MIP 113 Nové Bruselské poplatky za energie! Mají českou stopu! Neuvěřitelné!

Bankéř Josef Síkela na shromáždění bruselských politiků řekl, že zavedení cenových stropů na elektřinu a plyn jsou kontraproduktivní opatření, protože nemotivují lidi k úsporám energií. Podle Síkely tak obyčejní lidé musí být vysokými cenami energií donuceni šetřit, a to proto, aby se naplnil hlavní cíl českého předsednictví EU. Hlavním cílem českého předsednictví EU je podle bankéře Síkely – podpora války Ukrajiny proti Rusku, a co nejrychlejší ukončení veškeré závislosti EU na Rusku (dovoz energií) a USA (dovoz technologií).

Na shromáždění politiků v Bruselu se Síkela sice chlubil, že je zkušený “korporátní” bankéř, ale nakonec se v průběhu jednání ukázalo, že stejně jako vůdce pirátů Ivan Bartoš, který ho doprovázel, neumí dostatečně dobře žádný světový jazyk, aby v něm mohl plynule argumentovat. A proto, nakonec, stejně jako Bartoš, který se i přiznal, že neumí anglicky dostatečně dobře, aby mohl argumentovat, hovořil česky. Jednání v Bruselu byla přítomná i Babišova pobočnice Dlabajová, a ta neprojevila se Síkelovými plány, aby byli lidé vysokými cenami energií motivováni k úsporám, aby bylo na válku s Putinem, žádný nesouhlas. Síkela v průběhu jednání varoval přítomné bruselské politiky, že válka Ukrajiny proti Rusku, a ukončení dovozu všech ruských energií, jsou možné jen do té doby, než evropský lid kvůli bídě povstane.

K jednání Síkely a Bartoše s bruselskými politiky došlo na výboru pro energetiku EU ITRE dne 13. července 2022! Záznam jednání, si můžete pustit zde: ITRE-Síkela-Bartoš, (čas: 09:51:+ Hlavním cílem politiky české vlády je podpora války na Ukrajině! 09:54:+ Hlavním cílem české politiky je co nejrychlejší ukončení dovozů ruských energií. 09:58:+ Česká vláda považuje zavedení stropu cen energií za kontraproduktivní ….)

Malá poznámka k Bartošovi: Podle vlastního pirátského životopisu Ivan Bartoš po dobu jednoho semestru studoval počítačové vědy v USA na Universitě v New Orleans. Je zajímavé, že tedy není schopen odpovídat v angličtině na otázky v oblasti digitalizace, které mu byly položeny. Tím spíš, že otázky na něj směřoval jeho bruselský pobočník “Pelmeň” Peksa. Hlavně, že se ČT smála tetce Schillerové za její angličtinu a pronásledovala ji s kamerou přes celou Malou Stranu! Ukázalo se, že k avizovanému vládnímu pokroku nedošlo ani v tak triviální oblasti, jako je hovořit plynule cizím jazykem. Inu Masaryk, Beneš, Chňoupek a Klaus st. stále nedostižný vzor.

Hlavním plánem, který Síkela na jednání oznámil, je potřeba propagace nutnosti energetických úspor. A navrhl, aby EU pod jeho řízením provedla: “Centrální zastřešující reklamní kampaň propagující nutnost úspor občany”. To je naprosto komické. Představte si Bruselskou reklamu s bankéřem Síkelou, kterak požaduje po občanech, aby se uskromnili, a v reklamně běží tyto titulky – Nakoupeno Bruselem: Jedny kancelářské dveře obyčejné za 625 tisíc korun. Jedny kancelářské dveře posuvné za 370 250 CZK.  Za 1 448 700 CZK vybavena jedna kancelář pro jednoho úředníka novým nábytkem. Tento úředník má v rámci úspor ve své kanceláři už k dispozici jen 2 koupelny! Kancelář úředníka EU byla vybavena novou přepážkou za 840 475 CZK. Přepážka se po stisknutí tlačítka stane neprůhlednou, a nikdo tak už neuvidí, co úředník za přepážkou dělá! Zakoupen stůl pro úředníka EU za 87 500 CZK. Zakoupeno stropní světlo pro úředníka EU imitující denní světlo za 625 tisíc CZK. Zakoupena nová kancelářská budova pro úředníky EU za 1 miliardu 870 milionů korun. Tržní cena budovy byla znaleckým posudkem stanovena na pouhou polovinu kupní ceny, ale Brusel v rámci úspor majitelům královsky připlatil. V nové budově budou úředníci pracovat jen 2 dny v týdnu, protože 3 dny v týdnu budou úředníci EU už pracovat z domova! A to se vyplatí! Protože budete nově úředníkům platit vytápění jejich bytů a haciend 3 dny v týdnu!

Úplnou pecku odpálil Síkela na závěr svého vystoupení, když oznámil, že EU akceptovala české návrhy na změny v režimu obchodování s nenáviděnými poplatky ETS (emisní povolenky). Protože se Síkela na jednání chlubil, že je původem “korporátní” bankéř, podívali jsme se, co si o novinkách v obchodech s ETS myslí skuteční ostřílení bankéři z banky BNP Paribas (po britské HSBC 2-há největší evropská banka, 9-tá na světě). A ti ku podivu oznámili svým “korporátním” klientům, že není dobře, a že nový mechanismus ETS znevýhodní občany a firmy EU oproti světu, a že navíc zdraží zboží dovážené do EU – tedy další zdražování! Podle BNP Paribas bylo schváleno, že dojde k ukončení rozdávání bezplatných povolenek ETS EUA průmyslovým firmám, a tím také dojde k podstatnému zdražení evropských výrobků! (Zboží vyrobené v EU se tak stane nekonkurenceschopným na světových trzích, a to způsobí krachy firem a nezaměstnanost.)  Podle BNP Paribas už samotné očekávání změn v obchodech s povolenkami zdražilo jejich cenu na 100 EUR. Ta sice dočasně poklesla na 85 EUR v důsledku “evropské plynové krize”. Ale brzy se cena povolenek vyšplhá na 150 EUR, a to v důsledku Bruselských (Síkelou a Českou vládou) prosazených změn. Podle zjištění BNP Paribas nejsou na vině drahých emisních povolenek tzv. “spekulativní obchody”, neboť se podílí na objemu obchodů s ETS pouze 4%. Ale Bruselská politika zpřísňování emisí CO2, jejich zpoplatňování! BNP Paribas se ve svých závěrech odvolala na studii Evropského klimatického fondu, která tvrdí, že nově zavedené zpoplatnění emisí za budovy a auta, povede ke značnému zchudnutí evropského obyvatelstva, a že k žádnému výraznému snížení emisí ani nedojde! Nové schválené poplatky za emise CO2 z aut a budov se mají platit od roku 2024, a občané je z vlastních budov budou platit od roku 2029! Poplatky se stanou z velké částky majetkem Bruselu. Tedy za nemovitost v Česku a nebo auto budete platit emisní poplatky do Bruselu! Síkela tak potvrdil, že jediné co čeští bankéři opravdu umí, je zavádět nejrůznější nesmyslné poplatky, a odvádět z nich výnos do ciziny. Tedy až na některé výjimky mezi českými bankéři. 

Jak Síkela v Bruselu oznámil, že válka na Ukrajině se dá prodlužovat jen do té doby, než se občané EU naštvou, tak i nyní jedná. Fiala a Síkela se zalekli občanů. A ač ještě 13. července 2022 v Bruselu tvrdili, že cenové stropy na energie podporovat nebudou, a že jejich zavedení by bylo kontraproduktivní, protože by nenutilo občany šetřit! Tak nově tvrdí přesný opak a svolávají naléhavou poradu EURO-bossů! Přesně podle Síkelova plánu, na dočasné řešení vysokých cen elektřiny, aby se občané nevzbouřili. 

Je na výsost komické, že k růstu cen elektřiny nemuselo letos v Česku vůbec dojít, kdyby čeští politici vykonávali svoji moc ve prospěch občanů. Fiala je znám tím, že už na podzim 2021 důsledně odmítal Babišovo snižování výše plateb občanů za elektřinu. Málo je však známé, že to co nyní najednou požadují Fiala se Síkelou – aby se oddělily ceny elektřiny od plynu, a tím ceny elektřiny rapidně poklesly! Požadovaly už na podzim 2021 některé země EU (Viz MAP 1018), ale nikdo z českých politiků se k nim nepřidal! Jak vidíte, bez tlaku ulice v mezích demokratických mantinelů, česká politická scéna na obyčejné lidi kašle! 

Winstonu Churchillovi se připisuje výrok : Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem. Churchill, ale naštěstí za svůj život nemohl nepotkat žádného bruselského politika, jinak by jeho výrok asi zněl – Nejlepším argumentem proti demokracii je jakékoli setkání s bruselským politikem. Pokud si prohlédnete celý záznam vystoupení Síkely a Bartoše v Bruselu, rychle pochopíte nesmyslnost celé akce – Bruselští politici mají dohromady mnohem více času na pokládání otázek sáhodlouhých otázek, než oba odpovídající politici dostanou na odpověď. Upřímně řečeno – čeští politici ztratili zbytečně svůj v krizi drahocenný čas nesmyslným jednáními s naprosto nekompetentními bruselskými poslanci, kteří jim ani neposkytli čas na odpovědi. Ač se Síkelou a Bartošem nesouhlasím, jsou zcela určitě odborníky, kteří vysoce přesahují kvalitu proti nim sedících bruselských politiků, a jejich odpovědi, které jsem stručně komentoval,  stojí za Vaše pozorné vyslechnutí. 

Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae musí být zničeno ještě dříve, než kvůli němu bude v Evropě nahrazena demokracie, čím si mnohem despotičtějším.  

Přeji Vám pohodové úterý 30. srpna, a nezoufejte ze špatných zpráv, protože jednou bude určitě líp! Děkuji všem, kdo naše analýzy tento měsíc podpořili darem. Díky drahotě, děkuji o to víc. Gargamel.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář