MIP 23 EU přiznala, že byly zmanipulovány desítky miliard EUR z pomoci pro chudé občany EU, na zlepšení života pro bohaté občany EU.

Pořad namluvím dnes po obědě (22.4) na FB profil Nestra Istra

Dobrý den vážení přátelé, dnes to vezmeme hned od začátku pěkně zostra – včera 20.dubna 2022  v Bruselu veřejně přiznali přední experti evropské komise, že v posledních deseti  letech došlo k obrovskému systémovému selhání při rozdělování desítek miliard EUR z evropských dotačních fondů. A že tyto miliardy EUR, které byly výlučně určeny na pomoc chudým lidem, a měly za jediný cíl, snížit sociální nerovnosti ve vybraných chudých evropských městech, byly  ve skutečnosti  mazanými politiky rozděleny tak, že z nich měli výlučný profit městští boháči a městské elity. A že dokonce takto zmanipulované utracené miliardy EUR, místo toho, aby snížili sociální nerovnosti, jak bylo určeno v podmínkách dotací, místo toho naopak sociální nerovnosti mezi chudými a bohatými  jenom zvýšily.

Těmito boháči a elitami mazaně rozkradené miliardy EUR z pomoci určené evropským chudým – třeba na výstavbu sociálních bytů – směřovaly už od počátku do podivně vybraných měst. Jako chudá města byla v Česku mazanými politiky vybrána Plzeň, Praha a Brno, a na Slovensku Bratislava. Tato města se tak účastnila rozdělování evropských miliard určených na pomoc chudým obyvatelům chudých evropských měst. Tento výběr chudých Česko- Slovenských měst je samozřejmě podivný, protože jde nějakou nepochopitelnou náhodou o čtyři nejbohatší města v bývalém Česko-Slovensku.  Ale ještě podivnější byl nakonec  osud oněch desítek miliard EUR výlučně určených na pomoc evropským chudým v evropských chudých městech.

Podle expertů Evropské Komise Pietra Reviglia  a Giovanni Allegrettiho byl celý systém rozdělování těchto miliardových bruselských dotací vymyšlen mazanými politiky – tak, aby se chudí občané o tyto dotace pouze pro chudé nemohli ani přihlásit. Bruselský expert Allegretti dokonce prohlásil, že v rozporu s účelem těchto miliardových evropských dotací se, až na několik málo výjimek,  v žádném evropském městě neprovedly žádné dotační akce, které by vedly  k posílení postavení obyvatel s nízkými příjmy, jak bylo podmínkou těchto dotací. 

Ricardo Pita, expert evropské Unie na rozdělování dotací, prohlásil, že při zmanipulování přidělování dotací hrál důležitou roli fakt,  že chudí a pracující občané s nízkými platy neměli na rozdíl od bohatých občanů luxus dostatku volného času, aby se o dotace mohli přihlásit, protože místo toho, aby zpracovávali náročné přihlášky a dotační záměry, jak by se za evropské miliardy dostali z chudoby, byli po své každodenní dřině natolik unaveni, že potřebovali nutně odpočívat, místo toho, aby se hlásili o dotace a zpracovávali komplikované dotační návrhy a plány, kterým by stejně ani nerozuměli.  Navíc, bylo prý většinou nutné se přihlásit o dotace a účastnit se dotačních jednání pouze pomocí komplikovaných digitálních formátů, a tento způsob on-line komunikace předem vyloučil všechny chudé, protože ti nemají běžně k dispozici neomezená množství digitálních dat a a ani nejnovější přístroje; a vyloučil i všechny méně vzdělané, protože odesílat  elektronickými podpisy ověřené dotační plány, není v běžné populaci, zejména zasažené chudobou, běžné.

Bohatí občané tak podle předních expertů EU  systémově okradli chudé občany EU, kterým byly tyto miliardy EUR výlučně určeny. A to tak, že když se chudí občané o dotace nepřihlásili, protože systém jejich rozdělování byl vymyšlen tak, aby se ho nemohli zúčastnit – tak si zbylé miliardy, o které se nikdo z chudých nehlásil, protože nemohl a nebo neuměl, přidělili sami bohatí občané ve svůj prospěch. Desítky miliard, které byly od roku 2008 každoročně Bruselem určované pouze pro chudé, tak skončily u bohatých. Chudí obyvatelé Evropských měst tak 14 let platili miliardy na daních a poplatcích do Bruselu, aby se jejich bohatí spoluobčané měli ještě lépe, než se měli doposud. Podstata Bruselské Unie se tak zase potvrdila – Chudým Brát a Bohatým rozdávat – A v Česku a Na Slovensku k tomu ještě navíc platí – celé Česko-Slovensko k tomu vysávat a peníze rozdávat bohatým v Praze, Brně, v Plzni a v Bratislavě. Až Budou volby, tak si vzpomeňte, kdo jsou tito lidojedi, aby jste je zase nezvolili. Protože, pak to dopadá, tak, jak jsme oznámili v minulém díle – v Karlových Varech nebyl ani jeden sociální byt, do kterého by se mohla nastěhovat matka se třemi dětmi ve věku 5 a 3roky, a 6 týdnů, když byla vyhazováno na dlažbu, protože neměla na nájem. I pro ni byly tyto miliardy určeny – místo toho se za ně prý v Brně podle expertů z Bruselu postavila cyklostezka. Nějak přitom brněnští politici zapomněli, že chudí lidé většinou nevlastní drahá horská kola, aby si výletů po cyklostezce užívali, a že mají jiné starosti, než cykloturistiku. A čeští politici přitom zapomněli, že Brno rozhodně není typické město, které by mělo dostávat bruselské dotace pro chudé občany chudých českých měst, aby se vymanili z chudoby. Ostatně, pokud si v Bruselu myslí, že cyklostezkou se občané vymaní z chudoby, myslím si, Ostatně Bruxelae musí být zničeno ještě dříve, než ono zničí nás

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář