MAP 1782 Šedá eminence Rothschildů a Rockefellerů byla včera v Bruselu za aplausu shromážděných politiků jmenována ředitelem Evropy! Draghizace a Ukrajinizace EU včera oficiálně začala!

Včera 13. září přednesla šéfka bruselské komise Ursula von der Leyen každoroční nejdůležitější projev v Evropě – Zprávu o stavu EU. Projev to byl bídný, a Ursula v něm jen rozdávala politické dárky všem evropským partajím, aby se jim zalíbila, a stala se příští rok opět šéfkou Evropské komise. Nejvýznamnější dárky připravila pro Rothschildy a Rockefellery, když oznámila, že jejich pověstná šedá eminence, jeden ze čtyř ředitelů nejvyšší soukromé bankéřské organizace světa G30, zřízené Nadací Rockefeller, finančník Mario Draghi, bude ihned jmenován hlavním “poradcem” Bruselské komise, a připraví transformaci Evropy! A pro Kyjevský režim, když oznámila rozšiřování EU o nové členy, ač nesplňují podmínky pro přijetí, ale jsou politicky korektní! Čeká nás tak nejhorší možný scénář krizového vývoje a růstu drahoty, protože Mario Draghi, svůj ekonomický plán zformuloval slovy, že každá válka musí být financována masivním veřejným zadlužováním, jinak ji není možné úspěšně véstMasivní veřejné zadlužování, které rozpoutá inflaci a drahotu, je letitou alfou a omegou Draghiho politiky, a toto zadlužování má vést pomocí následných privatizací a exekucí ke koncentraci veškerého státního a soukromého majetku v rukou jen několika bank a nejbohatších rodin Západu! 

Včera ve stejnou dobu, kdy Ursula hodinu hýkala, aniž by řekla jediné konkrétní opatření, jak bude Brusel bojovat proti současné drahotě a ekonomické krizi, oznámily společně Rusko a Čína, že čínská polostátní společnost China Chengtong International Investment a ruská polostátní společnost НОВЫЙ СУХОПУТНЫЙ ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР společně rozšíří velkokapacitní logistický přepravní systém, který bude z oblasti jižního Uralu, střední Asie, a Sibiře přepravovat každoročně do Číny a jejich přístavů desítky milionů tun tamního obilí, sóji a dalších zemědělských plodin a produktů živočišného původu. Čína musí ročně dovážet 100 milionů tun obilí a dalších základních plodin, protože její zemědělská půda představuje jen 8% její rozlohy, ač má 1/5 světové populace. Rusko naopak disponuje obrovskými rozlohami nevyužívané zemědělské půdy táhnoucí se od jihozápadního Uralu, do Střední Asie, a podél hranic s Čínou a Mongolskem, rovněž jako Kazachstán. V této oblasti se půdy nevyužívají k zemědělské činnosti z prostého důvodu – neexistuje přepravní systém, který by desítky milionů tun plodin dokázal přemístit buď k Baltskému, nebo Černému moři, nebo do Čínských a Severokorejských přístavů. Teď má být tento systém, který Putin zatím skromnými prostředky budoval od roku 2016, a který už přepravuje první miliony tun obilí, díky čínským státním investicím, masivně rozšířen! 

Tento Rusko-čínský přepravní koridor je zničující ranou pro politiku EU a USA. Kazachstán disponuje okamžitou roční vývozní kapacitou 9 milionů tun obilí a mouky, ovšem zatím se do EU dokáže pro neexistující logistiku dovést jen 1.5 milionu tun. (Pro srovnání – veškerý vývoz obilovin z Ukrajiny dosáhnul maxima v letech 2019 až 2021, a představoval ročně 50 milionů tun, z nichž 30% odebírala EU) Hlavními odběrateli kazachstánského obilí jsou v Evropě – Itálie, Polsko a Lotyšsko. Bruselský komisař Valdis Dombrovskis se 19. května letošního roku účastnil summitu EU Kazachstán, na kterém byl vytyčen cíl, aby se Kazachstán jako významný producent obilí stal strategickým partnerem EU při realizaci globální potravinové agendy. Vtipem ujednání je, že EU věnovala na realizaci strategického logistického propojení Kazachstánu přes Ázerbájdžán a Gruzii směšných 9 milionů EUR, které jsou s miliardami dolarů pumpovaných Čínou do propojení logistiky Kazachstánu přes Rusko a Mongolsko s Čínou naprosto směšné. S pomocí USA a EU se má v kaspickém přístavu Baku, jak oznámil 26. května na konferenci ve Washingtonu jeho ředitel Eugene Seah, už za 5 let!!! vybudovat sklad obilí, bez kterého se nedá obilí dále převážet po železnici do gruzínského přístavu Anaklia!!! Přístav Anaklia měl Washington rozšířit, ale pro nulový pokrok ve výstavně za několik let, byl 15. srpna gruzínskou vládou nahrazen Číňany! Brusel se chvástá, že z Kazachstánu bude dovážet pomocí podmořských kabelů a nadzemních vedení gigawaty solární elektřiny, potrubími miliony tun vodíku vyráběného ze sluneční energie a kaspické vody, a kombinací vlakové a železniční dopravy desítky milionů tun surovin, plodin a všeho potřebného pro Green Deal, ale není schopen jediný svůj mega-plán ufinancovat, stejně tak jako postavit jediné silo v přístavu Baku dříve než za 5 let, a stejně jako USA rozšířit jediný přístav v Anaklii za deset let! A Rusové s Číňany zatím tvrdě, rychle a usilovně pracují, aby geopolitickou soutěž o ekonomickou vládu nad Střední Asii a Kavkazem vyhráli! Fantasmagorický plán Bruselu, že se z Kazachstánu bude dovážet několik milionů tun zeleného vodíku ročně, které zabezpečí 20% vší spotřeby vodíku v EU podle plánu Green Deal, je Rusům i Číňanům k smíchu! Bruselská velkohubá hesla, že poručíme větru a dešti, už nikdo nebere vážně, protože Rusové s Číňany staví železnice, průplavy, silnice, potrubí, vedení  a přístavy raketovým tempem. Putovat po nich ovšem nebudou šílenosti Green Deal, ale ropa, plyn, uhlí, suroviny, zboží a potraviny! 

Brusel má jiný plán, než jaký deklarovali Číňané a Rusové při projektu logistického systému  НОВЫЙ СУХОПУТНЫЙ ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР – Draghizaci Evropy! Zatímco Rusko-Čínský projekt má za cíl: V době, kdy se USA a některé další západní země stále snaží omezovat ruský vývoz obilí, což má za následek relativně omezené globální dodávky potravin, výstavba nového pozemního koridoru s obilím přispívá k čínské strategii potravinové bezpečnosti a ke stabilizaci mezinárodního trhu s obilím…. Spolupráce mezi Čínou a Ruskem je zvláště důležitá pro potravinovou bezpečnost Číny a nový koridor s obilím má potenciál dále podporovat dvoustranný obchod s obilím tím, že poskytuje nové dopravní řešení pro vývoz obilí. Ve srovnání s tradiční námořní a leteckou dopravou je pozemní doprava rychlejší, flexibilnější a spolehlivější. Je také méně ovlivněna takovými faktory, jako jsou mimořádné události a extrémní počasí.

Česká média se tento týden předháněla v informacích o zoufalém Putinovi, šíleném Kimovi a lžích na fóru ve Vladivostoku, jen aby zakryla obsah ekonomických dohod, které Putin na fóru podepsal. Světová válka se nevyhrává propagandou, jak si myslel Goebbels, ale průmyslem, vědou, a díky lidem, kteří svým politikům věří, že budou bohatší a svobodnější. Ne chudší, cenzurovaní, kontrolovaní a zotročení. Zatím, co Putin tento týden podepisoval dohody, které Rusko a Rusy učiní bohatšími, Ursula hýkala v Bruselu pomatená hesla bez jediného konkrétního obsahu, krom toho že Oligarchové s Draghiho pomocí ovládnou Evropu, stejně tak jak už ovládli Ukrajinu, a její projev ze všeho nejvíc připomínal každodenní bubnování premiéra Fialy a jeho tlampačů z mainstreamu o skvělých vládních úspěších, a geniálních plánech do budoucna! Situace je však opačná!!

Mario Draghi, nový ředitel EU, má tyto politické cíle, které jsou patrné z výroků, které v minulosti přednesl:

  • evropský sociální model již patří minulosti!  Připravte se tak na nynější osud většiny Američanů, a přečtěte si v tomto skvělém včerejším článku, co Vás brzy čeká! Přesně takový osud Vám plánuje Draghi, a Řekové mohou vyprávět celé story, jak probíhá tzv. Draghizace! 
  • Banky musí rychle a zdarma půjčit finanční prostředky soukromým společnostem připraveným zachránit pracovní místa. Protože se tak banky stanou nositeli veřejné politiky, za biliony, které soukromým firmám půjčí, se musí veřejně zaručit státy. Jakákoli státní regulace těchto bankovních půjček soukromým investorům musí být zakázaná! Bez ohledu na finanční náklady, které bankám a pojišťovnám při tomto půjčování peněz soukromým investorům vzniknou, musí všechny tyto náklady proplatit vlády jednotlivých států! Připravte se, z Vašich daní se už nebudou platit důchody, zdravotnictví, školství a sociální péče, ale jen dluhy, které u bankéřů podle Draghiho plánu nasekají vybraní soukromí investoři! 
  • ztráty příjmů, které utrpí soukromý sektor, a dluh navýšený, aby se rozdíl v hospodaření soukromých firem vyrovnal, musí být nakonec zcela nebo částečně vyrovnán jednotlivými státními rozpočty! Eurokraty vybrané soukromé firmy prodělají miliardy na nesmyslných projektech Green Deal, ale celý jejich prodělek, včetně úroků u bankéřů, budete platit Vy! 

Mario Draghi vstoupil do elitního světa nejvyšších bankéřů a absolutních elit Západu poprvé v červnu 1992, kdy na britské královské jachtě přednesl na banketu uzavřené společnosti Neviditelní tvořené  100 nejbohatšími a nejvlivnějšími Evropany a Američany svůj plán, jak prostřednictvím masivního státního zadlužování  vyvolat masovou nezaměstnanost, drahotu, bídu a inflaci,  a donutit tak obyvatele Evropy, aby souhlasili, že politici prodají vybraným elitám veškerý výdělečný veřejný a státní majetek! Na jachtě tehdy doslova řekl: 

  • Výnosy z privatizace státního majetku se použijí  na oddlužování států….Vlády prodají soukromníkům své ziskové státní podniky, přijdou tak o všechny své budoucí příjmy z dividend, ale sníží tím svůj celkový dluh. Privatizace tak nebude sloužit ke snižování míry státního zadlužování, ale pouze k financování dalšího státního zadlužování. Tento proces privatizace státního majetku vyvolá prudký nárůst nezaměstnanosti, a proto potřebuje silné vlády. Pro tento proces privatizace je nutný silný Brusel (v originále textu Maastricht, protože Bruxelae, jak ho známe dnes, ještě v roce 1992 neexistovalo). Privatizujme proto až budeme silní, a připravení! Ale privatizujme!
  • Dámy a pánové, drazí přátelé, nejprve bych chtěl poblahopřát britskému velvyslanectví a britským Invisibles za jejich vynikající pohostinnost. Uspořádání tohoto setkání na této lodi je samo o sobě příkladem skvělé privatizace fantastického veřejného majetku. Během posledních patnácti měsíců se toho o privatizaci italské ekonomiky hodně řeklo. Určitého pokroku bylo dosaženo při podpoře prodeje některých státem vlastněných bank jiným krypto-veřejným institucím.  Ale pokud jde o skutečné prodeje velkých veřejných společností soukromému sektoru, udělalo se jen málo. To není překvapivé, protože rozsáhlá privatizace je skvělá – řekl bych mimořádná – bude to politické rozhodnutí, které otřese základy sociálně-ekonomického řádu, přepíše hranice mezi veřejným a soukromým, které nebyly zpochybňovány téměř padesát let, vyvolá široký proces deregulace, oslabí ekonomický systém, v němž stále platí, že dotace  dotace rodinám a lidem hrají důležitou roli. Jinými slovy, rozhodnutí o úplné privatizaci je důležitým politickým rozhodnutím, které přesahuje rozhodnutí o tom, které jednotlivé subjekty privatizovat. 

Protože včera v Bruselu shromáždění politici, včetně českých, až na výjimky aplaudovali, jak jmenování Draghiho, tak i všem dalším bruselským šílenostem, bude na Vás, zda příští rok ve volbách připustíte, aby se Draghiho plány staly skutečností. Proto vstupujte do politiky a stávejte se novými politiky. Dokud ještě můžete! 

Je čtvrtek 14. září 04.04! Tak už jsem zdráv. Děkuji za maily, a děkuji Všem od srdce za podporu. Poslední  video – moji besedu s panem Hájkem ze středy 30. srpna najdete zde.   Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář