MAP 1796 Z Bruselu včera vypustili neuvěřitelné lži, aby pomluvili vítěze slovenských voleb! Nacisté se mají stát novými hrdiny sjednocené Evropy!

Západní mainstreamová média včera v šoku z vítězství vlasteneckých sil ve volbách na Slovensku zoufale hledala, jak by svým věrným politickým následovníkům napříč anglo-saským dominiem vysvětlila příčinu drtivé porážky proamerického liberála Šimečky a jeho zavilé Euro-party tzv. Progresivních Slováků. A nakonec, když nenalezla žádnou dostatečně manipulativní výmluvu, začala šířit, analýzu bývalého slovenského, nyní kanadského, novináře, Toma Nicholsona, podle níž, Fico zvítězil, díky neustálému a hlasitému velebení, údajně neověřitelné historické skutečnosti, že SSSR měl na konci druhé světové války osvobodit Čechy a Slováky ze spárů nacistů!!! (V originále: Fico also eulogized the Soviet Union for having allegedly liberated the Czech and Slovak lands from Nazi Germany at the end of World War II.  Význam klíčových slov textu podle oxfordského významového slovníku Angličtiny – allegedly = používá se k vyjádření toho, že se něco tvrdí, a nebo se stalo, ačkoli proto neexistuje žádný důkaz!! Eulogized = velebit, opak kritizovat.)

Tom Nicholson není v šíření těchto nových protiruských narativů, které mají za cíl, zbavit německé a další evropské nacisty jejich viny za hrůzy druhé světové války a holocaustu, a svalit tuto vinu kolektivně na etnické Rusy, rozhodně sám! Nový je ovšem způsob použití tohoto bruselského manipulativního narativu – a to proti úspěšnému sociálně-demokratickému politikovi, který historicky přivedl Slováky do EURO-Zóny! Cíl manipulace je jasný – přepsat nejtemnější stránky světové historie, a umožnit tzv. novým bruselským a proamerickým liberálům, aby zavedli cenzuru, demontovali všechna demokratická a sociální práva Evropanů, která se konstituovala za cenu desítek milionů lidských životů v posledních 150 letech, a umožnili tak koncentraci veškerého majetku v Evropě do rukou mimořádně úzké skupiny anglo-saských oligarchů a jejich evropských přisluhovačů. Aby vrátili zákony regulující životy všech normálních občanů EU do éry feudálního nevolnictví. Či, aby v Evropě a na Evropany uvalili pravidla černého jha platná pro “jižanské otroky”! Tito tzv. noví washingtonští liberálové mají jednoduchou představu, jak lze jedině uspět v souboji s Ruskem, Čínou a zeměmi BRICS v boji o světovou politickou a ekonomickou dominanci – uvrhnout své vlastní občany do ještě větší bídy a nesvobody, než panuje v těchto zemích, a donutit své vlastní občany k nepřetržité, k smrti vyčerpávající, otrocké práci, podle receptu nacistů, kteří také uvrhli své vězně, zajatce a příslušníky etnických menšin do hrůz podzemních továren, a různých vyhlazovacích lágrů, jen aby prodloužili válku a získali čas nahromadit a zašantročit zubní zlato, šperky a veškerý majetek svých obětí, a připravili se tak na svůj budoucí krásný a úspěšný a pohodlný život na vysoké úrovni, za majetky svých umučených a vyhlazených obětí, který nastane ihned po jejich nevyhnutelné vojenské porážce Spojenci z druhé světové války! Nejtemnější stránky evropské historie se mají podle plánů bruselských liberálů opakovat, a je tak na čase, se jim v dnešní analýze podívat na zoubek podrobněji! 

Nejnovější činy kyjevské soldatesky nemohou nikoho nechat na pochybách, že nejde o čistokrevné nacisty! 29. září 2023, ve výroční den asi největší hanby celého ukrajinského národa, bylo kyjevskými nacisty slavnostně oznámeno přejmenování několika ulic po příslušnících vyhlazovacích jednotek SS, ukrajinských národních hrdinech! 29. září přitom připadá na výroční den zahájení několika denního masakru 40 000 kyjevských Židů, ruských komunistů a místních Romů v rokli Babyj Jar, který v roce 1941 spáchaly jednotky SS společně s příslušníky ukrajinských dobrovolnických batalionů, a na kterém se dobrovolně aktivně podíleli tisíce kyjevských Ukrajinců, kteří aktivně ubíjeli, upalovali, topili a vyvražďovali všemi myslitelnými způsoby ty Židy, kteří už pro své stáří, nemoci, nebo naopak příliš útlý věk, nebyli schopni opustit své příbytky, aby pochodovali do rokle Babyj Jar, a nebo je ani brutální bití kabely, obušky a klacky s nabitými hřeby prováděné příslušníky ukrajinských dobrovolnických batalionů, kteří je k pochodu nutili, nedonutilo na popravu do rokle pro úplné fyzické a psychické vyčerpání dopochodovat! 

Kyjevská soldateska zorganizovala státní vzpomínkovou akci na uctění vražděni v rokli Babyj Jar. Ovšem zásadně při ní zapřela jakoukoli účast ukrajinských dobrovolníků a obyvatel Kyjeva! Rovněž tak Zelenskyj se 29. září v rokli předváděl, ihned po svém návratu z Kanady, kde nadšeně oslavoval příslušníka XIV. divize SS Jaroslava Hunku, který se prokazatelně podílel na vyvražďování Židů, Poláků, a sovětských válečných zajatců v letech 1942-43, i na hromadných vraždách slovenských civilistů v roce 1944! Kyjev dokonce před pár dny zorganizoval i výstavu o vraždění v Babím Jaru, ale o podílu Ukrajinců opět ani slovo, ani omluva. Zato přejmenování ulic a veřejných zařízení po příslušnících ukrajinských jednotek SS, po ukrajinských pachatelích holocaustu i vyvražďování Poláků na Volyni, je v plném proudu! Podrobně v MAP 1731 o Klym Savur.

Konkrétně bylo 29. září 2023 oznámeno, že krom další ulice Bandery, bude přejmenována i další ulice, a to na počest Hitlerova kapitána Romana Shukheviče velitele 1. roty 201. zvláštního ukrajinského policejního praporu podřízeného nejvyššímu velení SS. Shukhevič sloužil s 201. praporem osobně pod velením jedné z největších nacistických bestií, SS-Obergruppenführerem Erikem Bach von Zelewski, generálem policie a jednotek SS. Bach Zelewski se po atentátu na Heydricha nestal jeho nástupcem v Protektorátu jen proto, že Himmler si postavil hlavu Hitlerovi, a trval na tom, že tento hlavní nacistický expert na hromadné vyvražďování Židů, Cikánů, Rusů, Poláků a Bělorusů, je příliš důležitý pro udržování pořádku na okupovaných územích SSSR a Polska, než aby mu byly svěřeny takto nedůležité úkoly, jako jsou vyhlazení Lidic a Ležáků, a popravy pár tisíc odbojných Čechů, Moravanů a Slezanů! 201. ukrajinský policejní prapor, jehož byl Shukhevič velitelem roty, byla jediná ukrajinská dobrovolnická policejní jednotka, která byla zformována na území Německa, a která byla nasazena v roce 1942 přímo v sestavě jednotek SS generála Bach von Zelewski při tzv. vyhlazovacích protipartyzánských operacích proti obyvatelům Běloruska.

(Činnost Shukheviče a batalionu 201 podrobně zmapoval významný polský historik Grzegorz Motyka ve svém díle Ukraińska partyzantka 1942–1960, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa 2006, ISBN 83-7399-163-8, a také on dospěl na základě studia německých válečných hlášení z roku 1942 o ustáleném poměru ztrát 40 partyzáni/1 člen ukrajinského batalionu 201, k závěru, že se nejednalo o bojovou, ale o čistě vyhlazovací jednotku!)

Shukhevič do 201. praporu vstoupil zcela dobrovolně v roce 1941 po rozpuštění teroristického praporu Nachtigal brutální německé zpravodajské služby Abwehr. Příslušníci praporu Nachtigal se proslavili obsazením sovětského města Lvov na začátku operace Barbarossa, kdy vyvolali přestrojení do civilu po ústupu Rudé armády hromadný, a mimořádně brutální a bestiální pogrom lvovských Ukrajinců proti místním Židům, Polákům, Romům a komunistům. Tato bestiální spontánní jatka desetitisíců nevinných lidí fanatickými Ukrajinci otřásla i samotnými nacisty, a ti potom urychleně hledali způsoby, jak nepohodlná etnika vyvražďovat organizovaněji a civilizovaněji. Průkopníkem v této činnosti byl Bach Zelewski, pod jeho velením byl v Bělorusku při vyhlazování vyvinut tzv. systém “sardinkování” vyvražďovaných, který spočíval v metodě, při níž ukrajinské a estonské dobrovolnické prapory bestiálním bitím donutili oběti odevzdat své cennosti úředníkům SS, organizovaně se svléknout do naha, a lehnout si do příkopu, těsně vedle sebe, ve vrstvách na sebe, a počkat na ránu z milosti. Majetek vražděných se rozděloval podle klíče – zlato a cennosti německá okupační správa, oblečení, nářadí, nábytek a hospodářská zvířata pro členy ukrajinských a estonských policejních batalionů, a pro členy ukrajinské a estonské úřední správy obsazených území.  Podle hlášení z Běloruska, která se zachovala v německých archivech, se “sardinkováním” ušetřila munice, protože starší metoda, nahnat nahé oběti do bažin, aby se v nich utopili, byla v důsledku nečekané “mělkosti” běloruských bažin nepoužitelná, protože vyvražďovaní klesali za živa do bahna příliš pomalu, a trvalo tak někdy i celé dny, než jim pod hladinou konečně zmizely i hlavy. Proto bylo nutné, je před utopením v bažině postřílet kulomety, protože nebyl čas čekat, než se utopí, a spotřeba munice tak přesahovala přidělené limity! Bach Zelewski a 201. dobrovolnický ukrajinský policejní batalion vyvinuli v Bělorusku i další úspěšnou protipartyzánskou taktiku. Ta spočívala v úmyslně pomalém rozmisťování vyhlazovacích jednotek ve vyhlazované oblasti, aby nejsilnější partyzánské skupiny nekladly odpor, a děrami mezi nacistickými jednotkami oblast rychle opustily. Jakmile partyzáni uprchli, přišel čas snadno a rychle a bez odporu vyvraždit v celé obklíčené oblasti všechny vesničany, a odvézt nakradený lup. Vyvraždění vesničané potom byli v hlášeních Hitlerovi označení jako bandité a partyzáni. Bach Zelewski celý tento systém vyvražďování na území bývalého SSSR důkladně popsal jako svědek u norimberského tribunálu, a pomohl shromáždit jasné důkazy, že na vyvražďování se podílely speciální policejní jednotky SS jen velmi malou měrou, neboť byly nepočetné. A že hlavní podíl na vyvražďování nesly týlové jednotky německého Wehrmachtu, a hlavně dobrovolnické policejní jednotky složené z ukrajinských a pobaltských nacistů! Bach Zelewski se dokonce v roce 1942 léčil na vyhlášené německé psychiatrické klinice, neboť byl pronásledován halucinacemi z vyvražďování, a musel brát morfium a psychotropní látky, aby se mohl vraždění i nadále věnovat!

(Podle harvardského profesora historie Ivana Katchanovski, se 201. batalion ukrajinských dobrovolníků prokazatelně v roce 1942 účastnil celé řady vyvražďovacích operací proti Židům a civilnímu obyvatelstvu, včetně loupeživých vyvražďovacích výprav proti ukrajinským vesnicím, ovšem potíží současných historiků při studiu činnosti této mimořádně bestiální nacistické jednotky je, že z důstojníků batalionu 201 se rekrutovala naprostá většina pozdějších hlavních velitelů ukrajinské povstalecké armády UPA, kteří jsou nyní oslavováni jako národní hrdinové Ukrajiny! )

Hitlerův kapitán Shukhevič koncem roku 1942 s většinou příslušníků 201. praporu, když se prapor přesunul na Ukrajinu, tzv. dezertoval, a přidal se k ukrajinské povstalecké armádě UPA. Intrikami se svými spolubojovníky odstavil její dosavadní banderovské velení, které vedlo partyzánskou válku i proti německým okupantům, a za hlavní cíle UPA nově definoval výlučně boj proti Polákům, (vyhlazování polského obyvatelstva na Ukrajině), a boj proti sovětským partyzánům a jejich spolupracovníkům, a přípravu na boj s Rudou Armádou! Shukhevič byl letitým předválečným důstojníkem německé zpravodajské služby Abwehr, vycvičeným vrahem a úspěšným teroristou, a prošel takřka všemi německými vyššími zpravodajskými školeními i speciálními kurzy. Je tak zřejmé, že nasměrování UPA výlučně do boje proti Polákům i Sovětům, zřejmě ne jen úplnou náhodou odpovídá strategickým cílům generála Gehlena, šéfa německé zpravodajské služby na východním frontě, a pozdějšího šéfa německé špionáže! Shukhevič je nejen osobně zodpovědný jako člen batalionu 201 za masové vyvražďování běloruských civilistů v letech 1941 až 1942, ale i jako zástupce velitele teroristického batalionu Nachtigal, odpovědný za rozpoutání lvovského pogromu v prvních dnech po přepadení SSSR, a i jako nejvyšší velitel UPA za rozkazy k masakrům Poláků, Čechů, Židů, Romů a dalších etnik v roce 1943! Není možné, aby Česká republika dodávala zbraně jakékoli zemi, která tohoto fanatického a profesionálního arcivraha a kata stovek tisíců nevinných civilistů vyhlašuje za svého národního hrdinu, a pojmenovává po něm ulice! Je naprosto nepředstavitelné, aby náměstek ministryně obrany ČR Ing. Daniel Blažkovec ve stejnou dobu, kdy prezident Zelenskyj aplauduje příslušníkovi SS, a kdy kyjevská soldateska hromadně přejmenovává ukrajinské ulice na počest příslušníků jednotek SS, a nacistických vyhlazovacích komand, a členů teroristické organizace, která hromadně prováděla genocidu Poláků, sliboval Kyjevu vojenské dodávky, a domlouval v Kyjevě přesuny české zbrojní výroby na Ukrajinu, a předání českých zbrojních technologií Ukrajině!  Až půjde Černochová zase klást nějaké věnce padlým parašutistům nebo odbojářům, aby se zviditelnila, jaká je vlastenka, připomeňte jí důrazně, že aktivní podporovatelka nacistů není na čestných pohřebištích padlých hrdinů vůbec vítána! (Dole oficiální foto náměstka ministryně Černochové, Blažkovce, který bez uzardění 30. září v Kyjevě vyzbrojoval současné obdivovatele nacistů, a pachatelů genocid, bez toho, aby po nich požadoval úplný konec těchto excesů, a okamžitou demontáž všech nacistů a jejich symbolů z celého ukrajinského veřejného prostoru, jako bezpodmínečnou podmínku pro jakoukoli českou podporu, s výjimkou humanitární podpory uprchlíků před válkou! )

Je pondělí 2. října, 05.58. Analýza zprávy Rand Corporation, jak jste si přáli, bude někdy v týdnu. Zatím je spousta aktualit.  Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář