MAP 1697 Kdo a proč odpálil Kachovku na Dněpru!? Šokující svědectví ukrajinského generála! Pobratimové vše pozorovali drony a radovali se! Brusel už slíbil Ukrajině navýšení dodávek elektřiny o jeden Temelín! Připravte si peněženky na fialové faktury!

Na Vaše četné žádosti, dnes analýza vyhození Kachovské přehradní nádrže.

Kyjevské doupě, které přehradu zasáhlo už 6. listopadu 2022 raketou HIMARS, když se snažilo zabránit Rusům, aby po koruně její hráze ustoupili na východní břeh, si zřejmě protržením přehrady podřízlo svoji vlastní větev, na které sedí.

Připravovaný útok raketami HIMARS na Kachovskou přehradu potvrdil už v prosinci 2022 novinám Washington Post ukrajinský generál Andrij Kovalčuk, který velel tzv. chersonské ofenzívě. Kovalčuk tvrdil, že podzimními testovacími údery raketami HIMARS proti Kachovské elektrárně Kyjev vyzkoušel, jak v budoucnu vyhodí přehradní nádrž do vzduchu!

12. února 2023 obvinila kyjevská ministryně pro okupovaná území Irina Vereshchuková Rusko, že úmyslně vypouští vodu z Kachovské přehrady, a 17. února ukrajinský ministr Ruslan Strelets ve společném komuniké s eurokomisařem životní prostředí Virginijusem Sinkevičiusem požadovali, aby Rusko přestalo vodu z nádrže vypouštět, a naplnilo ji po okraj! Putin, aby dokázal, že není nelida, nechal přehradu Ukrajincům naplnit po okraj! 

Včera 6. června přehrada řachla, a to bude pro Ukrajinu těžký průser. Celá dněperská kaskáda přehradních nádrží se totiž musí od konce zimy do začátku léta vodou naplnit doslova po okraj. Jinak koncem podzimu nebude voda, ani elektřina, ani teplo pro obyvatele měst podél řeky! Už koncem roku 2021, tedy ještě před Putinovým útokem, řešilo krizové nejvyšší vládní zasedání Ukrajiny, jak naléhavě ušetřit vodu v celé dněperské kaskádě, aby zbylo aspoň na zásobování obyvatelstva vodou! Tenkrát bylo rozhodnuto, že všechny přehrady přestanou vyrábět elektřinu, aby se z nich nevypouštěla voda. Teď na začátku léta přišla Ukrajina o jednu ze svých hlavních přehrad na Dněpru, a už je jasné, že koncem roku nebude ani voda, ani elektřina, protože zbylé nádrže budou muset nahradit výpadek Kachovské přehrady. V roce 2021 ještě byl uzavřen i kanál, který z Kachovky vodu dopravuje na Krym. Byla to ukrajinská pomsta, za ruskou anexi. A přesto voda v nádržích Ukrajině nestačila.

Podle ukrajinských výpočtů, dojde následkem proražení nádrže k likvidaci osevních ploch v celkové výměře 584 tisíc hektarů, a tyto plochy se promění zpět v pustou step, protože je nebude možné do opravy nádrže, a jejího napuštění zavlažovat. Pro představu v celé ČR je osevní plocha podzimní pšenice 978 tisíc hektarů. Ukrajinské zemědělství, z velké části na neokupovaném západním břehu, tak přišlo jediným úderem o polovinu českých ploch pšenice. Celková ztráta plodin, které bez zavlažování letos v létě uschnou se počítá na 4 miliony tun, a 1.5 miliardy USD. Jde o ztrátu v hodnotě více jak 10% ukrajinského exportu plodin v letech 2022-23! Další zemědělská plocha bude zatopena a úroda na ní zničena. Hlavně v ruské části Ukrajiny.

Ředitel Ústavu vodních problémů a rekultivace Národní akademie věd Ukrajiny Michail Yatsyuk varoval už v únoru 2023, že jakýmkoli vypuštěním vody z Kachovské nádrže bude nebezpečnýmy toxiny zamořena značná část Ukrajiny a rozsáhlá plocha Černého moře. Toxiny se podle Yatsyuka uvolní z tlející akvakultury nádrže. Prý až 70% Ukrajinců bude přímo zasaženo touto katastrofou! 

Ukrajina včera oznámila, že bude od EU nutně potřebovat navýšení dovozu elektřiny o 2GW, protože bude muset odstavit své zbylé přehradní nádrže z výroby elektřiny, aby šetřila vodou. Výkon celého Temelína je 2,17 GW. Asi si připravte peněženky. V Evropě je drahá elektřina, ale celý rok se vyváží na Ukrajinu! A teď se jí bude vyvážet ještě víc, oznámila už včera bruselská komisařka Kadri Simsonová!

Samozřejmě, že bude i nedostatek vody pro obyvatele měst. Jak vidíte, plán ukrajinského generála Andrije Kovalčuka, jak odpálit na Rusy přehradní nádrž Kachovka bude mít nedozírné následky. Kyjevu nezbývá, než svést vše na Putina, nebo je vlastní lid vynese v zubech, protože z vojenského hlediska, neměli Rusové teď na vyhození přehrady žádný zájem. Jak podrobně vysvětluje vojenská část dnešní analýzy. 

Včera hodinu před půlnocí ukrajinský kapitán Pidlisnyj přiznal v kyjevských médiích, že jeho pobratimové drony sledovali vyhození přehradní nádrže Kachovka do vzduchu, a tvrdil, že přitom bylo ohromné množství ruských vojáků spláchnuto a utopeno přívalovou vlnou z protržené nádrže. Podle Pidlisného se ukrajinské jednotky právě chystaly k útoku přes řeku, když Rusové přehradu odpálili, aby Ukrajincům znemožnili, aspoň na čas ofenzívu přes Dněpr směrem na Krym!

Svědectví ukrajinského kapitána Pidlisného, který pozoroval protržení přehrady, je klíčové, protože dokazuje, že na protržení přehradní hráze, neměli vojenský zájem Rusové, nýbrž Ukrajinci!

V analýzách z 15. a 20. září loňského roku, jsme podrobně analyzovali vyhození přehradních nádrží na řece Ingulec. V průběhu bojů na řece Ingulec se Ukrajincům podařilo za cenu mimořádně těžkých ztrát po několika neúspěšných pokusech násilím překročit nevelkou řeku Ingulec u Davidova Brodu, a postavit pontonové mosty, a začít po nich přisunovat posily, aby z vybojovaného předmostí zaútočili na Novou Kachovku na Dněpru. V okamžiku, kdy se Ukrajinci začali po pontonových mostech přesunovat, Rusové raketami odpálili dvě přehradní nádrže nad místem bojů, Karačunivskou a Iskrivskou, a většinu Ukrajinců i s technikou a mosty spláchly přívalové vlny a utopily je. A zbytek se ocitl na zaplaveném východním břehu bez zásob a munice, a nemohl se zakopat, protože vše bylo pod vodou. Pro Vaši představu. Jen Karačunivská přehrada měla obsah 1/3 Lipna, a z malé říčky Ingulec o klidném průtoku 0,36 m3/s se stala okamžitě Vltava v Praze, s tokem 136m3/s. Ukrajincům potom týdny nezbylo nic jiného, než zbytek svých sil na východním břehu řeky Ingulec zásobovat vrtulníky a čluny, a odepsat při tom jejich značné ztráty. Správně načasované protržení přehrad tehdy zastavilo jejich ofenzívu, a způsobilo jim šokující ztráty. Tyto několika týdenní boje vešly do dějin jako Krvavá řež Chocholů na Ingulci. 

Podle přiznání kapitána Pidlisného Ukrajinci nyní připravovali útok přes Dněpr pod mnohem mocnější přehradou Kachovka. Dokud byla Kachovka plná, bylo překročení Dněpru pod ní sázkou do loterie, spoléhající na Rusy, že ji v příhodném okamžiku neodpálí. Příhodný okamžik je definován jako, čas ve kterém záplavová vlna vzniklá odpálením přehrady zasáhne pontonové přepravy nepřítele v okamžiku jejich největšího vytížení, a na záplavovém území bude uvězněna nejméně taková část hlavních útočných sil nepřítele, aby násilný přechod řeky už se zbytkem sil nemohl po opadnutí vody pro vysoké ztráty opakovat, protože přehradu jde vyhodit do vzduchu pouze jednou. 

Celý tok Dněpru je ve vojenských příručkách popsán, jako řeka jejíž východní břeh je z vojenského hlediska významně nižší než břeh západní, což činí obranu východního břehu značně složitou. Záplavová vlna tak působí hlavně na levém břehu. Odpalovat přehradu před přechodem nepřítele na východní břeh je nesmyslné, s výjimkou snahy získat čas v horizontu několika málo týdnů na stažení od řeky do jiných pozic. Tím by Rusové ovšem museli bez boje vyklidit celé území skoro až k linii Doněck – Mariupol, a k tomu není v současné době důvod. 

Ukrajinci mají důvod svést bitvu a pokusit se překročit Dněpr pod Kachovskou z operačně-taktického hlediska. Ruské letectvo a logistika je na území pod Kachovkou nejdále od svých základen. Naopak Ukrajinci mají ke svým letištím a základnám nejblíže. Celá oblast je dobře přehledná ze špionážních letadel NATO, která létají nad Černým mořem. Ukrajinci tak mají v této oblasti nejpřesnější informace o pohybech a rozmístění Rusů. Celá oblast je pod dostřelem raketometů HIMARS, a britských raket Storm Shadow, a částečně i dalekonosných děl 155 mm s přesnou municí, která mohou pálit ze skrytu na západním břehu.

Ruská obrana v oblasti je řídká. Minová pole spláchla voda. Ukrajinské lehké jednotky na rychlých člunech se mohou pokusit ovládnout nyní značně rozbahněné předmostí, podél velké části Dněpru pod Kachovkou, a zkusit se na něm zakopat. V tomto stylu boje jsou Ukrajinci mistry. Vzhledem k jejich nedostatečné výzbroji tanky a moderními těžkými bojovými vozidly, a nedostatku děl i letadel, mají potíže a značné ztráty při prolamování ruské obrany na jiných částech bojiště. Zde může lehká pěchota bez tanků slavit úspěch, a Ukrajinci by se mohli na dobytém území připravit na obranné boje. V těch by je podporovalo dělostřelectvo ze druhé strany Dněpru. Za úspěch by se vydávala skutečnost, že Ukrajinci na rozdíl od Rusů dokázali překročit Dněpr. Pokud by se Rusové rozhodli je zahnat zpět do řeky, jejich jednotky by musely prolamovat sveřepou ukrajinskou obranu vybavenou značným počtem protitankových zbraní a nahuštěnou mobilizovanými nešťastníky. Ruské dělostřelectvo, by bylo na tomto bojišti snáze zničitelné, než v oblasti Doněcka, a dále na východ, kde se lépe skrývá před špionážními prostředky NATO. Opačně – Rusové mají v této oblasti nejslabší špionáž, a nemohou tak snadno a beztrestně ničit ukrajinská děla, jako jinde. Ukrajinci mohou stejným způsobem oblast nasytit zbytkem svých raket PVO, a Rusové, kteří svá letadla a vrtulníky neradi posílají na nebezpečné mise, by nemuseli chtít na bojišti operovat tak často jak nad Doněckem, nebo Bychmutem. 

Protržením Kachovky byla naopak posílena ruská obrana na jejích březích. Pokles hladiny o několik metrů bude znamenat, že voda poklesne, a z vody vystoupí silné usazeniny hlubokého bahna. Přechod Dněpru nad Kachovkou je tak vyloučen, protože tento nový cca 15 metrů dlouhý bahnitý břeh je natolik hluboký, že vyschne jen horní část a vytvoří krustu. Pohyb techniky i vojáků po této tenké krustě bahna je nemožný s výjimkou speciální techniky, kterou ovšem USA i Rusko disponují v mimořádně nízkých počtech. Rusové tedy mohou uvolnit část síll, které střeží břehy protržené nádrže, s výjimkou jaderné elektrárny.

Závěr první: Pokud se Putin nehodlá rychle stáhnout na linii Mariuopol – Doněck, postrádá Rusko vojenský motiv pro vyhození přehrady. Pokud Ukrajina zaútočí přes Dněpr, měla válečný důvod vyhodit Kachovku do vzduchu. 

Co říci závěrem. Důkaz, kdo zaútočil zatím nezveřejnil nikdo, ale určitě se objeví! Řekl bych, že už se na něm intenzivně pracuje. Podle všeho zatím došlo k proryvu hráze v důsledku předešlých poškození bojovou činností. Ukrajinci se ke střelbě do hráze přiznali už v prosinci. Rusové je obvinili už v listopadu. Rusy Ukrajinci obviňují z útoků na přehradu neustále. Důkazy, jak přiznal britský premiér nemá zatím ani MI-6. Na Saddáma se vyrobily, když bylo třeba. Teď, když bude třeba, najdou se určitě taky. Jak praví staré přísloví – Válku je snadné rozpoutat, těžké ukončit. Bohužel. 

Je středa 7. června 05.49. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje. 

MAP 1696 Velký masakr Leopardů na Ukrajině! Washingtonem obchází strach! Opakování velké americké hypotéční krize z roku 2008, která rozvrátila na několik let ekonomiku světa na obzoru! Pád cen nemovitostí podle bankéřských výpočtů až 40%!

Včera 5. června 2023 se na Západ valila jedna hrozivá zpráva za druhou! Ekonomika Západu se začíná díky válečnému běsnění na Ukrajině hroutit, tempem rychlejším, něž si tvůrci sankcí v nejbláhovějších představách vysnili, že zničí Rusko. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, praví staré české přísloví, a znovu tak dokazuje, že lidová moudrost je prověřená staletími, a jen hloupí politici se jí odmítají řídit. V dnešní analýze proto vše podstatné rozebereme. Omlouvám za dva dny nečinnosti, ale pohrdl jsem českým sýrem a koupil jsem si německý, abych ušetřil. A přišel trest a skolil mne do postele. 

V MAP 1690 jsme předpověděli začátek letošní slavné ukrajinské ofenzívy na 6. června, a zdá se, že jsme se nemýlili. Ukrajina zahájila první silné útoky na ruské pozice už 4. června a včera 5. června v nich pokračovala. Kyjevské doupě ještě včera odpoledne tvrdilo, že o ofenzívu ještě nejde. Ani mu nic jiného nezbylo, protože podle dnešních ruských hlášení, (v čase 00.26), Ukrajinci utrpěli zdrcující ztráty: 1500 Chocholů, 28 tanků, z toho 8 německých Leopardů, 3 francouzské AMX-10, a neuvěřitelných 109 obrněných vozidel pěchoty, zejména americké produkce. Propagandisté ruského ministerstva obrany jsou sice velcí mluvkové, ačkoli do úrovně pohádkářů doupěte mají daleko. Ovšem tentokráte množství videí z fronty ukazuje, že základ ruských tvrzení je pravdivý:

 1. Video: Nejnovější ukrajinské BTR-4 Bucefalus v plamenech.
 2. Foto:   1 T-72 + 3 US obrněné transportéry v plamenech. 
 3. Foto: Dalších 5 kusů amerických obrněných vozidel v plamenech.
 4. Video: US M-1224 MaxyxPro a další technika vybuchuje, asi vjeli na minové pole.
 5. Fotky: 2 francouzské tanky AMC-10C opuštěny na bojišti po zničení. Podrobně pro znalce techniky zde srovnávací analýza.
 6. Video: Další zničená obrněná vozidla.
 7. Video: Doslova masakr několika obrněných vozidel na otevřené stepy.
 8. Video: Noční útok ruských vrtulníků na kolonu ukrajinských bojových vozidel – všech 9 zničeno!
 9. Video: Večer už zástupkyně ministra obrany Ukrajiny oznámila, že na některých úsecích už ofenzíva začala.
 10. Mapa: Žlutá šipka – podle Rusů se Ukrajina chystá překročit po přehradní hrázi na Dněpru v Nové Kachovce řeku. Ukrajinci prý tento přechod Dněpru dlouho trénovali. A nyní začali z místa výcviku přesunovat přepravní prostředky do místa očekávaného přechodu Dněpru. Modré šipky – hlavní včerejší útoky Ukrajinců na Rusy. Podle ruských blogerů americké tanky Abrams a vozidla Bradley do bojů ještě nezasáhly, a Ukrajinci je drží v záloze, kdyby se jim podařil průlom, aby je do něj zasadili.

Těsně před nynější červnovou ofenzívou se v Kyjevském doupěti nějakou náhodou zdržoval na návštěvě bývalý hlavní Obamův válečník v Iráku a Afganistánu, a ředitel CIA, generál David Petraeus. Ten při své návštěvě oznámil, že: Tato ukrajinská protiofenzíva zaútočí na ruské síly, které jsou výrazně vyčerpané, které utrpěly velmi těžké ztráty. V mnoha případech bojují v liniích nepřetržitě rok nebo déle. Neprovádějí výměnu jednotky – což byste měli udělat. Nestahují své jednotky, aby je rekonstituovali poté, co utrpí ztráty. Jen do nich strkají špatně vycvičené a vybavené jednotlivé náhrady. Rusové jsou nedisciplinovaní a mají špatné velení.

A předpověděl, že: Na druhou stranu ukrajinské síly jsou dobře vycvičené a disciplinované. Mají dobré velení a nyní jsou dobře vybavené západními tanky a bojovými vozidly pěchoty. Věřím, proto že (Ukrajinci) dosáhnou kombinovaného efektu zbraní. Jedná se o útok tanků podporovaný pěchotou, která brání protitankovým řízeným střelám, aby zasáhly tanky, pomocí palby dělostřelectva a minometů, aby nepříteli udrželi po čas útoku palbou hlavu dole v zákopu a nemohl střílet. Ukrajina dostala západní Drony, a ty jí poskytnou příležitost k přesným úderům pomocí přesného dělostřelectva a raket. Ukrajina proto zvítězí.  A doplnil, že Ukrajina musí ještě dostat rakety ATACM s doletem 300km, aby mohla osvobodit Kyjev a vstoupit do NATO. 

Jak ukazují první dny ukrajinské ofenzívy, Obamův válečník Petraeus se opět, tak jako v Iráku i v Afganistánu, v hodnocení protivníka i vlastních sil zmýlil. Ukrajinci ve dnech 4. a 5. června zaútočili bez palebné podpory, bez letectva, bez dělostřelectva a bez dronů. Prováděli, přesně jak jsme předpověděli, rychlé nájezdy obrněnými vozidly na ruskou obranu, aby k ní, co nejrychleji dopravily svoji pěchotu, určenou k obětování v boji zblízka. Při nájezdech ovšem narazili na ruská minová pole, která nebyli ani schopni předem vyčistit, což je elementární západní válečná taktika, kterou ovládá už i ruská armáda, protože se v zimě u Uhledaru poučila, jak dopadne nepřipravený nájezd tanků a BVP. O zbytek přeživších vozidel se postaralo ruské dělostřelectvo řízené drony, vrtulníky a bitevní letadla, které, jak v Kyjevě oznámil válečník Petraeus, k tomu nedostane šanci, a ruská pěchota vybavená protitankovými raketami.

Nedisciplinovaní a špatně vedení Rusové, tak předvedli jádro taktiky bojů kombinovaných zbraní podle příruček Petraeuse, a Ukrajinci útočili stylem generála Žukova z pozdního léta 1941. Těmito svými nelítostnými sebevražednými útoky Žukov získával čas na mobilizaci a obranu Moskvy, protože nebylo jiného východiska. Co tím nyní sledují hlavní válečníci Doupěte? Pravděpodobně chtějí Jestřábům dokázat, že Doupě se snažilo, že nelítostně obětovalo spoustu vlastních Chocholů, ale že bez dodávek stovek dalekonosných raket ATAMCS, a tisíců tanků, obrněných vozidel, děl, raketometů, vše nejnovější konstrukce, bojovat s Rusem, nemá šanci na úspěch. Kde ale vezmou vládci Doupěte, příští várku Chocholů, kterou vyšlou bojovat s Rusy už s moderními zbraněmi, netuším, protože propad počtů obyvatel Ukrajiny začíná být děsivý, a zdá se, že Zelenského vládu snad žádný Ukrajinec nepřežije. Nejděsivější číslo: V roce 2021 se na Ukrajině narodilo 271 tisíc dětí a 714 tisíc Ukrajinců zemřelo. Ještě v roce 2012 za svrženého Janukoviče byl prý poměr 272 tisíc narozených na 520 tisíc zemřelých. Následující graf je ruský, takže ho berte s mírnou rezervou, tím spíš, že zahrnuje i ztrátu obyvatel způsobenou přechodem území do vlastnictví Ruska, a úprk před válkou:

Pokud má nyní Ukrajina jen 25 milionů obyvatel, což je předpoklad řady studií. Je její lidský potenciál 1 ku 6 v neprospěch k Rusku. Poměr Německa a SSSR za druhé světové války byl 76 milionů ku 196 milionům 1 ku 3. Se započtením značně starší ukrajinské populace proti Rusku, z útěku hlavně mladých lidí z Ukrajiny, je lidský potenciál Ukrajiny možná až 1 ku 8. To značí, že Ukrajinci by museli ničit Rusy tempem 1 padlý Chochol na zabitých 8 Kozáků. Zatím to ovšem vypadá skoro opačně. Gosudar vsadil na šetření životů ruské populace a s obsazením Ukrajiny nepospíchá. Čas pracuje pro něj. 

Velice přesně popsal 2. června kolik má Rusko nyní na svou válku s Ukrajinou času akademik Alexandr Dynkin, prezident Primakova institutu Ruské akademie věd. Podle Dynkina, a na tom se shodují západní analytici, Čína bude nutně potřebovat ještě 10 let ruský jaderný štít, než vytvoří strategickou jadernou paritu s USA. Čínské vedení si po nástupu Xi Jinpinga uvědomilo, že USA nikdy nepředají roli světové mocnosti číslo 1 mírumilovně, a že, kdo chce USA z trůnu sesadit, musí k tomu mít nejen ekonomickou, politickou, vojenskou, ale i jadernou sílu, která tzv. Thúkydidovu past při změně světového suveréna udrží v mírové rovině. Podle Dynkina je moderní Rusko připraveno, zaštítit Čínu, než si vybuduje jaderný deštník, a než sesadí USA z trůnu světového suveréna. Pak Rusko bude jako třetí mocnost světa vyvažovat soupeření USA a Číny. Tato neúprosná logika čínské potřeby ruského jaderného deštníku je zárukou neustálého proudu všech výrobků z Číny do Ruska, které bude Putin potřebovat. Zpět půjdou ruské suroviny, které Čína potřebuje, jako jistotu, aby jí USA přerušením  toků dodávek z Afriky, Jižní Ameriky a Asie, nezařízly ekonomiku. Indie, Arabové, Afričani a Jihoameričané mají stejný pocit – vlády USA už mají všichni dost, a proto Rusko podporují. 

Foto: Akademik Dynkin, který 2. června oznámil, že válka na Ukrajině může klidně trvat i 10 let, protože Čína těchto 10 let nutně potřebuje ruský jaderný deštník, aby ji USA nezničily. A proto bude Čína dodávkami všeho potřebného celou tu dobu Rusko podporovat.

Saudská Arábie, finančně nejsilnější země těžící ropu, která má na její produkci absolutně nejvyšší marži, předevčírem jednostranně, aby Rusko a další země OPEC nepřišly o zdroje z prodeje ropy, protože mají značně vyšší náklady na její produkci, snížila její produkci o 1 milion barelů, tedy o -10%. USA spustily okamžitý povyk, protože tento saudský tah dá vydělat Putinovi, Iráncům, Venezuele, Alžíru, Egyptu a celé řadě producentů, kteří stojí na straně BRICS a Ruska. US ropní analytici dokonce začali včera předpovídat pro zimu letošního roku zvýšení cen ze 76 USD na 100 USD za barel, protože loni vyprázdněné zásobníky na severní polokouli se nepodaří díky snížené produkci naplnit. Jde o další malý krok úsilí zemí, které už nechtějí dominanci USA, a snaží se pomáhat Rusku. Zároveň pád cen ropy ukazuje na dále pokračující a prohlubující se krizi západní ekonomiky

Inflace vyvolaná sankcemi na Rusko se jako bumerang vrací. Zatímco Rusko a země BRICS mají nejnižší inflaci, v Česku trhá Fiala světové rekordy. Obdobně špatně je na tom podle včerejších dat Velká Británie a v USA už z poloviční výše inflace, než je v Česku, zavládala mezi finančníky dokonce panika. Podle výpočtů finančníků z Wall Street tiká v USA další časovaná bomba. Má hodnotu 1,5 bilionu USD, cca 17 státních rozpočtů ČR, a představují jí hypotéky, které podle výpočtů nemusí být v příštích dvou letech splaceny.

John Kennedy, republikánský senátor a vysoký představitel bankovního výboru Senátu USA včera novinářům dvakrát na otázku, zda se opět obává velké hypotéční krize, řekl: Mám strach? Krátká odpověď je ano! Dlouhá odpověď je, sakra ano! 

Podle včerejšího vyjádření profesora financí a nemovitostí Stijna Van Nieuwerburgha z Columbia Business School, by bylo nejlepším scénářem pro USA , že by došlo k vymazání hypotečních dluhů, které by bylo izolováno jen na několik bank, které mají velkou expozici k hypotékám na kancelářské budovy. Finančníci v USA, tak už opět plánují, jak dalšími biliony nově natištěných dolarů zachrání banky, které rozpůjčovaly biliony USD na kancelářské nemovitosti. V USA je nyní 18,6% všech kanceláří prázdných, proto jsou problémy se splácením hypoték. Podle profesora Nieuwerburgha, protože FED, aby potlačil inflaci aspoň na 6%, zvednul úroky, a tak došlo k situaci, že zvýšením úroků hypoték ze 3% na 6% došlo k poklesu hodnoty nemovitostí v bankovních účetnictvích o 40%! Zajímavý údaj je, že největší bankovní krach světa Lehman Brothers v roce 2008 odstartovala pouze účetní ztráta hodnoty nemovitostí 3-4%. Tehdy šlo o 600 miliard USD, dnes jde prý o 1,2 bilionu USD! Vše v USA naznačuje krach – ceny fondů, které investovaly do nemovitostí už ztratily přes 18% své hodnoty

Washington se už děsí nadcházející ekonomické krize více než debaklu Kyjeva. Aby odvrátili hrozící platební neschopnost USA, která by zřejmě definitivně podlomila moc dolaru, uzavřeli spolu republikáni a demokraté dohodu, že Washington omezí vojenské výdaje Pentagonu na příští rok na maximálně 886 miliard dolarů. Jenže se ukázalo, že to značí velké problémy, jak s financováním Kyjeva, tak s financováním posilování síly USA v Tichomoří. Biden se nyní vzpírá zvýšit armádní výdaje, protože mu došlo, že tištěním dalších nekrytých dolarů, jen zvýší inflaci a prohraje volby. Ovšem, co je pár desítek miliard dolarů pro Pentagon, když hrozí nutnost natištění 1,5 bilionu dolarů na hypotéky bankám za neplatící majitele komerčních kanceláří. Co tomu řeknou miliony Američanů, které v letech hypotéční krize Lehman Brothers nechala Obamova vláda bez pomoci. Inflace vyvolaná sankcemi na Rusko už likviduje nejen Česko, EU, ale přelila se na hypotéční trh USA. Číňan si může mnout ruce. Zmasírovaná česká provládní média věštila ještě nedávno zaručený příchod realitní hypotéční krize v Číně, teď o nastupující, podle šéfa bankovního výboru amerického Senátu zaručené krizi, raději mlčí, a jen neustále vytrubují Porazíme Rusa, Porazíme Čínu! Bohužel pro jejich voliče, to tak vůbec nevypadá!

Jak včera přiznala i iDnes, Washington se války s Čínou začíná bát, a vysílá do Pekingu zvláštní emisary. Proč? Putin i Medvěděv poslední měsíc intenzivně jednali s čínskou generalitou. Je možné, že se domluvili, že v případě náhlého zvratu v tchajwanském status-quo, se Čína přeplaví na Tchaj-wan a vztyčí na něm svou vlajku. Potřebuje k tomu jediné – ruský jaderný štít. Možná se také domluvili, že v případě náhlého zvratu v ukrajinském konfliktu milion čínských dobrovolníků zase celou záležitost vyřeší jak ji vyřešil s holywoodským válečníkem McArhturem. USA jsou už natolik slabé, že nedokáží Tchaj-wan ubránit, bez hrozby jaderných zbraní. Ale ty nepoužijí, pokud jim bude hrozit Rusko. Děsivý scénář může nastat dřív než se v Evropě někdo z politiků probere, že balancujeme na hraně jaderné války. USA nezničí USA jen proto, že na Prahu nebo na Kyjev spadne nějaká ruská taktická jaderná raketa, stejně tak, jako když se Čína vylodí na Tchaj-wanu. Je nejvyšší čas začít přemýšlet, jak z té spirály eskalace ven. Status Quo uplynulých 20 let nebyl tak špatný, jak se nás snaží fialoví strašpytlové přesvědčit. 

Je úterý 6. června 04.54. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje. 

MAP 1695 Vzpoura na Ukrajině! Zelenskyj demaskován! Západní bankéři nadšeni! Kyjev žene mobilizované ukrajinské farmáře do sebevražedných útoků na Rusy, a potom zabavuje jejich půdu, a rozprodává ji nadnárodním korporacím. Zákon Ukrajiny 6013, který se právě schvaluje, ukládá všem ukrajinským farmářům zlikvidovat do 5 let své farmy a připravit je na prodej!

Wall Street Journal, který rozhodně nepatří mezi stoupence Putina, před pár dny zveřejnil, že: ukrajinská armáda od loňského podzimu rekrutovala chudé muže z vesnic, vybavila je puškami a uniformami ze sovětské éry, a po dvou nocích po odvodu strávených v kasárnách je poslala rovnou do předních linií. Někteří z těchto branců se snažili podepsat oficiální odmítnutí bojovat proti Rusům, protože nedostali žádný výcvik, a nikdy předtím nedrželi v ruce zbraň. Kyjev a jeho seržanti na jejich žádosti měli jedinou odpověď –  Bachmut Vás naučí!

Podle Wall Street Journal Kyjevské doupě poslední půlrok vysílalo do míst nejtěžších bojů s Rusy výhradně jen mobilizované vojáky a jednotky územní obrany s minimálním výcvikem a vybavením, ve snaze ušetřit před zničením své čerstvé elitní tlupy vycvičené a vybavené zeměmi NATO pro letní ofenzívu. Chudí zmobilizovaní ukrajinští farmáři začali přezdívat ruská jatka v Bachmutu “peklem na zemi“, a veškerá popularita vojenské služby a branné povinnosti ze začátku roku 2022 se na Ukrajině změnila v rostoucí odmítání vojenské služby a vyhýbání se nástupu do armády. Velvyslanec doupěte v Londýně Vadim Pristaiko přiznal britským pohlavárům, že ztráty, které letos Ukrajina utrpěla jsou hrozné číslo, a nelze je nyní, ani zveřejnit. Podle veterána americké námořní pěchoty Troye Offenbeckera, který se bojů v Bachmutu na ukrajinské straně osobně zúčastnil, bylo ukrajinské velení chaotické, Rusové měli celou dobu bojů absolutní palebnou převahu, stříleli nepřetržitě, a kecy, že jim dochází munice, jsou jen sprosté mediální žvásty. Život zmobilizovaného ukrajinského farmáře – brance nahnaného doupětem na jatka do Bachmutu prý netrval déle než 4 hodiny. Tvrzení Offenbeckera potvrdil i německý novinář Deutche Welle  Konstantin Gončarov, který na začátku války vstoupil do ukrajinské armády, a přiznal, že boje v Bachmutu představovaly pro čerstvé ukrajinské rekruty jen sázku vlastního života do loterie. A v loterii, jak se ví, absolutní většina prohrává. 

Edward Arnold, přední britský královský armádní analytik, včera přiznal, že celý letošní Humbuk kolem slibované ukrajinské protiofenzívy byl nezbytný hlavně pro udržení válečné podpory ukrajinského obyvatelstva, pro udržení optimismu vojáků, a pro získání vybavení a zbraní potřebných k udržení ruské fronty před zhroucením. A, že s ofenzívou, hlavně s jejím úspěchem, nelze letos vážně počítat, protože ruská armáda je stále silnější, její obraná linie je stále pevnější, kdežto Ukrajinci jsou vyčerpaní a stojí před zhroucením.

Podle přiznání Arnolda, ani nejvyšší armádní špičky Pentagonu letos nepočítají s žádným ukrajinským ofenzívním úspěchem, protože ukrajinské armádě zcela chybí nezbytné know-how a schopnost řídit a koordinovat rozsáhlou vševojskovou operaci. Pentagon prý udělal vše, co bylo v jeho silách, aby Ukrajince vyzbrojil, ale podle Pentagonu, samotné zbraně jsou k ničemu, tam kde chybí profesionální schopnost využít jejich potenciálu. Očekává se proto, že ohlášená ofenzíva, která musí proběhnout, aby se Zelenskyj definitivně neztrapnil, bude mít formu masivních sebevražedných nájezdů lehce obrněné ukrajinské pěchoty na ruskou obranu, ve víře, že se někde podaří obranu prolomit a dobýt nějaký ten malý kousek území, aby se v doupěti mohlo mediálně oslavovat velké vítězství. 

Hein Goemans, ředitel Watsonova Centra vlivné a elitní newyorské soukromé Univerzity Rochester, proto už vydal spřízněným médiím a neziskovkám pokyny, aby jakékoli nadcházející marginální ukrajinské úspěchy na bojišti náležitě hlasitě oslavovaly, protože velké územní zisky nebudou. Podle Goemanse je třeba propagandou vytvořit v Američanech i Evropanech očekávání, že když se Kyjevu podařil malý průlom, a získal malé území, znamená to, že se příště podaří větší průlom, a že Putin stále prohrává. 

Tento scénář vytvořený Goemansem nyní evidentně probíhá u Bělgorodu. Ukrajinci provádějí sebevražedné nájezdy na řídce bráněná ruská území, která nejsou schopni udržet, jakmile se mobilní ruské síly přesunou do míst útoků, a západní mediální propaganda duní, že Putin prohrává válku. Kolik Ukrajinců zaplatí životem za tuto mediální kampaň o ukrajinských vítězstvích evidentně pro Washington, Brusel, Prahu i Kyjev není důležité. Chudí Ukrajinci tu jsou jen proto, aby svými životy a majetkem zaplatily účet západních politiků. 

Na Ukrajině, již nebublá nespokojenost jen s odvody, ale i s chystaným vyvlastňováním největšího bohatství Ukrajiny – zemědělské půdy.

V srdci Ukrajiny, v Poltavě, kde Petr I slavným vítězstvím nad Švédy začal psát moderní ruskou historii, to vře. Nejprve se proti kyjevské moci vzbouřil místní politik Serhiy Kaplin, a podal žalobu proti nesmyslně vysokým cenám za dodávky tepla v Poltavě, (450 tisíc obyvatel). Kaplin soud vyhrál, protože dokázal rozsáhlé machinace s tarify za teplo. Ihned po Kaplinově soudním vítězství, 16. května, přestali obyvatelé Poltavy masivně za teplo platit, a domáhat se navrácení peněz. Jde o miliardu Hřiven Kaplin dokonce zorganizoval za pár dní statisícové hnutí neplatičů za teplo, kteří se bouří, že v tzv. banderovských oblastech Ukrajiny, (město Rovne v originále textu), jsou ceny za teplo mnohem nižší, než v Poltavě. Navzdory soudnímu rozhodnutí, které dává Kaplinovi za pravdu, na něj na žádost doupěte vyrazila tajná služba SBU, a obvinila ho, že rozvrací válečné úsilí a snaží se poškodit Ukrajinu ve prospěch Ruska!  Kaplinovi přitom jde pouze o dodržování vlastních Zelenského ukrajinských zákonů, které podobné zvyšování cen energií v době války s Gosudarem výslovně zakázaly!

Další, kdo se v Poltavě proti Kyjevu nyní vzbouřil, je šéf místních farmářů Volodimir Bilousko. Ten se přidal k organizátorovi celoukrajinského protestu malých farmářů, šéfovi svazu farmářů Ukrajiny, Ivanu Slobodianykovi. Oba dva ostře kritizují právě projednávaný ukrajinský zákon číslo 6013, protože nařizuje všem majitelům malých ukrajinských farem, aby do 5 let ukončili svoje podnikání, a svoji farmu dali k dispozici velkým zemědělským korporacím. Kdo se nepodřídí, bude jeho farma zlikvidována, píše se v zákoně. Podle zákona mají na Ukrajině už existovat jen velké latifundie. Oba dva politici varují, že Kyjev chystá zabavení půdy malým farmářům, kteří představují 92% všech zemědělských podniků na Ukrajině!  (Originály provolání Poltavských farmářů v Ukrajinštině zde.) 

Kyjevské doupě nyní postupuje takřka přesně podle amerického Oskarového filmu Návrat do Cold Mountain s Renée Zellweger v hlavní roli. Chudí farmáři jsou opět násilím nuceni bez výcviku bojovat za své papaláše, a ti jim za odměnu zabírají půdu. Dějiny se opakují nejen na Ukrajině, ale i v Evropě.

Ursula von der Leyen, která se nyní uchází o funkci šéfky NATO, a je hlavní stoupenkyní války s Ruskem na Ukrajině, žila ve svých 20 letech v Londýně pod jménem své praprababičky z Jižní Karolíny jako Rose Ladson. Rose Ladson přitom byla americká otrokářka, která jen na své hlavní plantáži držela přes 200 otroků. Při zrušení otroctví v USA v roce 1865 v důsledku porážky Jižanů přišli Ladsonové podle zápisu o stovky otroků na několika plantážích. Otrokáři Ladsonové občanskou válku bez úhony přežili, a zbohatli na ní. Absolutní většinu padlých vojáků Jihu představovali chudí farmáři, kteří neměli žádného otroka. Dnes kráčí Ursula ve stopách své praprababičky a svou politikou ruinuje nejen holandské, české, slovenské a další farmáře, ale opět nechává posílat ukrajinské farmáře na smrt, a vytváří podmínky pro největší loupež ukrajinské černozemě v dějinách lidstva! Vnučky amerických otrokářek jsou mimořádně úspěšné. Kamala Harrisová, Bidenova Vice, je také vnučkou otrokářky, tentokráte britské! Chudí farmáři, kteří ve válkách těchto otrokářek padli, žádné vnučky většinou neměli, a o majetek po své smrti přišli. Zelenskyj nyní plánuje, zabavit půdu, i těm chudým farmářům, kteří válku proti moskevskému Gosudarovi nějakým zázrakem přežijí. Můžete hádat, kdo na té půdě bude zase vydělávat!  (Více o obou současných otrokářkách v historickém MAP 813.)

Vlastnictví zemědělské půdy po latifundiích je byznysem budoucnosti. Čína, Asie, Afrika, budou odebírat stále více pšenice, kukuřice a rostlinných olejů. Je to bezrizikový byznys. Kupců bude čím dál tím víc, a konkurence nebude existovat. Vhodné plochy pro levnou výrobu jsou jen v Severní Americe, v Evropě, na Ukrajině a v Rusku! Jen je třeba z polí vypudit farmáře! A to je současná politika jak Bruselu, tak Prahy, tak Kyjeva! Ostatně, Ursula i Kamala mají rodinou tradici v řízení plantáží a latifundií. 

Je sobota 3. června 06.05. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje. 

MAP 1694 USA včera potupně přiznaly, že jim chybí už 18 tisíc leteckých techniků, a bude hůř! Politici chudí duchem se shromáždili v Bratislavě a litovali, že boj Rusku nevyhlásili už v roce 2008! Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k záhubě!

Emanuel Macron předevčírem na shromáždění západních hlavounů v Bratislavě opět celému světu dokázal, že se Henri Kissinger vůbec nemýlil, když označil všechny současné západní politiky za absolutní hlupáky. Hlupák Macron v Bratislavě, aby se zalíbil příznivcům členství Kyjeva v NATO a totální války proti Rusku až do konečného vítězství ukrajinských zbraní, se potupně omluvil za politiku svého předchůdce, posledního velkého francouzského prezidenta Francie Jacquese Chiraca, který nejprve v roce 2003 úspěšně sabotoval účast Evropanů na válce v Iráku, a který tenkrát jízlivými výrazy připomněl Polákům a dalším válkychtivým východoevropským politikům, že by raději měli mlčet, než plácat holé nesmysly!

A potom se Macron východoevropským politikům omluvil, že Francie a Německo vetem zablokovaly v roce 2008 členství Ukrajiny a Gruzie v NATO, opakem někdejších Chiracových jízlivých slov, a zdůraznil, že Francie a Německo měly v roce 2008 poslechnout východoevropské politiky, a nezablokovat členství Ukrajiny a Gruzie v NATO! A po vzoru kajícníků a flagelantů začal nahlas mečet Mea Culpa, Mea Culpa, Naše vina! Naše vina! 

A od všech u Čaputové shromážděných hlupáků se mu dostalo odpuštění a požehnání, neboť známá je pravda, že chudí duchem jsou blahoslavení, a už tak zapomněli, že v letech 2003 až 2020 nebylo možné v Evropě nijak nahradit ruské dodávky plynu ani ropy z prostého důvodu – v USA ještě nebyly vybudovány ani těžební kapacity, ani rafinerie, které by zejména potrubní plyn změnily na LNG přepravovaný loděmi. A v Evropě ještě nebyly ani větrníky,  ani soláry, které by vyráběly drahou elektřinu, když svítí a fouká, a nebyly ani přístavy na přijímání lodí s LNG. Evropa by v letech 2003 až 2020 bez ruského plynu zmrzla, a bez ruské ropy by se nepohnul ani jediný kamion. Připomeňme fakta:

 1. Graf EIA vývozu ropy z USA v letech 1920 až 2023
 2. Graf EIA vývozu plynu LNG z USA v letech 1998 až 2023
 3. Slavnostní spuštění plynovodu Nord Stream I v roce 2011, bylo reakcí na plynovou krizi v roce 2009, kdy Evropa málem zmrzla, protože Ukrajina se nedokázala dohodnou s Ruskem na podmínkách přepravy plynu do Evropy.

V letech 2003 až 2020 byla Evropa odkázaná na Rusko, aby nezmrzla. V letech 2008 až 2020 USA nejen, že Evropě nemohly pomoci, aby nezmrzla, a její průmysl se nezastavil. Ale v roce 2008 uvrhly americké banky celý svět do katastrofální ekonomické krize, ze které se Evropa dostala, jen díky dodávkám levných ruských surovin a energií, a rostoucímu obchodu s ČínouNebyly to USA, kdo pomohl Evropanům přežít, a udržet si až do loňského roku vysokou životní úroveň – bylo to Rusko, a byla to Čína, kdo pomohly. Kdo přepisuje historii, jako shromáždění hlupáci v Bratislavě, nečiní tak nikdy náhodou.

Kdyby se NATO v letech 2003 až 2020 podřídilo přáním východoevropských hlupáků, zřejmě by značná část populace zmrzla, trpěla hlady, a evropská ekonomika by se zhroutila. Teď už sice nezmrzneme, ale ceny energií a surovin způsobí, že náš průmysl bude nekonkurenceschopný, a vyklidí své africké, asijské a jihoamerické trhy. Hlupáci se u toho budou zase radovat, že škodí Rusku. Že škodí hlavně Evropanům, jim nedojde, protože blahoslavení jsou chudí duchem! 

Letošní zimu Evropané přežili díky nezvykle teplému počasí, a díky tomu, že jižními plynovody do EU stále proudilo 14% její spotřeby plynu, místo obvyklých 40%. Katarský emír varoval nedávno Evropany, že letošní zima se nemusí opakovat, a že pokud skončí hospodářská krize, nemusí těžební kapacity mimo Rusko pro zásobování EU stačit. Politiky chudé duchem to nezajímá, když bude zima, ve vládních budovách bude teplo, a vládním zaměstnancům se v případě nutnosti zvednou platy. Zbytek bude mít smůlu!

Válka do úplné porážky Ruska je chiméra politiků chudých duchem, protože ignoruje poslední včerejší vládní data z USA. Tamním leteckým firmám bude na konci letošního roku chybět až 18 000 leteckých mechaniků, to představuje 12% všech pracovních míst pro letecké mechaniky v USA. Hrozí dokonce uzavření některých letišť, a snížení počtů civilních letů. Výroba letadel, raket, a střel s plochou dráhou se bude potýkat s nedostatkem kvalifikovaných techniků a dělníků. Tento nedostatek technicky vzdělaných dělníků, mechaniků, a dokonce i účetních se každým měsícem prohlubuje. Ačkoli ekonomika USA je v krizi, odchody do důchodů, vyvolávají neustálý hlad po vzdělané pracovní síle. Tzv. noví WOKE absolventi amerických škol a univerzit jsou absolutně nepoužitelní k jinému druhu práce, než jako pomocné nekvalifikované síly, nebo jako členové aktivistických neziskovek. 

Nedostatek kvalifikovaných dělníků a techniků už v USA vyvolává inflaci navzdory politice FEDU, který zvyšuje úroky jako zběsilý, ale inflace přesto neklesá.  Podle ekonomů se tak v plné síle začíná v USA projevovat nové pravidlo ekonomie – stárnutí populace a nárůst počtu důchodců vyvolává dvojí potřebu nových pracovních sil – těch, kdo se o důchodce budou starat, a těch, kdo je v práci nahradí. Protože počet Američanů odcházejících do důchodu je vyšší, než počet ze škol do práce nastupujících Američanů, musí firmy lákat nové zaměstnance na zvýšené platy. Protože počet kvalifikovaných zaměstnanců, kteří odcházejí do důchodu značně převyšuje počet kvalifikovaných zaměstnanců, kteří ukončují školy, musí americký průmysl razantně zvyšovat platy, a firmy, které si to nebudou moci dovolit, čeká krach. Celý plán chudého duchem Bidena, že za dotace postaví nové moderní továrny, tak končí, jak loni v létě předpověděl zakladatel tchajwanského čipového obra TSMC, když obědval s americkou čarodějnicí Nancy Pelosi, která na ostrov přiletěla, aby stejně jako Pekarová, štvala Číňany. Morris Chang, sám absolvent prvotřídní techniky MIT, a taky Stanfordu, tehdy Pelosi jízlivě oznámil – Jen si stavte továrny na čipy za stovky miliard USD. Než do nich ve školách vychováte techniky, které nemáte, Vaše továrny budou beznadějně zastaralé! A podobně to bude i s výrobou letadel a raket pro Kyjev. Než školy v USA zase začnou produkovat vzdělané techniky a dělníky, letadlo F-35 bude beznadějně zastaralé, a s Kyjevem bude amen, protože jestli v USA nejsou noví vzdělaní technici a dělníci, tak v Evropě, a obzvláště v Česku to platí několikanásobně. A bez nich se nedá vyrábět ani civilní ani vojenské zboží. 

U výroby zbraní platí, že se je nevyplatí vyrábět, pokud nemáte solventního odběratele v cizině. Pokud ho nemáte, platíte výrobu zbraní z daní. Kyjev je notoricky nesolventní, a nikdy za zbraně nezaplatí, už jen z toho prostého důvodu, že všichni práceschopní Ukrajinci jsou už takřka v Evropě, a prý se nehodlají vracet, a já se jim ani nedivím, protože Fiala je boží dar, když ho srovnáte se Zelenským a jeho kamarilou. 

Blahoslavení jsou tak občané chudí duchem, kteří nevidí, co je potká, když volí fialové politiky, protože zapomněli na vlastní historii posledních 20 let. Proto nebuďte blahoslavenými. A připomeňte si občas historii, a volte nové politiky, a staňte se novými politiky! 

Je pátek 2. června 05.10. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje. 

MAP 1693 Ruští záklaďáci po dvouměsíčním výcviku rozehnali ukrajinskou elitní bojovou skupinu podporovanou polskými a západními dobrovolníky! Neuvěřitelné video zteče s generálem Lapinem včele! Polský prezident Duda krátce po incidentu připomněl západním politikům, že Putina ještě nikdo nikdy neporazil!

Polský prezident Andrzej Duda včera 31. května rázně v amerických médiích připomněl, že Putin ještě nikdy žádnou svoji válku neprohrál. A že smát se Rusům, že válku prohráli, protože Finsko vstoupilo do NATO. A že na Ukrajince útočí i ve starých tancích ze šedesátých let. Je prostě jen důkazem západního hlupáctví! Podle Dudy si Rusové, když bude třeba utáhnou opasky a budou srdnatě bojovat, i když budou hladoví, a i když budou mít starší tanky, a i když budou umírat. Ruská propaganda, je podle Dudy, k tomu přinutí. 

(Foto: Generál plukovník Aleksandr Lapin, hrdina Ruska, na začátku útoku, při němž před pár dny pod jeho osobním velením mladí ruští vojáci základní služby loňského listopadového a letošního březnového nástupního termínu rozprášili ukrajinské elitní uskupení  zesílené dobrovolníky ze zemí NATO a zahnali je na útěk! Na videu na našich stránkách michalapetr.com si povšimněte, že na Lapinově uniformě jsou znaky a vlajky Ruska a ruské armády nahrazeny znaky SSSR a Sovětské armády! Lapin je Putinův nejoblíbenější generál, a od počátku vpádu na Ukrajinu je pověřován jen těmi nejtěžšími úkoly! Putin nad ním drží ochranou ruku. Kuchař Prigožin, Kadyrov, a zejména všichni tzv. vojenkorové, Lapina bytostně nesnášejí, a neustále požadují jeho sesazení.)

(Foto: Generál Lapin po úspěšném útoku ruských záklaďáků na ukrajinské elitní jednotky a dobrovolníky ze zemí NATO pózuje u ukořistěné americké techniky.)

Před pár dny zaútočila elitní ukrajinská bojová slupina na ruské město Bělgorod. Ukrajince při pokusu zmocnit se starého ruského území podporovali polští a západní profesionálové – dobrovolníci. Akce skončila za pár hodin neslavně, a přes 70 útočníků Rusové pobili a zbytek se rozprchl.  Nejzajímavější na celé bitce o pár ruských pohraničních vesnic je, kdo ukrajinskou armádní elitu rozprášil a zahnal na útěk! Zní to neuvěřitelně, ale byli to ruští záklaďáci, kteří sotva skončili měsíční přijímač, a kteří pod osobním velením generál plukovníka Lapina, na Ukrajince a zřejmě i bývalé vojenské profesionály ze zemí NATO srdnatě v podvečer vyrazili. 

Celou událost zachycují dvě překrásná videa, která Vám o současné ruské armádě řeknou víc, než se dozvíte z jiných zdrojů. V dnešní analýze nejprve obě dvě videa rozebereme, abyste si je mohli prohlížet už jako chladní vojenští profesionálové, kteří vědí, na jaké detaily se koukat, aby vytěžili informace. Obě videa jsou na konci analýzy.

Na videích jsou mladí ruští vojáci při rozvinování k útoku vesnicí proti Ukrajincům. Je vidět, že jsou ještě absolutně nevycvičení, protože mají na sobě neskladně nasoukanou vojenskou výstroj, která na nich vlaje, a překáží jim v pohybu i v boji. Zbraně nesou při útoku tak jako je nosí čerství rekruti. Nenesou je v poloze připravené k okamžité střelbě. Ještě se zbraně při pohybu nenaučili nosit tak, aby jim nepřekáželi. Všichni vojáci jsou navíc jednotně mladí, jak je jen u povolanců k základní službě obvyklé. Pohybují se přesně jako čerstvě vycvičení záklaďáci – v zástupech příliš hustě za sebou. Oči mají při útoku upřené toporně před sebe, a takřka výlučně sledují terén po kterém běží, místo toho, aby očima střídavě prohledávali okolí, zda se tam někde neschovává ke střelbě připravený Ukrajinec, a střídavě si prohlíželi terén, po kterém musí proběhnout. Za ruskými vojáky se pohybují BVP. Z trhavého pohybu BVP, jejichž řidiči ještě nemají odhad šířky vozidla a v úzkých úsecích při objezdu zaparkovaného auta se zmateně zastavují, a pomalu se snaží úzkým místem projet, je opět jasné, že jsou řízeny mladými záklaďáky, kteří se teprve naučili jezdit dopředu a dozadu, ale chybí jim schopnost – vnímat terén, překážky a vojáky okolo sebe, kterou mívali řidiči BVP posledních šest měsíců před odchodem z dvouleté služby v ČSLA – jezdit profesionálně automaticky a očima přes periskopy sledovat terén před sebou a vojáky okolo sebe. 

Ruská jednotka, která na videu útočí, je tak podle všeho složená z podzimního nástupního termínu ruských branců, který byl loni Putinem kvůli mobilizaci odsunut z říjnu na listopad. Protože Rusové mají výcvikové a bojové jednotky a roční prezenční službu, a platí u nich, že po půlroce se z výcvikových jednotek přeposílá k bojovým jednotkám, tak je z videa jasné, že květnového útoku se účastnili řidiči BVP podzimního nástupního termínu, a pěšáci možná i dubnového nástupního termínu. Putin zakázal používat záklaďáky v zóně své speciální operace. V případě bojů u Bělgorodu toto omezení zjevně neplatilo – důvodem byly asi boje na vlastním ruském území. 

Útok ruských vojáků základní služby proti elitě profesionálů Ukrajiny a dobrovolníků z NATO osobně řídí na obou videích ruský generál plukovník Lapin. Ten řídil tzv. neúspěšnou obranu proti podzimnímu útoku Ukrajinců jižně od Charkova, po které Putin vyhlásil mobilizaci. Lapin se za svůj údajný debakl stal terčem útoků Prigožina, Kadyrova a hlavně ruských tzv. nezávislých válečných zpravodajů – vojenkorů. Ti nerozumějí a nebo nechtějí rozumět Putinově a Gerasimově strategii s jakou vedou válku. Zejména tzv. vojenkorové jsou v poslední době značně vzteklí, protože začleněním domobraneckých jednotek rebelů do pravidelné ruské armády přišli o svá exkluzivní videa a zprávy z bojiště, a v důsledku toho o sledovanost a peníze. Obdobně Prigožin a Kadyrov ztrácejí své výdělky a vliv, protože jejich jednotky jsou v poměru k částečně mobilizované ruské armádě stále menší a méně důležité.

Generál Lapin, velel loni jarnímu útoku elitních gardových tankistů směrem na Kyjev přes ukrajinské Sumy a Černigov. Byl za to ruskými médii kritizován, že území trvale neobsadil, a s údajnou hanbou, a s velkými ztrátami se musel stáhnout. Ruská média opět nepochopila smysl Lapinova útoku na Kyjev – rozvrátit průběh ukrajinské mobilizace v černigovsko-sumské oblasti, která je velmi vlastenecká. Způsobit ukrajinské armádě, co největší škody, překvapivými přepadením jejích sil ještě v kasárnách, a v prostorech skladů zbraní a techniky určené pro mobilizaci. A na určitý čas vázat ukrajinské síly v oblasti severně od Kyjeva, aby se nemohli zorganizovat a přesunout se podél Dněpru směrem k Mariupolu. A to do té doby, než bude jižní skupinou ruského jarního útoku vytvořena obranná linie, tak jak ji známe dnes, od Dněpropetrovska přes Ugledar až k Bachmutu, a obklíčen a izolován Mariupol.

Lapin tento úkol bezezbytku splnil. Ruští gardoví tankisté se při něm střetli s ukrajinskou mechanizovanou ultra elitou Chlodnyj Yar, a vzájemné boje obou profesionálních jednotek obě strany značně vyčerpaly. (Detailní popis bojů nejlepší ukrajinské jednotky Cholodnyj Yar proti Lapinovým gardistům jsme popsali podrobně v MAP 1566.)

Obdobně Lapin splnil i další úkoly. V létě dobyl Lisičansk a Severodoněck, a dostal za to titul hrdiny Ruska.

A na podzim bravurně zvládl ústupové boje na současnou obranou linii jižně od řeky Oskol. Zvládnutí ústupu se považuje za nejvyšší známku vojenské profesionality. Lapin se za ústup stal terčem všeobecné nenávisti všech vojenkorů, Prigožina i Kadyrova. Zda si tito Rusové vůbec uvědomili, že Lapin jen dokonale sehrál Putinovo podzimní divadlo, které bylo nutné pro nařízení mobilizace, vyvolání pocitu ohrožení vlasti, a které bylo nutné i z hlediska Gerasimovy ekonomiky ruských válečných sil, která potřebuje, co nejkratší frontu, aby na ní bylo možné soustředit, co největší dělostřeleckou a palebnou převahu, a pozabíjet, co nejvíce Ukrajinců, s co nejmenší úmrtností Rusů, vyjma Prigožinových trestanců. Lapin byl za porážku Putinem odměněn jmenováním zástupcem velitele všech ruských pozemních sil, a to svědčí o jediném – Lapin plní úkoly, jak si Putin přeje. 

Lapina si na videích pozorně prohlédněte. Na pravém rameni polní uniformy nenosí vlaječku Ruska, ale vlajku SSSR! Na dalších místech uniformy, nosí místo emblémů ruské armády, znaky Sovětské armády. V ruské armádě se tyto znaky objevují stále častěji. Nicméně Lapin je nejvyšší Putinem odměňovaný generál, který je takto nosí. Nemusí to být náhoda. Obdobně si Putin cenní dalšího vyznavače SSSR generála Surovikina. Putin důvěrně nedávno jednal s náčelníkem štábu čínské armády, a Dmitrij Medveděv je v poslední době častěji v Pekingu, než v Moskvě. Čínští komunisté jistě nášivky se srpem a kladivem na uniformách ruské generality uvítají, jako utužení spojeneckého svazku. Včera navíc Xi Jinpign z tribuny se srpem a kladivem vyhlásil čínské armádě a bezpečnostním silám, že se musí okamžitě připravit i na ten nejhorší možný scénář, a to jak v boji proti vnějšímu, tak i proti vnitřnímu nepříteli. Rusko se drží politické linie, že odráží útok kolektivního Západu vedený s cílem podrobení a rozdělení Ruska. Čína v posledních dnech přechází na podobnou rétoriku. 

Ani druhá strana konfliktu nezahálí, a stupňuje své požadavky – zde jsou aktuální podmínky, aby byl s Ruskem uzavřen mír:

 • okamžité stažení všech jednotek ze suverénního území Ukrajiny; 
 • konečné uznání, že SSSR se zhroutil a postsovětské země mají celý rozsah suverenity; 
 • vydávání válečných zločinců a osob zodpovědných za rozpoutání války; 
 • stanovení demilitarizační zóny (nárazníkové zóny) na území Ruské federace; (až  120 km do hloubky území)
 • omezení útočných zbraní (rakety dlouhého doletu); 
 • mezinárodní konference o organizaci kontroly jaderného arzenálu Ruské federace; 
 • byl právně stanoven program reparačních plateb, včetně dobrovolného vzdání se ruského majetku zabaveného v jiných zemích ve prospěch Ukrajiny. 

Jak připomněl Duda, Putin ještě nebyl nikdy poražen. Moderní Rusko také ne. Ale tady se Rusku předkládá bezpodmínečná kapitulace! Hlupáci na Západě si zřejmě neuvědomují, že nic horšího Západ nemůže potkat, než že Rusko vyhlásí Vlasteneckou válku, jako proti Napoleonovi a Hitlerovi. Čína směřuje k podobnému scénáři. Ruská armáda by podle podmínek míru nesměla být v Petrohradu, a třeba ani v Kalači na Donu, kde v roce 1942 uzavřela obklíčení německé 6. armády. Putinova strategie – zmobilizovat Rusy k velké vlastenecké válce proti Západu – díky hloupé politice Západu začíná nabírat dech. 

Zpět k videu. Generál Lapin, který je známý tím, že se nebojí velet z první linie, na něm pochoduje středem asfaltové cesty!, což je absolutně proti pravidlům boje ve městě, a jeho vojáci základní služby, postupují podle pravidel podél obou stran cesty přitištění k plotům. Každá střelba z domu podél cesty, tak může být vedena pouze proti jedné postupující koloně. Lapin, nejprve postupuje v čele vojáků, křičí “Za Rodinu! Za vlast!” a postupně nechává vojáky, aby ho předběhli. Tedy vědomě se stahuje z bezprostředního ohrožení. Na videu je tedy vidět pouze rozvinování do útočné sestavy pro boj ve městě, či vesnici. V každém případě Ukrajinci pozice se ztrátami vyklidili, žádná obrana dobytého území za každou cenu se nekonala. 

Hlavní cena videa – ruské jednotky základní služby po pár měsících výcviku jsou připravené na boj s elitními profesionály. To může znamenat přelom ve válce, protože elitní jednotky profesionálů velmi neradi bojují proti náctiletým odvedencům – moc dobře vědí, že ztráty v takovém to boji jsou značné, protože sotva odrostlí kluci mají zvláštní genetickou lidskou vlastnost – nebojí se o svůj život. Kdežto odrostlí profesionálové si svůj život snaží uchovat. (P.S. Domnívám se, že Lapin záklaďáky vyvedl na bojiště, aby jim dal hlavně poprvé čichnout kouře ze zbraní a z výbuchů, a že si ohlídal, že postupují směrem, ve kterém žádné velké střetnutí nestojí. Kdyby šel proti zahuštěné obraně, nešel by středem cesty. Je sice odvážný, ale není blázen. Videa si prohlédněte zde na odkaze. Videa údajně natáčel osobně Putinův nejlepší novinář- propagandista Aleksandr Koc.

Pokud se Zelenskému a západním jestřábům podaří jejich politikou docílit, že ruská pěchota začne při útoku křičet Za Putina! Za Rodinu! Urraaa! Raději nedomýšlet! Zatím tak křičel jen generál Lapin!

Je čtvrtek 1. června 04.57. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje. 

MAP 1692 Totální konec suverenity ČR! Brusel se chystá sám podepsat za ČR mezinárodní pakt s USA, který bude pro ČR právně závazný!

Dosud pro ČR platily pouze ty mezinárodní smlouvy, které český parlament ratifikoval! Teď  má být  s tímto základním znakem státní suverenity navzdory platné české Ústavě konec. Novou právně závaznou mezinárodní smlouvu s Washingtonem hodlá podle důvěrných informací zasvěcených diplomatů podepsat Brusel rovnou za Prahu, a český parlament už smlouvu ani nemá schvalovat! O všem se má definitivně rozhodnout tento týden na schůzce ve švédském městě Luleå, kam podle všeho zamíří Lipavský. Na pořadu společného jednání špiček USA a zemí EU  bude vstup Ukrajiny do NATO, sankce na Čínu, válka s Ruskem, a finanční smlouva s USA, která má zvýhodnit výrobu elektromobilů v nově stavěných továrnách v západní Evropě! Slováci se nemusí radovat, Brusel hodlá rozhodnout i za ně! V dnešní analýze se celému plánu podíváme na zoubek, abyste věděli, co naši politici zase provádějí!

Všichni Češi jsou si rovní! Ale Piráti jsou si rovnější! Převzal Lipavský od Orwella z Farmy zvířat, a postavil Fialovu vládu v otázce snižování úřednických platů před hotovou věc. Na platy úředníků na pirátském ministerstvu zahraničí se šahat nebude! Všem ostatním českým úředníkům určitě! 

Lipavského hádka o platy diplomatů se Stanjurou jen ukazuje, jak hluboko česká politika za poslední dva roky klesla. Všichni Češi se mají kvůli krizi uskromňovat, jen ti rovnější ne. Všichni diplomaté celé Evropy se nyní předhánějí, aby získali pro své země moderní investice, které by vytvořily dobře placená pracovní místa. Španělsko se tak přetahuje s Británií, kde se bude stavět nová indická továrna na elektromobily TATA. Španělsko soupeří s Francií a s Německem, kde se bude stavět nová čínská továrna na elektromobily BYD. Španělsko si zajišťuje investici na výrobu baterií od slovensko-amerického konsorcia InoBat-Gotion. Španělsko si zajistilo továrnu na elektrobaterie od firmy Envison, která bude mít 3000 zaměstnanců. A samozřejmě Španělsko si zajistilo výstavbu továrny na elektromobily u německého VW. Čínský BYD je už největší světová automobilka, a VW je třetí. Tak vypadá světová diplomacie. Evropští diplomaté se stejně jako diplomaté USA nyní ze všeho nejvíc snaží, aby do jejich zemí proudily nové investice, které budou pro zaměstnance znamenat vyšší platy! 

Fialová diplomacie jde obráceným směrem. Místo shánění investic, které zastaralý český průmysl potřebuje jako koza drbání, se politici vyžívají v bezvýhradní podpoře Ukrajiny, slepé poslušnosti USA, v podlézání Bruselu, v útocích na Čínu (BYD), ve vyhrožování Indii (TATA) za podporu USA a v boji za své platy a prebendy. Lidu vyhlašují, že se musí uskromnit, že si žije nad poměry. 

Za pár dní se ve Vilniusu sejde summit NATO, a někteří bývalí analytici CIA tvrdí, že tou dobou se uskuteční útok na Rusko, a že proto se také tou dobou koná velké letecké cvičení zemí NATO v Evropě, a že právě proto před pár dny přesunuly USA do Polska část svých  Raptorů 22, které se jako jediné západní stíhače mohou postavit ruským letadlům MIG-31, SU-35 a SU-57.  Určitě není náhodou, že si hlavní americký sýček v Evropě Lipavský před pár dny skvěle notoval na bratislavské konferenci Globsec s ukrajinskou vicepremiérkou pro evropskou integraci Olhou Stefanishynou. Na pořadu konference NATO ve Vilniusu bude hlavně otázka přijetí Ukrajiny do NATO. Lipavský a Stefanishyna jsou zastánci tzv. “okamžitého” přijetí Ukrajiny do NATO už v červnu ve Vilniusu bez ohledu na probíhající válku s Ruskem. Úředníci z Kyjeva už celý týden signalizují, že jiné řešení od aliance ani neočekávají. Naopak generálové z Kyjeva se k této otázce nevyjadřují, a soustřeďují se hlavně na prosazení dalších dodávek zbraní. Jak řekl Lipavský, tzv. okamžité přijetí Kyjeva je jeho přáním, stejně jako přáním Kyjeva. Proti tomuto bezpodmínečnému slibu přijetí Ukrajiny do NATO už ve Vilniusu stojí ovšem silná koalice západních evropských zemí podporovaná Maďarskem. Jak souboj o přijetí Ukrajiny do NATO dopadne se ukáže, ale USA Raptory 22 rozmístěné v Evropě jsou pro odborníky signálem, že USA si nepřejí Ukrajinu rychle v NATO, a že jsou si jisté, že se toto rozhodnutí ve Vilniusu nepřijme. Protože, kdyby se přijalo, je možná ruská reakce proti NATO, a v tom případě jsou Raptory 22 bezpodmínečně nutné k ochraně území USA. Raptorů je totiž málo. A když je USA posílají do světa na výhružné výpravy, jsou si vždy jisté, že jich nebude najednou naléhavě potřeba doma. Chování kyjevské generality také na rozdíl od chování kyjevských politiků svědčí, že výsledkem jednání NATO ve Vilniusu bude spíš nějaká varianta hesla Slibem nezarmoutíš…Slava Ukraině, než splnění Lipavského přání. 

Jestli Lipavského politika s okamžitým přijetím Ukrajiny do NATO naráží na tichý odpor západoevropských politiků, s jeho politikou zřízení železné opony proti Číně, je to ještě horší. Přes veškerý nátlak Washingtonu před jednáním ve švédském Luleå se podle několika zasvěcených diplomatů Západní Evropané rozhodly, že po ztrátě levných ruských energií si už další ekonomickou ztrátu dovolit nemohou, a hodlají sice vydat ostře protičínská mediální prohlášení, ve kterých je Ursula von der Leyen nedostižitelnou přebornicí, ale zároveň nepřijmout žádné opatření, nad kterým by Číňané s pochopením nemávli rukou, a nepřestali v Evropě investovat. Výsledkem této západní politiky má být faktické naplnění předvolebního hesla Piráta Bartoše – místo montoven, zařídíme mozkovny – jen v Západní Evropě. Kdežto v Česku bude platit nové povolební heslo Piráta Lipavského – místo montoven, zařídíme bombovny. Číňané se investicím v ČR vyhýbají jak čert kříži, a o to více investují v Západní EU. Čeští diplomaté místo shánění investic, což je každodenní náplň západních diplomatů, bojují za své platy, a za Ukrajinu, a to mají vyšší platy, než ti západní diplomaté. 

Perličkou jednání v Luleå má být schválení mezinárodní dohody s USA o daňových výjimkách pro producenty zelených energií a elektromobilů. Brusel chce tu dohodu podepsat sám, místo jejího schvalování všemi zeměmi EU. Proč? Protože smlouva je výhodná hlavně jen pro některé západní země, a hrozí tak, že jí některé východní země neschválí! Když se zamyslíte nad tím, že Lipavský v době, když se Brusel pokouší obejít právo českého parlamentu schvalovat mezinárodní smlouvy, se stará jen o členství Ukrajiny v NATO, o boj proti Číně, a o vysoké platy přemnožených českých diplomatů, je snadné si odpovědět na otázku, zda za této situace není nejlepší parlament zrušit, a politiky, diplomaty a úředníky vyházet na dlažbu, protože je vlastně do příštích voleb úplně jedno, jestli máme vlastní parlament a nebo ne, vždy to dopadne stejně, jen to stojí zbytečné miliardy! Proto volte příště nové politiky! 

Je středa 31. květen 04.57. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje. 

MAP 1691 Tančíky Černochové – několikanásobně předražený šrot s mizivou bojovou hodnotou! Už i Egypt vyrábí lepší bojová vozidla SENA 200 a jsou za hubičku!

S ČR to jde z kopce. Před druhou světovou válkou jsme dodávali prvotřídní tanky Švédsku, a dnes si od něj pistolnice Černochová kupuje zastaralá mnohonásobně předražená bojová vozidla CV-90. Před druhou světovou válkou Egypt nedokázal vyrobit ani kulomet, a dnes už vyrábí v licenci tanky Abrams, a vlastní bojová vozidla SENA-200. V dnešní analýze na základě výsledků bojových simulací uskutečněných švédskou armádou, při které spolu zápasily ruská BMP-3 a švédská CV-90, podrobně vysvětlíme, že Černochová vyhazuje desítky miliard z okna úplně k ničemu. 

Respektovaná švédská armádní studie analyzovala průběh střetnutí švédské brigády složené z tanků Leopard 2 a vozidel CV-90, s ruskou brigádou složenou z tanků T-90 a vozidel BMP-3. Boj obou jednotek probíhal zásadně v lese, protože v nezalesněném terénu by švédská brigáda byla smetena. Výsledek desítek simulací byl tento: Ztráty Leopardů 2 průměrně 15.5 kusu. Ztráty T-90 průměrně 10 ks. Ztráty CV-90 průměrně 49. Ztráty BMP-3 průměrně 83. Studie potvrdila, že v boji v lese mají švédská CV-90 převahu nad BMP-3, protože jejich rychlopalný kanón 40mm a lepší pancéřování dokáže v překvapivém boji na krátkou vzdálenost získat převahu nad ruskými lehce pancéřovanými BMP-3. A to proto, že ruský rychlopalný kanón má nižší ráži 30 mm, a tím nižší účinnost v boji proti středně pancéřovaným cílům na krátkou vzdálenost. A ruský 100 mm kanón BMP-3 se k boji na krátkou vzdálenost v lese stejně jako rakety, které může BMP-3 vystřelovat, absolutně nehodí. Závěr studie – v lesnatém terénu jsou CV-90 s kanónem 40 mm lepší než ruské BMP-3 s kanóny 30mm + 100mm. Černochová si evidentně tuto armádní švédskou studii nepřečetla, protože nakupuje CV-90 bez jejich hlavní zbraně rychlopalného kanonu 40mm, a místo ní nechala na věž osadit jen 30mm rychlopalný kanón, jaký mají Pandury! Hlavní výhoda CVP-90 proti BMP-3 tak padla. 

Válka na Ukrajině ukázala, že tanky a těžká bojová vozidla pěchoty jsou na současném bojišti použitelné pouze ke specifickým úkolům, které se značně liší od předválečných představ. Vysoký výskyt dronů, děl s naváděnou municí, pěšáků s protitankovými raketami a pancéřovkami, a rozsáhlé minování bojiště pomocí letectva a dělostřelectva, učinil z tanků a těžkých bojových vozidel lovnou zvěř. Proto dnes obě strany konfliktu používají tanky a těžká BVP hlavně ke střelbě z krytých postavení ve druhé linii, která se nachází za ochranou sítí až na 2 km předsunuté pěchoty. Cílem je používat drahé zbraně, tak aby nemohly být vyřazeny levnými zbraněmi. Proto je nutností pro těžké bojové vozidlo pěchoty mít kanon 100 mm spřažený s rychlopalným kanónem 30 mm a kulometem. Vozidlo také musí být schopno střílet naváděné rakety až na 5km. CV-90 tyto schopnosti ve verzi objednané Černochovou nemá!!! 

Česká republika stejně jako Polsko a velká část Slovenska není z vojenského hlediska krom pohraničí zalesněnou krajinou, a boj se na tomto bojišti vede na střední a velkou vzdálenost. Jak ukázala švédská studie – Leopardy 2 a CV-90 nemají na tomto bojišti proti Rusům šanci. Naopak Ukrajinci dokázali, že západními ručními protitankovými zbraněmi nasycená pěchota, která se přepravuje po bojišti terénními auty a nebo lehce obrněnými kolovými transportéry při mobilizačních počtech dokáže snadno přečíslit a vymanévrovat ruské nepočetné elitní obrněné jednotky a způsobit jim díky své mobilitě a počtům zničující ztráty. 

Závěr: Černochová nakupuje předražené obrněné vozidlo s bojovými schopnostmi levného kolového Panduru! Brigáda bude vyzbrojena teprve v roce 2030, kdy jak se ukazuje, budou hlavní bojovou silou na bojišti zabijácké drony. ČR potřebuje spíše moderní mobilní pěchotu nasycenou operátory zabijáckých dronů a krytou skupinami těžkých tanků a dalekonosných děl. Vzhledem k cenové relaci nakupovaného CV-90 se dá tato efektivnější výzbroj pořídit levněji.

Egyptské bojové vozidlo SENA 200 ukazuje cestu. Je zdokonalením ruského BVP 1, které přidává proti minovou a proti balistickou ochranu, kterou ruská vozidla postrádala. Jsem přesvědčen, že jak český tak slovenský průmysl by si s podobnou modernizací hravě poradil. Vozidla by se tak vyráběla doma, ušetřilo by se, a byla by pro lidi práce. Přeci musíme dokázat to samé co Egypťané. Nebo už ne? Tak hluboko jsme padli?! ! Že musíme stejně jako Afričané před 30 lety nakupovat předražené a zastaralé zbraně od svých koloniálních pánů!?  Obrazová dokumentace k SENA-200!

MAP 1690 Ve Washingtonu zavládl včera smutek, škrtaly se výdaje na zbraně! V Moskvě se slavilo! V Kyjevě se třásla zem! 28. květen 2023 vstoupí do historie!

Včera v neděli 28. května nechal Biden vytroubit z Washingtonu, že krach Ameriky se ještě nekoná, a že obě politické partaje Republikáni i Demokraté se domluvily, a zadluží Američany ještě víc! Aby dal Biden svým slovům váhu, nechal zveřejnit celý text nového dlužního úpisu Ameriky. A z Pentagonu se hned ozvali váleční havrani! Američtí jestřábi začali včera večer vztekle skřehotat, protože nový zákon o dalším zadlužování USA obsahuje pasáž, která škrtá americké vojenské výdaje!!!!!

Hlavní válečný havran USA Senátor Lindsey Graham, jinak neochvějný stoupenec Trumpa, který ještě 26. května na návštěvě u Zelenského rozhazoval miliardami a sliboval kyjevskému doupěti dodávky letadel F-16, dodávky raket s dostřelem 300 km ATACMS, dodávky zakázané kazetové munice, a tvrdil, že nejlepším způsob, jak utrácet americké miliardy, je zabíjet Rusy, propadl včera po zveřejnění dlužního úpisu zoufalství, a vztekal se, že zkrácení výdajů na námořnictvo povede k redukci US plavidel z 298 na 291. A to v době, kdy Čína zvyšuje počty svých válečných lodí o třetinu! A že výdaje Pentagonu, se navzdory Bidenovu tvrzení o zvýšení, vlastně snižují, protože rozdíl mezi zvýšenými výdaji +3.2%, a inflací v USA +5% je záporný, a to znamená, že USA vlastně odzbrojují, místo toho aby zbrojily!! Čínské loďstvo má nyní už 417 lodí s exklusivní průměrnou dobou stáří 13 let a každoročně svoji flotilu zvyšuje o bojový ekvivalent celé britské Royal Navy

Z Číny včera oznámili, že navzdory dočasné záchraně dolaru podpisem nového dlužního úpisu Ameriky, se de-dolarizace světa opět přiblížila, protože Saudská Arábie plánuje vstoupit do mezistátní banky NDB, známé také jako banka BRICS. K dosavadním členům Rusku, Číně, Indii, Brazílii, Jižní Africe, Emirátům, Uruguayi, Bangladéši a Egyptu, tak přibude významný a movitý člen Saudská Arábie. Ta nejenže začala s ropou obchodovat v Juanech a v dalších měnách, čímž zrušila letitý dolarový monopol USA na všechny světové obchody s ropou, ale dokonce i včera oznámila neslýchanou drzost – bude nakupovat stíhací letadla už ne z USA, ale z Číny, stejně jako i další zbraně z Ruska! USA tak za jediný rok přišly o svůj nejlukrativnější  zbrojní trh, a je otázkou budoucnosti, kdo vlastně, krom Černochové, bude americké zbraně nakupovat, a hlavně z čeho budou USA svoji vojenskou mašinerii financovat, když přicházejí o jednoho klienta za druhým, o dolar, a zásobovat zbraněmi Kyjev, je jako krmit černou díru, a myslet si, že se jednou nasytí, a zaplatí, co spolkla. 

Rusku se navzdory sankcím daří zvyšovat výrobu nebývalým tempem, přiznala organizace zřízená CIA na podvracení Ruska, a zveřejnila své výpočty ruské zbrojní a civilní produkce za 1. čtvrtletí letošního roku. Podle těchto odborných špionských výpočtů CIA se ruská produkce civilního zboží i zbraní zvýšila za 1Q2023 takto:

 • Počítače a elektronická a optická zařízení:                                                          171,7 procenta
 • Kovové výrobky, kromě strojů a zařízení (např. dělostřelecké náboje)         147 procent

V Bruselu, jak se od CIA dozvěděli, že 10 balíčků sankcí nemá na Rusko žádný vliv, vymysleli balík sankcí číslo 11, a v něm se chystají, že uvalí sankce na všechny státy celého světa, které s Ruskem obchodují. Že tím riskují odvetné sankce, zjevně nepochopili. Z balíčku naštěstí zatím nic nebude, protože Maďarsko a Řecko si postavily hlavu, a oznámily VETO! Proti jsou také Německo a další země, protože si spočítaly, že odvetné sankce by mohly těžce zasáhnout evropskou ekonomiku. Jak jsme vysvětlili už v dubnu 2022 – Ruská ekonomika je mimořádně autarkní – nezávislá na světě – a ve spojení se zeměmi BRICS a dalšími dodavateli se stává sankcemi takřka úplně nepostižitelnou. Nejnovější data CIA to jen potvrzují. Zatímco Německo se řídí do hospodářské krize, a jeho průmysl nemá objednávky, Rusko nabírá desetitisíce nových zaměstnanců. Ukazuje se, že sankce nastartovaly ruskou ekonomiku, měly tedy opačný důsledek, jak pro Rusko – růst, tak pro EU – krize! Sankce po roce dopadly přesně, jak předpověděl 4. dubna 2022 ekonom Kovanda.

V Turecku vyhrál volby Erdogan. Putin, Macron, i Biden se včera večer předháněli, kdo mu pogratuluje rychleji a lépe. Podle Putinovy gratulace bylo vítězství Erdogana přirozeným výsledkem jeho nezištné práce pro Turecko. A výrazem touhy tureckých voličů po nezávislé mezinárodní politice. Biden zase napsal, že se těší na budoucí spolupráci v NATO při řešení globálních výzev. Brusel raději mlčel, protože ve volbách vsadil na poraženého koně.  A protože Erdogan vyhrál ke vzteku Eurokratů volby ve druhém kole sázkou na útoky proti bruselským pravidlům LGBTQ, a navzdory západním volebním prognostikům veřejného mínění, volby vyhrál. Rozradovaný Erdogan po oznámení o svém vítězství pokřikoval na shromážděné voliče, že se mohou spolehnout, že tradiční rodina bude v Turecku svatá, a sklízel nadšené ovace! Erdoganovým vítězstvím bylo posíleno jižní křídlo Putinovy nové aliance, a lze očekávat, že Turecko se místo členem EU, stane dříve členem BRICS. 

Včera podvečer nejdříve Lavrov tvrdě varoval Západ, ať si dá na Rusko pozor, protože Rusko ještě nezačalo na Ukrajině pořádně válčit! Ale doba, kdy válku na Ukrajině vezme Rusko vážně, se nezadržitelně blíží! Jen co své varování dokončil, dopadl na Kyjev v této válce zatím nejmasivnější úder dronů a raket. Podle rozhovoru ruského velvyslance v Británii s BBC z tohoto víkendu je Rusko 16 krát silnější než Ukrajina, a až začne válku brát vážně, tak se budou dít věci. 

Válka na Ukrajině se nezadržitelně chýlí ke svému rozzuzlení. Předevčírem se z Kyjeva ozval jeden z nejvýznamnějších ukrajinských ekonomů současnosti Oleksiy Kush, a překvapeným divákům při rozhovoru s novináři oznámil, že Ukrajině zbývá pro válčení s Ruskem už jen jediný rok. Protože demografické a finanční ztráty Ukrajiny jsou už tak obrovské, že nejpozději na konci roku 2024 nastane bod, ze kterého už pro Ukrajinu není návratu. A ukrajinský národ i stát definitivně v důsledku lidských a ekonomických ztrát zaniknou. Konec roku 2024, je pro mně konec Ukrajiny, pokud neskončí válka. Tečka. Uzavřel své včerejší vystoupení Oleksiy Kush, který je spolupracovníkem řady významných ukrajinských prozápadních médií, třeba Kyiv Post, a jedním z nejvýznamnějších ukrajinských ekonomických a finančních analytiků. Kush tak potvrdil starší vyjádření dalšího významného ukrajinského ekonoma Jurije Gavrilečka, který obvinil západní spojence, že nelítostně drancují lidské zdroje Ukrajiny. Podle Gavrilečka, před 15 lety začaly státy EU masivně rozkrádat ukrajinské vysokoškoláky. Před 10 lety středoškoláky. A před 5 lety každého, kdo ukončil aspoň základní školu. Protože drancování lidí na Ukrajině stále pokračuje, řekl Gavriličko, nezůstane na Ukrajině už nikdo, kdo by ji po zničení obnovil. 

Naopak včera začali kyjevští propagandisté oznamovat blížící se vítězství. Plukovník ukrajinské rozvědky Roman Svitan slíbil Ukrajincům, že konečná ofenzíva na vyhnání Rusů začne 6. až 7. června a to v 5 až 7 útočných směrech, ale určitě na Bachmut. Plukovník Svitan je dobře informovaný, protože už v listopadu 2022 oznámil, že Ukrajina dostane letos na jaře rakety Patriot. Svou předpovědí se nejen dokonale trefil, tím spíš, že v listopadu 2022, byl ještě Biden proti. Ale také předpověděl, že rakety Patriot budou na Ukrajině obsluhovat příslušníci armád NATO. Podle prestižního vojensko-analytického webu MWM se Svitan nespletl ani v tomto údaji, jen se neví, kolik členů obsluhy Patriotů ze zemí NATO padlo při jejich zničení. 

Jestli Roman Svitan má aspoň občas přesné údaje, tak jeho kolega, velitel ukrajinského letectva skupiny Střed brigádní generál Сергей Голубцов je evidentní blázen. Golubcov včera tvrdil Ukrajincům, že až dostane 12 až 16 letadel F-16, tak je rozmístí na letištích 150 km od frontové linie, a až přiletí ruská letadla, tak F-16 vzlétnou, ozáří Rusy radarem na 100km, a ti prchnou. Golubcov buď neví, že Rusové sestřelují nepřátelská letadla na 300 km, tedy mimo dosah radaru F-16, a nebo prozradil nejvyšší státní tajemství NATO – letadla F-16, která Ukrajina dostane z Holandska jsou takové šroty, že mohou sloužit pouze jako návnada k útoku ruských letadel na ukrajinská letiště, kde budou Golubcovem rozmístěna. A tato strategie přesně odpovídá navržené strategii na vlákání ruských letadel do předem připravené protiletadlové raketové pasti, jak navrhují jihoameričtí vojenští specialisté, jako jediný možný způsob boje s ruským letectvem – viz. mapa pasti na ruské stíhačky a vrtulníky, která už byla úspěšně realizována: (Podrobně s dalšími mapami zde)

Je pondělí 29. květen 05.14. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

MAP 1689 ŠOK! 300 milionů imigrantů získalo právo přesídlit do Evropy! 22 000 EUR má zaplatit Česko za každého ze 120 tisíc nově relokovaných imigrantů ze západní Evropy do východní Evropy! O všem se tajně jednalo minulý týden na poradě v Bruselu!

Podle nového schváleného nařízení může do Evropy vyrazit až 300 milionů legálních imigrantů! Masová imigrace uprostřed největší hospodářské krize od třicátých let má změnit národnostní složení Evropy! Přinášíme podrobnou analýzu, co se zase nového v Bruselu za našimi zády upeklo!

Jak jsme informovali už 23. května Německo a další země Západu se rozhodly, že se razantně zbaví nepřizpůsobivých neevropských imigrantů, kteří nejsou schopni práce, a dělají z míst, kde jsou ubytováváni NO-GO zóny. Dnes přinášíme nejnovější informace, jak se v Bruselu rozhodli, že relokaci 120 tisíc nepřizpůsobivých imigrantů ze Západu EU provedou. 

Podle plánu, o kterém se minulý týden jednalo v Bruselu za zavřenými dveřmi, hodlá Brusel v první fázi takto přemístit 30 000 hlavně nelegálních imigrantů, a ve druhé fázi dalších 120 000. Plán představila na schůzce velvyslanců všech zemí EU v Bruselu komisařka Johanssonová. Podle plánu má každá země, která imigranty dobrovolně nepřevezme, zaplatit pokutu 22 tisíc EUR za každého nepřevzatého imigranta. Proti plánu se zatím vzbouřilo jediné (!) Polsko, které oznámilo, že bude plán vetovat. Na plánu je podivné, že Brusel přispívá na jednoho ukrajinského imigranta přijatého ve východní části EU částkou 200 EUR na hlavu, ale požaduje, aby země východní EU platily na každého odmítnutého neevropského imigranta 22 tisíc EUR na hlavu! Znovu se tak ukazuje, že si země západní EU hodlají své imigrační potíže vyřešit na účet zemí východní EU. Je zajímavé, že Fiala ani Odór, na rozdíl od Polska proti plánu komisařky Johanssonové v Bruselu neprotestovali. Asi se jim líbí představa, že i u nás vzniknou NO-GO zóny! A nebo mají oba miliardy na rozhazování! V každém případě se ukazuje, že Brusel nehodlá na své politice znovu-osídlování Evropy novými obyvateli nic měnit! Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae musí být zničeno ještě dřív, než nás samo svojí imigrační politikou zlikviduje. (Velmi podrobně vysvětleno v MAP 1685.)

Podle německé veřejnoprávní stanice ZDF už 56% Němců nevěří, že se imigranty podaří úspěšně integrovat do německé společnosti! Němečtí vládnoucí politici se proto rozhodli značné části nepřizpůsobivých imigrantů zbavit. Tak jako se Česko stalo popelnicí pro západní výrobce potravin, tak se má stát i skládkou pro nepřizpůsobivé imigranty. Důsledky imigrace v Evropě budou stále horší a horší.

Nejnověji jdou hrozivé zprávy z Portugalska. Tamní vláda vydala podle návodu Bruselu koncem března 2023 nový zákon, podle kterého každý se občan Angoly, Brazílie, Kapverd, Guinei-Bissau, Rovníkové Guinei, Mosambiku, Svatého Tomáše a Princova ostrova a Východního Timoru, celkem přes 300 milionů osob, může za poplatek 15 EUR usadit v Portugalsku na 5 let! Jen za dva měsíce existence tohoto zákona už přicestovalo legálně do Portugalska 113 tisíc imigrantů. V Portugalsku vypukla okamžitě bytová krize a Afgánští imigranti začali podle svého zvyku z jiných zemí Evropy vraždit ženy. Podle šéfa strany Chega, portugalské obdoby německé AfD, se mezi tyto legální imigranty z bývalých portugalských zemí okamžitě zamíchali pomocí falešných mafiánských papírů imigranti z ostatních zemí, a Evropa má teď v Portugalsku otevřenou bránu, kterou do ní bude proudit víc imigrantů než přes Balkán a Severní Afriku. 

Německo je v recesi! Podle nejnovějších dat německých ekonomů se výroba propadla, a hlavně – nejsou nové objednávky! Německo představuje 30% evropské Ekonomiky. Z Česka do Německa míří  32,4 % veškerého vývozu! Jakýkoli kolaps v Německu znamená pro ČR katastrofální krizi!

Německo bylo před vstupem ČR, Polska a Maďarska do EU  přezdíváno nemocný muž Evropy. Jeho ekonomika neustále stagnovala a vysoká nezaměstnanost vyvolala politickou nutnost uvalit na Čechy, Poláky a Maďary několikaletý zákaz, aby v Německu mohli legálně pracovat. Německo před vstupem ČR do EU egoisticky donutilo ČR, aby zlikvidovala svůj průmysl, a místo něj umístilo do Česka své levné montovny.

Německo se ekonomicky vyléčilo díky levné české práci, díky levným ruským energiím a surovinám, a díky hladovému čínskému a ruskému trhu. Dnes ze všech těchto tří pilířů německého úspěchu posledních desetiletí zbývá jediné – levné české montovny. A Česko je jako africká kolonie chronicky závislé na levné práci pro Němce. S tou bude rychle konec. Protože ani ten nejhůře placený český dělník nedokáže německému průmyslu ekonomicky nahradit finanční ztrátu levných ruských energií a surovin, a ruského i čínského trhu. S Německem je amen. A Němci tak jako neváhali, a zakázali nám u nich pracovat, a udělali si z nás kolonii, a potravinovou popelnici, nyní nezaváhají a přemístí k nám imigranty, kteří nechtějí, a nebo nemohou pracovat, protože nic neumějí! Nemáme se na co těšit, budoucnost vypadá nedobře!  Nastává tak bohužel přesně to, před čím jsme varovali, že je nevyhnutelné, od roku 2019 – viz náš archív na michalapetr.cz. (Archív doporučujeme otevírat v OPERA.) Děkujeme všem, kdo nás za tu dobu podporovali. S Fialou a jeho kumpány ze STAN, TOP, KDÚ-ČSL a od Pirátů nastává konec republiky. Proto nám nezbývá než rychle najít nějakého českého Orbána! 

Je neděle 28. květen 03.52. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

MAP 1688 Politika vlády ČR! A nedostatek Penicilinu v ČR! Mají zajímavou souvislost! Posuďte sami!

V ČR není k sehnání obyčejný základní lék – Penicilín! A Fialova vláda ČR ho nedokáže českým pacientům stejně jako jiná základní antibiotika zajistit! Ministr zdravotnictví ČR už přiznal, že Penicilin, který je výhradně na lékařský předpis, se pro všechny pacienty přes veškeré vládní úsilí nepodařilo zajistit, a že jeho nedostatek snad vyřeší příchod letního počasí! Ponechme stranou, že v čele Fialova ministerstva zdravotnictví asi stojí nějaký novodobý Dr.voštěp z Čapkovy pohádkové komedie O princezně Solimánské, který léčil Sluncem, když už nebyl lékař, aby mohl předepisovat medikamenty. A podívejme se, kde pak ten penicilin ve světě mají, a proč ho naše vláda nedokáže pacientům sehnat v potřebném množství, a musí se uchylovat k praktikám lidového léčitelství ze středověku, a doufat v horké léto, slunný podzim a žádnou zimu.

Ještě před pár lety, kdy byl na Hradě Prezident, a ve Strakově akademii místo Fialových úřadovali Marťani, by zřejmě stačilo, aby Paroubek povolal Birkeho, a řekl – Vytoč číslo, potřebujeme nutně sehnat lidem Penicilin! Dnes je situace jiná. Fiala už jednak nemá na rozdíl od Paroubka pobočníka, který má soukromý telefon na vládce Číny. Ale hlavně, ani z Hradu, ani ze Strakovy akademie, volat do Číny o pomoc nebudou! Čína, takřka monopolní světový dodavatel Penicilinu a dalších antibiotik, a látek, bez kterých se antibiotika vyrobit nedají, je v Česku vyhlášena současnou fialovou vládou za největšího světového vyvrhele. A senátní parta Vystrčilových Tchajwanců, Pekarová Adamová, i smečka diplomatů kolem Piráta Lipavského, dělají dnes a denně, co mohou, jen aby Číně škodili.   

Podívejme se na fakta:

 1. Čína kontroluje 90% světové produkce výchozích látek, bez kterých se antibiotika nedají vyrobit! Indie, druhý největší producent antibiotik na světě, je z 25% závislá na čínských výchozích látkách. Čína svou dominanci získala za posledních 20 let, kdy USA i EU, zavíraly vlastní firmy produkující antibiotika a látky nutné k jejich výrobě, protože levnější bylo vše vyrábět v Číně, kde vláda tuto výrobu dotovala! Nyní se karta obrátila, a Čína přestala výrobu dotovat a zdražila. V EU i v USA vypukl nedostatek antibiotik, o kterém všichni politici věděli, že k němu dojde už od roku 2020. Přesto za celé roky, nikdo do obnovení výroby antibiotik neinvestoval, protože se všechny dostupné finance nasměrovaly do výroby očkování proti COVID-19, Green Dealu, a nebo na válku na Ukrajině. USA jsou na tom, tak bídně, že nemají skoro žádnou kapacitu na výrobu antibiotik, protože všechny své továrny nedávno zavřely!
 2. Včera 26. května oznámila komise EU, že se domluvila s dodavateli očkování proti COVID-19 BioNTech-Pfizer, a že smlouva na dodávky dalších vakcín, kterou Komise EU uzavřela v minulosti, se nebude rušit, jak navrhlo Polsko a všechny východoevropské země EU s výjimkou ČR, ale že vakcíny se budou dodávat nově ne jen letos, jak bylo podepsáno, ale až do roku 2027, a budou se modernizovat a vylepšovat! 
 3. Polsko s podporou Bulharska, Chorvatska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Slovenska a Slovinska požadovaly, aby se kontrakt zrušil, protože změněná situace vyžaduje, aby se za desítky miliard nevyráběly zbytečné vakcíny, které jsou k ničemu, a nikdo je nechce a nepotřebuje, a místo toho, aby se ušetřené miliardy použily jinak. Komise požadavek ignorovala. ČR pod vedením Fialy se k akci nepřipojilo. Fiala tak opět raději vyhazuje peníze z okna, místo toho aby za ně nakoupil antibiotika a další léky, které v Česku chybí.
 4. ČR je díky politice ODS a jejích fialových kumpánů závislá na dovozu základních léků i antibiotik. Hlavním světovým dodavatelem těchto léků je nyní Čína. Čeští politici místo toho, aby s Čínou udržovali aspoň neutrální vztahy, se jí snaží škodit. Lipavský se dokonce chlubí, že zabrání všem čínským investicím v ČR. Obnova zašlé slávy výroby léků a antibiotik v ČSSR by se přitom nyní v ČR náramně hodila. Ostatně, jak ukazují údaje z Irska, které bylo v době sametové revoluce oproti ČR chudou a zaostalou zemí, Irsko je nyní velkým producentem léků, a Irové už mají vyšší životní úroveň než Češi, a místo montoven je zaměstnávají mozkovny, třeba farmaceutické. Fialová vláda místo toho jen přemýšlí odkud ze světa by do montoven dovezla další statisíce zahraničních dělníků. S takovou vládou nebude mít brzy žádný Čech peníze na žádná antibiotika, protože i ta zdražují, zatímco mzdy v montovnách ne!
 5. Lipavský je vůbec komická figurka. Nejprve se západním médiím 4. května vychloubá, že pod vedením Washingtonu zasadil potenciálně zničující ránu 11 let staré takzvané iniciativě 14+1, o níž Peking kdysi doufal, že oživí vztahy s východoevropskými státy. A potom 24. května slavnostně oznamuje v čínském tisku, že Fialova vláda nesouhlasí s plánem Pražského Hradu, který se domáhá po vládě provedení Washingtonu slíbené zničující rány proti čínské iniciativě 14 + 1. A že vláda i Lipavský osobně nevidí potřebu na iniciativě 14+1 nic měnit! Inu koho chléb jíš, toho píseň zpívej, je staré heslo všech českých politiků. Možná tedy nějaký ten penicilín Čína do Čech pošle, když už jej v USA neumějí vyrobit!

Je sobota 27. květen 05.20. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.