MAP 1736 Washington odhalil další špinavé kšefty Bruselu s Ukrajinským obilím! Z obilí určeného pro hladovějící Afričany se v Západní EU vykrmovala prasata pro Číňany!

ŠOK! USDA – Americké ministerstvo zemědělství – usvědčilo v oficiálních dokumentech Brusel a země Západní EU, že zabraly pro svoji potřebu naprostou většinu ukrajinského obilí, které se mělo podle dohody s Putinem levně vyvážet přes černomořské přístavy chudým zemím Afriky a Asie, aby jejich obyvatelé netrpěli hlady. A že z něj vykrmovaly prasata, a jejich maso potom letos levně vyvážely do Číny, aby si na tom nekřesťanském obchodu řádně namastily své nenasytné kapsy! Cílem celého mazaného kšeftu Bruselu bylo evidentně vystrnadit americká prasata z rostoucího čínského trhu s vepřovým. Hlavní zastánce dovozů ukrajinského obilí do ČR a EU je ministr zahraničí Jan Lipavský! A to je také velmi zajímavé, protože, ač se v médiích veřejně holedbá, že je hlavním nepřítelem Číny, důsledek jeho politiky ukazuje, že je spíš nejúspěšnějším čínským lobbistou ve fialovém Česku! V dnešní analýze se proto celé věci s ukrajinským obilím podíváme důkladněji na zoubek!

USDA – Ministerstvo zemědělství USA – usvědčilo v oficiálním dokumentu Evropskou komisi ze sprostých lží o vývozu ukrajinského obilí! Brusel vydával ve svém oficiálním dokumentu, který média šířila po celé Evropě, vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře za velký úspěch humanitární pomoci chudým zemím světa, a tvrdil, že chudé země získaly většinu vyvážených obilovin! Podle vládního dokumentu USA tomu ovšem tak nebylo, a nejvíce obilovin dovezla přes černomořské přístavy EU, Čína, Turecko a Jižní Korea! Celkem 73%! Chudé země Afriky a Asie se tak musely spokojit jen s 27% vyvezených ukrajinských obilovin! Celá Afrika směla dovézt jen dokonce jen 31% objemu obilí, které si pro sebe zabavilo 8 bohatých zemí EU – Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Německo, Belgie a Irsko, a Velká Británie!

Tabulka vývozu ukrajinského obilí přes černomořské přístavy podle dohody s Ruskem do 22. července 2023! (Zdroj údajů – řídící komise dohody ustanovená OSN. Washingtonské USDA její údaje potvrdilo!)

  • Státy EU                    39.6%                     13 018 986  tun 
  • Čína                            24.2%                        7 963 950 tun
  • Turecko                        8.3%                       2 236 355  tun
  • Jižní Korea                  1.0%                           325 720  tun
  • Afrika                         12.2%                        4 016 179   tun
  • Asie                             14.7%                        4 836 300  tun

Hlavními dovozci ukrajinského obilí do Evropy v letech 2022/23 byly Španělsko, Itálie, Nizozemsko a Francie. Hlavními vývozci vepřového masa do Číny ve stejné době byly podle britské Rady pro rozvoj zemědělství a zahradnictví AHDB Nizozemsko, Francie a Španělsko. Holandská prasata se přitom podle údajů holandské organizace farmářů nyní vykrmují hlavně dováženou ukrajinskou kukuřicí! Ta se buď zkrmí, nebo se v Holandsku přepracuje na průmyslové krmivo. V každém případě sami Holanďané udávají, že se 66% takto zužitkované ukrajinské kukuřice ihned vyveze zpátky do ciziny. 

Nejnovější materiály USDA dokonce ve velmi rozsáhlé studii o evropském zemědělství v letošním roce tvrdí, že EU díky dovozu neproclívaného Ukrajinského obilí, které prodává vlastním občanům, bude moci v letošním roce exportovat historicky rekordní množství svého vlastního obilí do světa! EU tak bude moci zejména v Západní a Severní Africe cenově konkurovat obilí z USA i Austrálie. USA se vytlačování z trhů s obilím i vepřovým a drůbežím masem pochopitelně nelíbí. Není proto asi náhodou, že se v poslední době řada euro-levičáků pustila do boje proti pěstování hospodářských zvířat a drůbeže v Evropě! A chce maso zdanit a hospodářská zvířata i ptáky, co nejvíce vyhubit! 

Studie USDA navíc tvrdí, že nahrazení vývozu ukrajinského obilí přes černomořské přístavy nelze nahradit jeho vývozem přes Rumunsko, Polsko, Slovensko a Česko, protože tyto země nemají vybudované infrastrukturální kapacity sil, železnic a přístavů pro takto navýšený vývoz. Podle USDA proto bude takto vyvážené obilí zůstávat viset v těchto zemích a ruinovat místní pěstitele. Navíc není ekonomicky možné toto obilí vyvážet dále do západní Evropy, protože náklady na suchozemskou přepravu obilí jsou značné, a cena ukrajinského obilí by tak astronomicky vzrostla. Podle uznávané australské studie je hlavním problémem při vývozu obilí cena za jeho přepravu. Studie srovnávala náklady na přepravu obilí v Rusku, kde jsou nejnižší, s Austrálii a Kanadou, kde patří mezi nejvyšší. Studie zjistila, že levná ruská paliva a státní železnice umožňují efektivní pozemní přepravu na velké vzdálenosti do exportních přístavů. Na Západě ovšem platí, že vzdálenost mezi farmářem a přístavem musí být co nejkratší, protože obilí přepravované vlaky a auty na velké vzdálenosti je nakonec cenově neprodejné! 

Nemožnost vyvážet ukrajinské obilí jinak než přes Černé moře je dána právě skutečností, že jej nelze ekonomicky přepravovat po zemi na velké vzdálenosti! Putin, tak zasadil Ukrajině i EU další ekonomickou ránu, která bude Evropany bolet, a USA na ní opět zbohatnou! Jak se teď ukázalo, o nasycení hladových Afričanů Bruselu ani Washingtonu nešlo v žádném případě! Putin se tak, když dodrží svůj slib dodávat chudým Afričanům ruské obilí náhradou za ukrajinské skoro zadarmo, stane brzy Králem Afriky! 

Je středa 26. červenec  05.02! Přeji všem krásné léto! Na maily odpovím dnes večer. Pokud by nás někdo chtěl finančně podpořit, budeme velmi rádi a naše analýzy budou moci pokračovat i v dnešní těžké době.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj. 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář