MAP 1613 Sabotáž Nord Stream – Tzv. Dánská stopa potvrzuje analýzu Seymoura Hershe!

Seymour Hersh odhalil, že v prosinci 2021 tajná skupina uvnitř Bílého domu, vedená  poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivan začala připravovat sabotáž plynovodů Nord Stream. A že do přípravy sabotáží byly zapojeny i vlády Norska, Dánska a Švédska. V případě Dánska je to velmi zajímavé, protože:

V úterý 21. prosince 2021, tři dny před vánoci, se náhle dali do pohybu dánští úředníci, aby změnili své zamítavé stanovisko k výstavbě plynovodu Baltic Pipeline, který jižně od místa výbuchu u ostrova Bornholm křižuje po mořském dně plynovod Nord Stream, a zahájili nové povolovací řízení pro jeho výstavbu! Podle dánských předpisů toto povolovací řízení musí trvat 8 týdnů, a kdyby nebylo zahájeno 21. prosince, tři dny před vánoci, nestihla by dánská agentura DEPA vydat do 1. března 2022 povolení k výstavbě Baltic Pipeline, a plynovod by tak nebylo možné do 25. září 2022 dokončit, a připravit ke zprovoznění k 1. říjnu 2023!  26. září 2022 nějakou náhodou vyletěl do vzduchu Nord Stream, který byl v době svého výbuchu už plynovodem Baltic Pipeline na mořském dně překřížen, ale Baltic Pipelane nebyl v době výbuchu Nord Stream ještě natlakován plynem! Slavnostní napuštění Baltic Pipeline bylo provedeno 27. září 2022 za účasti prezidenta Polska, a vlád Dánska a Norska! Touto náhodou začíná řetězec podivuhodných náhod, které potvrzují analýzu Semoura Hershe! V dnešní analýze si je rozebereme podrobněji.

Nejprve 26.září v 02.03 SEČ byla provedena sabotáž na jedno ze dvou potrubí Nord Stream 2. Tento plynovod nebyl nikdy v provozu, a tak byl natlakován tzv. technickým plynem, který se používá ke zkouškám těsnosti, atd., a je nevýbušný, a nehořlavý. V čase 02.00 SEČ do prostoru jižně od výbuchu u ostrova Bornholm, směrem z Dánska, podél trasy plynovodu Baltic Pipelane vletělo protiponorkové letadlo elektronického průzkumu US-Navy P-8A Poseidon, a zamířilo podél Baltic Pipeline do Polska. Nad Polskem Orion kroužil skoro hodinu. Ve 04.30 SEČ byl už ale opět nad Baltem a několik minut monitoroval z bezprostřední blízkosti místo výbuchu, a po té se vydal k ruskému Kaliningradu. V půli cesty se ale ORION náhle v 05.39 SEČ otočil směrem na severozápad k místu teprve budoucího druhého výbuchu, a zahájil sekvenci elektronických protiopatření a zmizel z radarů. Na radarech se opět  objevil až 08.20 SEČ východně od místa budoucího druhého výbuchu, a přes místo prvního výbuchu (09.00 SEČ) odletěl na Island! V 19.03 vyletěl v místě, kde ORION kroužil mezi 05.39 a 08.20 SEČ zamaskovaný elektronickými protiopatřeními, plynovod Nord Stream 1. 

USA nedávno odmítly vydat vyšetřovatelům výbuchu Nord Stream záznamy elektronických přístrojů z letu tohoto ORIONU. Parametry jeho letu z hlediska časů i míst přitom hovoří jasně – ORION měl zřejmě za úkol monitorovat, jak se projeví následky prvního výbuchu na místě překřížení polského Baltic Pipelane a ruského Nord Stream 2. Z hlediska techniky sabotáže je nanejvýš podezřelé, že nejprve byl sabotován Nord Stream 2, který byl napuštěn pouze technickým plynem, který je inertní, a nehrozí tak výbušná řetězová reakce. A teprve po kontrole účinků výbuchu na překřížení polského a ruského plynovodu ORIONEM US NAVY, a vyhodnocení účinnosti prvního výbuchu, vyletěl druhý plynovod, který byl v době výbuchu po opravách napuštěn pouze z 20% ruským zemním plynem. Náhody přímo neuvěřitelné! A to ještě nejsme u konce!

Sabotáž byla provedena doslova 24 hodin před zahájením postupného uvedení do provozu Baltic Pipeline, která dodává od konce listopadu 2022 na plný výkon 10 miliard metrů krychlových plynu ročně z Norska, přes Dánsko do Polska! To představuje skoro 20% celkové roční možné kapacity dodávek Nord Stream 2 (55 miliard). Nord Stream 2 je ale sabotáží zničen pouze na jednom potrubí. Tedy teoretické dodávky plynu do Evropy vedením Nord Stream 2 byly sabotáží sníženy po započtení dodávek Baltic Pipelane pouze o  17,5 miliard metrů krychlových ročně. Ten kdo provedl sabotáž byl velmi opatrný, aby Evropa nezmrzla, kdyby byla  mrazivá zima 22/23, a nebo, kdyby mrazivá zima udeřila 23/24. 

Biden byl už v roce 2008 při Obamově kampani hodnocen jako génius opatrnosti, který krom toho, že rád dlouze řeční, aby se mohl sám poslouchat, tak má velice pochybný zahraničně-politický úsudek!

Proč byl sabotér opatrný, dává odpověď 2. února 2023 publikovaná krutá bruselská analýza pro letošní rok 2023, která předpovídá letos značný nedostatek plynu v Evropě!

Jak se píše ve zprávě pro EU, která se v Česku i na Slovensku tají, protože jsme přeci zimu přežili i bez ruského plynu!: Pro rok 2023 se ukazuje, že bez ohledu na očekávané toky ruského plynu do EU, (který se stále dodává přes Jamal a Turecko, a jako LNG – 5% dodávek jsou z Ruska, na LNG embargo není!) je nezbytné, aby EU pokračovala ve snižování spotřeby až do října 2023. Za normálních povětrnostních podmínek se požadované snížení pohybuje od 14 procent do 20 procent v závislosti na dovozu plynu přes ruská potrubí. EU by minimálně měla souhlasit s prodloužením svého cíle snížení celkové spotřeby plynu o 15 procent od března do října 2023. Dále by mělo pokračovat úsilí o zajištění toho, aby snižování spotřeby bylo strukturální a přinášelo minimální ekonomické škody. Rychlé zavádění obnovitelných zdrojů energie, elektrifikace vytápění a energetická účinnost – to vše lze urychlit, aby se snížilo břemeno snižování poptávky, které musí nést omezení průmyslu. Vládní kampaně by měly i nadále informovat občany o důležitosti úspory energie!

Ten, kdo zničil tři ze čtyř potrubí, myslel na zadní vrátka. Kombinací USA dodávek LNG do EU a kapacity Baltic Pipelane se dosáhne kapacity 1 zničené větve Nord Stream 1, a jelikož Nord Stream 2 plyn nikdy nedodával, vlk se nažral, ale koza zůstane celá, když přijde zima a bude nutné rychle spustit přeživší potrubí Nord Stream 1. Kdopak to asi byl, ten vlk, co se chtěl nažrat

Podle Josepa Puigsecha, profesora politiky na Barcelonské Universitě, bylo hlavním cílem sabotáže Nord Stream nahradit závislost Evropy na ruském plynu závislostí Evropy na americkém plynu! Evropa, a zejména Německo a Francie, tak mají ztratit možnost provádět vlastní politiku, a stát se závislými na USA

Je středa 1. březen 03.45 ráno. Všem Vám děkuji za pomoc, dary i nápady. Já mobilizaci finančních příspěvků vyhlásit nemůžu, ale můžu Vám poděkovat, že díky Vám stále ještě můžeme pokračovat v našich analýzách. A děkovat je myslím si vždy lepší, než mobilizovat, ale současní politici to bohužel vidí opačně. Tak se mějte a staňte se novými a lepšími politiky. Už je nejvyšší čas, na výměnu těch starých. Pro jistotu připomínám, že jsem absolventem VPA KG a svůj mail: kpv0249@gmail.com.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář