MAP 1970 Dzurindova nová EU politička nastupuje! Imigrační komedie ve Rwandě! 52 milionů CZK za každého vráceného imigranta – Češi se nedoplatí, Slováci jakbysmet!!

Tak se nám zase dějí v bývalém Česko – Slovensku věci, nad kterými obyčejný člověk žasne!

Dnešní analýze je opět dlouhá, tvořil jsem jí 12 hodin nejmíň, tak snad Vám k něčemu bude.

6. dubna 2024 vyhlášený český hradní mozek generál Petr Pavel spřádal ve Rwandě plány s tamním rafinovaným prezidentem Paulem Kagamem, jak budou země EU, a taky Česko, posílat po vzoru Velké Británie, nechtěné imigranty letecky do Rwandy, aby se jich zbavily. Prezident Pavel si na setkání liboval, že Česká republika oceňuje přístup Rwandy k možnosti poskytovat útočiště žadatelům o azyl z evropských zemí. A že země EU i Česko zvažují, že nabídky Rwandy poslat tam nějaké imigranty využijí. A oba státníci se nadšeně shodli, že ve Rwandě budou mít migranti důstojnější životní podmínky než v nevyhovujících uprchlických centrech v imigrací přetížených evropských zemích.

Generál Pavel tak projevil 6. dubna ve Rwandě opravdu nezměrnou inteligenci, protože už 1. března 2024 vydalo britské ministerstvo vnitra, (Home Office), zprávu Národního kontrolního úřadu Velké Británie, (NAO), a v ní se píše, že náklady na jednoho každého přemístěného imigranta do Rwandy budou činit až 228 000 GBP = 6 680 400 CZK!! Je tak naprostou záhadou, co dělá Hradní kancelář a Lipavského ministerstvo zahraničí, že nejsou schopni prezidenta ČR upozornit na skutečnost, že občany ČR postihne rapl, (nekontrolovatelný záchvat vzteku), až se dozvědí, jak velké výpalné za každého do Rwandy odsunutého imigranta budou platit, když už i ve Velké Británii se bojí, že tamní občany z té sumy šlehne!! 

Vzorové domečky ve Rwandě, do kterých EU plánuje přesunout nechtěné imigranty! Mají dokonce vysokorychlostní připojení na internet optickým kabelem,  a jsou stavěny z plateb za každého přesunutého imigranta ve výši 6.6 milionu CZK za jednu hlavu! 

Jen, co chytrý český Pavel z Rwandy odletěl na svůj Pražský hrad, v Británii začali politici šílet! Vyplatili totiž mazanému rwandskému prezidentovi Kagame tučné zálohy ve výši okolo 0.5 miliardy GBP, (15 miliard CZK), aby ve Rwandě postavil krásné nové sídliště pro deportované imigranty, a 9. dubna prasklo, že 70% těchto pro imigranty určených domů už rwandská vláda prodala místním občanům! Domy prý šly ve Rwandě na dračku, protože byly za hubičku, a protože byly stavěny luxusně, ke každému domečku vede podle požadavků Británie osvětlená asfaltová cesta, je vybaven připojením na vysokorychlostní internet pomocí vlastního optického kabelu, a je do něj zavedena, jak voda, tak elektřina. Luxus jaký nemá většina občanů Británie! Mluvčí rwandské vlády rozzuřeným britským politikům vzkázala, že Rwanda není tak pošetilá, aby na svém území vytvářela emigrantská ghetta po evropském vzoru, a že do zbytků neprodaných domečků můžou nějaké ty imigranty poslat, když za ně zaplatí všechny nasmlouvané platby! 

Domečky pro imigranty plánované k odsunu z Británie do Rwandy se začaly stavět začátkem roku 2023 na popud tehdejší ministryně vnitra Brawermanové. Domy se sice postavily, ale Evropský soud pro lidská práva zakázal Británii do nich imigranty odsunovat! Premiér Sunak sice začal vyhrožovat, že Británie opustí jurisdikci ESLP, ale to je na dlouhé lokty.

Do boje proti plánu odsunovat uprchlíky z Evropy a Británie do Rwandy se mezitím pustila organizace ECRE, která je financovaná EU! Jmenovitě EUAA – Agenturou Evropské Unie pro Azyl! Členy ECRE  jsou: za ČR Afgan LGBTQ Organization, a OPU, za SR pak Human Rights Leaque, podporovaná ministerstvem zahraničí SR, a Košickým hejtmanem. 19. dubna 2024 oznámila organizace ECRE, že různé skupiny pomáhající uprchlíkům nenechají kámen na kameni, a nabídnou deportovaným uprchlíkům své služby, aby získali právní ochranu a nemohli tak být deportováni. Podle ECRE chystají vlády deportovat uprchlíky za úplatu také do Arménie, Kostariky a Botswany. Naopak Maroko a Tunis deportace na své území za úplatu důrazně odmítly. Podle výpočtů odborníků ECRE i Britské vlády bude stát přesun jednoho uprchlíka na výživu do Rwandy se všemi náklady včetně soudních poplatků a administrativy, ubytování a výživy dokonce 1.8 milionu GBP (52 740 000 CZK!)! Do této konečné ceny ovšem nejsou započítány výdaje EU, která financuje nadace ECRE bojující proti odsunu imigrantů z EU!!!! Blázinec, že !?

Rakušan si v roce 2023 na návštěvě u rwandského diktátora Kageme liboval, že s ním budeme spolupracovat v otázkách prevence imigrace. Tak abychom se zase nedivili, co to zase Rakušan vymyslel, a kolik to bude stát.

Ovšem dejte si pozor Rakušana – osoba zodpovědná za tzv. Rakušanův imigrační pakt, kterým EU může do ČR nadělovat imigranty a inkasovat, v případě odmítnutí je převzít, tučné penále, se osobně setkal s mazaným rwandským prezidentem Kageme, a liboval si, že ČR bude s Rwandou spolupracovat v oblasti prevence migrace – Zda to znamená, že Fialova vláda má také v plánu vyplácet Rwandě za jednoho odeslaného imigranta 52 milionů je nejisté, leč abychom se brzy nedivili! Dějí se totiž ještě divnější věci!!!!

Podle jednoho českého vlasteneckého média, včera Jindřich Rajchl nepřímo obvinil kandidáta tzv. Šlachtovy koalice do Europarlamentu motoristu Turka, že se spojil s Rakušanem na rozbití vlastenecké opozice! (Podrobně zde.) A to je velmi zajímavé,  protože dvojkou na Šlachtově kandidátce je velmi tajemná bytost Nikola Bartůšek – lídryně Přísahy v koalici s Motoristy sobě! Tato paní má několik základních podivností, které by měly všechny vlastenecké a protiimigrační voliče varovat!

  1. Dne 19.12.2023 přiznala paní Bobošíkové, že po zvolení do Europarlamentu má v úmyslu vstoupit do frakce EPP, jejíž šedou eminencí je mocný slovenský politik Mikuláš Dzurinda, stojící v čele ještě mocnější Bruselem dotované neziskovky Centra Wilfrieda Martense, které podporuje válku na Ukrajině, a které hodlá prosadit, aby země EU platily za Ukrajinu její astronomické dluhy. EPP, do které hodlá “antiimigrační vlastenecká strana Přísaha” vstoupit, dne 10. dubna 2024 veřejně přivítala schválení tzv. Rakušanova imigračního paktu, a pochlubila se, že to byli její poslanci Thomas Tobé a Jeroen Lenaer, kteří sehráli rozhodující úlohu při prosazení tzv. Rakušanova imigračního paktu v Evropském parlamentu!! A že celý pakt byl schválen právě díky hlasům EPP. Členy EPP jsou za ČR – TOP-09 a KDÚ-ČSL!!! 
  2. Dne 19.12.2023 paní Bartůšek, která se vydává za vzdělanou migrační socioložku tvrdila (zde v čase 21:00 ++) absolutní nesmysly o legálních a nelegálních imigrantech do EU. Kdyby u jakékoli zkoušky na vysoké škole tvrdila, že legální imigrant je pouze ten, který legálně přijde na území EU, projde procesem kontroly a získá pracovní vízum, a nelegální imigrant je pouze ten, který nelegálně překročí hranice EU, tak ji vyrazí ze zkoušky na místě, protože závazná právní definice legálního migranta je deklarativní, tj. člověk je podle práva platného v celé EU uprchlíkem, jakmile splní kritéria obsažená v definici uprchlíka. Imigrant je tak automaticky uprchlíkem, i když překročí hranice ilegálně, dokud mu soud nedokáže, že uprchlíkem není, protože nesplňuje podmínky! Prakticky jedinou podmínkou, kterou musí imigrant splnit, aby se stal uprchlíkem, a musel mu být poskytnut azyl a ochrana v EU, je aby utekl ze země, kde se válčí, kde se hrubě nerespektují lidská práva, a kde mu hrozí mučení, vězení a nebo smrt z důvodů jeho politického přesvědčení, rasy, náboženství a nebo příslušnosti k nějaké menšině, třeba sexuální! Jelikož vysokoškolsky vzdělaná odbornice na imigraci do EU nezná ani základní právní kvalifikaci, díky které se každý imigrant po překročení hranice EU jakýmkoli legálním a nebo nelegálním způsobem ihned stává uprchlíkem. Je jasné, že Bartůšek se Šlachtou nemohou ani proti imigraci nic účinného podniknout, protože jejich ryze policajtské nápady, jak imigraci zastavit potíráním pašeráků jsou absolutně k ničemu. (Poznámka – britský premiér Rishi Sunak proto uvažuje o vypovězení Evropské úmluvy o lidských právech, protože bez tohoto kroku lze vyhošťovat jen mizivé 1% nelegálních imigrantů). Paní, která nezná ani právní definice, které zabraňují vyhošťovat imigranty, nemůže z principu bojovat proti imigrantům!!
  3. S chutí jsem si letmo prostudoval dostupné diplomové práce paní Bartůšek ve finském Tampere (zde) a rakouském Linz (zde), a poněkud jsem se podivil. Obě práce jsou zřejmě totožné – jedna je podepsaná v roce 2020, a druhá podepsaná v roce 2021. Obě zřejmě úplně totožné práce nejsou zaměřeny na imigraci, ale pouze na komparaci rodinné politiky v ČR a v Rakousku, nicméně obě obsahují shodnou tezi – “představuje migraci jako řešení nových sociálních rizik stárnutí společnosti” – presents migration as a solution to the New Social Risks of social aging. (Viz kapitola 6.5.1 obou prací.) Obě práce jsou de facto pouze rešeršemi různých dokumentů a postrádají podle mně jakoukoli analytickou část či nějaké výrazné hodnocení významu jednotlivých typů rodinných politik. Poměrně se divím, že takto plochá práce mohla vůbec úspěšně projít závěrečným hodnocením v oboru sociologie. Zřejmě není náhodou, že při konfrontaci s ostřílenou novinářskou Bobošíkovou nebyla paní Bartůšek schopná vyslovit žádnou konkrétní myšlenku, co by v parlamentu EU vlastně dělala, kromě papouškování obecných tezí. 
  4. Velmi zvláštní je práce paní Bartůškové v organizaci Volkshilfe Osterreich, ta na svých stránkách deklaruje jako kostru své činnosti pomoc uprchlíkům a imigrantům, a podporu tzv. diversity. Podle vlastního tvrzení na FB paní Bartůšek u této organizace pracovala jako socioložka specializovaná na migraci. V rozhovoru s Bobošíkovou ovšem o tomto tématu značně mlžila, a hovořila pouze o tom, že učí němčinu a provádí rekvalifikace. Ze všeho se tak zdá, že žádnou expertkou na imigraci ani být nemůže, když nezná ani právně závaznou definici imigranta, který se okamžitě po dotknutí půdy EU stává ze zákonů a smluv uprchlíkem, dokud není dokázán opak. Co chce paní Bartůšek v případě zvolení za údajně “vlastenecké hnutí” Přísaha dělat v Europarlamentu, absolutně nechápu. Žvástalů povšechných hesel je tam už teď dost, a chce to místo nich volit pouze zkušené odborníky!!!! 

Pro úplnost hlavní známé Šlachtovy protiimigrační teze (na odkaze také foto paní Bartůšek)

  1. V boji proti převaděčství musíme sjednotit evropskou legislativu, týkající se migrace. Pokud mají evropské země různé migrační zákony, je to slabé místo, kterého pašeráci využívají.
  2. Musíme sjednotit vízovou politiku zemí západního Balkánu s členskými státy EU.
  3. Drasticky zvýšíme tresty pro převaděče, a to na celoevropské úrovni. Vyšší tresty budou nejen pro organizátory, ale i pro řidiče a koncové převaděče, kteří migranty po Evropě převážejí.
  4. Důležitá je i rychlá reakce a spolupráce mezi evropskými zeměmi, která pomůže zabránit šíření převaděčství.

Nutno k nim ovšem dodat, že ani jedna problém imigrace neřeší, protože dokud bude v EU platit současná závazná definice imigranta-uprchlíka, existuje pouze možnost, podstoupit drahý soudní proces proti neziskovkám zastupujícím za peníze EU každého jednotlivého imigranta, a v případě vítězství, které nastává zřídka, odsunout imigranta do bezpečné třetí země jako je Rwanda s náklady celé operace až 52 milionů CZK na jednoho imigranta! Šlachtovy policejní praktiky celý systém navíc dodatečně zatíží za platy dalším policistům, soudcům, advokátům a vězeňským dozorcům, kteří budou řešit případy zadržených pašeráků. Sjednocení vízové povinnosti je taky k ničemu, protože podle současného práva – opakuji – je každý nelegální imigrant okamžitě uprchlíkem jakmile jakkoli vstoupí na území EU!!! A nelze se ho prakticky, až na malé výjimky zbavit. Suella Brawerman i Rishi Sunak jsou jinčí kapacity než Šlachta a paní Bartůšek, jejich cesta jak zabránit imigraci do Británie je promyšlená, ale drahá. Ovšem ani jednoho z nich by nenapadlo vstupovat do proimigrační EPP!

Závěrečnou odpověď na otázku pro koho pracuje Šlachtova Přísaha nechám na Vás, pokud máte známé Slováky, zeptejte se jich, co si myslí o Mikuláši Dzurindovi, do jehož EPP hodlá přísaha po zvolení do Europarlamentu vstoupit!

Je sobota 20. dubna 05.10 ráno.  Jdu se zhroutit do postele a Vy se mějte se krásně a děkuji za veškerou pomoc. Bez ní by nebylo našich analýz. Na maily jsem už odpověděl. Poslední pořady: V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  V sobotu 16. března – diskuse Svatoš-Skála na TV Bureš zdeJe sobota 13. duben 2024, 05.56 ráno. Mějte se krásně a děkuji za Vaši pomoc i pozornost.  

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář