MAP 1813 Válku mezi NATO a Ruskem má odstartovat “povstání v Estonsku”! Šokující říjnové propočty MMF srovnaly vlády Babiše a Fialy s děsivým výsledkem!

V ČR probíhá od konce letošního léta nekonečná zjitřená parlamentní debata, zda je Fiala horší vladař, než byl Babiš, či je tomu právě naopak. Velmi zajímavé srovnání k této hádce evidentně přespříliš luxusně honorovaných zástupců českého lidu v poslanecké žvanírně nedávno zveřejnil washingtonský Mezinárodní měnový fond. A podle jeho výsledku, jsou oba dva vladaři společně zodpovědní za největší selhání růstu HDP, přepočteného na hlavu každého občana, na úplně celém světě!! Rozdíl mezi očekáváním růstu v roce 2019, a skutečným dosaženým růstem, (ve skutečnosti propadem), v roce 2022, činí podle MMF neuvěřitelných -12.5% na každého občana ČR. A je celému světu dáván za absolutně odstrašující příklad způsobu řízení státu!

Slovensko, které bylo MMF vyhodnoceno jako 3. nejhorší země celého světa, dosáhlo pouze výsledku -6% očekávaného růstu HDP na občana, a vláda, která to způsobila, už byla tento měsíc smetena! Graf MMF tak odpovídá Čechům logicky na prostou otázku, která je trápí – Proč je Fiala stále u moci? Protože i podle MMF by to s Babišem podle grafu nebylo lepší! 

Velmi zajímavé je i umístění Estonska na pozici 2. absolutně nejhorší země světa. Obě dvě absolutně nejhorší země světa v propadu životní úrovně svých občanů v letech 2019-2022, ČR a Estonsko, mají společné prudké zvýšení vojenských výdajů a vysokou míru finanční a ekonomické podpory kyjevské Soldatesky ve válce proti moskevskému Gosudarovi. 

Podle původních propočtů washingtonského MMF z roku 2019 mělo přitom Estonsko do konce roku 2022 dosáhnout 3. největšího zbohatnutí svých občanů na celém světě (+12%), Slovensko 4. největšího zbohatnutí (+11%), a ČR 7. největšího zbohatnutí (+10%). Výsledek vlád Babišů, Fialů, Matovičů, a dalších podobných politických lúzrů, je ovšem přesně opačný! Česko je nejhorší (-12%), Slovensko druhé nejhorší (-10%), a Estonsko třetí (-6%).

Ověřený historický fakt říká, že: Čím je pokles životní úrovně občanů dramatičtější, tím se lidé více radikalizují. Estonsko je toho typickým příkladem. Estonsko nyní zvyšuje daně DPH (+2%), a z příjmů (+2%), obdobně jako je Čechům zvyšuje Fiala. Ale na rozdíl od něj, Estoncům jejich vláda nezastírá, že zvyšování daní je nutné k pokrytí nákladů na dramatický růst vojenských výdajů!

Estonští ministři – obrany Hanno Pevkur, a zahraničí Margus Tsahkna – se letos v létě na shromážděních hlavounů NATO nechali několikrát hlasitě slyšet, že Putin se chystá začít válku s NATO přepadením Estonska, a ne útokem proti úzkému koridoru Suwalki, který odděluje Kaliningrad od Běloruska, jak se snaží do obraných plánů NATO prosadit polsko-litevská válečná klika. A dožadovali se okamžitého přemístění desetitisíců vojáků NATO na obranu Estonska! Estonci mají na svém území značnou ruskojazyčnou populaci, zejména na východě země, a obávají se její radikalizace, případně zahájení jakéhosi “ruského” povstání. Estonští politici jsou nyní velmi paranoidní, a podlehli utkvělé představě, že je Gosudar brzy přepadne, a rozpoutá válku s NATO! 

Podle analytických zjištění západních tajných služeb, sice Putin nyní disponuje nejnověji komplexně zrevidovanými tajnými plány, jak ovládnout Estonsko, Lotyšsko a Litvu, ale v těchto plánech vůbec nepočítá s vojenským útokem na tyto země! Podle těchto plánů hodlá Putin tyto pobaltské země získat, či spíše paralyzovat jejich členství v NATO a EU, nikoli vojenským útokem, ale mírovým ovládnutím jejich politiky, médií, ekonomiky, a nakloněním jejich občanů pro spolupráci, a mírovou ne-eskalovanou koexistenci s Ruskem. Putin má pro mírové ovládnutí každé pobaltské země individuální plány, a počítá v nich s růstem nespokojenosti jejich občanů s ekonomickým vývojem svých zemí! Podle estonských vládních údajů, 70% ruskojazyčných Estonců letos zatím podporuje obranu Estonska v případě ruského útoku, a 44% by se dokonce zapojilo do obrany Estonska proti Rusku. Klíčem k ovládnutí Pobaltí, jak se ukazuje, je tak spíš růst ekonomiky a životní úrovně jeho občanů, než kumulování armád NATO a dramatický růst vojenských výdajů, a daní, a poplatků. Gosudar ve svých plánech vysloveně počítá, že pouze díky dramatickému propadu životní úrovně, a růstu nespokojenosti s vládnoucími politiky, může pobaltskou oblast ovládnout, či paralyzovat, nebo si ni naklonit. Říjnové údaje zveřejněné washingtonským MMF mu dávají za pravdu. Estonsko je 2. nejhorší (-10%), Litva (-5%), a Lotyšsko (-6%), se dělí o 6. a 7. nejhorší místo na světě! 

Velmi zajímavá data o šokující trestné činnosti a absolutní nepřizpůsobivosti palestinských uprchlíků v Evropě zveřejnila dánská média! V roce 1992 Dánsko udělilo na základě zvláštního zákona “kolektivní azyl” 321 Palestincům, a jejich potomkům. A protože tato skupina Palestinců má od té doby v Dánsku zvláštní speciálním zákonem definované právní postavení, je možné ji sledovat a data o jejich životě v Dánsku vyhodnocovat. Zde jsou výsledky jejich 40 letého života v dánském azylu:

  1. Z 321 těchto palestinských azylantů  jich v průběhu desítek let azylu bylo 204 (64%) soudně potrestáno. Celkem 71 z nich skončilo na delší dobu ve vězení. Většina z těchto azylantů nikdy nepracovala, žila pouze ze sociálních dávek, a pobírala předčasný důchod. Dnes jich v Dánsku žije už jen 207. Ostatní se buď odstěhovali, a nebo zemřeli. 
  2. Z 999 přímých potomků těchto palestinských azylantů jich už 339 (34%) bylo odsouzeno za závažnou trestnou činnost, a velká část z nich trvale pobírá sociální dávky, a nepracuje, přesto že se narodili v Dánsku, a chodili do dánských škol. 
  3. Z dalších dánských statistik a vědeckého sledování OSN Palestinců, Libanonců, Syřanů a Somálců vyplývá, že vzhledem k válečným traumatům, bídě, a sociálnímu prostředí, ve kterém vyrůstali, dosahují pouze 85% průměrné západní IQ. A tento handicap má odraz ve skutečnosti, že pouze 34% z 26 705 dlouhodobých azylantů libanonského původu ve věku 30 až 64 let má trvalou práci, a nebo podniká, což je v Dánsku běžné u 80% etnicky dánské populace. Hůře než Libanonci a Palestinci jsou na tom jen azylanti ze Somálska a Sýrie. Celkem 61% Libanonců a 75% Libanonek v Dánsku pobírá předčasné důchody, a nebo jiné sociální dávky. V druhé generaci dosahují mužští potomci Libanonců, kteří se narodili v Dánsku, už takřka stejné skoro 80% zaměstnanosti jako Dánové, ženy však jen 65%.
  4. Ukazuje se tak jednoznačně, že bezhlavé přijímání uprchlíků bez důsledného výběru, zejména v první generaci, ruinuje veřejné důchodové, zdravotní a sociální systémy, a má prudce zvyšuje kriminalitu. Z těchto dat zveřejněných OSN a vládou Dánska je jasné, proč ani Jordánsko, ani Egypt, ani žádná jiná arabská země, nechtějí na své území přijímat žádné uprchlíky! Jejich veřejné sociální a zdravotní systémy by okamžitě zkolabovaly! 

Je na čase, aby české vládě někdo podobně vysvětlil tento imigrační kolotoč, který každým svým dalším otočením způsobuje stále dramatičtější vymírání Čechů, Moravanů a Slezanů. 

 

Vysvětlení jak se kolotoč otáčí po ose z leva nahoru doprava a dolů: (1) Imigrace je vysoká. (2) Bydlení je nedostupné. (3) Méně občanů zakládá rodiny. (4) Rodí se méně dětí. (5) Je nedostatek zaměstnanců! A kolotoč pokračuje, protože je nedostatek zaměstnanců vláda pozve imigranty a kolotoč se opět roztočí! Každé jeho další otočení jen prohlubuje celý problém! Jak ukázala data dánské vlády i OSN, masová přísně nevýběrová imigrace neevropské populace do EU, jen prohlubuje evropské problémy!

Jak tvrdíme na MAP už roky, je třeba okamžitě zavést přísné imigrační systémy Austrálie a Japonska do evropské praxe. A hlavně robotizovat!!!!! To je na ovšem na naší fialovou hlavu asi přespříliš náročné k pochopení, protože v době, kdy i každé malé dítě ví, že s nástupem AI a robotů do průmyslu a služeb, bude třeba produkovat více elektřiny, tak Fiala včera vybubnoval svůj nejnovější geniální nápad, že dramaticky sníží do roku 2030 výrobu elektřiny v Česku, aby se zalíbil Eurokratům v Bruselu! A z tohoto pohledu se mi zdá, že i Babiš s Okamurou by přeci jen mohli představovat lepší řešení pro budoucnost Čechů, Moravanů i Slezanů! Jinak nás čeká fialový sešup do temného středověku, k těžkému nevolnictví, a k nějakému novému jhu od nějakých nových Habsburků!

Je pondělí 23. říjen, 04.47. ráno. Uplynulý týden jsem byl hostem v pořadu na Protiproudu u Petra Hájka, pořad z 19. října najdete zde, a u Josefa Skály na Bureš TV, pořad z 20. října najdete zde. Den a noc přetočeny zpět. Zase v nočním nasazení. Maily jsem četl všechny, zbytku odpovím dnes večer. Teď jdu do hajan. Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, o to víc děkuji od srdce těm čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! 

Mail na mne kpv0249@gmail.com .

Kdo naše analýzy publikuje, prosím, ať uvede jejich zdroj a nemění jejich obsah! 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář