MAP 1662 Válka na Ukrajině = Těžkými kovy zamořené potraviny, ohrožují lidské životy! Rakoviny! Mutace! Selhávání orgánů!

Podle vědecké studie z dubna 2022 může být až 70% osevních ploch, na kterých se pěstuje ukrajinské exportní obilí zamořeno těžkými kovy! Česko ukrajinská studie z roku 2020 dokázala vysokou míru zamoření v oblasti dolního toku Dněpru. V celé oblasti je v půdě i ve vodě značné množství těžkých kovů, které pocházejí z ukrajinských těžebních kombinátů v Ivano-Frankivské oblasti a z Krivého Rohu! V této oficiální studii EU na str. 884 najdete seznam všech potencionálně nebezpečně kontaminovaných regionů Ukrajiny těžkými kovy, které produkují obilí! Podle studie (Str. 883) dokonce tamní půdy obsahují vyšší než povolené maximální limity pro výskyt těžkých kovů! Neuvěřitelné! EU na jedné straně bojuje za tzv. čisté bio potraviny a ničí tím české farmáře, kteří nedostávají srovnatelně vysoké dotace jako západní farmáři, a po té nechá dovážet obilí, které se podle její vlastní evropské studie pěstuje na území zamořeném těžkými kovy! Fialu evidentně nezajímá, že takto pěstované obilí může podle nejnovějších prestižních vědeckých studií s vysokou mírou  pravděpodobností otrávit Čechy.

Podle loni publikované studie rozboru půdy v oblasti dolního toku Dněpru došlo, díky předválečnému nekontrolovanému užívání agrochemikálií za účelem dosažení maximálního zisku, k rozsáhlému zamoření stovek hektarů ukrajinské půdy, na kterých se pěstuje exportní obilí, velmi nebezpečným olovem a kadmiem! Toto zamoření dokonce přesahuje všechny povolené maximální limity! (Viz str. 164 studie.)

Studie z roku 2004 dokázala, že v důsledku průmyslové činnosti na Ukrajině, která od roku 1989 nebrala žádné ohledy na emisní normy, došlo ke znečištění celého pásu Ukrajinských Karpat, a že koncentrace těžkých kovů zde přesahují všechny přípustné limity. 10% území Ivano-Frankivské oblasti je podle studie nadlimitně znečištěno olovem! Všechny kovy byly prachem unášeny větry, které zde vanou od Černého moře směrem na Maďarsko a Slovensko. Většina tohoto kontaminovaného prachu spadla naštěstí na východní stráně Karpat!

V roce 2019 publikovala skupina vědců z univerzit z Hongkongu, z Jižní Koreje, a z Indie, děsivou studii, která mapovala, jak obrovské nebezpečí pro lidské zdraví představuje přenos těžkých kovů z půdy přes rostliny do potravinového řetězce člověka. Tyto nebezpečné kovy se podle vědců do půdy dostaly lidskou činností a nyní způsobují závažné rakoviny, mutace, selhávání orgánů, a zkracují lidský život.

Typickým příkladem, jak se tyto těžké kovy dostávají do lidských těl, je podle vědců, třeba pěstování zeleniny a obilí na půdách, které byly před tím obohaceny kaly z čističek odpadních vod, a nebo zalévány přečištěnými odpadními vodami. A to proto, že tyto kaly a vody obsahují mikročástice těžkých kovů. V textu studie nano-znečištění, které se do nich dostalo lidskou činností. Takto zamořené potraviny vědci zadokumentovali po celém světě, od USA, přes Španělsko, Egypt, Indii až do Číny. Žádný národ si podle vědců s těmito těžkými kovy, které znečišťují naše potraviny, neví rady; a platí jednoduchá rovnice, čím větší je průmyslová výroba, tím větší znečištění potravin nakonec produkuje. 

Jak je toto zamoření zemědělských půd těžkými kovy pro lidský život nebezpečné, je vidět krásně z průměrné délky života ve Francii a v Belgii. Za první světové války se podél belgicko-francouzské hranice vedly 4 roky těžké boje, při kterých po sobě obě strany konfliktu vypálili skoro bilion granátů. Těžké kovy, rtuť, arzén a další toxické látky se tak dostaly do životního prostředí, a z něj do rostlin, a z nich do zvířat, a do lidí.  Francouzské i belgické pohraniční regiony, které byly tímto běsněním za první světové války postiženy, mají dodnes nejnižší průměrnou délku lidského života, jak ve Francii, tak v Belgii, a dokonce i v Západní Evropě. Podél bývalé linie fronty 1. světové války se tak dodnes táhne pás země, která byla zničena válkou, a toto zamoření si vybírá své oběti i dnes, 100 let po ukončení bojů. 

Obdobná linie zmaru, do které nyní dopadají miliony granátů, a znečišťují tamní půdu těžkými kovy, se nyní vytváří podél Rusko – ukrajinské fronty. Tato linie protíná někdejší nejúrodnější části Ukrajiny, a podle míry zamoření těžkými kovy bude trvat celá staletí, než se tato půda bude opět hodit pro pěstování lidskému zdraví bezpečných potravin.  Vyvstává tak podivná otázka pro naše politiky. K čemu bojovat o území, které bude podle vědců i historických zkušeností vlastně k ničemu?! K čemu bude Ukrajině nejúrodnější černozem, když na ní budou, podle vědecké studie nevyhnutelně, růst těžkými kovy zamořené plodiny!? K čemu ta země bude Rusku, je stejně podivné. 

Pro Čechy a Evropany ovšem vědecká studie o nevyhnutelném zamoření plodin pěstovaných na těžkými kovy zamořené půdě vyvolává důležitou otázku – proč máme konzumovat těžkými kovy otrávené potraviny? Jak a kdo nás před těmito otravami ochrání, když je evidentní, že našim politikům jde jen o zisk z dovozu levných potravin? Podle vědecké studie jsou plodiny typicky zamořené, pokud se pěstují v zónách spadu prachu unášeného větrem z komínů tepelných elektráren. Co je ovšem prach z komína proti výbuchům desítek milionů vojenských granátů. A to dokonce granátů z ochuzeného uranu, které NATO dodalo Ukrajině! Máme snad v budoucnu konzumovat zářící chleba a světélkující maso? Současní politici na to mají zatím jedinou odpověď – jen žádný mír! Proto je třeba hledat nové politiky! 

Velmi přesně před pár dny popsal skandál s dovozem ukrajinského obilí plného jedů do EU poslanec za SPD Ivan David. Podle Davida neexistuje na Ukrajině žádná účinná kontrola, zda se při produkci plodin a živočišných produktů nepoužívají zakázané látky, jedovaté pesticidy, nebezpečné hormony a další preparáty. Zákaz používání těchto látek na Ukrajině vlastně ani neexistuje. Druhá stránka problému nezávadnosti ukrajinských potravin, o které se nehovoří – zamoření těžkými kovy – je potencionálně ještě nebezpečnější. Na Ukrajině je bezpochyby celá řada zamořených oblastí, které vznikly v důsledku činnosti sovětského a postsovětského průmyslu, a nebo, které vznikly v důsledku německého řádění za II. světové války. Prestižní vědecká studie z roku 2019 odhalila, že i moderní země s vysokými ekologickými standardy si neumí často poradit se zamořením plodin a potravin těžkými kovy. Jak to tedy musí vypadat v zemi, která notoricky nedodržuje žádná ekologická pravidla a přísné normy platné v EU, a ve které se ještě ke všemu válčí, a výbuchy rozmetávají tuny těžkých kovů do ovzduší, do vody a do půdy? Jak napsal Ivan David – korporátům jde hlavně o zisk! Na lidi se kašle! Fiala Vás raději otráví těžkými kovy, než aby Vám zajistil nekontaminovanou stravu! 

1. května Ladislav Vrábel zve do Hrádku nad Nisou

1. května jdu na tuto akci v Praze, a rád se tam s vámi setkám. Do té doby budou proto analýzy kratší, musím si přehodit noc za den, abych na ten Vítkov došel.

Je sobota 29. duben 04.19.  Děkuji za pomoc, dary i nápady. Naše analýzy vznikají jen díky Vaší podpoře. Snad tomu tak bude i nadále přes tuto finanční mizérii a drahotu, která mě tíží stejně jako Vás.  Mail, na mne kpv0249@gmail.com. Poslední video pořady jsem natočil 8. dubna, a najdete ho zde, a 11. dubna, a najdete ho zde. Mějte se krásně a staňte se politiky, jinak ty prohnilé nikdo nenahradí! A pochodujte na Vítkov!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář