MAP 1964 Bezpodmínečná kapitulace Kyjeva! Putin včera informoval OSN o své jediné mírové podmínce! “Slovanští” kozáčtí vyslanci už s Gosudarovým požehnáním jednali 30. března v Moskvě s “Ruskými” atamany o budoucím rozdělení Ukrajiny mezi jednotlivá kozácká обществa!!

Včera velvyslanec Ruska v OSN Vasilij Něbenzja suše informoval Západ, že “jedině brzká bezpodmínečná kapitulace Ukrajiny je pro Putina jediným přijatelným řešením současného konfliktu, o kterém bude Rusko jednat, a že žádná pomoc Západu už tento výsledek války nezmění“.

Putinova jistota, že zvítězí, se opírá nejen o jeho jednoznačné válečné úspěchy, o nečekaně rychlý krach vší kyjevské branné moci v posledních dnech, ale také i o nedávné kroky Washingtonu, který bez skrupulí hodil Ukrajinu přes palubu. Putin je nejen rafinovaný politik a geniální válečník, ale i znalec historie. A tak ví, že USA rádi prodávají své válečné spojence, aby si na jejich účet naplnily svoji státní kasu. Válka na Ukrajině je drahá, a Kyjev dluží americkým bankám desítky miliard dolarů. Ty nikdy nezaplatí, a jeho dluh u Ameriky bude jen narůstat. Existuje však historicky vyzkoušené řešení, kterým Washington už jednou naplnil své kapsy. To řešení se skrývá pod francouzským diplomatickým termínem biens cédés, a v historií první Československé republiky!

20. ledna 1930 Dr. Edward Beneš podepsal v Haagu tzv. konečné vyrovnání za I. světovou válku, a podle textu, který mu byl předložen k podpisu, bylo Československu uložena povinnost zaplatit tzv. biens cédésa to v počtu  37 splátek počínaje 15. březnem 1933 v intervalu 6 měsíců při výši každé splátky 10 milionů zlatých říšských marek, = 3600 kg zlata! Na tehdejší dobu šlo o astronomickou sumu! Převedeno na tehdejší hodnotu činila každá splátka do devalvace měny v roce 1933 neuvěřitelných 80 399 955 Československých korun, a po devalvaci se ještě zvýšila.  V roce 1930 bral dělník 510-590 korun měsíčně, úředník 1550, úřednice 840. Kilo chleba bylo za 3.40 koruny, jízda tramvají 1.20, kilo vepřového stálo 17 korun, boty 100 a košile 25. Pivo bylo za 2.90. Dohoda byla 30. dubna 1930 po schválení parlamentem podepsána Masarykem!! Dohoda byla příčinou ekonomických těžkostí a bídy za první republiky! 

Konečným příjemcem československých splátek biens cédés byly USA, (v orig. textu jako Amerika), respektive jejich banky a další držitelé amerických válečných dluhopisů. Splátky biens cédés muselo Československo platit výlučně v britských librách na účet v Bank for International Settlements podle kurzu platného tři dny před platbou. Z banky se československé platby přesunovaly na účty Francie, Británie a Itálie, a tyto země těmito československými platbami splácely své válečné půjčky u USA! Československo muselo platit biens cédés jako platbu za převzatý rakousko-uherský státní majetek, který získalo při vzniku Československé republiky – typicky se platilo za železnice, mosty, a ornou půdu! Zakarpatskou Rus tak Československo de facto dostalo od mocností  hlavně proto, aby za ni platilo výpalné USA biens cédés

Československo nebylo připuštěno, aby jako člen vítězné koalice z I. světové války získalo podíl na válečných reparacích. Naopak Československo muselo platit reparace za Rakousko i Maďarsko formou biens cédés, a současně bylo Československo donuceno zaplatit další tzv. poplatek za osvobození. Ten byl všem novým nástupnickým zemím, které vznikly na území Německa, Turecka, a Rakousko Uherska, uložen ve výši 1.5 miliardy zlatých franků, a ČSR musela platit 1/2 celé sumy! ČSR tuto sumu musela zaplatit Itálii, Francii a Británii! 

Vzhledem k nastupující krizi 1929-33 se v USA i ve Francii, Británii a v Itálii vyvinul velký tlak na ČSR, aby platila biens cédés i poplatky za osvobození, protože Turecku byly veškeré reparace za I. světovou válku odpuštěny, neboť Turecko díky masivní finanční a vojenské pomoci SSSR odrazilo v letech 1919 až 1922 řeckou intervenci, a po sérii katastrofálních porážek řecké armády souhlasilo s uzavřením míru pouze za podmínky, že mu budou reparace odpuštěny! Západní mocnosti byly natolik vyděšeny spoluprací SSSR a Turecka, že na podmínku přistoupily. Současně byly sníženy reparace Bulharům, protože ti nebyli stejně schopni nic splácet. Reparace nakonec hlavně platily dva státy – poražené Německo, a vítězná ČSR! Ta k tomu musela ještě platit poplatek za osvobození. (Viz podrobně – stenozáznam z Poslanecké sněmovny ČSR ze dne 16. ledna 1930 vystoupení dr. Rösche – několik stran.) Obdobně jako Turecko bylo v roce 1930 osvobozeno od reparačních plateb Polsko (odkaz zde v polštině), a Rakousko (odkaz zde v Češtině). Jak vidíte, Češi platili za I. světovou válku jako mourovatí, protože SSSR odmítnul cokoli platit (ne reparace, ale válečné dluhy carské a prozatímní vlády), Bulharsko nemohlo, Turecko se spojilo s SSSR, a byly mu dluhy odpuštěny, stejně jako Rakousku (reparace), a Polsku (nástupnický stát = biens cédés ).

Stejně jako se v roce 1930 řítil svět do ekonomické krize, která měla v USA děsivý průběh, a Washington hledal každý dolar, který by ze svých evropských spojenců v I. světové válce vydřel, a nacpal se na Československu, i nyní se svět řítí do hospodářské krize, a Washington, kterému se potácí jeho banky, reaguje pět stejně. Velmi krásně je celá fraška Západu kolem Ukrajiny vidět na Macronovi. Ten vyhlásil, že pošle své vojáky proti Rusům na Ukrajinu! Diplomacie je ovšem věda a slova v ní nabývají nečekaných hodnot. Macron slovy Každopádně v příštím roce budu muset poslat nějaké lidi do Oděsy poslal Putinovy veřejný vzkaz nečekaného obsahu i významu, kterému zasvěcení diplomaté, krom elévů, velmi dobře rozumí! Macronův diplomatický vzkaz po překladu do řeči obyčejných lidí zní: Milý Putine, vím, že máš rád historii, jak jsi rozkošně ukázal v rozhovoru s Tuckerem Carlson. Proto ti vzkazuji, Budu muset poslat vojáky do Oděsy!! 18. prosince 1918 se totiž francouzská vojska vylodila v Oděse, a vyhnala z ní sovětskou posádku, aby donutila sovětské Rusko uznat válečné dluhy obou předchozích ruských režimů. Francie totiž byla největším věřitelem Ruska, a Lenin a spol. jí nehodlali nic platit!! Francouzi nevyvíjeli z Oděsy žádnou bojovou činnost proti sovětům, kteří se stáhli do vnitrozemí, a ani proti nim z přístavu nevytáhli do pole, jako požadovali ukrajinští nacionalisté a ruští bělogvardějci.  Místo toho, když pochopili, že jim Lenin nic platit nebude, tak začátkem dubna 1919 Oděsu dokonale vyloupili – podle ukrajinských pramenů i fotografií z ní naložili do lodí, cokoli, co mělo alespoň nějakou cenu! – a odpluli. Obdobně se tou dobou chovali i v dalších ruských černomořských přístavech! Tím, že Macron ve svém vyhlášení, použil výraz Oděsa, tedy: že pošle do Oděsy nějaké své chlapíky, jasně vzkazoval do Kremlu, o co mu vlastně  jde – o splacení ukrajinských dluhů francouzským investorům, aby Francouzi zase nedopadli jako před 100 lety!! A o navrácení nebo vyplacení majetku francouzských investorů v Rusku!!! 

Abyste pochopili Macronovu logiku – Francie ve stejné době, kdy Macron tzv. vyhrožoval Putinovi svými vojáčky v Oděse – rapidně o 75% zvýšila dovoz ruského plynu LNG! Jen letos už zaplatila Putinovi 600 milionů EUR za plyn! Francouzský ministr hospodářství Bruno Le Marie ve čtvrtek 4. dubna hájil zvyšování dodávek ruského plynu do Francie proti záměrům několika zemí EU je snižovat, a oznámil, že Francie se tak snaží vyhnout nadměrnému tlaku na trh, který by mohl mít velmi silný vliv na ceny! Francii dále jde o její investice do ruských kapacit LNG. Francie vlastní 20% podíl ve zpracování 17,4 mil. t/rok LNG  v projektu Yamal, a 10% podíl ve zpracování 19.8 mil. t/rok LNG v projektu Arctic 2. K tomu připočítejte další francouzské investice v automobilkách, v půdě, a bankách, a hned chápete, kam Macron míří – navrhuje Putinovi řešení problému Ukrajiny na bázi osvědčeného postupu proti Československu za Velké hospodářské krize pomocí mechanismu biens cédés! Při kterém stát, na který přejdou majetky zaniklého státu, zaplatí jeho dluhy, reparace, atd. Při mechanismu biens cédés má splácení dluhů a závazků a reparací za zaniklý stát přednost před platbou reparací svobodné části zaniklého státu (Ukrajiny) nástupnickému státu (Rusku). (Viz Československo a jeho reparační nároky proti Rakousku! Československo mohlo teoreticky nárokovat reparace proti Rakousku za I. světovou válku až v roce 1968!) Rusko, které si nyní vynucuje “bezpodmínečnou kapitulaci Ukrajiny” má v takovém případě bezpodmínečné kapitulace Ukrajiny právo rozhodovat o jejím území, dělit a přidělovat toto území, určovat průběh hranic a uvalit na Ukrajinu válečné reparace, a soudit válečné zločince, jak uzná za vhodné, atd! 

Obdobně je tomu s USA. Britský ministr zahraničí James Cameron narazil začátkem tohoto týdne při své dvoudenní návštěvě ve Washingtonu na neprostupnou hráz kamenného mlčení, jakmile se pokusil přesvědčit kteréhokoli amerického politika, aby začal podporovat Ukrajinu, a prosadil nějakou formu pomoci Kyjevu! Tou samou dobou US ministr obrany Lloyd Austin tvrdě zkritizoval velení kyjevské soldatesky za útoky na ruské rafinerie, a použil přitom stejná slova jako francouzský ministr hospodářství – poškození ruských rafinérských a těžebních kapacit by mohlo negativně ovlivnit globální energetickou situaci = zdražování je nepřípustné! Tou samou dobou US ministryně financí Yellenová několik dní vyjednávala v Číně a házela přes palubu jak Tchaj-wan, tak Ukrajinu, jen aby pro USA získala čínské ekonomické ústupky!! Ministr zahraničí Ukrajiny Kuleba přiznal, že EU nemá ani potřebné miliony natož stovky miliard, aby Kyjevu pomohla! A Ukrajinští analytici přiznali, že Západ nemá ani dostatek Patriotů, ani je nedokáže vyrobit, a ani na jejich výrobu nemá potřebných 100 miliard, takže Ukrajina je bez šance, aby se ubránila ruským raketovým útokům na své elektrárny a další zařízení! A přiznali, že Ukrajině už došly všechny rakety Patriot i Iris-T, které dostala!

Včera pak Putin zveřejnil, po oznámení svého velvyslance  Něbenzji v OSN o nutnosti bezpodmínečné kapitulace Ukrajiny, že je ochoten naslouchat rozumným mírovým návrhům Západu! Tedy, že Rusko je ochotno jednat ne o “bezpodmínečné kapitulaci” Ukrajiny jako takové, která je nutná, ale o nějakých jiných návrzích – (třeba o výši svých plateb biens cédés Západu za uznání nových ruských území!)

Koncem března Putin nechal do Moskvy svolat poradu ruských a dalších “slovanských” kozáckých atamanů. Účelem porady bylo vytvořit systém “pro-ruského kozáctva, které není ruské národnosti”. Putin takto míří na ukrajinské kozáky, kteří v historii velmi často přecházeli ze služeb Ukrajině, či Polsku, rovnou do ruských služeb, výměnou za přidělení samosprávných území – Atamanátů, a výplat štědrých ruských subsidií hlavně rodinám nejvyšších Atamanů. Putin si takto osedlal vzpurné Čečence, a stejně si hodlá naklonit i část ukrajinských nacionalistů kozáckého ražení! 30. března se tak v Moskvě už za účasti nejvyšších představitelů ruské církve, armády a politiků přidělovaly první Atamanáty, a zapojení kozáků do konkrétních pozic v novém úřednickém a policejním aparátu na nových ruských územích! Z jednání vyplynulo, že Putin má v plánu vybudovat emancipovanou ženskou odnož kozáckého hnutí, a rozšířit tradiční ruské kozáctvo o nová, hlavně slovanská etnika!! Vše má prodchnout společný slovanský a křesťanský pravoslavný duch a štědrá podpora ruského státu!! Historie učí, že ukrajinské kozáctvo na tyto ruské nápady tradičně příznivě reagovalo! (Dál se už dnes nedostanu, dokončení příště, i tak dnes úplně bez gramatiky, jsem rád, že jsem dodělal odkazy – děkuji za pochopení – Michael “Gargamel” Na maily odpovím až odpoledne! Mějte se krásně!) 

Je pátek  12. duben 2024, 04.50 ráno. Mějte se krásně a děkuji za Vaši pomoc i pozornost.  Poslední pořady – V sobotu 16. března – diskuse Svatoš-Skála na TV Bureš zdeV úterý 5. března pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

 

 

 

 

.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář