MAP 1727 Rusko provede proti Ukrajině taktické jaderné atmosférické údery! Příslušné oznámení už před několika dny obdržely jaderné mocnosti NATO – Francie. Velká Británie a USA. Kdy Proč a Jak budou jaderné údery provedeny! Analýza nejnovějšího vývoje ukrajinské války.

Sdělení: Žádné obchody s kryptoměnami, či podobné aktivity na Telegramu nenabízíme. Nejde o naši aktivitu! Návrhy ignorujte!

Ruský ministr zahraničí Lavrov, oznámil před pár hodinami, že Rusko už oficiálně informovalo jaderné mocnosti zemí NATO – USA, Francii a Velkou Británii, že v okamžiku předání letadel F-16 Ukrajině, nebude Rusko čekat a zkoumat, zda tyto letadla budou vyzbrojena jadernými zbraněmi, a bude je automaticky považovat za jaderné nosiče, a jadernou hrozbu pro bezpečnost Ruska. 

Ruské oficiální oznámení jaderným mocnostem NATO je tak zcela v souladu s ruskou válečnou doktrínou, která umožňuje prezidentovi Ruska, aby o budoucím použití jaderných zbraní informoval ostatní státy a mezinárodní organizace předem. Podle ruské válečné doktríny, totiž může prezident použít jaderné zbraně pouze ve čtyřech případech:

 1. Na odvrácení konvenčního útoku, který ohrožuje samotnou existenci ruského státu.
 2. Na odvracení útoku s použitím zbraní hromadného ničení, který je podniknut proti Rusku a jeho spojencům.
 3. Při hodnověrném zjištění masivního odpalu balistických raket, nebo podobných zbraní,  nebo letu jaderných nosičů ve směru na území Ruska
 4. Nebo při jakémkoli působení protivníka na kritické body, základny a infrastrukturu Ruska, jejichž vyvedení z provozu by snížilo možnost ruských jaderných odvetných úderů.

Lavrov výslovně v rozhovoru uvedl, že Rusko nebude zkoumat, zda F-16 předaný Ukrajině, je jaderný nosič, nebo není, ale že ho bude automaticky považovat za jaderný nosič a jadernou hrozbu. Tím se automaticky, podle bodu 3 a 4 ruské válečné doktríny otevírá prostor pro nasazení jaderných zbraní – viz let jaderného nosiče směrem k Rusku, – viz potenciální ohrožení ruských jaderných zbraní, třeba v oblasti východně od Voroněže u města Borisoglebsk

USA, Francie a Velká Británie podle Lavrova už příslušná varování obdržely před několika dny. Pravděpodobně proto na summitu NATO ve Vilniusu už zařadili jejich pohlaváři zpátečku. 

Nejsnazší způsob likvidace letadel F-16 na Ukrajině je:

 1. Taktický jaderný úder proti letištím, na kterých budou F-16 rozmístěna. Vzhledem k pravděpodobnosti, že Kyjevská generalita tato letadla umístí na letiště poblíž Kyjeva nebo dalších měst, by taktický jaderný úder proti těmto letištím zvedl mračna radioaktivního prachu, a ta by ohrozila životy obyvatel měst, a náklady na dekontaminaci prostoru by byly obrovské. Politicky bude toto řešení pro Putina zřejmě nepřijatelné, protože celou dobu války se Rusové zatím snaží minimalizovat civilní ztráty, které vznikají v důsledku jejich raketových úderů proti vojenským a strategickým ekonomickým cílům ve městech. 
 2. Taktický atmosférický jaderný úder proti letícím letadlům F-16. Provedení tohoto úderu je nejsnazším způsobem likvidace letadel F-16. Tento úder usnadňuje skutečnost, že Georg Bush mladší 13. prosince 2001 odstoupil od smlouvy ABM, která omezovala protiraketové jaderné obranné raketové systémy USA a SSSR/Ruska na 1 komplex o 100 raketách. Komplex USA bylo povoleno umístit pouze ve státu Severní Dakota. Komplex Ruska pouze v okolí Moskvy. V souladu se smlouvou nesměly být žádné další protiraketové systémy vybaveny jadernými hlavicemi, ani nijak přemísťovány. Smlouvu vypověděl Bush, protože mu neumožňovala rozšiřovat protiraketovou obranu po celém světě. V důsledku vypovězení smlouvy USA, Rusům nic nebránilo, aby své protiletadlové rakety S-300 a modernější osadili jadernými hlavicemi, pravděpodobně ráže 25 až 400kt, jak bylo obvyklé u systému omezených smlouvou ABM.
 3. Pokud by obdobný úder byl proveden na Letiště Václava Havla ve výši 500 m hlavicí o ráži 300kt mělo by to tyto následky:Hlavice by během miliontiny sekundy uvolnila 300 bilionů kalorií energie primárně ve formě intenzivního světla. Okolní vzduch by se přehřál a vytvořil by rychle se rozpínající ohnivou kouli. Téměř všechen vzduch v ohnivé kouli, a kolem ní, by byl stlačen do  světelné tlakové vlny obrovského rozsahu a síly.2km od epicentra: Okamžitě by v nákupním a kancelářském komplexu OC Šestka, 2km od bodu exploze nad letištěm, žár z ohnivé koule roztavil asfalt na parkovišti, spálil barvu na stěnách a roztavil kovové materiály během půl sekundy po detonaci. Zaparkovaná vozidla by explodovala v plamenech. Asi o jednu sekundu později by do OC Šestka dorazila tlaková vlna o rychlosti větru 1 200 km za hodinu a vymrštila by hořící a tavící se vozidla do vzduchu jako listí ve větru. Tlaková vlna by pronikla do budov a proměnila by okna i nábytek na poletující střely a šrapnely. Interiéry budov, které by zůstaly stát, by se během vteřiny proměnily v hořící vatry plné rozbitých příček, dveří a dalších hořlavin. Sekundu po průchodu tlakové vlny by zpětné sací efekty vytvořené zčásti stoupající ohnivou koulí obrátily vítr a přitáhly by všechna vozidla a trosky zpět k detonačnímu bodu nad letištěm Havla rychlostí asi 800 km/h.4km od epicentra: Všechny obce v okruhu 4km od epicentra jako Hostivice, Dobrovíz, čí Kněževes by do sekundy pohltila ohnivá koule 5000 krát jasněji než pouštní slunce. Tráva, vegetace a listí na stromech by explodovaly v plameny a povrch země by se proměnil v rozžhavený poletující prach. Ze všech hořlavých materiálů osvětlených ohnivou koulí by chrlily plameny a černý kouř. Letící ptáci by spadli z nebe v plamenech. Lidé vystavení záři by byli okamžitě zpopelněni. O čtyři sekundy později by dorazila tlaková s rychlostí větru 600km/h, který by zcela zničila dřevěné a cihlové budovy. Hliníkové materiály by se roztavily a zkroutily. Pneumatiky na vozidlech by vzplály.  6km od epicentra by v sekundě oblečení na lidech, v přímém zorném poli na ohnivou kouli, vzplanulo nebo se roztavilo, a kůže nepokrytá oblečením by se spálila na maso a způsobila popáleniny nejvyššího třetího stupně. Do 10km ve všech směrech by jakékoli stvoření, které by nemělo to štěstí, že by se v okamžiku detonace nepodívalo do ohnivé koule, buď osleplo, nebo utrpělo trvalé poškození sítnice.

  Detonace o síle 300 kT by vytvořila celoplošný požár o poloměru 6km za všech povětrnostních podmínek. Tento gigantický požár by rychle nabral na intenzitě a během několika minut by vytvořil přízemní větry o síle hurikánu s průměrnými teplotami vzduchu vysoko nad 100 stupňů celsia. Oheň při této intenzitě by hořel po dobu tří až šesti hodin a vytvořil by vražedné prostředí na celkové ploše přibližně 100km čtverečných – oblast asi 10 až 15krát větší než byla oblast spálená 15 kT atomovou bombou, která zničila Hirošimu. Dokonce i poté, co by požáry vyhořely, by byly chodníky tak horké, že by po nich nemohla projet ani pásová vozidla po dobu několika dní, a nespálené materiály ze zřícených budov by mohly znova vzplanout, pokud by byly vystaveny rozpálenému vzduchu i týdny po útoku. Ti, kteří se by snažili uprchnout ulicemi, by byli zaživa spáleni větry o síle hurikánu prosyceného plameny a ohnivými koulemi. Dokonce i ti, kteří by hledali úkryt v nejhlubších podzemních podlažích masivních budov, by pravděpodobně zemřeli v důsledku horka, udušení nebo nedostatku vody. Nebylo by úniku. Oheň by zlikvidoval veškerý život v zasažené zóně. Kouř a houbový mrak, kypící radioaktivitou, by zastínil slunce. Smrtící spad by zamořil stovky čtverečních km po větru radioaktivními jedy z výbuchu a odsoudil by statisíce lidí a zvířat k bolestivé a kruté smrti na nemoc z ozáření. Velká část půdy kontaminované radioaktivním spadem by zůstala neobyvatelná po celá léta. Vyšší úmrtnost na rakovinu, leukémie a genetické poškození by trvala po staletí po mnohé následující generace. (Zdroj přepočtu.)

 4. Na památku by Letiště Prezidenta Havla bylo možné už na věky přejmenovat na Díru Generála Pavla!

Ruské jaderné varování bylo doručeno, stejně jako bylo v listopadu 2021 doručeno Putinovo varování, že přepadne Ukrajinu pokud nebudou splněny jeho požadavky. Současné ruské požadavky definované včera Lavrovem jsou: 

 1. Ukrajina se musí vrátit k neutrálnímu neblokovému statusu, odmítnout vstup do NATO a potvrdit svůj nejaderný status.
 2. Vůle obyvatel lidových republik Donbasu, Chersonské a Záporožské oblasti ve prospěch politické jednoty s Ruskem musí být Ukrajinou uznána. Ukrajina tedy musí předat Rusku i města Cherson a Záporoží na pravém břehu Dněpru!
 3. Kyjevské úřady musí na svém zbylém území zajistit práva rusky mluvících občanů a národnostních menšin, včetně oficiálního statutu ruského jazyka.
 4. Vzhledem k tomu, že konflikt, který má kořeny v puči na Ukrajině v roce 2014, má geopolitický rozměr, bude třeba řešit i otázku ruských bezpečnostních záruk na ruských západních hranicích.
 5. Jakékoli další „mírové formulace“ Volodymyra Zelenského, mimo rámec ruských požadavků jsou naprosto nepřijatelné a neperspektivní.

Je tedy evidentní, že Rusko, je připraveno proti Kyjevu použít jaderné zbraně, pokud bude vyzbrojen jadernými nosiči F-16. Přičemž formulace, kterou Lavrov zveřejnil, nevylučuje použití jaderných prostředků ani proti zemím, které by Kyjev jadernými nosiči vyzbrojovaly. Zdá se tedy, že hrůza jaderné války se opět přiblížila. 

Je čtvrtek 13. červenec 16.45.   Video z 27.6. s Hájkem najdete zdeVideo z 24.6. se Skálou najdete zde! Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Aktuálně připravujeme na příští týden opět nové pořady. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje. 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář