MAP 1576 A je to tady! Brusel začal nařizovat snižování důchodů! Chudým sebrat, bohatým přidat!

Nesebereš lidem důchody, nedostaneš žádné evropské dotace, je nové nařízení Bruxelae! Český důchodce má už menší důchod než je v Holandsku exekučně nezabavitelná částka pro jednotlivce! Česká rodina s jedním dítětem, kde oba manželé vydělávají průměrný plat, už nevydělá ani tolik, kolik stejné rodině v Holandsku nesmí exekutor od 1.1.2023 ani zabavit! V  už 50% Čechů vydělává méně, než je exekučně nezabavitelné minimum v Holandsku! Česku vládne vrchní exekutor Fiala a jeho upíři! A ti se chvástají, že směřujeme do Evropy, a přitom nás táhnou do východoevropského otroctví! (Výpočty a důkazy na konci článku!) Ceny elektřiny nejvyšší v EU jsou toho jasným důkazem!

V Holandsku je k získání jednoho místa v parlamentu třeba ve volbách získat pouze 0,67% hlasů! Strana, která je získá má jedno místo za každých celých 0,67% hlasů, které získá! Holandský parlament o tomto volebním systému říká, že hlavní výhodou našeho současného systému poměrného zastoupení je skutečnost, že jsou slyšet i politické menšiny. Přispívá k tomu fakt, že Nizozemsko má velmi nízký volební práh (pouze 0,67 %). Každá politická menšina se tak může cítit v parlamentu zastoupena a je zde prostor i pro malé strany. Tyto malé strany však nemají pouze funkci zastupování svých příznivců. Mohou si také dovolit zaujmout pozici dále od politického středu, a to jak napravo, tak nalevo. Tyto strany mají proto důležitou funkci při podněcování politické diskuse. Takové strany potřebují platformu a parlament se k tomu ideálně hodí.

V Česku platí vše opačně! Diskuse se zakazuje, šíření nenávisti je dennodenním chlebem všech politiků! Proč? Protože do parlamentu se dostanou pouze ti, kteří mají 5%! Čím víc hlasů ve volbách propadne, tím líp se Česko usurpuje, tím menší menšina může vládnout většině, je letitá vládní politika! Chceme-li prosperitu Holandska, je na čas změnit náš volební systém a přiblížit ho holandskému. Je to nejjednodušší systém jak přiblížit českou životní úroveň západní Evropě. Navíc takovýto model parlamentních voleb je atraktivní pro všechny malé strany a proto by asi nebylo od věci, požádat o jeho zavedení peticí. Petici budeme pomáhat organizovat. K podpoře petice se můžete zatím hlásit na aliancens@centrum.cz.

Holandsku, které má 17,5 milionu obyvatel stačí pouze 150 poslanců a 75 senátorů! Česko, které má 10,5 milionu obyvatel potřebuje 200 poslanců a 81 senátorů! Plat holandského poslance se všemi příplatky činí 120 000 EUR ročně, a to je 300 % platu průměrného Holanďana 40 000 EUR ročně! Nejnižší plat českého poslance s příspěvky je přitom 176 200 CZK měsíčně, a to je 452% platu průměrného Čecha  39 000 CZK!

Brusel začal používat novou strategii, jak donutit vlády jednotlivých zemí EU, aby “dobrovolně” plnily jeho nová nařízení! Strategie není ničím jiným, než uplatněním staré Bismarckovy metody Cukru a Biče. Cukr představují dotace, a Bič představují reformy! Podle Bruselu, kdo neprovede nařízené reformy, nedostane žádné dotace! Proti této politice minulý týden ostře vystoupila belgická ministryně pro důchody Karine Lalieux, a ohradila se, že Brusel nesmí jednotlivým zemím diktovat, jaký druh důchodové politiky mají mít!

Mocný belgický politik Paul Magnette, šéf socialistů, který z pověření krále vyjednal současnou belgickou vládu, obvinil minulý týden Bruselskou komisi z “vydírání” Belgie, a z oznámil, že Belgie se raději vzdá evropských dotací, než aby se podřídila novým bruselským důchodovým nařízením! Podle těchto nařízení se přestanou vyplácet evropské dotace v případě, že země nesplní bruselské nařízení o snížení výše důchodů o 0,3% HDP. Belgičtí socialisté odhalili, že tento bruselský důchodový plán, povede v Belgii k tomu, že “někteří lidé dosáhnou obrovských důchodů dotovaných státem“! Zatím co jiní lidé, nebudou moci do důchodu odejít, i když na něj mají nárok, protože by nedosáhli na tzv. “penzijní bonus”, bez kterého budou důchody velmi nízké! Socialisté proto už zahájili kampaň proti bruselským nařízením o zvýšení platů generálních ředitelů státních společností, a naopak za zachování stávajících důchodů a dávek v nezaměstnanosti pro obyčejné lidi!

V Belgii se vládní politici postavili na stranu obyčejných lidí, když Brusel nařídil snížit důchody o 0,3% HDP! V Česku se vládní politici rozhodli jít proti lidem a snížit důchody o 4% HDP, (13 krát víc než v Belgii)!

Proč mají Belgie a Česko snižovat důchody? Odpověď je prostá, zatím co podíl tzv. vládních zaměstnanců na podílu všech pracujících představuje v Německu jen 11%, v Holandsku jen 12%, v Itálii jen 13%, představuje tento podíl v Česku 17%, v Belgii 18% a na Slovensku 19%! Čeští vládní úředníci tak představují pijavici, která oproti vyspělým zemím nadměrně vysává český státní rozpočet! A Fiala místo toho, aby počty úředníků snižoval, jejich počty zvyšuje! Aby na jejich platy získal dodatečné peníze, musí zvyšovat daně, a snižovat důchody! Čeští vysocí úředníci přitom mají oproti běžným Čechům mnohem vyšší platy, než je tomu obvyklé v západní Evropě!

Proč Fiala musí zvyšovat počty a platy státních úředníků? Odpověď je opět prostá. Definoval ji světoznámý sociolog Emmanuel Todd, který mimochodem už v roce 1976 vědecky pomocí sociologických dat předpověděl rozpad SSSR, a je tedy ověřeným prognostikem! Emmanuel Todd ve své knize Qui est Charlie?, vypočítal, že moderní evropskou společnost tvoří 57% chudých lidí, 42% příslušníků střední třídy, a 1% boháčů! Klíčem k ovládání celé společnosti podle Todda není nutnost zabránit spojení 57% chudých lidí do jednoho politického bloku, protože tito chudí lidé se nikdy nedají společně dohromady, protože si tuto nutnost neuvědomují, a jejich jednotliví političtí zástupci se budou vždy raději hašteřit mezi sebou o koryta, než aby se spojili, ale nutnost udržovat spokojenou onu střední vrstvu 42% lidí, protože ta se vždy organizovaně dá dohromady, aby ve volbách obhájila své prebendy! (Viz Milion Chvilek, Spolu, Petr Pavel, atd.)

Těchto 42% občanů, kteří řídí politiku, tvoří podle Todda 17% vedoucích pracovníků, vysokých úředníků a dobře placených specialistů vyšší střední třídy, a 25% příslušníků nižší střední třídy: střední úředníci, učitelé, inženýři a technici! Aby tito lidé byli stejně spokojení jako na Západě, musí mít Západním standardům odpovídající plat. A to je česká potíž! Protože zahraniční investoři, zde podnikají, aby ušetřili, platí tuto skupinu osob méně, a proto český fialový stát musí příslušníky této skupiny úmyslně a zbytečně vytvářet, a přednostně oproti ostatní pracující populaci platit!

Důsledek takovéto české fialové politiky potom vidíme ve vysokých daních, které čeští občané platí! Daň na potraviny je v Holandsku, které má o 5% méně úředníků na počet obyvatel než Česko, jen 9%! (Česko 15%!) V Holandsku představuje plat soudce pouze 134% platu Holanďana, kdežto v Česku 250% platu Čecha! V Holandsku je jen 14,49 soudů na 100 tisíc obyvatel, kdežto v Česku je 28,17 soudců na 100 tisíc obyvatel! Daň na péči o děti, na zdravotní a sociální péči je v Holandsku 0%, v Česku 15%! Na léky se v Holandsku platí pouze 9% daň, v Česku 15% daň! Vysoké daně v Česku slouží k udržování vysokého počtu fialových voličů ve zbytečných funkcích a za zbytečně vysoké platy! Češi jsou proto chudí, protože se nechávají zbytečně vládou ožebračovat!

V Holandsku je od 1.1.2023 tzv sazba bez exekuce, tedy částka kterou exekutor nesmí zabavit stanovena až na  1 872,81 EUR měsíčně pro samostatně žijícího člověka, a pro manžele pečující aspoň o jedno dítě až na 2 509,97 EUR, (62 tisíc CZK). Jde o hrozivý paradox, protože ve fialovém Česku dva zaměstnaní rodiče, a nebo jeden důchodce, ani nevydělají na exekučně nezabavitelnou částku, která platí v Holandsku! Holandské exekutorské odměny jsou přitom ve srovnání s českými na první pohled směšné. 689 tisíc lidí v Česku má exekuce a skoro 50% všech Čechů má mzdy a důchody nižší, než je nejnižší nezabavitelná částka exekutorem v Holandsku! Přitom čeští soudci, kteří exekuce nařizují, jsou v poměru o na počet obyvatel 2 krát početnější a mají v poměru o 116 % vyšší plat, než soudci holandští!

Český stát je tak vlastně jedno velké exekutorské vězení, ve kterém vládne vrchní exekutor Fiala a jeho upíři! Bez brutální redukce počtů vysokých a zbytečných a přeplacených státních úředníků je každé další zvyšování daní jenom krmením úřednického upíra! Co místo toho připravuje fialová koalice – zvyšování daní, zvyšování počtů úředníků a jejich platů, a snižování zdravotní péče!

Je 19.36 neděle 22. ledna. V pondělí analýza nebude. Místo ní budu diskutovat na tomto kanále diskutovat s komunistou Skálou, tak se můžete na naši diskusi o volbách a válce podívat, a klást mi otázky. budu Děkuji Vám za Vaši podporu a dary. Bez Vás by naše analýzy ani nevznikaly. 

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář