MIP 20 Česká vláda chystá masivní zdražení všech potravin! Fiala se tak chce zalíbit Bruselu.

Čekají nás těžké časy. Naše demokracie a svobody se dostávají do ohrožení. Český tajný pohlavár Jan Beroun své úmysly vyjádřil 12.4 lapidárně – Není možné nechat otáčet veřejné mínění proruským směrem! – a definoval tak nový hlavní úkol své tajné vojenské organizace – boj proti vlastním občanům, u nichž panují obavy, že by mohli začít myslet jinak, než myslí Beroun!

Obdobné obavy, že by občané mohli začít myslet jinak, než si myslí jejich elity, panovaly i v USA ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století, kdy komunistické a fašistické myšlenky začaly přitahovat pozornost obyčejných Američanů ve více než v zanedbatelné míře. US prezident F.D. Roosevelt ovšem na vzniklou situaci reagoval jinak, než český tajný pohlavár Beroun a vedoucí Fiala. A místo slídění po nevhodném myšlení vlastních Američanů vymyslel politiku New Deal (1933-39),  a později oznámil, že Lidé, kteří jsou hladoví a bez práce, jsou základním kamenem všech Diktatur! A 11. ledna 1944 zveřejnil, proti těmto lidem, kteří pomýšlejí na zřízení diktatury v USA, tento program: (1) Právo na užitečnou a placenou práci v průmyslu nebo obchodech nebo farmách nebo dolech národa; (2) Právo vydělat si dost na to, aby bylo možné zajistit přiměřené jídlo a oblečení a rekreaci; (3) Právo každého zemědělce pěstovat a prodávat své produkty za výnos, který jemu a jeho rodině zajistí slušné živobytí; (4) Právo každého podnikatele, velkého i malého, obchodovat v atmosféře svobody před nekalou soutěží a nadvládou monopolů doma i v zahraničí; (5) Právo každé rodiny na slušný domov; (6) Právo na přiměřenou lékařskou péči a možnost dosáhnout dobrého zdraví a těšit se z něj; (7) Právo na přiměřenou ochranu před ekonomickými obavami ze stáří, nemoci, nehody a nezaměstnanosti; (8) Právo na dobré vzdělání. Jak je z dějin jisté, diktátorští příznivci z USA takřka vymizeli, a začali se znovu tam objevovat, až když americká životní úroveň přestala naplňovat nejnutnější obsah projevu F.D.R z ledna 1944. 

Česká a potažmo slovenská politika se nyní ubírá opačným směrem – Markéta Pekarová Adamová (TOP-09) vyhlásila, že se vlády  nemají starat o životní úroveň svých občanů, Vedoucí České vlády profesor Petr Fiala (ODS) nařídil, připravit koordinované slídění po myšlení vlastních občanů,  a tajný špión Beroun nadšeně zaplesal. Jediným skutečně důležitým úkolem tajného špióna Berouna, hlavy vojenské rozvědky, přitom v  letošním roce bylo vyzvědět, kdy, jestli a jak, Rusko přepadne Ukrajinu. A špion Beroun selhal. Evidentně svému vrchnímu veliteli  prezidentu Milošovi nedoručil žádná relevantní zjištění své rozvědky o tomto útoku. (za důkaz – Miloš žádnou Berounovu tajnou zprávu neskartoval!) Základní otázkou je, zda úkolem české vojenské tajné služby je bojovat s myšlením vlastních občanů, a nebo rozvědnou činností v zahraničí zajišťovat Českou státní bezpečnost. Podle Pekarové Adamové se vláda nebude starat o bídu svých občanů, a podle Profesora Fialy bude vláda raději slídit, po tom co si její občané myslí, aby je mohla potrestat. V konečném důsledku této Fialové politiky bude popularita diktatur v Česku jenom růst, a pád popularity současné  slovenské vlády je toho zřejmým důkazem! Vládní neschopnosti už chytře využívá populista Babiš, a slibuje, že se postará, o díky Fialovi, zchudlé Čechy.

Ve Francii se konalo první kolo prezidentských voleb a Le Penová triumfovala, a před druhým kolem není poprvé její protikandidát Macron favoritem na vítěze!  Le Penová vsadila v prezidentských volbách na důslednou obhajobu Francouzů nespokojených s růstem drahoty – její program je pro zavedení nulové daně (DPH) na potraviny a razantní snížení daně na PHM! Na ponechání věku 60 let pro odchod do francouzského důchodu (Macron chce zvyšovat na 65 let, Fialová vláda zvyšovat nad 65 let, viz plány prezidentské kandidátky Nerudové). Le Penová boduje hlavně mezi zemědělci a obyvateli menších měst, kteří jsou extrémně závislí na dojíždění za prací a cenách PHM. Podle průzkumů je Francie hluboce rozdělena na tři skupiny obyvatel. Spokojené a bohaté příznivce Macrona. A proti nim stojící většinu Francie, ale rozdělenou na levicové a multikulturní (Mélenchon), a pravicové a nacionalistické (Le Penová), voliče. Ve druhém kole letošních voleb se očekává zlom – a to proto , že velká část nespokojených levicových voličů poprvé odevzdá hlas Le Penové. Zajímavé ji i náboženské rozdělení voličů – muslimové volili hlavně Melánchona (69%), katolíci volili hlavně Le Penovou (40%). Le Penová začíná mít po změně svého programu od Frexitu a proti-imigrace, k boji za životní důstojnost Francouzů, ohlas i u značné části francouzských muslimů, kteří si už také (jako Le Penová) nepřejí další imigraci do Francie, a Le Penová je už neodrazuje, protože je uznává za Francouze! Bývalé socialistické a pravicové strany, které vládly Francii od roku 1945 jsou v totálním rozkladu a jejich kandidáti sbírali ojedinělá procenta. Zřejmý pohyb na francouzské volební scéně ukazuje jasnou změnu v náladách voličů v roce 2022 – kdo nehájí ekonomické zájmy nižších 3/4 obyvatelstva, zmizí ve volebním propadlišti. Pro Česko to znamená, že lidojedská politika TOP-09 zahubí ODS i KDÚ-ČSL (ti jsou ostatně pod 5%).  Z vítězství Le Penové má velké obavy NATO i EU. Francouzské zadlužení už předstihlo Italské státní zadlužení a 60% HDP Francie je tvořeno veřejným a státním sektorem! Francie bude proti vstupu Ukrajiny do EU, protože následná ztráta dotací francouzským zemědělcům by poslala Francii do státního bankrotu. Francie už dnes bez Evropských dotací a Bruselských deformací zemědělského trhu EU nedokáže přežít! Proto se Le Penová letos přepečlivě stará o zemědělce a jejich jedlíky!

Program FDR, bod 3 – Právo každého zemědělce pěstovat a prodávat své produkty za výnos, který jemu a jeho rodině zajistí slušné živobytí,- převrátila  naruby současná vláda lidojeda Petra Fialy, a v dokumentu odeslaném do Bruselu ke schválení, navrhuje zlikvidovat celé české zemědělství a výrobu potravin, uzavřít tisíce zemědělských podniků, a úplně zlikvidovat všechna česká stáda a chovy zemědělských zvířat. Celá zemědělská veřejnost se proti tomuto programu postavila a varovala, že po jeho uskutečnění dojde k dalšímu dramatickému nárůstu cen potravin, a k absolutní závislosti na importech potravin ze Západu EU! Až 60% zemědělských podniků uvažuje v důsledku Fialou nařízeného 23% redistribučního poplatku uzavřít výrobu a propustit zaměstnance. (Nejvyšší tzv. redistribuční poplatek ze zemědělské výroby je v zemích EU maximálně 10-12%!)

Podle zemědělců, tak v Česku bude možné pěstovat jenom obiloviny, a všechno ostatní se bude muset dovážet. Vzhledem k tomu, že nejvíce zemědělců pracuje v živočišné výrobě, dojde na českém venkově k další masivní nezaměstnanosti, a to v době nástupu obrovské hospodářské krize, propouštění a masové imigrace způsobené Putinovou invazí! Kanibal Čechů Fiala svou politikou udělá radost jedině západním potravinářským monopolistům – těm Fiala dá zadarmo všechny české jedlíky-voliče, aby si na nich vydělali dodávkami podřadných potravin. Důsledkem této fialové-agro-politiky, bude krom drahoty, také, že daně ze zisku z prodeje potravin v Česku půjdou už ne do České, ale do západních státních pokladen. Tím bude zase méně na české důchody, a asi proto už Fiala plánuje zvednout věk pro odchod do českého důchodu přes 65 let. Takto se může chovat k vlastnímu národu jenom absolutní ignorant a slouha hesla politiky TOP-09 – nestarat se nikdy o to, za jakých podmínek musí žít čeští občané!

Bochník chleba bude stát 60 korun, oznámil 12. 4. předseda svazu pekařů,  a požadoval zákaz vývozu pšenice z Česka, aby bylo z čeho chleba vůbec péct! Jak jsme oznámili v minulých dílech – portugalské, španělské a italské zemědělství pracuje na tomto principu – doveze se levná pšenice z Ukrajiny, a jí se nasytí hospodářská zvířata – mléko a maso se potom zpracují v místním potravinářském průmyslu, a z velké části se vyvezou do ciziny – výsledkem takovéhoto zemědělství jsou pracovní místa v zemědělství i v potravinářské výrobě, a daně ze zisků výrobců potravin potravin putují do státní kasy těchto zemí. Česká fialová zemědělská politika si dává přesně opačný cíl, zlikvidovat česká stáda hospodářských zvířat a potravinářský průmysl, vyrábět se má pouze levná pšenice, a ta se má vyvážet, třeba do Portugalska, Španělska a Itálie, asi  aby tam mohli nahradit výpadky v dodávkách levné ukrajinské a ruské pšenice. Česko tak čeká potravinový osud Indonésie, která je sice monopolním vývozcem palmového oleje (80%), ale pro vlastní obyvatelstvo ho nedává k dispozici, a nebo je pro ně, cenově nedostupný! Kdo si koupí bochník chleba za 100KČ, až pšenice nebude ani v českých skladech, protože Ukrajinci asi letos nezasadí a nesklidí!? 

Fiala srazil redistribučním poplatkem české zemědělské dotace na 1 hektar  z 5200 KČ na 2200 KČ! Holandský zemědělec, ale přitom  dostane ke svým 393 EUR (10 000 CZK) na hektar ještě letos nejspíš přidáno! Fialovo vybíjení zemědělských zvířat v Česku není žádná náhoda, ale pečlivě naplánovaná bruselská politika, o níž jsme informovali  už v září 2021. Na západě mají být stáda a chovy zachovány, na východě zlikvidovány! Obdobně s produkcí ovoce a zeleniny. Průměrná ziskovost českého zemědělství je 2600 CZK na 1 hektar po započtení dotace 5200 CZK. Fialovým redistribučním poplatkem tak bude Český zemědělec ve ztrátě -400 CZK z každého hektaru, na který zaseje! Zřejmým cílem vlády ODS, TOP-09, KDÚ-ČSL a Pirátů je tak, zlikvidovat české zemědělce, a jejich majetek – půdu – po jejich krachu, rozprodat ve dražbách různým (energo) šmejdům, kteří na současné drahotě bohatnou! Na koupi této půdy bude mít zájem značné množství cizinců! Fialova vláda tak chystá výprodej české půdy úplně stejně, jako předchozí vlády vyprodávaly do ciziny české průmyslové a těžební podniky a strategickou infrastrukturu – vodovody, plynovody.

Jak jsme informovali v pořadu MAP 1029 – Brusel už v polovině loňského roku požadoval vybití 1/2 stád krav, a chovů prasat a drůbeže! V září 2021 v Holandsku unikl na veřejnost důvěrný dokument Agentury pro monitorování životního prostředí PBL, a v něm se navrhovalo: aby bylo možné splnit evropské cíle snižování emisí CO2, bude nutné přistoupit k povinnému vybíjení stád a chovů hospodářských zvířat, a k vyvlastňování soukromého majetku – zemědělské půdy! Proti návrhu se tenkrát tvrdě postavila Holandská vláda. A přitom – Česko i (Slovensko?) vybily 1/2 svých stád skotu a chovů prasat už v minulých 30ti letech, a ani jednu českou a slovenskou vládu to nezajímalo! Ještě v roce 1992 mělo Česko srovnatelných 3,5 milionu kusů skotu jako dnešní Holandsko. Teď je v Česku jen 1,5 milionu kusů, ale v Holandsku 4 miliony. V Česku je 1,5 milionu prasat, ale v Holandsku 11 milionů! V Česku je 25 milionů kusů drůbeže, ale v Holandsku 101 milionu! V Česku se za 10 let vybilo 56% prasat! Holandsko je po USA druhým největším vývozcem potravin! Česko každý rok od vstupu do EU dováží více a více potravin! A ještě to nestačí. V roce 2022 připraví Fialova vláda – úplné vybití všech českých hospodářských zvířat a úplnou likvidaci všech českých zemědělců. Slavný “Vlezdoprdelka Hujer” je proti Vám pane Fiala, hadr!

Podle televize Aljazeera vlastní naprostou většinu všech Indonéských palmových plantáží a rafinerií pouhých 20 rodin! Důsledek – Indonésie největší producent palmového oleje na světě je závislá na dovozu ruské pšenice a palmový olej, se nijak nezpracovaný vyváží potravinářským firmám do celého světa, aby si na něm vydělali. Sami Indonésané si jej nemohou už dovolit ani koupit, a už se bouří. Od Josefa II do února 1948 trvalo neuvěřitelných 200 let převést českou zemědělskou půdu od jejích církevních a feudálních držitelů těm, kdo na ní ve skutečnosti hospodaří. Po Kalouskových restitucích církevního majetku plánuje nová vláda ODS další velko-lup, tentokráte soukromé zemědělské půdy, na níž už její vlastníci díky pokřivené bruselsko-fialové dotační politice nesmí ani sami a slušně hospodařit! Tato půda se v důsledku fialové politiky opět nevyhnutelně zkoncentruje do rukou několika málo nových majitelů nových pšenično-řepkových plantáží, a výsledný produkt se bude podobně jako z Indonésie vyvážet světovým monopolistům  pro další zpracování do levných a nekvalitních potravin. Dějiny Česka se tak mají vrátit před rok 1750! Celá tahle Nová Fialová Politika začne dávat nečekaný smysl, jakmile si připomeneme, s čím, a s kým, Petr Fiala vstoupil do politiky :

(Foto: Petr Fiala, Bernd Posselt a Otto von Habsburk – 90 léta minulého století, Panevropská Unie – Kalergiho plán )

Nejen světový trh s potravinami se potýká s vážnými důsledky ukrajinské války.  Tchajwanský čipový průmysl ztratil od vypuknutí ukrajinské války rekordní sumu 17 miliard USD (340 miliard CZK) zahraničních investic. Podle všeho je důvodem historicky největšího odlivu zahraničního kapitálu z Tchaj-wanu strach z budoucnosti tchajwanského čipového průmyslu, který je extrémně závislý na čínském trhu, a ruských a ukrajinských surovinách (paladium, neon). Rusko naopak ve stejné době zvýšilo své objednávky čipů v Číně a obě země zahájily vysoké konzultace na propojení čínského průmyslu s ruskými surovinami v oblasti produkce čipů a dalších technologií. Rusko tím obchází sankce, buduje vlastní platební kartový systém MIR, a obě země jako jediné na světě disponují úplnou surovinovou, technologickou a produkční kapacitou pro výrobu čipů. Západní embargo na čipy do Ruska mělo za cíl omezit produkci ruské inteligentní munice a dronů pod jejich současnou spotřebu. Vypadá to ovšem, že byl opět dosažen opačný výsledek!

 

Příští článek už bude mít zase video verzi. Děkujeme za pochopení. 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář