MAP 1804 USA právě chystají největší masakr civilistů v novodobých dějinách! Putin je na koni! V Kremlu zvoní telefony z celého světa, a ruská 2. armáda včera jediným úderem smetla ukrajinskou první linii obrany, a zahájila obchvat vojsk soldatesky!

Vládce Egypta, generál as-Sísí, který disponuje jednou z nejmodernějších a nejsilnějších armád současného světa, včera důrazně varoval Izrael, aby si dal pozor, protože Egypt neopustí své závazky vůči arabským spojencům, zejména Palestincům, a zdůraznil, že Egypt, Izraeli a USA, nedovolí, aby se současný palestinsko-egyptský konflikt urovnal na úkor vyhnání Palestinců z Gazy do egyptské Sinajské pouště, jak plánují novodobí barbaři ve Washingtonu a Tel-Avivu. Turecký náčelník Erdogan šel včera ve svých vyjádřeních ještě dál, a u příležitosti návštěvy rakouského kancléře Nehammera v Ankaře,  veřejně varoval, že Pentagon chystá v pásmu Gazy největší masakr civilistů v moderních dějinách! (Zdroj foto – prezidentská kancelář Turecka.)

USA a Izrael hodlají, nejen podle Erdogana, celou Gazu, kde žije 2.3 miliony obyvatel, masivním bombardováním srovnat se zemí, obyvatele bombami hnát přes egyptskou hranici do Sinajské pouště, a celou palestinskou Gazu vymazat z historie, stejně jako Hitler zkusil z dějin vymazat české obce Lidice a Ležáky, a ukrajinští banderovci polské a další vesnice národnostních minorit na Volyni. Protože Bůh má za všech okolností vyhraněný smysl pro ironii, tak současný nejvyšší představitel Palestinců, prezident Mahmúd Abbás, se v roce 1984 etabloval do dějin doktorandskou prací na moskevské universitě Patrice Lumumby  – Historie tajných vztahů mezi nacisty a sionisty! – ve které zpochybňoval holocaust a počty vyhlazených židů. A tehdejší oběti Hitlerova řádění, snad, aby Mahmůdu Abbásovi dali za pravdu v jeho neustálých řečech,  naposledy v srpnu 2022 v sídle současného říšského kancléře Scholze, že Židů netřeba litovat, se právě chystají spáchat genocidu Palestinců v pásmu Gazy! Je tak na čase se v dnešní analýze podívat podrobněji, co to zase naši politici vyvádějí, že se celý svět strachy třese před posledním soudným dnem! 

Zdroje z egyptské rozvědky, které marně dopředu Washington i Tel-Aviv pře pár týdny varovali, že HAMAS chystá na výročí Jomkipurské války velkou útočnou  akci, včera oznámily v arabských médiích, že USA i Izrael se chystají dát obyvatelům pásma Gazy na výběr, buď prchnout přes hranici z Gazy do Egypta, a nebo být do jednoho rozmetáni bombami! Krom bombardování, má být cíle dosaženo, i uzavřením všech vodovodů a přívodů elektřiny vedoucích z Izraele do pásma Gazy! Český rozhlas se v říjnu 2022 hlasitě rozčiloval, že Putin svými raketovými útoky brutálně porušuje mezinárodní právo, které útoky na civilní infrastrukturu zakazuje! Český rozhlas, už ovšem včera po roce letos v říjnu, brutální izraelské útoky na civilní infrastrukturu, přerušení dodávek vody, a bombardování nemocnic, omlouval nejasnými ustanoveními mezinárodních zákonů, a tím, že členové HAMAS se schovávají v nemocnicích, školách, mešitách a kostelech. Pomineme-li, že Izrael už vybombardoval i cíle pod správou OSN, je zajímavé, že české veřejnoprávní médium ČRo zásadně v souvislosti s pondělním uzavřením přívodů vody do Pásma Gazy necituje ze studií OSN, HRW, AI, které loni perfektně zdokumentovali tzv. vodní apartheid, kterým od roku 2013 Izrael trápí Palestince, aby je vyhnal z území, na kterých žijí! 

Podle těchto studií, se Izrael dlouhodobě snaží cílenou likvidací vodovodní infrastruktury donutit Palestince, aby opustili svoji půdu, své vesnice i svá města, a odvandrovali do ciziny! Podle studie washingtonské Světové banky Izraelci zakazují Palestincům vrtat nové study, zlepšovat staré studny, a dokonce zachytávat dešťovou vodu do cisteren! Krom toho neustále zabírají palestinské vodní prameny, a ničí Palestincům cisterny, vodní nádrže a vodovody! Všechny takto zabavené zdroje vody, dávají Izraelci k dispozici svým kolonistům, kteří se na vysušené palestinské půdě stále více roztahují v nových osadách! Například v oblasti tzv. Západního břehu, kde žije 2.75 milionu Palestinců a 0.67 milionu Židů, a kde oficiálně vládne Mahmůd Abbás, má monopol na hospodaření s vodou izraelská státní společnost Merokot, a ta přiděluje 6 krát více vody Izraelcům, než Palestincům! Izrael má také proti Palestinské samosprávě, na základě tzv. Clintonových dohod z Oslo, právo VETO ve všech otázkách spojených s vodou! OSN i další organizace tuto diskriminaci původních obyvatel Palestiny pomocí vody přirovnávají ke genocidě, apartheidu a projevům amerického kolonialismu! 

Významný americko-izraelský universitní profesor Illan Pappé, přednášel v roce 2021 i v Praze, (video), už v roce 2014 předpověděl, že plán Ariela Sharona, přezdívaného Buldozer, a dalších sionistů, vytvořit z pásma Gazy Ghetto, na které celý svět zapomene, selže, protože obyvatelé Ghetta odsouzení sionisty k postupné likvidaci žízní, hladověním, izolací, a nutným ekonomickým kolapsem, se vzbouří, protože nebudou chtít natrvalo žít v podmínkách veskrze nacistického Ghetta. Pappé tvrdil už v roce 2014, že na celém Blízkém východě jsou nyní neustále páchány hrozné případy, kdy dehumanizace sklidila nepředstavitelné hrůzy, jako je tomu dnes (myšleno v roce 2014) v Gaze. Mezi těmito činy palestinské a izraelské brutality je však jeden zásadní rozdíl: ty první jsou celosvětově odsuzovány jako barbarské a nelidské, zatímco ty, kterých se dopouští Izrael, jsou stále veřejně ospravedlňovány a chváleny prezidentem Spojených států, vůdci EU, Izraele a jejich přátel ve světě. Podle Pappého je jedinou šancí na úspěšný boj proti sionismu v Palestině přístup, který je založen na agendě lidských a občanských práv, která nerozlišuje mezi prvním a druhým pachatelem, ale přesto jasně identifikuje oběť a viníky.

Izrael se při genocidě Palestinců chová podobně, jak se při genocidě Židů choval SS- Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Celou likvidaci řídí z bezpočtu kanceláří, metodicky, a v rukavičkách, aby oběti, neměli do poslední chvíle tušení, co je čeká, a veřejnost netušila, co se chystá. A nebyla zneklidňována mediálními příběhy žízní a hladem mučených a vyháněných obyvatel Ghetta. Mezi brutální genocidou východních řezníků, jako byli SS Obergruppenführer Bach-Zelewski, nebo SS Gruppenführer Odilo Globocnik,  který proslul krvavými likvidacemi Ghett ve Varšavě a v Lodži, jež kladla před svým vyhlazením zuřivý odpor, a genocidou současných izraelských úředníků a členů vlád a ozbrojených sil není rozdíl v cíli genocidy, ale ve způsobu jejího provedení!

Podle studie OSN z roku 2012 Izrael obklopil pásmo Gazy těsnou smyčkou hlubinných vrtů, (angl. Borehole),  kterými z podzemí Pásma Gazy odsává vodu. Pásmo Gazy je pouštní oblast odkázaná na tzv. pobřežní akvifer, zásobárnu sladké vody, která leží pod pobřežím, a pod dnem moře. Izrael z tohoto akviferu brutálně hlubinnými vrty odčerpává vodu:  66% vody Izrael, 23% Gaza, 11% Egypt. V roce 2020 tak obyvatelé Ghetta v Gaze získávali 95% vší své vody ze silně znečištěné vrchní části podzemí pobřežního akviferu. 97% této vody nebylo pro silné znečištění možné pít. 2.5% vody bylo získáváno odsolováním, ale Izrael neustále ničil jak odsolovací zařízení, tak zničil i jedinou palestinskou elektrárnu v Gaze! 2.5% vody dodával Izrael, oproti platbám Palestinské samosprávy, financované OSN, EU a arabskými státy. Izraelská smyčka hlubinných vrtů okolo Gazy, a nedostatek vody v Gaze, který donutil obyvatele Ghetta čerpat vodu, jak to jen jde, způsobily už v roce 2020, že vrchní hladina spodní vody v pobřežním akviferu klesla až do hloubky 10 metrů. Podle OSN je v Ghaze k dispozici 86.6 litru vody na obyvatele denně, ale jen 26.8 litru vody je možné použít pro lidskou spotřebu, (pitná a užitková voda). OSN považuje za hranici chudoby, pokud nemá člověk k dispozici 100 litrů vody určené pro lidskou spotřebu denně. Podle údajů izraelské státní společnosti Merokot, je spotřeba čisté vody na jednoho Izraelce 230 litrů na den. 

Problémy s vodou v Gaze zhoršuje zničený systém čištění odpadních vod, který byl pravidelně napadán izraelskými vojenskými údery, a nedostatek paliva. V roce 2006 izraelské rakety vyřadily jedinou elektrárnu v Gaze. Když Izrael následující rok uzavřel blokádou pásmo Gazy, jeho infrastruktura se začala nebezpečně rozpadat. V roce 2017 díky nedostatku elektřiny a stavu čističek odpadních vod začal HAMAS spravující Gazu vypouštět veškeré odpadní vody přímo do moře! Mořské proudy odnesly odpadní vody až do Izraele, a tam hygienici museli zavírat pláže. Vyděšení Izraelci začali dokonce plánovat, že vybudují z Gazy potrubí na odpadní vody až do Izraelského Siderotu, a tam je budou čistit. 

Podle OSN i americké Rand Corporation, Izraelské vojenské ofenzivy proti Gaze v letech 2008–9, 2012, 2014, 2021, a v srpnu 2022 zabily přes 4 000 lidí, včetně více než 870 dětí, a rozdrtily křehkou vodní infrastrukturu. Operace Cast Lead v letech 2008–2009 poškodila nebo zničila 11 studní a čtyři nádrže, čerpací stanice, čističku odpadních vod, a vyřadila 19 920 metrů vodovodního potrubí, a 2 445 metrů kanalizačního potrubí, a části elektrické sítě nezbytné pro čištění odpadních vod. Operace Protective Edge v roce 2014 způsobila další škody na studnách, vodních nádržích, čistírnách odpadních vod, odsolovacích zařízeních a čerpacích stanicích. Během 11 dnů v květnu 2021 zasáhly letecké údery 13 studní, 3 odsolovací zařízení, a 250 000 metrů vodovodního potrubí, včetně hlavního potrubí přivádějícího vodu zakoupenou od izraelské státní společnosti Mekorot. Izraelské útoky na začátku srpna 2022 vedly k dalšímu poškození částí vodovodní sítě, a nedostatek paliva v Gaze způsobený blokádou dočasně snížil výrobu a dodávku vody o více než 50 procent! 

Izrael přitom neustále blokuje přísun vodárenských náhradních dílů do Pásma Gazy. Izrael už celé měsíce nepovolil na území Gazy vstup náhradních dílů na opravu trosek vodní infrastruktury Gazy z útoků v květnu 2021. Další škody na zásobování palestinské pobřežní zvodně, (angl. akvifer), byly údajně způsobeny novou 20 stop vysokou zdí obklopující pásmo Gazy, která je zaryta hluboko do země, aby prý odradila výstavbu tunelů u Gazy, ale spíš má bránit průsaku vody do Pásma Gazy z Izraele. (Viz funkce české stěny proti polské elektrárně Turów, a tamním dolům, kam se ztrácí česká voda!)

V důsledku neustálých barbarských izraelských náletů na civilní infrastrukturu v Gaze, se jen do roku 2017 každý den vypouštělo z Gazy do Středozemního moře asi 108 000 metrů krychlových nečištěných odpadních vod. V roce 2017 zemřel pětiletý kluk z Gazy z následků koupání v moři. Následující rok byla Gaza vyhodnocena jako „na pokraji humanitárního kolapsu“ vzhledem k „akutnímu problému s energií, vodou a hygienou, který představuje vážné ohrožení veřejného zdraví“. Zpráva OSN z roku 2021 tvrdí, že že dusičnany ze znečištění odpadních vod šestinásobně překračují doporučení WHO, což způsobuje nárůst případů cyanózyVysoké koncentrace chloridů z pronikání mořské vody do pobřežní zvodně vystavují těhotné ženy a děti zvláštnímu riziku, a kontaminovaná voda je hlavní příčinou dětské úmrtnosti.

Další studie zjistila, že 59,2 procenta dětí v Gaze dětí mělo alespoň jednu parazitární infekci, a podobné % dětí trpělo anémií. Rakoviny a onemocnění ledvin jsou v Gaze stále častější. Roční nárůst případů selhání ledvin je nepředstavitelných 13%. V důsledku života v toxické biosféře, bez možnosti základní hygieny došlo v Gaze v posledních letech k propuknutí přenosných nemocí, jako jsou akutní hepatitida A, akutní průjmy, a dokonce břišní tyfus. Nedostatek čisté vody ztěžuje zdravotníkům zvládnut infekce šířených multirezistentními organismy, které vznikají z rozsáhlého používání antibiotik k léčbě pacientů zraněných při vojenských útocích! (Stejně jako z Ukrajiny!) Další zdravotní dopady souvisejí s těžkými kovy z bombardování, které zůstávají v půdě, protože blokáda brání jejich odstranění z půdy, ve které přispívají ke znečištění potravin a zásobování vodou. Vědci spojují tyto toxiny z bomb a granátů s nárůstem vrozených vad u předčasně narozených dětí, u dětí s vážnou podváhou, a s celkovým zakrněním malých dětí při jejich vývoji! 

Zatím, co v Gaze jsou její obyvatelé včetně nemluvňat nuceni pít nečištěnou vodu zamořenou těžkými kovy, toxiny a multirezistentními baktériemi, za izraelským plotem se stovkami tisíc hektolitrů čisté vody zavlažují pole nových osadníků. Ti většinu své produkce prodávají obchodním řetězcům EU, aby bohatí Západní Evropané, a bohaté Elity Východní Evropy, měli vždy k dispozici čerstvé ekologické bylinky, zeleninu, saláty a ovoce! Trýznivé dlouhodobé umírání Palestinců a jejich maličkých na strašlivé choroby, rakoviny a otravy organismů, způsobené nedostatkem vody, tak umožňuje sladký život evropských Elit, které se nyní pohoršují nad vzpourou hyen, které utekly ze svého Ghetta, a opovážili se upozornit celý svět, na toxickou biosféru, způsobenou v posledních letech genocidou ze strany Izraele, ve které musí žít jako oběti novodobého kolonialistického holocaustu namačkáni jako sardinky, a bez vyhlídky, že se svého otrockého postavení zbaví jinak, než brutálním útokem a bojem do posledního Palestince. 

Genocida, jak napsal v dubnu 1945 autor tohoto výrazu, a jeho právní a filozofické specifikace, polský Žid Ralph Lemkin: se týká koordinovaného plánu zaměřeného na zničení všech atributů základů života národních skupin tak, aby tyto skupiny uschly, a zemřely jako rostliny, které utrpěly plíseň. Konec těchto národnostních skupin může být dovršen násilným rozkladem jejich politických a společenských institucí, kultury, jazyka, národního cítění a náboženství. Toho lze dosáhnout vymazáním všech základů osobní bezpečnosti, svobody, zdraví!, i důstojnosti. Když tyto prostředky selžou, kulomet lze vždy použít jako poslední možnost. Genocida je namířena proti národní skupině jako celku a útok na jednotlivce je pouze druhotný cíl po zničení národní skupiny, ke které patří.  Dosud používané termíny jako „odnárodnění“ nebo „germanizace“ dostatečně nevyjadřují plnou sílu nového fenoménu genocidy. Znamenají pouze nahrazení národního vzoru utlačovatele původním národním vzorem, ale neznamenají zničení biologické a fyzické struktury utlačované skupiny. 

Má-li být v pásmu Gazy odvrácena Genocida, musí mezinárodní společenství okamžitě ukončit svou spoluúčast na kolektivním několikaletém trestání palestinského lidu, a dotlačit Izrael, aby zrušil svou letitou blokádu, a přestat se nyní společně s Washingtonem snažit vyhnat masivním vybombardováním Gazy Palestince z jejich domova, a tak je podrobit závěrečné proceduře dlouhodobé brutální a trýznivé genocidy. Izrael už celá léta pomocí mechanismu GRM blokuje do Gazy dodávky dřeva, cementu, náhradních dílů pro vodní pumpy, a potrubí, s odůvodněním, že by tyto základní lidské produkty sloužily k válečným cílům HAMAS. Celý seznam má neuvěřitelných 8500 položek!

Podle posledních zpráv arabských médií dal v noci na dnešek Biden Izraeli zelenou k úplnému vybombardování pásma Gazy. Podle arabských médií byla brutálními nočními útoky už úplně zničena celá jedna čtvrť! Zároveň ale v Izraeli roste odpor vůči premiérovi Netanjahu, neboť zdá být už jisté, že Izraelci dostali předem podrobné varování egyptské rozvědky, co HAMAS chystá!  Dalším cílem izraelského úderu má být Libanon! Sionisté v New Yorku, podle zprávy Al-Džazíra publikované včetně fotek a videí v 01.32 GMT, 03.32 CZ,  už začali na shromážděních vykřikovat, že je třeba vyhladit Palestince do posledního! 

Včera do Kremlu za Gosudarem zavítal premiér vojsky USA okupovaného Iráku Mohammed Shia Al-Sudani, a hned na prvním setkání s Putinem, ho požádal, aby Rusko jako mocnost s právem VETO v OSN pomohlo zastavit izraelské údery proti palestinským územím!!! Putin i Al-Sudání, také podrobně probrali budoucí spolupráci obou zemí v ekonomice i vojenství! Lavrov je dokonce nyní tak vytížen telefonáty ze zahraničí, že přestává stíhat odpovídat na výzvy k ruské pomoci, a k zásahu. Brutální bombardovací genocida Palestinců prováděná nyní Izraelem za přímé podpory a dozoru Washingtonu už přináší první výsledky. Rusko už nebojuje s nějakou politickou izolací, jak se snaží tvrdit západní média, naopak celý Putin, Kreml i Rusko si v posledních dnech užívají diplomatickou slávu a obdiv celého svobodného světa, který neřídí současní parta z Washingtonu! Pro Brusel i Washington se tak rýsuje obrovská politická katastrofa. Arabský tisk a média, včetně médií dalších muslimských zemí, mají jasno – nelítostný útok HAMAS na Izrael a jeho občany vyvolala letitá krutá politika Tel-Avivu! A informují hlavně o následcích zvěrských útoků proti palestinským civilistům. Teror je vždy jen teror, a je jedno jestli přichází z letadel ve vzduchu, a nebo rukou teroristů na zemi! 

S současnou válečnickou klikou ve Washingtonu dochází trpělivost, kde komu. Erdogan včera ostře napadl USA, že je nepředstavitelné, jak mohl Pentagon sestřelit Turecku jeho průzkumný dron nad Sýrií. Jak je možné, že USA sestřelují drony vlastních spojenců z NATO, řádil Erdogan! Je to možné, protože USA nyní trénují a vyzbrojují teroristy po celé Sýrii, Blízkém a Středním východě! Proč USA mají dnes 20 válečných základen v Sýrii, aby sestřelovaly drony země NATO, která bojuje proti teroristům! A zdůraznil zmatenému rakouskému kancléři Nehammerovi, že Turecko, stejně jako všechny muslimské země, podporují mezinárodní plán, co schválil už prezident Obama, aby se Izrael stáhnul na hranice roku 1967, výměnou za trvalý mír! Tento plán dokonce už v roce 2017 přijal oficiálně i HAMAS, který do té doby tvrdil, že jedině úplná likvidace Izraele, je cílem HAMAS! Jenže, jako obvykle, co se v OSN a oválné pracovně Bílého domu za podpory Bruselu, sjednalo, mělo jediný účel, uklidnit Palestince a Araby, aby se bylo možné připravit, na konečné řešení palestinské otázky! Stejný postup použil Západ i při jednáních s Putinem o tzv. Minském dohodě o řešení ukrajinské otázky. Viz Česká televize – Minské dohody daly Kyjevu čas, připravit se proti ruské armádě

Jenže, jak se včera opět ukázalo, místo Kyjeva, Bruselu a Washingtonu, se na válku lépe připravil důsledný Gosudar! Jeho 2. armáda včera hned prvním úderem za cenu ztráty jediného moderního tanku T-90 prorazila první linii obrany vojsk kyjevské soldatesky v jejím nejmocněji opevněném obranném prostoru u 35 tisícového města Avdějevka, které Ukrajinci drží pod kontrolou, a z něhož pravidelně ostřelují město Doněck. A zahájila obchvatný taktický postup směrem na jihozápad, aby celé uskupení soldatesky v Avdějevce obklíčila. Viz ruská mapa dole. Rusové včera tvrdili, že jejich čelní jednotky už rychle pronikli k východnímu okraji vesnice Berdichy, která je několik kilometrů v ukrajinském týlu! 

Putin včera při rozhovoru s iráckým premiérem Al-Sudaním oznámil, že Rusko bude jednat se všemi stranami konfliktu v Gaze. A že celý konflikt je názorným příkladem selhání politiky Spojených států na Blízkém východě, kde se Washington snažil „si monopolizovat“ veškeré úsilí o nastolení míru, ale selhal při hledání funkčních kompromisů. Spojené státy podle Putina úplně ignorovaly zájmy Palestinců, včetně jejich potřeby vlastního nezávislého palestinského státu. Na Putinova slova už pozitivně zareagovala i bruselská komise, kterou brutální bombardování nevinných palestinských civilistů a jejich dětí žene do pasti, protože dosud bubnovala, že Putin masivně porušuje svými raketovými útoky na ukrajinské civilisty válečné i mezinárodní práva! Putinovy útoky raketami a drony jsou ovšem nic, proti bombardovací kampani Izraele. Putinovy rakety vypálené poslední rok proti ukrajinským městům možná ani nepozabíjely tolik civilistů, kolik se Izraeli pod ochranou USA podařilo vyvraždit v Pásmu Gazy za dva poslední dny! 

Jakkoli byly útoky HAMAS brutální a děsivé, není možné, aby je civilizovaný stát využil k ospravedlnění genocidy 2.3 milionové populace! Pirát Lipavský by se neměl s poslušným washingtonským oslíkem Fialou dohadovat, zda právě nastal čas přesunout české velvyslanectví do Jeruzaléma, ale zda právě nenastal čas odvolat domů české diplomaty z Izraele, pokud nepřestane páchat genocidu Palestinců! Samotné zdůvodnění Lipavského, že:  v dnešní bezpečnostně rozbouřené době nepovažuji za rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost mezinárodního společenství razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu, protože by Česko nedokázalo garantovat bezpečnost českých zastupitelských úřadů, jejich zaměstnanců, rodinných příslušníků či jiných českých občanů pobývajících v zemích s obyvatelstvem radikálně odmítajícím tuto myšlenku!, je výrazem typické české zbabělosti: Podporujeme Vás, ale potichu, jen aby to nikdo nevěděl!!!

Co dodat – Uvidíme! Zatím je Putin na koni, a ceny plynu i ropy určitě ještě porostou, pokud Izrael bude v genocidě i útocích na své sousedy pokračovat! 

Omlouvám se, včera analýza nebyla, protože celá rodina včetně psa dostala střevní chřipku. Tak jsem to snad vynahradil zajímavými informacemi, které český mainstream a veřejnoprávní média neradi zveřejňují! 

Je středa 11. říjen, 05.10. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář