MAP 1724 Zelenského blízká pomocnice “Hардепкa” Marčenko vybírala úplatky a za ně vystavovala jménem vůdce povolení opustit Ukrajinu ve vojenském zájmu, a vyhnout se tak odeslání na frontu! Ukrajinská armáda krvácí jak nikdy! Za poslední měsíc došlo k raketovému nárůstu padlých! Sebevražedné útoky pěchoty nařizované místo sebevražedných útoků Leopardů nesou krvavou daň!

Ztráty ukrajinské armády se na přelomu června a července zvýšily podle našich zjištění oproti lednu letošního roku o 260%, a oproti květnu 2023 o 186%! Při této intenzitě bojů letos padne podle našeho modelu 70 400 ukrajinských vojáků, 167 200 jich bude postiženo různým stupněm invalidity nebo zemřou na svá zranění v průběhu léčení a rehabilitace, a 490 000 jich utrpí zranění, která je vyřadí z další služby v první linii. 

Nárůst počtů padlých Ukrajinců evidentně souvisí se současnou tzv. kyjevskou ofenzívou. Překvapivě jsme ovšem zjistili, že stejně ukrajinských vojáků nyní umírá jak na Záporožském, Bachmutském a Doněckém směru, kde se vedou mediálně propírané boje, tak i na Kupjanském směru, kde zřejmě probíhá příprava na ruskou ofenzívu. Padlí Ukrajinci z Kupjanska jsou totiž velmi často specialisté jednotek PVO, jednotek REB, a vyšších velitelství vojskového letectva, dronů, a brigád, což nasvědčuje přípravě ruské ofenzívy! V oblasti Kupjanska ve směru na Charkov a Slavjansk Rusové prokazatelně nyní ničí hlavně důležité velitelské, technické a týlové body – a to znamená takřka vždy přípravu na útok. Naopak v ostatních směrech představují naprostou většinu padlých nyní pěšáci, což dokazuje, že Ukrajině došly mechanizované a obrněné jednotky, a útočí hlavně pěchotou v sebevražedných vlnách. Doslova varující je současný nárůst ukrajinských padlých ve srovnání s dobou nejtvrdších bojů o Bachmut – nárůst padlých o 260% bude mít pro Ukrajinu katastrofální důsledky! Odborné podrobnosti a odkazy na zdroje našich údajů o ukrajinských ztrátách na konci dnešní analýzy.

Není náhodou, že 7. července kyjevský vůdce Zelenskyj vyrazil tak najednou na cesty po světě. Doma se mu hroutí morálka. Ukrajinská armáda krvácí na bojišti, jak ještě nikdy. A v Kyjevě mu, uprostřed brutálního nárůstu počtů pohřbů padlých hrdinů a rostoucího odporu obyvatelstva proti mobilizaci, vrazila kudlu do zad významná poslankyně jeho hnutí Služebníci lidu Ludmila Marčenko. (Foto) Poslankyni Marčenko 5. července chytila ukrajinská protikorupční jednotka NABU přímo jak vybírá úplatky v tisících dolarů od odvedenců, a za ně jim vystavuje speciální kyjevské válečné povolení «Шлях», které svým nositelům umožňuje trvale opustit Ukrajinu “ve vojenském zájmu”. Povolení «Шлях» byla Zelenským vymyšlena, aby zabránila korupčnímu jednání úředníků při povolování opouštět Ukrajinu. Jenže případ Zelenského «Hардепки» Marčenko ukazuje pravý smysl povolení «Шлях», soustředit korupční potenciál, vyvolaný u mužů strachem z jisté smrti na frontě, jen v nejvyšších patrech kyjevského politického doupěte. 

Opět další pedofilní obchody – 21. června informoval volyňská média o dalším otřesném případu, kdy Ukrajinka ze Lvova prodala 11 měsíční dítě pedofilům za 30 000 USD!

Na Ukrajině bylo jen letos k 27. červnu už zahájeno 5435 trestních stíhání za vyhýbání se mobilizaci. V poslední době se vyhýbání mobilizaci značně rozšířilo i v oblastech Volyně a Lvova, kde dosud stoupenci Bandery rozkazy Kyjeva vzorně poslouchali. Branci z Volyně a Lvova nyní už jasně vévodí statistikám vojenských trestných činů. Asi proto Zelenskyj včera Volyň navštívil a klaněl se a rozdával nejvyšší metály. Pokud jeho válečná kampaň ztratí podporu i na těchto územích, může to zabalit!

30. června ukrajinská SBU zadržela dalšího protřelého kyjevského aparátčíka, poslance Serhije Aleksejeva ze strany Evropská solidarita – Partaj Porošenka. Ten za 50 000 USD v hotovosti slíbil cizinci zařídit status uprchlíka na Ukrajině a v EU. Paradoxně je poslanec Serhij Aleksejev předsedou státního Nejvyššího výboru pro vymáhání práva! Poslanec se brání a tvrdí, že jde o provokaci Zelenského kliky v jejím tažení proti bratřím Kličkům! Serhij Aleksejev je letitým předsedou fanklubu bratří Kličků, a patří do tábora bývalého prezidenta Porošenka. Podle všeho SBU zatýká za korupci Kličkovce a Porošenkovce, kdežto NABU podporovaná z Bruselu zatýká za korupci Zelenského Služebníky lidu. Zdá se tak jasné, že uvnitř nejvyšších kruhů kyjevského doupěte se letos v létě na plno rozzuřila nelítostná bitva o moc a koryta a úplatky! 

Zelenskyj vydává v poslední době jeden šílený Rozkas za druhým:

  • 6. července odmítl odpovědět na otázku redaktora České televize  Papadopulose, jak naloží s ruskojazyčnými Ukrajinci, a fialová komanda zahájila na redaktora štvanici pod vedením ukrajinského velvyslance v ČR. 
  • 7. července se na základě Zelenského předchozího nařízení už sešla rada města Poltavy, které je částečně ruskojazyčné, a začala projednávat plán na vymýcení ruského jazyka z města. V projednávaném dokumentu Poltavy se píše: Kvůli nedostatečné úrovni ovládání státního jazyka nemohou zástupci národnostních menšin řádně uplatňovat svá práva a integrovat se do ukrajinské společnosti!  Je známo, že ukrajinský jazyk je hlavním znakem identity ukrajinského národa a sjednocuje společnost a rozvíjí její vědomí, což je důležité pro národní bezpečnost a národní zájmy Ukrajiny. Proto je rozvoj ukrajinského jazyka jako státního jazyka strategickým cílem pro další rozvoj ukrajinského státu! Připomínáme občanům, že odmítnutí nebo neposkytnutí informací či služeb ve státním jazyce jiným občanům, je porušení zákona „O zajištění fungování ukrajinského jazyka“, a mohou si ihned na pachatele stěžovat!
  • 30. června vydal Zelenskyj další rozkaz, tentokráte o povinné výuce angličtiny od mateřské školy. Podle nejnovějšího rozkazu se každý Ukrajinec bude muset rychle naučit anglicky, a to ve speciálních kurzech, které prý zaplatí EU. Anglické filmy a pořady v televizi se už na Ukrajině budou moci vysílat pouze v anglickém jazyce! Kdo nebude umět plynule anglicky bude vyhozen ze státního zaměstnání! 
  • Zelenskyj je šílenec. Podle fundovaného rozboru užívání ukrajinského a ruského jazyka na Východní Ukrajině z roku 2001, v Poltavě, která je v oblasti východně od Dněpru nejvíce ukrajinským městem, protože se v ní zrodila moderní Ukrajinština, a protože je složená hlavně z imigrantů z ukrajinských vesnic, není 60% obyvatel města, kteří jsou z 90% Ukrajinci, schopno běžně hovořit v ukrajinštině, a omezují se pouze na vtipy a hlášky. Jistě několikaleté úsilí nahradit ruštinu ukrajinštinou muselo přinést výsledky zejména u mladé generace. Ovšem rada Poltavy před pár dny za hlavní úkol pro nařízený přechod na ukrajinštinu označila – naučit učitele Ukrajinštinu!!! Otázka, kterou Zelenskyj vůbec nechápe, je – Kdo z ukrajinských Poltavanů hovořících převážně rusky, bude obětavě bojovat za režim, který se ho chystá trestat, za to že hovoří rusky! Ruští jazykovědci se před dvaceti lety smáli, že současní ukrajinští Poltavané, už nejsou schopni ani komunikovat se svými vesnickými prarodiči, protože ti umějí jen poltavský dialekt ukrajinštiny, kdežto oni jen Východo-ukrajinský dialekt ruštiny, který etnickým Rusům “trhá uši”! Jestli Poltava je ještě proukrajinská, protože je rodištěm ukrajinské historie i spisovného jazyka, pak před 100 lety vzniklá průmyslová města od Luhanska podél pobřeží Černého moře až k Oděse takovou tradici nemají, a jejich obyvatelé budou rychleji ztrácet chuť padnout na frontě v boji proti Rusům, jejichž jazykem převážně hovoří, aby se obětovali za soukmenovce, kteří je chtějí trestat, za to že neznají jejich jazyk!! Moderní Ukrajina vznikla jako stát unifikovaný ruštinou kolem etnické většiny Ukrajinců hovořících z velké části jen rusky! Násilná ukrajinizace měla a bude mít jediný výsledek – stále více rusky hovořících Ukrajinců bude vzhlížet k Putinovi, protože Rusům, až na moskevské elitářské snoby nevadí, že hovoří “odpudivě tvrdou, trhanou a sykavou ruštinou.” A moskevští snobové sice pohrdají jejich výslovností ruštiny stejně jako pražská snobská elita pohrdá Ostravaky za jejich dialekt češtiny. Ale na rozdíl od Pražanů je Moskvané hanlivě neoznačují za jaké si potomky bolševiků z Ostravy, aby je ponižovali, ale naopak lákají na termíny Novo-Rus, či Malo-Rus. A tím jim sdělují, že jsou vítáni v ruském společenství! 

Nelibost s mobilizací na Ukrajině už dosáhla takového stupně, že komisaři, kteří roznášení obsílky, se stávají terči brutálních fyzických útoků. 30. června třeba mladíci z Kyjevské elity seřezali místního komisaře za roznášení předvolání,  až leží v nemocnici po těžkých zraněních. Komisaře nezachránilo před výpraskem ani to, že je veteránem bojů s rebely, a invalida, který práci komisaře získal, protože bojovat už nemůže. 

Únava z války se projevuje už i v srdci Banderova hnutí na Volyni. 28. června si rozčilovala v médiích Anastasia Rudyková, která organizuje státní pohřební kolony na Volyni, že lidé jsou už apatičtí a neshromažďují se v potřebném množství, aby vzdávali poctu pohřbívaným hrdinům.

27. června hlavni volyňské noviny VSN zveřejnily rozsáhlé rady právníků mobilizovaným brancům, jak se mají bránit násilným protiprávním odvodům. Podle právníků Zelenského komisaři násilím, bitím, provokováním rvaček a dalšími triky, se snaží na veřejnosti lapat muže, a po té je zadržet a dopravit na své komisariáty, kde je nutí násilím, výhružkami a nebo podvody, aby podepsali dobrovolný souhlas s okamžitým nástupem do služby, a nebo aby podstoupili nezákonnou lékařskou odvodní prohlídku. Právníci radí všem takto zadrženým, aby okamžitě využili svého práva na bezplatnou právní pomoc, protože advokáti už zařídí, aby je pustili zpět domů, protože jediné oprávnění komisařů je, předat jim povolání k odvodové komisi. Ale k té se musí dostavit podle platných zákonů sami a dobrovolně, a ve stanovené lhůtě. Přičemž podle právníků nedodržení této lhůty není trestným činem. Z textu v novinách je zřejmé, že už i na Volyni mají excesů Zelenského soldatesky při stále zběsilejším doplňování potravy pro ruská děla, decimující ukrajinské sebevražedné ofenzívy, plné zuby. 

27. června byla na Volyni zadržena rozsáhlá převaděčská skupina, která pašovala brance z Ukrajiny do zemí EU. Členy skupiny, která si účtovala 10 000 USD za záchranu života před smrtí na frontě byli kyjevský úředník, lékař z Volyně, který vystavoval potvrzení o nemocech a převaděčTakové to skupiny zatýká SBU dnes a denně, a jsou stále běžnější. Stále více lidí, kteří mají na Ukrajině peníze, se snaží si zachránit holý život! 

Typický příběh ukrajinského vojáka: MYKOLA JURIJOVYCH CYAK – zmobilizován 20. února 2023. Podroben 10 dennímu výcviku! Po něm poslán na doplnění kanónenfutru elitní 10. horské brigády do Bachmutu. Padl 18. března po 14 dnech na frontě. 

Na přelomu červen/červenec bylo pohřbeno v naší kontrolní oblasti Volyň celkem 124 vojáků za 19 dní, a to představuje 6.5 vojenského pohřbu denně. Před tím v květnu byla intenzita pohřbů 3.5 denně, a v lednu, kdy probíhaly nejtvrdší boje o Bachmut,  dokonce jen 2.5. Podrobnosti o metodice výpočtu odhadu ukrajinských ztrát v MAP 1675.  

Ztráty v oblasti Volyň, soupis, včetně odkazů s fotografiemi:

9/7 – –  Ivan Khomichuk, pohraničník, Oleksandr Abramchuk, námořník, Pavel Vitek, 4. tanková brigáda, Oleksandr Lysitsia, voják, Roman Kubakh, padl v bitvě o vesnici Работино, Andrii Sharin, padl v boji s ruským tankem, 8/7 – –  Petro Litvynets, velitel minometu, padl v Záporoží, Vladyslav Velychko, padl před Soledarem, Rostislav Matvijev, nadporučík, padl v bojích o JampolTaras Dovgun, Zelenským vyznamenaný Hrdina Ukrajiny, padl v bojích o Bachmut, Mykola Borysukzabit dělostřeleckou palbou, Oleg Korolchuk, voják, Dmytro Kondratovič, zmobilizovaný v lednu,  Oleksij Khodyrev padl v bitvě o Maryinku, Nazarii Ferens, seržant, padl při sebevražedných útocích na strategickou obec Klischiivka u Bachmutu, 7/7 – – Silik Ivanovič, 10. horská brigáda Edelweiss, Ihor Palamar, vyhozen ruskou minou, Bohdan Korkonos, padl ve vesnici  Torske, Lubomyr Kyrylchuk, padl v Jampol, Olexander Sryberk, padl v bitvě o vesnici Работино, Jurij Stasjuk, pohraničník, Ivan Polufakin, velitel BVP, 6/7 – – Yuriy Amirkhanyan, Sergej Ivanov, Volodymyr Mushinskyi, Oleksiy Shirokov, Oleg Kostiuk, Viktor Avramenko, Pavlo Plisak, Ivan Těreščenko, Roman Goshko, Oleksandr Soroka, Serhyi Mikhalchuk5/7 – – Oleksiy Chodyrev, padl v Maryince u Doněcka, Vitaly Pylypchuk, řidič 100. brigáda, Oleksandr Karpuk, padl u Charkova, Roman Andreychuk, odstřelovač brigády Edelweiss, 4/7 – – Bohdan Yanchyshyn, 32 let, Yury Hrupchyk, zabit minometnou palbou, Oleksandr Savyuk, průzkumník speciálního batalionu Tornádo, Ruslan Tonkich, rok byl nezvěstný, Volodymyr Klekochko, padl při tankovém soubojiMykola Markus, veterán tzv. protiteroristické operace ATO, 3/7 – – Serhii Semenyuk, padl po odvedení na frontu, Oleksandr Tsvyd, seržant,  Ihor Bernatsky, padl u Volnovacha, radarový technik, Jurij Chvalko, vycvičen v Británii, padl v boji o Maryinku, Serhij Hlushch, padl na bitevním poli na infarkt, Bohdan Kostyuchyk, 2/7 – – Vitalijem Khartoniuk, padl při první bojové misi, Volodymyr Sydlyar, Volodymyr Kobylyukh, padl v boji s ruskými výsadkáři v Kremminna, 1/7 – – Ruslan Filon, Ruslan Ilyushyk, Vladyslav Ksiondz, Zoryana Kovalchuk, příslušnice letecké skupiny Brody, Vasyl Grihorenko, 79. útočná výsadková brigáda, Serhij Semenovyč, kulometčík, padl v Kupjansk, Viktor Kondratyuk, 421. střelecký batalion, Denys Babak, vycvičen v Česku, padl v v bitvě o vesnici Работино Gennadij Hanush, Mykola Kuzhil, operátor raket PVO, Volodymyr Sydlyar, 30/6 – – Vitalij Ismajilov, odstřelovač, Jurij Samčuk, námořní pěšák, Oleksandr Volodek, Dmytro Babka, padl na Záporoží. Ilona Orlová, lékařka. Vladislav Bykanov – nadporučík, spojovací načelník elitní brigády Magura, 29/6 – – Oleg Dankopadl u Kupjanska, Yury Kutecsky, padl severně od Vuhledaru, Ruslan YorzheDenysem Lukyanchuk, padl 80 dní od nástupu do služby, 28/6 – – Andrij Drozd, 27/6 – – Oleksii Titkov, Oleksandr Tur, Jurij Kovalčuk, Vitaly Naumchuk, Oleksiy Seredyuk, Mykola Solodov, Volodymyr Shargut, zdravotník, padl v Kupjansku,  26/7 Jurij Olenich, Jurij Moškov, Anatolij Olishevko, Oleksandru Korolov, Vadim Voytovych, Oleksandr Mayevskyi, Oleksandr Hayduk, Vjačeslav Zub, 25/7 – –Volodymyr Knysh, Vladyslav Berezny, Oleksandrem Volčetsky, Dmytro Miščuk, Anatolijem Pinčuk, Jevhen Melnikov, Vjačeslavem Kuzmych, Yuri Samaniuk, Oleg Marčuk, Volodymyr Kvartsjan, Serhii Dymarchuk24/7 – – Oleksandr Malyshevskyi, Leonid Polishchuk, Anatolij Pupenko, Dmytro Jusenko, Pavlo Vasylov, Konstantin Shchavy, Oleksij Kašuba23/7 – – Serhiy Zaritskyi, Liliya Shulyk, zdravotnice brigády Romana Velikého, Anton Pustovit, Myroslav Holovaty, Bohdan-Mykhayl Khomyk, Konstantin Seleznyov, Serhiy Tsyba, 22/7 – – Serhey Jurasov, Hennadiy Lukashuk, Serhii Niverskyi, Mykola Garjala, Mykola Nyfodyuk, Stanislav Shmorgun a Dmytro Lebed, 21/7 Oleksandr Stolnitský, Andrii Yedinak,

Je pondělí 10. červenec 04.34. Dnešní analýza dala zabrat, příliš mnoho depresivních fotografií padlých. Asi by si je měli spíš prohlížet politici, než já, aby dostali rozum, dřív než bude pozdě. Na maily za poslední dny odpovím v úterý.   Video z 27.6. s Hájkem najdete zdeVideo z 24.6. se Skálou najdete zde! Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Aktuálně připravujeme na příští týden opět nové pořady. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje. 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář