MAP 1790 Fiala rozdává miliardy EUR Ukrajincům, Meloni rozdává miliardy EUR Italům. Šokující srovnání jak hospodaří Italie a ČR! Slováci se smát Čechům nemusí, jejich Odór dokonce překonal v kombinovaných výplatách Kyjevu i legendárního Fialu!

Válka na Ukrajině eskaluje přímým zapojením vojsk NATO! Italské státní tisková agentura ANSA, včera potvrdila, že se Rusům podařilo zničit tank Leopard, a že jediný přeživší člen osádky, který se jim zraněný vzdal, přiznal, že celá osádka tanku byla složena výhradně z “německých vojáků”! V dnešním díle se proto podíváme kolik Fiala a Odór Kyjevu platí, a proč jim tak nezbývají, na rozdíl od zemí západní EU, peníze pro vlastní občany! Včera totiž statistici zemí EU publikovali, že reálné mzdy v Západní Evropě letos poprvé po dvou letech pomalu rostou, kdežto v ČR se stále děsivěji propadají! 

Fiala a spol. podnikli tento týden, aby se zviditelnili, a zlepšili svoji mizivou popularitu, vládní nájezd na Kadaň, a tam se holedbali místním Čechům, a pražským médiím, že se jejich vládě podařilo pro obyvatele Karlovarského a Ústeckého kraje v Bruselu celkem vyžebrat 3.4 miliardy korun pro 10 celých dotačních projektů. Ten samý týden podnikla podobný spanilý nájezd na Janov i italská vládkyně Meloni, a místním Italům a římským médiím se při něm chlubila, že  zatím  jim z Bruselu přivezla 5.7 miliardy korun na 85 strategických investic. Ale to je teprve začátek, protože mnohem více miliard teprve přiveze! Celkem Italové z Bruselu dostanou dotaci 80 tisíc korun na každého Itala, kdežto Češi jen 2 178 korun na každého Čecha! 

Děsivé hospodaření hlavního českého zemského škůdce Fialy je krásně vidět ze srovnání obou dotačních krajů EU. Italská Ligurie, která je stejně velká, ale mnohem bohatší, než český dotační region Severozápad, dostává mnohonásobně vyšší evropské dotace, než jedny z nejchudších krajů EU, které tvoří ROP Severozápad – Karlovarský a Ústecký. V následující tabulce jsem oba dotační kraje srovnali:

  • Dotační Kraj:                                              Ligurie Itálie                                              Severozápad ČR
  • Počet obyvatel:                                             1.6 milionu                                               1.1 milionu  
  • Dotace z Bruselu na obyvatele                  3 562 korun  (Zatím!)                              3 090 korun (Celkem!) 
  • Celková dotace z Bruselu                           80 271 CZK na Itala!                                2 178 CZK na Čecha!   
  • Průměrný věk dožití muž/žena                80/84                                                         73/79 let       
  • Průměrný plat v regionech září 23          1 967 EUR/ 49 000 CZK                        38 000 CZK

 

Totální neschopnost Fialovy vlády je zřejmá i ze srovnání vývoje mezd v ČR a v Německu. Podle zářiové zprávy ČSÚ se mzda v ČR za celý rok zvýšila o +7.7%, ale reálně poklesla o -3.1%! Kdežto podle zářiové zprávy německého spolkového statistického úřadu, se v Německu za stejné období mzda zvýšila sice jen o +6.6%, ale reálně o +0.1%!!!  

Jediné v čem Fiala v Evropě exceluje, jsou přesuny miliard ve prospěch Ukrajiny! Brusel tento pátek oznámil, že Ukrajině pošle okamžitě dalších 1.5 miliardy EUR na výplaty úředníků a chod státu.! Francouzský politik Florian Philippot odhalil, že tato každoměsíční platba z Bruselu do Kyjeva je placená z peněz jednotlivých národních států EU. Podle Philippota to znamená, že Francie bude muset uhradit jen z této jediné měsíční platby svůj podíl 300 milionů EUR, a celkem za rok 3.6 miliardy EUR. Protože platba se provádí podle počtu obyvatel a velikosti HDP jednotlivých zemí EU, ČR bude muset zaplatit asi 10% hodnoty platby Francie. A z toho vyplývá, že měsíčně takto Fiala jen platbami přes Brusel ochuzuje ČR o 750 milionů korun, a ročně o 9 miliard! Fiala nadělí dvěma z nejchudších českých krajů směšnou dotaci 3.4 miliardy korun na několik příštích let, na všechnu údržbu a modernizaci všech cest, bytů, škol, sociálních ústavů, a nemocnic, ale hlavně na dolování Lithia, a ještě se holedbá, ale 9 miliard korun nechá každoročně posílat z Bruselu jako český podíl do Kyjeva! 

Italská premiérka Meloni má k dispozici z Bruselu 80 000 CZK na každého Itala, a už z nich staví nové průmyslové podniky s vysokou přidanou hodnotou práce, které zajistí Italům vysoké mzdy!  Náměstek italského ministra vnitra Nikola Molteni ohlásil včera nábor mnoha tisíců nových policistů, aby bylo v italských městech bezpečněji! Ve stejné době Fialův kumpán Rakušan připravil “hromadné propouštění zaměstnanců policie“, asi aby bylo ve městech nebezpečněji! A přitom včera německá ministryně vnitra Nancy Faeser definitivně potvrdila, že kvůli Rakušanově neschopnosti poslat české policisty, aby hlídali naše hranice proti nelegálním imigrantům, Německo rozmístí své policisty, aby střežili česko-německou hranici! A přitom ve stejné době bavorský premiér Marcus Söder oznámil nábor stovek nových policistů jen na střežení české a rakouské hranice před imigranty! Každý nelegální uprchlík, který bude chycen na česko-německé hranici, bude přitom Němci poslán do ČR. Už teď posílají Němci takto uprchlíky zpět do Itálie

Naprosto děsivé je srovnání Fialovy dotační lumpárny Oprav dům po babičce s Italským programem Superbonus, který včera Itálie opět zahájila! Fiala hodlá do roku 2030 celkem 45 000 českých boháčů, kteří nejsou nijak omezeni majetkem ani výší příjmů vyplatit až 1 milion korun dotaci na zateplení a modernizaci jejich nemovitosti! Fiala jim proplatí 50% investice! A celkem plánuje pro boháče vlastnící jednu nemovitost na bydlení a jednu nemovitost na rekreaci utratit až 55 miliard, které Češi zaplatí do Bruselu za emisní poplatky!

Italové svůj program Superbonus, který včera odstartoval, omezili vlastnictvím nebo užíváním jediné nemovitosti, ve které musí navíc žadatel prokazatelně celoročně bydlet, a zároveň musí být jeho roční příjem nižší než 375 000 CZK! Tento chudý italský žadatel potom dostane proplaceno 90% nákladů na renovaci! Italové plánují na Superbonus vyplatit až několik desítek miliard EUR, (105 miliard EUR mělo být vyplaceno při podpoře 110% nákladů, ale to bylo i na italskou vládu moc, proto byl program omezen na 90%!) Ze srovnání dotací na zateplování domů je tak zřejmé, že italská premiérka Meloni dotuje velkou většinu těch nejchudších Italů proplacením 90% nákladů na tepelnou modernizaci! Kdežto lump Fiala dotuje několik desítek milionářů, kteří nejsou, jako v Itálii, omezeni celoročním užíváním jediné nemovitosti, a maximální výší průměrných příjmů rozpočítaných na členy domácnosti – 66% průměrné italské mzdy!  Při přepočtení velikosti dotace na výkonnost ekonomiky a počet obyvatel, by Fiala musel, aby se přiblížil italským dotačním platbám, na dotace na renovaci nemovitostí vyčlenit ne 55 miliard, ale 500 miliard! Opět vidíte, že Fiala jen okrádá Čechy a dotuje bohaté voliče své party zemských škůdců! Zajímavé je, že pokud jde o miliardy na Ukrajinu, Fiala překonává Italy neuvěřitelným způsobem!

Podle zářiových dat už Fiala poslal do Kyjeva celkem 39 miliard korun, které představují 0.562% hodnoty, kterou v letošním roce vytvoří celá česká ekonomika! Pro Vaši představu – všechny vládní i soukromé výdaje a platby na vzdělávání Čechů mají dlouhodobě hodnotu 5.1% celé české ekonomiky, a výdaje na celé zdravotnictví 7.6%! Fiala tak na Ukrajinu posílá jen z Čech 1/9 všeho vzdělávání, a nebo 1/13 všeho zdravotnictví. Z Bruselu pak Ukrajině vyplácí dalších 9 miliard ročně, o které jsou snižovány dotace pro ČR, respektive, které se Bruselu z ČR platí ve formě poplatků! Fiala je v absolutních hodnotách plateb 13 největší světový přispěvatel kyjevského režimu, a při přepočtu na výkonnost ekonomiky přispěvatele dokonce 8 největší!  

Naproti tomu Italové, kteří dostávají z Bruselu krizovou dotaci 80 000 korun na jednoho Itala, kdežto Češi jen 2 178 korun na každého Čecha, posílají do Kyjeva jen 0.068% své ekonomiky, (28 na světě), a jen 32 miliard korun ročně, (15. na světě v hodnotě darů). Není potom divu, že Italové mají lepší dotační podmínky pro modernizaci a zateplování domů a bytů, či si staví nové moderní továrny, které mají vysokou míru zhodnocení lidské práce! Zemský škůdce Fiala dělá vše naopak, a jen Čechům, Moravanům a Slezanům neustále škodí! Abychom byli upřímní, dotační nepoměr na jednoho Čecha 2 178 CZK, ku, na jednoho Itala 80 271 CZK vznikl za předchozích vlád, v ČR velkoagrárník Babiš, v Itálii globální bankéř Draghi! A tyto dotace se teprve nyní realizují. Faktem také je, že současná vláda dosud neudělala nic, aby tento nepoměr zvrátila! Spíš naopak! Jestli i malé dítě, které už zná základy zeměpisu pochopí, že malé a chudé Česko nemůže posílat do Kyjeva o 7 miliard korun více, než 6 krát větší a mnohem bohatší Itálie. A jen o 3 miliardy korun méně, než 7 krát větší, a ještě bohatší Francie! Nejbohatší národ na světě podle posledních globálních bankovních výpočtů – Belgičané – poslali Kyjevu jen 10 miliard, o 29 miliard méně než Češi! A to jich je o 1 milion více, než Čechů. Ti se do tabulky nejbohatších obyvatel zeměkoule ani nedostali! A s Fialou v čele, ani nikdy nedostanou! 

Slováci by se neměli Čechům smát. Čaputové a jejím pobočníkům se podařilo ve finančních zásilkách Kyjevu dokonce o jednu příčku překonat Fialu, a v poměru k výkonnosti ekonomiky jsou 7. největším přispěvatelem tamní soldatesky! V součtu vlastních finančních zásilek a zásilek financí přes Brusel se dokonce umístili na 6 místě, a trumfli Fialu, který obsadil až 10 příčku! Pro srovnání Německo bylo v tomto kombinovaném ukazateli finanční podpory Kyjevu až 12. Itálie 21. a Francie 22! Jistě tak už chápete, proč mzdy na Západ od české hranice rostou, kdežto na východ padají! 

Je neděle 24. září, 04.08. Poslední pořad, ve kterém jsem hostoval u pana Hájka, z 19. září najdete zde. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý z nich přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář