MIP 61 Brusel vyzval vlády EU, aby přestaly lidem pomáhat s úhradou drahých energií, a nezvyšovaly lidem mzdy!

Dobrý den

Podle médií má skoro každý Čech, Slovák i Evropan problémy s rostoucí drahotou, a zejména mu jeho příjmy nestačí na úhradu elektřiny, plynu a potravin! Co v této situaci vymyslel Brusel? Vydal všem vládám všech zemí EU nový úkol, a to aby lidem snížily  finanční pomoc s úhradami cen energií! Ba co víc, Brusel ještě vládám doporučil, aby držely růst mezd na uzdě

Česká vláda poslouchá bruselské úředníky mnohem vzorněji, než Protektorátní vláda poslouchala Heydricha! Lidojed Gazdík (STAN, ministr školství) označil výhružky odborů stávkovat za zvýšení mezd za zbytečné politické gesto! Lidojed Juračka (KDÚ-ČSL, ministr zemědělství) za nekorektní. A celá vláda lidojedů oznámila, že mzdy o inflaci dorovnávat nebude! Přesně, jak byla před pár dny zaúkolována Bruselem!

Brusel nedávno jednal i o tzv. sladění minimální mzdy v EU. A vymyslel to takto – slaďovat minimální mzda se nebude! Nadále tedy bude minimální mzda v Lucembursku 60 000 CZK měsíčně, v Česku 16 200 CZK, a v Bulharsku 8 300 CZK! Ceny elektřiny, plynu a potravin mají být podle Bruselu ale v celé EU jednotné! Nohsled Fiala (ODS, premiér Česka) dokonce vymyslel, aby se Bruselu zalíbil, že by plyn v budoucnu nakupoval výlučně Brusel, a ten ho potom prodával všem zemím EU! (Viz MIP 60Takže po celé Evropě mají být jednotně drahé potraviny a energie, ale mzdy mají být na Východě nízké, a na Západě vysoké!

Před pár dny, čestný host jednání u Klause Schwaba na  Světovém Ekonomickém Fóru v Davosu – profesor Wu Xinbo zveřejnil analýzu současné Ukrajinské války! Než se k ní dnes dostaneme – děsivé údaje – Wu Xinbo je děkanem Institutu mezinárodních studií čínské univerzity Fudan! Ta je aktuálně 33 nejlepší univerzita na světě! Včera prezident Si Ťin-pching provedl inspekci spokojenosti čínských vysokoškoláků, a oznámil, že letos čínské vysoké školy ukončí 10,7 milionu absolventů, to je o 1,7 milionu vysokoškoláků více než loni! A za hlavní cíle své politiky označil – zaměstnanost, sociální zabezpečení a pomoc lidem v nesnázích. Si Ťin-pching je znám svou trvalou podporou rozvoje čínského vzdělání a vědy, a snahou, aby všichni Číňané měli stále lepší a lepší možnosti se vzdělávat!

Jakmile se podíváme, co se děje ve stejné době v Česku, nastane zděšení! Česko to dotáhlo letos už tak daleko, že na středních školách už není ani místo pro vzdělávání jedničkářů, a ti musejí po ukončení základního vzdělání zamířit na pracák! Za tuto situaci je přímo zodpovědný bývalý Babišův ministr školství Robert Plaga (ex ANO, ve funkci ministra od 13.12.2017 do 17.12.2021)! A co udělá vláda lidojedů Petra Fialy – jmenuje 8.6.2022 Plagu, který rozvrátil české školství, tak že ani nadaní jedničkáři už nemohou studovat, do čela Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství! Profesor Fiala tak chce asi evidentně rozvrátit i vysoké školy! 

Když se podíváte, proč je naše školství rozvrácené, a proč už nejsou místa na školách ani pro jedničkáře – tak zjistíte, že se od roku 2013 do roku 2021 na školách rozmnožilo 30 000 tzv. asistentů Inkluze, nařízených Bruselem! Jenom mzdové náklady těchto asistentů činily v roce 2021 okolo 13 miliard korun! (36 000 superhrubá mzda) Za posledních 5 let se počet všech učitelů v Česku zvýšil o 15% na 180 tisíc! Nejvíce se zvýšil počet pedagogů na základních školách. Zvýšení počtu pedagogů o 27 000 se tak nejspíš rovná zvýšení o zbytečné asistenty inkluze! 

Bývalý ministr Plaga (za ANO bude líp!) si od roku 2017 ani nedokázal spočítat jednoduchou rovnici, že přechod silných ročníků ze základních škol na střední a učňovské školy, který začne  v roce 2022, bude nutně znamenat vyšší potřebu míst v těchto středních školách! A za to, že Plaga nedokázal vyřešit tuto triviální rovnici na úrovni přijímacího řízení na gymnázium, dostal od profesora Fialy trafiku, a bude řídit Akreditační komisi pro vysoké školy! Plaga má štěstí, že není Číňan, Si Ťin-pching by ho poslal na rýžové pole, aby poznal život lidí, kteří kvůli němu nedostali příležitost se vzdělávat, a potom do večerní školy, aby si doplnil základní vzdělání z matematiky!

Fiala nechce zvednout platy učitelům! Jak jednoduché – konec inkluze = + 15% k platu učitele, díky jednoduchému opatření – propustit asistenty inkluze! (Ti kdo z nich mají odpovídající vysokoškolské pedagogické vzdělání, nebo si ho aktuálně doplňují, budou určitě vítáni jako učitelé a mzdově si značně přilepší!)

Paradox! Jeden z největších českých bojovníků proti inkluzi Václav Klaus mladší, který už v roce 2017 ještě jako člen ODS  při volební kampani ODS proti Inkluzi bojoval! A předpověděl, že inkluze dopadne katastrofou! Byl v roce 2019  profesorem Fialou vyloučen z ODS za zradu programu ODS! A ten samý Fiala pak v roce 2022 jako předseda vlády Česka udělí Plagovi (Babišův exANO!) trafiku za rozvrat českého školství!

Tady se může pobavit nad programem ODS pro rozvoj školství! Program ODS – bod 1 Zvýšíme platy učitelům na 150% průměru! Politika vlády ODS v roce 2022 (Plat učitele je aktuálně 127,7% průměrného platu v ČR. Průměr ČR 37 929, Průměr učitelé 48 444) Když chtějí učitelé přidat jen o inflaci, jsou podle ministra školství: Nekorektní! Co by teprve vláda ODS řekla, kdyby učitelé začali požadovat splnění volebního programu ODS!

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D z Katedry teorie vojenství na Univerzitě obrany včera tvrdil, že nadutí Rusové se nepoučili ze svých historických omylů, a morálně je převyšující Ukrajinci je porazí! Řepa v článku na Seznamu splácal páté přes deváté, aby svoji teorii zdůvodnil! Shodou okolností Řepa článek uveřejnil ve stejný den, kdy britská média s odvoláním na britskou rozvědku zveřejnila, že ukrajinská morálka upadá rychlým tempem, množí se případy dezerce, a všem je jasné, že bez rovnocenné výzbroje nemají Ukrajinci žádnou šanci! Ponechme stranou, že Řepa asi nemá přístup k tajným informacím užšího vedení NATO, protože se stačí podívat na jeho historickou argumentaci, a je nám jasno. Řepa tvrdí, že morálně silní Ukrajinci vyhrají nad morálně padlými Rusy, stejně jako Caesar v roce 48 př.nl. v bitvě u Pharsalu vyhrál nad Pompeiem, který měl také méně vojáků, ale s lepší morálkou.

To je podivné od vojenského historika, protože ten by měl vědět, že legionáři, které si César do bitvy přivedl, byli ti nejlepší a nejzkušenější veteráni zocelení z galských válek. Kdežto Pompeus Magnus v bitvě disponoval pouze několika průměrnými jednotkami legionářů, a většinu jeho armády  představovaly tlupy nejrůznějších domorodců pod velením svých náčelníků. A ty neměly ani kvalitní římskou výzbroj těžkooděnce, ani výcvik, ani extrémní bojové zkušenosti. V bitvě Pompeo zaútočil se svou mnohonásobně silnější jízdou na Césarův týl, a současně začali jeho legionáři a pěšáci čelně útočit na Césarovu bitevní linii. César oba útoky předpokládal, a jeho legionáři vykonaly nesmírně složitý bitevní manévr – ze tří řad pěchoty se pod útokem přeskupili na čtyři řady, a čtvrtá řada se obrátila čelem vzad, a proběhla mezi koni ustupující Césarovi slabé jízdy, a prudce zaútočila na početnou Pompeovu jízdu. Celý manévr byl dokonale přesně načasován, a legionáři vpadli na Pompeovi jezdce v okamžiku, kdy jejich koně po útoku stáli takřka na místě, a jezdci se snažili dorazit zbylé Césarovi jezdce. Takovému útoku těžkooděnců-veteránů na stojící lehkou jízdu,(těžká ještě neexistovala), vyčerpanou po předchozím útoku tryskem, nemohli Pompeovi jezdci odolat, a byli zničeni, a nebo v šoku prchli. Zbytek bitvy byl pouhým masakrem různých práčat a lučištníků a kopiníků, kteří ze své podstaty nemohli legionářům v sevřených formacích nijak ublížit, a masakrovalo se do té doby než se Pompeovi vojáci vzdali. César bitvu vyhrál, protože disponoval 22-ti tisíci, léty bitev zocelenými legionáři, se kterými se 32 000 legionářů zelenáčů, a 20 tisíc lehce ozbrojených domorodců, nemohlo nijak měřit. Stejně jako Turci v bitvě u Vídně 1683, nebyly Pompeovy jednotky schopné provádět ani jednoduché manévry po bojišti, protože jim chyběla léta výcviku a praxe. Za rakousko-tureckých válek od konce třicetileté války běžně platilo, že evropské armády mohou úspěšně vzdorovat několika násobné turecké přesile, a to právě díky schopnosti manévrovat jednotlivými čtverci a řadami pěchoty a jízdy po bojišti, a vytvářet lokální převahu. Přesto, že se ve stejné době uznávalo, že turečtí janičáři jsou morálně nadřazeni evropským žoldnéřům, a v boji z blízka často i lepší, všichni evropští generálové té doby věděli, že jakmile bitva začne, Turci ztratí schopnost manévrovat, přesunovat se, útočit z boku, přeskupovat se, a chovají se jen jako rozzuřené stádo bizonů. Evropané, kteří za třicetileté války vytvořili systém formací – prapor-pluk-brigáda-sbor-armáda a dokázali pohyb všech těchto jednotek po bojišti sladit na úroveň dokonalého baletního představení, od té doby neměli konkurenci, a i vítězství Američanů v boji za svobodu, bylo spíše výsledkem sporů mocností v Evropě, které Británii neumožnily přesunout přes Atlantik dostatečnou armádu, než schopností Američanů porazit Evropany v bitvě.

Morálka je důležitá, ale bez výcviku, profesionality a výzbroje, není k ničemu. Nejhorší ovšem je, pokud někdo vyčerpá morální kredit svých vojáků v nesmyslných bojích, které ani nemůže vyhrát, a ani v nich nemůže získat dostatek drahocenného času pro výcvik posil. Nechat zbytečně pobít své vojáky se nikomu nevyplatí. Současná válka na Ukrajině je popřením obecně uznávaných zásad pro vedení války, které definoval už Sun-C v Umění války:

(Bod 9) ..Jestliže ve všech ohledech výrazně zaostáváš, je lepší se nepříteli vyhnout…(Bod 17)…Zvítězí ten, kdo ví, kdy je vhodné bojovat, a kdy je lepší nebojovat…(aby bylo možné se důkladně připravit! I za cenu ztrát území, která nejsou rozhodující.)

Obdobně, by se s panem Řepou dalo diskutovat i o jeho dalších vidinách světa, podle kterých, Finsko zvítězilo nad SSSR v Zimní válce 1939/40!, Rusové prohráli u Slavkova 1805 kvůli své nadutosti, a hlavně, o tvrzení, že početně slabší Francouzi a Angličané porazili v první bitvě na Marně početně silnější Prusy, a zachránili tak Paříž, kterými argumentuje pro své tvrzení o budoucím vítězství Ukrajinců nad Rusy. Pan Řepa by si měl doplnit vzdělání, když už se vydává za vojenského historika, a učí na Univerzitě obrany, neboť podle všeobecně uznávané prestižní Les armées françaises dans la Grande guerre. byl na Marně poměr sil 1 082 000 Britů a Francouzů proti 900 000 Němců, a tedy se tam žádné vítězství Davida nad Goliášem nekonalo, ale obráceně! Byť v tomto případě díky Pruské předválečné nadutosti, kdy Junkeři odmítli vycvičit a připravit pro útok na Francii dodatečnou armádu, jak bylo správně Generálním štábem vypočítáno, a která měla na Marnu podle plánu také mašírovat, ale nemašírovala, neboť by v ní funkce důstojníků museli vykonávat obyčejní občané, a ne příslušníci německé aristokracie!

Sun-C: Výsledek války určuje zejména Řád věcí. Řád věcí je dokonalá shoda lidu a vládce. Lid jej následuje bez ohledu na vlastní život a neleká se žádného nebezpečí! 

Stačí si přečíst zprávu účetního dvora Evropské Unie o korupci na Ukrajině (viz minulé díly), a snadno pochopíte, že Řád věcí na Ukrajině neexistuje! K tomu národnostní složení Ukrajiny, a ještě více používání Ruštiny jako komunikačního jazyka značnou částí Ukrajinců zřetelně oslabuje jednotu Ukrajiny. V takovém to případě je opravdu velmi riskantní bojovat, natož vést opotřebovávací válku založenou na vysokých počtech obětí životů vlastní populace. Takováto strategie se může rychle zvrhnout v naprostý opak zamýšleného cíle!

Co by ještě nemělo zapadnout je včerejší požadavek Zelenského poradce Podolyaka, který oznámil, že Ukrajina nutně potřebuje 300 raketometů MLRS, aby mohla rovnocenně bojovat s Ruskem. Pro vaši představu toto číslo 300 MLRS představuje skoro 20% všech MLRS, kterými NATO disponuje, ale samotné Rusko přitom může proti Ukrajině nasadit 3400 MLRS. Výcvik trvá 6 měsíců! 

Pokračování o názorech Wu Xinbo, jak dopadne Ukrajinský konflikt bude příště. Už to dnes nestíhám.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář