MAP 1672 Vláda chce ČR nafouknout dalšími imigranty k prasknutí jak pouťový balónek. Že praskne, jí asi nedochází! Co dělat? Překvapivé řešení pro české politiky!

V Česku pracuje 800 tisíc cizinců a fialové vládě to nestačí, a chce importovat další statisíce. Území Čech, Moravy a Slezska, jeho infrastruktura, vodovody, čističky odpadních vod, byty, domy, nemocnice, zdravotnictví, školy, i krásná příroda, mají být těmito přebytečnými cizinci vydrancovány, bez toho, aby z jejich práce a pobytu v ČR, byl vytvořen odpovídající daňový zisk, který by státu umožnil stavět byty, silnice, nemocnice, a další infrastrukturu, kterou tito cizinci svým pobytem a prací spotřebovávají.

Většina z 800 set tisíc pracujících cizinců v Česku vyrábí pro západní kapitalisty v montovnách z dovážených surovin a polotovarů meziprodukty s nízkým stupněm zpracování, a s mizerným daňovým výnosem pro ČR. Tato levná výroba spotřebuje o 40% více energie na jednotku výkonu HDP, než v Německu, nebo jinde v EU. Výsledkem této fialo-ekonomiky Česka jsou potom drahé energie pro Čechy, přetížené nefunkční zdravotnictví, zničené a ucpané silnice a dálnice, přetížené čističky odpadních vod i zdroje pitné vody, a absolutní nedostatek bytů, a drahé nájmy.

Státní rozpočet ČR se díky tomuto množství cizinců, kteří nevytvářejí svou levnou prací dostatečný daňový zisk pro stát, propadá do stále větších dluhů, protože fialová ekonomika se pohybuje v bludném kruhu. Čím větší je množství levných zahraničních dělníků v montovnách, tím více se spotřebuje energií, surovin, bytů, lůžek v nemocnicích, míst ve školách, i kapacit čističek odpadních vod a silnic.  Jediní, kdo z přecpání Česka levnými gastarbeitery profitují, jsou majitelé montoven a západní kapitál, který si tímto drancováním Česka vyrábí levné meziprodukty pro západní průmysl, a který si z Česka odváží nezdaněné dividendy. Češi naopak trpí drahotou a stát doslova krvácí! V dnešní analýze proto přinášíme jednoduchý plán, jak tento začarovaný kruh bludné fialo-ekonomiky vyřešit! 

Je třeba zavést zvláštní daň na každého cizince pracujícího v ČR s výjimkou Slováků, kteří v Česku historicky nejsou cizinci, ale jsou a budou tu vždy doma. 

Tato Daň na pracující cizince vynese ČR každoročně 7 miliard CZK při výši 1000 CZK daně měsíčně. Tuto daň by měly platit zaměstnavatelé cizinců, za to, že je zaměstnávají. Do Česka se dovážejí za prací dokonce Filipínci. Dopravit do práce do Česka Filipínce stojí se všemi poplatky určitě okolo 100 tisíc CZK. A to je jasný důkaz, že majitelé montoven mají z práce gastarbeiterů nehorázný zisk! Je třeba je podojit! Uvalit na zaměstnavatele cizinců v ČR dodatečnou daň je jednoduché opatření, které je snadno odůvodnitelné nutností zaplatit infrastrukturu, kterou tito cizinci ke své práci a pobytu v Česku potřebují. 

Výnos daně může představovat 7 až 35 miliard CZK ročně. Za cizince by se mohlo odvádět až 5 000 CZK měsíčně.

Celý výnos daně by se měl stát příjmem nejlépe nově zřízeného státního fondu bydlení a infrastruktury. Byty a další stavby za prostředky fondu postavené by musely bezpodmínečně zůstat majetkem fondu. Pokud by byly daň i Fond zřízeny ještě letos – již příští rok by stát mohl stavět tisíce nájemních bytů pro mladé lidi, aby mohli založit rodiny. Stovky lůžek pro studenty, aby mohli studovat. Stát by také mohl vykupovat staré byty, které jsou v nabídce na prodej. S tím vším by si politici snadno poradili, jen bychom je museli hlídat, aby fond zase nerozkradli, jak mívají ve zvyku. 

Toto jednoduché opatření je jednoduchou cestou jak zdanit zahraniční kapitál, který ČR zneužívá k levné práci! Máte své oblíbené politiky, tak po nich dodatečné zdanění cizinců pracujících v Česku požadujte. Je to cesta jak získat miliardy na rozvoj bydlení, školství, zdravotnictví, i na zajištění větší bezpečnosti v lokalitách, kde je těchto cizinců už přespříliš. Určitě tím neuděláte radost českým miliardářům a jejich politickým nohsledům! Ale sobě a svým dětem a vnoučatům prospějete. Pokud někdo tento nápad nějakému politikovi pošlete, dejte mi vědět, a časem zveřejníme, jak s tímto nápadem politici naložili. To bude určitě před volbami zajímavé. Protože začne platit jednoduchá rovnice – čím větší daň za zaměstnávání cizinců v ČR, tím menší dovoz cizinců na levnou práci do ČR. Tím levnější bydlení i energie.

Česko se ekonomicky musí zbavit těch nejlevnějších montoven, protože jejich provozovatelé jen parazitují na infrastruktuře ČR, která je výsledkem práce generací Čechů a Slováků, a nepřispívají dostatečně do rozpočtu ČR, a zvyšují životní náklady Čechů. Tyto montovny jsou bytostně závislé ve své existenci na stále větším množství levných cizinců. Zdanění těchto zaměstnavatelů levných cizinců je ta nejjednodušší cesta, jak získat miliardy do státního rozpočtu, a nejlevnější části montoven se zbavit. Kdo potřebuje vysoce kvalifikované cizince, nebude mít s daní problém. Výsledkem zavedení daně, budou miliardy na výstavbu tolik potřebných bytů, domů pro seniory, či podobně, a současně snížení inflace, protože s poklesem počtu dovážených cizinců se sníží napětí na realitním trhu, tlak na zdravotnictví i na školství. Podobnou cestou se nyní vydalo i Švédsko, které oznámilo, že do Švédska za prací nebude vpuštěn nikdo, kdo nebude mít zajištěnu práci s minimální mzdou ve výši 58 000 CZK měsíčně! Cílem je zabránit, aby se nevzdělaní cizinci dostávali do Švédska, protože se státu ekonomicky nevyplatí je přijímat! Výhodou zavedení daně proti švédskému řešení je, že daň zároveň působí proti zaměstnavatelům těchto levných nekvalifikovaných cizinců, aby své montovny zavřeli, a uvolnili tak místo výnosnějšímu podnikání.

Je úterý  9. květen 03.28.  Děkuji Vám za pomoc, dary i za nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vám, a my vám za to s pokorou děkujeme a doufáme, že tomu tak bude i v těchto zlých časech.  Mail na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky. Jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! Pokud někdo naše analýzy publikuje, prosím o uvedení jejich zdroje.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář