MAP 1691 Tančíky Černochové – několikanásobně předražený šrot s mizivou bojovou hodnotou! Už i Egypt vyrábí lepší bojová vozidla SENA 200 a jsou za hubičku!

S ČR to jde z kopce. Před druhou světovou válkou jsme dodávali prvotřídní tanky Švédsku, a dnes si od něj pistolnice Černochová kupuje zastaralá mnohonásobně předražená bojová vozidla CV-90. Před druhou světovou válkou Egypt nedokázal vyrobit ani kulomet, a dnes už vyrábí v licenci tanky Abrams, a vlastní bojová vozidla SENA-200. V dnešní analýze na základě výsledků bojových simulací uskutečněných švédskou armádou, při které spolu zápasily ruská BMP-3 a švédská CV-90, podrobně vysvětlíme, že Černochová vyhazuje desítky miliard z okna úplně k ničemu. 

Respektovaná švédská armádní studie analyzovala průběh střetnutí švédské brigády složené z tanků Leopard 2 a vozidel CV-90, s ruskou brigádou složenou z tanků T-90 a vozidel BMP-3. Boj obou jednotek probíhal zásadně v lese, protože v nezalesněném terénu by švédská brigáda byla smetena. Výsledek desítek simulací byl tento: Ztráty Leopardů 2 průměrně 15.5 kusu. Ztráty T-90 průměrně 10 ks. Ztráty CV-90 průměrně 49. Ztráty BMP-3 průměrně 83. Studie potvrdila, že v boji v lese mají švédská CV-90 převahu nad BMP-3, protože jejich rychlopalný kanón 40mm a lepší pancéřování dokáže v překvapivém boji na krátkou vzdálenost získat převahu nad ruskými lehce pancéřovanými BMP-3. A to proto, že ruský rychlopalný kanón má nižší ráži 30 mm, a tím nižší účinnost v boji proti středně pancéřovaným cílům na krátkou vzdálenost. A ruský 100 mm kanón BMP-3 se k boji na krátkou vzdálenost v lese stejně jako rakety, které může BMP-3 vystřelovat, absolutně nehodí. Závěr studie – v lesnatém terénu jsou CV-90 s kanónem 40 mm lepší než ruské BMP-3 s kanóny 30mm + 100mm. Černochová si evidentně tuto armádní švédskou studii nepřečetla, protože nakupuje CV-90 bez jejich hlavní zbraně rychlopalného kanonu 40mm, a místo ní nechala na věž osadit jen 30mm rychlopalný kanón, jaký mají Pandury! Hlavní výhoda CVP-90 proti BMP-3 tak padla. 

Válka na Ukrajině ukázala, že tanky a těžká bojová vozidla pěchoty jsou na současném bojišti použitelné pouze ke specifickým úkolům, které se značně liší od předválečných představ. Vysoký výskyt dronů, děl s naváděnou municí, pěšáků s protitankovými raketami a pancéřovkami, a rozsáhlé minování bojiště pomocí letectva a dělostřelectva, učinil z tanků a těžkých bojových vozidel lovnou zvěř. Proto dnes obě strany konfliktu používají tanky a těžká BVP hlavně ke střelbě z krytých postavení ve druhé linii, která se nachází za ochranou sítí až na 2 km předsunuté pěchoty. Cílem je používat drahé zbraně, tak aby nemohly být vyřazeny levnými zbraněmi. Proto je nutností pro těžké bojové vozidlo pěchoty mít kanon 100 mm spřažený s rychlopalným kanónem 30 mm a kulometem. Vozidlo také musí být schopno střílet naváděné rakety až na 5km. CV-90 tyto schopnosti ve verzi objednané Černochovou nemá!!! 

Česká republika stejně jako Polsko a velká část Slovenska není z vojenského hlediska krom pohraničí zalesněnou krajinou, a boj se na tomto bojišti vede na střední a velkou vzdálenost. Jak ukázala švédská studie – Leopardy 2 a CV-90 nemají na tomto bojišti proti Rusům šanci. Naopak Ukrajinci dokázali, že západními ručními protitankovými zbraněmi nasycená pěchota, která se přepravuje po bojišti terénními auty a nebo lehce obrněnými kolovými transportéry při mobilizačních počtech dokáže snadno přečíslit a vymanévrovat ruské nepočetné elitní obrněné jednotky a způsobit jim díky své mobilitě a počtům zničující ztráty. 

Závěr: Černochová nakupuje předražené obrněné vozidlo s bojovými schopnostmi levného kolového Panduru! Brigáda bude vyzbrojena teprve v roce 2030, kdy jak se ukazuje, budou hlavní bojovou silou na bojišti zabijácké drony. ČR potřebuje spíše moderní mobilní pěchotu nasycenou operátory zabijáckých dronů a krytou skupinami těžkých tanků a dalekonosných děl. Vzhledem k cenové relaci nakupovaného CV-90 se dá tato efektivnější výzbroj pořídit levněji.

Egyptské bojové vozidlo SENA 200 ukazuje cestu. Je zdokonalením ruského BVP 1, které přidává proti minovou a proti balistickou ochranu, kterou ruská vozidla postrádala. Jsem přesvědčen, že jak český tak slovenský průmysl by si s podobnou modernizací hravě poradil. Vozidla by se tak vyráběla doma, ušetřilo by se, a byla by pro lidi práce. Přeci musíme dokázat to samé co Egypťané. Nebo už ne? Tak hluboko jsme padli?! ! Že musíme stejně jako Afričané před 30 lety nakupovat předražené a zastaralé zbraně od svých koloniálních pánů!?  Obrazová dokumentace k SENA-200!

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář