MIP 52 Rusko vítězí! Jeho ekonomika je o 15% výkonnější než ekonomika USA! Čína je už největší ekonomika světa! Evropa se propadá do bezvýznamnosti!

Čínský prezident Si Ťin-pching vysvětlil nedávno po telefonu Bidenovi, že Rusko a Čína zvítězí nad USA i EU, protože demokracie potřebují mnohem více času, aby se rozhodly, co mají dělat, než mají k dispozici. Naopak autokracie Ruska a Číny se rozhodují rychle, a proto v bitvě o vládu nad světem snadno zvítězí! Tak jsme se na to důkladně v dnešní analýze podívali, a vy budete možná překvapeni:

(Foto: Zdroj Global Times, UV KSČíny)

 

Podle tvrzení českých médií Ukrajina válku s Ruskem brzy vyhraje, protože Rusko je ekonomický trpaslík s velikostí ekonomiky Itálie, a brzy se ekonomicky zhroutí! Toto tvrzení se opírá o dvě skutečnosti:

 • Ruské HDP je skutečně stejně velké jako HDP Itálie
 • Rusko je skutečně závislé na dovozu řady technologií a technologických výrobků.

Přesto se česká média pletou, protože ekonomická realita je mnohem složitější, než jak ji Čechům předstírají!

 • Ruská ekonomika je podle veledůležitého bankéřského ukazatele GDP Saving Rate pátá nejlepší na světě! Rusko generuje roční přebytek všech svých příjmů, a příjmů všech svých obyvatel, a firem ve výši 13,1% celkového výkonu své ekonomiky! Dokonce po započtení všech svých vojenských výdajů! Pro srovnání: Řecko – 8,8%, Velká Británie -2,0%, Slovensko +0,8%, USA +2,0%, Česko 6,9%, (Jak vidíte v Česku někteří lidé, a nebo banky pěkně bohatnou!), Norsko + 22,7% (Není potom divu, že polská vláda začala před pár dny po Norsku požadovat z jeho bohatství tučné miliardové výpalné!)
 • Srovnáme-li ekonomiku USA a Ruska dostaneme velmi překvapivé výsledky! Celé USA, a všichni jejich miliardáři, milionáři, i obyčejní obyvatelé a všechny firmy vytvoří roční zisk 0,46 bilionu USD! Celé Rusko, a všichni jeho miliardáři, milionáři, i obyčejní obyvatelé a všechny firmy vytvoří roční zisk 0,23 bilionu USD! Obyvatel USA je 331 milionů, Obyvatel Ruska je 145 milionů. A z toho je zřejmé, že po přepočtu na jednoho obyvatele je ruská ekonomika (USA 0,46 bilionu USD, Rusko po přepočtení 0,53 bilionu USD!) o 15% výkonnější než ekonomika USA! 
 • Ještě zajímavější čísla dostaneme po započtení celkového státního zadlužení: Celý Ruský národní dluh  byl v roce 1998 – 135% výše ruského HDP, a v roce 2021 už jen 17%. Celý národní dluh USA byl v roce 1998 – 62% výše amerického HDP, a v roce 2021 už 134%! USA, tak na rozdíl od Ruska, své vojenské výdaje financují trvalým růstem svého státního dluhu! Schopnost USA financovat svůj národní dluh bude brzy omezena budovaným konsorciem SWIFT2!
 • Podle dalšího důležitého bankéřského údaje PPP (skutečná výkonnost ekonomiky očištěná o mezinárodní měnové efekty a další ukazatele) vydaného MMF  bude v roce 2022 ruská ekonomika 6 největší na světě, a její přepočtené HDP bude mít po očištění reálnou hodnotu 4,365 bilionu USD! (+372% zvýšení ekonomiky!) Přepočtené HDP USA bude v roce 2022 mít podle MMF hodnotu 25,346 bilionu USD! (+1,1% zvýšení ekonomiky!) Podle údaje PPP je už Čína nejsilnější ekonomikou světa s přepočteným HDP 30,177 bilionu USD! EU je třetí (23 bilionů USD) za USA, čtvrtá je Indie (11,745 bilionu USD) atd.
 • Rusko, které potřebuje dovážet některé technologie a technologické výrobky, které neprodukuje, je bez obtíží sežene v Číně, a už i v Indii a Brazílii! Rusko platí energiemi, surovinami, potravinami a hnojivy – a to jsou komodity, po kterých je na celém světe doslova hlad! Technologické sankce na Rusko budou mít stejný efekt na Rusko, jako mají energetické sankce na Rusko efekt na EU. Bude několik měsíců či dva-tři roky trvat, než čínské technologie a výrobky v Rusku úplně nahradí technologie a výrobky EU a USA. Nahrazovat se bude postupně, ale trvale. Výsledkem bude ztráta 10% exportního trhu EU a USA, ale v některých úzkých oblastech i 50%! To všechno povede k degradaci ekonomiky USA i EU a růstu nezaměstnanosti! 
 • Ztráta ruského trhu a ruských energií pro Evropu bude tristní. Je poměrně známou historickou skutečností, (viz strana 185 odkazu), že by nikdy nedošlo k anglické průmyslové revoluci, a ani k anglické koloniální expanzi, a tím k dominanci Evropy, a k vysoké evropské životní úrovni, kdyby Británie, Holandsko a další země neměly od 16-tého do počátku 19-tého století k dispozici obrovské klíčové dodávky ruského charcoal iron, průmyslového konopí, lnu, a dehtu. Bez těchto klíčových komodit by nikdy nebylo možné (Evropa neměla tolik lesů, aby vyprodukovala tolik Charcoal Iron), postavit dostatečné množství lodí pro koloniální expanzi, manufaktur pro první průmyslovou výrobu, a vytvořit tak infrastrukturu pro přechod k parnímu stroji a těžbě uhlí, a k moderním hutím založeným na koksu! 
 • Tímto pozvolným přechodem k průmyslové revoluci se kdysi Evropa zbavila závislosti na ruském železu, protože dokázala díky průmyslové revoluci vyrábět železo sama v mnohonásobném množství. Unikátní Ruský baltský obchod tak umožnil rychlý rozvoj severozápadní Evropy oproti jihozápadní a střední Evropě. Arabové, Indové i Číňané ekvivalent těchto ruských baltských dodávek neměli nikdy k dispozici. Efekt je naprosto krásně viditelný na trvalém úpadku Turecka, které bylo ještě na počátku ruského baltského obchodu ve srovnatelné technologicko-ekonomické pozici jako západní Evropa. USA tuto dobu strávily jako kolonie Británie, a po získání svobody přešly ihned do stádia průmyslové revoluce, ke které měly skvělé přírodní zdroje Ameriky, vynikající geografii systému velkých jezer a řek, a atlantických přístavů, která umožňovala levnou přepravu surovin do prvních průmyslových center, a všechny potřebné evropské technologie, a vzdělaný a pracovitý lid, který viděl, jak se vzmáhá a bohatne!!! Bez ruského baltského obchodu by ovšem populační růst v USA byl mnohem menší, už z prostého důvodu, nebyly by lodě pro převoz všech přistěhovalců. Vývoj USA by tak byl zpožděn.
 • Nynější doba připomíná startovací dobu průmyslové revoluce – kdo v ní zaspí – nevybuduje včas ekonomiku založenou na Robotech a Umělé Inteligenci! Stejně jako v době evropské průmyslové revoluce, je třeba pro vytvoření nové ekonomiky mít k dispozici – levné suroviny a energie v dostatečném množství, trhy pro vývoz pokročilých výrobků a technologií, vzdělané lidi, kteří vidí, jak se jejich život, díky jejich práci mění k lepšímu! A stabilní prostředí, které není zasaženo válečnými výdaji!
 • EU na startovní čáře nové světové revoluce Robotů a Umělých Inteligencí, měla proti Číně, Indii i USA obrovské komparativní výhody. Rychlé a levné obchodní spojení s Ruskem přes Baltské a Černomořské přístavy, přes železnice, přes různá potrubí a silnice. Tok surovin, potravin a energií do Evropy, a tok výrobků a technologií do Ruska, tak vytvářel ekonomický polštář pro investice do nových výrobních technologií. Brusel tento polštář zdarma předhodil Číně, Indii a celému světu! V letech minulé hospodářské krize (2008) zničil Brusel úmyslně další komparativní výhodu Evropy proti ostatním zemím světa v boji o srdce budoucí průmyslové revoluce. Byly zaříznuty tehdy nejpokročilejší technologické společnosti světa pro přenos dat (G4) – Nokie a Ericcson. Byly zaříznuty jen proto, aby byly peníze na záchranu a expanzi německých automobilek do Číny! Po 14 letech se dostavil výsledek – Brusel raději zařízne evropské automobilky, než aby přiznal, že stojí před krachem v důsledku ztráty konkurenceschopnosti oproti čínský a indickým automobilkám a Tesle! Brusel už nedokáže vybudovat sítě 5G evropskými technologiemi a výrobky, ačkoli Nokie a Ericcson byly monopolisty sítí 4G! Evropské technologie už dokonce ani nejsou brány v potaz při definování standardů budoucích sítí 6G, které se v USA a Číně brzy objeví!
 • Evropská éra, která byla érou vítězství SVOBODY nad ÚTLAKEM, a která začala v roce 331 před Kristem oslnivým vítězstvím Alexandra Velikého v bitvě u Gaugamél. A přes různé peripetie a dočasné vzestupy stoupenců ÚTLAKU, sílila porážkou uctívačů lidských obětí Kartága Římany,  porážkou Tureckých despotů u Vídně 1683, a vyvrcholila osvobozením Prahy 1945, a pádem Železné opony, nyní končí!
 • Před pár dny řekl čínský prezident Si Ťin-pching v telefonickém rozhovoru americkému Bidenovi: Vy prohrajete, protože nemáte čas. Vaše demokracie potřebují pro dosažení koncensu pro rozhodnutí, co dělat, příliš mnoho času. Nakonec zvítězí autokracie, protože ta se umí rychle rozhodovat! Si Ťin-pching má pravdu – Světový a Technologický vývoj neustále zrychluje, a kdo zaspí, skončí na smetišti dějin, i se svým národem. Bude chudý, a bude trpět nepředstavitelnou bídou, jak trpěli Číňané, kteří zaspali od  15-tého století technologický vývoj, ztratili svou tehdejší převahu, a nakonec málem skončili rozparcelováni mezi Japonské, Americké a nebo Evropské koloniální mocnosti. Číňané zaspali, protože jim vládli úředníci, kteří nesnášeli jakoukoli iniciativu, svobodné podnikání a společenský vývoj. Číňané zaspali také proto, že neměli k dispozici ruský baltský obchod a zdroje ruských surovin! Číňané se poučili, a nyní nekompromisně podporují podnikatelské a technologické iniciativy. V Číně – Strana vládne! Podnikatelé svobodně podnikají! Lid usilovně pracuje! Výsledkem je největší ekonomika světa a neskutečný růst životní úrovně všech Číňanů za pár let! V Evropě je tomu obráceně. Brusel vše sabotuje a vytváří chaos! Podnikatelé díky chaosu bruselských plánovačů už nevědí jak mají podnikat! Lid se pak má upracovat k smrti hlady a zimou! Výsledkem všeho brzy  bude nejmenší ekonomika na světě s nejchudšími obyvateli! A taková byla krom Řecka většina Evropy v roce  331 před Kristem, když Alexandr přitáhnul do Gaugámel, aby odstartoval éru vítězení demokracií nad autokraciemi!
 • Dokázat Si Ťin-pchingovi, že se mýlí, a že demokracie jsou silnější než autokracie, je kupodivu prosté. Stačí vyházet zbytečné úředníky, kteří vytvářejí ve všem jen nepřehledný byrokratický chaos! Vyvozovat okamžitou osobní odpovědnost politiků za rychlá a správná rozhodnutí, a jakmile selžou, bez milosti je vyházet, a zabránit jejich politickým kumpánům, aby je po vyhození odměnili nějakou lukrativní státní úřednickou důchodovou trafikou. Zbavit se všech na bruselském úředním chaosu parazitujících příživníků (neziskovky!). Když to dokážeme, budeme mít vysokou životní úroveň, a budeme žít svobodně! Když to nedokážeme stanou se z nás Kuliové a Otroci!
 • K tomu všemu je třeba bezpodmínečně využít výhod možností stále geograficky unikátního vzájemně výhodného obchodního propojení mezi ruskými surovinami a energiemi, a evropskými továrnami a technologickými centry.  Stejně jak tomu bylo v době, kdy se v Evropě rodila první průmyslová revoluce,  a kdy se rozhodlo o skvělé budoucnosti Evropy. V záznamech budoucí historie nebude důležité, jestli Putin napadnul Ukrajinu, a jestli to byla spravedlivá válka. Důležité bude jen, kdo nakonec v éře průmyslové revoluce Robotů a Inteligencí zvítězil – zda demokraté, a nebo autokraté. Zda My, a nebo Oni! Rusko je historicky unikátní země, v níž se mísí vlivy Evropy a Orientu. Je tak demokratické i autokratické. Tu víc, tu míň. Bylo by dobré, aby takové aspoň zůstalo, a nebylo Evropou dohnáno do náručí Číny! V USA to už možná chápou, a třeba proto náčelník jejich generálního štábu Mark Milley v pondělí řekl, že bylo logické začít vyjednávat nějaký ten mír. Tím spíš, že v USA nepanuje jednota názorů na to, zda válka skončí vítězstvím té, a nebo oné strany, a nebo vleklým patem. Ale, že o tom, jak pokračovat, si musí obě strany rozhodnout samy. Tato velice kulantní formulace nejvyššího amerického generála Marka Milley by byla v Česku okamžitě označena za dezinformaci, kdyby jí řekl někdo jiný! Vždyť podle českých médií Ukrajina přeci vítězí, a Ruská armáda je demoralizovaná, postřílená, vzbouřená. Její velitelé jsou neschopní břídilové a Rusko se stejně brzy rozpadne! Co na tom, že česká média citují 30 let staré hodnocení kvalit ruské armády od amerického generála  Hertlinga.
 • USA nemohou, pokud nechtějí spáchat harakiri, jít do obdoby ruských sankcí proti Číně. Američané mají v Číně investované biliony dolarů, a ty jim nesou zisk. Sankcemi by přišli nejen o zisk, ale i o investice. Navíc by v USA nebylo ke koupi žádné zboží, a miliony Američanů by ztratili svou práci. Údaje samotného Bilého domu jsou jasné! Čína, tak může podporovat válečnou kampaň Ruska na Ukrajině, jak bude třeba. O výsledku války tak je rozhodnuto, neboť, čínská ekonomika je větší než ekonomika USA, a ruská vojenská síla je současně mohutnější, než vojenská síla Ukrajiny. K tomu připočtěte údaje z našich minulých analýz o stavu zásob zbraní a munice zemí NATO a Ruska! A máte výsledek rovnice, který se dostaví za nějaký čas, ale určitě!
 • Obdobně dnešní situaci. Generál James Longstreet v bitvě u Gettysburgu 1863 matematicky předpověděl výsledek posledního útoku Jižanů na Seveřany.  Jižanský vojenský génius a vrchní velitel na bojišti generál Robert E. Lee jeho předpovědi vytknul, že nezapočítává nesmírnou jižanskou morálku a vyšší bojovou zkušenost. A nařídil mu, aby závěrečný útok tzv. Pickettovu zteč klíčového pahorku provedl! 12 500 Jižanů se tak rozeběhlo v sevřeném šiku po otevřeném poli do kopce proti 10 000 Seveřanů. Jižané vydrželi klusat pod palbou děl a pušek Seveřanů neuvěřitelných 1200 metrů, a na vrcholu kopce dokonce na několika místech i probourali kamennou zeď, za kterou se Seveřané při střelbě kryli, a která Jižanům bránila v dalším postupu. Ale to bylo všechno!  Sláva Jihu padla. Na vrchol kopce doběhlo jen 6000 Jižanů ze 12 000, kteří vyběhli. 10 000 Seveřanů schovaných za zdí je v boji muže proti muži celkem snadno odrazilo a zahnalo! Matematika palebné převahy tak triumfovala nad morálkou a lepšími zkušenostmi v boji muže proti muži. To samé, co se v roce 1863 odehrálo u Gettysburgu, se dnes a denně odehrává na Donbase, i jinde na Ukrajině. Drony, vrtulníky, letadla, rakety, raketomety, houfnice, minomety, termobarizátory, automatické robotické létající miny velikosti včely, robotizované bez-věžové tanky, dokonce první bojové laser-mety, a kdoví ještě jaký nový ruský válečný stroj, a nebo zbraň,  celých 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a každý den v měsíci buší do Ukrajinců se samopaly a kulomety, a kteří se snaží, zavrtáni v zemi, a nebo poschováváni ve městech, Rusy aspoň zpomalit, když už nejde, je zastavit. A nebo se taky jenom snaží ruskou masorúbku prostě jen přežít. Pár desítek a nebo stovek západních zbraní z doby rozpadu SSSR nemůže na výsledku boje nic změnit! Generál Robert E. Lee, když nařídil generálu Longstreetovi, aby provedl závěrečný útok, už věděl, že je to poslední šance, jak může Jih vyhrát válku, – neboť na žádný další útok už Jih nebude mít nikdy žádné síly. Proto je jeho rozkaz k útoku logický, a z vojenského hlediska správný. Co vědí ukrajinští velící generálové, nevím. Co vědí v Bruselu, tuším: Musíme odvést pozornost od všech našich špatných rozhodnutí v minulosti, a všechnu vinu za výsledky naší politiky – drahotu, bídu, nezaměstnanost, závislost na Rusku, neschopnost konkurovat Číně, prázdné armádní sklady zbraní a výzbroje, nepracující imigranty, kriminalitu, nedostatek bytů, rozvrácené zdravotnictví a školství, obrovské veřejné zadlužení, a hroutící se důchodový systém, i technologickou zaostalost, a rozkradené miliardy – to všechno musíme svést na Putina a na Rusko, aby tak byla zachráněna naše politická a úřednická kariéra! A byly nám ještě aspoň na chvíli zachovány naše prebendy a trafiky! Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae musí být zničeno ještě dřív, než samo zničí celou Evropu!
 • Nejnovější, pár dní stará  německá vládní data prokazují, že z 1 milionu imigrantů, které Německo přijalo v roce 2015/2016 v důsledku Obamovi politiky Arabského jara, jich ještě nyní je 900 tisíc závislých na sociálních dávkách!
 • České zdravotnictví se potácí pod přívalem ukrajinských pacientů! Jen za poslední měsíc přibylo z Ukrajiny tolik pacientů s HIV, jako v Česku přibude za rok! Ukrajinci si přitom náklady na léčení, jako Češi, platit přes zdravotní pojištění nemusí!
 • Nedávno ještě nejsilnější politická strana Itálie, Liga Severu, Mattea Salvini se v důsledku své překvapivé náhlé podpory masové migrace do Itálie, v době kdy země trpí 8% nezaměstnaností, rychle propadla do politické nicoty, a voliči ji ignorují! Naopak strana Bratři Italie, blondýnky Giorgie Meloni setrvala na principech a její popularita roste!
 • Dokonce i Bakalonoviny se už otevřeně pustily do vlády českých lidojedů. Obvinily ji z neschopnosti řešit důsledky nastupující krize. Důvod je prostý – krize už neohrožuje jen lidi, ale už ohrožuje i elity!
 • Pražští Piráti hodlají v době krize všech krizí utratit 6 miliard CZK za nové sídlo českým filharmonickým hudlalům, kteří se ani nedostali mezi 50 světově nejlepších! Dokonce padlo přiznání, že vlastně nikdo ani neví, co bude nejnovější pirátský nápad Čechy stát, ale určitě prý půjde o stovky miliard soukromých a veřejných investic! Politika Pirátů a Lidojedů je tak opět jasná – Lid se musí postarat sám o sebe. Jak řekla vůdkyně naší TOP-09 Pekarová-Adamová – Vláda (lidojedů) tu není od toho, aby se starala o lid. Naopak lid tu je od toho, aby se dobře postaral o blaho politiků, úředníků a neziskovek!
 • Česká televize se má změnit na Pragovizi. Nebudou se natáčet nové pořady. Nebudou se kupovat nové pořady! Nebude sport! Nebude Ostravská a ani Brněnská televizní tvorba! Za to se posílí televizní propaganda a zachovají se pracovní místa v Praze! Proč, ale mají čeští diváci platit Pragovizi místo České televize, nikoho z vládnoucích politiků nezajímá! Hlavní přeci je, že je bude Pragovize oslavovat a vychvalovat ještě více, než dokázala ČT!
 • Uvědomte si, prosím, než půjdete spokojeně po každodenním českém televizním zpravodajském večerníčku spát, že Si Ťin-pching má pravdu – My rychle ztrácíme ČAS, a brzy už nám žádný nezbude!

Tak se mějte hezky. Je 06.00 a dál jsem se už nedostal. V každém případě držte míru palce!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář