MIP 20 Česká vláda chystá masivní zdražení všech potravin! Fiala se tak chce zalíbit Bruselu.

Čekají nás těžké časy. Naše demokracie a svobody se dostávají do ohrožení. Český tajný pohlavár Jan Beroun své úmysly vyjádřil 12.4 lapidárně – Není možné nechat otáčet veřejné mínění proruským směrem! – a definoval tak nový hlavní úkol své tajné vojenské organizace – boj proti vlastním občanům, u nichž panují obavy, že by mohli začít myslet jinak, než myslí Beroun!

Obdobné obavy, že by občané mohli začít myslet jinak, než si myslí jejich elity, panovaly i v USA ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století, kdy komunistické a fašistické myšlenky začaly přitahovat pozornost obyčejných Američanů ve více než v zanedbatelné míře. US prezident F.D. Roosevelt ovšem na vzniklou situaci reagoval jinak, než český tajný pohlavár Beroun a vedoucí Fiala. A místo slídění po nevhodném myšlení vlastních Američanů vymyslel politiku New Deal (1933-39),  a později oznámil, že Lidé, kteří jsou hladoví a bez práce, jsou základním kamenem všech Diktatur! A 11. ledna 1944 zveřejnil, proti těmto lidem, kteří pomýšlejí na zřízení diktatury v USA, tento program: (1) Právo na užitečnou a placenou práci v průmyslu nebo obchodech nebo farmách nebo dolech národa; (2) Právo vydělat si dost na to, aby bylo možné zajistit přiměřené jídlo a oblečení a rekreaci; (3) Právo každého zemědělce pěstovat a prodávat své produkty za výnos, který jemu a jeho rodině zajistí slušné živobytí; (4) Právo každého podnikatele, velkého i malého, obchodovat v atmosféře svobody před nekalou soutěží a nadvládou monopolů doma i v zahraničí; (5) Právo každé rodiny na slušný domov; (6) Právo na přiměřenou lékařskou péči a možnost dosáhnout dobrého zdraví a těšit se z něj; (7) Právo na přiměřenou ochranu před ekonomickými obavami ze stáří, nemoci, nehody a nezaměstnanosti; (8) Právo na dobré vzdělání. Jak je z dějin jisté, diktátorští příznivci z USA takřka vymizeli, a začali se znovu tam objevovat, až když americká životní úroveň přestala naplňovat nejnutnější obsah projevu F.D.R z ledna 1944. 

Česká a potažmo slovenská politika se nyní ubírá opačným směrem – Markéta Pekarová Adamová (TOP-09) vyhlásila, že se vlády  nemají starat o životní úroveň svých občanů, Vedoucí České vlády profesor Petr Fiala (ODS) nařídil, připravit koordinované slídění po myšlení vlastních občanů,  a tajný špión Beroun nadšeně zaplesal. Jediným skutečně důležitým úkolem tajného špióna Berouna, hlavy vojenské rozvědky, přitom v  letošním roce bylo vyzvědět, kdy, jestli a jak, Rusko přepadne Ukrajinu. A špion Beroun selhal. Evidentně svému vrchnímu veliteli  prezidentu Milošovi nedoručil žádná relevantní zjištění své rozvědky o tomto útoku. (za důkaz – Miloš žádnou Berounovu tajnou zprávu neskartoval!) Základní otázkou je, zda úkolem české vojenské tajné služby je bojovat s myšlením vlastních občanů, a nebo rozvědnou činností v zahraničí zajišťovat Českou státní bezpečnost. Podle Pekarové Adamové se vláda nebude starat o bídu svých občanů, a podle Profesora Fialy bude vláda raději slídit, po tom co si její občané myslí, aby je mohla potrestat. V konečném důsledku této Fialové politiky bude popularita diktatur v Česku jenom růst, a pád popularity současné  slovenské vlády je toho zřejmým důkazem! Vládní neschopnosti už chytře využívá populista Babiš, a slibuje, že se postará, o díky Fialovi, zchudlé Čechy.

Ve Francii se konalo první kolo prezidentských voleb a Le Penová triumfovala, a před druhým kolem není poprvé její protikandidát Macron favoritem na vítěze!  Le Penová vsadila v prezidentských volbách na důslednou obhajobu Francouzů nespokojených s růstem drahoty – její program je pro zavedení nulové daně (DPH) na potraviny a razantní snížení daně na PHM! Na ponechání věku 60 let pro odchod do francouzského důchodu (Macron chce zvyšovat na 65 let, Fialová vláda zvyšovat nad 65 let, viz plány prezidentské kandidátky Nerudové). Le Penová boduje hlavně mezi zemědělci a obyvateli menších měst, kteří jsou extrémně závislí na dojíždění za prací a cenách PHM. Podle průzkumů je Francie hluboce rozdělena na tři skupiny obyvatel. Spokojené a bohaté příznivce Macrona. A proti nim stojící většinu Francie, ale rozdělenou na levicové a multikulturní (Mélenchon), a pravicové a nacionalistické (Le Penová), voliče. Ve druhém kole letošních voleb se očekává zlom – a to proto , že velká část nespokojených levicových voličů poprvé odevzdá hlas Le Penové. Zajímavé ji i náboženské rozdělení voličů – muslimové volili hlavně Melánchona (69%), katolíci volili hlavně Le Penovou (40%). Le Penová začíná mít po změně svého programu od Frexitu a proti-imigrace, k boji za životní důstojnost Francouzů, ohlas i u značné části francouzských muslimů, kteří si už také (jako Le Penová) nepřejí další imigraci do Francie, a Le Penová je už neodrazuje, protože je uznává za Francouze! Bývalé socialistické a pravicové strany, které vládly Francii od roku 1945 jsou v totálním rozkladu a jejich kandidáti sbírali ojedinělá procenta. Zřejmý pohyb na francouzské volební scéně ukazuje jasnou změnu v náladách voličů v roce 2022 – kdo nehájí ekonomické zájmy nižších 3/4 obyvatelstva, zmizí ve volebním propadlišti. Pro Česko to znamená, že lidojedská politika TOP-09 zahubí ODS i KDÚ-ČSL (ti jsou ostatně pod 5%).  Z vítězství Le Penové má velké obavy NATO i EU. Francouzské zadlužení už předstihlo Italské státní zadlužení a 60% HDP Francie je tvořeno veřejným a státním sektorem! Francie bude proti vstupu Ukrajiny do EU, protože následná ztráta dotací francouzským zemědělcům by poslala Francii do státního bankrotu. Francie už dnes bez Evropských dotací a Bruselských deformací zemědělského trhu EU nedokáže přežít! Proto se Le Penová letos přepečlivě stará o zemědělce a jejich jedlíky!

Program FDR, bod 3 – Právo každého zemědělce pěstovat a prodávat své produkty za výnos, který jemu a jeho rodině zajistí slušné živobytí,- převrátila  naruby současná vláda lidojeda Petra Fialy, a v dokumentu odeslaném do Bruselu ke schválení, navrhuje zlikvidovat celé české zemědělství a výrobu potravin, uzavřít tisíce zemědělských podniků, a úplně zlikvidovat všechna česká stáda a chovy zemědělských zvířat. Celá zemědělská veřejnost se proti tomuto programu postavila a varovala, že po jeho uskutečnění dojde k dalšímu dramatickému nárůstu cen potravin, a k absolutní závislosti na importech potravin ze Západu EU! Až 60% zemědělských podniků uvažuje v důsledku Fialou nařízeného 23% redistribučního poplatku uzavřít výrobu a propustit zaměstnance. (Nejvyšší tzv. redistribuční poplatek ze zemědělské výroby je v zemích EU maximálně 10-12%!)

Podle zemědělců, tak v Česku bude možné pěstovat jenom obiloviny, a všechno ostatní se bude muset dovážet. Vzhledem k tomu, že nejvíce zemědělců pracuje v živočišné výrobě, dojde na českém venkově k další masivní nezaměstnanosti, a to v době nástupu obrovské hospodářské krize, propouštění a masové imigrace způsobené Putinovou invazí! Kanibal Čechů Fiala svou politikou udělá radost jedině západním potravinářským monopolistům – těm Fiala dá zadarmo všechny české jedlíky-voliče, aby si na nich vydělali dodávkami podřadných potravin. Důsledkem této fialové-agro-politiky, bude krom drahoty, také, že daně ze zisku z prodeje potravin v Česku půjdou už ne do České, ale do západních státních pokladen. Tím bude zase méně na české důchody, a asi proto už Fiala plánuje zvednout věk pro odchod do českého důchodu přes 65 let. Takto se může chovat k vlastnímu národu jenom absolutní ignorant a slouha hesla politiky TOP-09 – nestarat se nikdy o to, za jakých podmínek musí žít čeští občané!

Bochník chleba bude stát 60 korun, oznámil 12. 4. předseda svazu pekařů,  a požadoval zákaz vývozu pšenice z Česka, aby bylo z čeho chleba vůbec péct! Jak jsme oznámili v minulých dílech – portugalské, španělské a italské zemědělství pracuje na tomto principu – doveze se levná pšenice z Ukrajiny, a jí se nasytí hospodářská zvířata – mléko a maso se potom zpracují v místním potravinářském průmyslu, a z velké části se vyvezou do ciziny – výsledkem takovéhoto zemědělství jsou pracovní místa v zemědělství i v potravinářské výrobě, a daně ze zisků výrobců potravin potravin putují do státní kasy těchto zemí. Česká fialová zemědělská politika si dává přesně opačný cíl, zlikvidovat česká stáda hospodářských zvířat a potravinářský průmysl, vyrábět se má pouze levná pšenice, a ta se má vyvážet, třeba do Portugalska, Španělska a Itálie, asi  aby tam mohli nahradit výpadky v dodávkách levné ukrajinské a ruské pšenice. Česko tak čeká potravinový osud Indonésie, která je sice monopolním vývozcem palmového oleje (80%), ale pro vlastní obyvatelstvo ho nedává k dispozici, a nebo je pro ně, cenově nedostupný! Kdo si koupí bochník chleba za 100KČ, až pšenice nebude ani v českých skladech, protože Ukrajinci asi letos nezasadí a nesklidí!? 

Fiala srazil redistribučním poplatkem české zemědělské dotace na 1 hektar  z 5200 KČ na 2200 KČ! Holandský zemědělec, ale přitom  dostane ke svým 393 EUR (10 000 CZK) na hektar ještě letos nejspíš přidáno! Fialovo vybíjení zemědělských zvířat v Česku není žádná náhoda, ale pečlivě naplánovaná bruselská politika, o níž jsme informovali  už v září 2021. Na západě mají být stáda a chovy zachovány, na východě zlikvidovány! Obdobně s produkcí ovoce a zeleniny. Průměrná ziskovost českého zemědělství je 2600 CZK na 1 hektar po započtení dotace 5200 CZK. Fialovým redistribučním poplatkem tak bude Český zemědělec ve ztrátě -400 CZK z každého hektaru, na který zaseje! Zřejmým cílem vlády ODS, TOP-09, KDÚ-ČSL a Pirátů je tak, zlikvidovat české zemědělce, a jejich majetek – půdu – po jejich krachu, rozprodat ve dražbách různým (energo) šmejdům, kteří na současné drahotě bohatnou! Na koupi této půdy bude mít zájem značné množství cizinců! Fialova vláda tak chystá výprodej české půdy úplně stejně, jako předchozí vlády vyprodávaly do ciziny české průmyslové a těžební podniky a strategickou infrastrukturu – vodovody, plynovody.

Jak jsme informovali v pořadu MAP 1029 – Brusel už v polovině loňského roku požadoval vybití 1/2 stád krav, a chovů prasat a drůbeže! V září 2021 v Holandsku unikl na veřejnost důvěrný dokument Agentury pro monitorování životního prostředí PBL, a v něm se navrhovalo: aby bylo možné splnit evropské cíle snižování emisí CO2, bude nutné přistoupit k povinnému vybíjení stád a chovů hospodářských zvířat, a k vyvlastňování soukromého majetku – zemědělské půdy! Proti návrhu se tenkrát tvrdě postavila Holandská vláda. A přitom – Česko i (Slovensko?) vybily 1/2 svých stád skotu a chovů prasat už v minulých 30ti letech, a ani jednu českou a slovenskou vládu to nezajímalo! Ještě v roce 1992 mělo Česko srovnatelných 3,5 milionu kusů skotu jako dnešní Holandsko. Teď je v Česku jen 1,5 milionu kusů, ale v Holandsku 4 miliony. V Česku je 1,5 milionu prasat, ale v Holandsku 11 milionů! V Česku je 25 milionů kusů drůbeže, ale v Holandsku 101 milionu! V Česku se za 10 let vybilo 56% prasat! Holandsko je po USA druhým největším vývozcem potravin! Česko každý rok od vstupu do EU dováží více a více potravin! A ještě to nestačí. V roce 2022 připraví Fialova vláda – úplné vybití všech českých hospodářských zvířat a úplnou likvidaci všech českých zemědělců. Slavný “Vlezdoprdelka Hujer” je proti Vám pane Fiala, hadr!

Podle televize Aljazeera vlastní naprostou většinu všech Indonéských palmových plantáží a rafinerií pouhých 20 rodin! Důsledek – Indonésie největší producent palmového oleje na světě je závislá na dovozu ruské pšenice a palmový olej, se nijak nezpracovaný vyváží potravinářským firmám do celého světa, aby si na něm vydělali. Sami Indonésané si jej nemohou už dovolit ani koupit, a už se bouří. Od Josefa II do února 1948 trvalo neuvěřitelných 200 let převést českou zemědělskou půdu od jejích církevních a feudálních držitelů těm, kdo na ní ve skutečnosti hospodaří. Po Kalouskových restitucích církevního majetku plánuje nová vláda ODS další velko-lup, tentokráte soukromé zemědělské půdy, na níž už její vlastníci díky pokřivené bruselsko-fialové dotační politice nesmí ani sami a slušně hospodařit! Tato půda se v důsledku fialové politiky opět nevyhnutelně zkoncentruje do rukou několika málo nových majitelů nových pšenično-řepkových plantáží, a výsledný produkt se bude podobně jako z Indonésie vyvážet světovým monopolistům  pro další zpracování do levných a nekvalitních potravin. Dějiny Česka se tak mají vrátit před rok 1750! Celá tahle Nová Fialová Politika začne dávat nečekaný smysl, jakmile si připomeneme, s čím, a s kým, Petr Fiala vstoupil do politiky :

(Foto: Petr Fiala, Bernd Posselt a Otto von Habsburk – 90 léta minulého století, Panevropská Unie – Kalergiho plán )

Nejen světový trh s potravinami se potýká s vážnými důsledky ukrajinské války.  Tchajwanský čipový průmysl ztratil od vypuknutí ukrajinské války rekordní sumu 17 miliard USD (340 miliard CZK) zahraničních investic. Podle všeho je důvodem historicky největšího odlivu zahraničního kapitálu z Tchaj-wanu strach z budoucnosti tchajwanského čipového průmyslu, který je extrémně závislý na čínském trhu, a ruských a ukrajinských surovinách (paladium, neon). Rusko naopak ve stejné době zvýšilo své objednávky čipů v Číně a obě země zahájily vysoké konzultace na propojení čínského průmyslu s ruskými surovinami v oblasti produkce čipů a dalších technologií. Rusko tím obchází sankce, buduje vlastní platební kartový systém MIR, a obě země jako jediné na světě disponují úplnou surovinovou, technologickou a produkční kapacitou pro výrobu čipů. Západní embargo na čipy do Ruska mělo za cíl omezit produkci ruské inteligentní munice a dronů pod jejich současnou spotřebu. Vypadá to ovšem, že byl opět dosažen opačný výsledek!

Příští článek už bude mít zase video verzi. Děkujeme za pochopení. 

MIP 19 Putin při chuti! Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен! Svodka 11. dubna 2022.

9. dubna 2022 vztyčily ruské vojenské jednotky ruské státní vlajky nad administrativními budovami dobitého města Cherson (280 tisíc obyvatel), a po jejich vztyčení citovaly heslo ruského cara Mikuláše I. : Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен

1. srpna 1850 vztyčil, navzdory ruským vládním instrukcím a Nerčinské smlouvě  o rozdělení Sibiře, ruský admirál Nevelskoj ruskou státní vlajku v ústí sibiřské řeky Amur, a založil dnešní město Nikolajevsk na Amuru! Ze zabraní dolního toku řeky Amur se stal světový diplomatický incident a ministr zahraničí Ruska Hrabě Karel Nesselrode požadoval vlajku stáhnout a ustoupit tak anglickému tlaku. Na zasedání ruské vlády se proti tomu ostře postavil car Mikuláš I., pronesl svou slavnou větu – Tam, kde se ruská vlajka jednou vztyčí, tam  už vlaje na věky! V důsledku akce admirála Nevelskoje a výroku Mikuláše I, tak dnešní oblast od Nikolajevska na Amuru po Vladivostok patří Rusku – navzdory původní smlouvě z Nerčinska!

10. dubna 2022 přiznala ukrajinská tajná služba SBU, že tiskárny v oblasti Ruskem okupované ukrajinské správní oblasti Cherson tisknou informační brožury, letáky a volební listy pro referendum. V referendu se má hlasovat o odtržení Chersonu a jeho správní oblasti od Ukrajiny. Po rebelských republikách Luhansk a Doněcky, tak zřejmě vznikne, pod Ruskou záštitou, další Lidová republika – Cherson! Cherson byl založen knížetem Potěmkinem na příkaz Kateřiny Veliké 18. června 1778 podle tzv. Řeckého plánu na další expanzi Ruské říše. Podle tohoto plánu byla dávána zakládaným městům řecká jména (Odessa a další). Cílem plánu bylo získat podporu Řeků, tehdy  pod nadvládou Osmanů, pro další expanzi ruské říše. Řecký plán byl uskutečňován společně s Rakouskem-Uherskem, vše bylo domluveno na tajné schůzce Josefa II a Kateřiny Veliké v ruském Mogilevu v květnu 1780. (Ještě za vlády Marie-Teresie)

Podle analytických hlášení západních rozvědek i ukrajinské SBU se chystá nová ruská ofenzíva. Ruské video, které dokazuje obrovské přesuny vojenské techniky směrem k předmostí u Izjumu, vyvrací analýzy Istitutu pro Studium Válek USA, že od Kyjeva stažená  ruská vojska jsou demoralizovaná a nebudou schopná nasazení. Na videu se pohybuje celé praporní taktické uskupení elitních mechanizovaných výsadkových jednotek – tyto elitní jednotky tak už zřejmě ukončily přesun z Hostomelu u Kyjeva, přes Bělorusko, Belgorod, do oblasti jižně od Charkova. Podle masivního shromažďování tankových, mechanizovaných a úderných jednotek, a podle vytrvalých leteckých a raketových útoků na sklady a vojenskou infrastrukturu Ukrajiny v oblasti středního toku Dněpru (Záporoží, Dněpropetrovsk) se zdá být jasné, že z Izjumského předmostí ruská vojska nevyrazí směrem na Slavjansk – nejkratší cesta na Doneck, ale místo malého obklíčení ukrajinských vojsk, vyrazí k velkému obklíčení a to směrem na Dněpropetrovsk a Záporoží, a potom se stočí jižním směrem podél toku Dněpru k už obsazené jaderné elektrárně. Tím bude obklíčeno celé hlavní bojové uskupení Ukrajinských vojsk. Souběžně s touto ofenzívou zřejmě vyrazí ruská vojska i z Chersonu k Záporoží a Dněpru, aby “odtěsnila” ukrajinská vojska od toku Dněpru, a umožnila východní skupině vojsk útočící z Izjumu vybudovat pontonové mosty a předmostí na západním břehu Dněpru. Ruské velení zřejmě počítá s tím, že Ukrajina vyhodí všechny mosty na středním a jižním toku Dněpru do vzduchu, aby se jich Rusové nezmocnili. Co do rozsahu půjde zřejmě o největší ruský útok od začátku války a první útok, který je koncentrován jedním směrem. Pokud ruská vojska v této bitvě uspějí, bude největší a nejelitnější část ukrajinských jednotek uzavřena v kotli. Tento manévr tak Rusům umožní vyhnout se ztrátám živé síly při “prodírání” se vybudovanou obranou ukrajinské armády v půlkruhu od Izjumu k Slavjansku ke Kramatorsku ke Severodoněcku a k Popasnoe.

Po ovládnutí Záporožské oblasti se opět domníváme, že bude zahájena příprava Záporožské republiky!

(Karl Nehammer)

Běloruský Lukašenko oznámil o tomto víkendu, že se Běloruské speciální síly zapojily do operací na Ukrajině. Obzvláště trýznivé popravy ruských zajatců (video pro otrlé povahy) ukrajinskými nacionalisty z nepravidelných jednotek potvrdily už i The New York Times. Ukrajina včera zadokumentovala počet obětí mezi civilisty jen v Kyjevské oblasti na 1222 (zatím). Velitel Ukrajinské armády Zalužnyj zveřejnil video z osvobozené ukrajinské obce Moshun. Válka na Ukrajině je každým dnem děsivější. Proto palec nahoru rakouskému kancléři Karl Nehammerovi, který se odvážně vydal vyjednávat diplomatické řešení do jámy lvové – za Putinem. Hlavním úkolem politiků je vyjednávat o mírovém řešení. Čím dřív mír zavládne, tím víc lidí přežije. Bohužel různí rádoby-politici si myslí, že každá válka musí skončit bezpodmínečnou kapitulací – tyto politiky lépe vyměnit dřívě, než se jim podaří rozpoutat světový konflikt! Proto držme míru palce!

Aktuálně připravujeme opět naše pořady. První pořad po odmlce by měl být odvysílán už toto úterý. Prosím šiřte naše analýzy. V případě dotazů kontaktujte kpv0249@gmail.com – na maily odpovídám s dvou-třídenním zpožděním, jak zbyde čas. Děkuji za pochopení a za podporu! Michal.

MIP 18 Bruselský Komisař požaduje, aby se válka na Ukrajině rozhodla na bitevním poli a ne u diplomat stolu!

Nejvyšší generál US Armády Mark Milley včera 9. dubna potvrdil v Kongresu USA, že americký chaotický útěk z Afganistánu povzbudil Putina, aby vtrhnul na Ukrajinu, – jak jsme oznámili už v září 2021. Generál Milley, těsně po zahájení ruského útoku na Ukrajinu dokonce v Kongresu tvrdil, že Rusko dobyje Kyjev do několika dní. Jeho tehdejší tvrzení potvrzoval i velitel US armádní tajné služby generálporučík Scott Berrier. Ten se za svá tvrzení už omluvil, a nyní tvrdí zase opak. Názory nejvyššího velení US Army na Ukrajinský konflikt, tak ze všeho nejvíc připomínají větrnou korouhvičku – kam politický vítr fouká, tam se korouhvička otáčí. Nyní, po měsíci bojů, US velení už jenom papouškuje válečná hlášení Kyjevského velení, že Ruská armáda utrpěla v bitvě o Ukrajinu obrovské ztráty, je demoralizovaná, a nemá dostatečné zálohy, aby se mohla pustit do nějaké nové velké a úspěšné ofenzívy. Je tedy na čase, abychom se opět podívali celé věci důkladně na kloub.

U.S. Army Gen. Mark A. Milley, 20th Chairman, Joint Chiefs of Staff, poses for a command portrait in the Army portrait studio at the Pentagon in Arlington, Va., Sept. 26, 2019. (U.S. Army photo by Monica King)

Problémy se zálohami se netýkají jenom ruské armády. US námořnictvo před pár dny přiznalo, že se potýká stejně jako US armáda s nedostatkem nových rekrutů. Poprvé v historii tak nový US námořník dostane náborový příspěvek 25 000 až 50 000 USD. Tento nový rekrutační příspěvek americký námořní mluvčí označil za nevídaný, a má jedinou podmínku – námořník musí nastoupit do služby do konce letošního června. Příspěvek bude vyplácen pouze do hodnosti nejnižšího poddůstojníka a platové třídy E-4. US námořní hodnost Petty Officer III Class odpovídá tak českému desátníkovi a základní plat v třídě E-4 je 28 720 USD ročně. Důvodem nových vysokých příplatků americkým námořníkům je podle sdělení US mluvčího – nízký zájem o službu v důsledku nízké nezaměstnanosti! US Army se potýká i s nevídanými technickými skandály – jak jsme informovali nedávno – nejnovější letadla F-35 nesmí létat okolo bouřkových mraků a na základnách je musí chránit speciální hromosvody, aby po úderu blesku do okolí letadla nevybuchla. Nyní se objevil i další problém – nejmodernější US válečné lodě celé jedné třídy se musí vyřadit ze služby a sešrotovat, protože jejich pohonný systém trpí nevyřešitelnými poruchami. Je tak evidentní, že nynější nová západní mainstreamová mantra o selhávání nejnovější ruské vojenské techniky platí dokazatelně i pro USA. (Rusové samo sebou všechny informace na toto téma tají více než USA)

 Foto: Vyřazovaná třída lodí USS Freedom LCS 1

Podobně jako USA, mělo i Rusko už před válkou dlouhodobé rekrutační problémy s tzv. smluvními vojáky.  Podle plánu jich mělo být 499 tisíc, ale v roce 2020 se kvóta po tichu snížila na 475 tisíc v roce 2025, a i tento kontingent se zatím nedaří naplnit. Ruský smluvní voják má asi poloviční příjem amerického profesionála – 14 000 USD ročně.

Ruská armáda se skládá z vojáků základní služby (1rok a méně), vojáků na smlouvu (3-5 let), a profesionálních celoživotních vojáků. Záklaďáky povolává Rusko 2 krát do roka. Roční kontingent záklaďáků je asi 700 tisíc, a z nich  je jenom asi 270 tisíc po odvodu vycvičeno. Přibližně 450 tisíc vojáků tvoří tzv. smluvní vojáci a zbytek přes 300 tisíc jsou celoživotní profesionální důstojníci a poddůstojníci. Ruské nástupní termíny jsou od 1.října do 31. prosince a od 1.dubna do 15. července. S nejvyšší pravděpodobností jsou na tyto termíny navázány i víceleté kontrakty ruských smluvních vojáků. Tím by se vysvětlovalo náhlé a rychlé stažení ruských vojsk ze severní Ukrajiny a celkové náhlé ochabnutí postupů střední a jižní skupiny ruských vojsk. Ruská armáda pravděpodobně potřebuje ročně nahrazovat až 90 tisíc smluvních vojáků. (Průměrný kontrakt 5 let). Ruské stažení se uskutečnilo těsně před zahájením jarního nástupního termínu 1. dubna a bylo provedeno mimořádně rychle – tedy k datu, kdy významné skupině ruských vojsk, která se výhradně podílí na operacích na Ukrajině v nejnižších hodnostech, končil kontrakt. Ruská armáda nasadila na akci proti Ukrajině 200 tisíc vojáků v předpokládaném poměru 120 tisíc smluvní vojáci a 80 000 profesionální vojáci. To vytváří kumulovanou nutnost obměny 20 000 vojáků z útočného kontingentu ke dni 1.4.2022, a nebo nutnost, aby podepsali nové kontrakty. S přičtením všech typů ztrát, které Rusové v tažení utrpěli – (5000 dle Ruska a, 50 000 dle Ukrajiny, udává 18 000 zabitých) – je nyní pravděpodobné, že Rusko potřebuje nahradit v celé své útočné skupině 25 až 50 tisíc vojáků, tedy 12,5 až 25% nasazených sil. 

Ruská armáda zřejmě plánovala ukrajinskou kampaň rozhodnout v průběhu března rychlým obklíčením Kyjeva ze směrů Černobyl – Černigov – Sumy –  Nikolajev. Do konce třetího týdne kampaně, se ruské jednotky (ostrá jehla z Nikolajeva, jak jsme informovali) zřejmě o tento manévr ještě pokoušely. Druhým pravděpodobným cílem tohoto ruského postupu na Kyjev bylo zřejmě vynutit si tzv. bitvu o Kyjev, jejímž hlavním účelem bylo vázat ukrajinská regulérní vojska druhého sledu, aby se nemohla účastnit bojů v oblouku od Charkova přes Mariupol  k Nikolajevu, a ve které bylo plánováno, tato vojska zničit. Oba ruské plány zřejmě působily synchronně a byly od začátku vymyšleny tak, aby využily březnového dostatku ruských smluvních vojáků, kteří teprve v dubnu, po vypršení kontraktů, mohli odcházet do civilu. Ruskem nasazené síly byly od samého počátku nedostatečné k obsazení Kyjeva a Rusové na Kyjev ani nikdy napřímo neútočili. Cíl zničit Ukrajinské zálohy v bitvě o Kyjev se Rusům zdařil. Zabránění obklíčení Kyjeva bylo Ukrajinci dosaženo za drastických metod – vrhnout do boje okamžitě každého, kdo mohl nosit zbraň, a jak potvrzují čeští dobrovolníci, často bez uniforem a bot. Tato partyzánská válka v městské zástavbě Irpyň – Buča – Brovary byla velmi krutá a ruská armáda byla po likvidaci ukrajinských elitních vojenských záloh nacionalistických divizí 1 a 4 NGÚ podrobena opotřebovávací městské gerile narychlo na bojiště nahnaných dobrovolníků z Ukrajiny a z celého světa.  Neustálé útoky ze zálohy, infiltrace a přepady v městské zástavbě malé mechanizované ruské jednotky a elitní výsadkáři nedokázali účinně a hlavně beze ztrát odvracet, a zřejmě jen velmi těžko identifikovali nepřítele od civilistů dřív, než byly samy napadeni. Ani v druhém týdnu války ke Kyjevu stažené ruské dělostřelectvo řízené drony nedokázalo tuto nekoordinovanou ale účinnou taktiku neustálých partyzánských přepadů zastavit. Ruské ztráty v celé oblasti těchto bojů – (západně od Kyjeva, východně od Kyjeva, jižně od  Černigova a východně od Sum) – byly podle ruského mluvčího Peskova značné, ale co je podivné, po stažení Rusů o celé stovky kilometrů zpět z ukrajinského území se místo stovek a tisíců fotografií zničené ruské techniky a mrtvých a zajatých Rusů objevila úplně jiná mediální kampaň – a to dokazování a odsuzování  zločinů Rusů v Buči, atd. Ukrajinci najednou po ruském stažení přestali jásat a chlubit se důkazy svého vítězství – trofejními a zničenými zbraněmi a vozidly! Toto chování Ukrajinců, kteří se nechlubí svým vynikajícím vítězstvím je pravděpodobně hmatatelným potvrzením skutečnosti, že minimálně druhý ruský plán na zničení regulérních a elitních nacionalistických záloh ukrajinské armády u Kyjeva vyšel, a nepřišel Rusy ani možná tak draho, jak tvrdila na začátku média! V každém případě se ukázalo, že ukrajinský boj v městské zástavbě je účinný, ale devastující a krutý pro vlastní ukrajinské obyvatelstvo. 

(Foto – Březnová Ruská Točka U s rozpoznatelnými evidenčními čísly)

Mluvčí Bílého domu Psaki včera obvinila Rusko ze spáchání  dalšího strašlivého zvěrstva a to v souvislosti s útokem raketou Točka U na Kramatorské nádraží v Doněcké oblasti. (50 dospělých, 5 dětí). Rusko tento zločin popírá. Jako důkaz uvádí, že od roku 2019 rakety Točka U nepoužívá. Rakety Točka U má prokazatelně ještě ve výzbroji ukrajinská armáda. Na čínské sociální síti Weibo jsou shromážděny fotografie identifikačních sériových čísel raket Točka U, které byly po dopadu na cíl identifikovány. Raketa vypálená na Kramatorsk má evidenční číslo Sh91579. Rakety vypálené před tím a vybuchlé ve městě Doněck ovládaném rebely mají čísla Sh91565 a Sh91566. Další rakety Točka U měli dopadnout na dobytá městě  Бердянск – Ш915611 (2022) a Мелитополь – Ш915516 (2022). Jako klíčový důkaz, že Rusko používá rakety Točka U by mohl sloužit údaj investigativní skupiny CIT, která ruské útoky raketami Točka U monitoruje. Podle hodnocení CIT ruská raketa Točka U dopadla poblíž Černigova 6. března 2022 a na zveřejněné fotografii skupinou CIT z místa dopadu je patrné jiné evidenční číslo, než bylo zjištěno u raket Točka U na jihu bojiště! Kontrolní soubor – nezpochybnitelná Německá fotka rakety Točka U z Kramatorska. Němci zveřejnili fotku už 8.4., tudíž nemanipulovali s evidenčním číslem. Obdobné informace o sériových číslech raket se objevily už i v Italských médiích. Silně mi to připomíná chemický útok na Syrské město Douma v minulosti, o kterém jsme informovali v pořadu 990. BBC se nakonec za svá falešná tvrzení o syrských chemických útocích na Douma veřejně omluvila. Nejsmutnější na tom všem je, že jak v Douma tak v Kramatorsku umírali nevinní dospělí a děti! Je s podivem, že dosud ani jedna strana (USA a Rusko) nepředložila radarové a satelitní záznamy letu rakety Točka U! Na četné dotazy, kdo raketu vypálil odpovídám, že více nedokáži zjistit.

(Foto Točka U z Kramatorska z čínské sítě Weibo)

  • Jak bude válka na Ukrajině pokračovat?

US – Institut pro studium válek vydal včera 9.4. tuto obšírnou prognózu, ve které tvrdí, že Ruská armáda je demoralizovaná a neschopná doplňovat obrovské ztráty, které na Ukrajině utrpěla. Závěry Institutu dokonce jmenovitě napadají i značně střízlivější hodnocení ruských ztrát a bojových schopností zveřejňované US nejvyšším velením. Institut se dokonce plete v základním hodnocení nyní probíhajícího pravidelného nástupního termínu ruských branců, kdy tvrdí, že tito branci nemohou nahradit ruské ztráty, protože ještě nejsou vycvičeni – Institut zjevně nechápe, že  Rusko v konfliktu na Ukrajině používalo jednotlivé brance pouze svévolí několika velitelů, kteří za to byli potrestáni, a že platné ruské zákony, ani neumožňují tyto brance do bojů nasadit.

Podle našich předpokladů Rusko má zachováno 80-85% bojových kapacit svých invazních vojsk, tak jak potvrdilo nejvyšší velení US Army. Ruské ztráty, tak jak je vyčísluje Ukrajinský generální štáb a Institut, nebyla Ukrajinská strana schopná zadokumentovat ani na celém obrovském území, které ruská armáda před pár dny opustila. Desetitisíce mrtvých, tisíce zničených tanků, obrněných vozidel a vozidel všeho druhu, které Ukrajinci tvrdí, že zničili, nejsou nikde (zatím) vidět. Hlavní ruskou těžkostí v současné době, je odchod smluvních vojáků do civilu po splnění závazku a jejich nahrazení nově vycvičenými smluvními vojáky. Tento proces může trvat třeba i jednotlivé týdny, ačkoli se zdá, že první přeskupené ruské tankové jednotky stažené před 14 dny z Černigova (1. tanková armáda) už zahájily přesun do oblasti východiště k útočné obkličovací operaci (video), na předmostí na východním břehu Severního Donce u města Izjum.

Jižní kleště pravděpodobné obkličovací operace se už několik dní pomalu, ale trvale prokousávají mimořádně pevnou a po roky budovanou obranou elitních ukrajinských vojsk. Klíčové pro zahájení útoku z jižního směru bude konečné začištění Mariupolu. Organizovaný odpor je už prakticky veden pouze z průmyslového komplexu Azovstal. Jde o mimořádně složitý terén pro bojové operace. V Azovstalu je od doby studené války vybudovaná rozsáhlá síť protiatomových úkrytů, spojených chodbami a vybavených generátory elektrického proudu. Ruské velení oznámilo, že tyto kobky dobývat nebude, ale začištění ukrytých nacistů – podle ruského velení jsou v Azovstalu všichni nacisté – provede jinak! Metodu jinak ruské velení nespecifikovalo, než bez použití živé síly. V úvahu připadá vybombardování Azovstalu proti-pevnostními  bombami  FAB-3000. (až 9 tun bomba). Ruské velení tyto staré, ale vysoce účinné bomby před pár dny odkonzervovalo a začalo je připravovat ke svržení na neznámé cíle pomocí bombardérů Tu 22M3. Použití těchto bomb Azovstal – největší a nejlepší huť na výrobu oceli na Ukrajině definitivně zničí. Druhou možností je útok – zamoření chodeb jedy – což je proti Ženevské konvenci. Nebo napuštění chodeb zápalnými látkami a jejich následné vypálení. A nebo zavalení vchodů do podzemí výbušninami. 

(Foto: Borrel na návštěvě u Zelenského v Kyjevě)

Válka ještě nějaký ten měsíc nejspíš potrvá. Evropský komisař Joseph Borrell včera po návštěvě Kyjeva vyhlásil, že Ukrajinská válka bude  rozhodnuta na bojišti, a slíbil Zelenskému dalších 500 milionů EUR ve zbraních z fondu EU. Krátce po vyhlášení Borrella,  dnes 10.4 ve 2.16 oznámila Ukrajina, ústy Zelenského poradce Mychajla Podoliaka, že válka potrvá ještě týdny, protože Ukrajina hodlá vybojovat v bitvě o Donbas vítězství, a upevnit tak své vyjednávací pozice. Podoliak doslova řekl, že podmínkou, aby Ukrajina uzavřela mír, je, aby se nejdřív Rusko osvobodilo imperiálních iluzí, a jak dlouho (tento boj) potrvá je pro Ukrajinu irelevantní. Pro zajímavost Joseph Borrell je absolventem Fulbrightova stipendia, (viz. Kauza Farský – STAN) a v minulosti se už několikráte blýsknul  svými fantasmagorickými válečnickými plány. (Viz: MAP 618 – Borrell chtěl vyslat v říjnu 2020 10 000 evropských vojáků bojovat do Libye na ochranu potenciálních italských plynových polí. Viz:  MAP 880 – Borrell chtěl v květnu 2021 vyslat 5000 evropských vojáků do Mosambiku na ochranu francouzských plynových polí.) 

Tato Borrellova iniciativa na prodloužení války neudělá radost Německu. Jeho ministr práce Hubertus Heil před pár hodinami potvrdil, že pokud se válka nerozšíří a rychle skončí, bude v Německu aspoň malý ekonomický růst 1,4% a počet tzv. pracovníků postižených zkrácením zaměstnaneckého úvazku (Kurzarbeit) vroste jen o 590 tisíc Němců. Podle předních ekonomů EU, ropné, plynové a další sankce na Rusko vyvolají evropskou recesi (nezaměstnanost). Válka na Ukrajině se už projevila i v zemi největších pěstitelů palmového oleje – Indonésii. Ceny palmového oleje vzrostly natolik, že si už Indonésané nemohou sami  koupit palmový olej na vaření. 80% palmového oleje vypěstovaného v Indonésii se přitom vyváží do ciziny! V zemi už propukly první nepokoje, a vláda proto začala dotovat domácí ceny oleje! O takovém postupu se nám s Fialou a Hegerem může zatím jenom zdát! Čím déle válka potrvá, tím ještě děsivější bude mít následky!

Příprava téhle analýzy trvala 17 hodin, jen tak pro zajímavost. Nejvíc času zabraly ty rakety.

Aktuálně připravujeme opět naše pořady. Moc se omlouvám, ale asi budu do konce týdne ještě nemocen, zatím mi horečka dovoluje pouze psát analýzy. Děkujeme, že naše analýzy šíříte.

MIP 17 Máte rádi čokoládu a cukrovinky – NEBUDOU! Světová krize přichází! Analýza vlivu války 9.4.2022

Když předseda svazu německých výrobců sladkostí Bastian Fassin oznámí, že sladkosti a čokolády nebudou brzy v Evropě ke koupi, je to vážné. Je to o to vážnější, že Bastian Fassin je také členem představenstva celosvětového svazu výrobců sladkostí, předseda německo-holandské obchodní komory, a ředitel, třetího největšího německého producenta čokolád a sladkostí Katje (za Haribo a Storck).

Nedostatek sladkostí v Evropě bude způsoben nedostatkem slunečnicového lecitinu. Ten jako emulgátor zajišťuje v čokoládách a cukrovinkách spojení tuku a vody.  Slunečnicový lecitin nebude, protože 80 procent všech slunečnicových semen a slunečnicového oleje pochází  z Ukrajiny a z Ruska, a evropští výrobci cukrovinek nemají jeho zásoby. (Vše vykoupila před pár dny Indie, jak jsme informovali.) Podle Fassina, se sice dá slunečnicový lecitin nahradit třeba sójovým, a nebo řepkovým lecitinem, ale problém bude v označení výrobku a v jeho nové ceně. Obal cukrovinek se podle Fassina musí začít vyrábět 6 měsíců před cukrovinkou. A jelikož zásoby slunečnicového lecitinu dojdou před tím, než se nové obaly vyrobí, nebude možné cukrovinky se sójovým a řepkovým prodávat zákazníkům – takové je nařízení Bruselu. Podle Fassina, i kdyby se toto nařízení přestalo dodržovat, stejně čokolády a cukrovinky nebudou pro zákazníky cenově dostupné, protože vstupní suroviny zdražily naprosto nevídaným způsobem. Podle Fassina bude třeba do nových cen pro zákazníky promítnout tato zdražení – Pšenice +65%, Palmový olej +79%, Slunečnicový olej +136%, (Indie získala slevu a zaplatila v Rublech), Máslo +60%, Sušené mléko +62%, Cukr +26%, Zemní plyn +196%, Elektřina +66%, Plastové obaly 42%, Papírové obaly +30%, Námořní doprava +215%, Pozemní doprava +29%! A to se očekává, že hlavní zdražení teprve přijde! 

Situace pro Evropské výrobce cukrovinek se nadále ještě zhorší, protože jen Rusko odebíralo z Německa ročně 53 700 tun cukrovinek a čokolád v celkové hodnotě 230 milionů EUR. Německý vývoz cukrovinek do Ruska představoval 28% ruského dovozu. Další ztracený trh pro evropské cukrovinky je Ukrajina. Ruský trh s cukrovinkami má roční hodnotu 29 miliard EUR a Ukrajinský 12 miliard EUR. EU sankce na vývoz cukrovinek do Ruska sice neuvalila – Němci a Belgičané by řvali! Ovšem pokračování války, jak se předpokládá, donutí ruské a ukrajinské spotřebitele výrazně omezit své nákupy. Evropské zboží bude neúměrně drahé v konkurenci s jinými výrobci, kteří nebudou zasaženi zdražováním surovin a energií, protože uzavřeli smlouvy s Ruskem. Jakmile ruští a ukrajinští zákazníci přestanou nakupovat evropské cukrovinky,  jejich výrobci  budou muset drasticky snižovat produkci a zaměstnance, protože jinde ve světě předražené evropské cukrovinky neprodají. Jak vidíte stačí malý příklad, a hned je jasné, že každý další den války zhoršuje vyhlídky evropské ekonomiky.

Na malém případu cukrovinek je jasně vidět, že nás čekají těžké časy. Bruselská jednota se přitom hroutí každým dnem – Macron včera napadnul polského premiéra Morawieckého a nazval jej extrémně pravicovým antisemitou. Macron tak reagoval na Morawieckého předchozí přirovnání častých  telefonátů Macrona s Putinem k rozhovorům s Hitlerem a Stalinem. Nejmocnější polský politik Jarosław Kaczyński včera ostře napadnul Orbána za jeho odmítnutí uznat ruskou vinu za masakr v Buči. Brusel oznámil sankce na evropské dotace Maďarsku a Polsku. Polsko v odvetě vetovalo nový evropský daňový systém! Bidenova administrativa se děsí možného vítězství Marine Le Penové v prezidentských volbách a Pentagon se připravuje na možný scénář rozpadu NATO – protože Le Penová v kampani zřejmě úspěšně vsadila na zdražování a ruský plyn – a v televizní debatě řekla: Chceme zemřít? Ekonomicky bychom zemřeli! (pokud zastavíme dovoz plynu a ropy z Ruska) Musíme myslet na naše lidi. Tomu všemu se smějí Číňané a dávají k dobru, že USA nakupují ruskou ropu, sankce, ne-sankce. Jen za poslední týden USA zvýšili nákup ruské ropy o 43%! Německo vymyslelo plán, jak se obejít bez ruského plynu – je v podstatě jednoduchý – je třeba ušetřit 30% spotřeby plynu – takže se budete muset méně koupat v teplé vodě, méně topit a méně vařit! Podnikatelů v německém průmyslu cukrovinek se šetření týkat nebude – dostali výjimku ze šetření plynem stejně jako ze sankcí na Rusko! Kdo ovšem bude jíst jejich cukrovinky je nejisté – podle všeho to ovšem v žádném případě nebudou Češi ani Slováci, ti budou mít hluboko do kapsy!

Mimochodem – EU vyhlásila soběstačnost v produkci čipů a připojila se k akci USA a Velké Británie na podporu výroby čipů – a výsledek se ihned dostavil – Velká Británie prodala největší britskou továrnu na čipy Číňanům, prý by jinak zkrachovala! Co dodat! Britové prodali továrnu na čipy Číňanům takřka ve stejný den, kdy Bruselská komise dělala na Číňany Budliky, budliky, budliky Bé – budete nás poslouchat, nebo na Vás uvalíme sankce! Už chápete, proč se Bruselu Číňané vysmáli, jak jsme informovali v minulých dílech!

Prý bude v Praze brzy velká konference hlav EU a USA, jak zatočit s Ruskem a Čínou! Půjde-li to takto dále, Peking praskne smíchy!

Na Ukrajině začala sezóna setí – Ukrajina produkuje hlavně jařiny! Aby ukrajinské traktory vyjely na pole budou potřebovat spoustu nafty – jenže Rusko už rozbombardovalo všechny ukrajinské rafinerie, jak jsme informovali, a teď se soustřeďuje na útoky proti skladům PHM! Nebude-li nafta, nevyjedou kombajny, nebude co na podzim sklízet! Asi by měl český ministr zemědělství začít přemýšlet, zdá má Česko ještě vyvážet obilí! A tak držme míru palce.

Aktuálně připravujeme opět naše pořady. Moc se omlouvám, ale asi budu do konce týdne ještě nemocen, zatím mi horečka dovoluje pouze psát analýzy.

MIP 16 Vraždění ruských zajatců – přiznala Dánská státní televize! Analýza války 8.4.2022

TV2 – dánská státní televize – včera 7. dubna přinesla rozhovor s dánským žoldnéřem na Ukrajině s krycím jménem “Jonas”. V průběhu rozhovoru “Jonas” uvedl, že: Ukrajinská armáda cílevědomě vraždí zajaté ruské vojáky. Sám jsem se na vraždách nepodílel, ale vím o nich. S jedním zajatým vojákem jsem večer mluvil…nemohu říci o čem, ale…a ráno byl, řeknu to tak, pohřben… Díky tomu, že jsem se zajatými Rusy mluvil, už k nim necítím takovou nenávist. “Jonasovu” totožnost dánská státní televize ověřila a zveřejnila také několik krátkých videí z Mariupolu, kde “Jonas” bojuje. Vzhledem ke zřejmé profesionalitě dánské státní televize je tak nyní jasné, že zločinů se dopouští obě strany konfliktu. Vraždění zajatců je jeden z obzvláště ohavných zločinů, a v minulosti se jím proslavily hlavně jednotky SS.

Podle Kennetha Øhlenschlægera Buhla, právníka z Dánské vojenské akademie, je zabíjení zajatců trestný čin, a je prý rozdíl mezi ruskými válečnými trestnými činy na Ukrajině a ukrajinskými trestnými činy proti Rusům, a ten spočívá v tom, že Rusko trestné činy popírá, a Ukrajina slíbila, že je bude vyšetřovat. Podle Buhla z NATO jsou také ruské trestné činy na Ukrajině spíše systematické a Ukrajinské spíše nahodilé. V každém případě brutálně a nezákonně se chovají obě strany konfliktu. Uvidíme, jak na toto dánské zjištění, zareagují naši Ovčané, kteří vidí svět pouze černobíle. Kenneth Øhlenschlæger Buhl to vidí jednoznačně – Ukrajina si musí uvědomit, že pokud chce podporu Západu, nemůže dlouhodobě ustát, že její vojáci beztrestně a cílevědomě vraždili ruské zajatce! Podle TV2 je “Jonas” vycvičeným vojenským odstřelovačem.

Velký skandál vypukl v Řecku. Ukrajinský prezident Zelenskyj při projevu k řeckému parlamentu z ničeho nic dal slovo dvěma příslušníkům batalionu AZOV, aby řecké poslance přesvědčili k větší podpoře Ukrajiny. Poslanci všech řeckých politických stran, krom vládnoucí strany Nová Demokracie (v Europarlamentu v koalici s KDÚ-ČSL) v reakci na projevy příslušníků batalionu Azov začali okamžitě opouštět parlament. Řecký vládní mluvčí Giannis Oikonomou později označil celý Zelenského incident s nacisty z batalionu AZOV za nevhodný. Nicméně skandál už neuklidnil, a řecká média začala opět vířit měsíc staré stížnosti řeckých obyvatel ukrajinského Mariupolu, kteří si tehdy ztěžovali jedné z největších řeckých televizí SKAI, že nemohou Mariupol opustit, protože nacisté z batalionu AZOV střílí bez milosti všechny obyvatele Mariupolu, kteří se z města pokoušejí evakuovat! 

Alexis Tsipras (foto s Biden) předseda řecké strany SYRIZA, řekl včera (7.4) o incidentu: Projev členů neonacistického  batalionu Azov v řeckém parlamentu je výzvou. Mluvili o historickém dni, ale je to historická hanba.  Solidarita s ukrajinským lidem je samozřejmostí. Ale nacista nemůže mít slovo v parlamentu. Ukrajina včera jako vždy obvinila ze špinění batalionu AZOV v Řecku ruskou propagandu, která se prý opět snaží odvést pozornost od svých zločinů.

Rusko ani Ukrajina nemají žádný monopol na ohavné válečné trestné činy. Podle amerických historiků spáchali US vojáci jenom v roce 1944 ve Francii 3500 znásilnění. 67 jich bylo za tyto činy odsouzeno k doživotí a 34 popraveno. Chování US vojáků tehdy vyvolalo ve Francii obrovské pobouření a francouzský spisovatel Yann Queffelec byl v roce 1985 oceněn jednou z nejvyšších francouzských literárních cen (Goncourtova cena) za literární zpracování znásilnění 14 leté dívky skupinou US vojáků – Barbarský román.

Dva čeští dobrovolníci, účastníci bojů v Buči, Hostomelu a Irpyni, byli nepravidelnými ukrajinskými jednotkami surově zbiti při výslechu a obviněni z okrádání Ukrajinců! Jejich příběh je takřka identický s výpovědí britského účastníka bojů o Hostomel, o které jsme už informovali, a stojí za přečtení.

V Mariupolu se vzdal celý 501. elitní prapor námořní pěchoty Ukrajiny. (Video) V čase 2.42 videa si prohlédněte a poslechněte, jaký osud na rozdíl od vojáků a důstojníků ukrajinské armády čeká tzv. příslušníky nacionalistických batalionů. Video publikovala oficiální platforma Doněckých rebelů. Ze slov velitele 501. praporu námořní pěchoty, který se po vyčerpání všech možností rozhodl vzdát i s celým zbytkem jednotky, je zřejmé, že Ukrajinské nejvyšší velení plánovalo obrannou bitvu v Mariupolu od samého počátku, a proto do Mariupolu stáhlo ihned na začátku války i 501. prapor z nedalekého přístavu Berďansk, (120 tisíc obyvatel). To potvrzuje naše předchozí analýzy – Ukrajinské velení se rozhodlo bojovat s Rusy hlavně v oblastech husté zástavby. 

Podle pravidla 37 pro válečné konflikty je možné prohlásit jakékoli město za tzv. otevřené město. (Viz. str. 122 manuálu University Cambridge k mezinárodnímu právu válečnému) Otevřená města se nesmí bránit, ani na ně nesmí být útočeno. Ukrajina žádné své město, otevřeným neprohlásila, a naopak do měst stahuje své vojenské jednotky, aby z nich napadaly Rusy. 

  • Analýza válečných událostí na Ukrajině k 8.dubnu 2022

Americký institut pro studium válek, který jsme doporučovali jako zdroj informací, začal v posledních dnech stále více pouze nekriticky reprodukovat hlášení Ukrajinského generálního štábu. (ISW –HODNOCENÍ RUSKÉ ÚTOČNÉ KAMPANĚ, 7. DUBNA

Zajímavější informace začaly přinášet US vojenské noviny Stars and Stripes.  Podle nich Rusové stáhli úspěšně z oblasti Kyjeva a ze Severovýchodní Ukrajiny 40 ze 130 svých bojových taktických skupin, které se do celé války zapojily. Ruská taktická skupina má 800 až 1000 vojáků s příslušnou technikou. 

Ruský ústup (přeskupení) proběhl asi naprosto skvěle, protože světová mainstreamová média nedokázala od zahájení přeskupení (30.3) do ukončení stažení (6.4.) ohlašovat žádné velké zničené ruské kolony, a ani neukazovala žádné zástupy zajatců! (Na rozdíl od Rusů!) Je tak zřejmé, že ruské tvrzení, že úkol tažení na Kyjev, zničit ukrajinskou armádu, byl z velké části splněn, neboť důkazem je, že ukrajinská vojska nedokázala Rusy účinně při ústupu pronásledovat, blokovat, obkličovat, ničit a zajímat. Mobilní ukrajinská armáda už zřejmě neexistuje jako bojeschopný operační celek. Pravděpodobně proto se Kyjev zoufale domáhá po NATO tanků, obrněných vozidel a děl.

Rusové chystají ofenzívu z Izjumu na jih s cílem obklíčit ukrajinské hlavní uskupení bojující proti rebelům. Rozvrat Ukrajinské armády dokumentuje pontonový most přes Severní Doněc u Izjumu – Rusové ho ukazují na sociálních sítích a Ukrajincům se jej ještě nepodařilo zničit! Ofenzíva bude pravděpodobně zahájena po ihned po provizorních opravách dalších mostů v Izjumu, které Ukrajinci vyhodili na ústupu do vzduchu. Severně od Izjumu, do města Kupjansk už byla ruskými jednotkami zprovozněna železniční trať. Nejnutnější logistické zabezpečení pro postup k Dněpru z předmostí u Izjumu tak mají Rusové už vybudováno. Rychlost s jakou udeří z Izjumu na jih a západ, dá odpověď na otázku, jaké  ztráty utrpěly v bojích západně a východně u Kyjeva. 

Ruská armáda se v posledních dnech soustředila hlavně na ničení zásobovacích základen Ukrajinské armády, a útočila také na vlaky převážející ukrajinská vojska ze západu na východ. Soustředění se na ničení těchto cílů znamená, že Ukrajinské letectvo, PVO a velitelská centra, již byly potlačeny a nepředstavují vážnou hrozbu. 

Situace na Ukrajině začíná kulminovat – včera večer (7.4) starosta Dněpropetrovska (1 milion obyvatel)  Boris Filatov vyzval  obyvatele města a uprchlíky, kteří v něm našli dočasný azyl, aby pokud mohou okamžitě opustili město západním směrem

Aktuálně připravujeme opět naše pořady. Moc se omlouvám, ale asi budu do konce týdne ještě nemocen, zatím mi horečka dovoluje pouze psát analýzy.

MIP 15 Není sankce, jako sankce! Pád dolaru – I. část.

Před týdnem, jsem ve svém oblíbeném obchodním řetězci v Praze zjistil, že chlazený candát, už nemá obvyklé označení vyloveno na dolním toku řeky Volhy – Rusko, ale země původu Kazachstán. A že čeští Ovčané si tak už mohou spokojeně myslet, že sankce už konečně tvrdě udeřily i na Putina.  Bohužel musím Ovčany znepokojit – protože Kazachstán prý sankce obchází, a jak oznámil, včera 6.4. nebude na svém území ani blokovat ruské platební karty Mir.  Otázka původu ryby začíná  tak být lehce znepokojivá. Tím spíš, že včera oznámili mazaní Britové,  že neuvalí žádné sankce na dovoz ruských ryb na ostrovní trh!  Důvod neuvalení sankcí na ruské ryby je prostý – poškodilo by to anglické spotřebitele! Průměrný Angličan  sní  148g ryb týdně, (431 tisíc tun ročně snědí všichni Angličané), a ruské ryby představují v  jedné z hlavních kategorií tzv. Whitefish, až 30% anglické spotřeby, a navíc Rusko kontroluje až 45% světové produkce Whitefish. Angličané jsou od jakživa mazaní, a včera  to jen potvrdili – neboť mohou velmi rychle na rozdíl od EU (Německa! Česka!) nahradit ruské dodávky plynu a ropy, tak požadují uvalení sankcí na plyn a ropu. Protože, ale nemohou nahradit spotřebu ruských ryb – neuvalí sankce na ryby – jako EU! Sankční nařízení Západu, tak opět potvrdila staré pravidlo každé země  západní Evropy – Vždy myslet jen na sebe! Až se tohle pravidlo naučí používat i česká a slovenská ovčí vláda, možná konečně srovnáme západní životní úroveň! Lepši ovšem asi bude, spojit se v Evropě jen s těmi zeměmi, které nemyslí výhradně na sebe!

  • Válka na Ukrajině se stále více stává válkou o dolar!

Včera USA zabránily Rusku zaplatit splatnou část svého dluhu (Ruský dluh celkem 40 miliard USD), protože mu zablokovaly možnost použít k úhradě dluhu zmrazené miliardy USD ruských státních rezerv. Je to tak poprvé, co bylo nějaké zemi zabráněno splnit mezinárodní závazek zabráněním uskutečnění dolarové platby. Řada zemí světa si tak včera uvědomila, že mohou být dalšími zeměmi, které budou na řadě. Výsledkem akce USA a EU tak je, že se celá řada dalších  zemí chystá ukončit dominanci dolaru (i EUR) ve světovém obchodu.

Na tuto situaci s Ruským dluhem – (Rusko jej splatilo v Rublech) – Zareagovali okamžitě ostře Číno-komunistéTéměř všechny rozvojové země v Asii, Africe a Latinské Americe se nepostavily na žádnou stranu, pokud jde o sankce proti Rusku. Tyto země po včerejšku pochopily, jaká rizika představuje obchodovat v dolarech. Mnoho zemí jako Čína, Rusko, Indie a Saúdská Arábie již začalo připravovat nové způsoby, jak obchodovat bez dolaru. Dokonce i spojenci USA se už v minulosti snažili najít způsoby, jak obejít americké sankce na platby v dolarech. Například EU už v roce 2019 vymyslela a zřídila zvláštní mechanismus pro obchody s Íránem, který se vyhýbá sankcím USA  – nyní se ovšem po celém světě rozjela snaha zbavit se dolarového rizika.

Že je situace dolaru na vážkách je evidentní i ze právy Mezinárodního měnového fondu – Tajná eroze dominance dolaru – z března 2022. Podle této zprávy se za posledních několik málo let ze světového měnového rezervního systému vytratilo až 10% USD, které byly nahrazeny jinými rezervními měnami a zlatem, ovšem ne EUREM! Tento trend pomalu, ale jistě zesiluje. (Originál Zprávy v PDF najdete zde) Rusko už v roce 2021 převedlo takřka většinu svého zahraničního obchodu s Čínou mimo dolar.

  • V EU zase padají VETA!

Ani v EU není vše jednotné, jak nám tvrdí. Polsko včera vetovalo nařízení EU o jednotných daních. Podle Poláků jde v Bruselském daňovém nařízení o mazaný trik, jak by velké světové mega-firmy platily daně jen velkým zemím, a malé země EU by přitom neměly žádnou právní možnost, jak  si své daně vysoudit! Podle EU – jde o Polskou pomstu za pokusy zabavit Polákům Euro-dotace pod heslem, že nedodržují normy právního státu!

O tom, že se zase zákonitě letos zvednou ceny plynu informoval v Německu šéf tamního velkododavatele plynu Eon Energie Germany Filip Thon: Podle Thona, i když nakonec nebude embargo na dodávky ruského plynu, cena plynu se i tak opět zvýší, protože Německo musí začít doplňovat zásobníky o 75% skladovací kapacity, a to zvýší poptávku po plynu i jeho cenu cenu! Jakmile se cena plynu, kvůli německému doplňování zásobníků, zvýší, zvýší se i cena plynu pro Česko, a cena elektřiny v Česku, protože český vládce Fiala se před měsícem nepřipojil k Portugalsku a Španělsku, a česká cena elektřiny, je tak  stále ještě na rozdíl od Španělské a Portugalské ceny, vázaná na cenu plynu v Německu a v Holandsku!

(Foto Putin a Nabiullinová)

Co dodat na závěr – Ruský Rubl je po měsíci útoků zpět na své hodnotě 80 Rublů na 1 USD – dokonalou práci ruské centrální bankéřky Elviry Nabiullinové ocenili i zavilí nepřátelé Ruska!, a posteskli se, škoda, že s celým svým týmem nepracuje pro ně! Asi už v Bruselu shánějí někoho, kdo by zkrotil Evropskou inflaci.

MIP 14 Hrozí dramatický propad kvality a dostupnosti lékařské péče v Česku! Orbán zachránil Maďary!

Omlouvám se, za zpoždění analýz, ale složila mne rýmička do postele, takže nepracuji 16 hodin denně, jak obvykle, ale jen 8. Pád dolaru dodělám, někdy tento týden.

(Foto Victor zase zvítězil – gratulujeme!)

  • Hrozí dramatický propad kvality a dostupnosti lékařské péče v Česku!

Vladimír Dlouhý, (bývalá nomenklatura ÚV KSČ, Klausův ministr a oblíbenec Miloše) si včera na Seznamu lebedil, že mu vláda pěkně zvedla jeho důchod, a tak se současným zdražením nemá on a jemu podobní problém. Lidem by moc na výplaty nepřidával. Nicméně – přiznal, že složení ukrajinských uprchlíků neodpovídá potřebám českého pracovního trhu! A že, pokud uprchlíci nezačnou, co nejdřív pracovat, nálady Čechů se rychle změní.

Milan Kubek, předseda lékařské komory včera potvrdil naše starší informace o špatném zdravotním stavu ukrajinských uprchlíků ( MIP 7, HIV, TBC, Rakovina),  a varoval, že jejich léčení vážně poškodí financování českého zdravotnictví. Kubek přiznal, že se předpokládá, že se ukrajinští uprchlíci nebudou chtít vrátit na Ukrajinu, a naopak si ještě tzv. scelováním rodiny, pozvou do Čech další příbuzné, a že ukrajinských lékařů bude mezi uprchlíky málo! Na Ukrajině jsou podle Světové banky 3 praktičtí lékaři na 1000 obyvatel, na Slovensku 3,5, v Česku 4,1 a v Rakousku 5,2. Jak vidíte – lékařů je na Ukrajině značně méně, než v Česku! V Česku už, teď podle Kubka lékaři a sestry chybí. Potrvá, než se ukrajinští lékaři a sestry naučí dostatečně Česky, aby mohli svou práci vykonávat!

V Česku je 1 plně atestovaný lékař na 289 obyvatel Česka! Vedoucí STAN Rakušan oznámil, že Česká vláda počítá až se 600 tisíci uprchlíky!  To po tzv. scelování rodin (viz. Kubek) může ve výsledku znamenat až 1 milion obyvatel Česka navíc jenom z Ukrajiny. Protože tito uprchlíci dostali od Fialovy vlády speciální víza, mohou ihned začít bezplatně využívat český zdravotní systém. Každých 300 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak zatěžuje kapacity českého zdravotnictví  o 2,75% na lékaře!. (bez uprchlíků – 1 český lékař na 289 obyvatel, 300 000 uprchlíků – 1 český lékař na 297 obyvatel, 600 000 uprchlíků – 1 český lékař na 305 obyvatel, 1 milion uprchlíků – 1 český lékař na 316 obyvatel). Toto zatížení bude ovšem znásobeno špatným zdravotním stavem Ukrajinců a tím, že jich značná část zřejmě nebude moci pracovat. (Viz Dlouhý)

Politika české vlády Petra Fialy je politikou lidojedů! V únoru 2022 Fialova vláda snížila platby zdravotním pojišťovnám na úhradu péče důchodců, dětí a dalších českých státních pojištěnců (celkem 5 až 6 milionů osob) o 20% oproti výši plateb vlády Andreje Babiše! (1967 Babiš, 1567 Fiala). Opatření zdůvodnila naprostou nutností šetřit státní výdaje! V březnu 2022 udělala ze 300 000 Ukrajinských uprchlíků české státní pojištěnce! To znamená nárůst počtu státních pojištěnců o 5%! Celkem je tedy české zdravotnictví zatíženo nárůstem: 2,75% pacientů s výrazně horším průměrným zdravotním stavem, než je u Čechů obvyklé a nárůstem státních výdajů za jejich léčení o 5%! Pokud bude uprchlíků 600 tisíc jak předpokládá ministr Rakušan (5,5% zatížení + 10% výdaje). Pokud se potvrdí předpoklady scelování rodin podle Kubka: (8,25 zatížení a +15% výdaje). To je politika lidojedů – neboť potrestáni budou obyčejní nemocní Češi, kteří si svoji zdravotní péči celá léta v pojištění platili – dojde k prodloužení už tak pandemií neúnosně zpožděných lhůt řady operací a vyšetření.

Pokud se podíváme na politiku Japonska! To přijalo loni 47 uprchlíků! Místo přijímání uprchlíků provádějí Japonci rozsáhlou robotizaci a automatizaci výroby, aby snížili potřebu levné pracovní síly! Jak vidíte, česká vláda místo robotizace a automatizace preferuje přijímání, co největšího množství levných pracovníků! Česká vláda si musí uvědomit, že cesta do budoucnosti vede tímto směrem, pokud si to neuvědomí musíme ji, co nejrychleji odvolit!

Všechny údaje ekonomů věští obrovskou krizi – včera Rakousko zveřejnilo, že index důvěry spotřebitelů v Rakousku klesnul poprvé dokonce pod nejhorší úroveň Pandemie! To znamená, že Rakušané nebudou nyní nakupovat a utrácet, mimo nezbytné! Tím dojde k hromadění zboží a služeb, které nikdo nechce koupit, a tím dojde k dalšímu růstu krize! Obdobné signály se každý den řítí z celého světa. Výsledkem, kterého se všichni obávají je obrovská hospodářská krize. Jakmile krize udeří – budou nezaměstnaní. V roce 2003 bylo v Česku 10,3% nezaměstnaných  (542 420 osob), a to nebyla hospodářská krize.

Podle Steva Cochrana (hlavní analytik Moody’s) současné vysoké ceny ropy, pokud nebudou stlačeny vyvolají destrukci poptávky po ropě = krizi! Česká ekonomika, není na rozdíl od Ruské ekonomiky autarkní (nezávislá na světě), ale je pravým opakem. Pokud vypukne krize, Česko bude jednou z nejhůře zasažených zemí! Významný český ekonom Kovanda přiznal, co si ve světě cvrlikají vrabci – Rusko sankce zvládá bez větších potíží! Před hospodářskou krizí se všichni snaží, zajistit si, co nejlevnější suroviny a energie, aby přežili velmi ostrý konkurenční boj o zákazníka, který za krize vypukne. Česká vláda to vidí ovšem opačně – takové chování je ovšem projevem kanibalismu vlastních občanů!

Samozřejmě událostí je Viktor Orbán – opět získal ústavní většinu. Čechům i Slovákům zbývá rychle najít své nové Victory a nebo Viktorky!

P.S. Jakmile se dám do pořádku – odpovím na maily, a pustíme zase do namlouvání pořadů. Dík za pochopení. Michal

MIP 13 Sankce se otočily a pohroma se jako bumerang řítí na EU a Brusel!

  • Pád dolaru začal! 
  • Indie veřejně urazila vysoké emisary USA a EU a jedním dechem ocenila Rusa Lavrova!
  • Hyperinflace v EU a USA je prý podle některých špičkových ekonomů neodvratná!
  • Mazaný hlavní čínský náčelník Xi tvrdě on-line vyškolil von der Leyen a její amatérskou partu!
  • Ruské Iskandery poslaly dnes v noci nemilosrdně do nebe vlaky naložené ukrajinskými vojáky i s jejich novými zbraněmi.

(Náš oblíbený vtip od Číno-komunistů z Pekingu. Zdroj Global-Times)

Stará otřepaná francouzská fráze Cherchez la femme, pardieu! Cherchez la femme! (za vším) Hledej ženu, proboha! Hledej ženu! Se prý už prý bude od nového roku vyslovovat Cherchez Putin, pardieu! Cherchez Putin!’ A nezpůsobila to přitom nějaká lokální válka na Ukrajině, která podle Putina ani válkou není, ale válka o dolar a o euro! Čeští televizní a mediální našeptávači pohádek ovcím, co si mají nechat zdát, než jdou spokojeně spát, české Ovčany zase zapomněli informovat, že sankce proti Rusku se tento víkend jako bumerang otočily, a řítí se i s pohromou na USA a EU! Podle některých ekonomů nás čekají kruté časy, pokud nám budou vládnout stále stejní politici.

Naštěstí, změny se už prodírají na světlo Boží! Ve Velké Británii, kde ještě nějaký ten svobodný tisk zbyl, neb tam cenzorská Euro-Jouro-Komanda nemají žádnou moc, se strhla velká mela mezi vládnoucími konzervativci a jejich ministrem financí Rishim Sunakem. Volby se blíží, lid reptá na drahotu a inflaci, a poslanci se bojí, že už nebudou znovu zvoleni. Podle posledního průzkumu jsou konzervativci považování za stranu, která zvyšuje daně 39% voličů, kdežto labouristé jenom 27% voličů. Hotový poprask vyvolalo ovšem zjištění, že zatím co vláda zdaňuje chudé, tak si 6 hlavních obchodníků s energiemi vyplatilo různými formami tučný zisk 43 miliard GBP. (1,247 bilionu CZK, skoro Český státní rozpočet.)  A to vše v době, kdy britští analytikové odhalili, že energetické firmy vydělávají tolik, že mohou v pohodě snížit své marže z prodeje energií, a nic se nestane. A to v době, kdy britský tisk šíří zoufalé příběhy Britů, co nemají na jídlo. Gerard Woodhouse, místní labouristický radní z Liverpoolu, uvedl, že jejich potravinová banka, která rozdává chudým jídlo zadarmo, se potýká s nezvyklým problémem – chudí lidé už nechtějí brambory, pórek, ani zelí, protože nemají peníze, aby si zeleninu uvařili.  Lidé prý chodí do postelí v 18 hodin, aby nemuseli zapínat topení, ani používat elektřinu. Šílený je počet lidí, kteří se dožadují teplých přikrývek – podle radního Woodhouse mu jich nestačí v jeho obvodě 200 na týden, aby podělil všechny chudé. “Slyšel jsem o bídě ve třicátých letech. Tak teď to bude horší!”, uzavřel debatu Woodhouse!

Typicky Nelidsky jedná vláda českého kadeta Bieglera – profesora Fialy (ODS). Absolutní stupiditu této vlády dokládají dvě vyjádření jejích ministrů – nejprve ministr Kupka (ODS) oznámil, že letos nebylo možné naplnit české zásobníky plynu, jak požadoval bývalý ministr Havlíček (ANO). Protože ač byla volná přepravní i nabídková kapacita, fialová vláda by za toto naplnění zásobníků musela utratit 3 miliardy korun, nad obvyklou cenu! Za obvyklou cenu se ovšem plyn v této době sehnat nikde nedal! A vzápětí český ministr školství Gazdík (Polčákova banda STAN) oznámil, že kvůli útoku mačetou, při kterém zemřel učitel, vláda pošle do škol 2000 psychologů, aby podobným útokům (asi 1×5 let) zabránila. Celá tato operace psychologů má stát 2 miliardy ročně. Absurdita a Nelidskost  vlády kadeta Fialy je tak zřejmá. Vláda (ODS a STAN) nezaplatí 3 miliardy, díky kterým by občané Česka s určitostí letos nezmrzli, ale utratí každoročně 2 miliardy, které možná zabrání jedné vraždě za 5 let! I další vyjádření kadeta Kupky (ODS) vyvolávají už teď mráz na zádech. Český lid se nemusí bát, že zmrzne, protože v roce 2028 bude propojena Rakouská a Česká plynová soustava! A v roce 2036 bude postavena jaderná elektrárna. Co bude do té doby vláda kadetů netuší!  Obdobně vláda přitom nenaplnila zásobníky ropou, ačkoli jí to uložilo NKÚ!

(Útok na oděské sklady PHM a rafinerie, zdroj MO Ruska)

Doplnění k MIP 12 – Rusko zaútočilo (3.4.) na další sklady a rafinerie PHM a ropy na Ukrajině a to v Oděse! Jak jsme oznámili v MIP 12, Ukrajina bude nutně potřebovat denní dodávky 1,5 násobku české denní spotřeby rafinovaných ropných produktů. Ukrajina ale rafinuje ropu, kterou z 80% těží na svém území! Ruskou další válečnou strategií tak je, vytvořit další hlad po ropě na světových trzích, vyřazením Ukrajinské těžby ropy a současně potřebou zásobovat Ukrajinu rafinovanými ropnými produkty. Rusko tedy usiluje, aby ropa nadále zdražovala!

Dokonce i britská mainstreamová média už otočila a začala stále častěji tvrdit, že válka na Ukrajině je chyba, a ti, co ji prodlužují, jsou jen fanatičtí ukrajinští nacionalisté a banda kyjevských korupčníků! Významný britský novinář Peter Hitchens publikoval 2.4.2022 těsně před půlnocí na 3 nejsledovanějším britském zpravodajské serveru DailyMail rozsáhlé hodnocení Ukrajinského konfliktu, ve kterém ve zkratce uvedl – že válka na Ukrajině je válkou rozpumpovanou USA proti Rusku, že to, co Ukrajina ve skutečnosti potřebuje, je opatření k vyléčení její hnisající, univerzální korupce, a vytlačení ultranacionalistických fanatiků, kteří mají příliš velký vliv na její vládu a ozbrojené síly, na okraj společnosti. (Tedy Ukrajina se musí zbavit kamarádů českých vládních kadetů Fialy – ODS,  a Lipavského – Piráti )

(Foto: Lavrov + Módí, zdroj Zamini Ruska)

Samozřejmě, že Peter Hitchens, si nevycucal své závěry jen tak z prstu. Hitschens, není naštěstí ve svém životě odkázán výlučně na informace, které schválila maoistická Euro-Jouro-Komanda, aby se našeptávala ovcím před spaním, ale Hitschens ví, že britská ministryně zahraničí Liz Trussová, stejně jako další světoví ministři zahraničí, dostali tento týden velmi krutou lekci v Indii! Do Indie se minulý týden letadly přihrnuly všichni západní diplomaté, co mají vyšší diplomatickou hodnost, než je kadet Biegler ze Švejka: premiér Japonska, ministři zahraničí Číny, Británie, Ruska, Mexika, Řecka, Ománu a Rakouska, americký náměstek státního tajemníka zahraničí a vysoký poradce německého kancléře Scholze. Indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar dokonce v indické televizi nahlas zasténal, že už je díky tomu nekonečnému množství jednání a tiskových konferencí se západními emisary, kteří se zoufale snaží obrátit Indii proti Rusku, vyčerpán. A hned na to se s úsměvem přivítal s ruským ministrem zahraničí Lavrovem, a ten jako jediný po jednání s ministrem Jaishankarem získal audienci u nejvyššího Indického vládce, premiéra Narendi Modího. V diplomacii jde o největší možný políček, doslova pověstný Flákancův flákanec na druhou, všem zemím, které o audienci usilovaly, a nedostaly ji. A to zejména, když jejich soupeř, ruský ministr zahraničí Lavrov, který přiletěl do Dillí náhle 1.4. takřka mimo oficiální protokol, audienci získal. Samozřejmě, ne zadarmo. Cenou audience je obchodování mezi Indií a Ruskem v rublech a rupiích, bez dolarů a eur, a na věky! A to je bohužel zárodek nového triumvirátu, který světu v následujících dekádách povládne Rusko -Indie-Čína! Čínský ministr zahraničí A o českých kadetech se jednou bude učit, že triumvirát, vznikl také díky nim, kadetům Bieglerům ze Švejka, co se pustili do politiky, bez toho, aby ji dokázali pochopit. Pro úplnost – čínský ministr zahraničí Wang I, přiletěl do Indie nečekaně 25.3 večer a samotné jeho přijetí v Dillí, znamená, že Čína i Indie začínají obrušovat ostré hrany svých vztahů kvůli Tibetu a Srí Lance a obě země si přitom nahlas přejí, aby se Rusko a vztahy s ním, staly garantem jejich budoucí spolupráce a bezpečnosti. Důsledkem tohoto postoje Indie, a všech zemí světa s výjimkou členů NATO, EU, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a Singapuru stojí Turecko a takřka všechny další země světa proti sankcím! Sankce v takovém případě způsobí pád dolaru, hyperinflaci a obrovskou chudobu! (viz dále) Indie za jediný měsíc nakoupila skoro celou Ruskou roční produkci ropy, která směřovala přes Ukrajinu do EU. (Se slevou!)

(Foto Wang I a Subrahmanyam Jaishankar, zdroj Zamini Čína)

Jednotná Sankční koalice proti Rusku se rozpadá každým dnem a americký ministr zahraničí Blinken už 3.4 už připustil, že sankce nefungují a Rubl posiluje a opatrně i připustil, že existuje pravděpodobnost, že sankce budou ukončeny, ještě před koncem války v závislosti na jednáních! V neděli 3. dubna oznámil slovenský ministr hospodářství Richard Sulík (SaS) Pokud bude podmínka platit  za plyn z Ruské federace v rublech, pak platíme v rublech. Obdobně se vyjádřil i bývalý předseda vlády Peter Pellegrini: Odstaviť Slovensko od ruskej ropy a plynu a urobiť tak gesto voči Ukrajine je fantasmagóriaOvšem další Český kadet, ministr financí Stanjura (ODS) to opět vidí jinak –Evropa na tento vyděračský požadavek Putina, platit v rublech, nesmí přistoupitNapříklad Dillí (Indie) využilo příležitosti zákazu dovozu ruského koksovatelného uhlí do EU (Česka), které je nutné pro výrobu oceli a okamžitě zdvojnásobilo své objednávky! (Za ruble a rupie!) Česko dováželo koksovatelné uhlí z Ruska (100% Cena) a nyní musí dovážet uhlí z Kanady (177% cena) a z Austrálie (212% cena). Tím se zdraží samozřejmě výroba oceli v Česku a zlevní výroba oceli v Indii! Typicky kadetské rozhodnutí současných vládců ODS, jejichž předchůdci z ODS, zařízli české OKD produkující černé koksovatelné uhlí! Poláci produkují černé koksovatelné uhlí v dostatečném množství sami pro sebe, ale díky tlaku Bruselu (a kadetů z Prahy) už neinvestují do rozvoje nové těžby. A tak ačkoli je na trhu polské uhlí po ruském nejlevnější 122%  na Česko nezbývá!

V celém článku úmyslně nehovoříme o válečných zvěrstvech jsou prezentována oběma stranami konfliktu a jejich médii v dostatečné míře, abychom se jim nevěnovali. O tom, jak funguje propaganda – případ profesora Františka Hájka (foto, květen 1943 Berlín), člena nacistické komise pro vyšetření vražd polských důstojníků v Katyni – v roce 1945, závěr nacistické komise: z doby rozpadu těl je zřejmé, že v Katyni vraždili Rusové – odvolal. Později pitval i Jana Masaryka a kněze Toufara! Ve válečné a státní propagandě se i dnes žádná strana nebude štít ničeho! Válka je a bude děsivá. Úkolem politika je válce zabránit, ne ji rozpoutat a přiživovat ji, obzvlášť, když jde o válku předem prohranou, a s cenou desetitisíců nevinných obětí. Politik, který se tímto neřídí, většinou jen a pouze sleduje svůj úzký sobecký cíl, být zvolen za každou cenu, a mít moc, a prebendy.

(Foto: Jednání špiček EU a Číny o tzv. sankcích na Rusko 1.4.2022, zdroj Xinhua-hlavní propagandistická platforma KSČíny.)

Tzv. Prezidentský kandidát Generál Petr Pavel požadoval 3.4.2022 maximálně možně izolovat barbarské Rusko, z důvodu tzv. masakru v Buče. Největší radost těmito svými výzvami pan Generál bez-pochyb udělal čínskému prezidentovi Xi Jing Pingovi, hlavnímu světovému komunistovi. Politika Petra Pavla je vodou na mlýn Číno-komunistům. 1.4. 2022 EU v nejvyšší možné sestavě varovala Xi Jing Pinga, aby nepodkopával evropské sankce proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, a varovala Čínu, že evropské společnosti by se mohly stáhnout z obchodu s Čínou, pokud by se Peking příliš přiklonil k Moskvě. Číno-komunisté o jednáních 1.4.2022 s EU informovali oficiálním sdělením Xi Jing Pinga o obsahu jednání na I. platformě. Z čínského obsahu je zřejmé, že výhružky EU Číně, Čína ani nepovažovala za natolik důležité aby o nich  informovala. (Jsou fantasmagorické – viz dále.) Hlavní čínské sdělení o obsahu jednání se nese pouze v tónu, že EU a Čína, jako dvě hlavní ekonomické mocnosti světa, se musí soustředit, na vybudování světa bez US dominance. (Čtěte vyjádření Xi Jing Pinga důkladně, je to mezi řádky!). Číno-komunisté, ovšem po svém zvyku vydali i druhou verzi obsahu jednání z 1.4.2022, kde Xi Jing Pinga nepřímo citují: Xi poznamenal, že hlavní příčinou ukrajinské krize je regionální bezpečnostní napětí v Evropě, které se v průběhu let budovalo. Základním řešením je vyhovět legitimním bezpečnostním obavám všech relevantních stran. Čína podporuje Evropu, zejména EU, v tom, aby hrála primární roli, a podporuje Evropu, Rusko, USA a NATO při vedení dialogu s cílem čelit napětí, které se v průběhu let vytvořilo, a nalézt řešení pro vyváženého, efektivního a udržitelného bezpečnostního rámce v Evropě. Si Ťin-pching (české přepis jména) také poukázal na to, že Čína a EU se musí zavázat, že udrží situaci pod kontrolou, zabrání přelévání krize, a co je nejdůležitější, udrží systém, pravidla a základy světové ekonomiky stabilní, aby posílily důvěru veřejnosti. Toto druhé čínské sdělení současně s prvním vydala II. platforma. A dále je rozvinula I. platforma ve třetím sdělení (3.4), ve kterém citovala řadu vysokých evropských politiků, kteří podporují myšlenku, Xi Jing Pinga, co nejrychleji ukončit válku, sankce, a rozvinout euro-čínskou spolupráci (dominanci). A opět II. platforma, která rozsáhle argumentovala ( opravdu stojí za přečtení) tvrdými ekonomickými dopady sankcí na Rusko proti EU (další zdražování o stovky procent! Třeba jen nahrazení té části Ruského plynu, která je možná bude stát země EU 60-100 miliard EUR ročně! 9% z rozpočtu EU na roky 21-27, tedy 63% rozpočtu EU celkem jenom za plyn! A to ještě ne všechen! Protože to prostě nejde, nedají se kapacity postavit dříve než k roku 27-28!) Jak dramaticky se zvednou ceny v EU v Německu. V důsledku této politiky hrozí 1,5 milionům českých domácností – 3 až 4 miliony Čechů – propad do finanční katastrofy – co dělá vláda, jak jsme v minulých dílech dokázali – nic!

Děsivá čísla ERU. Podle ERU bylo v Česku v roce 2019 celkem 12 650 258 plynových přípojek zákazníkům. V roce 2011 bylo připojených zákazníků jenom 2 869 023! Tedy bylo postaveno 9 781 235 plynových přípojek. 300 tisíc plynových přípojek mělo v roce 2013 hodnotu 13 miliard korun! Jedna plynová přípojka měla tedy v roce 2011 hodnotu 43 000 CZK! Vláda nyní navrhuje odpojit lidi od plynu a rozdat jim elektrické přímotopy! Tedy vyhodit z okna hodnotu 421 miliard plynových přípojek, + cenu plynových kotlů a plynových sporáků a plynových průtokových ohřívačů (Dalších nejméně 400 miliard korun!) A rozdělit mezi lidi elektrické přímotopy, bojlery, a sporáky! (Dalších 400 miliard!) Celkem vláda kadetů profesora Fialy (ODS), Rakušana (Banda STAN, 3 nenažraní kauzisté za 3 měsíce! Polčák, Farský, Michalík, to už se dá považovat za organizovanou skupinu, a ne politické hnutí), Jurečka (KDÚ-ČSL), Lipavský (Piráti) a Pekarová-Adamová (TOP-09, do vlády ji asi ani kadeti nechtěli, jak má nízkou hodnost). Tak celkem tahle vláda chce vyhodit z okna hodnotu okolo 1,2 bilionu CZK (1 český státní rozpočet) za nahrazení plynu přímotopy! Tak tohle strategické řešení vymyslel stratég Čezu jménem Pavel Cyrani. Samozřejmě, akcionáři ČEZu budou jásat – budou tučné dividendy! Samozřejmě, bankéři budou jásat – vláda bude splácet obrovskou půjčku, a až nebude moci, bude se privatizovat ČEZ, České lesy, a České nemocnice! Samozřejmě, nepoctiví úředníci a neziskovčíci budou jásat – budou se rozdělovat nevídané dotace a těch se 5-10% pravidelně zkorumpuje! Lid bude mít smůlu, nedávno pořízený drahý kotel na plyn bude muset vyhodit, a koupit si přímotop a platit půjčky!

Dolar se zhroutí a s ním i EURO, předpokládají různí ekonomové už dlouho. Je jich stále víc a tvrdí, že Putinova válka ne-válka na Ukrajině odstartovala definitivní pád dolaru. Dolar zatím vždy těmto předpovědím odolal, ale nikdy nebyly podmínky pro jeho pád natolik příhodné! Podíváme se tedy na příčiny a důsledky pádu USD a co to pro nás bude znamenat. (Bude podrobně vysvětleno v příštím díle)

Článek vyjde i v audio verzi. Už na to pracujeme.

MIP 12 Kritický úder Ukrajině! Dnes 2.4. ráno Ruská armáda zasadila nemilosrdný úder!

Dnes s časných ranních hodinách zaútočila ruská armáda raketami dalekého dosahu na jedinou Ukrajinskou rafinerii pohonných hmot! (video z  útoku) Rafinerie se nachází v městě Kremenčuk a je podle analýzy majora Rimantase Šikase, vedoucího skupiny energetické bezpečnosti velitelství NATO jedinou ukrajinskou rafinerií ropy, která je ještě v provozu. Ostatní rafinerie byly z provozu vyřazeny pro poruchy a nedostatečnou kvalitu produkovaných pohonných hmot, a pro vysoké náklady spojené s jejich opravou a rekonstrukcí, ještě před rokem 2019! Ukrajina je podle NATO z 90% závislá na produkci rafinerie Kremenčuk, a nebude schopná nijak jinak výpadek produkce nahradit. Rafinerie Kremenčuk podle NATO měla kapacitu 18 milionů tun PHM ročně. Jediná další rafinerie Shebelinka má bohužel kapacitu jen 1 milion tun, a bohužel nachází se u Charkova!

(Foto: major NATO Rimantas Šikas)

Rusko dnes oznámilo, že cílem útoku na rafinerii Kremenčuk byly také skladovací kapacity pohonných hmot. Je tedy zřejmé, že Rusko právě zničilo výrobní a distribuční a skladovací kapacity pohonných hmot na Ukrajině. Ukrajinská spotřeba PHM a dalších rafinovaných produktů, jako jsou oleje, je zhruba 10 milionů tun ročně! Česká spotřeba je si 7-8 milionů tun ročně! Spotřeba tanku se počítá zhruba tuna/den pro ofenzívu. Ukrajinská produkce PHM představovala asi 25 až 30 tisíc tun denně. Po vyřazení obou výrobních kapacit bude třeba každý den vykládat na Ukrajině 1000 kamionových cisteren paliva denně (civilní návěs 38 tun paliva max, vojenská nákladní cisterna PHM 7 tun max) z EU. Při průměrné přepravní vzdálenosti 1000 km (třeba Košice-Kremenčuk) bude nutné do akce zapojit asi 4000 kamionů a 8 000 řidičů! Nebo 30 vlaků (24 cisteren = 1200 tun paliva). Problémem bude, ale z čeho v EU paliva pro Ukrajinu vyrobit, protože Ukrajina rafinovala ropu z 80% vytěženou na Ukrajině. Na ruskou ropu je embargo a EU bude muset dodávat Ukrajině denní spotřebu PHM Česka a Slovenska, pokud se Rusům podařilo rafinerii Kremenčuk úderem vyřadit. Pokud ne, nic jim nebrání, útoky opakovat a rafinerii vyřadit z provozu. Na Ukrajině i v EU začíná zemědělská sezóna – trh s PHM a ropu je nebývale napjatý – pokud bude rafinerie Kremenčuk vyřazena z provozu – Ukrajina musí dostat PHM z EU, jinak se rychle její armáda i zásobování obyvatelstva a průmysl zhroutí. To ovšem bude znamenat zřejmě další nárůst cen PHM u benzínových pump a sekundární zdražování všeho. Denní dodávky PHM na Ukrajinu mohou EU potenciálně stát až 600 milionů CZK denně, 18 miliard měsíčně, 216 miliard ročně!

Satelitní mapa Rafinerie Kremenčuk

Podle ukrajinského experta bude další problém u benzínu 92, protože ten se v EU už nevyrábí, a nebude jej tak čím nahradit. Benzín 92 dodávala ukrajinské armádě rafinerie Shebelinka. Ukrajinský expert nepřekonatelné problémy s nedostatkem PHM na Ukrajině nepředpokládá vzhledem k dodávkám z EU, které si Ukrajina před několika dny zajistila.

MIP 11 Ruský plán R+R a jeho uskutečňování v nejbližších týdnech! Gargamelovo hlášení 11.4.2022

Média napříč Západem a různí vojenští analytici v posledních dnech stále častěji a do kolečka omílají novou západní posvátnou mantru, že ruský bojový plán na válku s Ukrajinou selhal. Tato mantra je opřená o analýzu ruské bojové činnosti pohledem oficiální americké vojenské doktríny. Na současné ruské válečné umění se tak hledí pohledem západní doktríny, místo pohledem vlastní ruské doktríny. Základy moderní západní strategie takříkajíc koncipovali za druhé světové generál Dwight D. Eisenhower: Nikdy neútoč na kopec praporem, když můžeš zaútočit celým plukem!, a admirál Chester W. Nimitz: Žádný plán nebude úspěšný bez dokonale zajištěné logistiky! Ruský Ukrajinský válečný plán oba tyto oficiální postuláty doktríny amerického válečnictví zavrhuje, a spíše je podoben myšlenkám generála George S. Pattona – Raději uskutečnit dobrý plán ihned, než dokonalý plán za týden!, a části německé doktríny Blitzkrieg – požadující, co nejrychlejší obsazení tzv. Schwerpunkt – prostorů, které jsou rozhodující pro konečné vítězství v celém tažení (plánu).

(Podrobnou analýzu vzniku, vývoje, koncepce a použití strategie Schwerpunkt od profesora US Naval War College Newport Milana Vega v PDF anglicky najdete ke stažení zde: Milan Vega – Schwerpunkt)

Fáze I. (Provedena) Ruský válečný plán proti Ukrajině – R + R (Restaurace a Restaurátoři) se v prvních hodinách a dnech války soustředil na bleskurychlé proražení Ukrajinské obrany na směrech, kde se Ukrajinská armáda vinou chybného hodnocení ruských válečných úmyslů ze strany ukrajinského Generálního štábu nestihla rozmístit na přírodních obranných liniích v dostatečných počtech, a kde (před zahájením útoku a těsně po něm) trestuhodně zůstávala v kasárnách, a na základnách. Ruské jednotky nastoupily do útoku ve třech sledech. První sled – (Velmi rychlé, lehce obrněné jednotky) – postupoval co nejrychleji po hlavních komunikacích, aby v co možná nejkratším čase obsadil tzv. Ohniska (Schwerpunkt), a aby je ubránil před nastupujícími ukrajinskými jednotkami, které teprve opouštěly prostory mírové dislokace, a přesunovaly se proti směrům postupu ruských kolon. Tento první sled ruského postupu, často směřoval do prostorů, které už ovládly ruské výsadkové jednotky. (Třeba strategický most přes Jižní Bug u města Mykolajiv na pobřeží Černého moře, Nebo Základna 1. NGU na letišti v Hostomelu u Kyjeva) Druhý sled – (Hlavní obrněné jednotky) – postupoval za 1. sledem, se stejným úkolem, ale vzhledem k nižší rychlosti obrněných vozidel, pomaleji. Třetí sled – (Vše ostatní, včetně zásob) – postupoval pomalu, jeho jednotky už byly velmi často napadány z boků, a ničeny ukrajinskými jednotkami, které se snažily přerušit úzké komunikační linie, které Rusové ze svého území směrem k obsazeným Ohniskům  (Schwerpunkt) vytvořili. Třetí sled posiloval ochranu komunikací a dopravoval předchozím sledům zásoby a posily, a prováděl zajištění ovládnutého území, podél úzkých komunikačních linií do šířky.

Výhody použité strategie: Přesně, jak řekl Patton. Rusům se velmi rychle s použitím překvapení podařilo obsadit ohniska (Schwerpunkty) u Kyjeva, Charkova, Mykolajeva, Izjumu, Enerhodaru a obklíčit Mariupol. K proražení ukrajinských obranných linií, které krom Donbasu zřejmě nikde ani neexistovaly, nebylo tak třeba nasadit mnohonásobné síly a obranu prolamovat a utrpět při tom vyšší ztráty. Obsazená ohniska nyní představují prostory, ze kterých může ruská armáda kdykoli, pokud je udrží, obnovit ofenzívu, a to třeba postupně. Jak náročné by bylo prolamování obrany ukrajinských vojsk, pokud by byla obrana včas zaujata na všech směrech ruských útoků, ukazuje pomalý postup útoku ruských vojsk  z Doněcka a Luhanska. Nevýhody použité strategie: Přesně jak řekli Eisenhower a Nimitz – takový to plán se časem vyčerpá.

Resumé: Ruský plán byl splněn. (S možnou výjimkou obsazení, či spíše pouze obklíčení Kyjeva.) Rusové nasadili do útoku pouze 30% sil, které měla Ukrajina k dispozici pro obranu; ovšem z velké části rozptýleně po celém území v prostorech mírové dislokace. Za jasné Ruské převahy ve vzduchu, byl tento plán rychlého obsazení klíčových prostor, lepší, než shromáždit k útoku větší síly, varovat tak jednoznačně Ukrajinu, aby ukrajinská armáda včas zaujala obranu. Pokud by Rusové realizovali americkou doktrínu, ničili by měsíce ukrajinskou obranu letectvem a raketami, bez toho, aby zaútočili na zemi. Vzhledem k rozlehlosti Ukrajiny, velikosti její armády a nutnosti nejprve ničit velitelská a komunikační centra, letiště a protivzdušnou obranu, by v této první fázi, ukrajinské pozemní síly mohli zaujmout obranu, aniž by ruské letectvo mělo kapacitu, tento pohyb ukrajinské armády k zaujetí obrany nějak výrazně zastavit a způsobit při něm ukrajinské armádě nějaké rozhodující ztráty. Rusové místo toho udeřili současně na zemi i ze vzduchu, a nyní jsou v situaci, že mají, jak zaujaté Ohniska (Schwerpunkty), tak zničené ukrajinské letectvo, protivzdušnou obranu, velitelská a komunikační centra. Navíc ukrajinské velení soustředilo své nejlepší zálohy do bitvy o Kyjev, hlavně západně od Dněpru. Tyto ukrajinské jednotky jsou tak nyní podle ruské válečné doktríny (skované) připoutané ke Kyjevu, a nemohou se už přesunout do míst nové ruské ofenzívy.

Fáze II. (v běhu) Plán R+R znamená : Restaurace = Obnovení ruské dominantní zóny ve východní Evropě : Restaurátoři = desetitisíce ukrajinských válečných zajatců, kteří stejně jako němečtí zajatci po druhé světové válce postaví (zrestaurují) válkou zničená ukrajinská města a infrastrukturu. (V MIP 8 vysvětlena podrobně plánovaná Restaurace Podkarpatské Rusi)

Fáze II plánu R + R je složena z těchto postupných ofenzív. 

Zdroj Ruské mapy: kp.ru

Ofenzíva I – Obklíčení hlavní (elitní) skupiny Ukrajinských vojsk (45 až 60 tisíc profesionálních vojáků, budoucí Restaurátoři) rozmístěných a bojujících od roku 2014 proti Rebelům z Luhanska a Doněcka.  Operace začala koncem března a ruské jednotky ze severního křídla se již probily od Izjumu ke Slavjansku. Slavjansk zřejmě z východu obejdou, protože jižní křídlo se teprve včera dalo do pohybu ve směru východně od Záporoží podél Dněpru (západní 1 šipka vedoucí z jihu). Tuto ofenzívu zpomalila obrana Mariupolu. Postup Doněckých a Luhanských Rebelů směrem ke Slavjansku (východní šipka 1 vedoucí z jihu) se zatím daří jen velmi pomalu a za nepříjemných ztrát na obou stranách konfliktu. Na tomto jediném úseku válčiště je vybudovaná ukrajinská obrana se vším všudy včetně minových polí a vyhozených mostů. Současně s uzavíráním Kotle by měla ruská vojska postupovat po východním břehu Dněpru směrem na Záporoží a Dněpropetrovsk. Tento pohyb zajišťuje odkrytý bok obkličovací operace a vytváří nepřekročitelnou obrannou linii podél Dněpru. Tok Dněpru představuje pro ukrajinskou armádu nepřekročitelnou překážku a nedokáže přes něj postavit pontonové mosty. Ruské jednotky stahované od Kyjeva (severní šipky 1) pravděpodobně do těchto bojů zasáhnou nejdříve za týden. Pokud Rusové operaci úspěšně dokončí – jednotky Luhanských Rebelů budou zřejmě držet obklíčení, jednotky Doněckých rebelů budou zřejmě držet linii podél Dněpru až do Dněpropetrovska. Severní ruské jednotky budou držet nejnáročnější linii Dněpropetrovsk-Charkov. Ruská armáda touto rotací uvolní jednotky své jižní skupiny a může je přesměrovat na západní břeh Dněpru mezi města Cherson a Mylolajev. 

Ofenzíva II – Obsazení Oděsy a spojení ruských vojsk s Podněsterskými rebely a tamní ruskou posádkou. Podle dnešního hlášení Ukrajinského generálního štábu (2.4) se už ruská armáda od Chersonu dala do pohybu. (západní šipka 2) Cílem operace je opět obsazení území s velkou rusky mluvící menšinou a vytvoření tzv. Restaurovaných států. Podle Ukrajiny Rusové už na těchto územích Chersonské oblasti připravují tzv. Krymská referenda. Teoreticky by tak mohly vzniknout Rebelské státy Oděsy, Chersonu a Podněstří, ačkoli se zdá, že o Podněstří bude s Moldávií dosažena dohoda ve smyslu, že Moldávie nevstoupí do NATO, stane se neutrální, možná nebude v EU a na-oplátku, získá zpět Podněstří, ovšem jako velice samostatnou provincii. 

Ofenzíva III – Obklíčení ukrajinských vojsk mezi Vinicí a Charkovem. (Šipky 3) Ačkoli tento pohyb ruský plán předpokládá, zřejmě existuje jeho upravená varianta. Ruské velení vyklidilo včera (1.4) pozice západně od Kyjeva a východně od Kyjeva a stáhlo jednotky blíže k běloruským hranicím. Z toho lze usuzovat, že ofenzíva III nebude směřovat západně od Kyjeva na jih (šipka 3 severní), ale bude směřovat z Jihu z prostoru Oděsa-Mylolajev-Cherson směrem na Čerkassy a Dněpropetrovsk. A současně z linie Izjum – Dněpropetrovsk směrem na Čerkassy a Poltavu. A současně z prostoru Sumy (Severně od Charkova) na Čerkassy a Poltavu. Logickým ukončením této operace bude postup z Černigova na Kyjev a současně z Čekrkass na Kyjev. Po ukončení III fáze by byla všechna ukrajinská vojska na východním břehu Dněpru buď obklíčena ve městech a nebo zničena. Rusové by navíc byly ukryti za pro Ukrajince nepřekročitelným Dněprem a mohli by ukončit jeho obklíčení – (modré šipky 3)

Ofenzívy IV a V jsou už vysoce hypotetické. (šipky 4 a 5) K jejich uskutečnění by Ukrajina opravdu musela bojovat do posledního Ukrajince, a zřejmě dřív kapituluje, a uzavře s Ruskem mír. USA i NATO nemají k dispozici dostatečné pozemní síly v Evropě, aby do konfliktu vstoupily a riskovaly tak zničení svých profesionálních jednotek, protože k nim neexistují žádné vycvičené zálohy – nehledě na vysokou pravděpodobnost vzniku jaderného konfliktu. Ukrajina, i když bude vyzbrojena nejmodernějšími ručními protiletadlovými a protitankovými zbraněmi, i když dostane “ruské” tanky, které USA skoupí po celém světě, i když dostane drony, nebude schopná vést nějaké větší operace, protože Ruské  rakety a letadla budou i nadále nesestřelitelně operovat z velkých výšek a ničit sklady PHM a distribuci energií, a všechna významnější uskupení ukrajinských vojsk shromážděných k nějaké významnější akci. Naopak Rusové vždy dokážou vytvořit místní převahu a provádět další postupné ofenzívy a obsazovat jedno ukrajinské město za druhým. Podpora Putina nyní dosahuje rekordních 70-80%. Desetiletí frustrovaní Rusové propadli revanšistické náladě, a s tichou podporou Indie, Číny a dalších zemí, které se touží  zbavit jha dolaru ve světovém obchodu, a poslušnosti Euro-Americké civilizaci, se jen tak nevzdají a ztráty několika desítek tisíc mužů a žen je neodradí, protože vědí, že po porážce by je čekala bídná životní úroveň současných Ukrajinců. Západ tak od roku 2000 opakoval chybu Versaillského míru, který srazil životní úroveň Němců až na kolena, tak že propadli těm samým revanšistickým náladám, jako nyní Rusové. Kadeta Bieglera-Lipavského proto povyšujeme na podporučíka Bieglera-Lipavského, protože už pochopil, že válka s Ruskem je ničím proti soupeření s Čínou, které nás čeká. Japonsko se kdysi proslavilo, tím že vyhlásilo válku, ne na dvou frontách, ale na všech frontách najednou – nejprve napadlo největší národ světa Čínu, potom národ s největší pozemní armádou na světě Rusko, potom největší námořní mocnost světa Británii, a nakonec i největší ekonomiku světa USA. Japonci byli zoufalí, protože si mysleli, že když nevybudují vlastní impérium, stanou se sami kolonií Západu! U Evropy a USA je tomu obráceně – ohrožují největší vojenskou mocnost světa Rusko, největší ekonomickou mocnost světa Čínu, největší populační mocnost světa (Indii a rozvojové země), pouze protože se jim nechtějí podrobit. Jak řekl generál a prezident USA  Dwight D. Eisenhower: Jedině Američané mohou zničit USA! Podle všeho se jim to začalo dařit – díky Zelenskému USA vybudovaly za jediný měsíc světovou koalici proti dolaru! A vybudovaly ji dřív, než stihly znovu-postavit americký průmysl na nohy (Trumpův plán). Teď za tu chybu – nenamazat Rusům med kolem pusy včas – zaplatí obyčejní Američané brutální ztrátou životní úrovně, A Evropané zaplatí desetkrát víc, protože na rozdíl od USA nemají suroviny, ropu a plyn, a dokonce je musí odebírat nejméně 3-6 let od Rusů! Kadeti-Biegleři, hlavně ti z Bruselu, tak zničili Evropu! Namazat nyní med Rusům kolem pusy bude setsakramentská fuška a v Evropě zatím není žádný nový Churchill, který by to zvládl – toho posledního – bronzového – pro jistotu kadeti Biegleři svrhli před měsíci z mostu! A stále je to lepší, než se postavit do otevřené války s celým světem v okamžiku, kdy si nemůžeme ekonomicky dovolit ani válku s Ruskem!

Závěr: Ukrajince čeká temná budoucnost. Z většiny mužů se stanou Restaurátoři, a budou opravovat pod ruským dozorem zničená východo-ukrajinská města.Z většiny oblastí Ukrajiny se stanou Restaurace – tzv. samostatná území pod kontrolou ruské menšiny – a ta budou platit obnovu východu Ukrajiny, a ruské vojenské náklady spojené s válkou na Ukrajině. Taková je realita, ať ji někdo říká – denacifikace, osvobození, hrdinská obrana – pod těmi slovy se ale pokaždé skrývá – smrt, bída, utrpení, hlad – a to jenom proto, že se politikům nechtělo dohodnout, protože zase podlehli těm svůdným představám, že vstoupí do dějin, jako velcí vojevůdci velkých bitev a zachránci národa! Jako vždy Hov** – Jenom Keci! Proto držme míru palce!

Všechny překlady jsou volné a v kontextu