MAP 1697 Kdo a proč odpálil Kachovku na Dněpru!? Šokující svědectví ukrajinského generála! Pobratimové vše pozorovali drony a radovali se! Brusel už slíbil Ukrajině navýšení dodávek elektřiny o jeden Temelín! Připravte si peněženky na fialové faktury!

Na Vaše četné žádosti, dnes analýza vyhození Kachovské přehradní nádrže.

Kyjevské doupě, které přehradu zasáhlo už 6. listopadu 2022 raketou HIMARS, když se snažilo zabránit Rusům, aby po koruně její hráze ustoupili na východní břeh, si zřejmě protržením přehrady podřízlo svoji vlastní větev, na které sedí.

Připravovaný útok raketami HIMARS na Kachovskou přehradu potvrdil už v prosinci 2022 novinám Washington Post ukrajinský generál Andrij Kovalčuk, který velel tzv. chersonské ofenzívě. Kovalčuk tvrdil, že podzimními testovacími údery raketami HIMARS proti Kachovské elektrárně Kyjev vyzkoušel, jak v budoucnu vyhodí přehradní nádrž do vzduchu!

12. února 2023 obvinila kyjevská ministryně pro okupovaná území Irina Vereshchuková Rusko, že úmyslně vypouští vodu z Kachovské přehrady, a 17. února ukrajinský ministr Ruslan Strelets ve společném komuniké s eurokomisařem životní prostředí Virginijusem Sinkevičiusem požadovali, aby Rusko přestalo vodu z nádrže vypouštět, a naplnilo ji po okraj! Putin, aby dokázal, že není nelida, nechal přehradu Ukrajincům naplnit po okraj! 

Včera 6. června přehrada řachla, a to bude pro Ukrajinu těžký průser. Celá dněperská kaskáda přehradních nádrží se totiž musí od konce zimy do začátku léta vodou naplnit doslova po okraj. Jinak koncem podzimu nebude voda, ani elektřina, ani teplo pro obyvatele měst podél řeky! Už koncem roku 2021, tedy ještě před Putinovým útokem, řešilo krizové nejvyšší vládní zasedání Ukrajiny, jak naléhavě ušetřit vodu v celé dněperské kaskádě, aby zbylo aspoň na zásobování obyvatelstva vodou! Tenkrát bylo rozhodnuto, že všechny přehrady přestanou vyrábět elektřinu, aby se z nich nevypouštěla voda. Teď na začátku léta přišla Ukrajina o jednu ze svých hlavních přehrad na Dněpru, a už je jasné, že koncem roku nebude ani voda, ani elektřina, protože zbylé nádrže budou muset nahradit výpadek Kachovské přehrady. V roce 2021 ještě byl uzavřen i kanál, který z Kachovky vodu dopravuje na Krym. Byla to ukrajinská pomsta, za ruskou anexi. A přesto voda v nádržích Ukrajině nestačila.

Podle ukrajinských výpočtů, dojde následkem proražení nádrže k likvidaci osevních ploch v celkové výměře 584 tisíc hektarů, a tyto plochy se promění zpět v pustou step, protože je nebude možné do opravy nádrže, a jejího napuštění zavlažovat. Pro představu v celé ČR je osevní plocha podzimní pšenice 978 tisíc hektarů. Ukrajinské zemědělství, z velké části na neokupovaném západním břehu, tak přišlo jediným úderem o polovinu českých ploch pšenice. Celková ztráta plodin, které bez zavlažování letos v létě uschnou se počítá na 4 miliony tun, a 1.5 miliardy USD. Jde o ztrátu v hodnotě více jak 10% ukrajinského exportu plodin v letech 2022-23! Další zemědělská plocha bude zatopena a úroda na ní zničena. Hlavně v ruské části Ukrajiny.

Ředitel Ústavu vodních problémů a rekultivace Národní akademie věd Ukrajiny Michail Yatsyuk varoval už v únoru 2023, že jakýmkoli vypuštěním vody z Kachovské nádrže bude nebezpečnýmy toxiny zamořena značná část Ukrajiny a rozsáhlá plocha Černého moře. Toxiny se podle Yatsyuka uvolní z tlející akvakultury nádrže. Prý až 70% Ukrajinců bude přímo zasaženo touto katastrofou! 

Ukrajina včera oznámila, že bude od EU nutně potřebovat navýšení dovozu elektřiny o 2GW, protože bude muset odstavit své zbylé přehradní nádrže z výroby elektřiny, aby šetřila vodou. Výkon celého Temelína je 2,17 GW. Asi si připravte peněženky. V Evropě je drahá elektřina, ale celý rok se vyváží na Ukrajinu! A teď se jí bude vyvážet ještě víc, oznámila už včera bruselská komisařka Kadri Simsonová!

Samozřejmě, že bude i nedostatek vody pro obyvatele měst. Jak vidíte, plán ukrajinského generála Andrije Kovalčuka, jak odpálit na Rusy přehradní nádrž Kachovka bude mít nedozírné následky. Kyjevu nezbývá, než svést vše na Putina, nebo je vlastní lid vynese v zubech, protože z vojenského hlediska, neměli Rusové teď na vyhození přehrady žádný zájem. Jak podrobně vysvětluje vojenská část dnešní analýzy. 

Včera hodinu před půlnocí ukrajinský kapitán Pidlisnyj přiznal v kyjevských médiích, že jeho pobratimové drony sledovali vyhození přehradní nádrže Kachovka do vzduchu, a tvrdil, že přitom bylo ohromné množství ruských vojáků spláchnuto a utopeno přívalovou vlnou z protržené nádrže. Podle Pidlisného se ukrajinské jednotky právě chystaly k útoku přes řeku, když Rusové přehradu odpálili, aby Ukrajincům znemožnili, aspoň na čas ofenzívu přes Dněpr směrem na Krym!

Svědectví ukrajinského kapitána Pidlisného, který pozoroval protržení přehrady, je klíčové, protože dokazuje, že na protržení přehradní hráze, neměli vojenský zájem Rusové, nýbrž Ukrajinci!

V analýzách z 15. a 20. září loňského roku, jsme podrobně analyzovali vyhození přehradních nádrží na řece Ingulec. V průběhu bojů na řece Ingulec se Ukrajincům podařilo za cenu mimořádně těžkých ztrát po několika neúspěšných pokusech násilím překročit nevelkou řeku Ingulec u Davidova Brodu, a postavit pontonové mosty, a začít po nich přisunovat posily, aby z vybojovaného předmostí zaútočili na Novou Kachovku na Dněpru. V okamžiku, kdy se Ukrajinci začali po pontonových mostech přesunovat, Rusové raketami odpálili dvě přehradní nádrže nad místem bojů, Karačunivskou a Iskrivskou, a většinu Ukrajinců i s technikou a mosty spláchly přívalové vlny a utopily je. A zbytek se ocitl na zaplaveném východním břehu bez zásob a munice, a nemohl se zakopat, protože vše bylo pod vodou. Pro Vaši představu. Jen Karačunivská přehrada měla obsah 1/3 Lipna, a z malé říčky Ingulec o klidném průtoku 0,36 m3/s se stala okamžitě Vltava v Praze, s tokem 136m3/s. Ukrajincům potom týdny nezbylo nic jiného, než zbytek svých sil na východním břehu řeky Ingulec zásobovat vrtulníky a čluny, a odepsat při tom jejich značné ztráty. Správně načasované protržení přehrad tehdy zastavilo jejich ofenzívu, a způsobilo jim šokující ztráty. Tyto několika týdenní boje vešly do dějin jako Krvavá řež Chocholů na Ingulci. 

Podle přiznání kapitána Pidlisného Ukrajinci nyní připravovali útok přes Dněpr pod mnohem mocnější přehradou Kachovka. Dokud byla Kachovka plná, bylo překročení Dněpru pod ní sázkou do loterie, spoléhající na Rusy, že ji v příhodném okamžiku neodpálí. Příhodný okamžik je definován jako, čas ve kterém záplavová vlna vzniklá odpálením přehrady zasáhne pontonové přepravy nepřítele v okamžiku jejich největšího vytížení, a na záplavovém území bude uvězněna nejméně taková část hlavních útočných sil nepřítele, aby násilný přechod řeky už se zbytkem sil nemohl po opadnutí vody pro vysoké ztráty opakovat, protože přehradu jde vyhodit do vzduchu pouze jednou. 

Celý tok Dněpru je ve vojenských příručkách popsán, jako řeka jejíž východní břeh je z vojenského hlediska významně nižší než břeh západní, což činí obranu východního břehu značně složitou. Záplavová vlna tak působí hlavně na levém břehu. Odpalovat přehradu před přechodem nepřítele na východní břeh je nesmyslné, s výjimkou snahy získat čas v horizontu několika málo týdnů na stažení od řeky do jiných pozic. Tím by Rusové ovšem museli bez boje vyklidit celé území skoro až k linii Doněck – Mariupol, a k tomu není v současné době důvod. 

Ukrajinci mají důvod svést bitvu a pokusit se překročit Dněpr pod Kachovskou z operačně-taktického hlediska. Ruské letectvo a logistika je na území pod Kachovkou nejdále od svých základen. Naopak Ukrajinci mají ke svým letištím a základnám nejblíže. Celá oblast je dobře přehledná ze špionážních letadel NATO, která létají nad Černým mořem. Ukrajinci tak mají v této oblasti nejpřesnější informace o pohybech a rozmístění Rusů. Celá oblast je pod dostřelem raketometů HIMARS, a britských raket Storm Shadow, a částečně i dalekonosných děl 155 mm s přesnou municí, která mohou pálit ze skrytu na západním břehu.

Ruská obrana v oblasti je řídká. Minová pole spláchla voda. Ukrajinské lehké jednotky na rychlých člunech se mohou pokusit ovládnout nyní značně rozbahněné předmostí, podél velké části Dněpru pod Kachovkou, a zkusit se na něm zakopat. V tomto stylu boje jsou Ukrajinci mistry. Vzhledem k jejich nedostatečné výzbroji tanky a moderními těžkými bojovými vozidly, a nedostatku děl i letadel, mají potíže a značné ztráty při prolamování ruské obrany na jiných částech bojiště. Zde může lehká pěchota bez tanků slavit úspěch, a Ukrajinci by se mohli na dobytém území připravit na obranné boje. V těch by je podporovalo dělostřelectvo ze druhé strany Dněpru. Za úspěch by se vydávala skutečnost, že Ukrajinci na rozdíl od Rusů dokázali překročit Dněpr. Pokud by se Rusové rozhodli je zahnat zpět do řeky, jejich jednotky by musely prolamovat sveřepou ukrajinskou obranu vybavenou značným počtem protitankových zbraní a nahuštěnou mobilizovanými nešťastníky. Ruské dělostřelectvo, by bylo na tomto bojišti snáze zničitelné, než v oblasti Doněcka, a dále na východ, kde se lépe skrývá před špionážními prostředky NATO. Opačně – Rusové mají v této oblasti nejslabší špionáž, a nemohou tak snadno a beztrestně ničit ukrajinská děla, jako jinde. Ukrajinci mohou stejným způsobem oblast nasytit zbytkem svých raket PVO, a Rusové, kteří svá letadla a vrtulníky neradi posílají na nebezpečné mise, by nemuseli chtít na bojišti operovat tak často jak nad Doněckem, nebo Bychmutem. 

Protržením Kachovky byla naopak posílena ruská obrana na jejích březích. Pokles hladiny o několik metrů bude znamenat, že voda poklesne, a z vody vystoupí silné usazeniny hlubokého bahna. Přechod Dněpru nad Kachovkou je tak vyloučen, protože tento nový cca 15 metrů dlouhý bahnitý břeh je natolik hluboký, že vyschne jen horní část a vytvoří krustu. Pohyb techniky i vojáků po této tenké krustě bahna je nemožný s výjimkou speciální techniky, kterou ovšem USA i Rusko disponují v mimořádně nízkých počtech. Rusové tedy mohou uvolnit část síll, které střeží břehy protržené nádrže, s výjimkou jaderné elektrárny.

Závěr první: Pokud se Putin nehodlá rychle stáhnout na linii Mariuopol – Doněck, postrádá Rusko vojenský motiv pro vyhození přehrady. Pokud Ukrajina zaútočí přes Dněpr, měla válečný důvod vyhodit Kachovku do vzduchu. 

Co říci závěrem. Důkaz, kdo zaútočil zatím nezveřejnil nikdo, ale určitě se objeví! Řekl bych, že už se na něm intenzivně pracuje. Podle všeho zatím došlo k proryvu hráze v důsledku předešlých poškození bojovou činností. Ukrajinci se ke střelbě do hráze přiznali už v prosinci. Rusové je obvinili už v listopadu. Rusy Ukrajinci obviňují z útoků na přehradu neustále. Důkazy, jak přiznal britský premiér nemá zatím ani MI-6. Na Saddáma se vyrobily, když bylo třeba. Teď, když bude třeba, najdou se určitě taky. Jak praví staré přísloví – Válku je snadné rozpoutat, těžké ukončit. Bohužel. 

Je středa 7. června 05.49. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje. 

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář