MAP 1920 Analýza dalšího vývoje války na Ukrajině – Část I – doktríny generálů a jejich důsledky!

Іван Вигівський, generál policie III. třídy a tzv. Керівник – nejvyšší hlava všech bezpečnostních složek Ukrajiny, vydal o tomto víkendu podle ruských médií strohé prohlášenípolicisté, hasiči a civilní záchranáři budou podrobeni podle nového zákona mobilizační proceduře a vysláni na frontu nahradit padlé. Rusové nelhali, protože vyjádření nejvyššího ukrajinského Керівникa ihned potvrdila i všechna tamní média. Posílat na frontu policisty, hasiče a civilní záchranáře, aby bojovali v zákopech jako obyčejná pěchota, se ve válečné strategii všeobecně považuje za poslední možnost, s níž se každý režim snaží odvrátit nevyhnutelnou porážku.

Na Ukrajině se o tomto víkendu vyvinula nečekaně komická situace. Obě dvě strany konfliktu začaly provádět tzv. “začistky”.  Zatímco Rusové o víkendu začišťovali dobyté území od obyčejných obklíčených ukrajinských pěšáků, kteří nestihli ustoupit, když jejich elitní spolubojovníci z batalionů AZOV raději uprchli z frontové linie do bezpečí před Rusy, Ukrajinci se pustili do “začistek” vlastních měst od branců, kteří nestihli uprchnout do bezpečí před mobilizací. Podle tohoto videa z města Žitomir jihozápadně od Kyjeva, které je známo jako jedna z opor ukrajinského nacionalismu, začaly tamní domy pročesávat po zuby ozbrojená několikačlenná komanda, které se při raziích snažila muže pochytat, a poslat na frontu. Doplňovat armádu organizovanými domovními prohlídkami, zda se v bytě neskrývá nějaký muž, který by za režim mohl padnout, je opravdu historicky okamžik, protože poslední, kdo takhle svou armádu doplňoval, byl saigonský režim těsně před svým pádem. O saigonské armádě je známo, že se z ničeho nic jednoho dne rozprchla tak rychle, že Američané ani nestihli utíkat, a tak je museli při hysterických scénách, které vstoupily do historie, evakuovat armádní vrtulníky. 

Oba dva příklady, jak se nyní doplňuje ukrajinská armáda, jsou na pováženou. V dnešní analýze se proto na další perspektivy války na Ukrajině podíváme podrobněji, protože někteří šílení politici riskují jadernou válku.

Podle včerejšího, opět typicky zmatečného, vyjádření generála Petra Pavla na Staroměstském náměstí – Musíme Rusko dostat z Ukrajiny, ale nechceme ho přitom porazit – se Česká republika stala legitimním terčem pro ruské preventivní jaderné údery!  Český prezident je asi blázen, který si neuvědomuje realitu, protože ruská válečná doktrína pro odvrácení uskutečnění cíle, který včera definoval na Staroměstském náměstí, nařizuje provést jaderné údery proti všem státům, které se o naplnění tohoto cíle úspěšně snaží. Směrnice schválená Putinem v roce 2020 nařizuje provést preventivní jaderné údery:  a také v případě agrese proti Ruské federaci s použitím konvenčních zbraní, kdy je ohrožena samotná existence státu! Aby Putin nikoho nenechal na pochybách, že ruské jaderné zbraně budou v případě nutnosti použity:

  • 19. února 2022 nařídil zahájení “zvláštního režimu cvičení ruských jaderných sil”.
  • 24. února 2022 oznámil v projevu vysvětlujícím důvody ruského vstupu na Ukrajinu: „Pro Spojené státy a jejich spojence přináší politika zadržování Ruska zjevné geopolitické dividendy. Pro naši zemi je to otázka života a smrti, otázka naší historické budoucnosti jako národa. To není přehánění; toto je fakt. Je to nejen velmi reálná hrozba pro naše zájmy, ale i pro samotnou existenci našeho státu a jeho suverenitu.”
  • 27. února 2022 uvedl ruské jaderné síly ro režimu “zvláštní bojové pohotovosti“, ve kterém setrvávají dodnes. 
  • Putin tak na začátku konfliktu definoval současnou válku na Ukrajině,  jako situaci, kdy si Rusko v souladu s principy své politiky jaderného odstrašování ponechává právo používat jaderné zbraně v případě, že by mu hrozila porážka, přičemž porážku definoval, jako stav při němž USA zahrnou území Ukrajiny do svého geopolitického rámce! 
  • Generál Petr Pavel může tisíckrát vojensko-strategicky neerudovaným občanům shromážděným na náměstí, podle manuálu chytré horákyně, tvrdit, že chce Rusku zabavit (podle ruských zákonů) jeho vlastní území, a že přitom nechce Rusko porazit. Na použití ruských jaderných zbraní proti ČR Pavlova hra se slovíčky nemá žádný vliv. O jejich použití nerozhoduje doktrína zmateného českého generála, ale ruská válečná doktrína, a ta je jasná. Pokud se válečný cíl generála Pavla začne dařit Českou republikou a dalšími západními zeměmi na Ukrajině naplňovat, mohou se Pražané těžit, že na Staroměstské náměstí přiletí preventivní jaderný pozdrav z Moskvy, stejně tak jako do Londýna, Berlína, Paříže či New Yorku. 
  • Ruská válečná doktrína tento preventivní, ve skutečnosti varovný, jaderný úder, definuje jako “ne zničující, ale dostatečně varující, tak, aby nevyvolal všeobecnou jadernou válku”. Protože Putin definoval několikrát, že Ukrajina nebude v žádném případě součástí geopolitického dominia USA, protože pro Rusko takové uspořádání znamená konec suverenity a státní a národní smrt. Je zřejmé, že preventivní odstrašující úder, který by měl odvrátit úspěšné naplnění doktríny generála Pavla, o odnětí území Rusku, nebude nejspíš směřovat na ukrajinské území, protože to se podle Putina má po konfliktu stát součástí moskevského geopolitického dominia, ale na území zemí, které porážku Ruska na Ukrajině budou v daný okamžik způsobovat. Protože úder má být “dostatečně odstrašující, ale ne zničující, a nemá vyvolat všeobecnou jadernou přestřelku”, nepřichází v úvahu, že by byl namířen proti USA. Obdobně tak nebude namířen ani na Británii nebo Francii, protože ty mají vlastní jaderné zbraně, a mohly by odpovědí přestřelku vyvolat. Protože existuje řada zemí, které Ukrajinu podporují jen virtuálně, a nebo jsou tichými odpůrci konfliktu – Maďarsko, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Slovensko, atd., přichází v úvahu pouze Pobaltí, kde ovšem žije silná ruská menšina, a na tu Putin střílet nebude, nebo Polsko, které ovšem má silnou armádu, a mohlo by se v záchvatu sebevražedného šílenství vtrhnout na Rusko, a eskalovat konflikt, tedy vyvolat opačný efekt, než odstrašující jaderný úder má vyvolat. Či Německo, které se ovšem drží stranou konfliktu, jak jen to jde, a včas couvne. A Česko! Po USA druhý hlavní veřejný nepřítel Ruska ze zemí Západu!! V roce 1968 se těsně před vstupem vojsk na území ČSSR stáhla americká armáda o pár kilometrů od hranic a jasně tím signalizovala Moskvě, že Washington nebude považovat zásah proti “živlům v Praze” za důvod k válce, a zároveň dal Pentagon najevo, že si je vědom rizika III. světové války, kterou by mohl vyvolat “nějaký zmatek ve velení vojsk na operační úrovni”, díky kterému, by se chybou několika pomatených generálů, mohla obě uskupení do sebe pustit, a než by byla od sebe odtržena, byly by škody obrovské. 

Pokud generál Pavel svou doktrínou dalšího průběhu ukrajinské války riskuje vyvolání preventivního ruského jaderného úderu, a to pravděpodobně i na české území, postoj Pentagonu ke konfliktu je opačný. Tento postoj definoval Náčelník sboru náčelníků štábů Armády USA generál generál Mark Milley, rok před řádným ukončením svého, v posledních desetiletích rigidního období výkonu této funkce 3r + 364d.

Generál Milley 9. listopadu 2022 prohlásil na prestižním jednání, že ve válce na Ukrajině nemůže Západ žádnými vojenskými prostředky zvítězit, a přirovnal válku na Ukrajině k I. světové válce. Milley v této souvislosti uvedl, že I. světovou válku vyvolala série zcela mimořádně chybných kroků politiků, kteří ve velmi krátkém časovém okamžiku v srpnu 1914 nahnali národy Evropy do války, a jakmile na podzim tito politici zjistili, že válku nelze na bojišti vojensky vyhrát, aby nemuseli přiznat své předchozí chyby, a nést za ně následky, nahnali do ní postupně další miliony lidí, aby nahradili padlé, a docílili jediného, 5 evropských mocností ztratilo svoji celosvětovou hegemonii, dvacet milionů jejich občanů padlo, jejich ekonomiky se celá desetiletí z válečných výdajů nedokázaly vzpamatovat, byly vytvořeny podmínky pro nevyhnutelný nástup fašismu a nacismu, a byla vytvořena přímá cesta vedoucí k ještě více zničující II. světové válce.

Generál Milley tímto přirovnáním s I. světovou válkou přiznal jaká bude strategie USA ve válce na Ukrajině – podporovat Ukrajinu jen do té míry, aby ve skutečnosti nemohla Rusko porazit, protože hrozba porážky Ruska by vyvolala reálnou hrozbu ruského preventivního jaderného úderu, a nebo dokonce by vyvolala III. světovou jadernou válku! Aby nikoho nenechal na pochybách, jak to myslí, Milley o válce na Ukrajině řekl: Když nelze válku vojensky vyhrát, je třeba využít každou příležitost k mírovým rozhovorům. Když mír může být dosažen, musí se takový okamžik bezpodmínečně využit”. Varování, v letech 2019 až 2023 nejvýše postaveného amerického generála, z listopadu 2022, bylo v únoru 2024 podrobně rozpracováno Rand Corporation s výsledným doporučením vládě USA, aby podporovala, co nejrychlejší výměnu území Ukrajiny za mír s Ruskem. (Podrobně v MAP 1910.)  

Generál Milley ve své kariéře řádně absolvoval prestižní americké univerzity – Princeton, Columbia, MIT, a Naval War College, vždy se specializací na otázky mezinárodní bezpečnosti a strategie. Generál Pavel absolvoval ve srovnání s generálem Milley pouze druhořadé školy a kurzy.

Pokud nejvyšší americký generál s mimořádně prestižním vojensko-strategickým vzděláním a s přístupem k těm nejlepším a nejvyšším informacím, stejně tak jako analytici RAND Corporation, považují za nejlepší, a pro zachování světového míru nejbezpečnější řešení války na Ukrajině, rychlý mír, odstoupení území, a reálné zajištění budoucí bezpečnosti Ruska, a považují za nemožné ve válce vojenskými prostředky zvítězit, a dokonce jako Milley varují před opakováním chyb politiků z I. světové války se všemi jejich důsledky, které vyvolaly ještě ničivější válku, je s podivem, že se Česká vláda neohradí, proti jakýmsi doktrínám, či plánům, jak vojensky zbavit Rusko jeho (podle ruských zákonů) vlastního území, které český prezident vyhlašuje na náměstích občanům, kteří zřejmě nic netuší, stejně jako on, o politice velmocí, a státní suverenitě, o vojenské strategii, a o doktrínách použití jaderných zbraní. Pokud by se Pavel nechoval jako mazaná česká horákyně a řekl – Budeme podporovat Ukrajinu, aby vyhnala Rusáky ze svého území, a to ačkoli to může vyvolat ruský preventivní jaderný úder na naše území nebo odstartovat III. světovou válku – bylo by to vůči občanům ČR rozhodně poctivější, než zdánlivě hrdinské, ale ve skutečnosti politicky velmi zbabělé tvrzení, že “Nemluvíme o tom, že chceme porazit Rusko, nikdo nechce porazit Rusko jako zemi, ale chceme, aby Rusko odešlo z Ukrajiny a umožnilo jí svobodný rozvoj, tak jako se toho dostalo nám.“, které nemá ani hlavu, ani patu, protože Rusko se nestáhne zpět, pokud nebude poraženo, dokonce podle posledních tvrzení ruských politiků ani nezastaví svůj postup na Kyjev a Oděsu, aby Ukrajině zabránilo stát se potenciální hroznou pro Ruskou existenci svým členstvím v NATO. Jen zbabělý politik může takto balamutit občany. Riskovat vyhlazení vlastního národa ve válce, kterou nelze vojensky vyhrát, a které se vlastní národ ani nezúčastní, a ve které mu porážka Ukrajiny ani v žádném případě nezpůsobí újmu nějak srovnatelnou s vlastním vyhlazením, je ještě nebezpečněji chybný krok, než chyby všechny politiků, které způsobily I. světovou válku, jak poznamenal Milley. 

Postoj USA k válce na Ukrajině je zřejmý. Nejmocnější armáda na světě dodala Ukrajině jen 40 tzv. exportních tanků M1 Abrams, které mají značně snížené bojové vlastnosti, senzory a ztenčené pancéřování, a které jsou určeny jen k vývozu do zemí, které nejsou považovány za spojence USA. Nejmocnější armáda světa povolila dodat Ukrajině 60 letadel F-16, které už v roce 2020 měla odlétáno tolik hodin, že jejich další služba v letectvu NATO  byla považována za riziko vzhledem k vyčerpaní  strukturální integrity draků letadel! A která prošla poslední modernizací avioniky a elektroniky v roce 2005! A která nebudou moci používat nové rakety AMRAAM, které by jako jediné mohly být schopné vzorovat ruským letadlům SU-35, 34 a 30. Nejmocnější stát světa se nemůže domluvit, jestli podpoří Ukrajinu, a nebo uzavře mexickou hranici. Nejmodernější stát světa dodal Ukrajině takové vojenské haraburdí, že včera jen Šojgu nevěřícně kroutil očima, když mu jeho generálové ukazovali, co všechno na bojišti za poslední týdny ukořistili. Země s nejdokonalejší satelitní a elektronickou rozvědkou, která v letních měsících vidí Rusy jako na dlani, nahnala Ukrajince se 200 až 300 tanky proti ruským minovým polím, za kterými na ně, kdyby prorazili, čekalo 1500 většinou nově modernizovaných ruských tanků! A to vše za ruské palebné dělostřelecké převahy 8 ku 1! A za naprosté ruské vzdušné nadvlády! Proč? Protože Washington i Pentagon moc dobře vědí, že jedině porážka Ukrajiny, je zachrání od jaderné války!  

Postoj USA k vyzbrojování Ukrajiny minulý týden na mnichovské bezpečnostní konferenci, kde generál Pavel marně prodával své granáty pro Ukrajinu, vyjádřil lapidárně senátor James Vance, když řekl, že USA si nemohou dovolit nadále vyzbrojovat Ukrajinu stejným tempem, jak činily dosud, protože místo 60 miliard USD, které ještě nejsou ani schváleny, by to představovalo náklady za dalších 60 miliard USD! I kdybychom tyto zbraně za 120 miliard USD na Ukrajinu přesto poslali, nic to na výsledku konfliktu nezmění, a my bychom potřebovali celé desetiletí, abychom tyto zbraně v našich skladech válečných zásob doplnili. 

Válka, jak už v listopadu 2022 poznamenal Milley, je nesmírně drahá. Putin se podle západních analytiků na válku připravoval od roku 2014, a proto nyní ruské zbrojovky vyrábějí zbraně a munici děsivým tempem, které Západ nebude schopen několik let ani dosáhnout. Ruská ekonomika navíc má proti Západu ohromující výhodu, její zbrojení financuje vývoz ruských surovin. V roce 2023 Rusko přestože zmnohonásobilo armádní výdaje, mělo pouze schodek 1% HDP. ČR, která není ve válce má poslední dva roky schodek 6% HDP! Ruská ekonomika přes sankce loni vzrostla o 3% HDP, HDP ČR kleslo o 0.4%! Ruské reálné spotřebitelské výdaje loni vzrostly o 6%, životní úroveň Rusů se za války zvedá! České reálné spotřebitelské výdaje loni poklesly, a Fiala ani raději dosud neprozradil o kolik. 

Jaké je současné Rusko včera zhodnotil indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar, když řekl: Moskva prosazuje multivektorovou politiku, včetně udržování vztahů se zeměmi, které jsou znepřátelené. Pokud na Rusko začnete vyvíjet tlak a požadujete, aby se postavilo na jednu stranu, pak si Rusko jen znepřátelíte. Proto nelze Ruskou federaci nutit k volbě, jaké vztahy má se kterou zemí udržovat.

Z uvedeného je zřejmé, že doktrína generála Pavla vyhlášená včera na Staroměstském náměstí několika tisícům stoupencům války na Ukrajině do vítězného konce kyjevské branné moci, je nejen odsouzená k porážce, ale i nebezpečná. Podle indického ministra zahraničí můžete jako Rusko udržovat korektní vztahy se dvěma znepřátelenými zeměmi, a vyhnout se zatažení do jejich válečného konfliktu. (Dokončení zítra.) 

Je neděle 25. únor 2024, 05.21. Ve středu 21. února jsem s Josefem Skálou natočil toto video. Ve čtvrtek 15. února ve 20 hodin jsem diskutovali o budoucnosti NATO s Josefem Skálou na TV Bureš. Pořad najdete zde. Poslední pořady: 7.2. s Petrem Hájkem na Protiproudu. Pořad najdete zde. 20.1. s Josefem Skálou na TV Bureš. Pořad najdete zde.  4. ledna u Hájka na Protiproudu. Pořad najdete zde

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář