MAP 1637 Vysoká inflace a neustálé zdražování mají trvat ještě dva roky, uniklo z Bruselu! Litr benzínu za 96 CZK. Stovky tisíc tun prudce jedovatého plynu a karcinogenů mají být vypouštěny do ovzduší, aby se zachránila planeta před oteplováním. Až Putin škrtne sirkou, celá Evropa vyletí do povětří!

Viceprezident centrální banky EU, ECB, Luis de Guindo  tuto sobotu 25. března vytroubil do světa, že bruselští Eurokrati plánují ještě další 2 roky udržovat vysokou inflaci, drahé hypotéky, vysoké ceny potravin a energií, a to proto, aby byli zachráněni západní bankéři před krachem. Inflace a drahota se tak podle de Guindo mají vrátit na obvyklou úroveň okolo 2% až v horizontu dvou let, tedy kolem poloviny roku 2025. Klíčová otázka zní, proč bankéř de Guindo plánuje v Evropě neustálou drahotu. A budete překvapeni, co v dnešní analýze dokážeme, že mají v Bruselu i ve fialové vládě zase mazaného za lubem!

Bankéř De Guindo je blahořečený  člen vatikánské elitní  Prelatury Svatého Kříže a Božího díla.  Od roku 2006, až do krachu v roce 2008, řídil, (CEO), operace nechvalně známé banky Lehman Brothers, jejíž krach byl spouštěcím mechanismem poslední hospodářské krize 2008-2013. Za krach finančních operací, které ve Španělsku vyvolaly 21% nezaměstnanost, Řecko uvrhly do bídy, a v Česku vyvolaly dramatický pokles porodnosti a životní úrovně, byl de Guindo Vatikánem v roce 2014 blahořečen, a Bruselem povýšen. A nyní vykonává funkci zástupce nejvyšší bankéřky Evropy Christine la Garde. Brusel tak opět povolal Kozla, aby se stal Zahradníkem! Nebylo to však náhodou. 

Ani v Česku se nic neděje náhodou. V souvislosti s plánem de Guindo na léta trvající drahotu, spustil tuto sobotu Petr Fiala společně s médiem Český rozhlas kampaň. Ta má nehorázným způsobem oblbnout všechny české občany, aby uvěřili, že se fialové vládě podařilo zvítězit v Bruselu a zachránit, jak českou výrobu aut na spalovací motor, tak provoz aut na spalovací motor po českých silnicích.

De Guidó je čelným představitelem konzervativního katolicismu. Petr Fiala bývá také nějakou náhodou obviňován, že je představitelem konzervativního katolicismu. Petr Fiala je ovšem mazanější. V jeho případě katolicismus není politicky manifestovaný, byť se jím nijak netají. Má u něj podobu všeprostupující konzervativní ideologie spíše než nějaké nábožensky motivované politické taktiky. Sám Petr Fiala, který je akademickým odborníkem na katolický konzervativismus, si už ve druhé polovině devadesátých let správně spočítal, že katolický konzervativismus starého rakouského typu, se kterým spojil své kroky v ranné porevoluční éře, nemá v Česku perspektivu. Petr Fiala nejen vědecky předpověděl pád KDÚ-ČSL pod 5% volební úrovně, a historie mu dala za pravdu, ale i poupravil svoji konzervativní orientaci, a začal se veřejně prezentovat jako typově spíše britský, a nebo anglosaský konzervativec. Nastal tak v Česku opravdu legrační paradox – zastánce konzervativních myšlenek, dovolávající se dokonce Thatcherové a Reagana, se spojil s progresivními kulturními revolucionáři z TOP-09, STAN a Piráty, a začal tuto sobotu hlásat jejich do očí bijící nesmysly. 

Petra Fiala a jeho věrní se zděsili vidiny národního povstání automobilistů a zaměstnanců automobilového průmyslu, a tak začali v sobotu mystifikovat, že díky jejich rozhodnému vítězství v Bruselu, nebudou ani chudší občané ohroženi nedostupností především malých aut na spalovací motory. Přitom opak je pravdou!

Moderní malé auto poháněné spalovacím motorem, které ODS nyní slibuje každému Čechovi, bude muset jako palivo podle schválených bruselských podmínek používat výlučně tzv. syntetické e-palivo. Na 100 km cesty bude potřebovat 3,75 kg e-paliva. Toto E-palivo se musí vyrábět v úplně nových rafineriích, které ještě v průmyslovém měřítku neexistují. Na zabezpečení provozu všech budoucích ODS naslibovaných nových malých aut na spalovací motory bude třeba v Česku postavit nové e-reaktory za nejméně 325 miliard korun, a i tak budou tyto e-reaktory svou produkcí zabezpečovat jen 100 km jízdy na každé malé auto měsíčně! 

Bankéři od de Guindo už spočítali i kolik bude třeba zaplatit za 1 litr nového e-paliva – 96 CZK. Na 100 km jízdy malého auta velikosti Citigo tak bude třeba nakoupit 5 litrů za 480 CZK.  Babiš v sobotu oznámil, že současná cena e-paliva je 235 CZK za litr, a tak by bylo třeba nakoupit na 100 km jízdy nejméně 5 litrů za 1175 CZK. Ať už bude platit Babišova, a nebo de Guindova cena, průměrný Čech se už autem nesveze. Sliby ODS dopadají vždy stejně. Tak jak slibovala při privatizaci, že každý Čech se stane bohatým akcionářem, tak teď slibuje, že každý Čech bude jezdit malým autem na spalovací motor. Jak to dopadne je jasné. Pár boháčů nechutně zbohatne, a zbytek národa bude sprostě ožebračen. 

Ačkoli je e-palivo po chemické stránce totožné s naftou i benzínem, je úplně jinak vyrobeno. Aby nebylo možné bruselské nařízení o používání drahých e-paliv zneužít a jezdit na obyčejnou levnou naftu a benzín, bude muset být do každého auta namontován bezpečnostní řídící systém, který pozná rozdíl mezi e-benzínem a benzínem, a e-naftou a naftou, a okamžitě se vypne, bude-li ho řidič chtít napálit starým palivem. Auto s vypnutým bezpečnostním systémem se nesmí dokázat pohybovat!

Nová e-paliva budou potřebovat pro svou výrobu složitou infrastrukturu. Na jejím začátku budou po Evropě rozmístěny miliony lapačů CO2 ze vzduchu. Ty budou poháněny elektřinou z větrníků a solárů a vyrobí čistý uhlík C lapený ze vzduchu. Podle plánů bankéřů od de Guindo budou v Ázerbájdžánu, Maroku, Alžíru a v Saudské Arábii vybudovány reaktory na těžení vodíku H z mořské vody. Tyto reaktory budou poháněny elektřinou z masivních solárních elektráren. Získaný vodík H se pomocí nových potrubí přemístí do Evropy a zde se v nových reaktorech smíchá s polapeným uhlíkem C, celá reakce bude poháněna výlučně větrnými a slunečními energiemi. Konečný produkt bude e-benzín a e-nafta, která se od benzínu a nafty bude lišit jedině tím, že všechen uhlík C nebude pocházet z ropy, ale ze vzduchu. A tudíž, když jej motor automobilu spálí, do ovzduší se vyloučí jen tolik CO2, kolik se před tím ze vzduchu lapilo. 

Na Bruselských papírech to vypadá jako báječné řešení, které má jediný háček. Nikdo neumí vysvětlit kolik bilionů EUR bude stát postavit všechny lapače, reaktory, soláry, větrníky, potrubí a čidla, a kolik bude stát litr nového e-paliva. Všichni vědí, že to bude tak drahé, že to ani nikdo neumí spočítat. 

Protože Brusel celé tohle šílenství slíbil dotovat, už loni se spojili ropní giganti ze Saudské Arábie, Francie, Británie a Španělska do konsorcia, a ve Španělském Bilbau, de Guindo je Španěl, už za evropské peníze připravují výstavbu první sítě reaktorů na e-paliva. Celkem tam za 2,6 miliardy CZK má vzniknout komplex, který vyrobí ročně palivo zajišťující provoz 46 000 malých osobních aut, ovšem za předpokladu, že každé z těchto aut najede průměrně  jen 100 km měsíčně. Aby každé osobní auto v Evropě mohlo najet měsíčně aspoň 100 km na jediná povolená e-paliva, jak prosadil Fiala v Bruselu, bude třeba v Evropě investovat 572 miliard EUR, (14 300 bilionů CZK), do produkce E-paliv. Protože žádný normální bankéř nepůjčí své peníze na projekt, který má v plánu vyrábět litr benzínu, nebo nafty za 96 CZK, protože nikdo normální si takovou naftu ani benzín nebude moci dovolit koupit, tak je třeba tisknout nekryté miliardy, rozpoutat inflaci, zdražit potraviny, energie, a kde co, jen aby státům a Bruselu od občanů plynuly vysoké daně a mohly tak dotovat tento nejnovější fialový evropský nesmysl. 

Podle organizace Transport & Environment’s  bude plán na e-paliva, se kterým se Fiala vychloubá, znamenat, že každý rok Evropa díky náhradě klasické nafty a benzínu e-palivy vypustí do ovzduší navíc 160 tisíc tun prudce jedovatého karcinogenního plynu NO2 a dalších mutagenů. Podle organizace T&E není ekonomicky reálné současně financovat výstavbu infrastruktury pro produkci elektromobilů a zároveň financovat infrastrukturu pro produkci e-paliv. Německý tlak na e-paliva je pravděpodobně způsoben pochopením skutečnosti, že díky čínskému monopolu na produkci lithia a dalších vzácných minerálů, a existenci US miliardových dotací IRA na podporu rozvoje a výroby elektromobilů v USA, nemá EU šanci konkurovat na tomto trhu svými elektromobily. Auta na e-paliva nepotřebují miliony tun lithia, a je to technologie, ve které má EU mírný náskok. Ekonomicky nedává žádný smysl stejně jako elektromobilita. Podle organizace T&E by litr e-paliva stál nejméně 70 CZK, ale cena by značně závisela na vývoji ceny elektřiny, protože výroba e-paliv je na ní extrémně závislá. Přemrštěné náklady na syntetické palivo, by byly v dosahu pouze těch nejbohatších

Plán bankéře de Guindo na léta trvající drahotu, a plán profesora Fialy na malá auta na e-paliva do každé české rodiny, se kterými nikdo nebude moci kvůli ceně e-paliv jezdit, a plány na elektromobily, jsou součástí křížového tažení všech bruselských kulturních revolucionářů proti životní úrovni všech obyčejných Evropanů. Povedou jen ke zvyšování státního dluhu, a výprodeji posledního státního majetku České republiky do rukou západních investorů. O tom na kolik miliard CZK odhadl nedávno v písemném dokumentu US Deep State veškerý zbylý český státní majetek, a proč tak učinil, si budeme dnes 27.března v 19.30 povídat na tomto kanále YouTube, stejně jako o dalším vývoji války na Ukrajině. Těším se na Vaše otázky

Vodíková potrubí vedená z Afriky a Střední Asie do Evropy budou mít problém, protože procházejí oblastí častých zemětřesení. Evropa protkaná potrubím plným vodíku se stane rájem pro teroristy. Všichni si pamatují tuto fotku vzducholodi Hindenburg, jak reaguje vodík, když do něj vletí jiskra, nebo v okolí udeří blesk. Podle nejnovějšího tvrzení USA už Putin málem svými agenty s falešnou identitou úspěšně infiltroval dokonce i haagský tribunál, který na něj vydal zatykač. Agent měl prý za úkol, zjistit, co si píší v Haagu mezi sebou za maily. Když dokáže Putin infiltrovat agenty do Haagu, dokážou jeho agenti určitě najít vodíkové potrubí a škrtnout u něj sirkou, když jim to dá za úkol. Podle Tonyho Ingessona, profesora politologie a zpravodajské analýzy na švédské univerzitě v Lundu se západní země v posledních letech dopustily strategické zpravodajské chyby tím, že začaly vyhošťovat ruské diplomaty ze svého území. Rusko na oplátku vyhostilo jejich diplomaty. A výsledkem je podle profesora Ingessona situace, že nyní nikdo na Západě nemá dostatek zpravodajských informací z Ruska, protože západní diplomatické ambasády byly zpravodajské platformy v Rusku. Rusové, kteří na oplátku vyhostili západní diplomaty, tak dosáhly stavu, že už nikdo na Západě nemá dostatek informací o tom, co se v Rusku děje. Naopak Rusové, kteří sice používají agenty – diplomaty, hlavně používají tisíce informátorů a agentů infiltrátorů s falešnou identitou. Paradoxně, tak vyhošťování ruských diplomatů vede k jedinému – Západ ztrácí informace, ale Putin ne, protože používá infiltrátory. Jak přiznal bývalý estonský velvyslanec v Rusku Leidre, situace už došla tak daleko, že pobaltské země už nemají díky své politice vyhošťování ruských diplomatů oplátkou v Rusku žádné diplomaty, kteří by řídili špionážní operace, a tak nemají z Ruska žádné informace. V čele Česka stojí proškolený rozvědčík, je tak zajímavé, proč vyhošťujeme ruské diplomaty, když je to podle profesora švédské špionáže tak nevýhodné, a na Putinovy agenty to nemá žádný vliv. 

 

Je pondělí 27. března 03.41 a víc se do dnešní analýzy už nevejde. Všem Vám děkuji za pomoc, dary i nápady. Já mobilizaci finančních příspěvků vyhlásit nemůžu, ale můžu Vám poděkovat, že díky Vám stále ještě můžeme pokračovat v našich analýzách. A děkovat je myslím si vždy lepší, než mobilizovat, ale současní politici to bohužel vidí opačně. Tak se mějte a staňte se novými a lepšími politiky. Už je nejvyšší čas, na výměnu těch starých. Mail, kdyby se hodil: kpv0249@gmail.com. A připomínám, že jsem také absolventem VPA KG, tak si na mne dejte pozor!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář