MAP 1981 Rusové přešli po 12-ti hodinovém nepřetržitém bombardování do útoku! Generál Mordvičev nasadil do úderu 90. tankovou divizi. Ukrajinci začali spěšně vyklízet pozice.

Dnešní analýza he dlouhá. Děkuji za pochopení.

(1) Jižní křídlo ruské ofenzívy a pravděpodobný celkový plán ruské ofenzívy.

Ruské letectvo včera rozbombardovalo most přes řeku Mokryje Jaly (video) ve městě  Velyka Novosilka (6700 obyvatel). Současně ruská armáda na město zahájila útok z jihu. Obě dvě včerejší operace na jižním křídle ruské ofenzívy mají větší význam, než by se na první pohled zdálo. Na tomto bojišti panoval od konce loňského léta po skončení neúspěšné ukrajinské ofenzívy relativní klid. Teď se Rusové dali do pohybu i zde. Zničení mostu přes řeku Mokryje Jaly značně ztíží všechny ukrajinské přesuny a zásobování směrem na jih, proti útočícím ruským kolonám, i na západ k obráncům pevnosti Vuhledar. Obsazení městečka Velyka Novosilka takřka znemožní zásobování celé skupiny vojsk Ukrajiny Vuhledar. Rusové, kteří už tři měsíce útočí a pomalu postupují do týlu skupiny Vuhledar ze severozápadního směru od města Doněck, tak včera začali do týlu skupiny Vuhledar útočit i z jihu. Cílem je buď donutit Ukrajince, aby své nedobytné opevněné obranné linie na kopcích u města Vuhledar (14 000 obyvatel), na kterých si Rusové za poslední dva roky války několikráte krvavě vylámali zuby, opustili bez boje, a nebo, aby riskovali obklíčení a zničení značné části svých sil. 

 

Mapa bojiště u města Vuhledar 2. květen 2024. Přeškrtnuté kolečko = bombami FAB zničený most. Levá červená šipka – Včera zahájený ruský útok. Pravé červené šipky – Směry postupů Rusů od jižního předměstí města Doněck. Modré šipky = hlavní ukrajinské zásobovací komunikace. Žlutá šipky = cíl ruské ofenzívy, donutit Ukrajince k ústupu a k vyklizení pozic. Severně ( na mapě není vidět) navíc probíhá hlavní ruský postup od měst Doněck, Avdijivka na západ. Červené šipky představují směry ruského postupu, nikoli dosažené pozice. Pokud bude ruský postup probíhat stejným tempem jak v dubnu za Avdijivkou, budou Rusové potřebovat na dosažení svých cílů asi 30 dní. Zeleně vybarvené území představuje zisky ukrajinské letní ofenzívy. 

 

 

Mapa pravděpodobné ruské letní ofenzívy, která zřejmě včera začala. Tři spodní červené šipky – vysvětleno na horní mapě. Hlavní ruský postup probíhá z prostoru Doněcka-Avdijivka (červený hexagon) ve směrech na Pokrovsk a Konstantinivku (žlutá kolečka). Z mapy je krásně vidět, že Rusové chtějí proniknout do týlu měst Slavjansk/Kramatorsk (modrý hexagon) a vytvořit svým postupem dva základní scénáře – První: Chtějí roztáhnout frontovou linii četnými záhyby, a donutit tak Ukrajince zředit obranu, protože ti nemají žádné zálohy, ani dostatek děl a techniky. Jakmile k roztažení fronty dojde, Rusové najdou slabá místa a frontu v prohybech rozsekají a Ukrajince obklíčí v řadě menších kotlů. – Druhý: Ukrajinci aby se vyhnuli prvnímu scénáři, ustoupí bez boje na přímku spojující žlutá kolečka. Rusové tak zadarmo získají značné území, a Ukrajinci budou už moci Doněck ostřelovat jen raketami s dostřelem přes 50 km. Tím bude splněn podzimní Putinův rozkaz, který nařizuje, že ukrajinská armáda musí být odtlačena od města Doněck do vzdálenosti znemožňující ostřelování děly (40km). A Gosudar se bude moci začít chlubit. 

Detailní mapa ruského postupu na Velykou Novosilku, který byl včera zahájen. 

Rusové se podle analytiků dali včera do pohybu i západně od města Velyka Novosilka, (tento pohyb není na mapách v dnešní analýze), a padla jim do rukou vesnice Rabotino, kterou Ukrajinci do poslední chvíle zuřivě bránili. Rabotino, 85 km jihozápadně od Velyka Novosilka, je totiž symbolem jejich loňské ofenzívy a bylo v srpnu 23 dobyto za cenu tisíců Ukrajinců a stovek kusů západních obrněných vozidel. Ukrajinská média včera vyklizení Rabotino tvrdohlavě zpochybňovala, a tvrdila, že drony 65. brigády grupy Rónin všechny pokusy Rusů vstoupit do vesnice odrazily. Útoky Rusů kolem Rabotino mají pomocný úkol, vázat síly kyjevské soldatesky a nedovolit generálovi Syrskému, aby je přesunul proti centru Gosudarovy ofenzívy.  

(2) Střed Ruské ofenzívy. Uskupení generála Mordvičeva.

Na středním úseku ruské ofenzívy, kterému velí generál Mordvičev došlo včera k několika podstatným událostem.

  1. Podle osobních Putinových propagandistů včera jednotky 27. motostřelecké divize pokračovaly v pronásledování ukrajinské elitní 47. obrněné brigády, která je jako jediná vybavená americkými tanky Abrams, obrněnými vozidly Bradley, a samohybnými houfnicemi M-109, a zahnaly ji až do vesnice Sokol. 47. brigáda ukrajinské armády utrpěla v předchozích bojích devastující ztráty. Rusové údajně pozabíjeli jen za tři poslední měsíce 2000 jejích bojovníků a zničili okolo 20% vší její americké výzbroje. Velitelé 47. brigády jsou údajně vyhlášení tupci, a jen za poslední 4 měsíce, byli 3 krát vyměněni. V lednu byl nejprve zbaven funkce plukovník Oleksander Pavlij, který upadl v nemilost, protože posílal do útoků i tzv. “štábní a týlové krysy”, a tak vůbec nepochopil, že jejich ztráta je pro kyjevskou generalitu “nenahraditelná”.  Nový velitel plukovník Dmytro Rjumšin nevydržel 47. brigádě velet ani do března a už byl vyměněn. Odmítal totiž provádět sebevražedné zteče, a držet obranu Avdijivky do posledního soldáta, a raději se stáhl k Berdiči. Teď zbytku brigády velí plukovník Jan Jatsičen, a jakmile převzal její velení, 47. brigáda začala ustupovat a vyklízet vesnici za vesnicí tak rychle, že jí Rusové ani nestačí pronásledovat. 
  2. Proti všem očekáváním generál Mordvičev včera místo toho, aby útočil na sever směrem k Časov Jar, kde by se spojil se severním křídlem ofenzívy, postupujícím od Bachmutu, přenesl těžiště svého dalšího postupu na západ. A do prostoru mezi 27. motostřeleckou divizi, která podél důležité komunikace O0544 pronásleduje 47. ukrajinskou brigádu,  a mezi 150. motorizovanou divizí, která postupuje z Doněcka na Západ po důležité trase E-50, nasadil 90. tankovou divizi, která mu byla přidělena k rozvinutí dosavadního úspěchu
  3. Tři nejsilnější divize generála Mordvičeva tak včera začaly postupovat po komunikacích, které se spojují ve městě Pokrovsk – viz žluté kole v naší mapě číslo 2. Nasazení 90. tankové divize do středu Mordvičevova postupu je troufalé a bude mít úspěch pouze pokud se ukáže, že 47. ukrajinská brigáda už není bojeschopná. Pokud se Ukrajincům podaří zastavit postup severní 27. motostřelecké divize, může se stát, že celá ruská ofenzíva selže. Mordvičev tak provádí riskantní manévr, ovšem když vyjde, bude celé ukrajinské uskupení na východ od Slavjanska ohroženo obklíčením, a samotný Slavjansk bude odříznut od většiny zásobovacích komunikací. Zdá se tak, že ruská generalita věří, že s Ukrajinci už nebude moc práce. 

Mapa ruské ofenzívy ve středu fronty. Červené kolečko se šipkou = místo nasazení rezervní 90. TD do útoku. Oranžová šipka – trasa ústupu 47. brigády Ukrajiny za poslední měsíc. Červené velké šipky – směry ruské ofenzívy k městu Pokrovsk. 

Pokud se týče ústupu 47. elitní brigády (oranžová šipka) zní to neuvěřitelně, ale jednotka, která byla na začátku bojů vyzbrojena 200 obrněnými vozidly Bradley, 31 tanky Abrams a asi 24 samohybnými houfnicemi M-109, není nyní schopná se 6ti dalšími mechanizovanými brigádami zadržet nápor 5 ruských motostřeleckých brigád. Ukrajinci se neustále vychloubají, že denně postřílejí na frontě u Avdijevky aspoň půl tisíce Rusů, a toto video s 82 padlými Rusy na 440 metrech úzkého lesního pásu od Stepove do Berdiči, (na mapě začátek oranžové šipky) dokazuje, že nejsou až takoví lháři, jak se obecně tvrdí. K bojům na videu došlo na přelomu ledna a února, a obranu Berdiči tehdy vedla 47. ukrajinská brigáda, a útok na Berdiči vedla 27. ruská MSD. Ukrajinská brigáda je nyní zdecimovaná v troskách, a už není schopná ruskému postupu odolávat. Utrpěla tedy mnohem větší ztráty, než útočící brigády ruské 27. motostřelecké divize, které zároveň útočí i na další ukrajinské brigády. Zatímco ukrajinská 47. brigáda je po třech měsících bojů s 27. ruskou MSD naprosto zdecimovaná, brigády ruské 27. MSD zatím nevykazují ani nejmenší známky opotřebení, vyčerpání či poklesu morálky, a útočí. Ruské bomby FAB, drony, a dělostřelecká převaha jasně dokazují, že ani robustní západními zbraněmi vyzbrojená ukrajinská brigáda nemá nejmenší šanci více jak 2 – 3 měsíce vzdorovat obdobným ruským uskupením. Masakr Ukrajinců tak bude i nadále pokračovat neztenčenou měrou a současná Putinova strategie založená na jednoduchém principu – vystřílet a zmrzačit co nejvíc ukrajinských vojáků, za cenu mnohem méně ruských obětí – bude slavit úspěch. Tato strategie bude vítězit do té doby, dokud Ukrajinci nevrhnou na Rusy stejné množství bomb, dronů a granátů z děl. Matematika moderní války ani žádný jiný výsledek neumožňuje. 

(3)  Severní křídlo ruské ofenzívy. 

Rusové včera nepřetržitě 12 hodin bombardovali bombami FAB a ostřelovali těžkým dělostřelectvem klíčový opěrný bod ukrajinské obrany v tomto sektoru fronty město Časov Jar. Podle analytiků zničili všechny hlavní úkryty Ukrajinců ve městě, a po té na několika místech dosáhli kanálu Siverskyj Doněc – Donbas, který město rozděluje, a prý kanál i překročili. Rusové postupují na Časov Jar, jak ze severu, tak z jihu. Jejich taktikou je opět, jako v Avdijivce, vše před sebou zničit bombami a děly. Protože Střední útočná skupina generála Mordvičeva včera přestala postupovat na sever směrem na Konstantinovku, která leží bezprostředně západně od Časov Jar, zdá se, že ruští generálové si jsou jisti, že severní křídlo jejich ofenzívy rychle obsadí Časov Jar “na kopci”, a snadno potom ovládne i Konstantinovku “v údolí”. 

(4) Hodnocení ruské ofenzívy.

Útok střední skupiny generála Mordvičeva podle analytiků již překonal všechny opevněné linie obrany Ukrajinců, a nemusí tak už jejich obranu složitě prolamovat. Stupňující se tlak generála Mordvičeva směrem na klíčový logistický uzel Pokrovsk nutí kyjevské velení, aby všechny své dostupné zálohy posílalo výlučně čelně proti Mordvičevovým jednotkám. Útok ruské střední skupiny se tak nemusí obávat o své boky a může postupovat přímo na Západ. Severní skupina útočící na Časov Jar má tak teď  usnadněný postup, protože všechny ukrajinské zálohy jsou vrhány jen proti střední skupině generála Mordvičeva. Totéž platí pro ruské jižní křídlo. 

Rusové útočí na široké frontě, na mnoha místech, aby Ukrajincům zabránili přesunovat zálohy na kritická místa obrany. Jakmile nyní Rusové zjistí slabinu nebo mezeru v ukrajinské obraně, ihned se ji snaží využít. Díky městům Doněck, Kramatorsk a Bachmut mají v zádech dostatek dobrých komunikací a logistických základen a mohou tak lépe než Ukrajinci manévrovat silami podél fronty a doplňovat munici i nahrazovat ztráty. Čím dále postoupí na Západ, tím rychleji budou tuto výhodu ztrácet. Pokud se potvrdí, že 90 tanková divize již byla nasazena do bojů, nastane rozhodující fáze bojů.

(5) Zelenského režim je v těžké krizi a obává se, že v Kyjevě propuknou 5. května nepokoje. 

Elitní bezpečnostní jednotky tajné služby SBU a ukrajinské policie se začaly pod záminkou protiteroristického cvičení rozmisťovat ve středu Kyjeva. Vojáci a policisté prohledávají budovy v okolí hlavních náměstí, kontrolují osoby pohybující se ve středu města, a připravují rozmístění kontrolních a monitorovacích stanovišť na klíčových ulicích. 5. května jsou pravoslavné velikonoce, a režim se evidentně obává, shromažďování nespokojenců, a protestů pravoslavných věřících, kteří se odmítají podřídit “ukrajinizaci pravoslavné církve”, které v zemi usilovně probíhá. Podle představitelů ukrajinské vlády budou: 

  1. provedeny ve středu města kontroly všech provozoven, kanceláří, společných prostor bytových domů s více byty, a ústavů veřejných služeb za účelem zjištění, zda se v objektech nenacházejí zakázané předměty,  
  2. provedeny kontroly všech občanů, kteří se nacházejí na území centrální části Kyjeva

O nejnovějších úspěších ruských sil, agentů a diplomatů v Africe vyjde až zítra, tohle bylo aktuální. 

Je pátek 3. květen 04.11 ráno. . Na většinu mailů jsem už dopověděl, na zbytek dnes večer. Poslední pořady: V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  V sobotu 16. března – diskuse Svatoš-Skála na TV Bureš zdeJe sobota 13. duben 2024, 05.56 ráno. Mějte se krásně a děkuji za Vaši pomoc i pozornost.  

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář