MAP 1733 ŠOK! EU se chystá vyhubit včely, aby porazila Rusko i Putina! Albert Einstein: Když vyhynou včely, do čtyř let vymřeme! 

Albert Einstein: Když vyhynou včely, do čtyř let vymřeme! 

V roce 2022 varovalo Ministerstvo zemědělství USA Washington, že průměrný úhyn včel v jednom úlu už představuje 42% jeho populace! Situace je tak extrémně kritická. Už při průměrném úhynu 18.5% všech včel v úlu dochází k jeho nevratnému vymírání! V USA i Evropě se proto začalo intenzivně pátrat, co je příčinou tohoto náhlého prudkého vymírání včel. A už první renomovaný vědecký výzkum všechny překvapil:  Za masové vymírání včel může politika Green Deal, a snaha oslabit Rusko a porazit Putina! V dnešní analýze si proto tento neuvěřitelný kiks bruselských Eurokratů, který nám hrozí úplným vyhlazením, podrobně rozebereme. Včetně toho, kdo v Česku na vyhlazování včel za státní dotace bohatne! 

Einsteinův výrok, když vymřou včely, do čtyř let vymřeme, se stal v minulých letech terčem zběsilých útoků všech strážců svaté pravdy, že oteplování planety způsobí vyhynutí lidstva. A ti za tučné dotace vynaložili obrovské úsilí, jen aby dokázali, že Einstein výrok nikdy neřekl! Ve stejné době, kdy Brusel i Washington rozdávaly těmto strážcům pravdy dotace, aby dokázali, že Einstein výrok nikdy neřekl, sami intenzivně vědecky zkoumaly, co se stane s lidstvem, až svou politikou vyhubí všechny včely. Podle výsledku, který byrokraty určitě potěšil, lidstvo nevyhyne, jen ze 115 plodin, které lidé konzumují, jich 87 bez včel a hmyzu vymře! Bez včel by nebyla třeba ani jablka, ani cibule! Ponechme zatím stranou, komu na Západě se hodí, že vyhubíme včely, a tak nebudou ani jablka, ani cibule, a podívejme se nejdříve na otázku, co hubí včely a hmyz, protože odpověď na ni je jednodušší, a ukáže nám, kdo na hubení včel bohatne!!!

Světová kapacita na hmyz, bavorský profesor Josef Reichholf a další vědci dokázali nedávno neuvěřitelné, že za masovým vymíráním včel a hmyzu stojí dotační politika Bruselu známá jako Green Deal!

Profesor Reichholf nejprve zjistil na základě letitého vědeckého výzkumu, který prováděl od roku 1981, že v bavorské metropoli, v obrovském Mnichově, už v posledních letech celkový počet hmyzu a množství jeho druhů převyšuje jeho výskyt v zemědělské krajině jihovýchodního Bavorska 2krát!! Reichholf si tedy uvědomil, že vymírání hmyzu nesouvisí s telekomunikačními sítěmi a vysílači 5G, jak se spekulovalo, protože intenzita vlnění je vyšší ve městě, a ne na vesnici. A začal zkoumat, co způsobuje masové vymírání hmyzu a včel v idylické zemědělské krajině bavorského venkova. A došel k těmto překvapivým závěrům:

  1. Za masovým vymíráním hmyzu stojí politika EU zaměřená na dotování masové výstavby tzv. Bioplynových stanic, které podle plánů EU z roku 2022 mají zabezpečit náhradu za ruský plyn, oslabit Rusko a přispět k porážce Putina! (Dokument EU z roku 2010 ještě neuvádí jako cíl oslabit Rusko, nicméně hovoří o potřebě prudké výstavby Bioplynových stanic z důvodů záchrany planety před oteplováním!)
  2. Bioplynové stanice, které z kukuřice a z dalších zemědělských plodin vyrábějí velmi drahou bio-elektřinu, produkuji jako odpad neuvěřitelné množství tzv. fermentované kejdy, a ta obsahuje o 66% více dusíku, než přírodní kejda produkovaná prasaty a skotem. V Německu, kde bylo za 5 miliard EUR dotací podle nařízení Bruselu postaveno 9000 bioplynových stanic, tak došlo k přehnojení polí dusíkem, protože je třeba každoročně na německá pole rozprášit 70 milionů tun této fermentované odpadní kejdy z bioplynových stanic, protože neexistuje žádná jiná cesta, jak se této odpadní fermentované kejdy zbavit.
  3. Rostliny takto přehnojené dusíkem z fermentované kejdy způsobují masové vymírání všech druhů hmyzu. Bylo už vědecky zjištěno, že housenky odmítají konzumovat rostliny, které obsahují přemíru dusíku, a tak se z nich nikdy nevylíhnou žádní motýli. V další vědecké studii byla dokázána přímá úměra mezi růstem hmyzí populace a nízkou úrovní dusíku v rostlinách. Přehnojení dusíkem opět znamenalo vymírání hmyzu hladem, protože dusíkem přehnojenou rostlinu odmítá všechen hmyz konzumovat.
  4. Naopak bylo renomovanou vědeckou studií výskytu hmyzu v přírodních rezervacích Německa, kde se nijak nehnojí, prokázáno, že dosavadní rostoucí teploty mají tendenci působit proti snižování populace hmyzu! V ostatních oblastech zemědělské krajiny, kde se fermentovanou kejdou hnojí byl zjištěn až 75% pokles hmyzí populace. Hmyz je přitom krom opilování rostlin základní potravinou celé řady vyšších živočichů, ptáků, savců i ryb. Masivní 3/4 úbytek hmyzu v důsledku bioplynové politiky Bruselu tak představuje největší likvidaci evropské přírody v tomto století! 

Proč myslíte, že Brusel nyní požaduje vybití krav a prasat!? Protože produkují přírodní kejdu, která obsahuje dusík. A protože produkují metan! Jenže v obojí produkují tato zvířata v mnohem menší míře, než podle nařízení Bruselu nastavěné Bioplynové stanice! Vyvražďování domácích zvířat tak má zakrýt následky šílené bruselské politiky, která vede k likvidaci hmyzu, zvířat a nadměrnému vypouštění metanu do ovzduší. Podle německého výzkumu 5% všeho metanu, který vzniká při výrobě elektřiny v bioplynových stanicích unikne do ovzduší!

I v Česku se za bruselské dotace vydřené z kapes českých zaměstnanců postavilo neuvěřitelné množství bioplynových stanic! Jejich mapa Vás ohromí! Tyto české “bioplynky” vydělávají jejich vlastníkům desítky milionů ročně! Většina z nich stejně jako v Německu potřebuje pro výrobu dotované elektřiny neustálý přísun obrovských objemů kukuřice, která se pěstuje za jediným účelem, aby se stala potravou pro “bioplynky”! 

Od roku 2014 se za bruselské dotace postavily v ČR stovky bioplynových stanic, které podle německých vědeckých studií masivně vyvražďují hmyz, a které přežívají jen díky tzv. dotačnímu zelenému bonusu, který tvoří až 80% jejich příjmů, a který se vyplácí všem “bioplynkám”, které jejich majitelé stihnou postavit do konce letošního roku! Fialova vláda ve vládním prohlášení slíbila, že tyto dotace omezí. Příjemci dotací ale začali vládě vyhrožovat soudy, protože vláda podle nich nemůže retroaktivně změnit zákon, kterým “bioplynkám” v minulosti dotace přiznala! Zdá se, že se tak v ČR opakuje příběh solárních dotací, které také nikdo nemohl zrušit, protože byly uzákoněny! Že v případě bioplynových stanic dojde k masivnímu vyhynutí včel, zvířat, a nakonec i lidí, evidentně nikoho v Bruselu, ani jinde nezajímá! Majitelé bioplynových stanic dokonce vyhrožují Fialově vládě, že když jim přestane vyplácet zelený bonus, tak své stanice zavřou, protože jejich provoz se jim nevyplatí ani při současných horentních cenách elektřiny. A vláda tak nesplní Bruselské nařízení vyrábět 40% elektřiny v Česku z obnovitelných zdrojů, a nahradit spotřebu ruského plynu, bioplynem, aby bylo Rusko poraženo!

Díky Eurokratům tak Evropa dnes zažívá reprízu slavné čínské komedie Mao a Vrabci!  V roce 1958 prohlásil Mao vrabce za symbol imperialismu a nařídil je v Číně vyhubit. Kobylky, které byly hlavní potravou vrabců, se ale přemnožily, a začaly Číňanům pustošit úrodu. Mao nezaváhal a nařídil vyhubit imperialistické kobylky. Číňané se vyzbrojili rozprašovači insekticidů a vrhli se na kobylky. Ty, které přežily se ukryly v posledních čínských lesích a zfanatizovaní Číňané se chopili seker, aby imperialistické lesy vykácely a kobylky vyhubily. Mao, když viděl to běsnění zfanatizovaných davů, se lekl, že bude prohlášen za dalšího imperialistu, a proto rychle prohlásil vrabce za čínské národní hrdiny, a požádal Chruščova o internacionální výpomoc ruských vrabců. Chruščov proto nechal pochytat 250 tisíc ruských vrabců a poslal je zachránit Čínu před kobylkami. Nám nyní nezbývá, než doufat, že Putin má dostatek ruských včel, aby nám je poslal na pomoc, až ty naše Bruselská komise a její maoističtí přisluhovači vyvraždí, aby výrobou Bioplynu oslabili Rusko! V Číně umřelo hlady v době boje s kobylkami a vrabci 45 milionů lidí. Po přepočtení na současný počet obyvatel EU, by tak v Evropě mělo při repríze komedie dojít k úmrtí 36 milionů Evropanů!

Jak vidíte v Bruselu sídlí samí šílenci. Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae musí být zničeno ještě dřív, než nás svou politikou samo zničí

Je pátek 21. červenec  04.33 a já Vám přeji Vám krásné léto! Pokud by nás někdo chtěl finančně podpořit, budeme velmi rádi a naše analýzy budou moci pokračovat i v dnešní těžké době.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj. 

 

 

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář