních bytů pro tamní obyvatele. 

Dalších 2.5 miliardy CZK poskytla včera banka Evropské Unie CEB, ve které je ČR opět vkladatelem. Šéf CEB Carlo Monticelli včera v Berlíně podepsal smlouvu zajištění na financování výstavby nových obydlí na Ukrajině. 

Zatímco oba bankéři Hajda i Monticelli, kteří spravují také desítky českých i slovenských státních miliard, které jsou v obou bankách vloženy do jejich základního kapitálu, včera v Berlíně za účasti Piráta Lipavského nadělovali tučné úvěry kyjevskému režimu na stavbu levných a moderních obydlí, v londýnské City bijí tamní bankéři už měsíc na poplach, protože Kyjev se tam domáhá restrukturalizace (odpuštění značné části a posunutí splatnosti) svého dluhu ve výši 20 miliard USD. Kdo bude úvěry nadělené včera v Berlíně splácet, zdá se nikoho ani v české vládě ani v opozici netrápí. 

Na Ukrajině se budou za evropské, české i slovenské miliardy stavět desetitisíce takových to nových levných a dotovaných obecních nájemních bytů. Všechny nové byty musí být podle požadavků Bruselu moderní a energeticky musí odpovídat novým bruselským normám. Má se takto utratit až 50 miliard EUR, 1.25 bilionu CZK. 

Jak už před konferencí v Berlíně oznámila ukrajinská zástupkyně v bance EU EIB Oksana Remiga, země EU už smluvně potvrdily Ukrajině první tranši z výhodné půjčky 5 miliard CZK na výstavbu prvních obecních bytů ve 27 vybraných ukrajinských městech. Podle podmínek financování musí v každém takto postaveném novém obecním domě zůstat 80% bytů vyčleněno pro bydlení sociálně potřebných – jako jsou váleční veteráni, vdovy po padlých hrdinech, městští zaměstnanci, učitelé, lékaři, a úředníci. A zbytek bytů může být komerčně pronajímán podle potřeb města, aby se na nájmu i tak zvaně “nějak vydělalo”. Oksana Remiga všechny Ukrajince ujistila, že těchto prvních 200 milionů EUR je jen začátek a pilotní program, protože Ukrajina bude potřebovat na nové byty desítky miliard EUR. Podle jiného sdělení Remigy se tyto byty nebudou stavět ve městech zasažených Putinovými útoky, jako je Charkov, Cherson a další, ale ve městech, která jsou bezpečná, a mají “dobré komunity” a “veřejná kontrola nad hospodařením měst a obcí je v nich probíhá podle standardů EU”. Zkrátka, kde vládnou neziskovky se bude stavět. Podle studie RAND Corporation, tak Brusel bude spokojen, pokud míra rozkradení financí určených na výstavbu bude okolo 7 až 15%. Na Ukrajině se již první levné nájemní byty přidělují potřebným pomocí losování. Slavná česká “karlovarská losovačka – video záznam“, která jasně rozhodla o vítězi veřejné stavební zakázky, tak určitě najde i zde své uplatnění. Další lokalitou, kde se už za půl miliardy CZK z fondů EU nové byty pro potřebné staví je Lvov. 

Zatímco miliardy EUR potečou i z českých peněženek na Ukrajinu, aby si tam lidé moderně, energeticky úsporně a levně bydleli, v ČR se pirát Bartoš zmohl výstavbu nových a levných bytů pro Čechy i “české Ukrajince” podpořit jen 1 miliardou. Zatímco Irové investují do nového bydlení pro potřebné Iry 500 miliard CZK, Ukrajina dostane na byty 1.25 bilionu CZK, tak fialová vláda plánuje v zemi, kde jsou nejdražší byty i nájmy ne světě investovat jen několik málo miliard. Takovou vládu raději nevolit. 

Pro dnešek vše. Včera jsem u Petra Hájka na Protiproudu rozebíral “na záznam” novinky o válce na Ukrajině. Pořad se na odkazu objeví, až ho sestříhají v jejich novém studiu. Na maily odpovím snad dnes večer, nespal jsem krom dvou hodinových zdřímnutí skoro 36 hodin, nějak to nešlo.   Kdo analýzy čte, prosím zvažte možnost darem podpořit jejich pokračování. Těm, kdo přispěli moc děkuji. Na konci textu každé analýzy je zveřejněn účet pro dary. Mějte se krásně. 

Je středa 12. červen 05.02 ráno. Poslední pořady: V úterý 28. května na TV Bureš, najdete zde. Ve čtvrtek 23. května na TV Bureš, najdete zdeV sobotu 4. května na TV Bureš s Josefem Skálou najdete zde. V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  Na další maily jsem už odpověděl, zbytek snad už dnes večer. Mějte se krásně. 

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu