MIP 24 Velká Británie hodila v Indii Ukrajinu přes palubu! A další neuvěřitelné události spojené s Ukrajinskou válkou. Analýza vývoje k 24. dubnu 2022.

Gargamelova analýza 24.dubna 2022

Britský premiér Boris Johnson přiznal, že válka potrvá dlouho, a že válku Ukrajina prohraje. Významní američtí vojenští analytikové, specialisté na Rusko, jak z US armády, tak z tajných služeb, zveřejnili v posledních dnech, že západ, a zejména západní mainstreamová média přinášejí značně zkreslená hodnocení současného válečného dění na Ukrajině, a tato hodnocení jsou značně zkreslena ve výrazný neprospěch Ruska. Podle těchto profesionálních vojenských analytiků, Rusko v současném konfliktu jednoznačně vítězí, diktuje bojové podmínky a drtí ukrajinskou armádu. Podle těchto analytiků, není možné současnou ruskou válečnou kampaň hodnotit pohledem zastaralé západní válečné strategie z konce minulého století. Doba se změnila a Rusko se na rozdíl od západu nové době přizpůsobilo a nyní ukazuje, že je na nastávající nový velký světový konflikt připraveno.

Abychom celou proměnu světa, celý nový začínající světový konflikt, který právě začíná a který dramaticky zrychluje od nástupu pandemie a zatím vrcholí tzv. Putinovou denacifikací Ukrajiny, pochopili, musíme se podívat nejprve na druhý konec světa – na zdánlivě bezvýznamné Šalamounovy ostrovy v Pacifiku. Tyto ostrovy s pouhými 600 tisíci obyvateli, před pár dny, v dubnu letošního roku, vyvolaly hysterické reakce ve Washingtonu, a v australském Melbourne. Před 80 lety svedly o Šalamounovy ostrovy USA a Austrálie řadu těch nejtěžších námořních bitev a pozemních bitev s Japonským císařstvím. Jenom loďstvo USA v těchto bitvách ztratilo podle oficiálního seznamu 2 letadlové lodi, 11 křižníků, 17 torpédoborců, a o život přišli 2 admirálové. Námořníci dali úzkému průlivu mezi těmito ostrovy přídomek – Průliv se železným dnem, aby tak uctili tisíce námořníků utopených i se svými loděmi.

 

(Vtip – Zdroj Global Times, médium Čínské KS)

V dubnu 1942 zahájilo japonské námořnictvo operaci Mo, při které Japonci obsadili Šalamounovy ostrovy a začali na nich budovat námořní a vojenské základny, a letiště, aby přeťali důležitou jihopacifickou zásobovací trasu z USA do Austrálie. Přesně 80 let po té, letos v dubnu, explodovala na Šalamounových ostrovech politická bomba a Šalamounovy ostrovy oznámily, že uzavřely vojenský pakt s Čínou a Čína už prý zahájila kroky k okamžité výstavbě vojenských a námořních základen. Tyto základny mají být vybudovány okamžitě, ještě dřív, než prý Australané půjdou příští měsíc k volbám.  Ve druhém bodu tajné smlouvy se píše – Čína může podle svých vlastních potřeb a se souhlasem vlády Šalamounových ostrovů používat na ostrovech přístavy a kotviště, a provádět v nich logistické doplňování a údržbu svých sil, a příslušné síly Číny mohou být použity k ochraně bezpečnosti čínského personálu a velkých stavebních projektů na Šalamounových ostrovechCíl těchto základen je zřejmý – trvalá přítomnost čínského loďstva v oblasti Jižního Pacifiku, která bude kontrolovat přirozenou obchodní tepnu mezi Austrálii a Novým Zélandem na jedné straně, a Japonskem a USA na druhé straně. USA i Austrálie se pokoušeli na vysoké úrovni ještě na poslední chvíli Šalamounský pakt překazit – jenže premiér Šalamounových ostrovů Manasseh Sogavare tyto diplomatické pokusy označil za urážku nezávislosti Šalamounových ostrovů. USA i Austrálie nemají mezi ostrovany dobrou pověst – USA už před 29 lety uzavřely na ostrovech velvyslanectví, aby ušetřily, a Austrálie i USA se v letech 2020-21 ani nevzmohly na žádnou pomoc ostrovům, které se zmítaly v ekonomickém chaosu a rabováních v důsledku zrát turistického průmyslu, způsobených pandemií. Čína toho nezájmu USA i Austrálie chytře využila, vyslala do oblasti ostrovů lodě s pomocí, zaplatila výcvik a vybavení policejních a pořádkových sil, a začala oživovat místní ekonomiku a modernizovat regionální školství a zdravotnictví. Pověstnou třešničkou na dortu pro Šalamounovy ostrovy bylo vybudování Národního stadionu v hlavním městě Honiara za 53 milionů dolarů, který Čína poskytla tento měsíc jako dar. Západ, krom obvyklých výprav různých vyhrožovatelů,  vyslal v reakci na čínskou přítomnost na Šalamounovy ostrovy britskou vojenskou strážní lodičku HMS Spay. Ta je vybavená dvěma kulomety a jedním kanónkem, a jejím novým úkolem bude střežit místní vody před piráty a jinými nevítanými návštěvníky. Loď HMS Spay dosud celoročně korzovala napříč celým Pacifikem, aby obyvatelům různých chudých ale demokratických ostrovů poskytovala zubařské služby, rozdávala jim malé zásoby léků. Teď je ale i s touhle západní mini pomocí pacifickým demokratům šmitec, a HMS Spey musí nově střežit vody okolo Šalamounových ostrovů před nevítanými návštěvníky. HMS Spay, podle schváleného protokolu sice může střežit vody okolo Šalamounových ostrovů, ale jakýkoli fyzický kontakt s ostrovany, má její posádka přísně zakázán; na rozdíl od Číňanů. Obdobná situace panuje i na dalších pacifických ostrovech, kam velké čínské vojenské lodi rozvážejí pomoc mnohem častěji a ve větším míře, než se západ vzmůže. Tyhle nové čínské lodi nemají jenom kulomety a kanónky, ale i raketky a lasery, (Loď 052DLoď 054, Loď 071Loď 903,) a jejich kapitáni jsou srdnatí hoši. Jeden australský dálkový námořní hlídkový letoun se se zlou potázal, když čínské lodi, na výpravě k australským břehům začal sledovat, a rozhazoval kolem nich provokativně malé sonické bójky. Letos v únoru, vpluly 2 čínské válečné lodi, jedna velká výsadková loď a jedna velká zásobovací loď do výlučné australské námořní zóny EEZ. V této zóně sice válečné lodi cizích států mohou plout bez omezení i za míru, ale je neobvyklé, aby na běžné sledování své činnosti letadlem vlastníka zóny reagovaly tak, že zacílí na sledovací letadlo své lasery a aktivují je. Tyto zaměřovací lasery námořních lodí pokročilé konstrukce jsou totiž natolik výkonné, že dokáží tzv. deaktivovat palubní senzory a elektroniku sledovacího letadla, popřípadě poškodit zrak jeho posádky. Australské sledovací letadlo mělo na palubě 20-ti člennou posádku pilotů a operátorů sledovacích přístrojů, a Australané se právem zlobí za ozařování lasery, protože čínskou stranou kritizované provokativní rozhazování sonických bójek, je naopak běžným způsobem, jak zjistit, zda se v oblasti ještě nevyskytuje nějaká čínská jaderná ponorka. Na všech těchto událostech Z druhého konce světa je vidět, že Putinova denacifikace Ukrajiny je jenom vrcholem ledovce, vrcholem začínajícího střetnutí Západu se zbytkem světa o budoucí podobu světa.

(Záznam Laser-Incidentu Australským velením – Zdroj Australian Aviation)

Ruská armáda nasadila tento týden proti Ukrajincům další novou (starou) zbraň – Mnohohlavou Saň Gorynyč! Podle ruských bylin Saň Gorynyč (česky Zmok) létá na ohnivých křídlech a plamenným dechem upaluje muže, aby jim mohla unést ženy. Video jak nemilosrdně hubí zbraň Saň Gorynyč Ukrajince: Čas videa 00.02 – Ohnivá Gorynyč se vznese. Čas videa 00.14 – Ohnivá Gorynyč se usadí u domů svých obětí.  Čas videa 01.43 – Ohnivá Gorynyč vydechne a vypálí celé okolí místa, kde se před tím usadila. Kódové jméno zbraně Gorynyč – UR-77. Technický popis zbraně UR-77. Zbraň Gorynyč se může opakovaně odpalovat ze speciálně přestavěných  samohybných houfnic Gvozdika. Logika zbraně je prostá – jedna vypuštěná Saň = jeden zničený panelák.

Tato ruská vojenská logika, představuje další důkaz o posunu ruské válečné doktríny směrem k aplikování tzv. “bezkontaktního válčení 6. generace”. Kdo nepochopí dramatické změny, které tato nová ruská vojenská doktrína  vyvolává na ukrajinském bojišti, nemůže Rusům účinně vzdorovat, a je předurčen ke svému  drtivému masakru. Západní média a jejich vojenští analytikové kvalit jednoročního dobrovolníka kadeta Bieglera ze Švějka  chrlí každodenní zprávy a důkazy o ruské vojenské porážce na Ukrajině, a o ruské neschopnosti provést ofenzívu a porazit Ukrajince. Nikdo z těchto analytiků přitom s určitostí nikdy ani nečetl jedinečnou analýzu Rusko-Gruzínské 5.denní války  The Tanks of August, a ani nezná rozpracované materiály vzniklé na základě rusko-americké konference na základně ve Fort Leavenwort, které dále rozpracovávaly vojensko-teoretická východiska pro vytvoření doktríny válčení 6. generace. Tito mediální západní analytikové, kteří duchem zamrzli v devadesátých letech minulého století, se tak chovají podobně jako jejich předchůdci, západní vojenští teoretici ve třicátých letech minulého století, kteří plánovali svést s Hitlerem velkou bitvu s pěšími armádami schovanými za liniemi nedobytných bunkrů (Česká, Belgická, Holandská a Francouzská opevnění), a zapomněli přitom, že technologický pokrok přinesl nové zbraně a nové možnosti. Dnešní situace je podobná. Abychom nedopadli  jako Francie v roce 1940, je nejvyšší čas, přestat žvatlat a začít vysvětlovat ruskou vojenskou doktrínu a její projevy ve válce na Ukrajině. Jedině pochopením toho, co se ve skutečnosti na Ukrajině odehrává, můžeme pochopit  současný stav války na Ukrajině, a můžeme tuto válku konečně ovlivnit v náš prospěch, a ne v náš neprospěch, jak to usilovně dnes a denně činí naši politici a naše média.

(Foto: Historická konference ve Fort Leavenwort USA – zleva – Generál Machmud Garijevov, zástupce náčelníka Generálního štábu Ruska a šéf Vojenské Akademie Věd; Dr. Jakop Kipp – ředitel US Army School of Advanced Military Studies; generál Vladimir Slipčenko – tvůrce ruské strategie bezkontaktního válčení 6. generace, uplatňované nyní Ruskem na Ukrajině.)

Podle předního vojenského analytika Dr. Charlese Bartlese, z US Army Foreign Military Studies Office ve Fort Leavenworth jsou veškerá tvrzení o masivních selháních ruské armády, včetně jejích obrovských ztrát, ztrát vybavení, slabé taktice, ochabující morálce a narušení logistiky v průběhu nynější ruské operace na Ukrajině čirou spekulací, a vycházejí pouze ze západními  médii masivně šířených pro-ukrajinských videí, která zachycují jednotlivé ukrajinské úspěchy, ale nevytvářejí smysluplný souhrnný obraz bojiště. (Publikováno 22.4.)

Ruská koncepce válčení 6. generace je  na Ukrajině podřízena uskutečnění pouhých tří kroků v rychlém sledu za sebou: najít nepřátelský cíl – rozhodnout o způsobu jeho zničení – a okamžitě jej zničit! Všechny tyto kroky se ideálně mají odehrávat tak, aby byl nepřítel zničen z bezkontaktní vzdálenosti. V této nové ruské doktríně válčení 6. generace existují jako hlavní jednotky pouze bitevní praporní taktické skupiny o 1000 mužích s veškerým vybavením, které se samostatně pohybují po území nepřítele, vyhledávají ho a ničí. Divize a Armády se už neshromažďují k provedení nějakého masivního ofenzívního úderu. Nepřítel se už neobkličuje, žádnou frontovou linii, ale pouze se uzavírá linií dronů, které střeží všechny jeho pokusy o servání obklíčení. Jakmile se nějaký nepřítel někde shromáždí, je soustředěně dělostřelectvem, raketami, vrtulníky, drony a letadly nemilosrdně ničen. Tento nový způsob války už nepotřebuje dobíjet území bitvami a obsazovat je velkými armádami. Cílem této doktríny je neustálé ničení nepřítele po celém jeho území s jediným cílem, postupně jej totálně vyvraždit a zničit a v ničení se postupuje důsledně seshora dolů. Nejvyšší stupeň neustálého ničení nepřítele řídí úroveň nejvyššího velení Ruska, které řídí palbu na hlavní cíle ukrajinské armády v tomto pořadí ničení – letiště, radary, a hlavní velitelská stanoviště; -a potom  protivzdušné a další rakety dalekého dosahu, hlavní sklady, základny, logistická centra, železniční uzly, elektrárny, plynárny a vojenské opravny. Jakmile jsou tyto hlavní úkoly ničení splněny – přesune hlavní velení své ničící kapacity na lokálně důležité cíle, se kterými se potýkají praporní bitevní taktické skupiny. Nejnižší stupeň – praporní bitevní skupina – se soustřeďuje na obdobné ničení všech nepřátel ve svém dosahu, a s tím, jak nadřízené složky – hlavní velení a armádní velení – zničily hlavní cíle protivníka, začíná působit ve prospěch praporních bitevních skupin stále více ničivých prostředků. Nastává tak druhá fáze operace, při které se už jenom “vykouří|” a zničí zbytek nepřítele, který nebyl zatím zničen, protože na jeho ničení nebyli k dispozici bezkontaktní ničící prostředky, a neboť by jeho bezkontaktní zničení stálo zbytečně utracené ruské životy. Celá tato bitva probíhá kontinuálně. Nejsou samostatné letecké kampaně a masivní pozemní ofenzívy. Hlavním bodem je zničení nepřítele na dálku. 

Ruská armáda od konce dubna 2022 přešla ke druhé fázi operace, a v ní už bude hlavně ničit a vykuřovat z úkrytů na linii dotyku zakopané Ukrajince. Veškeré letecké, obrněné, raketové, dronové a protivzdušné síly Ukrajiny již byly až na bezvýznamné výjimky zničeny. Zničeny byly i hlavní ukrajinské sklady munice a jejich výrobny. Válka se tak nyní stane pouze  “bezkontaktním” vražděním ukrajinských vojáků, které potrvá tak dlouho, dokud se Ukrajinci nevzdají, a nebo dokud nebude vyvražděna celá ukrajinská populace ochotná se Rusům postavit. 

Důkazy o katastrofálním stavu ukrajinské armády jsou evidentní. Včera v sobotu 23.4. veřejně vyzval vrchní velitel ukrajinské armády generál Zalužnyj všechny Ukrajince, aby přestali veřejně diskutovat o rozhodnutích ukrajinských vojenský velitelů, o vojenské logistice a o probíhajících bojích, protože touto diskusí jenom pomáhají nepřátelům porazit Ukrajinu. Den před tím ukrajinský vlastenecký novinář Juryi Butusov (18. února, 6 dní před invazí, fyzicky v televizní debatě napadl opozičního poslance ukrajinského parlamentu Nestora Shufrycha, za to, že odmítl kritizovat Putina. Mimochodem 4. března byl Schufrych na Ukrajině zatčen.) zveřejnil na sledovaném ukrajinském portále censor.net kritické hodnocení ukrajinské bojeschopnosti. Butusov, který se velmi často pohybuje v oblasti bojů, zveřejnil, že ačkoli má ukrajinská armáda na bojišti více bojovníků než Rusové, ačkoli jsou Ukrajinci odvážní a Rusové zbabělí, a i když má ukrajinská armáda dost obrněné techniky a velkých zbraní, nemůže Rusům vzdorovat, protože v první linii nemá náboje a střelivo, a Rusové si tak pro svůj trvalý ale neustálý postup vpřed mohou vybírat právě ty úseky bojiště, kde Ukrajinci nemají čím střílet. Butusov svoji kritiku stavu ukrajinské armády ukončil slovy, že bez střeliva, zbraní a vojsk NATO nebude ruský postup zastaven. Butusov vyzval, aby tyto moderní zbraňové systémy byly okamžitě předány na Donbas ukrajinským vojákům. Jenže problém je, že ovládání decentralizované taktiky válčení 6. generace a všech zbraňových systému k vedení takovéto operace potřebných (viz. MAP o ruských elektronických bojových vozidlech Krasucha) činí problémy i několik let k této formě boje cvičených ruských vojáků, důstojníků a generálů. Pokud má ruská armáda, nějaké problémy, tak to je denní kapacita nasazení ničivých prostředků – 20 až 100 na úrovni nejvyššího velení s dosahem po celém území Ukrajiny, a 1000 na úrovni všech bitevních praporních skupin ruské armády s dosahem maximálně do 50 km. Jak vypadají zákopy ukrajinské armády po ruském útoku na videu zde. a nebo zde i s pohledem na rozstřílené, železobetonové bunkry. Největší ukrajinský sklad munice – asi 150 tisíc tun nábojů padnul nedotčený  (video) 22.4. v důsledku Izjumské operace do rukou ruské armády v  Balakleji.

Ani v protiruské politice se západu nedaří – ve středu 20. dubna utrpělo 10 západních zemí drtivou porážku na jednání skupiny zemí G-20, a (poprvé)  pod vedením americké ministryně financí Janet Yellenové demonstrativně jejich zástupci opustili jednání G-20. Důvodem bylo odmítnutí 10 zemí G-20 schválit návrh 10 zemí G-20 na vyloučení Ruska z organizace a zavedení! Pro-ruští členové G-20, kteří na zasedání zůstali, nejprve vyslechli projev ruského ministra financí, a potom pozvali Vladimíra Putina na letošní velkou konferenci G-20 v Indonésii. (Saudská Arábie,  Indie, Jižní Afrika, Turecko, Brazílie, Mexiko, Čína, Indonésie, Argentina a Rusko.) Protiruští zástupci konferenci opustili: (USA, Kanada, Austrálie, EU, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Japonsko a Jižní Korea). 

Obdobně pragmaticky se choval 22.dubna na dvoudenní oficiální návštěvě Indie britský premiér Boris Johnson. Ten, aby dosáhnul svého cíle, předběžného vyjednání podmínek obchodní dohody s Indií, a dohody o vojensko-technické spolupráci mezi Indií a britským královstvím, hodil Ukrajince a sankce proti Rusku přes palubu, a v Indii vyjádřil hluboké pochopení pro tradiční vztahy Indie a Ruska. A oznámil, že Británie tyto vztahy plně respektuje.  Tajemník ministerstva zahraničí Indie Harsh Vardhan Shringla po schůzce premiéra Módiho s premiérem Johnsonem oznámil, že Johnson nevyvíjel žádný tlak na premiéra Modiho ohledně postoje Indie k ruské invazi na Ukrajinu. Dále na páteční konferenci po ukončení návštěvy na Ukrajině Johnson přiznal, že válka na Ukrajině potrvá dlouho a Rusko ji zřejmě vyhraje

Jako naprosto scestná jsou současná hodnocení ukrajinské války tvrzení party tzv. Českých Elfů. Adéla Klečková, expertka na boj s ruskými dezinformacemi napojená na Elfy oznámila 23. dubna, že ruští trollové se snaží rozvrátit českou společnost, protože stojí na straně hrdinné čestné Ukrajiny, která bojuje a brání evropské hodnoty. Klečková úplně zapomněla, že Ukrajina, respektive její nejvyšší politické vedení, rozhodně nejsou čestní lidé a rozhodně neprosazují evropské hodnoty, protože kdyby tomu tak bylo, Mezinárodní měnový fond by tvrdě nekritizoval Ukrajinu a jejího prezidenta pro absolutní podkopávání protikorupčního zákonodárství na Ukrajině! A samotný Atlantic Council z Washingtonu by tak tvrdě nekritizoval prezidenta Zelenského, a celou jeho politickou kamarilu, za to, že:  Ukrajinská veřejnost naléhavě požaduje opatření proti korupci a touží po zvýšení životní úrovně, (Což jsou klíčové cíle politiky MMF, Spojených států, EU a G7 na Ukrajině). Je proto těžké pochopit, proč ukrajinský prezident Zelenskyj nemůže prosazovat tyto priority. A místo prosazení této politiky – to je konečně po 30 letech přijmout základní protikorupční legislativu, se Zelenskyj snaží zlikvidovat jedinou existující ukrajinskou protikorupční jednotku – úřad NABU a jejího ředitele Artema Sytnyka. Hlavním důvodem předválečného dramatického propadu Zelenského popularity je pocit rostoucího bezpráví obyčejných Ukrajinců, který se odráží ve zvýšeném počtu takzvaných korporátních nájezdů neboli krádeží podniků. Dále dochází k napadáni protikorupčních aktivistů a orgány činné v trestním řízení opět nijak nekonají. Bylo zachyceno značné množství telefonických hovorů mezi bohatými podnikateli a vlivnými kyjevskými úředníky, a ty prokazují obrovskou státem řízenou korupci a rozkrádání veřejného majetku.

Doslova komické je už obviňování Klečkové, že podstatou strašení českých dezinformátorů je narativ „nepomáhat Ukrajině, protože vláda Petra Fialy nás zavleče do války“. Paní Klečková studovala na grant German Marshall Fund, tak jistě ví, že stejný narativ, který podle ní šíří  čeští dezinformátoři, šíří i německý kancléř Olaf Scholz. Scholz 22. dubna tedy den před Elfkou Klečkovou vyjádřil, že jeho zdrženlivost v dodávkách zbraní Ukrajině pramení z toho, že dělá všechno proto, aby zabránil další eskalaci konfliktu, protože ta by nás mohla přivést do války s Ruskem, do atomové války. 

A doslova trapné je už Klečkové vyjádření, že Nebýt elfů, (dobrovolně spolupracujících s orgány činnými v trestním řízení) řada trestů za šíření poplašné zprávy, nenávisti nebo terorismus by nikdy nemusela padnout. Elfové jsou tedy podle přiznání Klečkové dobrovolní práskači, kteří uvědoměle slídí po ostatních občanech, zda si nemyslí a nezveřejňují, něco co není v souladu je jejich uvědomělým přesvědčením. V historii podobnou práci vykonávali inkvizitoři, jezuité, příslušníci náboženské a politické policie, gestapo, StB, a hlavně jejich udavači všeho druhu. Své režimy nezachránili.  Výsledkem práce Elfů asi má být, aby se  nikdo neznepokojil nad náhodou, že Petr Fiala byl jednohlasně zvolen předsedou ODS, ve stejném měsíci, jako byl jednohlasně zvolen úřadující čínský prezident Xi Jinping delegátem 20. sjezdu KS Číny.  (Kde se zřejmě stane opět nejvyšším Číno-komunistou). Jednohlasnost je požadavkem, jak Elfů tak Maoistů, a právě před touto jednohlasností, nás varovali už zakladatelé USA – podle nich se tak staneme ovcemi, které se nechají slepě vést svými pastýři na porážku aniž si to uvědomí.. 

Co říci závěrem – i Havlův Alexandr Vondra pochopil, že dezinformace nejsou takový problém, abychom se jimi museli vážně zabývat, jako Elfové. Boj s dezinformacemi naše problémy totiž nevyřeší. Naopak my musíme vyřešit hlavně naše problémy, a ne problémy s dezinformacemi. Čekají nás těžké časy – Indonésie zakázala před pár dny vývoz palmového oleje, aby zabránila domácím nepokojům. Indonésie je největší výrobce palmového oleje. Ukrajina a Rusko slunečnicového oleje. V MIP 17 jsme informovali o tom, jak bude těžké nahradit slunečnicový olej v evropských potravinách, a jak ty potraviny zdraží. Nyní je naše tvrzení ještě horší, bude ještě hůř, protože ukrajinský a ruský slunečnicový olej v evropských měl nahradit palmový olej hlavně z Indonésie. Podle ředitele Madety Teplého, Česko už dokonce do zahraničí vyprodalo svoji ještě nesklizenou úrodu obilí. Tohle jsou problémy, které by Elfy a Klečkovou měly zajímat v první řadě. Neboť jinak dopadnou stejně jako jiní bojovníci proti dezinformacím – inkvizitoři, gestapo a Stb – zmizí v propadlišti dějin stejně jako režimy, kterým sloužili. Ostatně proto soudím, že Bruxelae by mělo být zničeno, ještě dříve, než ono zničí nás. 

Nebylo účelem této analýzy hodnotit válečné zločiny žádné strany ukrajinského konfliktu. Zájemcům o toto téma doporučuji: Ukrajinský kanál a Ruský kanál.

Omlouvám se, že jsem ještě nenamluvil předchozí pořad, jak jsem slíbil, ale zpracovávat tyto analýzy je časově náročné. Restu jsem si vědom a napravím jej, jak to bude možné. Kontaktní mail kpv0249@gmail.com. Michal.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtete. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář