MAP 1685 Brutální vyhlazování původních Evropanů! Nejděsivější analýza, kterou jste kdy četli! Německo chce své nepřizpůsobivé uprchlíky nastěhovat i do Čech a na Slovensko!

Dnešní analýza obsahuje brutální texty popisující současné ohavné rasové vraždy Evropanů. Proto zvažte, zda ji chcete číst.

Ernst Roets, jihoafrický filmař a slavný spisovatel, autor světového bestselleru,  který v roce 2020 vystoupil na konferenci OSN o potlačování práv menšin, varoval včera Evropany před tím, co zažijí, až se stanou v Evropě menšinou, jak plánuje Brusel a jeho nohsledi. Roets ve svém vystoupení v Maďarských médiích řekl, že ze všeho nejvíc je naprosto šokován kreativitou s níž své brutální vraždy Evropanů nyní Afričané provádějí. Třeba při vyhlazení bílých manželů jim nejprve Afričané uvázali smyčku kolem krku a vláčeli je po schodech nahoru a dolů. Potom mužovi strčili v koupelně do úst sprchovou hadici a napouštěli do něj horkou vodu přímo z elektrického bojleru tak dlouho dokud mu neuvařili vnitřnosti. Ženu pak mučili a zastřelili. (Pokračování popisů těchto vražd je úmyslně na konci analýzy, abyste si mohli rozmyslet, zda máte žaludek, číst o budoucnosti Evropy, jak ji věští Roets.)

Oficiální webové stránky vlády Spojených států amerických zveřejnily nedávno vědeckou studii předních arabských vědců, kterou financoval fond EU COMPETE 2020, a která dokazuje, jak probíhá tzv. výměna jedné rasy za druhou, jak plánuje Brusel, a jak varují Roets, a další, zejména francouzští vědci. Ve studii byly porovnány genetické údaje obyvatel dvou nedaleko sebe (50km) ležících tuniských měst Kairouan a Wesletia. Výsledek genetické studie potvrdil starou hypotézu historiků, že obyvatelé historicky mimořádně významného města Kairouan jsou geneticky Berbery, kteří si rychle změnili svá původní berberská příjmení na arabská. A to proto, že jako Berberové byli po dobytí Tunisu Araby sociálně a kulturně omezeni. A proto rychle po dobytí, ještě před rozšířením arabských osadníků do původní tuniské populace složené z berberů, původních obyvatel blízkého východu, přijali arabská příjmení spojená s vyšším sociálním statusem, aby si zajistili zmírnění postihů za svůj nearabský původ. Město Kairouan se totiž na rozdíl od města Wesletia stalo ihned po dobytí prvním politickým a vzdělávacím centrem rychle rostoucí arabsko-muslimské elity dobyvatelů, která do regionu začala postupně migrovat. Proto tlak na změnu rasové, náboženské i kulturní identity byl v Kairouan na začátku migrace dobyvatelů vyšší, než ve Wesletii. A zároveň na začátku migrace dobyvatelů ještě nebyl tlak arabských kolonistů v Kairouan tak velký, aby původní ne-Araby vytlačil na okraj společnosti, a tím je chudobou, otroctvím, či jinými způsoby útlaku vyřadil z genetické reprodukce, ještě před tím než se asimilují. Geneticky je dnešní složení populací Kairouan 75% Berbeři 25% Arabové, kdežto Wesletia 25% Berbeři a 75% Arabové. 

Genetický výzkum financovaný EU a zveřejněný vládou USA tak dokázal, jak výměna původního obyvatelstva probíhá ve shodě se starými německými výzkumy, z oblastí, kde probíhala obdobná kolonizace Germánů, kteří se po dobytí usazovali na původním slovanském území. Germánští kolonisté od dobyvatelů, kteří představovali novou elitu spravující dobyté slovanské území, dostávali tu nejúrodnější půdu, která byla odejímána původním hospodářům. Ti byli vytlačeni na méně úrodné půdy, a měli tak mnohem menší šanci, že jejich děti přežijí období neúrod, a že budou mít dostatek stravy pro svůj růst.  Zajímavým výsledkem těchto studií byla hypotéza, že toto vystrkování na okraj společnosti úspěšně přežily komunity slovanských říčních a jezerních rybářů, protože noví germánští osadníci byli známí tím, že se vodě a rybaření na rozdíl od Slovanů vyhýbali jako čert kříži. Tak se prý těmto původním slovanským rybářům podařilo lépe asimilovat do nové germánské populace, než původním slovanským zemědělcům. 

Genetický výzkum arabských vědců zjistil, že celková tuniská populace, kterou nyní kulturně tvoří takřka výlučně Arabové, je geneticky složena z původních ne-arabských obyvatel severní Afriky (71,67 %), z imigrantů z doby Kartága, a z arabských muslimských dobyvatelů, kteří geneticky patří k obyvatelům Středního východu (18,35 %), a v menší míře z obyvatel subsaharské Afriky ( 5,2 %), Evropy (3,45 %), a Asie (1,33 %). Původní obyvatelstvo tak přejalo arabskou kulturu, náboženství, zvyky, a za staletí se důkladně promíchalo. Historicky by však podíl genů evropských imigrantů z dob Říma po porážce Kartága, z doby migrace celého germánského kmene Vandalů, kteří Tunisku jistý čas vládli, než byli poraženi a doslova vymazáni z historie,  a z doby francouzské kolonizace, měl být vyšší. A to by pro nás mělo být varování! 

Pokud jste někdy navštívíte řecký ostrov Rhodos, zjistíte nejen, že uprostřed města, které bylo už za Starověku proslulé jedním ze 7 divů světa, stojí obrovská zachovalá a fascinující pevnost křižáků z 15. století, ale také, že po dobytí města Turky museli všichni jeho obyvatelé město opustit, a byli nahrazeni dobyvateli, kteří se usadili v jejich domech. Když Turci ztratili po staletích nad Rhodem panství, Turci se z domů zase vystěhovali, a Řekové se vrátili. Dnes je Rhodos řecký, zatím. 

Vystěhování původních obyvatel z města, kde žijí, nebo z jeho části, je nyní častým osudem Evropanů ve Francii, Švédsku i Dánsku. Vystěhování není nařízeno rozkazem žádného sultána dobyvatele, jako v případě Rhodu, ale chováním nových obyvatel neevropského původu, kteří důsledně prosazují své normy chování, které nejsou pro původní Evropany přijatelné. Toto chování nepřizpůsobivých imigrantů působí obrovské finanční škody jak postiženým původním obyvatelům, tak původním obyvatelů celého státu. Náklady na zabezpečení imigrantů neevropského původu už ruinují i německé veřejné rozpočty. V době, kdy Evropa potřebuje modernizovat svůj zastaralý průmysl, poskytnout podporu rodičům, aby mohli reprodukovat evropskou populaci, se do bytů, bez kterých se nelze reprodukovat, stěhuje nová dotovaná populace. Naše vlastní elity se tak chovají podobně jako se v historii chovaly elity dobyvatelů na dobytém území. Poskytují ekonomickou výhodu, kterou v minulosti představovala úrodná půda, dnes byty, dotace a sociální dávky, novým kolonistů. Původní obyvatele zatěžují stále vyššími daněmi, tak že už nejsou schopni se reprodukovat. Stejně jako ve středověkém Německu existovala skupina slovanských rybářů, která přežila, i dnes jsou skupiny obyvatel, kterým tento stav vyhovuje a přináší jim ekonomickou výhodu. Co čeká nás ostatní, popsal jako varování včera Ernst Roets: 

Jihoafrický spisovatel a filmař Ernst Roets v rozhovoru pro maďarská média řekl, že je překvapen, jak jsou Evropané otevření masové imigraci. Varuje, že demografické důsledky budou obrovské, včetně toho, že se Evropané stanou menšinou ve svých vlastních zemích.

My původní Evropané Jižní Afriky jsme byli překvapeni, když jsme se podívali na Evropu, na to, jak jsou její země otevřené, a jak někteří lidé prostě přijímají přistěhovalce, aniž by si uvědomili, že se jednoho dne stanou menšinou ve své vlastní zemi. Až k tomu dojde, bude pozdě. Proto jsem již dříve řekl, že demografie je klíčová: Různorodá kultura, nádherná divadla, zábava, univerzity a vše ostatní bude lidem k ničemu, pokud demografický podíl původního obyvatelstva klesne. A myslím, že to platí zejména pro Evropany a Američany, kteří si v této demografické skupině neuvědomují svou důležitost.

Roets, který také působí jako zástupce generálního ředitele společnosti AfriForum, která obhajuje práva Búrů v Jižní Africe, říká, že mluví z vlastní zkušenosti. Jako člen jihoafrické búrské komunity z první ruky pozoroval brutální způsob, jakým je s bílými lidmi stále více zacházeno v jihoafrické společnosti, přičemž násilí stoupá současně s tím, jak běloši ztrácejí politickou moc a dále se zmenšují na menšinový status. Posun moci se promítl do nepřátelské diskriminace a v některých případech dokonce do přímé vraždy, včetně členů jeho rodiny.

Když jsem psal svou knihu, začal jsem těmito zprávami, abych zdůraznil, jak velký problém to je. Kromě toho je součástí mé práce pomáhat obětem. Znám mnoho obětí. S mnoha z nich jsem se po útocích setkal, ale abych pochopil závažnost problému, musím také mluvit o těch, které jsem znal, než se stali obětí brutálních útoků. Mohu jmenovat několik lidí, kteří byli zabiti na svých farmách, spolu s rodinnými příslušníky a přáteli, kteří přežili. Měl jsem kamaráda na střední škole, který odešel v noci z domu a najednou ho někdo střelil do hlavy, když telefonoval. Bratranec mého otce byl brutálně zavražděn; začali ho mlátit kameny a pak mu probodli lebku vidlemi.

Obětí jedné z nejbrutálnějších vražd na farmě byli rodiče jedné ženy, kterou jsem znal. Uvázali jim kolem krku provazy a vláčeli je po domě nahoru a dolů. Ženin otec byl zavražděn strčením sprchové hlavice do krku a stříkáním horké vody do žaludku, což způsobilo vážné vnitřní popáleniny. Nakonec byl zastřelen brokovnicí. A to je jen několik případů z mnoha. Někteří byli upáleni pochodněmi, někteří byli přivázáni k zadní části auta a vlečeni, dokud nezemřeli. Jiní měli noži podřezané krky. Další byli za živa rozřezáni. Je hrozné, jak jsou vrazi kreativní. 

Roets věnoval svou knihu památce Wilmieny Potgietera, které byly pouhé dva roky, když byla s celou svou rodinou zavražděna. Holčička se vrátila domů se svou rodinou. Její otec byl ihned napaden. Byl  151krát bodnut vidlemi, nožem a mačetou, a poté ho nechali umírat na zahradě s vidlemi zabodnutými do krku. K vraždě ottce došlo před zraky manželky a dvouleté Wilmieny. Holčička byla následně zastřelena před vlastní matkou, načež byla matka odvlečena do domu, přinucena kleknout a zastřelena. Je to tak hrozné, že na to ani nechcete myslet, ale existuje ještě více vražd, které zahrnují i děti. 

Obdobně brutální jsou tito pachatelé už i v Evropě. V Paříži se dva severoafričtí imigranti, ve věku 29 a 38 let, kteří ignorovali příkaz k vyhoštění z Francie vloupali do domu zdravotně postižené 83 leté ženy a několik hodin ji znásilňovali, a potom oloupili o 50 EUR a utekli. Co dodat? Jak se má zdravotně postižená 83 letá žena bránit těmto imigrantům. Když bezbranné je celá německá policie proti chování nepřizpůsobivých imigrantů, kteří nyní terorizují německé město Plauen! A mění jej v novou NO-GO zónu. Zaměstnanci obchodů ve městě se musí do práce plížit zadními vchody. Majitelé obchodů nemají tržby, protože nikdo se do města už neodvažuje jít nakupovat. Starosta Plauen si ztěžuje, že 40 procent ne-ukrajinských migrantů ve městě má příkaz k deportaci, ale není síly, která by je z Německa a Evropy dostala! Doslova skandál vypukl v Dortmundu, kdysi perle německého průmyslu. Policisté dostali zákaz provádět kontroly imigrantů, a to hlavně v těch částech města, kde už jiní obyvatelé, než imigranti nežijí. Místo kontrol, platí nové nařízení, pít s imigranty kávu, a nevšímat si jich! A víte proč? Protože německá vláda a bruselská komise, se před pár dny sešly na nejvyšší úrovni, a chystají tři razantní nová opatření:

  1. Solidární přerozdělování uprchlíků z Německa do celé Evropy! (Do Česka a na Slovensko!)
  2. Řízený dovoz ne-evropských imigrantů z Bangladéše!
  3. Masivní dovoz imigrantů do Španělska na práci! Ve španělsku mají tito imigranti pracovat v nových továrnách na elektromobily a novou zelenou energetiku, které se za masivní bruselské dotace přednostně ve Španělsku staví. Španělsko má nejvyšší nezaměstnanost v EU – skoro 14%, a proto dostává několikanásobně vyšší dotace než Češi a Slováci. Ovšem v továrnách mají pracovat imigranti! Má to logiku? 

Jak řekl včera v Maďarsku spisovatel Roets, až se proberete z letargie, bude pozdě! Budete nahrazeni novými obyvately Evropy, přesně podle plánu ….. pokračování příště! 

Je úterý 23. květen 05.10. Gramatiku udělám, až se proberu. Spánkem padám na držku. Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil  16. května, a najdete ho zde, 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář