MAP 1843 Sullivanova doktrína!! Washington tento týden přiznal – Evropský politik, který nenakupuje americké zbraně a razantně nezvyšuje válečné výdaje – Je bez šance na politickou funkci – Protože USA se o to postarají!!!

Lámete si hlavu, proč čeští politici jako šílení utrácejí stovky miliard za nákupy amerických zbraní, v době, kdy není na důchody, na lékaře, na léky, na školy, na školní obědy, a ani na mizivé mzdy obyčejných úřednic, bez kterých by se celý systém výplaty důchodů i sociálních dávek pro děti a jejich rodiče zastavil? Odpověď je prostá. Jak před pár dny zveřejnil Washington, žádný evropský politik, který dlouhodobě a masivně nezbrojí, nemůže počítat s žádnou politickou budoucností, protože USA se o to postarají!!

Podstatou tzv. Sullivanovy doktríny o omezení evropské suverenity je, jak minulý týden veřejně potvrdil vlivný člen Vojenského výboru Senátu USA Dan Sullivan, že každý evropský politik, který dlouhodobě nesplňuje požadavky USA na masivní vojenské výdaje, bude ze jmenování do nové funkce “jednoznačně diskvalifikován / unequivocally disqualified “, a na tomto postupu proti takovémuto evropskému politikovi panuje na washingtonském Capitolu jednoznačná shoda, jak mezi republikány, tak mezi demokraty!!

Bývalý holandský premiér Mark Rutte si byl evidentně už nějakou dobu existence Sullivanovy doktríny vědom a, než oznámil svou kandidaturu na funkci nového Generálního tajemníka NATO, začal prudce zvyšovat vojenské výdaje Holandska.  Mark Rutte nastoupil do úřadu holandského premiéra už v roce 2010. V roce 2014 vydávalo Holandsko za jeho vlády na zbrojení jen 1.15 % HDP, (ČR 0.96% HDP, Slovensko 1% HDP), a přes velké úsilí se USA nepodařilo Rutteho přimět, aby výdaje zvýšil. Jakmile Ruttemu ale loni došlo, že s jeho politickou kariérou v Holandsku bude konec, ihned zvýšil válečné výdaje na 1.7% HDP/2023, a 2.03% HDP/2024, ale zároveň veřejně popíral, že o funkci šéfa NATO bude mít zájem. A teprve 29. října 2023, až bylo zvyšování vojenských výdajů prosazeno, a trvalo 2 roky, z ničeho nic oznámil v holandském rádiu, že funkci přijme, když o ni bude požádán! A jeho letitý politický kumpán Macron hned zatleskal, a Rutteho požádal!   

V očích mocného amerického jestřába Dana Sullivana a jeho kumpánů mu to ovšem moc nepomohlo, protože vojenské výdaje dlouho sabotoval! Naopak druhá kandidátka, estonská premiérka Kaje Kallasová, je u Sullivanových jestřábů oblíbená, protože za svoji krátkou politickou kariéru zvedla válečné výdaje Estonska z 2% HDP na 2,85% a slíbila, zřejmě aby funkci v NATO dostala, dokonce od příštího roku vydávat na zbrojení 3% HDP! Oba politici obou zemí krásně ukazují, že každý politik v Evropě si je vědom, že bez masivního nákupu amerických zbraní a zvyšování válečných výdajů, nemá v politice budoucnost! Protože konečné slovo při obsazování vrcholných funkcí má Bílý dům!

Jak se Sullivanova doktrína projevuje v Česku i na Slovensku bylo vidět nejen při posledních volbách, ale i včera večer.

Ke zvyšování vojenských výdajů v minulosti vlažný Babiš byl cílem nevybíravé kampaně různých nezávislých a veřejnoprávních médií, která na dálku smrděla jednotným povelem. Kdežto vždy válečné výdaje prosazující generál Petr Pavel strašící přílivem ruských hord byl jako na povel těmi samými médii nekriticky zbožšťován! 

Jestli Sullivanova doktrína slavila vítězný efekt ještě letos v české prezidentské volbě, od podzimu už ukazují volby na Slovensku i v Holandsku, že se stává kontraproduktivní díky ekonomické realitě. V obou demokratických volbách navzdory mediálnímu lynči zvítězili odpůrci zvyšování jak vojenských výdajů NATO, tak i neomezené válečné podpory Kyjevské soldatesce v jejím nerovném souboji s Moskevským Gosudarem. 

Včerejší demonstrace na Malostranském náměstí pak odhalila děsivou panickou hrůzu, kterou trpí čeští politici, funkčně závislí na Sullivanově doktríně, ze ztráty strachu občanů z ruských hord, které nás údajně zaplaví, když nebudeme zbrojit jako šílení. Na tribunu malé odborářské demonstrace se totiž včera vydrápal Vidlák z Moravy, kterého tam část odborářů pozvala, a rázně změnil dosud poklidný běh stávky-ne-stávky, a u všech fialových propukla paranoidní panická ataka! Vidlák, vlastním jménem Daniel Sterzik, má maminku z Ukrajiny, ještě nedávno chodil do kostela, je zastáncem rodiny, a starých pořádků, kdy muž, byl ještě muž, a žena byla ženou, kdy auta jezdila na benzín a nebo na naftu, a mohl si je koupit i ten nejsprostší vidlák, i z té nejzapadlejší vesnice v pohraničí, a v neděli se všude jedlo maso, a nepožíral se hmyz, jak je v plánu zeleno-fialových. 

Vidlák je už ve svém přirozeném jádru nebezpečný, protože si může snadno porozumět s dalšími vidláky, kterých je mezi voliči naprostá většina, a mohl by tyto vidláky odloudit těm elitám, jejichž přežívání ve funkcích je zcela závislé na Sullivanově doktríně, a dalších bruselských green-lilla-nesmyslech. Na Vidláka proto okamžitě po demonstraci v médiích koordinovaně uhodili, a začali vytvářet obraz jakéhosi virtuálního Vidláka – Gosudarova slouhy, asi stejně jako ve středověku strašili faráři lid jezinkami, vílami, hejkaly a další havětí, před kterou se je třeba mít v zájmu záchrany duše bedlivě na pozoru. Vůdkyně části učitelů Mazancová dokonce večer už požadovala, aby vůdce odborářů Středula, a vůdce další části učitelů Dobšík, odstoupili ze svých funkcí, protože zneužili učitele k Vidlákově proruské propagandě!! Podle Mazancové a jejího spolku učitelů, nejsou učitelé proti vládě, a  „Boj za zachování nebo zlepšení podmínek vzdělávání neznamená boj proti vládě a demokracii.” a “Učitelé nepodporují žádné proruské kolaboranty!” Proč tedy včera Mazancové učitelé stávkovali jest ergo nejasné, neboť bez snížení vojenských výdajů a bez snížení cen energií není možné zvýšit učitelské platy ani kvalitu vzdělávání, protože bez obojího je česká ekonomika nekonkurenceschopná ekonomice Číny, USA a dalších zemí, a tak nemůže vytvářet dodatečné daně, aby Mazancové učitelé byli vládou uspokojeni. Tato prostá logika je zřejmě pochopitelná jak Vidlákovi, tak vidlákům, avšak nikoli Mazancové učitelům! Ergo Vidlák tak není proruský, Vidlák je realista! A Vidlák je nebezpečný, protože může inspirovat další vidláky, kteří pak přestanou poslouchat své učitele, kazatele, mediální experty i různé bruselské šamany, a začnou volit Vidláka a Vidláky!

Včera shodou okolností vyšla obsáhlá americká analýza, jak a proč, letos při volbách vzbouření londýnští vidláci hromadně vyobcovali starostu Londýna a jeho Labour Party na několik let z většiny volených funkcí, ač média hřímala v jejich prospěch! Starosta Sadiq Khan zavedl do Londýna kamery, které sledují každé auto, a ta auta, která nejsou bezemisní musí zaplatit 12.5 Libry za vjezd do města! Toto opatření mělo za cíl zachránit 4000 životů ročně, které prokazatelně vyhasnou v důsledku toxických plynů, která auta vypouštějí. Jenže se ukázalo, že statisíce motoristů nejezdí po Londýně jen tak zbůhdarma, ale vozí děti do školy, babičky jezdí svým dětem hlídat svá vnoučata, když jejich rodiče musí pracovat, a třeba invalidé musí jezdit ve starých autech do nemocnic, protože se pro ně neposílají sanitky, a oni by jinak zemřeli, kdyby čekali na odvoz. Vzpoura řidičů, kteří nemají na elektroauta, ale musí jezdit, aby mohli žít, protože veřejná doprava je neodveze, byla obrovská, 1000 sledovacích kamer bylo odcizeno, starostu musela dennodenně střežit policie, kulky v dopisech dostával pravidelně, a lid řval, že před sto lety by ho jejich předci pověsili na špagát! Khanova snaha zlepšit životní podmínky obyvatel Londýna a délku jejich života narazila na krutou ekonomickou realitu. Obyčejní obyvatelé Londýna ztratili schopnost v Londýně žít a pracovat, a elitní obyvatelé Londýna ztratili schopnost využívat jejich práce i služeb. Londýn se začal hroutit a vřel nespokojeností. Starostové řady evropských i amerických velkoměst zpozorněli, protože pochopili, že odstranit neekologickou auto-ekonomiku, není tak jednoduché, protože lidé na novou eko-ekonomiku nemají peníze. Když nemají peníze obyvatelé Londýna, jak je mají mít obyvatelé českých měst!? Londýnští vidláci svou vzpourou ukázali logiku vidláků, která vychází z reálné ekonomiky. Výpočty vládnoucích elit o nové ekonomice byly chybné, protože elity už ve svých slonovinových věžích zapomněly, jak těžký je život vidláků! 

Obdobně je tomu na Ukrajině. Místní komandéři už pochopili, že k válce jsou potřební mladí muži, protože jsou zdraví a fyzicky zdatní. Napoleon, když táhnul na Waterlloo, kde dostal závěrečný výprask, neměl ani mladé muže, ani dostatek kvalitních koní, protože vše bylo už v předchozích bitvách let 1809-13 z většiny vybito. Jeho poslední armáda byla už jenom stínem velkých francouzských armád. Dnes kyjevská soldateska už není schopná ani vyškrábat 20 tisíc mužů měsíčně z kdysi 40 milionového národa. Mladí se ukryli, utekli a vzpírají se být posláni na smrt. Válka se dramaticky proměnila, prohlédněte si toto video z bitvy o průmyslovou zónu Avdijivka z roku 2016 – je na ní vidět radostná válka těch let. Tlupa Rebelů ráno přijede z města terénními SUV a obrněnými transportéry pár set metrů od fronty, klidně v hloučku pokouří, podebatují, a v zástupu po schůdkách vyjdou na dálniční těleso, které je frontovou linií. Z něj se potom vydají střílet na Ukrajince. Střílí se pouze ručními zbraněmi. To je boj, který voják přežije v 15 případech ze 16 zásahů. Vše to připomíná hon českých myslivců na zajíce, jen s tím rozdílem, že ukrajinští zajíci střílejí zpět. Dnes vypadá válka jinak. Z nebe prší tisíce granátů, stovky dronů a desítky bomb. Na zemi jsou tisíce min, a desítky malých robotických min, které trpělivě čekají, až někdo půjde pár metrů okolo. Tlupa Rebelů z roku 2016 by byla zničena do posledního za pár minut, pokud by dnes bojovala stejně! Dnešní válka je řezničina, a bez nejmodernějšího řeznického vybavení, je každý voják jen ovce, čekající na porážku! A život je tak krásný. Jak se nyní bouří Ukrajinci, jak se bouřili v létě Londýňané, a na podzim Slováci i Holanďané, budou se v Čechách bouřit i Češi. Proto má fialová kavárna takový strach z Daniela Sterzika, a jemu podobných. Jakmile se většina občanů Čech, tzv. vidláci dají do pohybu, a začnou volit Vidláky, mají fialoví političtí elitáři po korytech. A to je čeho se nejvíc bojí, protože by byli pauperizováni, tady stali by se vidláky, navíc v době, která nebude ekonomicky růžová! 

Je pondělí, 28. listopad, 05.34 hodin ráno. Mějte krásný den! Moje poslední pořady:  U Hájka na Protiproudu z 22. listopadu, a na Petr Bureš TV ze 17. listopadu najdete zde.   Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je fialově zlá, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

 

   

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář