MAP 1795 Putin dobyl strategickou oblast Ukrajiny označenou na berlínských mapách rudě jako oblast H2W, která má hrát klíčovou roli při zajištění budoucí prosperity Německa a západní EU! Proč musí Kyjev tuto oblast dobýt zpět za každou cenu! Jakou roli mají sehrát Češi i Slováci? Analýza bitvy za oblast H2W!

Na Ukrajině se nyní vede mimořádně krvavá bitva o malou, ale strategickou oblast, která je na berlínských i bruselských mapách označena jako “Ukraine Hydrogen Walley”, nebo oblast H2W. Kontrola nad touto oblastí je podle plánů Bruselu i Berlína naprosto klíčová pro budoucí prosperitu, jak Německa, a tak i celé Severozápadní části EU! V dnešní analýze proto podrobně vysvětlíme, jaké důsledky přinese kategorické lpění Bruselu i Berlína na dobytí oblasti “Ukraine Hydrogen Walley”, (dále v textu jako “UHW”), kyjevskou soldateskou. 

Mapa oblasti UHW – dole! Oblasti, ve kterých se na Ukrajině dá podle bruselských výpočtů ekonomicky produkovat zelený vodík nutný pro budoucí zásobování EU, jsou na mapě označeny žlutou barvou. Oblasti, které nemohou ekonomicky produkovat zelený vodík, jsou označeny od zelené do modré. Červená barva představuje maximální hranici ruské okupace. Oblast UHW, kterou musí Kyjev celou udržet, a nebo znovu dobýt, aby bylo zásobování Německa a západní EU zeleným vodíkem podle plánu Green Deal možné, tvoří tyto ukrajinské regiony – Luhansk, Doněck, Krym, Cherson, Záporoží, Dněpro, a Oděsa. Součástí oblasti UHW je v regionu Dněpro i město Kryvyj Rih, kde se z části vodíku má, díky obrovským zásobám železné rudy, vyrábět pro německý průmysl tzv. zelená ocel! Celý plán Green Deal je bez ovládnutí celé oblasti UHW v troskách, a nelze jej uskutečnit, protože pro jeho realizaci bude chybět přes 30% vodíku a zelené oceli. Oba tyto produkty  musí být vyprodukovány v oblasti Ukraine Hydrogen Walley – UHW. Zbylý zelený vodík musí být vyprodukován v Severní Africe, zejména v Tunisu, a v Ázerbájdžánu na pobřeží Kaspického moře. I o kontrolu těchto regionů nyní Brusel svádí  s pomocí USA “proxy války” s Gosudarem a jeho spojenci. (Zdroj Mapy – H2W working paper EU z dubna 2023 – strana 15.) 

 

Projekt UHW, který je absolutní podmínkou pro dosažení cílů Green Deal EU, bude nesmírně finančně náročný! Pro jeho energetické zajištění je třeba nejen znovu vybudovat letos v létě zničenou Kachovskou přehradní nádrž na Dněpru, ale, i na její velké části, po jejím napuštění, které potrvá desetiletí, postavit obrovskou plovoucí solární elektrárnu o celkové ploše nejméně 210 čtverečních kilometrů! Na mapě dole vidíte místo, které musí elektrárna zabírat, protože jedině v této části nádrže není plánovaná žádná lodní doprava. (Zdroj Mapy – Pilot Project UHW EU, strana 4.)

 

Podle plánu bruselských úředníků a západních investorů z konce roku 2022 měl přepravní systém plynovodů vedoucí přes ČR a SR už v roce 2030 přepravovat z Ukrajiny 13% celkové spotřeby zeleného vodíku v Německu a v severozápadní EU! Projekt má ovšem problém – většinu území UHW, na kterém je jedině možné vodík produkovat, kontroluje nyní Putin a jeho vojska, a formálně jde podle ruského práva o ruské státní území! Podle původního projektu, zveřejněného 14. listopadu 2022, musely být první práce na výstavbě továren, rafinerií vodíku a solárních a větrných elektráren v oblasti UHW zahájeny nejpozději začátkem roku 2024, aby se termín spuštění přepravy vodíku do EU v roce 2030 stihnul. Původní plány byly v dubnu 2023 zatím modifikovány, a EU přislíbila Ukrajině desítky miliard EUR, aby mohla zatím na Ukrajině v Zakarpatí, a v Oděské oblasti vybudovat, v malých lokalitách UHW, elektrolyzéry, které budou produkovat ze solární a větrné energie rozkladem mořské a sladké vody aspoň 220 tisíc tun vodíku ročně od roku 2027! Vzhledem k masivním útokům dronů a raket moskevského Gosudara proti energetické soustavě Oděské oblasti, které se očekávají s příchodem podzimu a letošní zimy, se nezdá pravděpodobné, že by se Putinovi vojenští plánovači nezaradovali, že jim Kyjev za Bruselské miliardy začal stavět nové cíle – rozsáhlé plochy solárních a větrných elektráren, které budou snadným terčem pro jejich drony! A že by nezaútočili na elektrolyzéry vodíku a potrubí a přečerpávací stanice vodíku, neb jest od katastrofy Hitlerova Hinderburgu známo, že stačí malá jiskra z blesku, a vodík exploduje obrovským výbuchem. Vodíkové potrubí naplněné z Oděsy přes Bratislavu a Prahu až do Berlína, by možná Gosudarovi ušetřilo spoustu nukleárních Kinžálů, a riziko odvety. A výstřelem do Oděsy,  by mohl říšskému Kancléři s úsměvem tvrdit:  Asi vítr, Máchale!, že! 

Podle ukrajinských výpočtů jsou zatím pouze 2% ukrajinských plynovodů technologicky schopné bezpečně přepravovat vodík směrem do EU! A ještě ani nebyla nalezena bezpečná směs plynů, které je třeba do vodíku přimíchat, aby mohl být přepravován starými plynovými potrubími! 

Podle německých vládních výpočtů, je možné ekonomicky zelený vodík vyrábět pouze v těchto oblastech – Severní moře a Pobaltské pobřeží EU, a je ho do EU možné dovážet pouze ze Severní Afriky buď tzv. Pyrenejským koridorem z Maroka, a nebo z Tunisu přes Sicílii a Itálii, a nebo z Ukrajiny přes ČR a SR, či z Ázerbájdžánu přes Gruzii, Černé moře a Bulharsko, nebo přes tzv. Zangezurský koridor, podrobně rozebráno v MAP 1789, který ovládá Arménie, do Turecka a Bulharska. Protože na výrobu zeleného vodíku budou rozdělovány biliony EUR z nových půjček Bruselu i z půjček všech států EU u bankéřů, a tyto biliony budou zadarmo věnovány soukromým investorům, aby stavěli větrníky, soláry, elektrolyzéry a další Green Deal nesmysly, není divu, že hlavní příjemci těchto biliónových dotací, Estonci, Lotyši, Litevci, Poláci, Švédové, Finové, Dáni, Holanďané, a Belgičané, a kyjevská soldateska a její korupčníci, jsou jak hlavní podporovatelé politiky Green Deal, tak i války na Ukrajině! Biliony EUR ze státních půjček se tak elegantně přesunou do majetku úzké skupiny vybraných investorů, a všehoschopných politiků a úředníků! Pro naprostou většinu lidí už nezbude pro splátky úroků ze státních a bruselských půjček ani na výplatu důchodů, ani na platby za školy, lékaře, za bydlení, za teplo i za světlo! Zavládne tak nový světový řád – Fialismus, ve kterém jen několik jedinců bude vlastnit vše, a o všem bude rozhodovat! Přesně podle plánu WEF Klause Schwaba! 

Válka na Ukrajině proto potrvá ještě několik let! Jak přiznala včera, v pátek 29. září, česká vláda, když koupila společnost NET4GAS Holdings, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Hlavním cílem tohoto nesmyslného nákupu je, za desítky českých státních miliard, financovat systém budoucí přepravy ukrajinského vodíku, který může být ekonomicky vyráběn pouze na území oblasti UHW, a jeho přepravu přes území Slovenska a Česka do Německa a zemí Severozápadní EU!

Jak včera přiznal fialový ministr a bankéř Síkela z mafiánského hnutí STAN-Dozimetr, který stojí za nákupem plynovodů, přes ČR se má takto každoročně, místo levného ruského plynu pro české spotřebitele, přepravovat 16 miliard krychlových metrů levného ukrajinského vodíku, pro německé a západoevropské spotřebitele! Německé a kanadské soukromé společnosti, které tuto bývalou strategickou plynárenskou infrastrukturu ČR v minulosti od privatizátorů Miloše Prodavače levně nakoupily, ji potom silně zadlužily, shrábly tučné zisky, a je pro ně nyní finančně neekonomické tuto soustavu provozovat, dokud oblast UHW nebude dobyta, a byznys s vodíkem vyráběným v oblasti UHW se po mamutích investicích z bruselských dotací nerozjede. Ani Berlín, ani Brusel nehodlají od projektu odstoupit, a proto zavelely, český vládnoucí oslík Fiala poslušně zahýkal, a provinční bankéř Síkela od západních investorů zadlužené plynovody levně prodané Milošem Prodavačem zase draze vykoupil zpět, a občani ČR za investory budou draze splácet dluhy i úroky za desítky miliard! 

Už na první pohled je jasné, jak občani ČR na kšeftech Miloše Prodavače a Oslíka Fialy s plynárenskou soustavou prodělali, a hlavně ještě prodělají.

Miloš Prodavač prodal soustavu před 21 lety za 125 miliard korun, aby měl na zaplacení nevymahatelných dluhů České konsolidační agentury, které do ní byly převedeny z privatizovaných českých bank! Ač byla snaha aspoň část miliard převést na budoucí zajištění výplat českých důchodů, Miloš a jeho banda ČSSD/SOCDEM všechny miliardy rozprášili! Privatizátoři si jen do roku 2012 vyplatily přímý zisk 75 miliard, a další desítky miliard nepřímo. Podle ekonomických výpočtů, kdyby Miloš Prodavač v roce 2002 soustavu nezašantročil, ČR by už v roce 2012 měla z jejího provozování 125 miliard zisku na státních účtech,  a v dalších letech by jí soustava vydělala další stovky miliard!

Oslík Fiala včera vykoupil zpátky za 5 miliard hlavní část v předchozích letech vytunelované soustavy od západních investorů zpět. Soustava je nyní ale zadlužená úvěry a dluhopisy za 33 miliard korun, které musí být v letech 2025 až 2028 zaplaceny! V důsledku sankcí na levný ruský plyn dodávaný přes Ukrajinu, a v důsledku sabotáže proti plynovodu Nord Stream, je její provoz pro západní investory ekonomicky nerentabilní, a to do té doby, než bude vojsky soldatesky dobyta oblast UHW, a budou v ní investovány stovky miliard bruselských dotací, a bude produkovat levný vodík.

Optimistické analýzy předpokládají, že k tomu nedojde dříve než v roce 2035! Tou dobou, nový budoucí vládce Česka, třetí Oslík Prodavač v řadě nej-neschopnějších českých politiků, bude muset na rozkaz washingtonského MMF oddlužit ČR, protože Fiala svými 300 miliardovými ročními deficity rychle zadluží naši republiku až na úroveň Řecka a Itálie, a Třetí Oslík Prodavač, aby fialový státní dluh tzv. konsolidoval, nejspíš zase levně prodá celou oddluženou a zmodernizovanou plynárenskou soustavu zpět soukromým západním investorům a jeho politická parta zase všechny miliardy rozpráší! Soukromí Investoři, potom,  jak už naplánovali úředníci v Bruselu a v Berlíně, shrábnou tučné zisky a budou vydělávat na transferu vodíku z Ukrajiny do Západní EU. Ovšem, jen pokud kyjevská soldateska zavčas vyčistí oblast UHW od vojsk moskevského Gosudara, které se v ní stále srdnatě a úspěšně brání všem sebevražedným útokům! 

Kdo bude chtít uspět ve volbách do parlamentu EU příští rok, i v dalších parlamentních volbách, má jedinečnou příležitost, ale musí dokázat postavit proti tupé fialové likvidaci české ekonomiky, a životní úrovně naprosté většiny obyvatel ČR, smysluplný ekonomický plán! Kdo to nedokáže, bude zase jen po volbách hlasitě bedákat, že volby byly zmanipulované, aby zakryl svoji vlastní politickou neschopnost!  A obávám se, že mezi současnými parlamentními i neparlamentními opozičními politiky bude po Eurovolbách 2024 takovýchto Bedákalů ještě více než po parlamentních volbách v roce 2021! Proto se staňte novými politiky, a podporujte ty nové politiky, kteří víc myslí, než jen hlasitě kvičí!

Je sobota 30. září, 04.30. Ve čtvrtek 28. září jsem většinu dne strávil sledováním projevů vlasteneckých politiků, kteří se sešli na Smíchově, a proto nebyla v pátek analýza. Děkuji za maily i za přání k svátku. Pokud ji stihnu bude zítra v neděli bude podrobná analýza zprávy Rand Corporation, jak jste si přáli. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář