MIP 126 Drahá elektřina je důsledek bruselské politiky Dunkelflaute. Budete překvapeni, kdo tuto politiku v Česku prosadil! A co chystá dál!

Dnes 12. září budou dvě analýzy. Druhou dodělám někdy nad ránem.

Včera 11. září si hlavní vládní propagandista Vladimír Moravec pozval do svého nedělního agitačního pořadu na ČT skupinku tzv. odborníků, aby Čechům vysvětlili, proč se nemají znepokojovat, že budou muset letos v zimě platit za energie naprosto likvidační ceny. Jako hlavní odborník v Moravcově agitce včera vystoupil Zbyněk Stanjura, současný ministr financí české vlády, a letitá šedá eminence poslanců za ODS. A ten, jak je v Česku mezi politiky zvykem, se včera u Moravce řídil známým heslem, že zloděj musí křičet, chyťte zloděje, aby si zachránil koryto. Byl to totiž Zbyněk Stanjura, který v roce 2012 jako předseda poslaneckého klubu ODS byl zodpovědný, přes písemné veto prezidenta republiky,  za schválení zákona, díky, kterému mají dnes Češi tak drahé energie, že se v zimě nedoplatí. Doslova tak platí, že Češi mají nyní Stanjurovi drahé ceny energií, a Stanjura, je ten, kdo byl Fialou pověřen, aby Čechy před drahými energiemi zachránil. Kozel tak byl v Česku opět jmenován Zahradníkem.

Zákon, díky kterému máme dnes drahé energie, vetoval na jaře 2012 tehdejší prezident Česka Václav Klaus s prorockými  slovyPřinese nejen nové náklady pro veřejné rozpočty, ale také zvýšení cen energií, které platí občané a podniky, a to způsobem, který nyní nikdo není schopen ani odhadnout….Dnes si často říkáme, že neuvážená podpora výroby elektřiny ze slunečního světla se nám všem velice vymstila. Zdražila energii, zatížila daňové poplatníky, způsobila zabrání ohromných ploch zemědělské půdy a nastolila neřešitelný problém, co udělat s vysloužilými slunečními kolektory. Snažíme se pět minut po dvanácté tento problém napravit, ale škody již byly napáchány. Máme nyní možnost podobnou chybu neudělat a před dalším skokem do neznáma se zastavit a znovu jej zvážit. Rád bych umožnil Poslanecké sněmovně, aby takovou příležitost ještě dostala.

Toto písemné varování poslancům Česka od profesora Václava Klause bylo i s jeho prezidentským vetem doručeno do poslanecké sněmovny 14. března 2012, a už 9. května 2012 bylo veto prezidenta Klause i s jeho varováním před budoucími, tehdy ani neodhadnutelnými cenami energií přehlasováno díky šedé eminenci poslanců ODS Zbyňku Stanjurovi, tehdejšímu šéfovi poslaneckého klubu vládnoucí ODS. A asi ani nebudete vůbec překvapeni, když se dovíte, proč současný předseda české vlády Petr Fiala tak hystericky obviňuje ze zrady Čechů všechny, kdo svolávají demonstrace proti současné energetické drahotě. Protože 9. května 2012, když se přehlasovalo Klausovo prorocké veto,  byl tehdejší nestraník Petr Fiala členem české vlády, která zákon podle nařízení Bruselu do české poslanecké sněmovny ke schválení poslala. Petr Fiala je shodou okolností také profesorem, stejně jako Václav Klaus. Ovšem za prvé není profesorem ekonomie jako Václav Klaus. A za druhé, jak se zatím ukazuje, stává se hlavně profesorem nového vědeckého oboru – servilního bruselismu, a to se jeho neblahými důsledky pro Čechy.

Proti Klausově vetu neodhadnutelnému zdražování energií pro Čechy tehdy ještě, krom stálice ODS Stanjury, hlasovali tito dnes aktivní politici: Konečná (nyní předsedkyně KSČM), Kalousek (génius u toho nemohl chybět), Langšádlová (TOP-09, nyní fialová ministryně), Farský a Gazdík (oba tehdy TOP-STAN, nyní STAN-Dozimetr), Foldyna (tehdy ČSSD, nyní SPD). A třeba také starý dobrý známý Vladimíra Moravce z ČT – Jiří Pospíšil.(tehdy vycházející naděje ODS, dnes zapadající hvězda TOP-09). Ze seznamu tehdejších protiklausovských poslanců, je zřejmé, že naprostou většinu z nich již voliči zatratili. Určitě by bylo lepší zatratit i ty zbylé. Ale určitě by bylo nejlepší nedělat z Kozla Stanjury, Zahradníka Stanjuru.

Abychom byly přesní v číslech. V době, kdy Václav Klaus varoval před neodhadnutelnými budoucími cenami energií v důsledku nekritického přijímání bruselských nařízení stála Čechy elektřina 1177 Korun na MWh. Přesně před rokem už stála 3000 Korun, Letos stojí už 12 000 Korun.  A asi proto, aby si zachránil koryto, a lid ho kvůli tomu zdražování nevyhnal, včera Stanjura u Moravce  slíbil, že Čechy zachrání před bídou, tím že její cenu zastropuje. A to i navzdory Bruselu, jak je statečný! A statečný Stanjura opravdu je, a Bruselu se opravdu nebojí. Posuďte sami:

  • 8. září vyhlásila Bruselská náčelnice Uršula, že si přeje, aby země EU zastropovaly ceny elektřiny na 200 EUR za MWh.
  • 11. září vyhlásil Fialův Kozel Zahradník Stanjura u Moravce, že se Bruselské Uršuly nebojí, a že zastropuje cenu elektřiny pro Čechy na 200 EUR za MWh. 
  • Stanjura je tedy opravdu velmi statečný, protože i dnes plní přání bruselské náčelnice Uršuly, stejně aktivně, jako plnil v roce 2012 přání tehdejšího bruselského náčelníka José Manuela, aby se přijal zákon, v důsledku kterého se neodhadnutelně zdraží Čechům energie. Chudí Češi tak budou mít zřejmě díky Stanjurovi zastropované energie úplně stejně jako bohatí Západo-Evropané. 

V zákonu, který tenkrát Klaus vetoval, aby se pokusil zabránit neodhadnutelným cenám elektřiny v budoucnosti, se mimo jiné nařizuje, že “veškeré bruselské dotace”, které byly do bruselské pokladny získány zpoplatněním emisí CO2 pro Čechy, a které Češi platí v konečné ceně elektřiny, se musí  použít výhradně na dotace výstavby nových “zelených” zdrojů tepla a energií. Tedy, že nikdo, kdo by chtěl stavět normální elektrárnu na výrobu levné elektřiny, třeba jadernou, nebo uhelnou, nedostane ani halíř z poplatků vybíraných z konečné ceny české elektřiny. Ale, že kdo by chtěl stavět nějaký větrník, solár, či biometanku, a bůhví, co zelené ještě, co je popsané ve Stanjurově zákoně, peníze dostat musí. Tímto, celé Evropě bruselským nařízením, nadiktovaným zákonem který v Česku neúspěšně vetoval profesor Václav Klaus, začalo druhé kolo masivní výstavby solárů a větrníků. A protože, se vědělo, že v Evropě panuje v každém roce, hlavně na podzim a v zimě tzv. Dunkelflaute, tedy období, kdy po velké části Evropy ani nesvítí slunce, a ani nefouká vítr, tak se rozhodlo, že se musí také masivně stavět plynové elektrárny, protože ty jako jediné, umí na krátkou dobu a rychle zvednout výrobu elektřiny, kterou kvůli Dunkelflaute nevyrábějí ani soláry a ani větrníky. Tím začala platit základní rovnice zelené energetiky – čím více solárů a větrníků máte, tím více plynových elektráren potřebujete, a tím více levného plynu se do EU musí z Ruska dopravit. Největším nepřítelem této Dunkelflaute bruselské energetiky se staly jaderné elektrárny, protože ty totiž nejen, že umí vyrábět nepřetržitě obrovská množství levné elektřiny, a tak nepotřebují zelenou Dunkelfaute energetiku, ale také se nedají, tak jako plynové elektrárny, rychle vypínat a rychle zhasínat, a tím jsou nekompatibilní s větrníky a soláry. Proto místo dostavby jaderných Dukovan a Temelína, jak bylo plánováno, se v Česku od roku 2012 jen přestavovaly uhelné elektrárny na plynové. Dílo Stanjurovo z roku 2012, tak v roce 2022 vyvolalo důsledek, jaký Klaus předpověděl, a vetoval už v roce 2012. A podle fialové logiky teď má Stanjura vyřešit důsledky svého díla z roku 2012. Podle selské logiky si tak můžete s určitostí představit, jak nové dílo Stanjury v roce 2022 asi dopadne. 

Bizardní ovšem už je, když Fiala se Stanjurou obviňují, ty kdo svolávají demonstrace proti důsledkům jejich Dunkelflaute zákonů, z toho, že jsou proruští zrádcové národa a chtějí do Česka dopravovat levný ruský plyn. Protože to byl právě ministr Petr Fiala a předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura, kteří v roce 2012 masivní spotřebu ruského plynu v Česku i v Evropě zákonem, přijatým proti vůli prezidenta české republiky, prosadili. Kdo jsou tedy skuteční zrádci českého národa? Ti co udělali Česko i Evropu závislými na ruském plynu a roztočili tak cenu energií do neodhadnutelných výšek? A nebo ti, kteří se dožadují, aby se levným ruským plynem zase zpátky ceny stlačily k normální ceně?

Jisté je, že Stanjurovi mohou být starosti obyčejných Čechů z čeho zaplatí za energie ukradené. Stanjura je totiž asi zřejmě dobře zajištěn. Jako podnikatel vlastnil firmu, a jako opavský primátor pak stejné firmě podepisoval zakázky, a jeho žena je podepisovala za firmu. Stanjurova firma také uzavírala zakázky s firmou ČEZ. A Stanjurova firma také 11 let porušovala zákon a nezveřejňovala svoje účetnictví. Ve vyspělých západních demokraciích odcházejí politici z funkcí za mnohem menší prohřešky, třeba že si načerno zaměstnávali pomocnici v domácnosti. V Česku za vlády profesora Petra Fialy platí přesný opak, porušoval jsi zákon o daních, jsi ideální kandidát na ministra financí. Obchodoval jsi z firmou ČEZ, jsi ideální kandidát na určení ceny elektřiny, protože občanům Česka proti předražené elektřině ČEZU určitě nepomůžeš, tak aby to pro ČEZ nebylo výhodné. Byl jsi primátorem města a tvůj 75-letý otec Wilibald řídil technické služby tvého města. Tak to jsi náš člověk, opravdový oligarcha. 

Podle první definice oligarchie, kterou provedl už řecký filosof Platón, je oligarchie vláda bohatých, kteří se zajímají pouze o své vlastní sobectví. Vskutku příhodná definice pro současnou českou realitu. 

Je krátce po půlnoci. Děkuji všem za dary, pomoc, nápady a maily. Snad společně letošní zimu bez úhony přečkáme. Mějte se a držte se. Dnes bude ještě druhá analýzy, protože před pár minutami už Rusko zahájilo svoji zimní ofenzívu.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář