MAP 1900 Interní dokumenty administrativy USA a Francie, a Petr Fiala! Copak nám to vláda zase tají o cenách elektřiny!?

Vláda včera rozhodla, že se v ČR budou stavět nové jaderné reaktory. Celý Fialův nový vládní úmysl bohužel už na první pohled zavání absolutním finančním diletantismem, a hrozí, že se tak Češi v budoucnu za ceny elektřiny a za splátky fialových státních dluhů nasekaných při výstavbě nových fialových jaderných bloků nedoplatí. Fiala chce stavět 4 jaderné bloky, každý o výkonu necelých 1200 MW, ale když se podíváme na fialové ceny a srovnáme je s cenami spočítanými analytiky, ihned se nám v očích protočí panenky, a roztečou se slzy. 

 1. All-in oznámená fialová vládní cena za jeden reaktor                                                                         160 miliard CZK
 2. Fialová vládní cena přepočítaná analytiky o dodatečné finanční náklady                                       250 miliard CZK
 3. Cena analytiků přepočítaná o průměrné zpoždění při stavbě západního reaktoru                       400 miliard CZK
 4. All-in cena výstavby jednoho reaktoru podle smlouvy Orbán – Putin z podzimu 2023                157  miliard CZK
 5. All-in cena výstavby jaderné elektrárny dle smlouvy as-Sísí – Putin z ledna 2024                        169 miliard CZK

Pepek Vyskoč – CK.Ob.Blb

Vyloučení americké firmy Westinghouse z kontraktu na české reaktory není překvapivé. Ostatně Fialovi ani nic jiného nezbylo, neb jinak riskoval, že bude veřejně označen za Pepka Vyskoče

Westinghouse absolutně nezvládl výstavbu dvou jaderných bloků 1200 MW, první dokončen 2023, druhý se plánuje dokončit letos, v americké elektrárně Vogtle, která se tak stala známá jako nejdražší jaderná elektrárna světa. Američtí vládní auditoři ve zprávě Kongresu o stavbě Westinghouse-Vogtle napsali:  Práce na stavbě Vogtle začaly s neúplnými návrhy a manažeři opakovaně ani nedokázali realisticky plánovat a koordinovat její výstavbu. Na stavbě byl nedostatek zkušených pracovníků, a jejich vadná práce se proto musela velmi často předělávat. Řada zkušených zaměstnanců dokonce raději přešla pracovat do jiných profesí k jiným firmám! Celková cena 1 reaktoru 1200 MW v elektrárně Vogtle se nakonec vyšplhala na 393 miliard CZK z maximální původní zaručené maximální smluvní ceny 190 miliard CZK, doba výstavby se protáhla o 8 let, a vláda USA nakonec v čirém zoufalství raději zaplatila všechny půjčky, které byly bankami na stavbu poskytnuty, celkem 270 miliard CZK, jen aby se jaderná elektrárna Vogtle dokončila! Pro ČR jde o jasné varování, že se stavba západní jaderné elektrárny umí prodražit. 

Když byl ze stavby českých jaderných bloků vyloučen Westinghouse, je ovšem s podivem, proč také nebyla z výstavby vyloučena francouzská EDF!

Petr Fiala – prof. PhDr, PH.D, LL.M

Francouzská EDF nyní dokončuje jaderný blok 1650 MW v elektrárně Flamanville. Blok se začal stavět v roce 2007, a měl být dokončen v roce 2012. Píše se rok 2024 a EDF opět slibuje Macronovi, že blok letos dokončí a připojí k síti. Cena stavby se oproti původní zaručené maximální smluvní ceně zvýšila skoro 6 krát! Varující je, že v jaderné reaktorové nádobě byly francouzským regulačním úřadem pro jadernou bezpečnost zjištěny –  anomálie, které způsobily nižší než očekávané hodnoty mechanické houževnatosti celé ocelové konstrukce! Podle propočtů Nejvyššího účetního soudu Francie byla celková cena výstavby bloku ve Flamanville v roce 2020 už 477 miliard CZK, a dále se zvýšila. (Přepočteno na výkon 1200 MW objednaný ČR = cca 358 miliard CZK!) Elektrárna ve Flamanville, která zároveň provozuje dva starší bloky, podobně jako Dukovany, byla pod zvýšeným dohledem francouzského úřadu pro jadernou bezpečnost kvůli nedostatkům v některých provozních činnostech, vysokému počtu poruch údržby, (výbuch a požár 2017), špatnému zvládnutí některých operací údržby, a nedostatečné kvalitě roční kontrolní dokumentace! 

Jak Fialův kumpán bankéř Síkela z Rakušanovy party STAN-Dozimetr přišel k ceně 160 miliard CZK za jeden francouzský reaktor pro ČR je ovšem udivující, a zdá se , že ve Fialově vládě ani nikdo neumí francouzsky, aby si přečetl Macronovy interní dokumenty, kterými se baví nejen celá Francie. Podle této interní zprávy francouzské vlády z roku 2021 o jaderných reaktorech firmy EDF je:

 1. Velké nebezpečí, že při výrobě 6 reaktorů v příštích několika letech, jak plánuje Macron, dojde k závažným chybám při jejich výrobě. Tyto chyby nebudou včas odhaleny, a jejich pozdní náprava vyvolá značná zpoždění pří výstavbě plánovaných 6 jaderných bloků ve Francii!
 2. I při bezproblémovém průběhu veškeré výroby 6 nových reaktorů je třeba počítat se zpožděním každé stavby o 5 let. Francouzské 2 bloky plánované ke spuštění v roce 2035, tak budou dokončeny nejdříve, pokud nedojde k závadám při výrobě reaktorů podle odstavce 1, až v roce 2040! Další dvojice bloků až v letech 43/45, respektive v letech 47/49.
 3. Macronova analýza schopností firmy EDF vyrábět jaderné reaktory a stavět jaderné elektrárny ovšem vznikla ještě před rozhodnutím party fialových politických diletantů o možné výstavbě 4 francouzských bloků v ČR. Fiala a Síkela tvrdili, že ke zprovoznění prvního nového bloku v Dukovanech dojde v roce 2036! Z interního textu francouzské vlády ovšem vyplývá nejdříve v roce 2041, pokud bude jeden francouzský reaktor obětován! Jinak v roce 2054! 
 4. Cena za průtahy ve výstavbě za každý jeden rok představuje 2.5 miliardy CZK na reaktor!
 5. Cena jednoho jaderného bloku EDF pro Francii, bez finančních nákladů!, a bez zpoždění!, a bez odstraňování výrobních vad!, bude činit 267 miliard CZK! (Finanční šamani Fiala a Síkela tvrdí 160 miliard CZK all in!) 
 6. V Macronově vládním dokumentu se výslovně uvádí – zakázka na další jaderné reaktory by celou výslednou cenu pro Francii snížila pomocí “sériového efektu” konstrukce reaktorů a bloků! Je otázkou, zda Macron má za lubem pomocí českých vládních diletantů přesunout výstavbu několika reaktorů do ČR, aby měl na financování menšího množství vlastních francouzských reaktorů, či, zda mají české reaktory snížit cenu všech 6ti konstruovaných francouzských reaktorů na přijatelnou úroveň, jak Macronovi navrhuje EDF – metodou sériové produkce a výstavby snížit cenu, bez ohledu na pravděpodobnost včas neodhalených závad v konstrukci. 
 7. Jediný projekt, který se EDF podařilo splnit jen s mírným zpožděním několika let, byla výstavba jaderné elektrárny v Číně ve spolupráci s čínskými firmami. Podle Macronova interního dokumentu to ovšem bylo pouze díky v Evropě neočekávatelné čínské pružnosti a přizpůsobivosti. 

Podle Síkely byla Westinghouse z konkurzu vyřazena, protože její nabídka nebyla závazná. Westinghouse zřejmě úmyslně nesplnil podmínky výběrového řízení, protože Fiala opět otálel a ČR tak předběhlo Polsko. To podepsalo už 27. září s polskou 100% státní společností PEJ smlouvu na výstavbu 3 reaktorů 1200MW. Stavba bude zahájena v roce 2026 a dokončena v roce 2033. Cena 1 bloku o 1200 MW je přibližně 170 miliard CZK, bez finanční ceny. Podle zprávy nadace Pulaski se o výstavbu bloků v Polsku ucházely, stejně jako v ČR,  také korejská KHNP s cenou 75% ceny Westinghouse, (127 miliard CZK), a francouzská EDF s cenou 127% ceny Westinghouse (216 miliard CZK) za blok. Ceny jsou opět bez finančních nákladů na stavbu. Westinghouse měl jako ostatní předložit svou závaznou nabídku do 2. října 2023, ale podle francouzského tisku si vyžádal odklad do 31. října 2023, které Fiala promptně vyhověl, a to zřejmě souvisí s tím, že Westinghouse už v létě 2023, kdy o výjimku žádal, věděl, že bude na přelomu září a října 2023 podepisovat smlouvu s Polskem! 

Zcela zvláštní ovšem je, že Fiala nevyřadil z výběrového řízení zejména korejskou společnost KHNP, protože je ve hvězdách, zda KHNP bude nakonec smět vůbec své reaktory vyvážet do světa. V roce 2022 zažaloval Westinghouse korejskou KHNP za krádež duševního vlastnictví, a spor bude pravomocně vyřešen nejdříve v roce 2025. Westinghouse se domáhá rozsudku u federálního soudu USA, aby nařídil vládě USA, zablokovat vývoz jaderných technologií KHNP, protože jsou vyráběny pouze díky krádeži duševního vlastnictví Westinghouse. KHNP postavila v zahraničí pouze 4 reaktory APR-1400, které jsou předmětem sporu, všechny v Emirátech, a všechny stihla dokončit před žalobou Westinghouse. Fiala chce pořídit reaktory APR-1400!  Je sice známo, že Polsko už loni na podzim podepsalo smlouvu s KHNP o výstavbě reaktorů pro svoji druhou jadernou elektrárnu, (první bude stavět Westinghouse), a že Polská vláda tlačí na vládu USA, aby vývozu reaktorů z Koreje nebránila, ale zároveň je z průběhu sporu zřejmé, že KHNP se nechce mimosoudně vyrovnat s Westinghouse, aby se celý spor ukončil. KHNP, které je vlastněno korejskou státní společnosti KEPCO, (52% vláda, 7% penzijní fond), plní nové rozkazy prezidenta Koreje Yoon Suk-yeol, které od roku 2022 nařizují expandovat jaderné elektrárny doma a hlavně do ciziny, což je opakem politiky předešlého prezidenta Mun Če-in, který po sesazení prezidentky Pak Kun-hje, která celou vládu nechala řídit svou milenkou, a její korupční klikou, v roce 2017 nařídil úplně ukončit jadernou energetiku v Koreji. KHNP má sice nejnižší ceny výstavby jednoho bloku jaderné elektrárny, ale smlouvy se jí nedaří s výjimkou Polska nikde dotáhnout do konce. Polsko je navíc atypické, protože první strategickou stavbu podepsalo s Westinghouse, a realizací druhé nemusí šturmovat tak rychle jako Češi.  

24. ledna 2024 se Vladimír Putin i as-Sísí telemostem účastnili nalévání 1. dávky betonu do základů bloků 3 a 4 egyptské jaderné elektrárny Al-Dabbá. 85% ceny, kterou Egypt za výstavbu 4 bloků, celkem 4800 MW, zaplatí,  je financováno ruskou státní půjčkou 574 miliard CZK s úrokem 3%! Půjčka byla poskytnuta v roce 2016 a její splatnost je v roce 2028. Pro srovnání Fiala si nyní na bankovním trhu půjčuje miliardy, které potřebuje na pokrytí dluhů, které páchá, se splatností na 13 let za 4.22%! Fialovy půjčky, (dluhopisy), tak bankéřům vynesou skoro o 16% vyšší zisk, než zaplatí Egypťané za Putinův úvěr! Jen v rozdílu ceny úvěru, při hypotetické ceně 160 miliard za jeden reaktor, tak s Putinovou půjčkou Egypt ušetří 25 miliard na úrocích oproti fialovým dluhopisům, které mají zřejmě financovat stavbu české jaderné elektrárny. Celkové finanční náklady na financování jednoho fialového reaktoru vládní půjčkou tak lehce mohou překročit 80 miliard CZK. Jak vidíte finanční analytici ne nadarmo spočítali cenu jednoho fialové reaktoru na 250 miliard, a ne na 160 miliard jako fialový bankéř Síkela z Rakušanova hnutí STAN! Navíc podle posledních zpráv ruská stavba jaderné elektrárny v Egyptě, bloky 1 a 2, nemají žádné zpoždění, a stavba jede podle plánu, jak je u Putina zvykem, nebo hlava dolů, pardon, častější jsou nyní pády z okna způsobené nadměrným užíváním alkoholu. Putin staví rychle – smlouva uzavřena v roce 2017, povolení vydáno v roce 2021, stavba zahájena v roce 2022, v roce 2024 stavba jede podle plánu, dokončeno bude v roce 2026. Česká jaderná elektrárna stavěná Putinem by tak stála už v roce 2034, a ne jak očekává Fiala v roce 2036, nebo jak tvrdí Macronovy interní dokumenty v roce 2041, když nenastanou potíže s nekvalitní výrobou, jak se očekává. 

Varování pro ČR je i osud anglické jaderné elektrárny Hinkley Point C, kterou staví francouzská EDF. V roce 2016, aby se ve stavbě Hinkley Point C vůbec dalo pokračovat, ji britská vláda částečně prodala Číně, protože ta jediná byla ochotná její stavbu spolufinancovat! Čína ovšem 13. prosince 2023 financování zastavila. Důvody jsou, jak astronomické finanční částky, které stavba Hinkley Point C řízená francouzskou EDF polyká, a jednak politické spory mezi vládou Číny a Británie. Po odstoupení Číny vyzvala vláda Británie Macrona, aby stavbu Hinkley Point financoval sám, nebo uvidí! Jak se Macron zachová se teprve uvidí, nicméně přes vánoce už americký tisk radostně vytruboval do světa, že dokončení stavby, které bylo plánované na rok 2020, už odložené na léto 2027 se opět odkládá, a náklady opět porostou! Pokud navštívíte tyto stránky českým státem většinově vlastněné společnosti ČEZ, nebudete věřit vlastním očím. Jaderné elektrárny stavěné francouzskou státní společností EDF – Hinkley Point C, Flamanville, Olkiluoto ve Finsku, další problematická a mnohonásobně předražená stavba, a Taishan v Číně dokončený podle Macronova přiznání, pouze díky čínské pružnosti a přizpůsobivosti, jsou vydávány za úspěchy!!! Podle přiznání Síkely i Fialy řídí výběrové řízení na jaderný blok management ČEZ, (doslovně: Nabídky vyhodnocuje společnost ČEZ, která má tendr na starosti.), podle stránek ČEZ jsou francouzské jaderné elektrárny stavěné EDF úspěch! Podle světových bankéřů, novinářů i analytiků – katastrofa! 

Olkiluoto je další problém EDF, respektive společností, které vlastní. V roce 2022, krátce pro spuštění do zkušebního provozu musela být Olkiluoto opět odstavena, tentokráte na 3 měsíce, protože se v trubicích rozvodu páry nalezl “cizí materiál“. Bylo zjištěno, že trubice byly nekvalitní, a uvolňovaly se z nich kovové částečky! Olkiluto se stavěla neuvěřitelných 23 let! Náklady se vyšplhaly na astronomických 11 miliard EUR, (275 miliard CZK za jediný blok o výkonu 1600 MW), (str. 13. mezinárodní zprávy o projektech jaderných elektráren, ke stáhnutí v PDF zde.) Původní nepřekročitelná smluvní cena byla 3 miliardy EUR. Investor stavby finská firma TVO, která měla smluvně zaručeno, že za stavbu Olkiluoto zaplatí maximálně 3 miliardy EUR, nakonec po řadě arbitráží souhlasila, že zaplatí 5.5 miliardy, a dodavatelé sdružení okolo EDF 5.5 miliardy EUR doplatí ze svého. Macron jim na to poskytnul státní dar 2 miliardy EUR! TVO po zkušenostech se stavbou EDF bloku Olkiluoto 3 stavbu bloku Olkiluoto 4 raději odvolala! Stavbu řídila francouzská firma AREVA, později přejmenovaná na FRAMATOM, který vlastní ze 75.5% francouzský státní koncern EDF! 

Fiala je známý finanční diletant. Podle analytiků nakupuje za státní peníze mnohonásobně předražené soukromé firmy – jak Robin Oil, tak plynovody! A i bývalý guru TOP-09 Kalousek to vidí podobně! Že tomu tak bude, je jasné z pohybu akcií, po té co si Rakušan pustil hubu na špacír a holedbal se, že doufá, že současná vláda ještě stihne zestátnit ČEZ. Akcie ČEZU se po Rakušanově vyhlášení okamžitě vydaly zprudka nahoru, neboť část burziánů asi spekulovala na další Fialův diletantský nákup!!  Rakušan dostal od fialových médií řádně nadáno, protože pohyb akcií ČEZ prozradil občanům, jak se dá snadno a rychle na vládě ČR zbohatnout. Asi by to chtělo tuhle vládu vyměnit. Jenže kým? 

Přes obsah této analýzy plně souhlasím s Fialou, že je třeba urychleně postavit v ČR další jaderné bloky! 

Je čtvrtek 1. únor 2024, 04.58 ráno. Dnes úplně bez gramatiky, doslova jsem se na analýze udřel. Na 90% mailů jsem už včera ráno odpověděl, zbytek dnes večer.  Poslední pořady: 20.1. s Josefem Skálou na TV Bureš, pořad najdete zde. Ve čtvrtek 11. ledna Studio Helene – Svobodný vysílač. Záznam pořadu najdete zde. Ve čtvrtek 4. ledna u Hájka na Protiproudu. Pořad najdete zde

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah!

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář