MIP 11 Ruský plán R+R a jeho uskutečňování v nejbližších týdnech! Gargamelovo hlášení 11.4.2022

Média napříč Západem a různí vojenští analytici v posledních dnech stále častěji a do kolečka omílají novou západní posvátnou mantru, že ruský bojový plán na válku s Ukrajinou selhal. Tato mantra je opřená o analýzu ruské bojové činnosti pohledem oficiální americké vojenské doktríny. Na současné ruské válečné umění se tak hledí pohledem západní doktríny, místo pohledem vlastní ruské doktríny. Základy moderní západní strategie takříkajíc koncipovali za druhé světové generál Dwight D. Eisenhower: Nikdy neútoč na kopec praporem, když můžeš zaútočit celým plukem!, a admirál Chester W. Nimitz: Žádný plán nebude úspěšný bez dokonale zajištěné logistiky! Ruský Ukrajinský válečný plán oba tyto oficiální postuláty doktríny amerického válečnictví zavrhuje, a spíše je podoben myšlenkám generála George S. Pattona – Raději uskutečnit dobrý plán ihned, než dokonalý plán za týden!, a části německé doktríny Blitzkrieg – požadující, co nejrychlejší obsazení tzv. Schwerpunkt – prostorů, které jsou rozhodující pro konečné vítězství v celém tažení (plánu).

(Podrobnou analýzu vzniku, vývoje, koncepce a použití strategie Schwerpunkt od profesora US Naval War College Newport Milana Vega v PDF anglicky najdete ke stažení zde: Milan Vega – Schwerpunkt)

Fáze I. (Provedena) Ruský válečný plán proti Ukrajině – R + R (Restaurace a Restaurátoři) se v prvních hodinách a dnech války soustředil na bleskurychlé proražení Ukrajinské obrany na směrech, kde se Ukrajinská armáda vinou chybného hodnocení ruských válečných úmyslů ze strany ukrajinského Generálního štábu nestihla rozmístit na přírodních obranných liniích v dostatečných počtech, a kde (před zahájením útoku a těsně po něm) trestuhodně zůstávala v kasárnách, a na základnách. Ruské jednotky nastoupily do útoku ve třech sledech. První sled – (Velmi rychlé, lehce obrněné jednotky) – postupoval co nejrychleji po hlavních komunikacích, aby v co možná nejkratším čase obsadil tzv. Ohniska (Schwerpunkt), a aby je ubránil před nastupujícími ukrajinskými jednotkami, které teprve opouštěly prostory mírové dislokace, a přesunovaly se proti směrům postupu ruských kolon. Tento první sled ruského postupu, často směřoval do prostorů, které už ovládly ruské výsadkové jednotky. (Třeba strategický most přes Jižní Bug u města Mykolajiv na pobřeží Černého moře, Nebo Základna 1. NGU na letišti v Hostomelu u Kyjeva) Druhý sled – (Hlavní obrněné jednotky) – postupoval za 1. sledem, se stejným úkolem, ale vzhledem k nižší rychlosti obrněných vozidel, pomaleji. Třetí sled – (Vše ostatní, včetně zásob) – postupoval pomalu, jeho jednotky už byly velmi často napadány z boků, a ničeny ukrajinskými jednotkami, které se snažily přerušit úzké komunikační linie, které Rusové ze svého území směrem k obsazeným Ohniskům  (Schwerpunkt) vytvořili. Třetí sled posiloval ochranu komunikací a dopravoval předchozím sledům zásoby a posily, a prováděl zajištění ovládnutého území, podél úzkých komunikačních linií do šířky.

Výhody použité strategie: Přesně, jak řekl Patton. Rusům se velmi rychle s použitím překvapení podařilo obsadit ohniska (Schwerpunkty) u Kyjeva, Charkova, Mykolajeva, Izjumu, Enerhodaru a obklíčit Mariupol. K proražení ukrajinských obranných linií, které krom Donbasu zřejmě nikde ani neexistovaly, nebylo tak třeba nasadit mnohonásobné síly a obranu prolamovat a utrpět při tom vyšší ztráty. Obsazená ohniska nyní představují prostory, ze kterých může ruská armáda kdykoli, pokud je udrží, obnovit ofenzívu, a to třeba postupně. Jak náročné by bylo prolamování obrany ukrajinských vojsk, pokud by byla obrana včas zaujata na všech směrech ruských útoků, ukazuje pomalý postup útoku ruských vojsk  z Doněcka a Luhanska. Nevýhody použité strategie: Přesně jak řekli Eisenhower a Nimitz – takový to plán se časem vyčerpá.

Resumé: Ruský plán byl splněn. (S možnou výjimkou obsazení, či spíše pouze obklíčení Kyjeva.) Rusové nasadili do útoku pouze 30% sil, které měla Ukrajina k dispozici pro obranu; ovšem z velké části rozptýleně po celém území v prostorech mírové dislokace. Za jasné Ruské převahy ve vzduchu, byl tento plán rychlého obsazení klíčových prostor, lepší, než shromáždit k útoku větší síly, varovat tak jednoznačně Ukrajinu, aby ukrajinská armáda včas zaujala obranu. Pokud by Rusové realizovali americkou doktrínu, ničili by měsíce ukrajinskou obranu letectvem a raketami, bez toho, aby zaútočili na zemi. Vzhledem k rozlehlosti Ukrajiny, velikosti její armády a nutnosti nejprve ničit velitelská a komunikační centra, letiště a protivzdušnou obranu, by v této první fázi, ukrajinské pozemní síly mohli zaujmout obranu, aniž by ruské letectvo mělo kapacitu, tento pohyb ukrajinské armády k zaujetí obrany nějak výrazně zastavit a způsobit při něm ukrajinské armádě nějaké rozhodující ztráty. Rusové místo toho udeřili současně na zemi i ze vzduchu, a nyní jsou v situaci, že mají, jak zaujaté Ohniska (Schwerpunkty), tak zničené ukrajinské letectvo, protivzdušnou obranu, velitelská a komunikační centra. Navíc ukrajinské velení soustředilo své nejlepší zálohy do bitvy o Kyjev, hlavně západně od Dněpru. Tyto ukrajinské jednotky jsou tak nyní podle ruské válečné doktríny (skované) připoutané ke Kyjevu, a nemohou se už přesunout do míst nové ruské ofenzívy.

Fáze II. (v běhu) Plán R+R znamená : Restaurace = Obnovení ruské dominantní zóny ve východní Evropě : Restaurátoři = desetitisíce ukrajinských válečných zajatců, kteří stejně jako němečtí zajatci po druhé světové válce postaví (zrestaurují) válkou zničená ukrajinská města a infrastrukturu. (V MIP 8 vysvětlena podrobně plánovaná Restaurace Podkarpatské Rusi)

Fáze II plánu R + R je složena z těchto postupných ofenzív. 

Zdroj Ruské mapy: kp.ru

Ofenzíva I – Obklíčení hlavní (elitní) skupiny Ukrajinských vojsk (45 až 60 tisíc profesionálních vojáků, budoucí Restaurátoři) rozmístěných a bojujících od roku 2014 proti Rebelům z Luhanska a Doněcka.  Operace začala koncem března a ruské jednotky ze severního křídla se již probily od Izjumu ke Slavjansku. Slavjansk zřejmě z východu obejdou, protože jižní křídlo se teprve včera dalo do pohybu ve směru východně od Záporoží podél Dněpru (západní 1 šipka vedoucí z jihu). Tuto ofenzívu zpomalila obrana Mariupolu. Postup Doněckých a Luhanských Rebelů směrem ke Slavjansku (východní šipka 1 vedoucí z jihu) se zatím daří jen velmi pomalu a za nepříjemných ztrát na obou stranách konfliktu. Na tomto jediném úseku válčiště je vybudovaná ukrajinská obrana se vším všudy včetně minových polí a vyhozených mostů. Současně s uzavíráním Kotle by měla ruská vojska postupovat po východním břehu Dněpru směrem na Záporoží a Dněpropetrovsk. Tento pohyb zajišťuje odkrytý bok obkličovací operace a vytváří nepřekročitelnou obrannou linii podél Dněpru. Tok Dněpru představuje pro ukrajinskou armádu nepřekročitelnou překážku a nedokáže přes něj postavit pontonové mosty. Ruské jednotky stahované od Kyjeva (severní šipky 1) pravděpodobně do těchto bojů zasáhnou nejdříve za týden. Pokud Rusové operaci úspěšně dokončí – jednotky Luhanských Rebelů budou zřejmě držet obklíčení, jednotky Doněckých rebelů budou zřejmě držet linii podél Dněpru až do Dněpropetrovska. Severní ruské jednotky budou držet nejnáročnější linii Dněpropetrovsk-Charkov. Ruská armáda touto rotací uvolní jednotky své jižní skupiny a může je přesměrovat na západní břeh Dněpru mezi města Cherson a Mylolajev. 

Ofenzíva II – Obsazení Oděsy a spojení ruských vojsk s Podněsterskými rebely a tamní ruskou posádkou. Podle dnešního hlášení Ukrajinského generálního štábu (2.4) se už ruská armáda od Chersonu dala do pohybu. (západní šipka 2) Cílem operace je opět obsazení území s velkou rusky mluvící menšinou a vytvoření tzv. Restaurovaných států. Podle Ukrajiny Rusové už na těchto územích Chersonské oblasti připravují tzv. Krymská referenda. Teoreticky by tak mohly vzniknout Rebelské státy Oděsy, Chersonu a Podněstří, ačkoli se zdá, že o Podněstří bude s Moldávií dosažena dohoda ve smyslu, že Moldávie nevstoupí do NATO, stane se neutrální, možná nebude v EU a na-oplátku, získá zpět Podněstří, ovšem jako velice samostatnou provincii. 

Ofenzíva III – Obklíčení ukrajinských vojsk mezi Vinicí a Charkovem. (Šipky 3) Ačkoli tento pohyb ruský plán předpokládá, zřejmě existuje jeho upravená varianta. Ruské velení vyklidilo včera (1.4) pozice západně od Kyjeva a východně od Kyjeva a stáhlo jednotky blíže k běloruským hranicím. Z toho lze usuzovat, že ofenzíva III nebude směřovat západně od Kyjeva na jih (šipka 3 severní), ale bude směřovat z Jihu z prostoru Oděsa-Mylolajev-Cherson směrem na Čerkassy a Dněpropetrovsk. A současně z linie Izjum – Dněpropetrovsk směrem na Čerkassy a Poltavu. A současně z prostoru Sumy (Severně od Charkova) na Čerkassy a Poltavu. Logickým ukončením této operace bude postup z Černigova na Kyjev a současně z Čekrkass na Kyjev. Po ukončení III fáze by byla všechna ukrajinská vojska na východním břehu Dněpru buď obklíčena ve městech a nebo zničena. Rusové by navíc byly ukryti za pro Ukrajince nepřekročitelným Dněprem a mohli by ukončit jeho obklíčení – (modré šipky 3)

Ofenzívy IV a V jsou už vysoce hypotetické. (šipky 4 a 5) K jejich uskutečnění by Ukrajina opravdu musela bojovat do posledního Ukrajince, a zřejmě dřív kapituluje, a uzavře s Ruskem mír. USA i NATO nemají k dispozici dostatečné pozemní síly v Evropě, aby do konfliktu vstoupily a riskovaly tak zničení svých profesionálních jednotek, protože k nim neexistují žádné vycvičené zálohy – nehledě na vysokou pravděpodobnost vzniku jaderného konfliktu. Ukrajina, i když bude vyzbrojena nejmodernějšími ručními protiletadlovými a protitankovými zbraněmi, i když dostane “ruské” tanky, které USA skoupí po celém světě, i když dostane drony, nebude schopná vést nějaké větší operace, protože Ruské  rakety a letadla budou i nadále nesestřelitelně operovat z velkých výšek a ničit sklady PHM a distribuci energií, a všechna významnější uskupení ukrajinských vojsk shromážděných k nějaké významnější akci. Naopak Rusové vždy dokážou vytvořit místní převahu a provádět další postupné ofenzívy a obsazovat jedno ukrajinské město za druhým. Podpora Putina nyní dosahuje rekordních 70-80%. Desetiletí frustrovaní Rusové propadli revanšistické náladě, a s tichou podporou Indie, Číny a dalších zemí, které se touží  zbavit jha dolaru ve světovém obchodu, a poslušnosti Euro-Americké civilizaci, se jen tak nevzdají a ztráty několika desítek tisíc mužů a žen je neodradí, protože vědí, že po porážce by je čekala bídná životní úroveň současných Ukrajinců. Západ tak od roku 2000 opakoval chybu Versaillského míru, který srazil životní úroveň Němců až na kolena, tak že propadli těm samým revanšistickým náladám, jako nyní Rusové. Kadeta Bieglera-Lipavského proto povyšujeme na podporučíka Bieglera-Lipavského, protože už pochopil, že válka s Ruskem je ničím proti soupeření s Čínou, které nás čeká. Japonsko se kdysi proslavilo, tím že vyhlásilo válku, ne na dvou frontách, ale na všech frontách najednou – nejprve napadlo největší národ světa Čínu, potom národ s největší pozemní armádou na světě Rusko, potom největší námořní mocnost světa Británii, a nakonec i největší ekonomiku světa USA. Japonci byli zoufalí, protože si mysleli, že když nevybudují vlastní impérium, stanou se sami kolonií Západu! U Evropy a USA je tomu obráceně – ohrožují největší vojenskou mocnost světa Rusko, největší ekonomickou mocnost světa Čínu, největší populační mocnost světa (Indii a rozvojové země), pouze protože se jim nechtějí podrobit. Jak řekl generál a prezident USA  Dwight D. Eisenhower: Jedině Američané mohou zničit USA! Podle všeho se jim to začalo dařit – díky Zelenskému USA vybudovaly za jediný měsíc světovou koalici proti dolaru! A vybudovaly ji dřív, než stihly znovu-postavit americký průmysl na nohy (Trumpův plán). Teď za tu chybu – nenamazat Rusům med kolem pusy včas – zaplatí obyčejní Američané brutální ztrátou životní úrovně, A Evropané zaplatí desetkrát víc, protože na rozdíl od USA nemají suroviny, ropu a plyn, a dokonce je musí odebírat nejméně 3-6 let od Rusů! Kadeti-Biegleři, hlavně ti z Bruselu, tak zničili Evropu! Namazat nyní med Rusům kolem pusy bude setsakramentská fuška a v Evropě zatím není žádný nový Churchill, který by to zvládl – toho posledního – bronzového – pro jistotu kadeti Biegleři svrhli před měsíci z mostu! A stále je to lepší, než se postavit do otevřené války s celým světem v okamžiku, kdy si nemůžeme ekonomicky dovolit ani válku s Ruskem!

Závěr: Ukrajince čeká temná budoucnost. Z většiny mužů se stanou Restaurátoři, a budou opravovat pod ruským dozorem zničená východo-ukrajinská města.Z většiny oblastí Ukrajiny se stanou Restaurace – tzv. samostatná území pod kontrolou ruské menšiny – a ta budou platit obnovu východu Ukrajiny, a ruské vojenské náklady spojené s válkou na Ukrajině. Taková je realita, ať ji někdo říká – denacifikace, osvobození, hrdinská obrana – pod těmi slovy se ale pokaždé skrývá – smrt, bída, utrpení, hlad – a to jenom proto, že se politikům nechtělo dohodnout, protože zase podlehli těm svůdným představám, že vstoupí do dějin, jako velcí vojevůdci velkých bitev a zachránci národa! Jako vždy Hov** – Jenom Keci! Proto držme míru palce!

 

Všechny překlady jsou volné a v kontextu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář