MIP 6 Válka na Ukrajině 29.3. Ruské Drony trumfují Ukrajinské Drony! Gargamelovo hlášení.

Ruská armáda zahájila ničivou ofenzívu Drony. Přední britský vojenský analytik Sam Cranny-Evans  z hlavního britského vojensko-analytického pracoviště RUSI přiznal 27. března, že Ruské vojenské drony začaly v posledních dnech hrát hlavní roli při ničení jednotek ukrajinské armády. Cranny-Evans ve své podrobné analýze válečných událostí uvedl, že Ukrajinská armáda, od prvních dnů války, úmyslně zkresluje vnímání výsledků válečných událostí, a že Ruská armáda je naopak na informace skoupá a tají je. V každém případě, tvrdí, že se mu podařilo odhalit, že Ruská armáda útoky Drony stupňuje v posledních dnech nebývalým tempem a nasazuje do boje stále novější a účinnější typy dronů, a naopak Ukrajinská armáda snížila intenzitu útoků drony. 

Video z ruského útoku – Dron zničí přesným zásahem ukrajinské BVP ukryté v zákopu. 28.3.

Ruská armáda podle Cranny-Evanse používá drony značně efektivním způsobem a počet úderů Drony roste každý den. Každá ruská brigádní skupina nasazená proti Ukrajině (celkově 20 až 40) má k dispozici rotu Dronů. (1.četa Takhion dosah 40km a Orlan dosah 150km ; 2. četa používá drony kratšího dosahu Granat a Eleron) Navíc má ruská armáda samostatné  speciální jednotky úderných Dronů Orion, které jsou podřízeny vyšším stupňům velení. Zde je k dispozici kompletní dokumentace a rozbor  zničení elitního praporu ukrajinské armády Aidar drony Orion. 

(Foto – Ruská četa Dronů kratšího dosahu zaznamenaná OSCE na území Donbasu, těsně před zahájením války)

Hlavní ruské operace Dronů jsou dvojího typu – útoky bojových dronů Orion řízené strategickým velením,  a – speciální operace ruských Dronů řízené brigádními údernými skupinami. 

Bylo odhaleno, že ruské Drony Orlan-10 převzaly řízení ukrajinských mobilních sítí 3G a 4G, a ihned po zahájení útoku na Ukrajinu, tak  ukrajinští vojáci 54. brigády nacházející se v postaveních na směru hlavního útoku obdrželi  na své telefony SMS,  aby se vzdali, nebo budou zabiti. Jeden Orlan dokáže převzít mobilní komunikaci v prostoru o poloměru 6km a současně sledovat 2000 vybraných mobilních telefonů. (Více o tom zde i s fotodokumentací)

Vynikající ruská operace Dronu Orlan-10 byla proveden v pondělí 21. března. Podle britského analytika Cranny-Evanse sledovaly ruské Drony utajeně pohyb ukrajinských mobilních raketometů po bojišti v okolí Kyjeva a čekaly, než  odhalí jejich hlavní základnu.  Jakmile Drony odhalily, že základna těchto raketometů je tajně zamaskovaná v Kyjevském nákupním středisku Retroville, předaly ihned data do Ruska, to odpálilo na cíl  Iskander, a ten byl Dronem  přesně naveden na cíl – obchodní středisko Retroville, tajnou muniční základnu ukrajinské armády. Cranny-Evans z toho vyvozuje, že ruská armáda má řízení Dronů propojené on-line datovou sítí, a toto propojení umožňuje ruskému velení použít ke zničení cíle odpovídající zbraň. Raketová základna maskovaná jako civilní obchodní středisko v Kyjevě byla zničena Iskanderem, neboť šlo o vysoce významný vojenský objekt. O útoku na obchodní středisko Retrouville informovala i česká masmédia, která útok na něj označila za jasný důkaz ruského barbarství, a o tajné základně zamaskované Ukrajinci do tohoto střediska, na rozdíl od analytika hlavního britského vojensko-analytického pracoviště RUSI mlčela a mlčí do dnes. Podle Britů, šlo v tomto případě ruského útoku o nezpochybnitelný vojenský cíl, a mistrovské dílo dronové války. Britští vojáci vědí, že podcenit protivníka se nevyplatí. Česká média pravdu tají – byla by to přeci voda na ruský propagandistický mlýn!

Obdobně úspěšnou operaci provedly Drony Orlan-10 v oblasti Kyjeva také proti skupině ukrajinských raketometů BM-21. Ukrajinská taktika v okolí Kyjeva spočívá v tom, že se Ukrajinci snaží rychle a tajně soustředit své dělostřelectvo a raketomety v určitém prostoru bojiště, aby si vytvořili dočasnou palebnou převahu nad Rusy. Jakmile Ukrajinci zahájí palebný přepad Rusů, ruské radiolokátory vyhodnotí trajektorii ukrajinských střel a do prostoru výchozího bodu trajektorie jsou vyslány Ruské Drony, aby rychle vypátraly postavení ukrajinských děl a raketometů. Obvykle tak začne souboj s časem – Ukrajinci buď včas zmizí a někde se poschovávají, a nebo jsou zničeni, ruským dalekonosným dělostřelectvem. V případě tohoto konkrétního  souboje – Ukrajinci vyslali na Rusy 3 raketomety BM-21, které odpálily salvu a snažili se prchnout. Ruské drony je ovšem dostihly a rsuké dělostřelectvo jeden BM-21 zničilo Dronem naváděným granátem. Potom Ruskové palbu přerušili a nechali zbylé dva BM-21 uniknout. Při úniku je ovšem sledovaly ruské Drony. Ty si opět počkaly, až se Ukrajinci vrátí na muniční základnu – v tomto případě – ke skupině nákladních a velitelských vozidel, a ke skupině dalších BM-21. Jakmile byla tato základna odhalena – v mžiku na ní zaútočilo několik raket Iskander. Výsledek souboje – zničeno ukrajinských 10 bojových vozidel a zabito 52 vojáků. Díky datům Dronů se dá buď vše přesně spočítat a nebo si čísla vymyslel nějaký ruský propagandista. To už je jedno – protože ruská dronová taktika na brigádní úrovni je zdrcující – ruské průzkumné drony slídí po Ukrajincích a velitelé on-line na odhalené Ukrajince ze všeho, co mají k dispozici.

Tyto důkazy ukazují na zoufalé postavení ukrajinské armády, která se při pohybu ve volném terénu vystavuje okamžitému ničení. Je proto zřejmé, že česká média by místo vyřvávání o bezhlavém ruském ostřelování civilních cílů, měla raději veřejnosti vysvětlovat, že Ukrajincům vzhledem k poměru sil nezbývá, než se zamaskovat ve městech. Všem by tak bylo ihned jasné, jakou statečnost musí ukrajinský voják projevit, jakmile se vydá do otevřeného terénu vzdorovat Rusům.

Hlavní úspěchy zatím Ukrajinci v boji proti Rusům zaznamenali v ničení jejich zásobovacích kolon a slabých kontrolních stanovišť rozmístěných podél ruských komunikačních tras. Bohužel pro Ukrajince, ruská armáda zareagovala (Jedná se o sekundární hrozbu, proto je ruská reakce zpožděná v čase, primární pro Rusy bylo vybojovat a obsadit vytyčené prostory v okolí cílových měst.) a zahájila, doprovázení konvojů Drony a střežení komunikačních tras Drony. (Automatické střežení těchto tras už také provádějí nové ruské miniaturní zabijácké drony Zemědělec, které Rusko v houfech  “rozprašuje” na ochranu kritických úseků svých zásobovacích linií – viz MiP-5) Podle analytických zpráv Ukrajinců i podle Cranny-Evanse se zdá, že toto ruské používání ochranných a proti-sabotážních dronů nese ovoce – ztráty ruských vozidel na komunikačních liniích byly nejvyšší v první týden války a od té doby počty ruských zničených vozidel trvale klesají. To svědčí o tom, že Rusové své komunikační linie zajistili, a možná i o tom, že ukrajinské “partyzánské” a “záškodnické” jednotky na obsazeném území ztratily svoji sílu a motivaci. Ruské zprávy dnes a denně přinášejí zprávy o hrdinství vojáků, kteří se při střežení těchto zásobovacích linií, a při pohybu po nich, dostali velmi často i do bojů se značnou Ukrajinskou přesilou. Je tedy jasné, že tento boj proti ruskému zásobování přepadovými akcemi se Ukrajincům zatím dařil. Nyní se uvidí, jak zapůsobí ruské drony, a zda je Rusko dokáže nasazovat na bojiště v dostatečném množství a po dostatečný čas.

Činnost ukrajinských dronů je dostatečně zmapovaná. Proto ve zkratce. Ukrajina používá zejména turecké drony Bayraktar, a Rusko poslední týden zaměřilo své přesné rakety na údery na možná místa výroby a údržby ukrajinských Dronů. Ukrajinská taktika – používat proti Rusům více ozbrojené, než průzkumné drony, je evidentní, a je způsobena nepropojením vojenských digitálních sítí napříč ukrajinskou armádou. Ta tak není schopná koordinovat okamžitou palbu raket a děl na cíle odhalené průzkumnými Drony stejně jako Rusové. Naopak úspěchy ozbrojených Dronů Bayraktar se zatím minimálně vyrovnaly úspěchům ruských ozbrojených Dronů Orion. Zřejmě se ovšem ukazuje, že Ukrajina nemá dostatečné kapacity nahrazovat ztracené a zničené drony Bayraktar. Pokud se tento vývoj potvrdí a Ukrajina neobdrží “pomoc” v této oblasti, bude to mít silný vliv na Ukrajinskou morálku a bojeschopnost.

Ruská Dronová strategie je komplexní a jedinou ruskou slabinou v této oblasti jsou zatím nízké počty nasazovaných ozbrojených dronů typu Orion – buď je Rusové drží v záloze proti NATO a nebo nejsou k dispozici v dostatečném množství. Vzhledem k tomu, že v druhosledových ruských jednotkách bylo zjištěno značné používání levných a zastaralých typů radiostanic (10-15 let technologické zpoždění, ale nová produkce), a při rozboru těchto trofejí bylo zjištěno, že jsou vybaveny “čínskými řídícími moduly”, je možné, že ačkoli Rusové dokáží i na tomto poli držet krok s USA v kvalitě – trofejní radiostanice a komunikační prostředky ruských úderných výsadkových komand vzbudily rozruch! – zřejmě tomu tak není v oblasti kvantity.

Podařilo se mi na oficiálním ruském vládním videu odhalit, že ruské palebné jednotky minometů, nejsou vybaveny balistickými počítači a digitálně propojeny na on-line síť, a tak používají pro řízení palby stará “grafická logaritmická pravítka”, které bude řada českých dělostřelců pamatovat ze své služby! (Viz video – čas 0.30) Minomety mají účinný palebný dosah okolo 6 km a jsou nejnižším stupněm ruského dělostřelectva. I tak to dokazuje, že Ruská vojenská digitalizace není všude přítomná.

Fantasmagorické zprávy přinesl německý bulvár BILD (v poslední době prožívá úplné záchvaty nekritické rusofobie). Podle Bildu Rusko nasadilo do bojů 200 000 vojáků a 10 až 16 tisíc už ztratilo. Ukrajina nasadila do bojů 500 000 vojáků a 2-14 000 už ztratila. Rusové ztratili 316 z 1000 nasazených tanků. Ukrajinci 79 z 2596! Rusové ztratili 536 ze 3000 obrněných vozidel. Ukrajinci 112 ze 12 000. BILD se evidentně zhlédl v Goebbelsově propagandě! Grafiku ztrát podle Bildu najdete zde! Podivné je, že obdobně situaci s Ruskými ztrátami zlehčuje i český vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi Klíma. US-Army předpokládá ruské ztráty 7-15 000. Rusko přiznalo 1300. Vzhledem k intenzitě ruské palebné a letecké převahy musí být ovšem ukrajinské ztráty děsivé, v případě, že ruské ztráty jsou 15 000. Denní ztráty 5-20 zabitých vojáků pravidelně už přes týden přiznává Doněck i Luhansk! Obě rebelské armády představují dohromady asi 30% ruských sil. (Adekvátně tomu, lze předpokládat, že množství zabitých Rusů by se mělo pohybovat v intervalu 1500-3000. Doneck i Luhansk jsou malé enklávy, kde se nedá množství ztrát příliš zatajovat – proto je na rozdíl od Ruska a Ukrajiny pravidelně zveřejňují)

Analýzu včerejšího dne na válčišti (Sice je zpracovaná hlavně na základě Ukrajinských tvrzení, ale na rozdíl od vítězných fanfár českého mainstreamu není fantasmagorická. ) najdete zde. Rusko nyní hlavně přeskupuje síly – předevčírem vytrubovaná ofenzíva od Izjumu ke Dněpru se (zatím) nekoná. Hlavní boj se přesunul do ideologické oblasti – samotný Bild přiznal autentičnost videa, na kterém příslušníci praporu Azov střílejí ruské zajatce! V Česku se videa vydávají za podvrh! Rozbor Bildu je velkolepý, nechal – videa prozkoumat několika znalci ruských a ukrajinských dialektů i odborníky na rozmístění jednotek a videa – výsledek – nejde o ruský podvrh! S praporem AZOV asi budou velké mediální potíže – velitelé Azova prý uprchli z obleženého Mariupolu, a Ukrajinci pro ně poslali vrtulník, aby je na domluveném místě naložil. Rusové komunikaci ukrajinské armády zřejmě dobře sledují, protože vrtulník sestřelili, ještě než doletěl na místo. Po pravdě – let vrtulníku do okolí Mariupolu může mít pouze dva účely – někoho zachránit a nebo na místo přepravit sebevražedné komando. Pilot vrtulníku byl v každém případě odvážný – věděl, že letí na sebevražednou misi. Další problém budou videa z Mariupolu, kterými brzy Rusové zaplaví sociální sítě – podle ruských vojenských zpráv – Čečenci slibovali pomstu všem Azovcům, protože v osvobozené škole našli brutálně umučenou dívku a nějaké “nacisticko-narkotické” doupě! Dívka prý měla na hrudi vypálený hákový kříž! Prý zase AZOV! Ukrajina udělala chybu, že tuto jednotku, které byly dokázány už před lety vraždy zajatců a podivný sklon k nacistické ideologii nerozpustila. Ta chyba se jí teď vrátí jako bumerang! Od Azova začali dnes brzy ráno dávat ruce pryč i na Seznamu – asi už četli zprávy o vraždění a mučení žen v Mariupolu!

Pak se nedivte, že vedení Číno-komunistů zveřejnilo včera na své hlavní propagandistické platformě tento vtip s otázkou “US support for neo-Nazi group?”

Nápis pod vtipem: AZOV regiment Zdroj vtipu.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář