MAP 1546 Kyjevský pakt – plán jak rozpoutat III. světovou válku! Poslanci ho budou brzy schvalovat!

Tzv. Kyjevský pakt byl několik měsíců tajně vyjednáván vybranými politiky ze zemí NATO na jejich návštěvách v Kyjevě. Cílem Kyjevského paktu je po zuby vyzbrojit Ukrajinu, aby vyhnala Rusko z Evropy a totálně je rozvrátila a zbavila prostředků na zajištění jeho obrany. Konečným cílem paktu je zbavit Rusko statutu velmoci, a možnosti se účastnit jakýchkoli budoucích mírových a bezpečnostních konferencí i organizací. Ukrajina má hrát v konfliktu s Ruskem, a po jeho vítězném ukončení, roli Izraele, známou z historie jako četník na Středním východě, ovšem v prostoru východní Evropy.

Pro úplné pochopení podstaty Kyjevského paktu je důležitá definice amerického právního termínu military edge, který je ve vysvětlujícím textu Kyjevského paktu použit organizací CIA, a který byl do právního řádu USA uveden v souvislosti s vyzbrojováním státu Izrael. Podle organizace CIA bude Ukrajina zeměmi Kyjevského paktu vyzbrojena na stupeň military edge. Stupeň Military edge, česky – vojenský náskok, je v US zákoně číslo: 22 US Code § 2776, (h), (3), definován takto: schopnost čelit a porazit jakoukoli věrohodnou konvenční vojenskou hrozbu ze strany kteréhokoli jednotlivého státu nebo možné koalice států nebo nestátních aktérů, přičemž utrpí minimální škody a ztráty pomocí použití nadřazených vojenských prostředků, držených v dostatečném množství, včetně zbraní, velení, řízení, komunikace, zpravodajství, sledování a průzkumu, které svými technickými vlastnostmi převyšují schopnosti těchto jiných států nebo možných koalic států nebo nestátních aktérů. Tedy vyzbrojit Ukrajinu více než je vyzbrojeno Rusko. Protože organizace CIA nepoužila ve vysvětlení Kyjevského paktu úplný termín qualitative miliatry edge, ale pouze miliatry edge, usuzuje se, že USA omezily vyzbrojování Ukrajiny o jaderné zbraně a jejich nosiče, a kosmické zbraně.

Organizace CIA před pár dny (16.12) zveřejnila, že hlavním smyslem Kyjevského paktu je vyzbrojit po zuby Ukrajinu, aby získala tzv., válečný náskok na Ruskem – (v originále dokumentu : military edge ), a to proto, aby Ukrajina mohla následně Rusko porazit, a zbavit statutu velmoci. Konečným cílem války na Ukrajině má být Rusko zbavené postavení i atributů světové velmoci. Rusko má být doslova zbaveno všech bezpečnostních záruk, i práva účastnit se jakýchkoli mírových konferencí, a nebo spojeneckých paktů. To znamená, domyšleno do konce, že Rusko má být zbaveno státní suverenity, a stát se jakousi bezprávnou kolonií. Naplnění tohoto cíle předpokládá úplnou likvidaci ruského průmyslu, a je takřka totožné s nacistickým plánem zahnat Rusy za Sibiř!

Klíčovou roli v Kyjevském paktu má sehrát tzv. skupina ochotných států NATO. V originále materiálu CIA, který vysvětluje podstatu Kyjevského paktu: coalition of the willing. Tato koalice vybraných států NATO se má písemně zavázat podpisem Kyjevského paktu, že pokud Rusko dobrovolně nevyklidí Ukrajinu a nepřistoupí na podmínky paktu, tedy nepřijme svou bezpodmínečnou kapitulaci, bude koalice Ukrajinu vyzbrojovat a finančně i ekonomicky podporovat tak dlouho, dokud Rusko v konvenční válce neporazí a nedonutí ho přijmout podmínky Kyjevského paktu. 

Mazaná formulace Kyjevského paktu, že pouze ty země NATO, které budou zároveň členy coalition of the willing  (signatáři Kyjevského paktu) budou vyzbrojovat Ukrajinu, má umožnit USA, Francii, Británii, a zřejmě i Německu, aby zůstaly mimo země coalition of the willing v bezpečí před očekávaným ruským jaderným útokem v reakci na spuštění nebo průběh Kyjevského paktu. Jaderný útok, pokud se k němu Rusko odhodlá, tak má dopadnout pouze na země účastnící se coalition of the willing, a celá konstrukce paktu evidentně předpokládá, že po ruském jaderném úderu na země  coalition of the willing, si USA a spol. umyjí ruce, protože Kyjevský pakt přeci nepodepsaly, a tak jsou z obliga.

Podle informací CIA musí každá země, která si dobrovolně vybere status  coalition of the willing nejen Kyjevský pakt podepsat, ale také jej musí ratifikovat, což v Česku i na Slovensku předpokládá schválení poslanci, a zřejmě i podpis prezidenta! Protože Fiala je známý návštěvník Kyjeva, je tak pravděpodobné, že se nás bude snažit zatáhnou do coalition of the willing. Je tak na Vás, koho budete v prezidentských volbách volit, zda fialové válečníky, a nebo mír prosazující politiky. Pokud zvolíte špatně, může se stát, že jste zvolili přílet ruského Iskanderu na své děti a vnoučata! Ve volbách tedy půjde rozhodně o hodně, a proto budu o tomto Kyjevském paktu, a nové ruské doktríně o použití jaderných zbraní, která už předpokládá princip provedení prvního preventivního jaderného úderu za účelem odzbrojení nepřítele, bez ohledu na to zda zahájil jadernou válku, hovořit podrobněji v pořadu, který bude živě streamován v pátek 23.12. v 19.30 na tomto kanále: Bureš.

Je 00.43 středa 21. prosince. Přeji Vám všem šťastné a veselé vánoce, a děkuji za dary, i za pomoc. Doufám, že budete naše analýzy podporovat i nadále, a to i přes jejich poněkud neradostný výhled do budoucna.  Mějte se všichni krásně, Vám přeje Vaše informační strašidlo Gargamel. 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář