MAP 1791 Celý civilizovaný svět v šoku! Parlament NATO freneticky skandoval, když Zelenskyj a Trudeau vzdávali hold členovi SS, který se v roce 1943 prokazatelně účastnil na vyvražďování Poláků, Rusů a Židů v koncentračním táboře! O rok později se účastnil i vyvražďování Slováků!

(Foto – SS-Mann Jaroslav Hunka v pátek gestem kyne Zelenskému v Parlamentu Kanady, po té, co byl vyznamenán, a dočkal se frenetického potlesku za svůj podíl na vyvražďování Rusů, Poláků, Slováků a Židů ze druhé světové války!)

Nejvyšší židovské organizace Kanady, –  B’nai Brith Canada, a – Friends of Simon Wiesenthal Center, včera zuřily jako pominuté! Kanadský parlament v pátek za účasti prezidenta Ukrajiny Zelenského, jeho manželky, a premiéra Kanady Justina Trudeau freneticky aplaudoval, a vzdával čest 98-letému příslušníkovi XIV. ukrajinské divize SS Galizien, Jaroslavu Hunkovi, za jeho celoživotní přínos k vyvražďování Rusů, a dalších nacistům nepohodlných etnik. Nikomu přitom nejen nevadilo, že příslušnost k jednotkám SS je automaticky podle rozsudků norimberského tribunálu trestným činem,  stejně jako jejich oslava, ale v případě Jaroslava Hunky, nikomu ani nevadilo, že se jedná o aktivního nacistu, který veřejně vzpomíná na sociálních sítích na Adolfa Hitlera slovy, nový „osvoboditel“ ukrajinského lidukterý ho inspiroval, aby dobrovolně vstoupil do SS, a který se dokonce pochlubil fotkami z roku 1943, které prokazují, že se nacházel v koncentračním táboře na území Polska, právě v době, kdy byli všichni vězni tohoto lágru Rusové, Sověti, Poláci a Židé, hromadně vyvražděni!! Po včerejšku je tak jasné, že nacismus není na Ukrajině excesem, (podrobně v MAP 1731 zde),  ale státní politikou!!! 

Na první archivní fotografii vidíte SS-Manna Jaroslava Hunku, (třetí zleva), v prosinci 1943 v Mnichově u SS -Artillerie Ausbildungs und Ersatz Regiment, který sloužil výhradně ke zdokonalovacímu výcviku vybraných příslušníků SS! (Zdroj fotografie.)

Na druhé archivní fotografii z léta 1943 vidíte SS-mana Jaroslava Hunku, (uprostřed), ve výcvikovém táboře v Polsku známém jako SS-Truppenübungsplatz Heidelager! Výcvikový polygon SS Heidelager sloužil výhradně k výcviku německých, estonských a ukrajinských jednotek SS. Součástí polygonu SS Heidelager byly malé koncentrační a zajatecké tábory pro Poláky a Sověty, Szebnie a Pustków, a malá židovská ghetta. Vězni těchto zařízení byli používáni k otrocké práci na zajišťování ubytování, stravování a výcviku jednotek SS na polygonu. Zajatci a Židi, kteří ztratili v důsledku podvýživy a nelidských podmínek schopnost tvrdě pracovat byli v lesech na Polygonu hromadně stříleni a zahrabáváni. Od léta do podzimu 1943, kdy byl Hunka na Polygonu, navíc probíhala likvidace okolních židovských ghett. Staří, nemocní a děti byli postříleni, zbytek byl odeslán ke zplynování! Celkem bylo na cvičišti Heidelager zlikvidováno několik desítek tisíc Židů, Sovětů a Poláků! Podle polských historiků byli od srpna  1943 k těmto popravám Židů i Poláků i Sovětů speciálně přiváženi příslušníci XIV. divize SS Galizien – aby se pocvičili ve střelbě! (Zdroj fotografie.)

V táboře Heidelager musely vězněné ženy pracovat na zajištění chodu tzv. “vojenského městečka”, kde celý rok 1943 probíhal výcvik XIV. divize SS. Divizi v té době osobně navštívil Heinrich Himmler. Celá XIV. divize SS Galizien byla v létě 1944 rozprášena Sověty v bitvě u města Brody. Zbytek divize, včetně Jaroslava Hunky uprchnul na Slovensko, kde se aktivně zapojil do vyvražďování Slováků a vypalování jejich vesnic při tzv. protipartyzánském boji. Ze Slovenska před koncem války utekli do Rakouska, kde se těsně před kapitulací Říše sami přejmenovali na 1. ukrajinskou divizi, a vzdali se Britům, a tvrdili, že jsou bojovníci proti komunismu. Pobyt Jaroslava Hunky v létě ve vojenském městečku Heidelager ho jednoznačně usvědčuje, že minimálně věděl, že příslušníci XIV. divize SS Galizien se tou dobou aktivně podíleli na masových popravách Židů, Poláků a sovětských zajatců. A že celý výcvik, ubytování, stravování, praní a hygiena divize byla v Heidelager zajišťována otrockou prací vězňů koncentračních táborů, kteří byli po vyždímání ze všech sil, hromadně popravováni! 

Gesta Zelenského a Trudeau, když v pátek zdravili vyznamenaného nacistického vraha Jaroslava Hunku, nenechávají nikoho na pochybách, co jsou oba zač! Putin tak bude mít další záminku, pro denacifikaci Ukrajiny, a Rusové mu budou věřit ještě víc! Tupost současných západních politiků je opravdu nebetyčná! 

Je pondělí 25. září, 04.08. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář