MAP 1887 Sudeťák Bernd Posselt má být dosazen za českého poslance!? Brusel a česká vláda zahájily koordinovaný útok na české a polské volební zákony! Cizinci mají získat přístup k českým politickým a veřejným funkcím! Jejich zvolení mají zařídit tzv. Noví Češi!

Dnešní analýza je dlouhá, omlouvám se, ale problém je složitý, Posselt a admirál NATO Bauer jsou na jejím konci.

Jak jste si jistě všimli, v ČR nyní probíhá bitva o zavedení “korespondenční volby” do českých zákonů. Útok provádí fialová koalice. Současně s tímto útokem ovšem udeřil i Brusel, a 12. ledna letošního roku zažaloval u evropského soudu ČR a Polsko, neboť obě země “diskriminují” občany EU tím, že jim neumožňují stát se členy českých a polských politických stran, a de facto je tak zbavují jejich v EU zaručeného práva ovlivňovat českou a polskou politiku, a být úspěšně zvoleni českými, nebo polskými zastupiteli, či politiky. Celý útok Bruselu i Fialových dává dokonalý smysl se třetí atakou na český volební systém, která nyní probíhá, a podle které by až 2 miliony cizích státních občanů, hlavně z Německa, mohli získat po praprarodičích české občanství, a podle první ataky, tak získat právo korespondenčně volit v českých volbách, a podle druhé ataky, volit v nich třeba německé politiky, kteří mají evropským soudním rozhodnutím získat právo stát se členy českých politických stran, a tak být zvoleni novými českými zastupiteli a politiky! Celý koordinovaný útok dnes podrobně rozebereme. 

Podle respektovaného francouzského sociologa Emmanuela Todda, (podrobně v MAP 1576), který se značným předstihem přesně předpověděl i rozpad SSSR, je klíčem k ovládání moderního západního demokratického státu rozdělení voličů na 57% chudých občanů, kteří se ve volbách nikdy nedomluví, a velká část jich k volbám nejde, a nebo velká část jejich hlasů propadne různým navzájem znesvářeným stranám, které často ani nepřekročí hranici volitelnosti, (v ČR 5%), natož, aby se jejich předáci domluvili na nějaké smysluplné volební koalici. A na 42% příslušníků střední třídy a 1% členů bohatých elit, kteří se vždy domluví, a ve volbách tak zvítězí. Tento rafinovaný systém,  podle kterého mazaná menšina ovládá západní demokracii, má jedinou vadu. Jakmile nastane stav hluboké krize, část příslušníků střední třídy v důsledku svého náhlého chudnutí, a nebo strachu z něj, začne volit stejné politiky, jaké volí 57% chudých občanů, a ti pak ve volbách snadno zvítězí. V ČR typicky v důsledku takových to krizí zvítězili ve volbách Zeman, i Babiš, a v důsledku současné krize je Babiš opět na nejlepší cestě své vítězství zopakovat. Vzhledem k pověstné Fialově neschopnosti, cokoli pozitivního pro občany udělat,  a bruselské politice ekonomického rozvratu ČR za každou cenu,  členové Fialovy koalice stejně jako všichni Eurokrati vědí, že jejich čas u koryt se krátí, a že není jiné cesty, jak zvítězit, než doplnit svůj voličský elektorát o nové uvědomělé členy, Čechy pobývající v cizině, a o tzv. nové Čechy, dnes vlastně čistokrevné cizí státní příslušníky, kteří společně nahradí krizí a fialovou politikou zdecimované fialové voliče, hospodské, řemeslníky, zemědělce, drobné podnikatele a další živnostníky a nižší přepážkové úředníky a učitele. V současné krizi jen změna volebních pravidel a změna voličského elektorátu mohou Eurokraty a Fialisty udržet u moci.  A o to tu jde. 

Z materiálu brněnské Masarykovy university vyplývá, že v letech 1948 až 1989 emigrovalo z ČSSR okolo 500 tisíc občanů. Z toho asi 300 tisíc v období po roce 1968. Většinově se tito emigranti usadili v Německu, USA, Británii a ve Francii. Většinově šlo emigranty v produktivním věku. Z uvedených vědecko-historických dat vyplývá, že podle plánu fialové koalice umožnit získání českého občanství pouhým prohlášením se za Čecha všem potomkům těchto emigrantů, z nich aspoň jeden praprarodič, (prababička a pradědeček), emigroval, a tak se zmocnit práva korespondenčně v českých volbách volit, se týká až 3.2 milionu potenciálních voličů!! (Stručný výpočet na konci analýzy.) Toto astronomické číslo potenciálních nových voličů navíc nezahrnuje potomky předchozích emigrantů, kterých bylo hodně přes 1 milion. Odůvodnění zákona navíc neobsahuje žádný smysluplný výpočet skutečného celkového počtu cizích státních příslušníků, kteří by takto získali nárok prohlásit se na české státní příslušníky. (Viz předložený zákon s odůvodněním.)

Ve světě se nic neděje náhodně. Už 19. prosince 2023 prezentoval ideu obdobných zákonů na Ukrajině tamní prezident Zelenskyj. Ten navrhl, aby 60 milionů Ukrajinců, kteří podle něj žijí roztroušeni po světě, získalo právo na dvojí občanství, které současné zákony Ukrajiny vylučují, a tím volební právo. (Výjimku ze zákazu dvojího občanství si soudně prosadili oligarchové a další vlivné osoby, které zákaz dvojího občanství obešli trojím a ještě vícenásobným občanstvím, které zakázáno není, jak rozhodl soud).  Tuto Zelenského ideu přidělení ukrajinského občanství potomkům ukrajinských emigrantů okamžitě přivítal tzv. Světový kongres Ukrajinců, UWC. Zelenskyj svoji ideu o občanství Ukrajiny prezentoval ve stejný den, kdy byla prezentována letošní nová mobilizační kvóta 500 tisíc duší. Padlé ukrajinské nacionalisty a vlastence, kteří se dobrovolně nechávají mobilizovat častěji, než odpůrci mobilizace a války, tak mají zřejmě ve voličském elektorátu na Ukrajině nahradit noví občané ze zahraničí, aby nedošlo ve volbách ke zvratu ve prospěch umírněnějších a proruských sil. 

Ovlivňování výsledků voleb různými zákulisními kampaněmi a dalšími špinavými triky je alfou a omegou současné tzv. neoliberální politiky. Poslední slovenské volby, které vyhrál Fico, proti vlasteneckým silám z Prahy celý rok za německé vládní peníze ve prospěch tzv. slovenských liberálních sil ovlivňovala německá politická neziskovka Friedrich Naumann Foundation for Freedom, která byla už předtím zapletena do pokusu o státní převrat v Peru, i do dalších špinavých operací při ovlivňování výsledků voleb v celé řadě jihoamerických států. (Podrobně v MAP 1533MAP 1669, a MAP 1765.) Vždy jde o to, zmanipulovat několik % hlasů, což podle výpočtů Todda pro zajištění požadované budoucí politické orientace země stačí. Zároveň platí, že čím je krize hlubší, tím musí být manipulace rozsáhlejší. 

Z historie činnosti Friedrich Naumann Foundation for Freedom v Jižní Americe odhalené místními novináři je tak možné si představit potenciální scénář, kdy západní neoliberální politické neziskovky za vládní peníze západních zemí a tamních elit, začnou vyhledávat nové potenciální české občany a “pomáhat” jim vyřídit potřebné formality, aby se stali novými českými, respektive ukrajinskými, či polskými korespondenčními voliči. Protože i mezi těmito voliči bude platit Toddovo rozdělení 57% proti 43% modifikované současnou krizí, zaměří se na vyhledávání voličů z elitní části místního voličského elektorátu. Neboť elity, bohatí a vlivní jsou lépe navzájem propojeni, než obyčejní, bude výběr nových potenciálních korespondenčních voličů usnadněn.

Posledních parlamentních voleb se účastnilo 65% voličů, kteří odevzdali 5.375 milionu hlasů. Fialová vládní koalice z nich získala 2.334 milionu, tady jen 43,4%, ale přesto však získala pohodlnou vládní většinu! Parlamentní opozice získala 2.298 milionu hlasů, tedy 42.8% hlasů, a nemá šanci se v parlamentu prosadit. Politickou orientaci ČR tak určilo jen 36 000 hlasů navíc ve prospěch fialové koalice, tedy 0.67% všech platných hlasů. (Vypočet nezahrnuje přepočet na volební kraje, proto je mírně zkreslen.)

V příštích volbách nenastane-li nějaký nečekaný a obrovský ekonomický, vojenský, či politický zázrak, ztratí předkladatelé zákonů o korespondenční volbě ze zahraničí, a o nových Češích s právem korespondenčně volit, několik desítek tisíc, či pár nižších stovek tisíc hlasů, ale potenciál korespondenčních hlasů současných Čechů žijících v zahraničí představuje  500 tisíc hlasů, oproti 20 tisícům zahraničních Čechů, kteří běžně volí na ambasádách. Převážně jde o potenciální voliče neoliberálních fialových stran. Je tak možné uvažovat, že strany předkládající a podporující korespondenční volby tak získají z tohoto elektorátu v příštích volbách o 100 tisíc a více hlasů, než současná opozice. Vzhledem ke krizi a neoblíbenosti Fialové politiky to nemusí stačit. Ovšem dalších 100 tisíc hlasů navíc získaných, i s pomocí neoliberálních neziskovek, od tzv. nových Čechů, kteří se prohlásí za občany ČR, a tedy voliče, mohou Fiala a jeho pomocníci nakonec opět triumfovat! Podle Toddova principu rozdělení hlasů, tak může ještě menší menšina Čechů s pomocí vhodně vybraných Čechů, kteří ani neumějí česky, a žijí celé generace v cizině, a mají cizí státní občanství, ovládat politickou orientaci ČR, výši místních platů, důchodů, úroveň zdravotnictví, či rozhodovat o prodeji českého státního majetku třeba do rukou občanů jejich zemí. Absurdně mohou dokonce být jazýčkem na vahách při rozhodnutí o mobilizaci Čechů a jejich vyslání na nějakou frontu, v nějaké válce, které se ani jejich země nebude účastnit, a sami v této válce ani nebudou muset bojovat, protože je nebude jak mobilizovat. Většina Čechů tak může být snadno donucena padnout na frontě menšinou Čechů, kteří jí budou vládnout s pomocí hlasů Čechů-Cizozemců! 

Ještě podivnější je nynější útok Bruselu na české zákony, které omezují cizince, občany zemí EU, aby kandidovali ve volbách v ČR jako členové politických stran, či aby ovládli vedení těchto stran. Podle německých médií Generální advokát Evropského soudního dvora, který zkoumal žalobu Bruselu, argumentoval, že vyloučení občanů EU z jiných zemí z členství v české politické straně znamená, že občané EU mohou v ČR kandidovat pouze jako nezávislí kandidáti, a to výrazně snižuje jejich šance na zvolení! Námitku, že členství cizinců z EU v politických stranách v ČR a v Polsku by mohlo ovlivnit „národní identitu“ Polska nebo České republiky, Generální advokát Evropského soudního dvora označil za neakceptovatelnou! Ještě podivnější je ovšem tvrzení německých médií, že Fialova vláda se k žalobě nijak nevyjádřila! 

Celý útok Bruselu na české volební zákony asi není náhodný. V květnu 2023 se prezident Pavel  producíroval na motorce  po Bavorsku a vychvaloval a oceňoval vůdce Sudeťáků Bernda Posselta, čímž naštval i exprezidenta Klause. Bernd Posselt se v posledních letech marně snažil získat bohatou prebendu Europoslance, a bavil Němce, kteří ho nezvolili, tím, že “si zřídil aspoň soukromou kancelář v Europarlamentu a vysedával skoro na každé jeho akci”. Je snad v plánu, dosadit Posselta do nějaké české fialové strany, a nechat ho konečně zvolit do Europarlamentu?!  Uplynulo sotva pár měsíců od návštěvy u Posselta, a prezident Pavel už navštívil Evropský soudní dvůr, a tvrdil tam, že by bylo nejlepší se Lichtenštejny nějak dohodnout o navrácení majetku, a nesoudit se s nimi! A neuplynul ani den, a už hřímal, že by se vzdal práva ČR vetovat zákony a nařízení EU , se kterými nesouhlasí! Je tak jasné, že dosazením Posselta a jemu podobných cizinců do českých politických stran,  a na jejich volební kandidátky, jak chce vysoudit Brusel, by usnadnilo cestu politice současného českého prezidenta vzdát se české státní suverenity, českého státního majetku, a rehabilitovat Lichtenštejny a později zřejmě i Sudetské Němce. Hlasy tzv. Nových Čechů, kteří ani neumějí česky, by určitě politipoky prosazující tuto Pavlovu politiku protlačily nejprve do evropského parlamentu a do komunálních veřejných funkcí, a po další změně volebního zákona bychom se mohli dočkat opět i německých poslanců v českém sněmu, což nebylo v historii neobvyklé, ale i prvního prezidenta ČR – Němce! A to si nedovolil ani Adolf Hitler!

Co je skutečným cílem těchto změn českých volebních zákonů, se zdá být absolutně jasné ze středečních slov admirála Roba Bauera, šéfa Vojenského výboru NATO, na poradě nejvyšších západních válečníků u příležitosti zahájení historicky největších manévrů NATO proti Rusku. Admirál Bauer vyhlásil, že aby NATO a Ukrajina porazily ve válce Rusko, musí v zemích aliance bezpodmínečně dojít k celospolečenským změnám! Potřebujeme celospolečenské změny, abychom podpořili existenční boj Ukrajiny, a potřebujeme celospolečenské změny, abychom provedli válečnou transformaci NATO, vyhlásil Bauer! Podle velení NATO je tak třeba zabránit, aby případná většina obyvatel Západu měla i nadále reálnou možnost ve volbách moci zabránit dalšímu pokračování války na Ukrajině, a nebo dokonce vypuknutí války s Ruskem! Jde o největší útok na demokracii, který byl v celé Evropě podniknut od časů Adolfa Hitlera! Generálové a různí válkychtiví politici a političky si začínají usurpovat právo rozhodovat o průběhu a výsledku voleb, tak aby vyhovoval potřebám jejich neuspokojených válečnických ambicí! 

Když Churchill mobilizoval Angličany do boje proti Hitlerovi, slíbil jim po válce obrovské znárodnění, důchodové a zdravotní zabezpečení, základní sociální jistoty, a rovnost všech občanů! Svůj slib po válce i “velmi slušně splnil”, nehledě na válečné dluhy. Když současní politici mobilizují na údajnou válku s Ruskem, likvidují sociální a důchodové jistoty, slibují rozprodej veškerého zbylého státního majetku, zadlužují občany na celá staletí, zbavují je rovného hlasovacího práva, a manipulují s volebními zákony, jen aby měli zajištěno, že jejich plány nikdo nezarazí – zkrátka chovají se jako Adolf Hitler ve třicátých letech! Národ, který se nepoučí ze své historie je odsouzen ji opakovat! 

Výpočet maximálního potenciálního počtu nových českých voličů: 

  1.  Druhá generace (syn a dcera) emigrační vlny 1948-1968. Potenciálně 400 tisíc voličů. Emigrovalo 200 tisíc jejich rodičů, a ti si mohli pořídit průměrně 2 potomky s partnerem občanem cizí země. 
  2. Třetí generace (vnuk a vnučka) emigrační vlny 1948-1968. Potenciálně 800 tisíc voličů.
  3. Čtvrtá generace (pravnuk a pravnučka) emigrační vlny 1948-1968. Potenciálně 1.6 milionu potenciálních českých občanů, ale pouze 1/2 ve volebním věku. 
  4. První generace (syn a dcera) emigrační vlny 1968-1989. Potenciálně 600 tisíc voličů.
  5. Druhá generace (vnuk a vnučka) emigrační vlny 1968-1983. Potenciálně 1.2 milionu českých občanů, ale pouze 1/2 ve volebním věku.
  6. Součet potenciálních potomků emigrace 1948-1968 může činit až 2 miliony voličů, a potomků emigrace až 1.2 milionu voličů! Jde pouze o potenciální počet voličů za předpokladu, že každý emigrant a každý jeho potomek měl vždy 2 potomky, a vždy s cizincem, a nebo s cizinkou.  Součet potenciálních voličů, kteří by mohli v českých volbách takto volit je ovšem astronomický – až 3.2 milionu voličů! – a mělo by se tedy nejprve důkladně prověřit o kolik osob se vlastně jedná, než bude učiněno konečné rozhodnutí, jim věnovat české občanství, a právo korespondenčně volit!!!! 
  7. Do výpočtu potenciálního počtu nových voličů nejsou zahrnuti ani potomci předchozích imigračních vln!!! Počet potenciálních nových voličů z -vln 1948-68 a 1989 bude snížen o emigranty se slovenským občanstvím! Skutečných nových voličů bude značně méně, ne každý bude mít zájem. 

Je  pátek 19. leden 2024, 05.07 ráno. Na maily odpovím až v sobotu, ale asi nebude analýza, nestíhám, ale děkuji za ně. V sobotu večer jsem diskutoval s Josefem Skálou na TV Bureš, pořad najdete zde. Ve čtvrtek 11. ledna jsem byl hostem ve Studio Helene – Svobodný vysílač. Záznam pořadu najdete zde. Ve čtvrtek 4. ledna jsem natáčel u Hájka na Protiproudu. Pořad najdete zde

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář