MAP 1894 Kyjev vydal příkazy k zahájení výuky Polštiny jako druhého jazyka na Ukrajině! Kozácký Ataman Židkov na Putinův rozkaz vyhlásil obnovení Záporožské Šíče a začal shromažďovat ukrajinské a ruské kozáky k tažení na Kyjev a obnovení Svobodné kozácké republiky na Dněpru!

5. ledna 2024 se u Melitopolu na “na nově osvobozeném ruském území” konalo, k nelibosti Kyjeva i CIA, velké setkání kozáckých atamanů Ruska a Ukrajiny. Shromáždění svolal Putinem nově jmenovaný ataman Záporožské Siče Andrej Židkov, a vyhlásil na něm tažení za osvobození kozáckých území z moci Kyjeva, a obnovení Záporožské síče, která je nynějším kyjevským režimem považována za historický základ současné ukrajinské státnosti.

Vznikla tak na první pohled komické situace. Záporožskou Síč zlikvidoval v roce 1775 ruský generál Čorba na příkaz carevny Kateřiny Veliké a poslední košový ataman Záporožské Síče Petro Kalnyshevskyi zemřel v roce 1803 ve věku 112 let ve vyhnanství na pověstných ruských Soloveckých ostrovech. Na první pohled se tak zdají Putinovy nové kroky na rozvrácení Ukrajiny nelogické, leč tomu tak není. 

200 km severně od Záporoží leží město Poltava, které je považováno za místo zrodu moderního ukrajinského národa, a je správním centrem jednoho z ukrajinských samosprávných státních regionů. Včera 25. ledna vyhlásil šéf tamní regionální rady Oleksandr Bilenkoy příkaz k náboru učitelů Polštiny, která se bude jako druhý cizí jazyk vyučována na ukrajinských školách. Jde o společný projekt Polské republiky, Města Lvov a Regionální rady Poltava s názvem „Posílení občanské společnosti realizací participativních a inkluzivních řešení“. Vybraní učitelé mají vlakem odjet do Polska na soustředění a proškolení! V Poltavě nyní panuje silný ruský sentiment. Jak jsme informovali v minulých analýzách – Poltavané se vzpírají vojenské službě – a situace se dále zhoršuje. V Poltavě už jezdí veřejná doprava jen do 18 hodin, protože řidiče MHD odvedl Kyjev do války, a každého nového řidiče, kterého provozovatel místní MHD sehnal a poslal k povinné lékařské prohlídce, aby mohl nastoupit do práce řidiče MHD, kyjevští náboráři na prohlídce okamžitě zkonfiskovali a poslali na frontu. Počet padlých obyvatel Poltavy je už astronomický – podle výsledku včerejšího výběrového řízení na vztyčení památníku padlých Poltavanů, bude tento památník obsahovat 800 jmen a fotografií, a na další památník se už vypsalo výběrové řízení. Jak jsme informovali v MAP 1834 loni do 13. listopadu padlo na frontě 881 Poltavanů. Počet obyvatel města před válkou byl 225 tisíc – tedy v boji proti Putinovi padlo už 0.71% předválečného počtu obyvatel, cca tak každí 2 muži ze 100! (Počítáno jako dvě výběrová řízení na dva krát 800 jmen padlých.)

Jak nyní v celé ukrajinské společnosti roste ruský sentiment, je zřejmé i ze včerejšího skandálu známé a populární ukrajinské blogerky Anny Alkhimové. Ta ve městě Chmelnickyj, (270 tisíc obyvatel), natočila cynické video, ve kterém tančí na ruskou hudbu, směje se, a jásá, na místní třídě hrdinů! Pozadí jejího videa je tak cynicky tvořeno portréty padlých ve válce proti Putinovi. Akhimová na kritiku médií a nacionalistů odvětila, že natáčí videa o kráse života, a ne o smrti. A válka, že ji nezajímá. A sklidila značný úspěch mezi Ukrajinci, což šokovalo režimní média. 

Pro pochopení Putinovy náhlé podpory kozáckým atamanům, aby obnovili slavnou Záporožskou Síč, je důležitý jak rostoucí ruský sentiment na Ukrajině, tak rostoucí odpor k válce a k marné smrti na frontě mezi obyvatelstvem Ukrajiny, tak samotná historie Záporožské Síče. Ta nebyla historicky tvořena Ukrajinci, ale byla multikulturní. Složení Síče: Do poloviny 17. stol. národnostní složení bylo následující: Slované (Rusové, Ukrajinci, Poláci, Chorvati, Slováci, Češi, Bělorusové, Srbové, Bulhaři) – 35-40 %; Asiaté (Turci, Tataři, dokonce i Peršané, Hinduisté, Arabové, Kyrgyzové a Kalmykové) – až 30 %; národy Kavkazu (Čerkesové nebo Čerkesové, Gruzínci, Arméni atd.) – 20 %; Středomořské národy (Italové, Španělé, Francouzi, Portugalci, Řekové, Albánci) – 10 %-15 %! Putinovo pojetí Ruska je společenství různých kultur, které se spojily pod ochranou ruského státu, aby si zachovaly své tradice, a zabránily plundrovaní svého bohatství hlavně západními cizinci. 

Putinem nově jmenovaný hlavní Záporožský ataman Andrej Židkov! Putin po 249 letech obnovil Záporožskou Síč, a tímto mazaným tahem rozzuřil jak Kyjev tak CIA!

5. ledna na shromáždění Záporožských atamanů byl schválen znak, vlajka a struktura obnovené armády Záporožské Síče, a byla naplánována první všeobecná akce – shromáždění kozáků a složení kozácké přísahy, které se uskutečnila 19. ledna. Další plány zahrnují měsíční vojenský výcvik kozáků nové Záporožské armády. Zkušení instruktoři mají naučit Kozáky nejen střelbu z ručních zbraní, ale také taktiku boje v zákopech a budovách, a naučí je ovládat různé typy dronů. Všichni shromáždění ukrajinští záporožští atamani se jednomyslně rozhodli zahrnout všechny kozácké společnosti existující v oblasti Záporoží do státního rejstříku Ruské federace! 

Podle CIA se nyní další kozáci aktivizují i v oblasti severozápadního Ruska a Pobaltí. Plukovník Maxim Buga už začal organizovat Baltský samostatný kozácký svaz, který se podle CIA má zapojit do ruské operace na ovládnutí tzv. Koridoru Suwalki, a pobaltských zemí. 

Generál von Sandrart (vlevo), který byl pověřen přípravou vojsk Západu proti Putinovi v oblasti Pobaltí a Suwalki Gap, má podle lednové zprávy CIA obavy z aktivizace a růstu sil ruských kozáků v oblasti! 

Je pátek 26. leden 2024, 03.58 ráno. Maily jsem ještě nestihnul, omlouvám se.  Poslední pořady: 20.1. s Josefem Skálou na TV Bureš, pořad najdete zde. Ve čtvrtek 11. ledna Studio Helene – Svobodný vysílač. Záznam pořadu najdete zde. Ve čtvrtek 4. ledna u Hájka na Protiproudu. Pořad najdete zde

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář