MIP 166 Neuvěřitelné! Tajné spiknutí proti Putinovi? Provozovala včera G-7 tajné satanské rituály?

Včera se provalilo, že posvátný krucifix z roku 1540, pod kterým zvláštní vyslanci králů Francie a Švédska, a Císaře říše římské a Českého krále, podpisy a přísahou, v zastoupení panovníků, stvrdili platnost Vestfálského míru, který ukončil třicetiletou válku, musel být na příkaz pohlavárů G-7 okamžitě odstraněn z místnosti pod ochranou UNESCO, aby se v pohlaváři mohli nerušeně poradit, jak podporovat válku proti Rusku. V Německu a dalších křesťanských zemích Evropy vypukl včera obrovský skandál. V dnešní analýze si vše podrobněji vysvětlíme v historických souvislostech.

Obraz zachycující slavnou přísahu vyslanců  z 15. května 1648, která ukončila válku mezi Španělskem a Holandskem. Přísaha se konala v německém městě Munster, na radnici, a v tom samém sále byla i 24. října 1648 podepsána i mírová smlouva mezi Francii, Švédskem a Císařem říše římské.

Fotografie z porady ministrů zahraničí G-7, jak postupovat proti Putinovi. Jak vidíte porada se konala ve stejné místnosti jako historická jednání z roku 1648. Jen z ní musel být odstraněn svatý krucifix. A to je podivné, protože německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, která svolala poradu cíleně do této místnosti, před jejím začátkem argumentovala takto: Vestfálský mír (uzavřený v této místnosti a pod odstraněným křížem) je kolébkou moderního mezinárodního práva; zde byly vůbec poprvé vyjednány základní koncepty, jako je rovnost a suverenita států, ve velké mírové dohodě. Toto dědictví musíme zachovat. Proto jsem si v těchto těžkých časech velmi vědomě vybrala toto symbolické místo pro naše setkání. A před zahájením jednání nečekaně nařídila z místnosti okamžitě odstranit posvátný krucifix, pod kterým se na mír přísahalo!

Proč byl krucifix odstraněn, po vypuknutí skandálu vysvětlilo německé ministerstvo zahraničí lakonicky – “Z protokolárních důvodů!”. Kříž a celá místnost je přitom součástí chráněné historie lidstva UNESCO, právě z důvodů mimořádnosti mírové konference, která se v této místnosti v roce 1648 konala. 

Klasickým důvodem k odstranění svatého krucifixu je podle křesťanské historie vždy skutečnost, že svatý krucifix, a kříž a nebo medaile svatého Benedikta jsou natolik silné liturgické předměty, že brání ďáblovi a jeho služebníkům vstupovat do jejich blízkosti, a všechny ďábelské triky a kouzla jsou v blízkosti těchto předmětů ihned zneškodněny, stejně jako to umí křesťanští svatí. Jde o tzv. neustálý exorcismus. I při pouhé zmínce o jménu Ježíše Krista se ďábel ihned stáhne, neboť ďábel se bojí Hospodina. Jak zaznamenal papež Řehoř Veliký ve svém líčení činů svatého Benedikta, ochránce věřících proti ďáblovi: Když sv. Benedikt sloužil jako opat v klášteře, plánovali se ho satanští mniši zbavit, a tak s pomocí ďábla otrávili jeho víno. Benedikt, ale udělal nad sklenicí znamení kříže a požehnal vínu. Sklo okamžitě prasklo. Řehoř Veliký to ve své biografii o Benediktovi vysvětluje tím, že nápoj smrti, který byl ve sklenici, nemohl vydržet znamení života – požehnání a kříž. Podle věrouky tedy ten, kdo z místnosti odstraní svaté předměty, které mají ještě větší sílu, než měl svatý Benedikt, sleduje jediný možný cíl, obcovat s ďáblem, nebo ho vyvolat, a nebo křivě při ďábelských plánech svědčit a přísahat. 

Joe Biden, když pronášel slavnostní přísahu prezidenta USA, měl jako všichni jeho předchůdci podle zvyklostí položenou levou dlaň na Bibli. Biden k přísaze zvolil Bibli , která je v rodině Bidenů od roku 1893. Možnost, že ministr zahraničí USA Bliken, který jednání v Síni Münsterského míru řídil, nechá jen tak odstranit posvátný předmět, aby se tam mohlo jednat, je  naivní. Blinken je sice vyznavač judaismu, ale že by  nesnesl přítomnost svatého kříže? Určitě ne, protože 28. června 2021 jednal přímo s papežem Františkem ve Vatikánu, a byl přitom doslova obklopen svatými kříži, a nevadili mu! (Viz Foto) Bude v tom cosi jiné?

Vestfálský mír byl uzavřen podle obecné shody historiků v roce 1648 proto, že všechny válčící strany už byly natolik vyčerpané a oslabené, že už nemohly ve válce pokračovat, a proto musely přistoupit na vzájemné kompromisy. Tyto kompromisy, zaručily Evropě mír až do napoleonských válek, respektive – sice se neustále válčilo, ale v mnohem menším rozsahu. Vestfálský mír je tak považován za základ zrodu úspěšné mírové diplomacie. Dnešní válečná situace je z hlediska EU podobná situaci v roce 1648 – EU je vyčerpaná a nemůže si válku dovolit.

Včerejší jednání, bylo ohlášeno, jako pokračování odkazu vestfálské mírové diplomacie. Leč se, díky odstranění svatého kříže, ukázalo, že šlo pouze o líbivá prohlášení státníků pro veřejnost. Protože přeci v blízkosti svatého předmětu, nelze křesťanům lhát. Takový je náboženský výklad, proč byl kříž odstraněn.

Politický výklad, není o nic měně děsivý. Podle řady politických komentátorů v Německu, je to jen další část v tažení bruselských elit proti křesťanským hodnotám evropské civilizace, a jejich nahrazováním tzv. novými hodnotami Klause Schwaba, a dalších falešných proroků Ráje na zemi. Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae musí být zničeno ještě dřív, než se mu skutečně podaří vyvolat ďábla na zem, aby zničil Evropany.

Je 04.00 sobota 5.listopadu, a já Vám přeji požehnaný den. Všem moc děkuji za pomoc i dary. Gargamelovy analýzy vznikají právě díky Vám. Video MAP 1495 má od minulé soboty už 84 tisíc zhlédnutí, tak Vám i mému hostiteli v pořadu prezidentskému kandidátovi Josefu Skálovi děkuji.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář