MAP 1660 Putin ante portas! I. část. Analýza nadcházející ofenzívy na Ukrajině!

Na Vaše četné žádosti jsme připravili první analýzu očekávaného vývoje války na Ukrajině. Další části budou následovat. V každé části se zaměříme na určitou konkrétní část budoucího průběhu války. Dnes vysvětlíme, některé překvapivé kroky Ukrajinského velení, které naznačují, co má Kyjev vlastně v za lubem!

Letošní letní ofenzíva Kyjeva proti Rusku se stala slavnou ještě dřív, než vůbec začala. Všichni o ní hovoří, a Washington dokonce naznačil, že když ofenzíva neuspěje, podpora Ukrajiny se sníží! Provedení úspěšné ofenzívy se tak zdá základní podmínkou pro přežití kyjevského režimu v současné podobě.

Na základě organizace, výzbroje a složení  33. mechanizované brigády Ukrajiny, která jsme odhalili, a která se nyní účastní závěrečných etap výcviku před nasazením do plánované ofenzívy, je jasné, že se Ukrajina chystá použít překvapivou a riskantní taktiku na prolomení ruské obrany!

Nezvyklé složení 33. mechanizované brigády Ukrajiny dovoluje pouze 2 druhy útočného boje:

  1. Rychlý sebevražedný nájezd na ruské pozice a sebevražedný boj pěchoty z blízka.
  2. Rychlý úder do hloubky ruské obrany, za předpokladu, že ta bude proražena jinou ukrajinskou jednotkou.
  3. Oba dva typy použití 33. mbr k útočným operacím nevyhnutelně vyžadují sucho a vyschlá pole a cesty! K útoku by tak mělo dojít až ve druhé polovině května, podle současných hydrologických podmínek většiny bojiště!

Klíčem k pochopení ukrajinských útočných plánů je odhalené složení 33. mechanizované brigády, která se k ofenzívě připravuje:

  1. 32 tanků Leopard 2 (možná i nějaké Leopard I)
  2. 90 kolových transportérů levných amerických transportérů Maxxpro
  3. 12 amerických houfnic M-109 ráže 105mm tažených starými US transportéry M-113 ze šedesátých let.
  4. Obdobným způsobem mají být organizovány i další ukrajinské úderné mechanizované brigády – 21,22,23, 31, a 32.

Takto složená úderná brigáda zcela postrádá schopnost prolomit hlavní ruské pozice, protože její dělostřelectvo M-109/105 mm nemá kvůli své nízké ráži schopnost ničit ruská opevnění, byť polního typu, a trpí absolutním nedostatkem dostřelu, pouze 12 až 16 km, což je o polovinu méně, než nejhorší ruská houfnice D-30, která má ráži 122mm, a dostřel 15-22 km.

Takto složená brigáda má k dispozici okolo 720 pěšáků přepravovaných 90 levnými vozidly Maxxpro, která nejsou schopna podporovat útok pěchoty z těžkých zbraní jako BVP, a ani nevydrží palbu ruských zbraní. Jejich jedinou, překvapivou výhodou je, že se po nerozbahněné zemi dovedou pohybovat velmi rychle, a že jejich posádka, za cenu poškození vozidla, díky jeho speciální konstrukci, není zničena výbuchem miny do 7kg TNT. Tyto vozidla jsou tak ale schopna rychle přepravit pěchotu na bojiště, a nebo do jeho hloubky, za cenu svého zničení! Ukrajinská pěchota, tak má být hlavním úderným prostředkem k prolamování ruské obrany. Ruské dálkové minové systémy, ani připravená minová pole, tak útok ukrajinské pěchoty, a nebo její průnik do hloubi ruské obrany nezastaví.

32 tanků Leopard je hlavní a jedinou údernou silou brigády. Ukrajinci s nimi buď budou šetřit, jako to dělají Rusové s T-14, a budou podporovat útočící ukrajinskou pěchotu palbou z pozic v hloubi útočné sestavy. Zda ukrajinská pěchota projeví dostatečnou odvahu, aby se pustila do takto sebevražedného boje, je velká otázka. 

Z uvedeného složení útočných brigád vyplývá, že Ukrajinci nemají prostředky k prolomení hlavní ruské obrany, a budou muset najít její slabá místa. Tato slabá místa obrany musí držet početně slabá ruská pěchota, protože rozhodovat výsledek útoku bude pěší boj. V ideálním případě, by místa slabé obrany měli držet ruští pěšáci II. kategorie, kteří by mohli v důsledku přesné střelby Leopardů na jejich pozice ztratit nervy, dříve než na místo útoku dorazí ruské tankové zálohy.  V případě prolomení ruské obrany by ukrajinská pěchota na vozidlech Maxxpro mohla rychle proniknout ruského týlu, a vyvolat zmatky jako při letní ofenzívě v nejvýchodnější části frontu.

Vzhledem k posílení ruské obrany díky mobilizaci se tak jeví, že ukrajinská pozemní ofenzíva skončí rychlým fiaskem, protože Západ nedokázal Ukrajinu vybavit nezbytnými tisíci tanků, BVP a těžkých dělostřeleckých a raketových systémů. 

Ukrajina má nicméně k dispozici dostatečné množství lehkých motorizovaných sil, které mají počáteční výhodu v boji na široké frontě při neexistenci pevné obrany, do té doby než se střetnou s mechanizovanými ruskými zálohami. Dá se tak překvapivým útokem obsadit značná část území a včas se připravit k jeho obraně. Logicky tak vyvstává otázka, zda se Kyjev nepokusí překvapivě vpadnout na vlastní ruské území, a zakopat se na něm. Protože ruská obrana mimo současnou bojovou zónu je velmi řídká! To je ovšem spekulativní otázka s nedozírnými možnostmi eskalace konfliktu.

Sami ruští vojáci uznávají vozidla Maxxpro jako užitečná právě pro jejich schopnost odolávat minám a rychle a bezpečně tak převážet pěchotu a její vybavení a zásoby mimo oblast nejtěžších bojů a těchto vozidel se po Gosudarovi zatím marně dožadují.

Ve druhém díle se zaměříme na před rokem absolutně neočekávanou ruskou převahou v používání úderných dronů, a na předpokládané použití masivních útoků ruských dronů na útočící Ukrajince. 

Je středa 26. duben 01.27.  Děkuji za pomoc, dary i nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vaší podpoře. Snad tomu tak bude i nadále přes tuto finanční mizérii a drahotu, která mě tíží stejně jako Vás.  Mail, na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky, jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! A pochodujte na Vítkov!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář