MAP 2029 Zelenskyj se včera chvástal, jak Putinovi už srazil hřebínek. A jak ho brzy dodělá. Empirická data však naznačují, že Gosudar Ukrajinu do konce roku vyřídí.

Dnešní analýza je velice podrobná a plná dat. Snad se i přesto bude líbit. 

Světově proslulý komik Zelenskyj včera uspořádal další ze svých oblíbených mediálních vystoupení, při nichž se pravidelně před západními novináři chvástá svými údajnými vítězstvími nad vojsky moskevského Gosudara. Včera nejdřív ve vší vážnosti tvrdil, že na každého zabitého Ukrajince připadá 6 mrtvých Rusů. A pak hned lkal, že zbabělý Gosudar nechce svou porážku uznat, a že Rusové ze svých letadel na Ukrajince jen minulý týden naházeli 800 klouzavých bomb FABJednou bombou FAB včera Rusové přesně trefili i filiálku “Nové pošty” v Charkově, a krom desítky spálených nákladních vozidel, bomba taky na cáry roztrhala jednoho 8 měsíčního chlapce a devět dospělých. “Jejich těla byla bombou rozmetána do širokého okolí, a jejich totožnost se z rozmetaných ostatků bude muset stanovit geneticky, protože jinak to nepůjde“, přiznala včera vojenská správa města CharkovaProč je důležité to lidské neštěstí v Charkově rozebírat? Protože i na jeho základě v dnešní analýze vyvrátíme včerejší komikova tvrzení o počtech aktuálně zabíjených Rusů i Ukrajinců, i jeho další tvrzení o brzkém vítězství kyjevské branné moci nad ruskou armádou. (Poznámka: Putin 5. června veřejně přiznal 5 000 nevratných ztrát měsíčně, ze cenu 25 000 nevratně vyřazených Ukrajinců. Putinův poměr 5 ku ! Zelenského poměr 6 ku 1! Oba poměry ve vlastní prospěch.) 

 

Výsledek příletu ruské klouzavé bomby FAB 500 do charkovské filiálky Nové pošty. (Zdroj foto.)

2. února 2024 se kyjevská média chlubila, že firma Nová Pošta pomáhá ukrajinské armádě budovat tajná mobilní velitelská doupata, která nebudou Rusové schopni ani vypátrat, ani zničit. A zveřejnila řadu fotografií, jak tato doupata uvnitř vypadají, a čím jsou vybavena. Včera si pak kyjevská média hlasitě stěžovala, že ruští barbaři bombami zničili čistě civilní firmu Nová pošta. Ukrajinský generál Krivonos celkem pravidelně tvrdí. že díky chvástavým novinářům a politikům Rusové přesně vědí, kam mají své rakety a bomby posílat. A po včerejšku to vypadá, že generál Krivonos se opět nespletl. 

Údaje o počtech padlých vojáků z města Poltava, které dlouhodobě vyhodnocujeme, hovoří jasně. Zatímco loni, po očištění vlivu ukrajinské letní ofenzívy, umíralo na ruské frontě okolo 70 zmobilizovaných obyvatel Poltavy měsíčně, letos jich už umírá okolo 85 měsíčně. (516 od 1.1. do 30.6.2024) A žádná ukrajinská ofenzíva, která loni měsíční počty padlých obyvatel Poltavy v měsících červenci a srpnu zvýšila na dvojnásobek, se přitom letos nekonala. 

I další empirická čísla z Ukrajiny dokazují, že tamní režim už hrabe z posledního. Vedení kyjevského metra si před pár dny stěžovalo místním novinářům, že vůdce už letos nechal zmobilizovat 7% zaměstnanců metra. A jeho soupravy tak budou muset ve špičce o celou minutu prodloužit intervaly, ve kterých jezdí. Ba co víc, komikovi lovci lebek prý už z metra do zákopů odvlekli nejen strojvedoucí, traťové dělníky, údržbáře, ale i soustružníky a zámečníky, a dokonce i nenahraditelné elektrikáře. A vozy kyjevského metra stejně jako jeho koleje a dráty elektrického vedení tak už nemá kdo ani udržovat ani opravovat. Obdobně si na vůdcovu letošní mobilizaci stěžují všichni dopravci i velké firmy ze všech měst Ukrajiny. Zejména elektrikáře, zámečníky, soustružníky, údržbáře strojů, a řidiče autobusů a souprav metra není kým nahradit, protože ženy nemají patřičné vzdělání. Letošní mobilizace těchto nenahraditelných odborníků je jasným signálem konce režimu, a obrovských ztrát, které vojskům Soldatesky ruská armáda uštědřila . 

Podle organizace založené CIA k podvracení Ruska a Číny slouží od léta 2022 v celé ukrajinské branné moci neustále necelý 1 milion vojáků. A aby tento 1 milion vojáků v poli Soldateska udržela, musela už do konce roku 2023 zmobilizovat 2 miliony vojáků. Podle výpočtů CIA nastane na Ukrajině kritická situace, která povede k pádu režimu, jakmile počet zmobilizovaných Ukrajinců přesáhne 15% vší populace. Podle údajů CIA je nyní na celém území ovládaném kyjevským režimem jen 20 milionů lidí. Zelenskyj naopak zarytě tvrdí, že 38 milionů. Zatímco loni Kyjev mobilizací totálně vyždímal ukrajinské vesnice, až se CIA děsila, že nebude mít kdo sklízet obilí, ač je jeho vývoz pro zemi finančně nepostradatelný. Letos se Kyjev vrhnul na městské dopravní služby, vodovody, kanalizace, a pekárny, a ani strategické exportní firmy jako rudné doly, hutě, válcovny a další strojírenské podniky nezůstaly řádění mobilizačních komisařů ušetřeny. Vedení kyjevského metra si dokonce v červnu stěžovalo, že lovci lebek na zaměstnance metra provádějí doslova masové nájezdy. Stejné zkušenosti ohlásil už v květnu klíčový hutní gigant Arcelor Mittal z města Kryvyj Rih. 

Letošní mobilizace 7% klíčových technických zaměstnanců kyjevského metra, stejně jako mobilizace hutních, důlních a strojírenských specialistů v Arcelor Mittal a v dalších továrnách jasně ukazuje, že běžný mobilizační potenciál Ukrajiny se už vyčerpal. Je tak třeba prakticky vyždímat kohokoli, kdo unese zbraň, bez ohledu na následky, které to na chod klíčových státních firem i na život měst bude mít vliv. Měsíční údaje o počtech padlých obyvatel Poltavy ukazují na skoro 20% růst ukrajinských ztrát v letošním roce, oproti loňskému roku. Tento letošní nárůst padlých Ukrajinců je třeba z velké části přičíst na vrub novým ruským bombám FAB, které ruské letectvo začalo v masovém měřítku používat až od přelomu roku. Tyto bomby pravděpodobně jen letos už rozmetaly až 40 tisíc ukrajinských vojáků, a nejméně dvojnásobný počet vyřadily způsobenými těžkými zraněními z další účasti ve válce. 

Další klíč ke skutečným ukrajinským ztrátám na bojišti přináší nedávný posun mobilizačního věku z 27 na 25 let. Před 25 lety se na Ukrajině rodilo skoro 400 tisíc dětí ročně, (Loni jen 187 000, nejméně za 300 let). Dva ročníky populace získané červnovým nařízením k mobilizaci navíc tak představují pouhý potenciální zisk 200 000 vojáků. (1/2 Ukrajinců v tomto věku už imigrovala.) Rozšíření mobilizace až na věk 18 let, jak požadují stratégové NATO, by pak Ukrajině podle jejích vlastních expertů zvýšilo mobilizační kontingent o dalších 700 tisíc mužů. (Tyto ročníky už byly nepatrně populačně silnější. Dva nejmladší ročníky už nestačily včas dospět, aby mohly Ukrajinu před válkou opustit. Více jak polovina mužů z těchto ročníků však studuje, a nemůže tak být zmobilizována.) Celkem je tak možné pro ukrajinskou mobilizaci snížením věku na 18 let získat 900 tisíc potenciálních vojáků. 

Podle dalšího klíčového vládního údaje, nelze mobilizovat 528 000 Ukrajinců, kteří jsou pro chod státu nepostradatelní. 

Jakmile dáme všechna data dohromady, hned bude jasno:

Podle ukrajinských vládních expertů bylo na Ukrajině před válkou 5 milionů mobilizovatelných mužů. Podle ukrajinských sociologických dat je 1 milion z nich zdravotně pro mobilizaci nevhodný. Dalších 100 tisíc nelze mobilizovat, protože jsou nepostradatelní vědci, profesoři a učitelé. Dalších 250 tisíc nemůže být mobilizováno, protože jsou rodiči mnoha dětí, nebo státem uznaní sociální pečovatelé. Dalších 570 tisíc už nelze mobilizovat, protože přesídlili do Ruska. Dalších 660 tisíc nelze mobilizovat protože přesídlili na Západ. 400 tisíc dalších jsou studenty a mají odklad. A dalších 528 tisíc jsou muži nepostradatelní pro stát, a nelze je mobilizovat. (Zdroj všech údajů.)

Celkem tedy podle ukrajinských expertů nelze mobilizovat 3 508 000 mužů z možných 5 000 000. Podle CIA už byly skoro 2 miliony mužů zmobilizovány. Ale podle Kyjeva byl zmobilizován jen více jak 1 milion mužů. Součet všech čísel pak dává interval: – 500 tisíc až + 500 tisíc Ukrajinců starších 25 let, které je možné ještě mobilizovat. Protože se v Kyjevském metru i v ArcelorMittal už letos začali mobilizovat i muži, kteří byly ještě loni zařazeni do počtu 538 tisíc Ukrajinců z mobilizace ze státních důvodů vyjmutých, vypadá to, že mobilizační výpočty CIA jsou přesnější než výpočty ukrajinských mobilizačních expertů. 

Celá ukrajinská branná moc má dnes obecně uznávaných 1 milion vojáků a policistů, z nichž 600 000 slouží přímo na frontě. Podle všeho tak už byla vyčerpána celá normální mobilizační rezerva 1 500 000 vojáků, které bylo možné bez výjimek zmobilizovat. Protože na začátku roku 2022 měla ukrajinská armáda 250 tisíc vojáků a teď má okolo 800 000 vojáků, je matematický rozdíl mezi teoreticky možným počtem mobilizovaných a současným stavem ukrajinské armády 950 000 mužů. Ti buď padli, byli vážnými zraněními vyřazeni z další služby, byli zajati nebo se stali nezvěstnými, a nebo se mobilizaci úspěšně vyhnuli. CIA už loni spočítala, že takto byl vyřazen 1 milion mužů. Obě výsledná čísla jsou si velmi podobná a znamenají, že Ukrajina už vyčerpala veškerý svůj normální mobilizační potenciál, a nyní bude muset sahat k drastickým opatřením, aby ve válce mohla pokračovat. Mobilizace klíčových zaměstnanců kyjevského metra i ArcelorMittal svědčí o tom samém.   

 

Ruská vysoce přesná satelitem řízená klouzavá bomba FAB УМПБ Д-30 СН “Kometa” ve verzi 250 kg může být vypouštěna na cíle jak z letadel SU-34, tak z ruských pozemních dalekonosných raketometů Tornádo. Zelenskyj včera přiznal, že týdně Rusové vrhají na Ukrajince 800 kusů těchto bomb. Dolet bomby je při vypuštění z letadla 100 až 150 km, a při odpálení z Tornáda bomba doletí nejméně 50 km, viz odborný popis ruského útoku touto bombou. 

(1) Včera v Charkově podle absence “velkého kráteru” nebo “úplného zdevastování budovy Nova Poshta” útočila nejmenší z ruských naváděných bomb FAB, a to nejnovější, 250 kg vážící, УМПБ Д-30 СН “Kometa”. (Fotografie z místa výbuchu zde.) Bomby FAB “Kometa” jsou podle rozboru jejích starších fragmentů publikovaných londýnskou analytickou skupinou CAR vybaveny “satelitním navigačním modulem” a “naváděcím počítačem”. (Všechny fotky a popisy jednotlivých navigačních modulů bomb Kometa v angličtině zde.) Všichni západní i ruští analytici i český mainstream se letos shodují, že jde o vysoce přesnou a účinnou bombu

(2) Ukrajinští vojáci mají z bomb FAB panickou hrůzu. Zejména je děsí největší ruské přesné naváděné klouzavé bomby FAB o váze 1500 a 3000kg. Jestli bomba o váze 250 kg dokázala včera v Charkově rozmetat těla 10 osob, takže musí nastoupit genetika, aby mohly být identifikováni, je jasné, že těžší bomby jich dokáží rozmetat ještě víc. Rusové celý letošní rok, (26 týdnů), vrhali na Ukrajince okolo 1000 bomb FAB týdně. Celkem tedy na Ukrajinu podle všech dostupných údajů letos dopadlo okolo 26 000 bomb FAB. Všeobecné uznání vysoké přesnosti bomby FAB znamená, že nejméně 20 000 jich zasáhlo svůj cíl. Protože Rusové tyto bomby vrhají na hlavní obranné uzly, úkryty a shromaždiště vojáků kyjevské soldatesky, lze předpokládat, že každá bomba, která zasáhla cíl, rozmetala a zranila několik Ukrajinců. I při velmi opatrném počítání 1 bomba FAB 1 rozmetaný Ukrajinec nám letos vyjde 20 000 rozmetaných a zavalených Ukrajinců, kteří se nedostali do úředního seznamu padlých, protože kyjevské vojenské zprávě chybělo identifikovatelné tělo.

(3) Velmi zajímavé údaje o účinnosti bomb FAB a rozmetaných Ukrajincích poskytuje i statistika pohřbů padlých ukrajinských vojáků z města Poltavy. Loni průměrně každý měsíc padlo 85 občanů toho města. Letos za prvních 6 měsíců zatím celkem padlo 516 Poltavanů, tedy opět 86 Poltavanů měsíčně. Loni ovšem průměrný počet měsíčně padlých Poltavanů výrazně zkreslila ukrajinská letní ofenzíva, protože v červenci a v srpnu padl dvojnásobný počet Poltavanů. Po očištění o vliv ofenzívy padlo loni jen 70 Poltavanů měsíčně, kdežto letos bez ofenzívy už padlo 86 obyvatel měsíčně. Tento rozdíl v počtech padlých vojáků z Poltavy lze vysvětlit právě nasazením klouzavých bomb FAB. 

Včerejší útok na charkovský uzel ukrajinské Новій пошті není prvním útokem. Už předtím v květnu Rusové vypálili raketami její pobočku v Oděse. Putinovi oblíbení propagandisté z kanálu Rybar včera publikovali fotografii kamionu Новій пошті (nahoře) jak přepravuje obrněný transportér, a tvrdili, že Nová pošta je tajná logistická firma ukrajinské armády. Ukrajinci tuto fotografii i další podrobná tvrzení Rusů o Nové poště pravidelně označují za dezinformace. Zároveň se však Ukrajinci loni veřejně chlubili, jak Nová pošta pomáhá jejich armádě budovat tajná velitelská doupata pro důležité velitele, (fotky budovaných tajných doupat zde), která se vybavují tou nejmodernější technikou. Každému tak musí být jasné, že na rozdíl od sevastopolské pláže plné opalujících se ruských rekreantů představují pobočky firmy Nová pošta, která se chlubí, jak buduje tajná doupata pro nejvyšší kyjevské komandýry, zcela legální vojenský cíl.  

V úterý večer budu hostem na TV Bureš. Vysílání najdete zde. Analýzy by už měly zase vycházet každý den. Už jsem se vzpamatoval.  Kdo analýzy čte, prosím zvažte možnost darem podpořit jejich pokračování. Těm, kdo přispěli, moc děkuji. Na konci textu každé analýzy je zveřejněn účet pro dary. Mějte se krásně. 

Je pondělí  1. červenec 03.29 ráno. Poslední pořady: S Petrem Hájkem na Protiproudu  ke shlédnutí zde.  S Petrem Burešem na TV . červenecBureš najdete zde.

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

 

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář